Alchymistické Předměty

Bleskovrh Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 8

Skupina: Ostatní

Magenergie: 500

Suroviny: 200

Základ: oceľový valec- 30 zl( 20 mincí), kryštál- 10 zl(1 mn)

Trvání: do vyčerpania magenergie

Výroba: 1 mesiac/doma

Popis:

Tento predmet dokáže vyrábať pyrofor od 16. úrovne, ale musí sa to niekde naučiť( napríklad u špecializovanej skupiny, nechávam na PJ).

Bleskovrh patrí pravidlovo medzi talizmany, lebo funguje na rovnakej báze.

magenergia: 500 magov
suroviny: 200 zl
základ: oceľový valec- 30 zl( 20 mincí), kryštál- 10 zl(1 mn)
trvanie: do vyčerpania magenergie
výroba: 1 mesiac/doma

Vzhľad:

Bleskovrh je dlhý úzky valec( dĺžka 0.5 sáhu, priemer 20 coulov) vyrobený z ľahkej, ale pevnej ocele, pokrytý kožou sfarbenou dohneda, alebo dočierna. Na jeho jednej strane je otvarák, zväčša červený, aby si postavy nepomýlili konce. Na valci je pripevnené krátke lanko, aby si ho postava mohla prevesiť cez chrbát. Vo vnútri valca je mechanizmus, ktorý sa dá vysunúť pri nabíjaní bleskovrhu. V mechanizme je najdôležitejší kryštál, ktorý obsahuje magenergiu a umožňuje funkciu celého bleskovrhu.

Magenergia:

Bleskovrh má v sebe k dispozícií 500 magov, ktoré vložil pyrofor pri výrobe. Aktivuje sa tým, že sa myslí na kryštál v jeho vnútri, čo bleskovrhu pri prvej aktivácií minie 1 mag.

Nabíjanie:

Bleskovrh je špeciálna zbraň, ktorá slúži na chytanie, uloženie a následné "vrhanie" bleskov. Nie však bleskov kúzelníckych, ale normálnych, prírodných bleskov. Bleskovrh má v sebe vlastne hromozvod spojený s metačom bleskov. Ak postava mechanizmus hromozvodu vytiahne a položí niekam kde je búrka, je určitá šanca, že do neho strelí blesk a uloží sa v ňom. Tento blesk môžu postavy potom pomocou druhého zabudovaného mechanizmu vystreliť, aj keď už len v slabšej verzii.

Búrky a blesky:

Bleskovrhom sa dajú chytať blesky len počas búrky. Ak hráte na pravidlá pre počasie, môže postava chytať blesk vtedy keď vám na kockách víde búrka. Ak nie, stačí ak PJ povie, že je búrka a postava s bleskovrhom môže ísť chytať blesky. Je už len na ňom, ako často to postavám dovolí.

Rozšírenie pravidiel pre blesky:

Búrky môžeme rozdeliť na 3 typy podľa sily dažďa a intenzity bleskov: slabé, mierne a silné. Podľa hodu k% sa vždy určí, aká búrka nastane. Pri každej je šanca, že postavu trafí blesk. Tá sa vzťahuje na postavy, ktoré sú k búrke blízko, teda maximálne 1 míľu od stredu búrky.

Pravdepodobnosť vzniku búrky môže PJ pozmeniť vzhľadom na prostredie. Na trópoch budú oveľa častejšie silné búrky, pričom na púšti sa asi iná ako piesočná neobjaví.

Slabé búrky( hod 01-50%): Je slabší dážď, blesky padajú v intervaloch 1 za 1 smenu. Pravdepodobnosť zasiahnutia: 1-2%. Overovanie raz za smenu.

Mierne búrky(hod 50-90%): Dážď je silnejší, blesky padajú v intervaloch 1 za 5 kôl. Pravdepodobnosť zasiahnutia: 1-4%. Overovanie raz za 5 kôl.

Silné búrky(hod 90-100%): Dážď je silný a hustý, blesky padajú na zem skorko každé kolo. Pravdepodobnosť zasiahnutia: 1-8%. Overovanie každé kolo.

Búrka trvá od 1 smeny po až 6 smien.( môže byť aj viac, podľa úvahy PJ).

Pravdepodobnosť zasiahnutia u všetkých typov búriek sa môže zvýšiť ak sú postavy veľmi premočené, majú pri sebe veľa železných, alebo magnetických vecí, alebo ešte podľa prostredia( nížiny, hory, trópy...). Všetko to určuje PJ.

Ak blesk trafí postavu prijamo z neba je šanca 90-95%, že namieste umrie. Ak sa jej podarí prežiť, zostáva jej toľko životov, koľko je jej medz vyradenia.

Pre pravidlové použitie padá blesk na zem 1 kolo, teda úder blesku trvá jedno kolo.

Vyššie som popísal pravdepodobnosť zasiahnutia ľudí( a iných rás) bleskom. Pravdepodobnosť zasiahnutia hromozvodu v bleskovrhu je však oveľa väčšia. Pri slabých búrkach je to 30%, pri miernych 50% a pri silných 70%, pričom na úspech zasiahnutia sa hádže raz za 3 kolá, pretože bleskovrh musí blesk aj spracovať. Niekedy sa však môže stať, že blesk síce do bleskovrhu napáli, ale bleskovrh ho nespracuje a vybuchne. Stane sa to vždy, keď PJ hodí na pravdepodobnosť 00%. PJ môže pravdepodobnosť na zasiahnutie bleskovrhu zvýšiť podľa toho, kam postava bleskovrh umiestni.

Uloženie jedného blesku minie bleskovrhu 10 magov z jeho celkovej magenergie.

Sila blesku:

Blesk je sám o sebe veľmi silný a smrteľne nebezpečný. Ešte 1 smenu po vcucnutí blesku do bleskovrhu je nebezpečenstvo preskočenia iskry z mechanizmu na postavu v okruhu 10 sáhov od bleskovrhu, takže sa k nemu vtedy nedoporučuje chodiť. Blesk má pri padnutí na zem obrovskú silu a napätie, ale na použite do bleskovrhu sa sila zmenšuje. Aj tak je však smrteľne nebezpečná.

Do bleskovrhu sa zmestí naraz až 10 bleskov. Ak sa počas búrky bleskovrh naplní, automaticky sa uzavrie a nebude už prijímať žiadne nové blesky.

Príklad chytania blesku: PJ oboznámi postave, že nastala búrka, asi míľu od mesta, v ktorom sa nachádza. Tá sa tam rozhodne zájsť. PJ si hodí na typ búrky. Keďže sa postava nachádza v miernom pásme, pri lesoch, rozhodne sa pravdepodobnosť nemeniť. Padne mu 65%, čo je mierna búrka. Postava rýchlo ide smerom k búrke, a keď si myslí, že je dostatočne ďaleko, položí bleskovrh na zem, roztvorí mechanizmus a odchádza. PJ vie, že sa dostala veľmi blízko a hádže na pravdepodobnosť zasiahnutia. Padne mu 10%, čo je síce blízko, ale blesk postavu netrafil. Potom si hádže za bleskovrh a zistí, že bleskovrh stihol nachytať 7 bleskov.

Boj s bleskovrhom:

Bleskovrh je pravidlovo braný ako zbraň, s ktorou sa dá strieľať len nepriamo. Je to hlavne preto, lebo je veľmi nestabilný. Ak chce teda postava vystreliť z bleskovrhu, nadvihne vrchnák a vyletí odtiaľ blesk. Vrchnák musí zavrieť, ináč by z neho vyleteli za kolo všetky blesky( nezávisle na ich počte). Bleskovrh má pri nepriamej streľbe takéto parametre:

meno druh sila útočnosť minmálny dostrel krátky dostrel stredný dostrel dlhý dostrel rozptyl váha
bleskovrh N 5/3/1 x 10 0 30 60 100 7/1-Obr 25 mn

Vystrelenie blesku minie bleskovrhu 20 magov z jeho celkovej magenergie.

Ak má postava na sebe veľa železných vecí, blesk, ktorý do nej napáli sa čiastočne vybije na železe. Taká postava je zranená len za polovicu životov. Najlepšie sú na tom postavy, ktoré majú na sebe plátovú, alebo rytiersku zbroj. Pod tímito brneniami sú šaty a vycpávka, preto nemá železo žiadny styk s pokožkou postavy. Ak blesk zasiahne takéto postavy celkom sa vybije na ich brneniach.

Výboj blesku zraní postavu, ktorá ho drží za 1k6 životov. Tomuto sa dá predísť ak sa bleskovrh položí na špeciálny stojan( 15 zl). Vtedy si môže postava strieľajúca zmeniť rozptyl o 1 buď smerom nahor(+), alebo nadol(-). Bleskovrhom sa dá útočiť len raz za 3 kolá.

Príklad strielania z bleskovrhu: Alchymista kudúk Dirio( Obratnosť 21+5) strieľa na škreta, ktorý je 10 hexov( teda 10 sáhov) pred ním. Nadvihne vrchnák z bleskovrhu a blesk vyletí. Je to krátky dostreľ. Bleskovrh má rozptyl 7-Obr, v Diriovom prípade 2. Hodí si teda 2k6 a padne mu 2 a 5. Dirio teda trafil presne do škreta. Hádže si na útok. Bleskovrh má útočné číslo 5, a Dirio hodí na útok ďaľších 5. Škret má obranné číslo 3 a hodí 3. Škret je teda zranený za 40 životov a je namieste mŕtvy.

Ako sa pred bleskovrhom brániť:

Bleskovrh je mocná zbraň a málokedy sa dá pred ňou brániť. Je však pár spôsobov. Postavy so železnými zbrojami a vycpávkami budú prakticky nedotknuté, pretože sa blesk na ich brneniach vybije. Ďaľšia vecička, ktorá dokáže bleskovrh zastaviť je Démon izolácie ( z príspevku od Nikda Noví démoni astrálnych sfér). Blesk z bleskovrhu sa ešte dá zastaviť kúzlami z EO oboru.

Farebné varianty:

Do bleskovrhu sa dá pri výrobe zabudovať kryštál inej farby. Vtedy sa zmení farba blesku pri streľbe na takú, akej farby je kryštál. Nejedná sa o žiadne posilnenie, je to len vizuálna úprava a alchymisti rôznych škôl a organizácií si dávajú jednu špecifickú farbu.


Prečo talizman:

Bleskovrh je medzi talizmanmi zaradený poprvé preto, lebo sa nehodil ku žiadnym iným pyroforovým predmetom, a podruhé lebo funguje na podobnej báze ako niektoré talizmany, teda používanie schopností ich stojí magenergiu.

Sú však vlastnosti a potreby talizmanov, ktoré bleskovrh nemá. Nemá problém s kutým železom a železo neoslabuje jeho účinky. Bleskovrh netreba mať zavesený okolo krku, stačí na neho myslieť a držať ho, aby sa dal používať.

Poďakovanie

Za pomoc v MS ďakujem hlavne Fafrinovi, ktorý mi vnukol myšlienku použitia spôsobu talizmanov. Ďalej veľmi ďakujem Nikdovi, Aggainstovi a dakeyrasovi.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 8

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Jinak asi nemám co jiného dodat :-) 5*


 Uživatel úrovně 0

Asi bych řekl že je to zbytečně moc drahý.


 Uživatel úrovně 5

S tou zbrojí je to řešení na fyzikálné jev - Faradayova klec, kdy ona elektrická energie sklouzne po zbroji s nejlepší vodivostí do země. samozřejmě propocené vycpávky, nebo nějaký styk s kovem může udělat pořád ošklivé popálení. Možná by tam mohlo být i to, že postava v kovové zbroji má lepší pravděpodobnost zásahu, případně může stáhnout blesk na sebe, i když je mířeno na jinou... ale tak to už si PJ může domyslet.
Mě se hlavně líbí, že nejen že je to talisman, ale proto, že je to díky tomu věc pro pyrofora a ne theurga.


 Uživatel úrovně 8

Vďaka za schválenie Corwin. No hej, je pravda, že toto je predmet určení do skôr epických súbojov a musím povedať, že som sa s tým narobil :).

Ničivosť bleskov bolo to najťažšie v tomto predmete tak som ich oslabil, ale stále vedia nepríjemne zraniť (ak nie zabiť xD).

K tomu čo letí vzduchom: Fúch, neviem, nechcel som to riešiť tak detailne, stalo by sa to nepoužiteľným :)


 Uživatel úrovně 8

Tak tenhle předmět mě doopravdy překvapil. Čekal jsem nějaký fantasy kulomet, ale ono je to opravdu co slibuje název - bleskomet. Blesky nachytat, blesky vyslat na někoho koho nemáte rádi. Viděli jste Stardust (protože autor nejspíš ano)? Už chybí jen nějaká létající loď co postavy vezme "do srdce bouře" a bude to přesně ono. Navíc si autor dal i práci s tagováním, za což mu děkuji z celého srdce.

Obával jsem se že předmět bude moc silný (blesky jsou konečně pěkně drsná zbraň), ale připadá mi tak akorát. Výroba stojí spoustu magenergie, musí se nabíjet v bouřce (a při tom člověk riskuje že dojde k úhoně) a výsledné blesky zase tak ničivé nejsou. Možná se to úplně nehodí pro družiny zakládající si na realistických soubojích, tohle je zbraň "zabij jednou ranou", ale v epickém příběhu si roli podobného vybavení představit dokážu.

Nezdá se mi vlastně jen jedna věc - ochrana plátových zbrojí. Člověk se většiny kovu sice přímo nedotýká, ale izolační vrstva není nic moc a navíc ještě může být prmočená potem. Ale zase je pěkné že proti bleskům je nějaká ochrana. Jen bych se zeptal (nebo do diskuze nadhodil), myslíte že to má nebo nemá ublížit něčemu co zrovna letí vzduchem (jako je třeba drak)?