Alchymistické Předměty

Kouzelnické róby Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 20

Skupina: Zbroj

Základ: Róba

Trvání: viz níže

Výroba: viz níže

Popis:

Když se slavný válečník prochází po nádvoří ve své naleštěné zbroji, každý žasne nad tou krásou a mnozí přemýšlí, jaké zvláštní schopnosti asi musí ta zbroj mít. Kouzelník to může leda pozorovat a závidět mu, protože nic podobného nemá. Tedy do teď.

Kouzelnickou róbu mohou nosit jen kouzelníci a jiná povolání s magickou aurou. Ostatní jsou každé kolo zraňováni za tolik životů jaká je jejich úroveň a při použití zvláštních schopností si hází proti pasti Žvt + Int ~ 6 (1) ~ úspěch / neúspěch. Číslo v závorce platí, byl-li uživatel o dané schopnosti předem poučen kouzelníkem nebo theurgem.

Vzhled a klasifikace rób

Ačkoli lze vytvořit kvalitní očarovanou róbu v podstatě z kteréhokoli základu, podle konkrétního vzhledu se rozdělují do několika typů. Každý má jméno a úroveň (typ) a předpokládá se, že ty vyšší budou lépe očarované, ačkoli to nemusí být pravidlem.

úroveň | jménošatykapuceplášťvycpávkaKZcena (za obyčejné podle velikosti)
1. Učňovskáanonenene16/9/12 zl
2. Mnišskáanoanonene17/10/13 zl
3. Mistrovskáanoanoanone111/14/17 zl
4. Bojováanoneanoano230/40/60 zl

Šaty tvoří základ každé róby. Vypadají jako až na zem prodloužená košile, v pase svázaná provázkem nebo páskem. Mohou mít jakoukoli barvu nebo vyšívání.
Kapuceje přišitá k šatům a slouží jako pokrývka hlavy nebo k zakrytí tváře. K aktivaci některých kouzel musí být na hlavě, ale jinak ji postavy nosí za hlavou.
Plášť pevně připojen k šatům zvyšuje celkový efekt vznešenosti. Po očarování chrání hlavně před útoky zezadu.
Vycpávka je zpevněná část róby na hrudi a zádech sloužící k větší přirozené obraně před zraněními. Zabírá o něco méně místa než vycpávaná zbroj a je mnohem pohodlnější.

Způsob zaklínání

Ačkoli kouzelnické róby vyrábí theurgové, nezaklínají do nich démony, ale larvy. Rozdíl mezi nimi budu vysvětlovat níže, ale v okamžiku, kdy se objeví v našem světě, je už theurg na pohled nerozpozná. Prostě jí přikáže do kterého předmětu má vstoupit a ona to udělá.

Larva

Larvy jsou zárodky astrálních bytostí, jakési nehotové duše. Ty agresivní se pohybují ve sférách a pokud se střetnou s theurgem během styku, okamžitě se na něm přichytí jako paraziti. Pak mu několik měsíců stále více a více ztrpčují život, až ho zcela ovládnou. Naštěstí nejsou všechny takové.

Dobré larvy mohou působit jako symbionti, přesto se nedoporučuje jejich zaklínání do živých bytostí. Kontakt s hostitelem však musí být úzký a stálý, tak jako je tomu u rób. Jejich zaklínání do jiných předmětů bývá zpravidla neúspěšné. Mají stejnou inteligenci jako démoni.

Schopnosti larev

Během svého pohybu sférami získali larvy schopnosti přesahující běžné démony. Mohou očarovat róbu tak, aby měla až trojnásobné KZ a k tomu ještě přidat nějaké jiné ochranné nebo útočné výhody. Pro kombinaci však musí larva přijít ze sféry odpovídající sféře démona o úrovni součtu úrovní démonů, kteří by dokázali totéž (např. larva poskytující bonus k OČ +2 a štěstí by musela pocházet z 15. sféry).

Výhody larev

Larvy se v našem světě živí magenergií z kouzelnické aury, případně životy svého hostitele, pokud takovou auru nemá. Díky tomu mohou v našem světě zůstat až neomezeně dlouho. Pokud však do určité doby nedostanou najíst nebo je róba zničena, vrací se zpět do sfér. Maximální délka hladovění odpovídá polovině životnosti démonů z tabulky PPP 30.

Aby si larva znovu připadala najedená, musí ji mít na sobě tvor s inteligencí větší než 1 alespoň jednu směnu. Pozor! Požírání kouzelnické aury nemá vliv na magenergii v mysli kouzelníka.

Nevýhody larev

Při kouzlení pomocí larvy má sice majitel k dispozici její magy a kouzla, ale sama larva kouzlit neumí. Sesílání pak probíhá stejně jako u svitků.

Jak už bylo naznačeno výše, larva neodvádí za majitele všechnu práci. Ihned po nasazení tedy není schopen používat její magenergii a musí se to 2k6–Int dnů učit. (Stačí aby ji měl na sobě každý den alespoň 12 hodin a časem na to přijde.)

Tím, že larva požírá auru kouzelníka, už ji nemohou využívat jiní tvorové (např. přítelíčci). Aby si mohli dobít magenergii z kouzelníkovy aury, musí se jich přímo dotýkat.

Když chce theurg požádat sféru o larvu, má jen poloviční pravděpodobnost na navázání styku a při fatálním neúspěchu přivolá agresivní larvu, co ho ihned posedne. Pokud naváže styk se sférou a teprve pak se rozhodne požádat o larvu, posedne ho agresivní automaticky.

Všechny útoky proti démonům zraňují larvy dvojnásobně, jinak si ve všech pastech a hodech na pravděpodobnost počínají jako normální démoni.

Larvy nelze zaklínat do artefaktů a nelze je vytvářet párově (jako např. Démony teleportace).

Zvláštní kombinace

Kombinací schopností démonům mohou vzniknout i nesmyslné larvy. Např. co kdyby se někdo pokusil zkombinovat démona mládí a démona odsávače magenergie? Taková róba je zřejmě k ničemu, ale hráčům se meze nekladou.

Každý PJ by pak měl vycházet z vlastní logiky a snažit se vzniklou situaci rychle vyřešit. K příkladu, pokus o požití róby za účelem omládnutí je vlastně zničení, takže z ní larva odejde dříve, než se dostaví požadovaný účinek. Totéž se dá očekávat i při výbuchu róby po přesycení magenergií. I když měla jiné funkční části, zničení róby způsobí odchod celé larvy.

Kapsy magenergie

Tyto kapsy vznikají jako důsledek kombinace některých démonů. Ti totiž mají buď denní magenergii, která se každý den doplňuje, nebo stálou magenergii, jež se používáním sníží až na 0 a démon odejde.

V případě, že larvě dojde stálá magenergie, tak se nevrací do sfér, ale ztrácí s ní spjaté schopnosti. Tuto magenergii však může opět získat pohlcením magenergie alchymistické. Každé 2 magy přiložené na róbu zmizí a uvnitř 1 mag přibude. Doplnění do maxima pak stojí skoro dvojnásobek, jako larva nová, za to však bez rizik.

Kapsy magenergie způsobují další problém: Méně chytrým uživatelům se může stát, že si kapsy popletou a budou kouzlit/používat zvláštní schopnosti ze špatné. Je to past Int ~ 2 ~ použil správnou / použil špatnou. Z toho vyplývá, že uživatelé s bonusem za inteligenci +1 a více si házet nemusí.

Přes to přese všechno je jen minumum rób, ve kterých se tyto kapsy vyskytují.

Příkladné róby

Až se rozhodnete vytvářet vlastní róby tak zjistíte, že tu není zase tak moc možností. Vlastně by bylo mnohem snazší (a možná i kratší) vypsat jenom je a výše řečená pravidla raději neuvádět.

Abych nechal místo i vaší kreativitě, uvádím jen typické očarování pro konkrétní druhy a jednu zvláštní, bonusovou, která má i některé schopnosti z mých Nových démonů astrálních sfér.

Učňovská róba

magenergie: 100 magů
typ róby: 1
sféra: 2.
KZ: 2

Jednoduchá róba jen se základním očarováním. Klidně by v ní mohl být jen normální démon, ale takto vydrží mnohem déle.

Mnišská róba

magenergie: 250 magů
typ róby: 2
sféra: 5.
KZ: 2

Poskytuje stejnou ochranu jako Učňovská róba, ale nositel rozumí po nasazení kapuce šesti theurgem vybraným jazykům.

Mistrovská róba

magenergie: 650 magů
denní magenergie: 14 magů
typ róby: 3
sféra: 13.
KZ: 3

Výborná věc pro zkušeného mága nebo čaroděje. Poskytuje nadprůměrné KZ a 14 magů na kouzla. Theurg obvykle vybírá velmi neobvyklá, aby je mohl majitel účinně použít.

Bojová róba

magenergie: 950 magů
stálá magenergie: 549 magů
typ róby: 4
sféra: 19.
KZ: 6

Tuto róbu si berou kouzelníci většinou do větších bojů, kde přijde každý bonus vhod. Nejen že poskytuje nevídanou KZ, ale navíc poskytuje svému nositeli schopnosti Démona štěstí na více než 100 použití.

Róba Nikoho

magenergie: 1 300 magů
typ róby: 3
sféra: 26.
KZ: 3

Tuto róbu si nechal krátce před svou smrtí vytvořit od svého přítele theurga Duceho mocný čaroděj ve vyšších kruzích známý jako Nikdo. Ten se však při jednom ze svých experimentů navždy ztratil v časoprostoru, než se k němu vůbec dostala. Od té doby je předávána z učně na mistra s legendou, že se pro ni snad jednou vrátí, což se za šest generací ještě nestalo. Svému nositeli poskytuje KZ 3, zvyšuje ZSM o 1 a regeneruje 1 život za kolo až do maxima 15 životů denně.

Malé zamyšlení nakonec

Larva je nehotová duše, tedy skoro duše, skoro artefakt. Rozdíl mezi larvou a démonem je jako mezi duší a ďáblem. Ti peklu jen slouží, sami ho svým způsobem netvoří (prostě ho obývají jako sluhové). Kouzelnická róba není běžný magický předmět, je to klenot podobný artefaktům.

Poděkování

Můj největší dík patří Ascelle za ty nádherné obrázky a Andowerovi, který mi vlastně navrhl použití larev. Jinak mi významně pomohli i další rádci MS jako dakeyras nebo Fafrin.

Učňovská róba
Mnišská róba róba
Mistrovská róba róba
Bojová róba
Róba Nikoho

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 20

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Použiju jakmile to bude možné! :D


 Uživatel úrovně 1

Velice pěkný příspěvek,

původní pravidla zakozovala kouzelníkovi veškeré zbroje, štíty a podobně. jedinou ochranou pro kouzelníka byla tedy kouzla, případně družiníci z jeho družiny. Tento systém přináší posílení obraných schopností kouzelníků, ovšem za odpovídající cenu, náklady a námahu s tím spojenou. Zbroj si stačí vyzkoušet a koupit. Tyto róby si každý pořádný kouzelník či čaroděj uznávající pořádné hraní postavy nechá nejspíše šít na mírua následně očarovat, což ne vždy musí být jednoduchý a rychlý proces.
Systém využití larev není špatný, ukazuje či navrhuje jistý a použitelný systém, který pokud něomu přímo nevyhovuje, může si jej již upravit dle své libosti, což pro každého zkušenějšího PJ nebude jistě problém. Autor díla si dal tu práci a pro něj použitelný systém vymyslel k čemuž je dle mého názoru při hodnocení taktéž nutno přihlížet, protože spousta zde publikovaných děl nadhodí velmi zajímavou myšlenku, která však často končí tím, že zbytek si má čtenář domyslet či poupravit sám, protože každý má trošku jiný vkus a nelze se zavděčit všem. Proto po dlouhé době hodnotím tak vysokým hodnocením. S pozdravem Zwejk


 Uživatel úrovně 0

Jen trošku bokem: K "Jak hodnotit?" já se snažím konzistentně hodnotit v 5ti kategoriích (v každé v intervalu 0-1*), jednou z nic je použitelnost, jak pro mě, tak obecně. Toto dílo pro mě obecně použitelné je, i když na něj postavy asi nikdy nebudou mít dost peněz. Tedy hvězdičku v této kategorii má.
Taky jsem zjistil, že dílo vypadá díky obrázkům daleko lépe na malém monitoru, na velkém se to divně kaskáduje.


 Uživatel úrovně 0

to Ascella:
mě osobně démoni taky nevoní, ale když už podle nich něco vzniká, tak se musí počítat s přirovnáním.
Dobrá. A když si ten theurg něco pěstuje to jako nikdy nepočítá, že ta larva prostě jednou prodělá evoluci na něco jiného? Pochopil bych ty různé kombinace, sílu atp. Ale prostě dle mě ta larva rozhodně nakonci nebude larvou.
Souhlasím, že larvy si zaslouží vlastní zpracování, Nikdo nadhodil zajímavý nápad. Chtělo by to jen dopilovat určité věci.

Možná se chytám prkotin, ale jde především o věci, které mne osobně zarazily nebo jsem je úplně nepochopil. Neříkám že jsou chybně, ale rád bych věděl, jak to teda funguje. A při použití díla při hraní DrD budu také znát odpovědi na otázky příliš zvědavých hráčů.

Róba Nikoho - perlička, bombónek - ok. Něco co dokáže vyrobit theurg na vysoké úrovni - dobrá. Jenže z popisu to vyznívá jako artefakt (taky si myslím, že je). Jde o to, že hromadně vyrábět artefakty nejde (tuším že nějaká vyjímka je v Asterionu a jedná se o Dračí přezky - ale na ten modul se tady ohledy neberou). Není to že bych vytýkal sílu/cenu, jen se tam dalo zmínit, že se jedná o ukázkový artefakt róby.

s pozdravem Parkon


 Uživatel úrovně 8

Ale tvoje kritika je dvojsečná. Ve skrze obhajuje dílo myšlenkou, že každý stvoří si svůj svět. To tak přece má být. Nikdo z nás nedodržuje pravidla úplně a podle toho si pak vymýšlíme nějaká jiná pravidla apod. Ale nejde na tom moc postavit dílko.

Pokud napíšu příspěvek, který je nějak v rozporu s pravidly, už si zúžím okruh čtenářů a zájemců o dílko právě na lidi, kterým se to hodí zrovna jako mě. Stejně tak se pak ale nemohu zlobit na fakt, že pokud ostatním něco neštymuje (v pravidlech je to psáno takto, ale tady to je jinako), budou příspěvek hodnotit jako pro sebe nepoužitelný nehratelný. A za zlé jim to nikdo mít samozřejmě vůbec nemůže.

Tady nejde o to, že by jsem dílko nějak shazoval. Vážím si ho, je podle mě na 4* pokud bych měl svět kde by larvy mohli být a hraničáři měli svou auru (to jen na rozvinutí).

Je nějaké nepsané pravidlo, že pokud si chci postavit použitelné (pro masu) dílko rozšiřující DrD jakýmkoliv způsobem začínám stavět na pravidlech a utíkám od nich pouze v detailech. Jiný způsob (i když ve výsledky třeba unikátní, špičkový) už mi rapidně proseje uživatelstvo které by předmět mohli používat.

Je to logické a jednoduché. Leč pro vymýšlení stále nových a nových variant nevyhnutelné.Takže už jen zbývá vyřknout otázku jak hodnotit? Hodnotit to jako myšlenku a nápad, i když to osobně použít nemůžu? Nebo sázet jako na první laťku použitelnost při hře? Ta otázka se asi nikdy úplně nezodpoví, ale nějakou tu zlatou, střední, schůdnou cestu se snad snažíme najít všichni :o)


 Uživatel úrovně 5

DrD je velice nehotový a současně velice svázaný systém. Jakmile potřebujeme něco svéráznějšího, pravidla to neumožňují a každý hledáme způsob, jak na to. Někdo vysvětlení nepotřebuje, prostě si to do světa zasadí ať si to funguje jak chce. Nikdo je naopak velice pečlivý a jeho způsob vysvětlení v sobě nese geniální myšlenku. Ta zachovává filosofii DrD (já sama démony zcela zavrhla, cítila jsem se jimi velmi omezena, svazovali a omezovali mi svět, tedy spíše sféry než démoni...). Larvy poskytují ozvláštnění, malé osvobození při zachování pravidlových principů.
Něco zárodečného, nespecializovaného. Démoni jsou hotové entity, specializovaní, určení životem ve sférách. Larva ještě svou funkci nenašla a theurg si ji může "vypěstovat" dle potřeby. Buď vůlí nebo astrálním krmivem-magenergií z ní dostane přesně ty vlastnosti co potřebuje. Aby přežívala a fungovala potřebuje být s aktivní magií stále ve styku, zatím to řeší kouzelnická aura. Budou světy, kde se larvy dají vypěstovat pro aury přírodní, kněžské a kdovíjaké další. Pro funkci a určení předmětu jimi osazenýchby to měl být právě jeden typ magenergie. To, že v pravidlech není o hraničářské auře zmínky přece neznamená, že není. Pravidla DrD by nám neměla určovat, jak funguje svět, měla by poskytovat pouze mechaniky, oporu ABY fungoval, JAK je pouze na nás.
Larvy si zaslouží vlastní článek.
Róby mi nepřijdou přesílené. Vážně se tolok změní, když dáme kouzelníkovi kz 3?
Co se týče plášťů, jsou krásné na efekt a když už investuji do tak nákladné věci, proč si ji nepořídit z "inteligentní tkaniny" viz Alchymie pro pohodlí. Nezamotá se, reaguje na nositelovo pohyby, vlaje kdy je potřeba... siccovo klamání pláštěm je samostatný styl (byť vyžadující obratnost a tréning).
Vy co máte rádi střídmost, strohost, "realističnost", středověkost, dílo odsuzujete jako přehnané aniž byste hodnotili nápad, čtivost, zpracování. Někteří se chytáte prkotin a detailů...unavující. anarionovo nehlasování hodnotím velice kladně - v magických světech jde o vynikající doplněk a proč jej odsouvat do průměru a s tím k menší čtenosti lidmi zvenčí, když toho tolik nabízí?
Můj svět je velmi magický (byť si myslím, že středně, ale dle zdejších reakcí se tak nezdá...), magie je rozvinutým vědním oborem, společnost mnohde osvícenská, sama ve svém světě vidím velkou použitelnost.
Hodnotím naplno: myšlenka, z mého pohledu rovnováha, inspirativnost, čtivost, celková přínosnost. Zatím bych neváhala ani nad OHyZDou, ale uvidíme co nám rok přinese.
Dílo mne velmi zaujalo až nadchlo už v MS, je první kterému jsem sama nabídla ilustrace. Jsem ráda, že aspoň ty jsou přijímány vesměs kladně :-) čarodějská móda mého světa se snahou držet Nikoho instrukcí.
A róba Nikoho...to je perlička. Bombónek na závěr. Ukázka co dovede theurg kolem 30. úrovně, když mu dáte pár let :-) . Vy "realističtí" takové ve světě mít nebudete, takže si s ní nemusíte lámat hlavu. My magicky rozvinutí ji dáme čarodějům 25.úroveň+
Tehdy se řeší jiné věci než že "lapkové unesli hostinského dceru, pomozte", rovnováhu to neovlivní. Jen ji nedávejte do rukou nízkým levelům, pokud samozřejmě i ostarní povolání nemají něco podobného...


 Uživatel úrovně 8

All right: Pro mě celkově pro hru to je na 0
Zpracování, nápad a myšlenka je na ****

Ale za svým si stojím. Tohle dílo zalepilo Segfriedovu lopatku ocelovou náplastí


 Uživatel úrovně 5

Anarione, je to prostě tvé hodnocení a kdy si pak nepřečte diskuzy tak nebude znát obecnější názor. Danixxx se nebál dát 2* u mého díla zase Samurai 3* Ale vypsali jste své důvody a myslím, že to každý pochopí. Ale pořád je tohle lepší varianta, než dát nízké hodnocení a nenapsat ani písmeno.


 Uživatel úrovně 8

Danixxx: Hodnotit nebudu. Myslím, že u tohoto díla by jsem byl zbytečně zaujatý :)


 Uživatel úrovně 0

Zdravím, k dílu mám pár výhrad. Tady jsou:

1) "Larvy jsou zárodky astrálních bytostí, jakési nehotové duše."A hned o odstaveček níž: "Během svého pohybu sférami získali larvy schopnosti přesahující běžné démony."
Možná se to zdá jenom mi, ale řekl bych, že tyhle 2 věci si protiřečí. Přece jenom zárodek nebude lepší než hotová věc (nebudu počítat s mutacemi apod.).

2) Vtělení larvy: "V theurgově mysli vyvolávají různé šílené představy a často i představu sebe sama v podobě dlouhého zářícího červa, který theurga ovíjí a je přisátý k jeho mozku" (PPP-PJ-bestiář-larva), řekl bych, že tady je chybný popis autorů. Ono když něco nedokonalého se snaží na něco uchytit, tak bude jednodušší užitou mageenrgi použít na své zhomtnění, než k existenci ve dvou sférách. A živý objekt je určitě lepší ne neživý.
Resp. jde mi o to, že larva se po příchodu do naší sféry nějak zhmotní.

3) "Larvy nelze zaklínat do artefaktů a nelze je použít párově." Proč? Když už se s nima nakládá jako s démony, tak bych chtěl aspoň dobrý důvod proč je tak také nemůžu použít.

4) Kombinace - to snad jde jen u artefaktů. Nedokonalá bytost-larva by to dokázat neměla.

5) Róba Nikoho - jestli se jedná o artefakt, hodilo by se to zmínit. (viz. Fafrin)

6) k zamyšlení - "Larva je nehotová duše, tedy skoro duše, skoro artefakt." - Eh? Bavíme se o artefaktech z PPE nebo artefaktech jiných, mne neznámých?
"Kouzelnická róba není běžný magický předmět, je to klenot podobný artefaktům." Co to teda je? Pokud budu brát čistě pravidla DrD, pak si róby nedokážu zařadit.

Mé dojmy:
Než vytvářet možnost začarování larev, radši bych volil možnost speciálních démonů, kteří úplně nehrajou podle pravidel a KZ zvyšují nad rámec kapacit.
Nicméně nápad zajímavý, ale řekl bych, do normálního světa DrD, nepoužitelný. Jak již bylo zmíněno, tak ze silných kouzelníků na vysokých úrovních se stávají bytosti ještě silnější. - pokud zlepšit zbroj, tak na nízkých úrovních.

Zpracování pěkné, čtivé. Obrázky jsou taky plus.

Zatím se zdržím hodnocení, rád bych si přečetl vyjádření autora.