Alchymistické Předměty

Lektvar stínového mustanga Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 8

Skupina: Lektvary

Magenergie: 20

Suroviny: 33

Základ: Aškynův prach

Nalezení: -

Trvání: 18 směn

Výroba: 6 směn, doma

Barva/chuť/zápach: 50/80/50

Popis:

Doplňující údaje:
Trvanlivost: stálá
Četnost: 2x denně, ostatní bez účinku
Barva: šedomléčná látka
Chuť: výrazně hořká
Zápach: pepřově štiplavý

Původ

Za rozhlehlými suchopárnými dunami, v osadě Iblízu, sídlil kdysi kmen Hodžvastánů, proslulých jezdců, známých svým asketickým životem a schopností přežívat v nehostinných pouštních podmínkách. Z řad Hodžvastánských mužů byli najímání ti nejlepší jezdi jako vůdci a průvodci karavan, obchodníků či významných osob, podstupujících nebezpečné cesty přes moře písku a vyschlá vádí. Takovým významným válečníkem byl i Mounišur „Snědý sníh“. Náčelník Achvazís jej jednoho dne pověřil nadlidským úkolem, aby coby posel neodkladně podnikl osamocen cestu do míle vzdáleného Arvajšaku a dorazil tam ještě téhož dne před soumrakem. V sázce bylo totiž ovlivnění Arvajšackého hlasování o počtech dobytka. I nejrychlejší jezdecké zvíře, které v Iblízu bylo, by nebylo s to šibeniční limit stihnout. Mounišur již pokládal svou hlavu pod náčelníkovu šavli, když tu mu Hodžvastánský Baldó* daroval vzácný lektvar, kterýmžto má prý své zvíře napojit a o nic se nestrachovat. Mounišur ve všem Balda poslechl a vydal se na cestu. Před soumrakem byl již před Arvajšackou branou, když tu se stalo něco nečekaného, pod Mounišurem klesl zvířecí hřbet a jeho pouť tak skončila nešťastnou smrtí před městským vjezdem.

* Hodžvastánské označení pro šamana-alchymistu

Charakteristika Lektvaru

Tento lektvar zlepšuje vlastnosti (viz odstavec vlastnosti) jezdeckých zvířat uvedených v tabulce jezdeckých zvířat (viz PPP – PJ) s výjimkou tvorů – „leteckých“. Pro letecké tvory lze lektvar přetransformovat jinými druhy surovin, změněním nevýhody, změnou názvu apod. V podstatě lze ale variantu pro letecké nestvůry vytvořit z tohoto lektvaru poměrně jednoduše. Lektvar stínového mustanga vešel za dlouhou řadu let v poměrně dobrou známost, a tak jeho znalost nevyžaduje značné nároky, záleží pouze na oblasti. Dokáže jej vyrobit i méně zkušený alchymista (od 3. úrovně včetně). Zakoupení je možné spíše v místech vzdálených od hustě osídlených ploch, respektive tam, kde jsou nepříznivější přírodní podmínky pro cestování. Cena se pohybuje v závislosti na množství výhod, které daný lektvar poskytuje (o tom dále níže).

Vlastnosti

V plné nemodifikované formě poskytuje lektvar jezdeckému tvorovi následující výhody:

 • Zdvojnásobení vytrvalosti a vzdálenosti, kterou zvíře ujede, zároveň mu jakákoli vzdálenost trvá vždy pouze dvě třetiny běžného času
 • Zvýšení pohyblivosti o 3 (stupeň nikoli bonus)
 • Nosnost zvířete je zvětšena o jednu čtvrtinu jeho normální nosnosti
 • Zvíře lze splašit pouze magickým způsobem, zraněním či zásahem.
 • Náročnost terénu ovlivňuje zvíře pouze polovičním způsobem.
 • Bojovnost zvířete se zvyšuje o 3, v případě jeho bojeschopnosti získává v boji bonus +1 k útočnému číslu

Příprava, výroba a modifikace

Příprava k výrobě lektvaru vyžaduje zajištění silnějšího zdroje ohně (kahan, krb, výheň), obstarání nádoby, ve které bude vřít voda společně s přidanými surovinami, pár menších nádobek či misek, tlouk (nejlépe z kovu), kousek látky na scezení, špetkovač – případně jej nahradí hrot nože. Modifikací lektvaru je myšlena výroba několika jeho variant podle síly a počtu vlastností, jež by měl zvířeti propůjčovat. Základní, povinnou a nejslabší formou lektvaru je použití pouhého Aškynova prachu a žluči z mustanga, bez přidání ostatních surovin. Velbloudí oči a ještěrčí sliny jsou nepovinné a být v lektvaru nemusí, avšak zvíře pak nebude mít výhody pohyblivosti, nosnosti a náročnosti terénu. Zde je tabulka surovin s uvedením vlastností, kterými jednotlivě lektvar posilují:

Tabulka surovin pro výrobu lektvaru
SurovinaOvlivněná vlastnostCena
Aškynův prachVytrvalost, ujede, čas25zl 1dávka
Velbloudí slinyNosnost, náročnost terénu2zl flakónek
Ještěrčí očiPohyblivost2zl pár
Žluč čistokrevného mustangaSplašení, bojovnost4zl flakónek

Použitím nebo nepoužitím suroviny se též mění i cena. Cena surovin se odečítá a přičítá podle výše uvedené tabulky, magenergie je potom 12 základní a 4 magy za velbloudí sliny a 4 magy za Ještěrčí oči. Pro snazší přehled je zde uveden krátký příklad:

Příklad: Základní a nejlevnější varianta lektvaru stojí 12 magů a 29zl (25zl za Aškynův prach a 4zl za žluč mustanga). Nejdražší úplná forma stojí 20 magů (12 zákl. + 4 za sliny + 4 za oči) a 33zl (sečtením cen všech surovin z tabulky – 25+2+2+4).

Postup výroby: Nejprve odměříme do nádoby asi čtvrtinu čtvrtky vody a uvedeme ji do varu. Hrotem nože nabereme dávku Aškynova prachu a přidáme do vařící vody. Necháme pořádně povařit – cca 1 směnu. Mezitím smícháme v prázdné misce žluč s velbloudími slinami. Ještěrčí oči je pak třeba z poloviny obě naříznout a tloukem promačkat. Po uplynutí jedné směny přidáme takto připravené suroviny do vody. Přelijeme příslušný počet magů. Po několika kolech vyjmeme ještěrčí oči a nádobu s povařenou tekutinou odstavíme. Ještě horkou potom scedíme přes kus látky a naplníme do flakónku. Necháme vychladnout. Při skladování se vyhnout příliš extrémním podmínkám.

Herní situace, aplikace a dodatky

Jediný avšak dosti velký háček lektvaru je v jedné vlastnosti a zároveň nevýhodě lektvaru, která nastává v době odeznívání trvání. Jakmile uplyne osmnáct směn, po něž zvířeti lektvar poskytuje své zvláštní schopnosti, mění se v ten moment zvíře na dobu šesti směn ve svůj nehmotný stín. Vzpomenete-li si na úvodní historii, je vám již jistě jasné, proč skončila Mounišurova pouť tak nešťastným způsobem. Ve chvíli, kdy vypršelo trvaní, seděl totiž na hřbetě mizejícího koně. Zde je stručný popis nevýhody:

 • Nevýhoda nastává při jakékoliv modifikaci (variantě, síle) lektvaru (vždy na stejnou dobu)
 • Vzhled stínu je stejný, jaký konkrétní zvíře běžně vrhá, strnulý v jeho poslední poloze před vypršením trvání. Stín se na (jakémkoli) terénu objeví za jakéhokoliv počasí a času (za noci tedy patrně nebude vidět, pokud na dané místo někdo neposvítí pochodní apod.)
 • Po šesti směnách v podobě stínu se zvíře opět zhmotňuje
 • První i zpáteční proměna trvá mžiknutím oka, čili zdaleka ani ne jedno kolo.
 • Jestliže se v době proměny nachází na zvířeti jezdec utrpí velice nepříjemný pád. Tento pád se bere jako past s použitou vlastností obratnost – nebezpečnost a síla pasti závisí na PJ v závislosti na velikosti zvířete, rychlosti a dalších faktorech, které uzná jako podstatné ke zohlednění.

Aplikace: Lektvar se zvířeti aplikuje přilitím do koryta či nádoby s vodou. Začíná působit do jedné směny. Možné by bylo i vstříknutí do těla (nalezl-li by jezdec takový způsob), působit by pak začal za poloviční dobu než při vypití. Potírání či kropení zvířete je pochopitelně bez efektu. Nevýhodu lektvaru lze vysvětlit i tak, že po určité době začne na jednu směnu účinkovat jako lektvar jiný (např. podobný lektvaru mlhovina).

Aškynův prach: Je šedá práškovitá krystalická látka, získávaná z listů pouštní rostliny známé pod názvem Fenčí uši. Rostlina je sukulentní povahy asi 40 coulů vysoká, se silným stonkem posázeným ostrými trny, z něhož vyrůstá několik listů lancetového tvaru. K výrobě jedné dávky Aškynova prachu pro lektvar je třeba listů ze 2-3 rostlin. Výroba prášku z rostliny trvá asi půl dne doma. Hotový prášek lze ale zakoupit bez problémů na černém tržišti. Použije-li tuto látku (čicháním) humanoidní postava hází si proti pasti Odl~8~nevolnost na 2 směny/ nevolnost na 4 směny. Po době nevolnosti získá postava následující výhody: ultrasluch, infravidění, získání +5% magenergie při meditaci i nad max. počet, +5% pravděpod. styku s astrálními sférami, +10% na všechny postřehy a bonusy na hledání. Během této doby klesne charisma postavy o jeden stupeň a inteligence o dva. Stav trvá asi 12 směn a přichází po něm asi 6 hodinové vyčerpání, během kterého upadá postava do letargie a je apatická. Aškynův prach je silně návyková látka! Důsledkem dlouhodobějšího užívání je trvalý pokles inteligence a v menší míře i charismatu postavy. Po užití dvou dávek si postava hází na závislost Odl~2~nic/ závislost, s každými dalšími dvěma užitými dávkami se past zvyšuje o jedna, na ověřování nezávislosti na látce se hází po každé dávce. Závislost se projevuje trvalým snížením Int o 2 a Char o 1. Každý další měsíc závislosti se tento postih zdvojnásobí. Postava na tuto závislost umírá, jestliže její Int klesne na 0 nebo po 7 měsících denního užívání v závislosti. 12ti směnné výhody platí i pro závislou postavu, která obvykle potřebuje jednu dávku denně (norma).

Doslov

Na závěr bych chtěl přeci jen nastínit námět verze pro letecké nestvůry. „Lektvar okřídleného přízraku“ by se měl v základu skládat z drogy podobné Aškynově prachu, či přímo z něj, supího pařátu na místo žluči mustanga, oko rohaté zmije za pár očí ještěrčích a křídel mouchy zlodějky za velbloudí sliny. Také nevýhoda po ztrátě magických schopností může mít pochopitelně daleko tvrdší dopad, vždyť spadnout z koňského hřbetu je něco jiného, než pád z leteckého zvířete třeba i několik desítek metrů nad zemí. Lektvar stínového mustanga je obyčejným alchymistickým předmětem, jehož cílem je především zpestření hry, ať už při samotné aplikaci někým z družiny či naopak jejím úhlavním nepřítelem, nebo obměna klasických lektvarů v netradičním prostředí.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 8

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

K cene: o toto sa budem sporiť, pretože je to dosť zásadná vec. Ak porovnávaš Mustanga s lektvarom Rýchlosť, potom musíš vziať do úvahy, že Rýchlosť má trvanie tuším 5 kôl, kdežto Mustang 3 hodiny. Keď to sečteme vydělíme, tak sa stále vraciame k cene za Aškynov prach, ktorá nie je uvedená ani orientačne, a keďže nemám skúsenosť s dealermi, neviem poriadne odhadnúť, koľko by mal asi stáť.

K rýchlemu pochodu: no áno, prečítal som si to poriadne a naozaj to funguje len na postavy... mea culpa.

Čo mi najviac vadí je teda neuvedená cena (aspoň orientačná) za Aškynov prach a neuvedenie efektu pričastého používania lektvaru na jedno zviera.

S pozdravom,
Alden Nahlilairon


 Uživatel úrovně 0

Zdravíčko
Musim pochválit autora, a předem se omluvit pokud budu opakovat něco co už bylo řečeno (toto hodnocení dělám docela v časové tísni).
Líbí se mi originálnost nápadu v aplikaci zvířatům neboť takových lektvarů moc není a cpát do zvířat lektvary určené pro lidi může být docela nebezpečné (alespoň u našeo PJ).
Je to dobře a čtivě napsané, krátký příběh do začátku se mi líbil, jsem rád že ses rozepsal i s podrobnou výrobou (toho si dosti cením v pravidlech mi to docela chybí a pak se musim dohadovat s některejma hráčema (jako je náš kroll) že ty svitky obrany proti... se opravdu nevařej v kotlíku).
Dále se mi líbí ta nevýhoda lektvaru. Uš mi šrotujou závity kolik s tím pude natropit taškařin...
Jediné co bych asi tak vytkle je trochu zmatek v té tabulce (alespoň mě to tak přišlo).

S úctou Blackrock


 Uživatel úrovně 0

Nedalo mi to a tak jsem se kouknul do pravidel, a podle PPP 1.6 se opravdu rychlý pochod vstahuje jen na postavy (VP i CP)

S pozdravem
Demonic - The Lonely Warrior


 Uživatel úrovně 5

- Jistě, vyváženost je u lektvaru důležitá a cena lektvaru by měla být adekvátní, ovšem v tomto případě podle mého názoru za určenou cenu zase nic tak velice zásadního a silného nedělá, aby bylo nutno cenu zvyšovat. Rychlost přemísťování neudělá ve světě, kde funguje teleportace a hyperprostor žádný výjimečný zvrat.

- Porovnávání s Welfovými lektvary není úplně tak ne principem, ale mírou podobnosti. Například je lektvar mustanga více podobný lektvaru jako je rychlost, který zdvojnásobí rychlost postav a stojí „pouhých 9 magů“.

- Ačkoli nemám pravidla, tak se v nich tuším o rychlém pochodu píše, že se rychlý pochod týká postav, ne jakéhokoliv tvora. Jezdecké zvíře není postava.

Shrnuto, jediné co se ti asi nelíbí a nesedí je cena. Nemá smysl se o ni donekonečna handlovat, jako na koňském trhu, jelikož lektvar má specifické výhody a specifické nevýhody. Krátce, pokud se ti zdá, že je levný, nebudu říkat, že není, protože se mi tak nezdá. Je to jen jiné pojetí cen a není problém cenu zvýšit. Mně vůbec nejde o hodnocení příspěvku, ale hlavně o nápady a využitelnost při hře, jestli příspěvek neřeší nějakou situaci, tak jde jen o čirou absenci patologické posedlosti obsáhnout veškerenstvo situací byť sebenepodstatnějších.


 Uživatel úrovně 0

Alden:
Nechci nic říkat, ale kombení Mustanga a Rychlého pochodu už podle mě zavání nemocí zvanou Munchkinizmus. Já osobně bych to řešil tak, že zvíře je po vypršení negativního účiknu naprosto vyčerpané a neschopné pohybu a je velká šance že pojde. Přece jen je to pro něj velká námaha.

S pozdravem
Demonic - The Lonely Warrior


 Uživatel úrovně 0

Aha, keď má Aškynov prach svoje negatívne účinky pre zviera aj keď je v tomto lektvare, tak to mnohé mení, potom je to kompenzované dostatočne.

Cena je podľa mňa dosť zásadným faktorom, pretože pri lektvaroch je to asi tak jediná vec, ktorá zabezpečuje vyváženosť. Preto by sa asi hodilo uviesť aspoň orientačnú cenu jednej dávky Aškynovho prachu (ja by som to videl okolo 20 zl a možno aj nejakých pár magov).

Porovnanie s Welfovými lektvarmi podľa mňa na meste je, je síce pravda, že sú určené pre humanoidov a Mustang je pre zvieratá, ale v podstate robia to isté, posilujú organizmus teplokrvných cicavcov.

Dávam teda 4*, čo mi chýba najviac je asi popis toho, čo by sa stalo s koňom, ktorému by sa podával tento lektvar pričasto (nemáme ani náznak, pretože koňovi inteligenciu a charizmu znížime asi ťažko a ja osobne si to ani neviem predstaviť, nie som nejako zbehlý v biológii a chémii).
Ďalšia malá chybka, ktorá ma napadla z teraz, a ktorá sa ani neodrazila na hodnotení, je chýbajúci popis prípadu keď chodec dá koňovi tento lektvar a použije naňho aj rýchly pochod.

S pozdravom,
Alden Nahlilairon


 Uživatel úrovně 5

Já nevím, proč je potřeba něco obhajovat, hlavně potom před čím. Jde o dopování pro zvíře a ne pro humanoida, to je jedna věc, takže srovnávání s Welfovými lektvary není úplně na místě. Druhá věc je, že lektvar narozdíl od běžných pravidlových vyžaduje více specifických surovin. Dále pak Aškynův prach není tak úplně jednoduché sehnat a jeho výroba z Fenčích uší také stojí nějaký čas a námahu. Cenu lektvaru při koupi by byla o mnoho vyšší, pro alchymistu zase tak jednoduchý a levný není. Vyjmenoval si bonusy, ale zapomněl si zmínit, že je to také vykoupeno jednak 6 směnovou absolutní nepoužitelností zvířete a nebezpečností Aškynova prášku, který by mohl při častějším užívání zvířeti škodit. Nevím, jestli je cena pro většinu vážně tak veledůležitým faktorem, ale problémem může být i odlišnost standardů různící se svět od světa. Asi toliko.


 Uživatel úrovně 0

Lektvar pre zvieratá, to je niečo čo tu až tak často nevidieť, a to je škoda. Z gramatickej a štylistickej stránky som si všimol iba pár preklepov, ktoré sú pri dlhšom diele ako toto pochopiteľné.

Čo sa mi ale nezdá, sú bonusy. Zoberme si klasického koňa. Po požití lektvaru bude mať pohyblivosť 21, vytrvalosť 28 a unesie maximálne 200 kg. Ďalej sa zdvojnásobí vzdialenosť, ktorú je kôň schopný prekonať a zníži sa náročnosť terénu. Po savane (náročnosť 12) by teda za 18 smien (a vydrží bežať stále vďaka vytrvalosti) ubehol spěchom 98(=49 (za pohyblivosť a malú náročnosť )*2) kilometrov, a to ani nebeží!
Je to síce magický lektvar, ale podľa mňa by mal stáť viac, alebo mať menšie bonusy.

Počkám na Morterovu obhajobu, pretože je možné, že som niečo nepochopil, zatiaľ nehodnotím, vysvetlenie tohoto sporného bodu to ovplyvní dosť zásadne.

S pozdravom,
Alden Nahlilairon


 Uživatel úrovně 5

Mnohokráte děkuji Corwinovi za jeho diskusní příspěvek a vskutku bleskové schválení. Ano, Aškynův prach byl zamýšlen jako nabídnutí vedlejší inspirace právě pro drogové podsvětí, avšak nápad s propojením záskařství, závodů apod. mě přiznám se nenapadl a líbí se mi. Víc hlav, víc nápadů. Hlavně bych se chtěl ale vyjádřit k ceně. Je jasné, že celý lektvar je koncipován pro zvířata, resp. pro jezdecké tvory. Jestliže by nastala situace, kdy by tento lektvar vypila postava, nepřál bych si to zažít ani v nejmenším. K výrobě lektvaru je použita asi trojnásobně větší dávka, než se běžně narkomany v podsvětí čichá. Taková postava by měla obrovskou nevolnost, a je možné, že by ji to mohlo nějak trvale poznamenat. Rozhodně bych postavě neodečítal životy, není to jed a navíc by byl příliš levný. Proto bude po několikahodinové nevolnosti doznívat dávka lektvaru zřejmě spánkovými poruchami, halucinacemi, nočními můrami, slabostmi, nárůst bodů únavy apod. Určitě ji to nijak "nenakopne". Tedy předávkování. Ceny s Welfákama jsem porovnával a přišlo mi to vyvážené, takže zbývá jedině to, že jsem jejich cenu v pravidlech nějak špatně spočítal. Ale nepříjde mi, že byl nějak extrémně levný, ono asi není snadné shánět speciální suroviny, na které nejsou Welfovy lektvary zatíženy.

Demonic: Pro příště se asi tedy vyvaruji odbornějších názvu, pro jednodušší pochopení a vyjádřím to opisem. Při odeznívání zvíře bude asi reagovat trochu neklidně, ale součástí lektvaru je také ochrana proti splašení, proto je potlačen i šok po odeznívání lektvaru. Ano, stín se nepohybuje, je strnulý, tudíž se ani zvíře nemůže ztratit či utéct.

Díky za názory a nápady.


 Uživatel úrovně 0

Zdravím.
Tento lektvar se mi velice líbí, opravdu originálních nápadů je spíš pomálu. Je pěkně zpracovaný, přehledný a bez logických chyb. Sem tam se sice objevila malinká chybka v gramatice, ale nikdo nejsme dokonalý.

Nechci zbytečně opakovat to, co už bylo řečeno přede mnou, proto napíšu pouze jednu chybku, o které se Corwin nezmínil. V části, kde popisuješ Aškynův prach jsem narazil na pár výrazů, které jsou, podle mě, odbornějšího charakteru a po pravdě netuším co se za nimi skrývá. (Konkrétně jde o "sukulentní" a "lancetového".) Jsem si jistý, že bych je byl schopný rychle najít, ale přece jen.

Jo a ještě dotaz, jak reaguje zvíře, poté co odezní vedlejší účinek? Přece jen je to podle mě dost šoková situace, zvlášt když neví, co ho čeká.

Corwin:
No ta představa úniku po vyprchání účinků je poněkud zcestná, když vezmu v úvahu, že vzniká "Strnulý stín". Já si to vykládám tak, že na místě se objevý prostě stín původního tvora, který nezávisle na okolí zůstává na původním místě.

S tvojí výtkou ohledně ceny souhlasím. Tři hodiny tohoto účinku jsou opravdu hodně, jestliže mě to stojí pouze 20 magů a 33 zl.

No tak teď nevím... Mám dát 4* nebo 5*... JEště si to budu muset rozmyslet.

S pozdravem
Demonic - The Lonely Warrior