Alchymistické Předměty

Magiotechnologická výzbroj/výs Hodnocení: Něco to má do sebe

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 10

Skupina: Ostatní

Základ: viz níže

Nalezení: viz níže

Trvání: viz níže

Výroba: viz níže

Nebezpečnost: -

Síla: -

Barva/chuť/zápach: -

Popis:

Pozn.: Z hlediska těchto děl je nutné zmínit toto:

 • Jedna mince alchymistické magenergie = 5*(úroveň alchymisty, který ji destiloval) magů.
 • Předpokládáme, že v obchodech vedených alchymistou na X úrovni bude obvykle možné zakoupit magenergii zahuštěnou nejvýše tolik, na kolik by ji dokázal zahustit onen alchymista.

Magenergické zásobníky:

 • Jedná se o nádobky rozličných tvarů, do kterých může alchymista uložit svou magenergii a odkud ji pak mohou při správném použití zásobníku odebírat rozličné předměty.

Následující předměty pracují na principu usměrňování magenergetického toku pomocí speciálních krystalů a kovů magenergii nepropouštějících. Jedná se tak o věc čistě mechanickou, kde magenergie hraje toliko roli vstupního zdroje energie.

Tyto předměty může vyrábět alchymista od první úrovně, za předpokladu že si potřebné součástky nechá vyrobit u dostatečně zručného kováře. Krom toho je mohou vyrábět specializované alchymisticko-kovářské dílny a bohou být k dostání na přidružených prodejních místech (za předpokladu, že takovéto dílny a prodejní místa chcete mít ve svém světě).

Magomeč

 • výroba: 2 dny
 • cena součástek: 10 zlatých + 1 za každé přídavné nastavení
 • k výrobě krystalů je potřeba: 15 zlatých v surovinách + 1 za každé přídavné nastavení, 2 magy + 1 za každé přídavné nastavení
 • v podstatě jen krátký kovový váleček, na jednom konci zakončen barevným krystalem. Po stisknutí tlačítka uvolní jeden krátkodosahový zášleh zvláštní energie, která za prvé zraňuje a za druhé je schopna udělovat pohybovou energii předmětům - což v tomto případě znamená, že zášleh energie zblokuje či odrazí protivníkovu zbraň.
 • základní magomeč má SZ: 4, OZ: +1, délku 1 a jedná se o lehkou jednoruční zbraň. Zranění ale způsobuje pouze v závislosti na magenergii uvolněné při seku, čili SZ se vužívá pouze k rozhodnutí, zdali došlo k zásahu, do zranění se nezapočítává. U základních magomečů je množství magenergie uvolněné při seku pevně stanovené (byť se může magomeč od magomeče lišit) a mohou buď působit pouze skutečné zranění nebo pouze stínové.
 • Složitější magomeče mohou být vybaveny ovládacími prvky, které ovlivňují jejich účinky. Mezi ty nejběžnější patří "přepínač mezi zraňováním a omračováním", což umožní uživateli z hlediska pravidlového výběr, zdali chce útočit normálně či "na plocho". Dále je možné přidat magomeči další nastavení spotřeby magenergie na jeden sek (například "Nastavení 1" = 1 mag/seknutí, "Nastavení 2" = 3 magy/seknutí). Na změnu nastavení není třeba obětovat žádnou akci, stačí ji nahlásit PJ-ovi.
 • Každý takový nadstandardní prvek zvýší nároky na součástky, suroviny a magenergii potřebné pro výrobu (viz výše)
 • vzhledem k působení na velmi krátké vzdálenosti je konverze magenergie na zranění 100%, tzn.: 1 mag = 2 životy. Magenergie se spotřebovává při každém útoku i obraně zbraní. V obraně se větší dávky magenergie neprojeví.
 • Zranění udělované tímto mečem je typu J
 • magomeč sám o sobě vážící 5 mn používá zásobník (1 mn) na 5 mincí alchymistické magenergie. Plně "nabitý" tak váží 11 mn.
 • Cena magomeče se odvozuje od jeho výrobních nákladů, případně od zákonů nabídky/poptávky. Náklady spojené s magenergií určenou jako zdroj energie pro magomeč se počítají zvlášť.

Magoštít

 • výroba: 3 dny
 • cena součástek: 13 zlatých
 • k výrobě krystalů je potřeba: 20 zlatých v surovinách, 5 magů
 • Opět jednoduše vypadající předmět - jedná se o chránič předloktí, v němž je úložný prostor na magenergetický zásobník a dále je v něm vložený projekční krystal. Po jednoduchém stisku tlačítka se před projekčním krystalem vytvoří namodralé poloprůhledné energetické pole tvaru disku o poloměru jeden sáh, které uživateli poskytuje ochranu podobně jako obyčejný štít, s tím rozdílem, že:
  • KZ proti útokům TVT je 1
  • KZ proti útokům střelnými zbraněmi je 3
  • KZ proti útokům dračím dechem je 5
  • Pravděpodobnost zásahu jakýmkoliv kouzelnickým bleskem se snižuje o desetinu
 • spotřeba: Prvních pět kol 2 magy, každých dalších načatých pět kol 1 mag. Štít funguje od své aktivace až do té doby, dokud není deaktivován nebo dokud mu nedojde magenergie.
 • do magoštítu se vkládají stejné zásobníky magenergie jako do magomeče. Samotný magoštít pak váží 10 mn.

Magokuše

 • výroba: 2 dny
 • cena součástek: 20 zlatých
 • k výrobě krystalů je potřeba: 12 zlatých v surovinách, 8 magů
 • jedná se o zbran podobnou kuši bez lučiště, do které se střelivo vkládá poklůpkem v zadní části kovové trubky, sloužící jako "hlaveň". Projektil je pomocí magenergie stabilizován, je mu udělena rotace a pak je vystřelen.
 • Dokáže vystřelovat šípy, šipky a další malé projektily (tedy ne dýky/hvězdice). Na jeden výstřel spotřebovává jeden mag.
 • v závislosti na použitém projektilu má následující statistiky:
  • šipka/šíp: 4/+2 17/30/45
  • ostrý tvrdý projektil (hřebík, jehly): 3/+2 12/25/37
  • tvrdý projektil (kámen, kovová kulička): 3/+1 10/22/33
  • pružný projektil ("gumová střela"): 3/0 7/16/25
  • měkký projektil (měkké plody): 3/0 5/13/20 (pouze stínové zranění)
 • Samotná magokuše váží 20 mn, do pažby je vkládán stejný zásobník jako do magomeče.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 10

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Myšlenka se mi zdá dobrá, avšak:

- Celkové pojetí je snad až příliš sci-fi, byť to je svět od světa.
- U meče je spotřeba až příliš velká (porovnej se štítem...), zvlášť, když je magenergie spotřebovávána na každou kaci, nikoliv kolo... imho velikost zranění by měla záviset ta výsledku hodu na zásah, je rozdíl zasáhnout někoho "lehkým škrábnutím" či naplno, zranění magenergií by se potom projevilo jako útočnost.
- Dílo myslím pro hru nepřináší nic nového. Můžete namítat, že nic podobného v pravidlech není... ale hra není jen o pravidlech a nevidím užitečnost vůči zbraním konvenčním. Jako bojovník si raději nastřádám magenergii (či spíše peníze na ni) do kouzelného meče, než ji takto "plýtvat". Třeba válenčík používající magomeč při přechodu z 9. na 10. úroveň potřebuje 28 000 zkušeností, pokud uvažujeme (zjednodušeně) bytostí s:
Žvt. 11
ÚČ 10
OČ 10
2 útoky za kolo
a patřičnou odolností (+2), bojovník za úroveň ubere 1848 životů (28x11x(4+2)), na což spotřebuje 924 magů + magy na obranu...

Nápad: Dobrý, 70%.
Zpracování: Z již vyřčených důvodů slabé, 30%.
Dojem: Špatný, 30%.
Použitelnost: Dílo jako takové má myslím použitelnost zcela minimální, avšak dalo by se uvažovat o principu čerpání magenergie tímto způsobem. Sám podobný způsob nezávisle na tomto využívám u svého díla v MS. Bohužel, to je málo. 20%.

Celkem: 36%, 1*. Nevím, co dodat...

Folcwine +rep.


 Uživatel úrovně 0

Nápad je to na první pohled zajímavý, ale s dílem mám několik zásadních problémů:
1. Nesystémovost - přijememe-li magenergii jako něco, co se dá schovávat do zásobníků a mechanicky usměrňovat/vyzařovat, musí se pro ní logicky najít škála dalších různorodých použití, napadají mě třeba silová pole, magové lucerny, energetické střelné zbraně, atd. Jednoduše řečeno sbohem středověku, vítej star wars. Pro hodně specifický svět to určitě použitelné je, ale obecně to reálie DrD staví na hlavu, zdá se mi (jak k tomu přijdou chudáčci démonové...).
2. Absence struktury - psaní formou řady odrážek je vyhovující pro krátká díla (což je jak víme autorova specialita :-)), tady už bych ale velice uvítal, kdyby místo pouhých teček byl každý odstaveček u předmětu uveden krátkým nadpisem. Při prvním přečtení to sice nijak nevadí, ale pokud si to PJ vytiskne a ve hře potřebuje dohledat konrétní informaci, nic není otravnější než takovýhle souvislý blok textu.
3. Matoucí popisy, povrchnost - buď lze napsat "vypadá jako lighsaber/vypadá jako puška" a připravit se na to, že některým lidem to bude vadit, anebo dodat opravdu podrobný popis. V případě magomeče i magokuše však chybí obojí. U magomeče se dozvíme toliko že "uvolní jeden krátkodosahový zášleh zvláštní energie". Tvar, délka trvání, barva, či viditelnost jako taková, nic není čitateli naznačeno. U magokuše podobně "Projektil je pomocí magenergie stabilizován, je mu udělena rotace a pak je vystřelen." Doprovází to nějaký hluk, záblesk? Mimochodem zajimálo by mě jak taková stabilizace a udílení rotace funguje, má li jít o čistě mechanickou práci s proudem magenergie, podobně také u štítu.

Sečteno a podtrženo, nesystémový námět definitivně pohřbený povrchním a nepřehledným zpracováním.


 Uživatel úrovně 0

Ahoj,
poměrně dobře pravidlově zpracované dílo bez zbytečné omáčky.
Mě osobně se myšlenka magotechnických zbraní příliš nelíbí (hraničí to s hvězdnými válkami). Použitelnost by byla mnohem větší pro jiné herní systémy, ( samozřejmě za předpokladu přizpůsobení) například hráči GURPSů by to jistě ocenili. Pro DrD je s tím dost počítání, je to pro postavy dost drahé...atd. Jinak nápad se mi moc líbí. Zpracování vzhledem ke složitosti aplikace pro DrD je taky v pořádku...i když trochu "tuhé".


 Uživatel úrovně 8

Jen ke tvaru zásobníků: Mluvil jsem o zásobnících jako takových - obecně. Například zásobník do samopalu bude vypadat jinak, než zásobník do pistole apod.


 Uživatel úrovně 5

Prvně uvedu něco málo postřehů k dílu:

- Magenergické zásobníky nemohou být nádobky různých tvarů, protože by pak zásobníky nepasovali do výstroje (moderní pušky mají zásobníky a ty také nemají libovolný tvar, aby šli do zbraně nabít).
- Cena součástek od kováře je podhodnocená. Už kroužková zbroj stojí několik stovek zlatých, a to jsou jen propletené a snýtované kroužky. Cenu složitějších mechanismů jako přepínačů a jiných hejblátek udat jako 1zl, mi přijde velmi málo.
- U krystalů chybí základ (např. diamant v ceně 100zl), věci jako krystaly se neshrnují do obecného pojmu suroviny.
- V popisu principu magomeče mohlo být uvedeno, že se vlastně jedná o lightsaber (světelný meč ze SW), dosti by to usnadnilo představu).
- SZ uvedeno je, ale dle mého by se ještě mělo uvést, že se ignoruje KZ a štít (protože oběma dle popisu by paprsek meče měl projít, pokud se mečem postava nebrání).
- Při obraně magomečem není řečeno, kam se ztrácí kinetika – pokud někdo praští těžkým kyjem do lehké kovové trubky (magomeče) tak by trubka (magomeč), měla odletět pryč. Vysvětlením by mohla být magie, ale sám jsi v úvodu napsal, že vložená magenergie ze zásobníku slouží pouze jako vstupní forma energie (pro výboj).
- Snížení pravděpodobnosti na trefu bleskem o desetinu je zbytečně složitý výpočet – musí se vzít stávající hodnota na trefu, vydělit deseti, zaokrouhlit a výsledek od stávající hodnoty odečíst. Snížení šance na trefu o 10% považuji za mnohem lepší výpočet – s desítkou se dobře zachází a výpočet je mnohem rychlejší. Podle takovýchto chybek je jasně poznat, že dílo nebylo testováno přímo ve hře – takového chyby by se našli a odstranili. Také takováto chyba (vedle zmateného slohu – viz poslední bod) svědčí o tom, kolik dal autor dílu času – málo.
- Světelné meče jsou zbraně docela náročné na ovládání, protože je velká šance, že se vlastník zraní vlastní zbraní při vykrývání nepřítelova seku. V tomto díle navíc musí uživatel ovládat, kdy se brání a kdy útočí – takže ke zvládnutí je dle mého potřeba těžký trénink – mělo by se jednat o třídu zbraní střední (ne-li těžké), přičemž alchymista by mohl mít vyjímku (omezit tak kouzelníky).
- U zranitelnosti by neškodilo uvést typ – blesk (ne každý používá písmenné značení zranitelností, mnoho lidí používá slovní vyjádření).
- TVT (asi Tváří V Tvář) není zkratka definovaná pravidly DrD, chybí ti vysvětlivka, o co se jedná (správně by mělo být: souboj tváří v tvář / střelecký souboj). Pokud je to možné, měli by se vužívat termíny definované Altarovskými pravidly DrD.
- Slohově je dílo jeden velký zmatek – některé odrážky začínají malým písmenem, jiné velkým, některé odrážky končí tečkou, jiné ne. Jinak překlepů a zbytečných vět v díle mnoho není – čte se a chápe se celkem dobře. Jednou ze světlých vyjímek je uvedení vzorce pro výpočet hmotnosti magenergie, který používá málokdo a tudíž není tak známý. A absence příběhu a historie, která by dílu stejně asi mnoho neprospěla.

Podobné magické protějšky světelného meče, gunganského energoštítu nebo palné zbrně nejsou již nijak neobvyklé. Princip fungování není dle mého nijak inovativní, proto hlavní část hodnocení bych zaměřil hlavně na pravidlově správné zpracování. Dílo je však co se týče pravidlového vyvážení dosti chabé (velmi nízké ceny součástek, autor se zaměřuje na váhu, ale opomíjí závažnější prvky jako kdo může věci používat atp.). Nápad je nadprůměrný, pravidlové zpracování je slabé, dílo působí přehledně i když slohová jednotnost není zachována. Původně jsem chtěl dát hodnocení *, ale pak jsem si uvědomil, že dílo je určeno spíše pro hodně magické světy (autor mohl tuto skutečnost zmínit) a tak může sloužit jako studnice inspirace. Problém je, když nováček, který nepozná co je vyvážené a co není, si vezme toto doslova a pak mu to může docela nabourat vyváženost hry.

**