Alchymistické Předměty

Pravdomluvná mince Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 23

Skupina: Ostatní

Magenergie: 40

Suroviny: 15

Základ: platinová mince

Nalezení: jen koupí

Trvání: do vyčerpání magenergie

Výroba: 1 den doma

Popis:

Ne každý dokáže správně využít to, co zná, vzpomenout si na všechno, správně se rozhodnout. A když je v koncích, tak si hodí kostkou... a nebo mincí. Ne vždy však mince dá tu správnou odpověď, jde jen o náhodu... a nebo ne?

Jak vypadá a k čemu je dobrá?

Pravdomluvná mince je v podstatě obyčejnou mincí z platiny nebo jiného vzácného kovu s výrazně odlišným vzorem na rubu a líci. Může to být mince s ražbou jaká je v dané zemi obvyklá, ale i s libovolnou jinou jakou si výrobce objedná. Jen musí být zřejmé, která strana je která.

Použití je snadné, stačí Minci pevně sevřít v dlani, pomyslet na nějakou otázku, na kterou chcete znát odpověď a Minci vyhodit do vzduchu. Když Mince dopadne na rovnou podložku, bude otočená nahoru tou stranou, která symbolizuje správnou odpověď. Z toho plyne, že na otázku musí být možné jen dvě odpovědi - ano a ne. Každé použití, i neúspěšné, odebere minci 1-3 magy z aktivní magenergie, které má na počátku 15 magů a kterou nelze žádným způsobem obnovovat, když magenergie dojde, mince ztratí svou kouzelnou moc a výsledek hodu je pak náhodný. Pokud bude Minci zkoumat alchymista, uvidí právě aktivní magenergii nikoliv magenergii potřebnou při výrobě.

Jak to funguje?

Mince samozřejmě nezná odpověď na libovolnou otázku, zná jen to samé, co ten, kdo jí právě používá, jen dokáže ty informace lépe využít k nalezení správné odpovědi. Možná se může zdát, že je to k ničemu, ale každý je přeci schopen na základě vlastních znalostí odvodit neuvěřitelné věci, jen pro to nemusí mít vždy dostatek času, trpělivosti nebo dostatečné schopnosti zhodnotit situaci. Nejvhodnější to může být pro řešení hádanek nebo matematických problémů, ale také na zjištění na zapomenutých věci, protože i ty vlastně člověk zná, jen si nemůže vzpomenout. Jediná podmínka je, že odpověď musí být buď ano nebo ne. Na jiné otázky bude odpověď náhodná stejně jako na ty, ke kterým nemá dost informací.

Probíhá to asi následovně: Když někdo Minci stiskne v holé dlani a v duchu položí otázku, Mince si vyčte z jeho paměti veškeré informace, které by mohla potřebovat k nalezení odpovědi. V okamžiku vyhození do vzduchu se aktivuje analytický proces, který se pokusí odpověď nalézt a v témže okamžiku se odečte příslušný počet magů (1-3, přesnou hodnotu zná ale jen PJ). Ve vzduchu se Mince natočí tak, aby dopadla tou správnou stranou nahoru podle nalezené odpovědi. Pokud odpověď není „ano“ nebo „ne“ (špatně položená otázka, nedostatek informací...), Mince se nijak natáčet nebude a dopadne jako každá jiná, tedy náhodně.

Pokud uživatel Minci po stisknutí nevyhodí do vzduchu do šesti kol od stisknutí, přečtené informace se vymažou a na magenergii to nebude mít vliv. Vyčítání funguje podobně jako povolené čtení u telepatie a dá se proti tomu také stejným způsobem bránit. Proč povolené čtení? Dá se předpokládat, že při tom, kdy si uživatel představuje otázku, představuje si i možnosti řešení. Pokud by ale svou mysl nebo její část uzavřel, Mince se nic z uzavřené části nedozví.

Kdyby náhodou bylo v Minci méně magů, než by se mělo odečíst (ale minimálně jeden mag), Mince fungovat bude, ale všechny zbylé magy zmizí.

Síly, které mincí pohybují, jsou prakticky neznatelné, pokud by se někdo pokusil hod ovlivnit, ať už fyzickými, nebo nadpřirozenými silami, tak se mu to povede stejně dobře jako s obyčejnou mincí.

Mince má v okamžiku použití k dispozici všechny znalosti jejího uživatele včetně těch, na které si zrovna teď nemůže vzpomenout, ale někdy v budoucnu by si vzpomenout mohl.

Ale pozor, Mincí nejde házet pořád dokola dokud nedojde magenergie. Mezi jednotlivými hody musí být minimálně jedna hodina (6 směn) přestávka. Pokud by někdo zkoušel hodit dříve, Mince dopadne náhodně bez jakýchkoliv vlivů na její magenergii.

Příklad: Mladý šlechtic Lukaso je v zoufalé situaci. Za hodinu se má ženit se svou milovanou a za žádnou cenu nemůže najít krabičku se snubními prsteny. Kde jen můžou být? Pak si vzpomene, že dostal od svého přítele pyrofora jednu zvláštní minci pro štěstí. Pomyslí si: „Jsou ty prsteny v mé ložnici?“ Hodí mincí a odpověď zní: „Ano!“ Lukaso vběhne do ložnice, prohrabe všechny šuplíky, truhlu, skříň s šaty, dokonce se podívá i pod postel ...a nic. Vztekle zahodí minci do rohu a odevzdaně si sedne na postel, vlastně na plášť, který má na ní připravený. A najednou mu to dojde. Sáhne do kapsy pláště a vytáhne zdobenou krabičku i s prsteny. Vždyť je tam vlastně sám ráno dával, aby na ně nezapomněl!
Kdyby ale první otázkou bylo: „Jsou prsteny v salonku?“, odpověď by zněla „Ne.“ a další pokus by měl až za hodinu, což by bylo pozdě.

Protipříklad: Čarodějce Livii někdo na včerejší oslavě přimíchal drogu do jejího poháru s vínem. Teď jí hrozně bolí hlava a navíc jí její společníci s potutelným úsměvem tvrdí, že předváděla striptýz v hospodě na stole. Samozřejmě to není pravda (padla pod stůl, hned jak dopila), ale Livie si z toho večera nic nepamatuje. Pokusí se tedy zjistit co se dá pomocí Pravdomluvné mince. Jelikož to však byla opravdu velmi silná droga a Livii se už vzpomínky z toho večera nikdy nevrátí, tak ani Mince neví, co se vlastně dělo. Výsledek hodu tedy bude náhodný, což jí může přivést do ještě trapnější situace, než v jaké je teď.

Jak to používat?

Pro PJ je velmi obtížné zjistit a analyzovat, co která postava vlastně může vědět a co z toho teoreticky může vydedukovat, ale rozhodnout lze také obráceně - když by se dedukce musela zakládat na informaci, která není známá, výsledek hodu mincí bude náhodný. Postavy a hráči pak budou hodně riskovat, pokud budou klást sporné otázky a když minci nemohou důvěřovat, tak není příliš k užitku.

Typickým příkladem vhodného použití mince jsou klasické hádanky, u kterých je většina informací v nich obsažená, jen přijít na tu správnou odpověď. S pomocí pravdomluvné mince je možné alespoň ověřit správnost řešení. Rovněž s matematickými problémy a detektivními záhadami může pomoci, když je nalezeno dostatečné množství indicií a je třeba se jen ujistit o správnosti řešení.

Příklad: Královský architekt Michail se chce ujistit, jestli bude kopule chrámu, který navrhl dost pevná a nezřítí se ani za toho nejhoršího počasí. Plány má hotové a zná teorii i všechny vzorce, které jsou pro výpočet pevnosti nutné. Nechce se však zdržovat několika dny nad sloupci čísel, aby nakonec zjistil, že to musí celé předělat, takže si hodí Pravdomluvnou mincí. Jelikož Michail zná vše potřebné, měla by mu Mince dát správnou odpověď. Jestliže by ale žil v bludu a některá z teorií byla chybná a neměl by znalosti, pomocí kterých by ji mohl ověřit, bude touto chybou zatížen i výsledek hodu Mincí. (Je vhodné dodat, že i kdyby Michailovi padlo, že stavba vydrží, určitě by si výsledek zkontroloval ručně - je to přeci jen příliš velká zodpovědnost. Kdyby mu však padlo, že stavba nevydrží, mohl by rovnou začít hledat chybu.)

Jak to vyrobit?

Pravdomluvnou minci může vyrobit pouze pyrofor. Potřebuje k tomu standardně vybavenou laboratoř a minci z platiny (pokud není platina známá nebo se nevyskytuje, může být mince z jiného kovu, který by měl být vzácnější než zlato (mitril, adamantium...). Pro každý svět by ale měl existovat jen jeden kov, ze kterého je možné Pravdomluvnou minci vyrobit). Mince musí mít jednoznačně rozlišitelný rub od líce, na tom, co je na jednotlivých stranách zobrazeno v podstatě nezáleží. Která strana bude představovat „ano“ a která „ne“ určí pyrofor na začátku výroby.

Když Minci dojde magenergie a ztratí svou moc, je možné ji opět použít jako základ pro novou.

Pár rad na závěr

Pro PJ:

 • Hráči mohou vymyslet nějakou cestu, jak se k odpovědi dostat a pak to zkusí pomocí Mince. Je dobré, pokud se nejistý PJ hráčů zeptá, jak to vlastně myslí.
 • Pokud si PJ přesto není jistý, měl by předpokládat, že si nebude jistá ani Mince.
 • PJ by neměl naznačovat, co si myslí o řešitelnosti dané otázky pomocí Pravdomluvné mince.

Pro hráče:

 • Nevymýšlejte nesmysly, na které se špatně odpovídá, PJ vám to může oplatit špatnou odpovědí, zvlášť v případě, že mu své záměry dostatečně neobjasníte.
 • Hráči by měli hrát své postavy a i v případě, že PJ naznačí, co si myslí o řešitelnosti úlohy by neměli svým jednáním dát cokoliv najevo.
 • „Pán jeskyně má vždy pravdu.“ „Magie může kdykoliv selhat.“ To jsou citace z pravidel, mějte je na paměti, kdykoliv se vám nebude výsledek hodu Pravdomluvnou mincí líbit.

A pár záludných otázek a jejich řešení:

 • Jsem v tomto stavu schopný komunikovat se sférami? - Ano - Skoro vždycky to jde, jen v případě, že by byl theurg natolik opilý nebo jinak zneschopnělý, že by měl pravděpodobnost spojení s první sférou rovnou 0% (nebo, že by to nebyl theurg ani nikdo jiný, kdo to dokáže), tak Mince řekne, že ne. Pozor, musí se jednat o okolnosti, který jsou theurgovi známé, pokud by byl nějak očarován nebo proklet a nevěděl o tom, tak to ani Mince nepozná. Pravděpodobnost úspěšného spojení se sférami se po hodu Mincí nijak nezmění.
 • Působí na mě nějaký posthypnotický příkaz? - ? - Pokud vlastní nebo cizí postavy uživateli nic nenaznačily, tak to nejde poznat.
 • Byl ten stařík přestrojený lupič Falco? - Ano/Ne - Ano, pokud je to opravdu Falco a bylo to možné nějak objektivně poznat. Kdyby naopak byl stařík objektivně úplně odlišný (o půl sáhu menší a tak) a nic na něm Falca nepřipomínalo, tak bude odpověď ne. V ostatních případech půjde o náhodu.
 • Vracel mi Standa těch 150 zlatých, které jsem mu půjčil před týdnem? - Ano/Ne - Tak přesně k tomuhle má Mince sloužit, pokud nejde o trvalou ztrátu paměti, odpoví správně.
 • Je v této místnosti skryté tajné místo? - ? - Pokud o něm postava neví a není to opravdu zřetelně na očích (jen si to postava neuvědomuje), tak to neví ani Mince.
 • Dá se Falcovi věřit? - Ne - Nikomu nelze úplně věřit a pokud postava není chorobný důvěřivec, odpověď bude: Ne
 • Mám se přiznat? - ? - Špatně položená otázka. Pokud by zněla: „Mám se přiznat, abych dostal nižší trest?“, tak Mince může zhodnotit znalosti postavy ohledně trestního práva, výpovědi svědků a výrazu soudce a dát tu nejlepší odpověď. Neznamená to ale, že se nezmění situace, což může změnit i výsledek procesu.

Obecně platí, že Mince si musí být jistá výsledkem, na nějaké dohady a pofidérní úvahy neodpoví.


Duchovním otcem nápadu na předmět, který ověřuje pravdivost výroků je FlaviusV, který mi dal svolení jej přepracovat. S vychytáváním chyb a vymýšlením záludných otázek mi nejvíce pomohli Folcwine a Tuvy.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 23

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Agarwe: Rád odpovím

Nijak /*úsměv*/ Jestli má Mince magenergii, může určit akorát alchymista. V tom je totiž ten vtip, nikdy nevíš, jestli bude opravdu fungovat, není to věc, na kterou by se dalo stoprocentně spolehnout. Za těchhle pár magů nemůžeš chtít informace jako od sfér, je to jen hračka nebo, jestli chceš, tak počítač s nějakým základním analytickým programem, který nasosá data z tvojí mysli a vyhodí výsledek. Magie je nevypočitatelná síla a tak jsem k tomu také přistupoval. Mince je prostě tak dobrá a použitelná, jak moc dobře ji umíš použít. Trochu se to rozebíralo i níže v diskusi.

Která strana je která? Kapitola "Jak to vyrobit" - "Která strana bude představovat „ano“ a která „ne“ určí pyrofor na začátku výroby."

V každém případě díky za kritiku


 Uživatel úrovně 0

Předmět je výtečný a urččitě ho použiju i u sebe, ale jen by mě zajímalo, jak ten dotyčný uživatel zjistí, že se magenergie vyčerpala, když její množství zná jen PJ:-)

A ještě jedna věc, pokud si ten člověk hodí a chce vědět "ano" nebo "ne", tak která strana je ta a která je ta druhá???

Nejradši bych dal nějakých 4/5, je to těžké rozhodování. Ale trochu pochybuji o efektivním využití mince. Prostě si hodím a neodhadnu jestli to mince ví či ne...teoreticky by to mohl poznat alchymista při zkoumání jestli po danném hodu ubyla magenergie nebo ne, což není moc ideální využití času.

Stylistická i gramatická stránka byla zcela v pořádku, což je další plus.

Celkově je to myšlenka výborná, ale přesto i když bych chtěl dát nejvyšší hodnocení, tak bohužel nemohu kvůli těmto důvodům.


 Uživatel úrovně 0

Kdo pozdě chodí sám sobě škodí. Nezbývá než poblahopřát k dobře odvedné práci. Dílko je dobré a využielné po všech stránkách. Teď se jen zamyslím jak to zapojím do hry.


 Uživatel úrovně 0

Mockrát děkuji redaktorovi za relativně rychlé schválení a všem za (pro mě) nečekaně vysoké hodnocení.

Článek je vlastně jen zpracováním okamžitého nápadu, který jsem probíral s FlaviemV v MS a jedná se spíš o recesistickou záležitost, takže jsem kladným přijetím velmi příjemně překvapen.

Zombie:
Trvání v tabulce - Máš pravdu, v pravidlech se to většinou řeší tímto způsobem.
Past na inteligenci - Jistě, nějaká by vymyslet šla, ale je to stejné jako pasti u hádanek. Žádné pasti ani pravidlové bonusy jsem neuváděl záměrně, protože by to mělo spíše podporovat přemýšlení hráčů než hody kostkou. Možná někdo může namítnout, že je to pro lenochy, kteří přemýšlet nechtějí, ale vymyslet správnou otázku je často složitější než nalézt řešení jinou cestou.
Odčítání magenergie - Inspiroval jsem se vševidoucím démonem, kde je to řešené pobobně, ale účel byl jiný: V podstatě jej už vysvětlil Folcwine - Zakomponování určitého rizika, že nebude fungovat, ale přesto mohla pomoci. Po určitém počtu pokusů by ji pak postavy mohly s jistotou zahodit jako nefunkční, ale takhle mohou pořád doufat (pokud nemají alchymistu, který to může odhalit). Je to také pomůcka pro PJ, který může bezradným hráčům poradit výsledkem hodu, i když podle jeho záznamů je Mince vyčerpaná.
HTML - Děkuji za pochvalu, ale s přeformátováním kurzívy u příkladů nemohu souhlasit, protože takhle příklady dost zapadnou v okolním textu. Chápu však, že v některých skinech je kurzíva opravdu velmi špatně čitelná.

Rotrigo:
Bez pobytu v Dílně by to nejspíš byl dost nepochopitelný kus textu (viz první verze, pokud tam ještě je, a reakce na ní). Je vidět, že velmi pomohla zpřehlednění a všeobecnému pochopení. Ještě jednou bych rád poděkoval všem, kteří se k tomu před odesláním vyjádřili.

sir Axel:
Upravování odpovědí - Je to vlastně jediná možnost, jak zajistit, aby se PJ nerozskočila hlava nebo aby jej hráči neukamenovali kostkami.

Folcwine:
Jasně, v tomto ohledu je to velmi kontroverzní záležitost. Jde to částečně vyřešit tím, že se PJ zeptá nebo rozhodne podle toho, jestli se požádovaná informace náhodou nezakládá na něčem, co postavy zjistit opravdu nemohly. Není to úplně košer, ale je to řešení.

Fafrin Vok atd.:
Děkuji. Paměť hráčů ohledně hry je obvykle mnohem horší než paměť PJ a také mnohem horší než paměť postav. PJ si totiž pamatuje, co je důležité, ale hráči to často za důležité nepovažují a zapomenou. Častokrát jsme se při hře setkávali s hláškami typu: "...ale moje postava by si to určitě pamatovala, protože...", Pravdomluvná mince může v tomto případě ušetřit PJ trapné chvilky s znovuvysvětlováním něčeho nebo se striktním odmítnutím něčeho úplně jasného. ("Když si myslíš, že si to tvá postava pamatuje, tak si hoď a uvidíme...")

Shadowmage: Jo, jo, trochu drahý vedlejší efekt, ale použít se to dá. Osobně bych dal ale přednost nějaké dovednosti jako "Falešná hra", která to zvládne levněji, ale když to někdo neumí a má na to peníze...


 Uživatel úrovně 0

No k dílu není co dodat :-) Zezačátku mi přišlo velmi přesílené, ale vzhledem k tomu, že je z platiny což není zrovna běžný kov a navíc se dá ovlivnit např. větrem, tak se síla celkem rapidně snižuje a přijde mi jako vyvážené dílo, které si zaslouží 5* a říkám "Jen tak dál!"


 Uživatel úrovně 4

Perfektní předmět. Jen dodám další možné využití, které mě napadlo:
V podstatě je možné minci použít i jako jisté rozhodnutí nějakého problému technikou panna/orel.
V družině se například hádá alchymista s válečníkem o dračí hlavu, ten ji chce na své pokusy, onen coby trofej. Alychymista navrhne: hodíme si mincí. Pomyslí si dotaz, na který zná předem odpověď (např. jmenuji se Aldrik?) a padne mu, co si přeje. Je to sice dražší žert, ale využít to lze. :)

S úctou, Shadowmage


 Uživatel úrovně 0

Velmi dobré, nápad, kvalitní spracování.
Oponoval bych zobbiemu s trváním stále - pokud se tento předmět dá zařadit do nějaké kategorie, pak jsou to pyroforské talismany. Spousta z nich (snad téměř všechny) mají trvání do vyčerpání magenergie a mnoho z nich ubírá náhodný počet magů za své zásoby (zkusím najít příklad)
Vzhledem k tomu, že paměť mých asi 13ti hráčů (ve dvou skupinách) je dohromady, co se týče postav a událostí v družině horší a chatrnější než moje, určitě jim tento předmět dám. Správné odpovědi, u kterých si nebudou pamatovat příčinu a důvod jistě ozvláštní hru.


 Uživatel úrovně 0

dílko je to velice podařené a nevím, snad ani není, co bych tomu vatknul a jediný, co k tomu můžu dodat je to, že tomu dávám plnej počet.. Parádní využití ve hře... Skvěle promyšlené a podle toho i propracované.. Prostě skvělý... Co dodat??


 Uživatel úrovně 5

Co se mi na předmětu nelíbí, jaké může mít dopad na svět a na hru jsem již zmiňoval v MS a redaktor řekl vlastně to samé, takže už v tomto ohledu nemám moc co říci.

Předmět pracuje s pamětí postavy. Co já vím, tak PJ většinou je tak zatížený přípravou CP a dobrodružství, že si prostě nemůže pamatovat všechny okolnosti všech hráčských postav. Zde mohou znalosti PJ selhat a tak trochu pokazit atmosféru hry. Kdybych předmět chtěl použít do své hry, asi bych jej musel omezit jen na intelekt a dedukční schopnosti postavy (nejsem chodící paměťové médium).

Co se týče neurčité zbývající magenergie, je to dle mého plusem díla. Každá mince má minimálně 5 použití. Další použití jsou jen na vlastní riziko a je jen otázkou postavy, zda to riziko podstoupí (že odpověď bude úplně náhodná)

Hodnocení ***** si ještě nechám projít hlavou...


 Uživatel úrovně 0

Zdravím Legare,

je to docela slušný předmět, který by se dal dobře aplikovat. Ano, podotkl si, že na složtější otázky se odpovídá trochu, a i občas " upraveně". Jenže nevím, kde je diferenciace mezi těžkou a lehkou otázkou.

Každopádně je to asi jediná výtka, kterou bych k tomuto dílu mohl mít.
Jinak je to povedené, nápad dobrý, ba přímo dokonalý.

Zpracování ujde, výhrady víceméně nemám, i když všeobecně já nerad kritizuji díla, když vím, že dají práci a autor spíše teda čeká slova úcty než výtky. Na výtky je dost prostoru v Dílně.

Tak tedy teď, chvalme všichni, kdož jsme se zde sešli na pročtení tohoto díla.

Já chválím, a vliv mé chvály na tebe dopadne formou hodnocení. A nebudu šetřit.

sir Axel