Alchymistické Předměty

Rostulova perla Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 13

Skupina: Ostatní

Magenergie: 40

Základ: perla, nejméně půl coulu v průměru

Nalezení: jen koupí

Trvání: 1-6 směn (viz níže)

Výroba: 6 (9) směn

Popis:

Popis:

Rostulovu perlu může vyrobit jen theurg od osmé úrovně výše.

Vzhled

Od obyčejné perly, ze které byla vytvořena se liší jen tím, že se na jejím povrchu mihotají různé odstíny rozličných barev.

Výroba

Vyrobit Rostulovu perlu rozhodně není nic jednoduchého, nejde totiž o nic menšího, než o vytvoření otisku duše dárce a jeho vzpomínek na příjemce v perle. Nejedná se o odštěpky jako u artefaktů, takže duše dárce ani jeho vzpomínky nebudou nijak poškozeny. Nejde ani o kompletní kopii duše, spíše jen o jakousi identifikační značku, jednoznačný a nenapodobitelný podpis umožňující navázání spojení s dárcem.

Barva a mihotavé odlesky na povrchu Perly jsou závislé právě na charakteru dárce. Od mladé, veselé ženy se bude míhat jasnými odstíny živých barev (červené, zelené, žluté, ...), zatímco po Perle darované starým mužem unaveným životem se budou nejspíš jen pomalu vlnit odstíny šedé. Dárce ale může bezpečně identifikovat jen ten, kdo ho dobře zná a už od něj nějakou Perlu viděl. Kdo však zná jejich funkci, tak o něm může dostat relativně slušnou představu, i když jej nezná.

Průběh výroby závisí na tom, zda je dárcem samotný theurg, nebo někdo jiný.

Dárcem je sám theurg

V tomto případě je to trochu jednodušší. Theurg přelije do perly 40 magů a poté se hluboce soustředí na to, aby se v ní zformoval částečný, ale dostatečný obraz jeho duše, jako by jej chtěl nakreslit přímo do struktury perly.

Poté se musí soustředit na osobu příjemce, na jejich setkání, na vzájemné city a na to, jak se mohla změnit od té doby, co se viděli naposledy. Otisk vzpomínek musí být co nejpodobnější současnému charakteru a podobě příjemce, jinak hrozí, že se spojení nepodaří navázat nebo že Perlu úspěšně použije někdo, pro koho není určena. Pravděpodobnost, že se tak stane je však velmi nízká a pokud se dárce s příjemcem dobře znají, tak je prakticky nulová. Problémy mohou nastat jen pokud je vzpomínka založena na krátkém setkání nebo je už hodně vybledlá.

Nakonec je třeba Perlu uzamknout, aby v ní vše důležité zůstalo až do doby, kdy to bude potřeba. Klíčem k otevření je příjemcova duše, která musí zapadnout do uložených vzpomínek.

Výroba Perly je velmi náročná na soustředění a tak během ní obdrží theurg 5 bodů únavy.

Dárcem je někdo jiný

Zde je to trochu složitější. Princip sice je v podstatě stejný, ale dárce, pokud to také není theurg ovládající výrobu Rostulových perel, neumí vytvořit otisk své duše ani vzpomínek. Je tedy nutné vytvořit jakýsi most - překladač, který si prohlédne dárcovu duši, přečte jeho vzpomínky a vše zapíše ve správném tvaru do Perly.

Most je tvořen astronem, ve kterém je 20 magů. Dárce se musí celou hodinu dívat přes tento astron na Perlu a přitom se soustředit na osobu příjemce, nejlépe na nějaký hlubší rozhovor s ní, ale třeba i na to, co by jí chtěl říci a představovat si přitom její reakci. Rozhovor se v Perle neuloží, ale vyčtou se z něj potřebné informace jak o dárci tak o příjemci.

Theurg ale nemůže zahálet, musí se neustále soustředit na astron, jemně usměrňovat tok myšlenek a řídit překlad a zápis. Nedozví se při tom nic konkrétního o tom, co si dárce myslí, ani, kdo vlastně má být příjemcem, získá však nejasnou představu o obou dvou i o jejich vzájemném vztahu.

Vytvářet Perlu pro někoho jiného je náročnější jak magově (40 magů v perle + 20 magů v astronu), tak časově (3 směny vytváření mostu + 6 směn přenosu). Theurg i dárce navíc obdrží za namáhavé soustředění každý po pěti bodech únavy.

Použití

Jediný, kdo může Perlu použít je příjemce. Jen v případě, že do ní byla vepsána špatná nebo nepřesná vzpomínka, tak to může být i někdo jiný, kdo této vzpomínce odpovídá a pak se v podstatě stává příjemcem. Jediné, co musí udělat, je Perlu alespoň jednu směnu soustředěně a nerušeně pozorovat z těsné blízkosti, nejlepší je držet ji v ruce, ale není to podmínka. Po jedné směně se dostane do jakéhosi transu, ze kterého jej může probrat jen silný smyslový (zacloumání, velmi jasný záblesk a tak podobně) nebo mentální podnět (mentální útok, podrobování atd.). Jinak v transu nic nevnímá ani nic nahlas neříká a téměř se nehýbe, jen upřeně hledí na Perlu.

Dárce pak začne mít neodbytný pocit, jako by ho někdo naléhavě volal, probudí ho to i ze spánku nebo z bezvědomí, jen opravdu silné kouzlo tomu může zabránit. Nejdříve je to hodně neurčité, ale pokud se na to soustředí, tak začne vjem nabývat určitějších podob. Slyší příjemcův hlas a dokonce jej před sebou i vidí, nakonec i on upadne do transu. Pokud to z nějakého důvodu nestihne do jedné směny od té doby, co upadl do transu příjemce (a on začal mít ten divný pocit), tak byl efekt Rostulovy perly vyplýtván zbytečně.

V případě, že jde vše tak jak má, se dárce s příjemcem v myšlenkách potkají. Jeden druhého vidí a mohou spolu hovořit, nemohou se však navzájem dotknout. Setkání může trvat 1 až 6 směn, o tom jak to bude doopravdy nerozhoduje náhoda, ale jejich vzájemný vztah. Záleží tu na síle vztahu a ne na tom, jestli se milují nebo nenávidí. Nejhůře jsou na tom ti, kteří se znají jen zběžně a nespojuje je žádné pouto. Přibližnou dobu rozhovoru udává následující tabulka, poslední slovo má však PJ.

vztah délka setkání
lhostejnost, zběžná známost 1 směna
dobrá známost bez citové vazby 2 směny
náklonost, antipatie 3 směny
přátelství, nepřátelství 4 směny
láska, silné přátelství, nenávist 5 směn
nehynoucí láska, sžíravá nenávist 6 směn

Asi 6 kol před uplynutím stanovené doby se začne spojení rozpadat, což se projeví jeho sníženou kvalitou, dává to však dost času na rozloučení a neskončí nenadále uprostřed věty.

Rozhovor nemůže ani jedna strana z vlastní vůle ukončit - jejich vědomí je příliš pohlceno - a je tedy nutné počkat, dokud čas nevyprší. Pro dva lidi, kteří se nemají rádi to může být docela utrpení a dokonce je možné, že pokud se během té doby jejich nenávist prohloubí, tak se příslušným způsobem prodlouží i spojení (nejdéle však na 6 směn).

Po použití se perle vrátí její původní barva i lesk, ale už nikdy nepůjde použít k tomuto účelu. Takovou perlu pozná věci znalý theurg po kratším zkoumání.

Komunikaci není možné žádným způsobem odposlouchávat, kdyby to někdo zkoušel, uslyší jen nesrozumitelný šum. Je však možné obsah rozhovoru po jeho ukončení vyčíst z mysli jednoho z účastníků stejně jako kteroukoliv jinou vzpomínku.


Rostulův kodex

Motto: Generace mocných po tom toužily, generace moudrých se o to snažily, ale až slavnému kudůckému theurgovi Rostulovi se něco takového podařilo najít. Však jen málo moudrých a ještě méně mocných se o tom dozvědělo.

„Informace je moc, a správná informace použitá ve správnou dobu se podobá zbrani přiložené na soupeřův krk.“ Tento nebo některý z podobných citátů znají snad všichni politici, vojevůdci a intrikáři. Získat důležitou informaci nemusí být zas tak obtížné, jako ji doručit ve správný čas na správné místo tomu správnému člověku. A právě Rostulovy perly něco takového umožňují.

Samotný Rostula by ale s vojenským nebo politickým využitím nikdy nesouhlasil. Pro něj to byl vždy jen prostředek k velmi osobním i když také velmi důležitým, rozhovorům s dobrými přáteli. Své tajemství svěřil jen několika opravdu důvěryhodným učedníkům spolu se závazkem, že při dalším šíření se budou řídit stejnými pravidly. Z tohoto důvodu není Rostulova perla všeobecně známa.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 13

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Zdravím autora,

Pěkný nápad, celkem dobře zpracovaný, ale bohužel v něm nacházím několik nejasností a jiných much, které již ani nebudu jmenovat, neboť byly níže v diskusi již vyjmenovány. Snad nejvíce mi při četbě vadilo to, že jsem účel perly pochopila až ke konci příspěvku - že by to byla finta, jak přimět uživatele číst příspěvky až do konce? ;o) Hmm...
Přesto se mi tento theurgský předmět velice zamlouvá, proto hodnotím, tak jak hodnotím :o)

S úctou,
Tinmiriel


 Uživatel úrovně 0

Folcwine: Díky.

Theurg je podle mých představ někdo, kdo má nejblíž jak k duším v astrálu tak k duším žijících lidí (možná trohu deformace "pluskem"). Navíc má vztah k "hmotné" magii a spojením těchto dvou věcí dokáže jako jediná pravidlová postava vyrobit "mobil" na podobném principu. Démony jsem to toho nechtěl tahat, protože to mělo být od počátku na jedno použití a k tomu se příliš nehodí (navíc je sféra "vědění myšleného", která by podobného démona snad mohla pustit tuším až čtvrtá a tudíž příliš drahá).


 Uživatel úrovně 5

Dílo je přesně takové, jaké si u alchymisty představuji: Originální ( z hlediska pravidel DrD ), Použitelné, Nepřesílené, Kvalitně zpracované.

Na první přečtení se mi dílo zdá být docela složité, myslým, že šlo napsat přehledněji ( bez vynaložení velkého úsilí ).
U therga bych si představoval, že bude zacházet spíše se sférami a s démony než s obyčejnými magickými předměty. Dle mého zavedením démona by odpadlo mnoho zbytečně komplikujících pravidel. I když na druhou stranu to takto docela rozvíjí RP.

Na plný počet to není, ale i přesto mě Legarův palantýr nadchl. ****


 Uživatel úrovně 0

Zdravím autora,
musím pochválit dobrý nápad a dobrú použitelnosť. Ako napísali uživatelia predo mnou, najväčším problémom je, že spracovanie má veľa medzier a nejastností. Myslíš že väčšina z nich už bola vymenovaná.

Uvažujem medzi nadpriemerným a kvalitným hodnotením, ale prikláňam sa nakoniec ku 4*, lebo dielo na mňa celkom zapôsobilo a chyby ktoré mu boli vytknuté niesu až tak zásadné.

S pozdravom JU


 Uživatel úrovně 0

Kvalitní práce, ale ne špičková. Tedy je to moc dobře vymyšleno, pěkně zpracováno, ale nějak mi to nepřipadá jako něco extra. Dávám 4*, tu pátou si nechávám pro extra případy.


 Uživatel úrovně 0

Legar: Aha omlouvám se nějak mi utekl konec příspěvku takže to P.S mělo byý t zhruba takhle: Všimli jste si jak má lidská fantazie tendenci vymýšlet magické komunikační a jasnovidecké prostředky vždy kulaté, proč ještěn nikdo nevymyslel věšteckou kostku, nebo třeba jehlantír? :)


 Uživatel úrovně 0

Elwin: Díky.

Zmatky a nevysvětlené věci, to je moje. Nepomůže ani MS, ani osvícení shůry.

Tabulky na tohle téma nemám moc rád, ta, co tam je, je prostě nutné zlo. Radši bych vztahy odhadoval trochu volněji. Perla byla dělaná spíš jako hračka pro PJ a případně na podporu roleplayingu, pravidlově jsem chtěl řešit jen nezbytnosti.

Odpovědi na ostatní otázky snad najdeš v mém předchozím příspěnku.

P.S.: Nebudeš mi věřit, ale nikdy jsem si to s palantírem nespojil (prostě bylo nutné družině dát nějakou věc, aby jí někdo věřil že přichází od toho a toho, tak jsem jí předhodil tohle (a perla je pro mě symbolem lásky)). Mohl bys mi, prosím tě, poslat zbytek tvého příspěvku do pošty? Rád bych věděl, co ještě nikdo nevymyslel /*úsměv*/.


 Uživatel úrovně 0

Zombie: No dobře, tohle si budu muset obhájit.

- Prostě se mihotá víc a každý, kdo pár perel viděl, tak pozná, že není jen tak ledajaká.

- Nejsem chemik, takže složení a hustotu perel neznám. Je pravda, že podle pravidel jsou ceny udávané podle hmotnosti, ale pokud vím, tak u perel normálně rozhoduje o ceně průměr (na rozdíl od jiných drahých kamenů). Navíc si myslím, že u průměru si to každý lépe představí (srovnej: "Našli jsete perlu o hmotnosti 0,004 mn." proti "Našli jste perlu o průměru 0,5 coulu.").

- Výroby se týká celý první odstavec v kapitole výroba (pravda, ten druhý trochu ujel, ale snad ne moc). Doporučuji číst důkladněji.

- Pravděpodobnost je za normálních okolností mnohem menší než 1%, proto tam žádná není uvedená. Zvýší se jen, pokud není Perla udělaná pořádně nebo, pokud si je dotyčný s příjemcem opravdu podobný (fyzicky i psychicky). Těžko říc o kolik, záleží na tom jak se dotyční znají a případně na hráčově roleplayingu (koho popíše, toho kontaktuje).

- Suroviny opravdu potřeba nejsou, stačí do perly přelít magenergi a je to. Srovnal bych to s výrobou astronu.

- Pasti, hmm, to jsem tam zapoměl napsat, nejsou potřeba. Mělo by se to podobat sezení u psychologa/psychiatra - lehká hypnóza a tak. U použití opravdu není potřeba, protože Perla do sebe příjemce vtáhne sama, stačí se dost dlouho dívat. Zase poněkud můj renonc, mělo tam být že Perla lehce hypnotizuje příjemce.

- Je snad někde napsané, že při výrobě nikdo odposlouchávat nemůže? Není, takže může. Nemůže odposlouchávat při komunikaci, protože ta je šifrovaná (něco jako asymetrický klíč na počítačích). Navíc v bestiáři je skoro u každé telepatické potvory napsáno, že odposlouchávat nejde.

- Hmm, trans pro druhou stranu je samozřejmě stejný, myslel jsem, že to stačí stejně pojmenovat a každý to pochopí... Jistě, že dárce se může transu bránit, prostě se na volání nesoustředí a příjemce se nedovolá, je to jako když nezvedneš telefon. Opravdu tam JE napsáno, že se na to musí soustředit. Jen tak mimochodem: Nejde o to, jak bys to dělal ty, ale o to, jak je to napsané, pokud stačí vzbuzení zacloumáním nebo zábleskem, tak nevím v čem je problém ("My world (pearl), my rules")?

- Silné kouzlo? Zastav kouzla, Kouzlo spánku, Usni... Příklad tam měl být, moje chyba.

- Bezvědomí? Proč ne? Pokud by byl dárce po probuzení něčeho chopen?

- Průzkum perly chvíli trvá, ale určitě ne tak dlouho, aby to bylo podezdřelé klenotníkovi, který ji prodává, takže jsem nepovažoval za nutné to rozvádět. Pokud je napsané, že to pozná, tak to pozná. Slůvko "automaticky" považuji za zbytečnou právnickou kličku.

- Jak pozná theurg jakýkoliv magický předmět, který nikdy předtím neviděl a není v něm démon, se kterým by si mohl popovídat? Nijak, akorát tam najde příslušný počet magů (zde 40).

- Dosah neuveden, tedy nekonečno (někde mi vypadla fráze "ať už je kdekoliv"). Asi bych byl ale proti, aby to fungovalo jako komunikace mezi dvěma světy.

- S dárcem a příjemcem neměl nikdo v MS problém, takže jsem ho nečekal ani tady, ale asi to tam mělo být vysvětlené.

- Udat číselnou pravděpodobnost, že někdo najde recept, no tak to jsi mě tedy rozesmál. Co takhle udat číselnou pravděpodobnost, že se osobně potkáme? Jen tak mimochodem: Příběhy chceš mít vždycky na konci, tak jsem ho na konec dal, proto není v popisu ani nad ním, ale až dole. Nechtěl jsem, abys to rozházel proti mé vůli.


 Uživatel úrovně 0

Zajímavý nápad, instantní slabší palantír :)

Ale, příliš mnoho neurčitých pojmů. Jaká je šance, že theurg špatně určí příjemce, podle tebe velmi malá a to je kolik. Pro někoho je málo 50% úrp někho 5% zde bych navrhoval vytvořit obdobnou tabulku jako pro délku spojení a odstupňovat procenta podle síly vztahu.

Další chybou podle mě je že prvních několik odstavců jsem sice věděl, že theurg do perly přenáší obraz své duše nicméně jsem nevěděl k čemu přesně Perla slouží to jsem se dozvěděl až v 12 odstavci!

Trans by se měl opravdu počítat jako meditaci či zaostření vůle, tedy probuzení při zranění alespoň jednoho životu.

Píšeš o nějakém kouzlu, které dokáže zabránit probuzení, které to je?

Co se týče Zombieho námitky k magickým a nemagickým povláním myslím že zápis duše do perly je úplně odlišný druh duchovního spojení a tak by měl mít výhodu pouze theurg, který již někdy tento proces provozoval. Číst z mysli jde až po ukončení rozhovoru? Myslím, že to je torchu přehnané např. kouzelníkovo čtení myšlenek je naprosto diskrétní kouzlo a oběť neví, že je sledována, to samé platí o hraničářově telepatii.

Jinak se mi to celkem líbí až na několik chyb (hlavně tím myslím objasnění funkce předmětu až ke konci příspěvku, zbytek je pouze pravidlové rejpání) takže nevidím důvod proč nehodnotit dobře.

P.S: Všimli jste si jak má lidská fantazie tendenci vymýšlet magické komunikační a jasnovidecké prostředky vždy kulaté, proč ještěn nikdo n


 Uživatel úrovně 5

Popis: I lesklé perly mihotají barvami. Takže rozpoznání zase zbyde jen na detekci magenergie v předmětu. Cena perly: v pravidlech jsou perly uvedeny podle váhy (0,1 mince, tj. 5g, CaCO3, hustota cca 2,6 g/cm3, průměr vyjde 1,5 cm; perla o průměru půl coulu váží pd 0,2g), nikoli podle rozměrů. 5mm se mi zdá docela malá velikost, ale nejsem šperkař a po pravdě, po cenách drahokamů v závislosti na velikosti sám pátrám dost dlouho -> zbytečně si to nekomplikovat.

Kapitola "výroba" je o perle, spíš než o výrobě. Výroby samotné se týká až poslední věta.

Pravděpodobnost navázání spojení někým jiným, než komu perla byla určena je jaká ? I když je malá, není nulová. Alespoň nějakíé orientační číslo. 5, 10, 15% ... ?

I když předmět vyrábí theurg, nejedná se o předmět s démonem -> potřeba surovin, i kdyby to mělo být jen na úpravu perly, aby byla schopna udržet takové množství magenergie.

Soustředění při výrobě i použití - pro kouzelníka, hraničáře či alchymistu by to neměl být až tak velký problém (zaostření/meditace trvá 3 směny, vidění magenergie 1 směnu), ale pro ostatní nemagická povolání, cizí postavy a obyvatele -> Past na vůli (charismu) NUTNÁ, s vysokou nebezpečností, alespoň 12 (výroba), 9-10 (použití).
Pokud theurg usměnuje tok myšlenek "civilisty" při výrobě, pak se podle mne jedná o telepatii a tedy by měl hrasničář být schopen odposlechu. Rozhodně se kvalitou nejedná o neodposlouchávatelné spojení typu kouzelník-přítel. nebo démon meče-majitel.
Tranz a probrání z něho by mělo být stejné pro obě strany s tím, že cíl rozhovoru se spojení a tedy i tranzu může bránit, aby nebyl považován za nehybnou postavu z hlediska soubojového systému. Tranz bych řešil obdobně jako stav při meditaci/zaostření vůle (podnět = poranění alespoň za 1 život atd.).
Nesouhlasím s probouzením z bezvědomí. Jaké silné kouzlo náš v této pasáži na mysli ? Kouzlo brání probírání se ze spánku / bezvědomí, nebo spojení ?
Jak lze nestihnout upadnutí do tranzu, pokud tranz je vyvolán z venčí? Z toho by vyplývalo, že jsou způsoby, jak se tranzu vyhnout (a tedy odmítnout spojení) - způsoby nejsou uvedeny! (pití alkoholu, hlasitá mluva a soustředění se na svůj hlas, sebezraňování a přehlušení bolestí apod.)

Jak dlouho trvá průzkum perly, zda již byla pro výrobu tohoto předmětu použita ? Pozná ji theurg automaticky, nebo je třeba překonat nějakou past či procenta ? Jak je na tom theurg, zkoumající perlum, pokud nezná recept na Rostulovu perlu či rovnou neví nic o jejich existenci?

Jaký je DOSAH tohoto druhu spojení ? Desítky, stovky sáhů, míle ? !!!

Vhodné stranou vysvětlit pojmy. Pokud jsem správně pochopil, pak:
Dárce: ten, kdo při výrobě perly otiskne svoji duši (spíše vzor své duše) a pak hotový výrobek předá dále. Z hlediska zpráv bude příjemcem.
Příjemce: ten, který perlu dostane a použije, z hlediska zpráv bude volajícím.

Pokud Perla není známa, pak alespoň orientačně: kde, jak a s jakou pravděpodobností může theurg či jiná postava k receptu přijít. Docela důležitá pasáž, podle mne by měla být na začátku v kapitole "Popis".

Závěr: pěkná nádivka, ale v kostře chybí klíčové údaje.