Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Bestiář
  

Glensk

 
Počet hvězdiček: 3
Životaschopnost: 5 - 2 (18 životů)
Útočné číslo: -1 + síla zbraně; zvl.
Obranné číslo: (+0 +5) = 5
Odolnost: 11
Inteligence: 16
Bojovnost: -
Síla mysli: 16
Velikost: A
Zranitelnost: humanoid
Pohyblivost: 11/humanoid
Přesvědčení: zmatené zlo
Poklady: 1000 (kovové kosti)
Zkušenost: 400
Popis:

Charisma: 20

ilustrační obrázek – kliknutím zobrazíte plnou velikost

Glensk je návaznost na dříve uveřejněnou nestvůru s názvem Klesk, se kterou má značnou část společných rysů, především ohledně pozadí jejich existence. Jsou vlastně vyšší formou Klesků, kterým se podařilo "kontaktovat" dostatečný počet duší. Glenskům již nejde o kontakt, to se naučili ve své rané podobě, nyní před nimi stojí mnohem náročnější úkol – pokouší se s živými tvory komunikovat.

Ve světě nemají příliš dobrou pověst. Obvykle jsou popisováni jako ďábelští tvorové, kteří útočí na pohled a zasévají zmatek a hrůzu mezi lid. Zčásti je to pravda, a to i přesto, že jejich cílem je skutečně pouhá komunikace. Samovolně se objevují ve skupinách mezi 3-6 tvory, ale stejně jako klesky je možné je i cíleně přivolat. K tomu slouží v kruzích oddaných vyvolávání ďáblů celé návody, jak při tom postupovat. Vyvolávající se totiž obvykle stává první "obětí" pokusu o komunikaci Glensků. Obsah návodů se v mnoha prvcích různí, ale zkušenost s přivoláváním těchto malých démonků ukázala, že je důležité nemít poblíž žádnou zbraň ani nikoho, kdo by s ní vládl. Podle toho také v podobných knihách jsou popsány zvláštní techniky, kupříkladu, že při vyvolávání Glensků je zapotřebí být nahý, apod.

Problém, který s Glensky přichází, spočívá především v tom, že narozdíl od Klesků s nimi prakticky není možná žádná domluva. Ve snaze přijmout tento svět za jejich mají snahu využít zásadně komunikace, kterou oni považují za lidskou (případně jakoukoliv jinou, pochopitelně). Proto sice je možné jim telepaticky poslat sdělení, ale odpoví zásadně "naší" řečí, která je ovšem nejen prakticky nesrozumitelná, ale i nebezpečná. K účelu domluvy vytvořili mezi sebou náročnou techniku, která jim umožňuje dosáhnout jejich cílů, na straně příjemců této komunikace je však zapotřebí zvýšené opatrnosti.

Zjednodušeně napsáno: Uvědomují si, že principem lidské komunikace je nedorozumění, či nepochopení. Jejich přístup spočívá naopak v pochopení tohoto principu a na jeho základě vedou komunikaci přesně za tímto účelem – jejich snaha o domluvu se proto jeví jako agresivní útok, čili dochází k absolutnímu nepochopení.

Trochu složitěji se jejich "komunikace" řídí následujícím postupem:
Výrok -> přijetí a nepochopení -> přidání vlastního významu a odpověď -> nepochopení u diskusního protějšku.

Pro samotný popis průběhu tohoto komunikačního aktu jen ještě uvedu drobnou vysvětlivku: Pro pravidlové účely považuji slovo "komunikace" a "útok" v podstatě za synonyma. Celou jejich snahu komunikovat tedy budu popisovat jako útočnou akci (z důvodu, že Glensk je koneckonců tvorem pro boj, který ale vyžaduje trochu odlišný přístup). Nepředpokládám proto, že by se družina měla dozvědět pravou motivaci chování Glensků.

Poslední poznámkou je několik pravidlových vysvětlení:
• Sílu mysli mají uvedenou, ale vyvolat mentální souboj nemohou. Je možné ho s nimi nicméně vést.
• Vysoká Charisma slouží jako demonstrace přítomnosti a dominance jejich bytí v tomto světě.

Útok

Základní pravidla:
• Glensk nehází na iniciativu a vždy jedná až jako poslední. V RSS má k dispozici dvě akce, na útok ale využije pouze jednu v každém kole. Pokud se souboje účastní více Glensků, provádí své akce současně.
• Na útok Glenska nemají vliv zpomalení ani zrychlení. Každé kolo provede svou zamýšlenou akci.

Jakmile Glensk spatří bytost (dobrodruha) s duší, okamžitě se pokusí o komunikaci s ním. Nejprve se pokusí navázat kontakt. Jak bylo zmíněno výše, to se naučil ve své nižší formě. V praxi to probíhá tak, že si v prvním kole souboje vybere libovolný cíl do 10 sáhů (hranice efektivní komunikace) a tento cíl si hází na past:

Char ~ 12 ~ kontakt navázán / kontakt nenavázán

Pokud cíl v hodu proti pasti uspěl, kontakt nebyl navázán a Glensk se o to pokusí v dalším kole znovu. Pokud byl kontakt navázán, stane se následující:

• Cíl ztrácí počet stínových životů rovný rozdílu mezi nebezpečností pasti a výsledkem hodu.
• Pokud takto cíl ztratil alespoň 4 stínové životy, ztrácí okamžitě 3 životy.
• Pokud cíl ztratil alespoň 8 stínových životů, v dalším kole, pokud to okolnosti umožňují, musí naplánovat a provést alespoň jednu útočnou akci, případně použít útočné zraňující kouzlo.

Pokud je kontakt navázán, vyzývá tím Glensk dle svých představ ke dialogu. Následující útok postavy je v terminologii Glensků proto považován za výrok, ze kterého bude následně vycházet.

První útok, který od momentu kontaktování cíl vede, vždy mine. Stane se tak nezávisle na tom, na koho je tento útok veden a nezávisle na době, která uplynula od doby kontaktu. Minutí útoku je v terminologii Glensků proto považováno za přijetí a nepochopení, kterého je třeba nyní dosáhnout.

PJ si však zapíše výslednou sílu útoku u toho Glenska, který provedl kontakt. V případě útočného kouzla dojde k selhání magie, ale hráči to bude oznámeno až po vyhodnocení síly kouzla – PJ si zapíše pro Glenska tuto sílu. Zapsaná hodnota se stane základním útočným číslem pro toho kterého Glenska. V dalších kolech souboje ho používá pro svůj útok na kontaktovaný cíl, přičemž:

• Na útok hází pouze 1k6, nikoliv 1k6+
• Před každým útokem odečte od svého základního útočného čísla svůj bonus za charisma, tj. 4. Takto se základní útočné číslo permanentně každé kolo snižuje, až na hodnotu 0, méně není možné.

Tento princip odpovídá odpovědi a přidání vlastního významu.

Pokud Glensk útokem zraní svůj cíl, znamená to, že výrok pochopil (protože deklarovaným účelem každého výroku je, aby byl pochopen, stejně jako deklarovaným účelem útoku je, aby zranil), což je špatně a příští kolo zaútočí znovu. Pokud mine, znamená to, že výrok nepochopil, čímž naplňuje svůj účel a příští kolo se dle stejných pravidel pokusí kontaktovat jiný cíl. Svého původního cíle si všímat nebude. Pokud se stane, že během souboje vystřídá všechny cíle, přestane útočit úplně. Bude-li potom napaden, pokusí se buď prchnout, nebo bude bojovat zbraní dle klasických pravidel.

Zvláštní případ

Pokud by postava byla hluchá či slepá(nebo měla jinak omezenou schopnost slyšet nebo vidět, zacpané uši, zavázané oči), Glenskové se s ní i tak pokusí komunikovat (napadnou ji) z důvodu existence i neverbální komunikace, veškeré zranění, které svými útoky udělí, bude ale pouze poloviční.
Pokud by postava měla omezený zároveň zrak i sluch, Glenskové si jí vůbec nebudou všímat!

Další vlastnosti

• Glenskové nepotřebují jíst, pít, ani dýchat, ale mohou se unavit a potřebují odpočinek.

• Glenskové, stejně jako Kleskové, jsou tvorové, kteří svou stavbou těla neodpovídají fyziologickým vlastnostem běžných živých bytostí. Z těla Glensků trčí různé rohy, či spíše bodce, které jsou v jejich případě tvořeny ve světě se nevyskytujícím kovem. Jeho vlastnosti jsou velmi podobné klasickému železu, jedná se o tmavý kov se začervenalým zbarvením, který nemá žádné zvláštní vlastnosti. Protože se ale vyskytuje pouze v těle Glensků, je poměrně vzácný a jeho využití je především v oblasti šperkařství. Kov nese jednoduchý název Glenit.

• Glenskové nemají mez vyřazení. Nemohou tedy upadnout do bezvědomí.

• Díky svým železným "kostem" je též těžké je usmrtit. Pokud by měl Glenskovi klesnout počet životů pod nulu, zůstane mu právě jeden život, ovšem se dvěma omezeními:
• musí se jednat pouze o první smrtelný úder, další útok Glenska už zabije
• dostatečně silný úder (zranění za celkem 12 a víc životů) tuto vlastnost neguje

Účelem tohoto tvora je přispět do bojového repertoáru něčím naprosto odlišným. Kulturní záležitosti ponechávám proto stranou, věřím, že s tím si každý PJ poradí dle svého. Glenskové mohou stát jako samostatní protivníci, ale též se mohou stát poměrně důstojnými šiřiteli teroru nějakého temného pána, který si s nimi po vyvolání ale musí nejprve "popovídat".


K poctě Doroty Glensk.
Autor:Sccion