www.Dracidoupe.cz


Bestiář


Klesk  
Příprava pro tisk (tisknuto 4885x)
Autor: Sccion
Přidáno: 11:36:12 14.12.2012
Skupina: Ostatní
Životaschopnost: 3 - 1 (9 životů)
Útočné číslo: -2 + síla zbraně ; zvl.
Obranné číslo: (+0 + 3) = 3
Odolnost: 10
Inteligence: 15
Bojovnost: -
Síla mysli: 13
Velikost: A
Zranitelnost: humanoid, ale H0
Pohyblivost: 9 / humanoid
Přesvědčení: zmatené zlo
Poklady: 0
Zkušenost: 60
Průměrné hodnocení:4.09
Popis:

Charisma: 17

ilustrační obrázek – kliknutím zobrazíte plnou velikost

Kleskové jsou zvláštními tvory pocházející více než z jiného světa spíše z jiné dimenze bytí. V našem prostředí mají podobu malých pokřivených postav, z jejichž těl se derou ostré výčnělky strukturou podobné kameni. Bývají velice agresivní a často útočí zcela bez příčiny. V boji využívají svých mystických dovedností k překonání běžných obranných prostředků a oslabují své soupeře před tím, než dojde k jejich přímému napadení. Přesto nutno podotknout, že i z důvodu jejich velice nízké fyzické zdatnosti nebývají příliš nebezpeční, vlastně lze spíše konstatovat, že pro alespoň trochu zkušené dobrodruhy budou představovat daleko více dotěrný hmyz, než skutečnou výzvu.

Co je přesně místem, odkud pocházejí, není zcela zřejmé. Jisté je, že jsou schopni přicházet do tohoto světa a plnit své prapodivné cíle. Mohou se objevit zcela samovolně, na místech, která se vyznačují jistou duchovní či magickou aktivitou. Taktéž je ale možné je záměrně přivolat. K tomu se užívá rituálu, který se nápadně podobá využívání služeb ďáblů. Zdá se, že samotná podoba onoho rituálu není až tak určující, jako spíše sama myšlenka na přivolání klesků – byly evidovány případy jejich výskytu v souvislosti s vyřčenou spontánní kletbou. Vše tak podporuje tezi o jisté spolupráci, či snad i konkurenčnosti pekla a klesků, dokonce i vzhled těchto tvorů, rohatých stvoření s neobyčejnými dovednostmi, tomu přispívá. Ve skutečnosti však mezi nimi není žádné významnější spojení.

V domovské dimenzi klesků existují zcela odlišné zákonitosti od našeho světa – zásadní otázky hmoty a duše jako složek života jsou jim poněkud cizí. Při vstupu na zemi obklopenou sférami dochází k procesu, kdy se kleskové, coby formy života, těmto zákonům podvolují a přijímají je za své. Tento proces je ale velmi nedokonalý a proto jsou jejich těla z hlediska běžné fyziologie zcela nefunkční. Hmota je v nich zkombinována do zvláštní schránky, jejíž vnější podoba je ale pozorovateli přijatelná. Důvod jejich případné podobnosti ďáblům pak pravděpodobně vychází z toho, že jsou tak ve světě vnímáni.

Existence duše je jim daleko bližší, ačkoliv oni sami žádnou nemají. Přesto je právě duše důvodem jejich návštěv na tomto světě a zároveň důvodem jejich agresivity. Kleskové jsou formy života, které se vyvíjejí. Pokud na tomto světě dostatečně " duchovně vyrostou", postoupí na vyšší formu existence a zmizí do domovské dimenze, odkud se vydají zase do jiného světa či dimenze. Ovšem v tomto nekonečném duchovním růstu, jehož završení by se dalo přirovnat k pojmu nirvány, potřebují přímý kontakt s dušemi (nemusí jíst běžné živiny a nemusí dýchat, ale mohou se unavit a vyžadují odpočinek). Nepotřebují je, jako třeba ďáblové, lovit či je požírat, vyžadují s nimi pouhý kontakt. Problém je v tom, že samotný kontakt klesčí dimenze s jakoukoliv duší vede k tak razantním chaotickým jevům, které nelze pokládat za nic menšího než mentální útok.


Boj

Pokud dojde k boji, kleskové budou útočit svou myslí na jakéhokoliv tvora, který je v dohledu 20 sáhů – mohou útočit i na tvory schovávající se za nějakou překážkou, stačí jim jen vědět, že tam jsou.

Mentální útok

 • sepsáno pravidly pro zbraně má jejich mentální útok útočné číslo 4 a útočnost -2, tedy 4 / -2.
 • cíl útoku si jako své obranné číslo počítá pouze hodnotu pevnosti mysli, která se nachází v PPP (s. 59, 1.6e).
 • útočník i obránce si v boji hází pouze 1k6, nikoliv 1k6+ (tj. když padne šestka, nehází znovu).
 • pokud klesk používá mentální útok, nehází si na iniciativu, svou akci provede vždy až jako poslední. Více klesků útočí, jako by si všichni hodili na iniciativu shodné číslo, tedy současně.
 • na tento typ útoku nemají vliv zpomalení ani zrychlení, jeden klesk vždy může zaútočit jednou za kolo.

Doprovodné efekty mentálního útoku

Pokud klesk úspěšně zraní cíl svého mentálního útoku, dojde k úspěšnému kontaktu mezi duší nositele a klesčí dimenzí, což má za následek různorodé nepříjemné efekty. Není-li napsáno jinak, tyto efekty trvají až do konce souboje, odstraní je krátký nerušený odpočinek. Efekty se nekumulují, tj. stejný efekt nezvýší účinek předchozího. Jednorázové efekty budou provedeny taktéž jen jednou.

Zde uvádím seznam několika možností. V mnoha případech je potřeba řešit otázky na místě a podle momentálních potřeb, ale věřím, že si s tím každý poradí podle svého. Je možné si vybrat ty, které se líbí nejvíc a o jejich užití rozhodovat náhodně hodem kostky, nebo přiřadit určité efekty jednotlivým kleskům, atd.

 • snížení vlastnosti – hodnota jedné vlastnosti se sníží o 2 stupně (u inteligence pozor na změnu pevnosti mysli)
 • výměna vlastností – hodnoty dvou vlastností se mezi sebou prohodí (různými způsoby, náhodně, nebo výměna nejvyšší a nejnižší)
 • snížení útoku:
  • snížení ÚČ o 2
  • ztráta iniciativy (postih -2 v RSS)
  • strach (jednorázový) – postava nesmí v následujícím kole použít žádnou akci útok a při pohybových akcích může jen ustupovat od nepřítele. Po celou dobu následujícího kola má bonus +3 k OČ
  • snížení počtu útoků na polovinu, ale zvýšení rychlosti pohybu na dvojnásobek
  • vrh zbraní (jednorázový) – postava vrhne zbraň, kterou má právě v ruce (s využitím stejných parametrů, jaké má jako zbraň nevrhací) po nejbližším nepříteli.
  • výměna zbraní – postava začne se současnou zbraní bojovat, jako by to byla jiná (parametry současné zbraně se stanou stejnými, jako je další zbraň, kterou má zapsanou v inventáři, nezačne ji vyměňovat)
 • snížení obrany:
  • snížení OČ o 2
  • zrušení obrany zbraní – postava přestane používat obranu zbraní
 • zvýšení stupně únavy o jedna
 • zvýšení stupně naložení o jedna
 • vysátí magenergie – ztráta čtvrtiny aktuálního počtu magů
 • zvýšení doby vyvolávání dalšího kouzla o 1 kolo (jednorázový)


Další charakteristiky klesků

Jejich zvláštní fyziologická schránka způsobuje ještě několik zvláštností. Tou první je, že kleskové nemají žádnou mez vyřazení. Druhou vlastností je jakási odolnost, kterou jim zajišťují jejich kamenné "kosti". Pokud by měl kleskovi klesnout počet životů pod nulu, zůstane mu právě jeden život, ovšem se dvěma omezeními:
• musí se jednat pouze o první smrtelný úder, další útok kleska už zabije
• dostatečně silný úder (zranění za celkem 9 a víc životů) tuto vlastnost neguje

Taktika klesků je poněkud odlišná od běžných soubojů, protože jejich duchovní cesta se počítá na počet kontaktovaných duší. To znamená, že v momentě, kdy jeden klesk úspěšně zaútočí mentálním útokem na jednoho jedince, další kolo si vybere jiného a k tomu původnímu se nebude vracet. Pokud by v boji došlo k situaci, že všichni kleskové již úspěšně zaútočili na všechny cíle, přestanou útočit (z jejich pohledu se nejedná o útok), pokud ovšem sami nejsou napadeni, pak se buď pokusí uprchnout, nebo bránit zbraněmi.

Komunikace s nimi je velmi omezená, mezi sebou se semtam dorozumívají kvičivými zvuky, ale je patrné, že se dorozumívají spíše na telepatické úrovni. Tímto způsobem je s nimi také možné se domluvit, ale do mysli lidí se dostávají až ucelená sdělení, jsou schopni se vyjádřit k určitým otázkám, ale nelze očekávat přímý dialog (a důvody jejich "útoků" jen těžko dokáží vysvětlit). Všem sdělením jim adresovaným ale rozumí.

Kromě samovolného výskytu se zde nachází již zmíněná možnost využít klesků záměrně. I přesto, že nejsou příliš silnými válečníky, přesto jsou jejich schopnosti dostatečně působivé a nejeden temný pán najde jejich využití, především při zastrašování obyvatel. Při jejich vyvolání se sice vystavuje nebezpečí, že se stane první obětí jejich útoku, ale pokud se tak stane a přežije, či pokud bude schopen se s nimi rychle domluvit na přísunu dostatku duší, získá tyto zvláštní spojence. Jsou schopni ctít dohody a poznají, co je pro ně výhodné v jejich cíli, ale i přesto v momentě, kdy pocítí, že jsou na prahu jejich přerodu nebudou váhat "kontaktovat" své předchozí spojence, které předtím nechávali na pokoji.

bojovat se samotnými klesky je více nepříjemné, než skutečně nebezpečné, ovšem pokud jsou v doprovodu některých silnějších spojenců a především válečníků, mohou jejich schopnosti zvrátit průběh bitvy velice rychle.


Klesk je charakter ze hry Quake III. Je pravdou, že v této hře je jeho popisu věnována v podstatě jen jedna jediná věta, ale i přesto mě zaujal natolik, abych se ho pokusil nějak důstojně převést do DrD světa. Konečně, minimálně vzezřením byl vždy natolik unikátní, že by byla škoda se tak slibného materiálu vzdát.

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
  [Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 11
Ikonka uživatele Syrus    [pošta] NEW     14:39:43 15.03.2013
Dílo je dobře napsané a jsem rád, když nám taková chodí do rubriky. Líbí se mi nastolené pojetí, tedy, že je to vlastně hack´n´slash nestvůra, která je ale přecijenom něčím jiná. Tj. je postavená na jiném základu a i útočí jinak.

Pokud jde o nějaké připomínky, připojil bych se k názoru, že "mentální útok" měl být asi označený nějak jinak. Je to pojem z pravidel, který má nějaký vymezený (a pravidly daný) obsah. Pokud se najednou začne (navíc bez upozonění) používat v úplně jiném smyslu, působí to matoucím dojmem. Ale třeba je to profesní deformace :-)

V textu se píše něco v tom smyslu, že pochází odněkud jinud, ale vlastně nikdo neví odkud. Za sebe můžu říct, že takovéhle neurčité odkazy nemám moc rád. Nic proti tomu, že se neví, odkud přesně pochází (nebo že jsou různé teorie, které se navzájem popírají). To by vlastně mělo být normální. Ale PJ by tyhle věci vědět měl. Může to být celkem důležitá a užitečná informace, se kterou se dá dál pracovat a která se dá zapojit do děje.

S tím vlastně trochu souvisí i další trochu neurčitá zmínka v textu - že se dají i cíleně vyvolat. Není tam ale nikde řečeno, proč by to někdo dělal a co by z toho měl (napřiklad vím, co získám tím, že vyvolám ďábla nebo démona. Ale co by mě vedlo k tomu, abych vyvolával kleska?). V textu je taky víc zmínek o ďáblech, což působí dojmem, že spolu nějak souvisejí. To je možná i myšlenka, která se dala použít. Mohli být takový ďábelský potěr. Něco jako vývojové stádium ďáblů.

Ikonka uživatele Sccion    [pošta] NEW     0:00:06 23.12.2012

Zdravím všechny a všem děkuji za dosavadní vyjádření a komentáře.

Rád bych vám sdělil, že mě velice těší, co se tu sešlo za názory. Je velice příjemné slyšet, že považujete klesky za použitelné, protože to je v podstatě naprosto přesně to, o co jsem usiloval. Chtěl jsem vytvořit tvora pokud možno univerzálního a snadno použitelného. Jak jsem psal, tvorbou jsem se bavil a hodně jsem měnil své úmysly. Jelikož Klesk je můj velice oblíbený charakter z originální hry, uvažoval jsem, co s ním a nakonec jsem si řekl, že právě z toho důvodu, že ho mám tak rád, z něj udělám tvora, který bude co možno nejvíce obyčejný v rámci své neobyčejnosti. Musím přiznat, že mě neustále lákalo vymýšlet ještě další vychytávky a případně další možnosti, ale nechtěl jsem z něj dělat CP.

Jeho útok jsem proto chtěl ponechat co nejjednodušší, pouze na jednom čísle, bez nějakých významnějších úprav. Nakonec to tak vlastně i vychází, útok má za běžných okolností vždy zhruba 30-60% šanci na úspěch nezávisle na úrovni či dalších kvalitách - a příliš to nepovažuji za chybu, znamená to vlastně spíš, že na vyšších úrovních stačí jen navýšit počet klesků, ale není třeba si hrát s jejich vlastnostmi, což jinak množství tvorů z bestiáře vyžaduje, aby se srovnali s dobrodruhy. Na pevnosti mysli se mi pak líbilo, že její hodnota je sice také stálá, ale mění se podle stupně inteligence, přičemž neplatí, že čím větší inteligence, tím lepší obrana a obráceně. Přiznám se, že mě nenapadlo, že by to mohlo vyvolat nějaké závažnější odmítnutí takového konceptu, v každém případě mi to ale za to zpracování stálo. ;)

Když jsem nad ním tak dokola uvažoval, napadlo mě, jak by to vypadalo, kdyby existovali tvorové, pro které by daleko víc než pro jiné platila charakteristika "nižších forem života". Myslím si, že to klesk docela splňuje, ale bavil jsem se tím, že onou nižší formou života by měl být jen v tomto světě, zatímco v jiných by tomu bylo zcela jinak. A pak jsem si tak představoval, do jakých dalších světů by se dostal, kdyby postoupil na zmíněnou vyšší úroveň bytí a zda by i tam, ačkoliv v tomto světě by naopak neskutečným způsobem byly změněny jeho vlastnosti, byl opět jen tím "otravným blbečkem", jak hezky napsal Nathaka. :)

Zkrátka, já jsem se bavil. Jestli se mi povedlo mírně pobavit, nebo alespoň zabavit i vás, nemohu být nespokojen. :)


Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] NEW     1:57:47 21.12.2012
Zajímavá věcička.
Celkově pěkně popsaná a využitelný.
Chybí mi jasná informace, jestli jsou schopni útočit zblízka beze zbraně, např. těmi výstupky.
Pak bych očekával zranitelnost N a naopak nezranitelnost jedy.
A nakonec mi silně vadí mentální útok, co není mentální útok.
Přitom ta mechanika by se dala v pohodě použít.

Ikonka uživatele Hamster    [pošta] NEW     14:50:43 20.12.2012
Asi by se plno zmatků ušetřilo tím, když by se ten mentální útok nejmenoval mentální útok : ) Kde je hranice mezi tímto mentálním útokem a pravidlovým mentálním útokem mate i mne...

Ikonka uživatele Nathaka    [pošta] NEW     11:41:00 19.12.2012
Já se podepisuji pod komentář Ascelly, jen bych tak nehrotil to kulturní zázemí, to je třeba vždycky domýšlet podle světa a těžko ho lze převést do příspěvku. Zato bych rád vyjádřil jakousi rozmrzelost nad tím, jakým směrem se Sccion s Kleskem vydal. Já jsem v Q3 hrál skoro VŽDYCKY za Kleska (i když Fliskovou variantu) a nějak se mi příčí vidět ho jako "otravného blbečka, co se přiživuje na duších". Uznávám, že kontakt s duší je zajímavý nápad, ale v současné formě je to takové nijaké. Ale stále silný nadprůměr.

Ikonka uživatele Ascella    [pošta] NEW     23:12:37 18.12.2012
Dakeyras: Jak je libo.
Příšerka sama o sobě je nápaditá, zpracování na tradičně vysoké úrovni. Co mi nesedí je mentální úder, nikoli jeho princip, ten mi přijde vpořádku, stejně jako nic nenamítám proti naprosté imunitě na časoprostorovou magii. Ale u povolání mentálně aktivních zásadně nesouhlasím s tím, že se proti kleskově útoku nemhou bránit - rozhodně by měl jít proti jejich SOM nikoli PM. A tím pádem zhusta pohořet (nebo pak mít silnější varianty - třeba ty, které postoupily na vyšší stupeň). Mechanismus hodu 1k6 je divný, i na podrobování si postava na obranu hází s +, nevidím důvod proč by tomu tak nemělo býy i u kontaktu duše.Moc nevím, co vyjma ztráty pár životů a dočasných komplikací takový duchovní dotek kleska pro duši znamená, on si dopomůže osvícení, ale co lidská duše? Ztratí tím naopak kredit ve svých náboženských snahách? Bylo by to zajímavé zpracovat nábožensky/kulturně...pak takové lovy na klesky-znesvětitele duší by se přímo nabízely, jejich honci by byli považováni za nečisté.
Nesedí mi efekty kontaktu duše. Celek vyznívá jako průměrná poměrně snadno použitelná nestvůra, pr kterou je třeba dodělat kulturní zázemí a co ve světě její existence obnáší za důsledky, vyniká slohem a ilustrací. 3* jsou dle mne odpovídající hodnocení při vysoké laťce bestiáře poslední doby. Ae exotičnost rozhodně potěšila ;)

Ikonka uživatele Dakeyras    [pošta] NEW     14:19:01 18.12.2012
hodnocení mnoho-li, komentářů málo. škoda. těšil jsem se na další komentáře ostatních návštěvníků, protože je to potvůrka trošku kontroverzní a mohla přinést zajímavou debatu.

Ikonka uživatele Dakeyras    [pošta] NEW     23:32:35 15.12.2012
výborná věc si takhle povykládat s autorem před hodnocením o tom, co a jak bylo myšleno :). A na obrázek se těším. Hádám, že to bude opět nějaká tužka, nebo perokresba jako jsi použil u svých zvířatohumanoidů.

Ikonka uživatele Sccion    [pošta] reputace: 2
Dakeyras: +1
Kamerask: +1
NEW     21:54:03 15.12.2012

Dakeyras: Většina důvodů toho, proč jsem to zvolil právě tím a ne jiným způsobem, není příliš závažných - většinou jsem vycházel z myšlenky, jak demonstrovat, že jsou zkrátka naprosto odlišnými tvory, než jaké je možné běžně potkat.

Onen "mentální" útok není odvislý od mentálního souboje, má vlastní hodnotu útoku. Síla mysli je uvedena proto, že kleskové je možné s nimi mentální souboj vést, ale sami ho nevyvolají.

Hodnota jejich útoku, tedy ÚČ je 4 (s opravou útočnosti -2). K tomuto číslu se připočítává už pouze hod 1k6. Hodnota pevnosti mysli se ve většině případů pohybuje někde v rozmezí 3-6. Nezařazení 1k6+ mi nepřišlo nijak komplikující, ačkoliv výjimka to je. Navíc z hlediska taktiky klesků (přeskakování na cíle) a kvůli tomu, že není jejich cílem tímto útokem způsobit co největší poškození (do důsledku vzato není jejich cílem způsobit poškození žádné), přišlo mi vhodnější ponechat samotné zranění z tohoto útoku velice malé a bez větších výkyvů (bude se pohybovat mezi 1-3 životy).

Klesky jsem vyráběl v podstatě tak, aby to byli nepřátelé zhruba na úrovni skřetů, případně aby ve spolupráci se skřety posunuli boj s těmito "nejslabšími" pravidlovými protivníky na trochu jinou úroveň.

V otázce rychlosti ti v podstatě není důvod nedat za pravdu. Když jsem je sepisoval, tak jsem se zaměřil na myšlenku zrušit jim u mentálního útoku iniciativu a proto se mi uzamčení počtu útoků zdálo logickým krokem - navíc jsem nechtěl vidět v tomto ohledu vícenásobné útoky. Ovšem do důsledku jsem to nedomyslel. ;)

Těší mě, že jsi přišel s dalšími možnostmi jak využít doprovodné efekty. Vlastně jsem v to tak trochu doufal, že tento soupis poskytne jen pár ukázek, co se dá udělat. Jen škoda, že mě tvoje návrhy nenapadly. (a zde se dostáváme k důvodu, proč to nešlo do MS; v podstatě se jedná o dílo psané do formuláře, měl jsem dost náročné dva týdny a díky tomuhle dílku se mi podařilo na půl dne skvěle odreagovat - obrázkem jsem se zabavil večer předtím a tak jsem si udělal pěkný víkend a už se mi nechtělo nic dodělávat.)

Zvýšení stupně náložení a únavy jsem považoval za takovou spíš vtipný, než nějak důležitý efekt, koneckonců ve výsledku je jejich dopad zas a znovu jen na hodnoty vlastností nebo útoku či iniciativy, ale jestliže na to někdo hraje, může mu zpestřit hru.
Ono prohození hodnot zbraní je také jen podobná hříčka. Myslel jsem to tak, že postava sice drží v ruce meč, ale bojuje s ním jako se sekerou, že drží sekeru, ale její představa je, že bojuje s dýkou, atd. Přišlo mi to zajímavé. :)


Ikonka uživatele Dakeyras    [pošta] NEW     16:58:55 15.12.2012
Zatím nevím jak hodnotit. Jsem přikloněn 5* protože dějotvorně i originalitou si to zaslouží. Sccionova hezká stylistika a čtivost je další příjemný bonus, ale mám tam pár výhrad nebo nejasností ohledně systémových věci.

Nějak si nejsem jist jak použít "mentální zbraň" pro mentální útok. Mám to vzít že k jeho základní síle mysli se má připočíst tato hodnota a od výsledného zranění zase odečíst postih? Protože mentální útok zatím neměl asi pojem zbraň, případně i štít.

Proč se háže jen 1k6? Napadá mě omezení velkých jednorázových zranění, ale přináší to další "vyjímky z pravidel" kterých je už tak dost.

Proč na tyto útoky nemá vliv rychlost? Já chápu rychlost jako časoprostorové kouzlo, tedy ovlivňující běh času a ne fyzicko-mentální možnosti (odpovídající vitální a psychické magii)

U doprovodných efektů chápu vlivy na postavu, ale ne předměty, tedy konkrétně prohození hodnot zbraní (a teoreticky i ten stupeň naložení). Bylo by možné ztratit přesnost se zbraní, výhodu rodové zbraně, či jiné výhody dané povoláním (třeba navázání kontaktu chodce se svým mečem, čaroděje se svou holí)

  [Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
6 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.80235290527344 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách