Autoři vs. redaktoři
Kontakt
 Nové téma  |  Aktuální forum  |  Zobrazit Téma  |  Hledat  |  Přihlášení   Předchozí zpráva  |  Další zpráva 
 (Vyřešeno) Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince
Autor: tuvy 
Datum:   10.02.2008 14:42

--------------------------------------------------------------------------------
<h1>Hrnec vladyky Krtince</h1>

<h2>Vznik: </h2>
V dobách dávnějších než jsou ty dávné, v našich knihách existovalo v horách malé království. Horalé žili spokojeně a v přátelství se svým jediným sousedem – královstvím trpaslíků žijících v zemi pod nimi, zvaným Krtinec. Byla to přílišná idyla na to, aby takto mohli obě království žít věčně.
Zlovolný temný čaroděj přitáhl do království sice jen s několika desítkami svých nemrtvých služebníků, ale pro zemědělsky založené horaly i s pomocí pracovitých trpaslíků byl nepříjemným soupeřem. Když však začala bitva, obrátili se někteří z horalů najednou proti svým. Bratři proti bratrům, otcové proti svým synům a trpaslíci, když to viděli, prchli.
Za tento zmatek mohl artefakt temného čaroděje – Nůž Kasadrifan, který dokázal ovládat nepřátele. Boje se poté vlekly dlouhé týdny a byly plné krve a slz, až království horalů padlo u bran Krtince. Trpaslíci, až pomáhali horalům, však zatím neusnuli a sám vladyka Krtoš, syn krále Krtince Krta, začal vymýšlet, jakým způsobem by bylo možné Kasadrifan zničit. Ale s řešením přišel až na poslední chvíli, kdy nepřátelé již pobíhali chodbami Krtince a samotní trpaslíci se již stali partyzány ve vlastních chodbách. Pak dokonce sám temný čaroděj se odvážil sestoupit a projít si téměř dobytý Krtinec. A tehdy se malé skupince trpasličích partyzánů povedlo jej omráčit a sebrat mu temný artefakt, který donesli hned Krtošovi a tehdy naposledy byl viděn na našem světě.

<h2>Historie: </h2>
Krátce po dobytí Krtince a následném zničení Kasadrifanu byl Krtoš zabit a přestože byl zničen i temný čaroděj se svou armádou, Krtinec již nikdy nebyl znovu obydlen. Obě království zanikla a několik přeživších se se svými věcmi odebralo pryč. Mezi těmito věcmi se skryl i poslední a největší výtvor Krtošův – nepoeticky historií nazvaný prostě Hrnec vladyky Krtince. Jeho podoba není většinou knih zaznamenaná, přesto dle vyprávění příbuzných mělo jít o obyčejný kovový kotlík, ve kterém si dokonce oni trpaslíci s posměchem vařívali večeře.
Během několika následujících století naprosto zmizel, ale jak to s artefakty bývá, ne navždy. Velmi známou událostí, ve které (ač to mnozí neví) Hrnec vladyky Krtince také figuroval, je uchvácení a následné zmizení Meče Andělů. Ano, je to ta historka o tom, jak skupina temných theurgů a nekrotheurgů postavila se božské vládě dobrotivého krále Miloslava v království Třech sloupů. Jejich poskoci a temné stvůry ničili zem, vypalovali vesnice, vraždili a unášeli poddané. Král Miloslav sám s mnoha spojenci vyjel zničit tuto odpornou sílu. V ruce třímal zářící hořící artefakt Meč Andělů, který k jeho silám ještě povolal stovky andělů. Ještě před bitvou však byl Meč Andělů v noci zákeřně uloupen a ještě před rozedněním všichni andělé zakřičeli a v plamenech zmizeli. Hrnec vladyky Krtince v tu chvíli vykonal své dílo a Miloslavovo království padlo.

<h2>Popis: </h2>
Hrnec vladyky Krtince je klasickým kotlíkem z masivního kovu (vypadá jako železo, ale neroztaví ho ani dlouhodobější žár dračího ohně). Samotné hrdlo kotlíku má průměr 20coulů a pod ním se tělo kotlíku po několika coulech rozšiřuje, až do svého nejširšího místa (35coulů) a má kulové dno. Má objem 15 čtvrtek, pokud ho naplníte až po okraj.
Pod hrdlem, v místě, kde se kotlík rozšiřuje, je v kotlíku tenký zlatý kruh. Ten není díky tomu přímo vidět a tvoří pomyslnou hladinu. Tento kruh je srdcem artefaktu (kruh má v průměru 22coulů), je v něm zakletý neznámý démon ze sféry Hamiah podobný démonům teleportace.
Zvnějšku je ve stejné výšce vyrytý nápis popisující jakýsi zvláštní recept v runovém trpasličím písmu (jeho překlad je součástí kapitoly funkce)
Většinu svého času míval Hrnec vladyky Krtince také ucho vyrobené ze železa. Zde uváděná váha je bez ucha, které ovšem dokáže přikovat každý kovář.

<h2>Funkce: </h2>
Hrnec vladyky Krtince většinou lidé běžně a bezelstně používají jako obyčejný kotlík (vaří v něm). Jeho pravá funkce je však daleko mocnější. Rituál probouzející ho k jeho plné síle je skryt v receptu vykovaném na jeho hrdle:

<h3>Recept: </h3> <i>Vezmi deset rajčat a menší rudou dýni. Vše dej vařit do vody až po hrdlo s černým kořenem a ostrými paprikami. Po směně přidej celý kořen mandragory, pět žaludů ze zlatého dubu a tři netopýří křídla. Míchej proutkem z olše nad ostrým ohněm další dvě směny. Pak vhoď dovnitř rubín a třikrát udeř zboku stejným proutkem do kotlíku. Při každém úderu vykřikni "Otevři se". </i>

Rituál je popsán (jak vidíte) velmi nepřesně, takže i při detailním provedení je pouze 80% šance, že se povede suroviny použít ve správném poměru.
Pokud se rituál zdaří, otevře se (bez jakéhokoliv efektu) pod hladinou čehosi co vypadá jako polévka tajemná brána (otevře se na úrovni zlatého kruhu).
Tato brána vede do 18. kruhu pekla (pro uživatele démonických sfér do 9. démonické sféry – pekla artefaktů), ale projdou jí pouze artefakty. Brána zůstane otevřená nejdéle jednu směnu, ale uzavře se okamžitě poté, co jí něco projde, nebo poté, co je jakýmkoliv způsobem vyjmuta z "polévky“ – například je-li tato vylita.
Po provedení rituálu má tedy postava maximálně jednu směnu na to, aby do hrnce vtěsnala artefakt. Pro tuto fázi použití platí několik pravidel:
- Pro artefakt je Hrnec vladyky Krtince bezedný, protože po průchodu bránou artefakt již mizí v ní.
- Artefakt není nutné nacpat skrz bránu celý, je možné ho osekat, až zůstane jen srdce artefaktu, které nese jeho sílu a to procpat branou.
- Pokud však artefakt takto není rozdělen, musí být skrze bránu protlačeny všechny jeho "spojené" části. Pokud je brána zrušena dříve, než jí všechny části artefaktu projdou, vyvrhne je všechny zpět, odkud přišly.
- Po projití artefaktu se brána uzavře. Pro další artefakt musí být znovu otevřena.

Artefakt branou projde do zmíněné pekelné (či démonické) sféry, kde je záhy zničen, včetně jeho srdce – trvale a nezvratně.

<h2>Informace: </h2>
Nekrotheurgové z Miloslavova království zablokovali informace o jeho funkci až do 14. sféry (24. a 17. úroveň toho, kdo informaci zablokoval), aby jejich plán na zničení království nebyl předčasně vyzrazen. Všechny ostatní informace jsou volně přístupné a často se objevují i v historických knihách, ač přímo Hrnec vladyky Krtince nezmiňují.

<h2>Věhlas: </h2> +2

<h2>Závěr: </h2>
Hrnec vladyky Krtince je v krátkosti hrnec, ve kterém uvaříte polívku či guláš, ale ve skutečnosti ničí artefakty. Občas je takový předmět přeci jen potřeba.
S pozdravem
T.

--------------------------------------------------------------------------------
Kritika redaktora:
--------------------------------------------------------------------------------

Ano, občas je potřeba zlikvidovat artefakt. Ale pokud uvážíme náklady na výrobu artefaktu (včetně součásti duše theurga) a náklady na jeho zničení (pár desítek zlatých za suroviny a jistě méně než 50 magů), bez ohledu na sféru démona, je tu vážný problém s nevyrovnaností. Není nijak omezeno, jak často lze artefakty ničit. Klidně lze tedy během jednoho dne zničit třeba deset artefaktů, což představuje celoživotní produkci tří theurgů a ještě jeden artefakt navíc (asi jako bonus zdarma). Tato nevyváženost mi hodně vadí a je hlavním důvodem mého zamítnutí. Je to škoda, potenciál tady jistě je – zejména ve vztahu pekla k Hrnci, k jeho uživateli (který jim vlastně dává artefakty a je tedy mezi ďábly oblíben), totéž by platilo o skupině nejlepších theurgů, kteří by naopak Hrnec hledali, aby nemohl ničit jejich výtvory… Dílo by jistě stálo za přepracování.
--------------------------------------------------------------------------------

Moje vyjádření:

Hrnec samotný artefakty neničí, pouze vytváří bránu do pekla, kde jsou potom za vynaložení značných sil artefakty zničeny.

Argument, že Hrnec je přesílený, protože dokáže zničit nespočet artefaktů denně je nesmyslný - je to stejný argument, jako že dýka je přesílená, protože dokáže podřezat nespočet postav na 36. úrovni denně.

Při tvorbě jsem vycházel z toho, že dle Altaru:
"Srdce artefaktu rozbít nelze, je to prostě běžnými prostředky nezničitelný kámen." (případ kamenného artefaktu).
"Je možné, aby jeden artefakt mohl zničit jiný artefakt, nebo ho alespoň omezit? Teoreticky by to možné bylo, ale dost nesnadné." - v tomto případě je dokonce popsán postup, jak jeden artefakt může zničit druhý. Ten já jsem ale nepoužil, protože tento artefakt pouze vytváří bránu (teleportační).

Artefakt tak lze zničit (vč. srdce) různými neběžnými prostředky (typicky bývá jmenováno vržení do sopky či roztavení zacíleným dračím dechem).

Pro účely zničení artefaktu, stejně jako zavraždění postavy na 36. úrovni je nejsložitější stále daný cíl získat.
Ke zničení prostřednictvím pekla a Hrnce musí navíc postavy získat 2 artefakty (ten který chtějí zničit a Hrnec samotný). To mi IMHO přijde složitější, než ničit artefakt jiným způsobem.

Ano - jistěže se může najít iluminát, který získá Hrnec a následně ho bude používat k ničení artefaktů (bude vysílat závislé družinky ať shánějí artefakty a nosí mu je). Stejně tak proti němu povstanou jiní ilumináti, kteří si budou přát opak a budou proti němu bojovat atd...

Myslím, že redaktor dílo zamítl neoprávněně, možná protože nabyl dojmu, že Hrnec sám artefakty ničí - což by bez vzorce pravděpodobnosti zničení byla vskutku velká chyba.
Dílo je IMHO plně schvalitelné a pokud v něm redaktor vidí nějakou chybu, může na ni upozornit v diskusi a přiměřeně snížit své hodnocení.

S pozdravem i úctou
T. Seznam diskuzních for   |  Všechny reakce   Novější téma  |  Starší téma 

 Témata Autor  Datum
 (Vyřešeno) Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince  Nový
tuvy 10.02.2008 14:42 
 Re: Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince  Nový
Nathaka Warrior 10.02.2008 15:14 
 Re: Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince  Nový
UnknowN 10.02.2008 16:19 
 Re: Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince  Nový
tuvy 10.02.2008 17:56 
 Re: Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince  Nový
UnknowN 10.02.2008 19:34 
 Re: Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince  Nový
Tobša 10.02.2008 18:24 
 Re: Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince  Nový
tuvy 10.02.2008 18:56 
 Re: Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince  Nový
krtecek 10.02.2008 20:22 
 Re: Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince  Nový
tuvy 10.02.2008 21:07 
 Osobní názor na spojitost s kouzlem Zmiz  Nový
Legar 11.02.2008 08:31 
 Re: Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince  Nový
krtecek 14.02.2008 20:03 
 Re: Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince  Nový
Zombie 11.02.2008 15:08 
 Re: Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince  Nový
tuvy 11.02.2008 19:30 
 Re: Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince  Nový
tuvy 14.02.2008 20:34 
 Re: Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince  Nový
krtecek 15.02.2008 13:00 
 Re: Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince  Nový
Sniper 15.02.2008 09:41 
 Re: Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince  Nový
krtecek 15.02.2008 10:31 
 Re: Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince  Nový
Folcwine 15.02.2008 10:47 
 Re: Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince  Nový
tuvy 15.02.2008 10:45 
 Re: Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince  Nový
Skewer 15.02.2008 12:14 
 Re: Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince  Nový
tuvy 15.02.2008 13:12 
 Re: Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince  Nový
krtecek 16.02.2008 02:26 
 Re: Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince  Nový
tuvy 16.02.2008 19:52 
 Re: Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince  Nový
krtecek 22.03.2008 17:06 
 Re: Zamítnuté dílo - Hrnec vladyky Krtince  Nový
tuvy 22.03.2008 17:17 


 Toto téma je ukončené 

phorum.org