KONCEPCE Autoři vs. Redakce

(moderátory Dílny jsou: Mavev, UnknowN)
Obsah:

1. Přihlášení a registrace
2. Jak správně pojmenovat vlákno
3. Jak sepsat vlákno
4. Povolené HTML tagy


1)

Žádám všechny, v jejich vlastním zájmu, aby i zde v sekci Autoři vs. Redakce používali stejné nicky jaké mají na servru Dracidoupe.cz.

Kde se přihlásit :Po kliknutí na políčko, které je znázorněno na výše uvedeném obrázku (přihlášení), se vám objeví kalsická tabulka pro vyplnění uživatelského jména (nicku) a hesla. Tyto dvě kolonky pečlivě vyplňte a stiskněte tlačítko "přihlášní". Program vaše přihlášení zaregistruje a od této chvíle jste v MS přihlášeni. A to i přesto, že po kliknutí na avizované tlačítko přihlášení, se zdánlivě nic nestalo a kolonky jsou opět prázdné!

Pro registraci klikněte na "Přihlášní" (viz. horní obrázek) a poté na odkaz zvýrazněný na následujícím obrázku :
2)

Veškerá vlákna, která budou špatně (nepřehledně, nejasně) pojmenována, budou moderátory Dílny automaticky přejmenována.

Jak správně pojmenovat vlákno?
Je to velice jednoduché. Obecný vzorec zní:

Název rubriky nebo sekce, kterou se žádost zabývá - druh žádosti - název konkrétní žádosti - (osoba, která by se problémem měla zabývat)

Například:

1, DraciDoupe.cz - snížení reputace (Suk)
2, Alchymistické předměty - zamítnutí díla - atomová puma (Zombie)
3, Dílna - uzavření vlákna - bestiář: PJkiller (Mavev, UnknowN)


Mechanismus je tedy doufám na první pohled jasný. Na co bych chtěl ale speciálně upozornit jsou pomlčky - respektive na mezery mezi pomlčkou a texty. Sekundárně poté na mezery za dvojtečkami.

Za špatné pojmenování, které pozměníme, bude bráno například:

1, Atomová puma - Zombie, pročs mi to neschávlil?
2, Chci znovuotevření svého vlákna!
3, Proč ste mi snížili repku?!!!!!

... a podobně. S případnými dotazy se obracejte na moderátory Dílny (Mavev, UnknowN)

A k čemu že to bude dobré?
Žádám všechny uživatele, aby to nebrali za buzeraci. Naším cílem totiž není vás otravovat, nýbrž vám pomáhat. Toto opatření je zavedeno z jednoduchého důvodu, kterým je přehlednost. V sekci Autoři vs. Redakce žádáte redaktory o vysvětlení problému, buďte k nim tedy slušní a udělejte jim hledání stížnosti co nejsnadnějším. Ať mohou vaš problém co nejrychleji vyřešit a věnovat se dál schvalování příspěvků.


3)

Jak sepsat vlákno!

Sepsat vlákno do této sekce je více než jednoduché.
U stížností, které se týkají vašich zamítnutých příspěvků do rubrik, je nezbytně nutné, aby se uvnitř vámi založeného vlákna nacházeli tři věci:

1, Příspěvek ve formě, v jaké jste ho odeslali ke schválení.
2, Důvody zamítnutí díla, které vám přišli od redaktora poštou.
3, Váš názor na redaktorovu kritiku. Proč si myslíte, že mělo být dílo schváleno.

Tento druh žádosti je v sekci Autoři vs. Redakce nejčastějším, proto je jeho schéma rozepsáno. U ostatních druhů stížností platí vesměs stejné zásady. Každá žádost by měla obsahovat srozumitelnou formu stížnost, vaše námitky na počínání odpovědné osoby a také adresáta konkrétně. Pokud dodržíte tato základní stanoviska, uděláte tím první úspěšný krok, který povede k rychlému vyřízení celé záležitosti. Tolerovat nebudeme

 • V sekci Autoři vs. Redakce platí a jsou vyžadována stejná pravidla slušného chování, jako na stránkách DraciDoupe.cz .

 • Tímto tedy upozorňujeme, že všechny nevhodné texty budou moderátory okamžitě mazány a to bez předešlého upozornění. Pod pojmem nevhodného textu jsou myšlena vlákna, která budou obsahovat urážky, nadávky či pomluvy všeho druhu nebo text, který je naprosto od tématu.


  4)

  V této sekci budou veškeré HTML tagy zobrazeny ve zdrojové podobě, tzn. obsahoval-li váš příspěvek <B>, bude zobrazeno <B>.
  Obsah:

  1. Přihlášní a registrace
  2. Jak správně pojmenovat vlákno
  3. Jak sepsat vlákno
  4. Povolené HTML tagy


  S případnými problémy se obracejte na moderátory Dílny. Děkuji.