Koncepce rubriky

V koncepci rubriky se pokouším objasnit nároky na autory (co se v rubrice schvaluje, jak se schvaluje a případně proč tomu tak je) i na diskuze u schválených děl.

1. Účel schvalování:

Účelem schvalování je zhodnotit a případně uveřejnit autorovo dílo s hodnocením vyjádřeným počtem hvězdiček od nuly po pět (5 je nejvíce) a doprovodným slovním komentářem-kritikou redaktora. Komentář by měl obsáhnout zejména podstatné chyby v příspěvku vzhledem k originálním pravidlům Dračího Doupěte a použitelnosti při hře. Přesněji v části „Požadavky na schválení“

Stručně řečeno:
Schválené dílo by mělo být v takové kvalitě a struktuře, aby jej šlo vytisknout a ihned použít ve hře s originálními pravidly Dračího Doupěte společnosti Altar™ (v současnosti 1.6 edice D). Tedy žádné hráčovo/PJ hledání popisu předmětu v povídce na 3A4, to celé v kurzívě.

2. Tematická příslušnost příspěvku:

2.1. Alchymista:

Jedná se o doplňky pravidel, doplňky či nové herní mechanizmy, mající vztah k alchymistovi a alchymii; obecné shrnutí skupin (například souhrn zdrojů magenergie - vhodné pro rychlou orientaci PJ při hře); vše, co se týká alchymie, ale nespadá do dalších kategorií.

2.2. Alchymistické předměty:

Jedná se o výrobky, které dokáže vyrobit POUZE alchymista a jeho obory za použití SUROVIN, případně za kombinace tzv. „základů“ za pomoci zvláštních dovedností těchto povolání (jedná se zejména o lučbu). Zde by měly být též uvedeny veškeré kouzelné předměty (i zbraně a zbroje), stejně tak artefakty, u kterých je byť mizivá šance, že je vyrobil či může vyrobit alchymista. Použití zde vkládaných příspěvků-předmětů různými povoláními a rasami záleží na jejich druhu a popisu. Do této sekce lze vkládat i další předměty, které vyrábí povolání obdobná alchymistovi a jeho oborům (babice, bába kořenářka či další, nepopsaná v originálních pravidlech). Pokud tomu tak bude, musí být jasně v úvodu textu uvedeno povolání výrobce a možnost, zda a od jaké úrovně může vyrábět i alchymista a jeho obory.

3. Co kam patří:

3.1. (rubrika) Alchymistické předměty:

V případě, že je alchymista umí vyrobit pomocí existujících mechanizmů originálních pravidel, což jsou popsané konkrétní předměty a předměty s démonem.

3.2. (rubrika) Předměty:

Do rubriky Předměty, která je velice blízká rubrice Alchymistické předměty přísluší díla následujících druhů:

3.3. Doplňky pravidel bez vztahu k alchymii:

Zcela jistě zde nemají místo příspěvky, tematicky spadající do ostatních rubrik tohoto serveru. V případě, že dílo pokrývá více rubrik, je možné ho zařadit do mladé rubriky „Rozvoj DrD“. Doporučuji se před vložením optat a svůj dotaz podpořit anotací příspěvku. Anotace je výstižné a krátké shrnutí příspěvku. Rozhodně nezkoušejte udat díla, která byla v ostatních rubrikách zamítnuta z jiného důvodu, než chybné tematické zařazení.

4. Schvalování - požadavky na schválení

4.1. Tabulka parametrů:

Pro schválení je třeba vyplnění parametrů v maximální možné míře, ve formě požívané v pravidlech. V ojedinělých případech lze použít „viz text“, avšak nejlépe uděláte, pokud do tabulky vyplníte alespoň základní, minimální hodnoty a zbylé údaje rozvedete v textu příspěvku například tabulkou. Důvodem je možnost tříděných výpisů z databáze právě podle těchto číselných údajů. Vynechání důležitých údajů ovlivní výsledné hodnocení či může vést k zamítnutí příspěvku.

4.2. Použitelnost příspěvku:

Použitelnost příspěvku se skládá ze souladu s pravidly, jednoznačnosti výkladu nově zaváděných pravidel a také v úvodu koncepce zmíněné jednoduchosti. Pokud dokážete vysvětlit v diskuzi, co jste vlastně mínili ve schváleném příspěvku, pak to jistě zvládnete již při psaní samotného příspěvku. I příspěvek napsaný podle koncepce může být blábol, proto pokud píšete parodii pro zasmání a nikoli pro hraní, jasně ji označte.

4.3. Členění příspěvku:

Článek by měl být přehledně rozdělen na několik pasáží s nadpisy vystihujícími jejich obsah (Nadpis, volný řádek, odstavec/odstavce, volný řádek, další nadpis atd.). Příklady kapitol: Popis předmětu, výroba, použití. Text se tedy nebude prolínat s příběhem, ať se v tom já i ostatní čtenáři zorientujeme. Předpokládám, že povídka, dokreslující reálie příspěvku, bude na konci a NEBUDE psána kurzívou. Obdobně citáty a motta. Pro samotný příspěvek jsou nepodstatné, pouze dokreslují děj. Proto by neměly překážet v textu či na začátku.

4.4.Gramatika

Předpokladem ke schválení je text ve spisovné češtině či slovenštině včetně gramatiky a diakritiky. V případě slovensky psaného textu se pokusím zajistit kvalitní posouzení gramatické stránky jinou osobou. Text bude navrácen k přepsání, jestliže bude chybět diakritika či množství hrubek přesáhne rozumnou mez.

5. Doporučení:

5.1. Nepovinné a oceňované věci navíc:

Pozitivně se na hodnocení redaktorem projeví:

5.2. Urychlení hodnocení: (formát HTML)

Schválení urychlí, když redaktorovi pomůžete a strukturu článku vyznačíte v jednoduchém kódu HTML. Doporučené formátování je pro nadpisy H2, H3, pro zvýraznění části textu B. Opravám a orientaci v HTML kódu pomůže, pokud jsou tyto značky psány na jiném řádku, než text. K převodu textu z vámi používaného textového editoru do HTML lze použít buďto funkci editoru (např.: Word – uložit jako webovou stránku – zjednodušený formát !), nebo nějaký konventor-převaděč (např.: Frontpage). V každém případě se snažte, aby HTML kód byl co nejjednodušší, bez určování typu písma (fontu) a jeho velikosti. Pokud nevíte, o čem je řeč, pak na toto zapomeňte a řiďte se podle následujícího odstavce.

Pokud HTML neovládáte, vkládejte prosím text zřetelně rozdělený na pasáže, jak bylo uvedeno výše, navíc mezi dvěma odstavci nechte volný řádek. Prosím, v tabulkách použijte k oddělení sousedních buněk (políček) jeden tabulátor.
Příklady kódu: (aby kód fungoval, je třeba jej napsat do "zobáčků" < a >):
Zalomení řádku: (br)
konec a začátek odstavce: (p)a (/p)

5.3. Rozsah díla:

Stejné jako při slohu: méně je někdy více. Proto je lepší kratší text, které mají hlavu a patu (viz. požadavky na schválení díla - logická struktura), než sáhodlouhé články, pod kterými bude ještě delší diskuze *jak to autor vlastně myslel*. Pro přibližnou orientaci: 2 A4 (Times New Roman, velikost písma 12 bodů, řádkování 1) by mělo stačit každému pro kvalitní popis vzhledu, výroby a použití běžného alchymistického předmětu.

6. Navrátilci:

V případě, že dílo již bylo posouzeno, vypracována kritika a odeslána spolu se zamítnutím, další verze bude podrobena pečlivému oku redaktora nejen vzhledem k současnému znění, ale také vzhledem k předchozí verzi a její kritice. Čekejte tedy přísné hodnocení, náročné na čas. Redaktor rozhodně neslouží jako Dílna v Moudré Sově).

7. Přibližný rozsah hodnocení redaktorem:

0 hvězdiček: hrůza. Schváleno pouze jako varovný příklad
1 hvězdička: nápad, mizerně zpracovaný, pokud vůbec. Logické chyby, nepřehledný text, chybějící údaje. Schváleno jako inspirace.
2 hvězdičky: příspěvek, zpracováním odpovídající originálním pravidlům (příliš stručný nebo komplikovaný, např. Saně). Klišé mnohokrát zpracované téma, nepřinášející nic nového.
3 hvězdičky: přehledný, použitelný příspěvek s náležitostmi dle pravidel a koncepce. Stejně zpracované klišé, pokud zde nebylo uveřejněno.
4 hvězdičky: + originalita nebo kvalitní zpracování nad rámec koncepce
5 hvězdiček: + originalita a kvalitní zpracování nad rámec koncepce

8. Diskuze a kritiky:

Účelem tohoto bodu koncepce je zabránit vzniku neplodné diskuze, která nemá ke komentovanému článku vztah, nikoli strhávat reputaci. V případě, že nemáte k danému příspěvku co říci, prostě nic nepište. Pokud hlasujete mezi prvními, očekávám od vás stručnou obhajobu vlastního názoru. V případě, že máte naprosto odlišný názor a vaše hodnocení se rozchází s ostatními, obhajte jej prosím. Zabráníte tak hádkám, osočování i případnému podezření z „nuláctví“. Kladnou reputaci udělím těm, kteří dle mého názoru přinášejí kvalitní rady a nápady autorovi či čtenářům příspěvku. Veškeré urážlivé výroky, komentáře mimo téma příspěvku a komentáře obsahující z větší míry pouze to, co bylo před jejich vložením, budou potrestány stržením reputace a dle úvahy ponechány jako varovný případ, či smazány.

9. Pořadí schvalování:

Díla budou schvalována popořadě tak, jak přijdou do čekárny. Může se stát, že provedu „úklid fronty“, což znamená zpracování kratších věcí mimo pořadí z důvodu práce přímo na serveru (on-line) na rozdíl od delších vytištěných .