Rubrika Downloady - koncepce

Alcator 2006

Rubrika Downloady zahrnuje veškerý obsah, který si uživatel musí stáhnout (downloadovat) do počítače, aby jej mohl využívat. Pro každý typ obsahu mám coby redaktor jiné požadavky na obsah - tzn. to, co u jednoho typu obsahu není považováno za vážný nedostatek, může u jiného typu obsahu vážným nedostatkem být.

Tato koncepce obsahuje závazné pokyny pro posílání děl do rubriky, a také hodnotící kritéria redaktora. Ačkoliv uživatelé mohou mít kritéria jiná, hodnocení "od boku" či dokonce bez skutečného stažení díla a jeho vyzkoušení je považováno za přestupek a trestáno.

Obecné zásady a pokyny pro zasílání děl do rubriky:

  1. Dílo musí být výtvorem uživatele, který jej zasílá. Jestliže dílo vytvářelo vícero autorů, je autor povinen to uvést, a v tom případě se mu dílo nepočítá do statistik (jméno autora bude mírně modifikováno, aby neodpovídalo přezdívce žádného uživatele).
  2. Autor je povinen uvést, zda bylo dílo již publikováno na jiném serveru (a pokud ano, pak pod jakou přezdívkou autora). Autor ručí za to, že servery, na nichž bylo dílo dříve publikováno, nemají pro publikaci podmínku exkluzivity (tzn. že nezakazují publikaci jinde); pokud si tyto servery kladou nějaké podmínky, ručí autor za to, že tyto podmínky jsou splněny. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti bude dílo z našeho serveru staženo a mohou být vyvozeny i další důsledky.
  3. Dílo, které zabírá (v komprimované ZIP podobě) méně než 500 KB, je možné poslat na e-mail redaktora přímo. Pozor - Dodržte, prosím, níže uvedenou formu e-mailu, zvýšíte tím šanci na úspěšné zachycení e-mailu. Speciálně zdůrazňuji podmínku uvedení smysluplného předmětu e-mailu, v dnešní spamem prosáklé době nemám jinou možnost než automaticky mazat e-maily s prázdným nebo nesmyslným předmětem.
  4. Zabírá-li vaše dílo více než 500 KB, kontakujte mě nejprve e-mailem bez příloh s oznámením, že mi chcete poslat dílo do rubriky Downloady (viz druhý příklad níže). Dále postupujte podle pokynů, které vám zašlu. Je vhodné po poslání e-mailu mi napsat i zdejší poštou pro případ, že se váš e-mail zatoulá.

Forma e-mailů (kterými oznamujete existenci díla):

Případ první: Dílo do 500 KB

- Email pošlete z adresy, kterou zde máte uvedenu u své přezdívky. Jestliže z nějakého důvodu chcete e-mail poslat z jiné adresy, uveďte v těle dopisu zde uváděnou adresu!
- E-mailu dejte smysluplný předmět (Předmět / Subject), nejlépe "Downloady - nový příspěvek".
- Tělo e-mailu MUSÍ obsahovat:
- - Vaši zdejší přezdívku
- - Název díla tak, jak si přejete, aby bylo uvedeno v rubrice.
- - Stručný popis, kterým by šlo dílo "doporučit" - tedy "anotaci".
- - Jakékoliv další důležité či zajímavé informace typu "Program je pouze pro Linux", "Soubor vyžaduje Excel verze 2000 a vyšší" či "hudební skladbu jsem složil v programu ANVIL".
- K e-mailu přiložte ZIP soubor, obsahující vše potřebné pro zdárné používání díla (toto je extrémně důležité v případě programů napsaných ve Visual Basicu, které zhusta používají knihovny (DLL), které nemusí být součástí standardní instalace).

Případ druhý: Dílo nad 500 KB

- Platí stejné podmínky jako výše, ovšem k e-mailu nepřikládáte soubor.
- Do e-mailu jasně uveďte velikost díla (ZIP soubor) a jakým způsobem jste schopni dílo dodat (preferovaný způsob je stažení z FTP serveru nebo vašich webových stránek; naopak z principiálních důvodů nepřichází v úvahu stahování z jiného "konkurečního" serveru; možným způsobem je samozřejmě též poslání e-mailem (do 5 MB), případně domluvení poslání na CD klasickou poštou).

Požadavky na díla jednotlivých typů
(splnění jednotlivých bodů přibližně odpovídá stoupajícímu hodnocení)

MapEditory

- Intuitivní ovládání / přítomnost manuálu / přítomnost podrobné interní nápovědy.
- Možnost vytvářet, načítat, ukládat a editovat mapy bez početního či časového omezení (tzn. žádný shareware ani demoverze) (nutná podmínka)
- Čeština nebo Slovenština jako plnohodnotná jazyková verze (nutná podmínka)
- Otevřený formát mapových souborů - tedy aby způsob, jakým program ukládá data, byl případně zpracovatelný i jiným programem, byť za cenu napsání převodníku. (bonus)
- Rychlost tvorby (bonus)
- Uživatelská rozšiřitelnost - tedy možnost, aby si uživatel doplňoval další "prvky" pro vložení do mapy - nové typy terénu / povrchu, nové dekorativní prvky atd. (bonus)
- Exportovatelnost výsledné mapy do standardních grafických formátů (GIF, JPG, BMP apod.) - tedy aby se výsledná mapa dala vyvěsit na net, vytisknout apod. bez nutnosti běhu programu. (bonus)
- Bohatost editačních funkcí (podstatné kritérium, na editaci ala Malování nepotřebuji stahovat editor...)
- Konfigurovatelnost, nastavení, možnost úprav pro osoby se zhoršeným zrakem či zhoršenou jemnou motorikou (bonus)
- Funkčnost ve Windows98/95 i WindowsNT/2000/XP, resp. v různých verzích uniXových systémů (bonus)

Osobní deníky

- Čeština nebo slovenština jako plnohodnotná jazyková verze (nutná podmínka)
- Prostor pro všechny základní údaje, které jsou přítomny na oficiálních denících (nutná podmínka)
- Obvodové nebo jiné rychlé počítadlo životů (a magů, pokud je deník určen pro magenergií disponující postavu). (podstatný prvek, nepřítomnost považuji za chybu)
- Nějaká podstatná výhoda oproti oficiálnímu deníku. (téměř nutná podmínka, deník bez vylepšení je zbytečný)
- Otevřený formát souboru (pro převod z MS Office použijte libovolný open-balík (OpenOffice, StarOffice) - PDF, XML, HTML (bonus)
- Jazyková správnost (bonus)
- Praktičnost (podstatný prvek)

Generátory (nahazovače, roznáhodňovače, tabulky náhodných čísel)

- Čeština nebo slovenština jako plnohodnotná jazyková verze (nutná podmínka)
- (Krátká) doba od spuštění k dokončení generování (kritérium)
- Export do dále zpracovatelné podoby (textový soubor, HTML tabulka, deník...) (bonus)
- Intuitivnost ovládání / používání, resp. přítomnost podrobného manuálu nebo nápovědy (bonus)
- Soulad s co možná nejnovější verzí pravidel (kritérium)
- Praktičnost (kritérium)
- Výhodnost oproti dřívějším generátorům z rubriky (kritérium)

Hudba

- Využitelnost pro dokreslení atmosféry určité situace či místa (kritérium)
- Zacyklenost (navazování konce na začátek při hraní ve smyčce) (kritérium)
- Repetitivnost, originalita, různorodost (kritéria)
- Rozumný poměr velikosti souboru a délky skladby - z toho plyne v podstatě nutnost použití formátu MID, MOD, MP3 a podobných, WAV či "CD track" raději ne. (podmínka)
- Při hodnocení si poslechnu skladbu nejprve přibližně pětkrát dokola, poté s delšími pauzami vždy jednou. Osobní sympatii ke skladbě nezahrnuji do hodnocení, pouze ji slovně vyjadřuji v komentáři.

Zvuky

- Očekávám vždy "balíček zvuků", a to buď nějaký univerzální balíček, pokrývající širší škálu situací, nebo naopak balíček, který do hloubky prochází jedno téma a nabízí různé varianty téhož. Příkladem prvního balíčku by bylo "tématické skladby k dokreslení různých kultur", zatímco příkladem druhého balíčku by byly "zvuky sečných a bodných zbraní". (koncepce)
- Rozumný poměr velikosti balíku a kvality zvuků (nekvalitně nahrané řinčení zbraní v 5 MB WAV souboru nepotěší) (podmínka)
- Dobré pojmenování souborů, případně doprovázené nějakým "seznamem". (bonus)

Jiný obsah

- Jiné případy budou řešeny na individuální bázi - po důkladné rozvaze a případném probrání s jinými osobami stanovím kritéria a podle nich zhodnotím. U originálních děl bude určitým bonusem už samotný fakt, že "je to první dílo takového druhu".