Koncepce rubriky Dovednosti

  Hlavním účelem dovedností by mělo být obohatit hru, umožnit postavám dělat   věci které nejsou součástí jejich povolání, ale které se potřebovali naučit   aby obstály ve světe DrD. Rozhodně tu nejsou k tomu, aby udělali z postav   neporazitelné bohy, měnili fungování povolání nebo nějak modifikovali   stávající pravidla. Je možné, že vaše nová dovednost postavu posílí víc, něž   by bylo rozumné. To ještě neznamená že by byla špatná, nebo nepřijatelná. Je   ale na místě na to upozornit, zdůvodnit proč je tak silná a hlavně pro jaký   typ hry se hodí.

  Hlavní je, aby dovednost byla skutečně použitelná. Není nutné aby byla   dokonale univerzální, ale každý by měl být schopen při pohledu na ni říct kdy   je možné ji použít. Dovednost je také něco co se postava musí učit poměrně   dlouhou dobu, takže nepište nic, co sami zvládnete po deseti minutách   zkoušení. Učení je jediný způsob ovládnutí dovednosti, pozor ať tedy nejde ve   skutečnosti o něco, co by postava musela mít vrozené.

  Nebojte se poslat i dovednost, která není běžně použitelná, určenou pro   speciální příležitosti nebo neobvyklé světy. V takovém případě by ale měla   obsahovat něco, co vylepší hru, nabídne něco nového. Hezkým příkladem může být   třeba dovednost Preparování nebo Dirigování. Ani jedna rozhodně nepatří k   věcem, které by dobrodruzi použili denně. Jejich kvalita nespočívá jen v   promyšleném pravidlovém postupu, ale i v popisu toho, co postava skutečně   dělá. Podle něj lze provádění dovednosti skutečně zahrát, nebo si alespoň   představit co všechno dovednost obnáší. Určitě ale v takovém případě napište   kdy je možné dovednost použít, kam se hodí a kam už ne.

  Co musí být obsaženo

  Pochopitelně by měly být vyplněny všechny kolonky ve formuláři, žádná tam není   zbytečná.

  Vlastnost - Dobře zvažte, jaká vlastnost zvolené dovednosti nejlépe   odpovídá. Volba nemusí být jednoznačná, takže je dobré do popisu napsat i její   zdůvodnění. Výběr ale není úplně zásadní, jde o něco co si může každý v   případě potřeby opravit velice snadno.

  Obtížnost - Vyjadřuje nejen obtížnost použití dovednosti, ale také   obtížnost jejího naučení. Řekl bych, že důraz je spíš na učení dovednosti,   takže vybírejte podle toho jak dlouho by mělo trvat její ovládnutí. Opět jde o   něco, co lze snadno změnit, takže žádnou skutečně zásadní chybu tady   neuděláte.

  Ověřování - Kdy je nutné dovednost uplatnit, za jak dlouho je dovednost   "vyčerpána" a musí se použít znovu. Výrobní dovednosti jsou obvykle   jednorázové a ověřují se pro každý výrobek. U probíhajících činností (jako je   třeba jízda na koni) může docházet k ověřování jednou za nějakou dobu nebo při   každé změně podmínek. Dobře si rozmyslete jakou četnost zvolíte, má to vliv na   plynulost hry a také na obtížnost dovednosti (čím častěji je nutné ji   ověřovat, tím větší šance že postava selže).

  Popis výsledků - Asi nejdůležitější část, přinejmenším z hlediska   pravidel. Právě popisy se bude řídit PJ jeskyně během hry, takže jim věnujte   patřičnou pozornost. Snažte se co nejlépe popsat výsledek dovednosti, ale   zároveň nepředjímejte reakce postav (hráčských i cizích) na něj. Je v pořádku   napsat, že při fatálním neúspěchu se postava chová u stolu jako prase, není   ale dobré doplnit že za to upadne u krále v nemilost, bude vyvedena a podobně.   Všechny postavy mají vlastní rozum a měly by být schopné rozhodovat se samy. V   této části se pokuste být co nejstručnější a nejvěcnější, každý kdo bude   dovednost používat by měl být schopen si ji snadno zapamatovat.

  Popis dovednosti - Zde uveďte alespoň stručně k čemu dovednost slouží a   co je k jejímu použití zapotřebí (pomůcky jaké postava musí mít u sebe, aby se   o provedení dovednosti mohla vůbec pokusit). Není nutné psát nějaká rozsáhlé   popisy, ale právě zde můžete nejvíc popustit uzdu své tvůrčí práci.

  Co by mohlo být obsaženo

  Cokoliv navíc, co pomůže zahrát dovednost nebo zpestřit hru. Mějte na paměti   (zejména u neobvyklých dovedností), že čtenáři nemusí vůbec tušit o co jde a   pokuste se jim dovednost přiblížit. Popište co všechno musí postava udělat, na   jaká úskalí lze narazit a co může být výsledkem. Ideální je, pokud při popisu   nemusíte zavádět další pravidla, pokud se bez toho neobejdete pokuste se   všechny pravidlové části udržet pohromadě a přehledně označené. Když se   podíváte na vysoko hodnocené dovednosti, je to právě čtivý a kvalitní popis,   co jim získává popularitu.

  Užitečné mohou být třeba i zkušenosti z použití dovednosti ve hře. Je vždy   lepší když posíláte dovednost, kterou jste před tím sami důkladně vyzkoušeli,   než když jde o věc zcela novou. Takový popis může být inspirací pro ostatní,   může je přesvědčit že tohle je právě to co potřebují. Není ale třeba dělat z   dovednosti povídku, od toho je jiná rubrika. Snažte se být přiměřeně struční a   výstižní.

  Hodnocení

  Najít nějakou obecnou poučku jak hodnotit je takřka nemožné, ale někomu se   může hodit. Při hodnocení se zkuste zaměřit především na použitelnost ve hře.   To je naprosto zásadní věc, sebelépe popsaná dovednost je k ničemu pokud se   nedá ke hře použít. Zároveň se ale snažte na hru dívat z širšího pohledu než   je vaše tažení. Je jasné, že pokud hrajete ve středověké Evropě, je pro vás   dovednost "Lidový tanec Zuluů" nepoužitelná. To ale nemusí znamenat že je   nepoužitelná obecně, někomu se hodit může. To, že je dovednost zaměřena na   nějakou minoritní kulturu není samo o sobě chyba. Při hodnocení se také   nesoustřeďte zbytečně na gramatiku a pravopis. Máte-li pocit že by o svých   chybách měl autor vědět napište mu interní poštou. Nepovažujte za chybu že v   popisu dovednosti není vysvětlena každá obskurní situace kterou dokážete   vymyslet. Pod dílem máte diskuzi a ta by měla primárně sloužit k hovoru o   díle, ne jen jako shromaždiště kritik. Autor (nebo někdo jiný) vám jistě rád   odpoví.