www.Dracidoupe.cz


Nové RasyShreilové

Příprava pro tisk (tisknuto 1364x)
Autor:Dakeyras
Přidáno: 17:23:55 18.03.2012
Hlasovalo: 13
Průměrné hodnocení: 3.54

Anotace: Shreilové jsou velice přizpůsobivá rasa vhodná pro většinu povolání, která nekonfliktně zapadne do každého světa.

Pravidla pro Hráče

Herně nezbytné údaje:

Vlastnosti

Síla: 6-11
Obratnost: 6-11
Odolnost: 6-11
Inteligence: 6-11
Charisma: 9-14

Tabulka oprav

Síla: +2
Obratnost: +2
Odolnost: +2
Inteligence: -2
Charisma: 0

Stavba těla

Výška: 110 - 180 coulů
Váha: 1100 - 2100 mincí
Velikost: A-B

Přesvědčení:

1-3 - ZmD
4-7 - N
8-(1)0 – ZmZ

Pohyblivost: 11

Rodová zbraň: dle národa ve kterém žijí

Herně důležité údaje

Vzhled

Shreilové mají všichni elfské rysy díky svému tvůrci a zlatavou pokožku a zlatavé či stříbřité vlasy, ale jejich postava se značně mění. Část magie v nich způsobuje jejich velkou přizpůsobivost podmínkám. Shreilové pracující v dolech budou mít postavu spíše trpaslíků, Shreilové u moře budou mít náznaky blan mezi prsty, větší dlaně, chodidla a větší plíce pro plavání ve vodě i pod vodou. Tato změna je závislá na dlouhodobém vývoji - nemohou se měnit libovolně jak se jim to hodí. Tato schopnost jim ale zůstává po celý život, takže když se změní podmínky, postupně se během několika let promění i Shreil. Postava však zůstává vždy humanoidní.

Pokud nemají nějaké zásadní vlivy okolí, mají podobnou štíhlou stavbu těla jako elfové a nebýt jejich barvy.

Tento vzhled má nevýhodu, že jsou Shreilové o 10% vizuálně nápadnější, pokud nejsou důsledně zahaleni. Je tedy pro ně těžší se chovat, snadno je najdete v davu.

Magie

Protože Shreilové jsou ještě z části magičtí tvorové, má na ně magický původ ještě vliv. Mají tak zranitelnost N/2 (bílá střela). Také pobyt v magickém poli jim může přinést problémy, či užitek. Může se jim stát takřka cokoliv, od oslabení, po zesílení, od únavy po doplnění životů, od deformací po dokonalé přizpůsobení. Záleží na podstatě magického místa – pozitivní se projeví pozitivně, negativní negativně.

Pokud se dostávají do styku s démonem požíračem magie, způsobuje jim zranění rovno polovině množství magenergie, které by démon vysál.

Také jejich blízká svázanost s kouzelnickou magii jim propůjčuje vlastnost, že u zacházení s touto magii se bere jako by měli inteligenci o 2 vyšší (maximum magenergie, pravděpodobnost úspěšného seslání). Tato výhoda se nevztahuje na nic dalšího, jako třeba pasti, mentální souboje, hraničářská magie ani alchymistická.

Alchymistické vidění magie ve Shreilech vidí pozůstatky magie a to v množství 1mg = 1 život. Běžný alchymista ze Shreilů není schopen destilovat žádnou magenergii, ale vyskytují-li se ve vašem světě nějací nekroalchymisti a jim podobná verbež, ti to dokáží.

Dějově důležité údaje

Původ

Tato rasa patří mezi ty novější a poměrně s dobře zmapovaným původem. Za jejich zrodem doslova stálá lenost, permoníci a fascinace. A to v tomto pořadí.

Shreil dea Sinuan elfský čaroděj, který byl líný i na čaroděje. Na vše používal kouzlem vyvolané permoníky (kouzlo z PPE). Ale vadilo mu, jak jsou neschopní, krátkodobí a nepoučitelní. Jako čaroděj s velkou praxí v materiální magii si začal vytvářet lepší permoníky, pro různé činnosti - větší, silnější, déletrvající. Tito vylepšení permoníci se stali jeho zdrojem příjmů od těch, kteří potřebovali silné vytrvalé, i když ne zrovna zručné pracovníky. Nově nabyté peníze Shreil investoval do výzkumů. Stále totiž nebyl spokojen s inteligencí svých výtvorů a nemohl je používat jako sluhy, kuchaře, uklízečky a jiné práce potřebující manuální zručnost. Začal tedy pronikat do tajů psychické magie, ale velice záhy zjistil, že psychika je součástí živého těla. Přišla na řadu tedy i vitální magie.

Zde se historické prameny zmiňují už méně přesně, ale občas se vynořila zmínka o temné magii a podivných praktikách, jinde, že se jednalo jen o pitvy zvířat i lidí, platil theurgům za otázky pro astrální sféry, či rozjímal s druidy.

Nakonec jednoho dne stvořil kouzlo tak komplexní, že dokázalo stvořit magickou bytost, která byla inteligentní, učenlivá a přizpůsobivá. Prý to kouzlo stálo celou jeho denní magenergii.

Začal postupně tvořit jednoho po druhém, kouzlo zlepšoval, byť už jen minimálně, až se jednoho dne, kdy byl Shreil dea Sinuan na sklonku života, stalo, že shreilí muž a žena počali dítě. Stvořil něco tak blízko k životu, že nad tím nakonec převzala vládu příroda.

Protože Shreilové, jak se jim podle tvůrce říkalo, byli žádaní pracovníci a bylo jich poměrně hodně, tak když Shreil umíral, dal jim svobodu nad nimi samými. Prý vzal všechen výzkum, který vedl k jejich stvoření, předal jim ho a od té doby jej Shreilové střeží. Ve skrytí svých postupů před ostatními, byl tak důkladný, že po něm nezbylo nic víc, než opět jen obyčejné kouzlo permoníci.

Mentalita

Shreilové byli vytvořeni takřka jako utopistická rasa, ale protože jim bylo dáno do vínku učení se a přizpůsobování, začali odkoukávat od ostatních určité nešvary i pozitiva. Nejsou zatím tak daleko, aby měli zákonné přesvědčení, tedy ani tak jako necítí nenávist, ctižádost, lásku, ale ví co to je vztek, či náklonnost. Není u nich zatím tedy nějaká touha po vůdcovství a tedy chuti vytvářet státy, rebelie. Dalo by se říct, že dokonce v nich přetrvává jistá míra poslušnosti, která byla třeba v dobách, kdy byli jen pracovní silou a měli poslouchat svého pána. Se svobodou se tento projev zmenšuje a mnohdy si dokáží postavit vlastní hlavu. Také v jejich životě hrají velkou roli peníze, i když si to mnohdy nepřiznají. Není to ale taková láska ke zlatu jako u trpaslíků. Nezradí za ně svobodu, či život jiného Shreila, ani přítele.

Jsou poměrně pracovití a rádi poznávají nové věci a tak není problém narazit na dobrodruhy z řad Shreilů.

Komunita

Není problém narazit na Shreily u elfů, kde se prvně vyskytli, ale za mnoho generací se rozšířili takřka do všech civilizovaných zemí, pokud tomu nebrání rasové předsudky (jako obchodníci se zbožím, obchodníci s pracovní silou). Cestující parta Shreilů, nechávající se najmout na jakoukoliv práci není zvláštností.

Také jejich rodinný život není tak stálý, protože se ještě nenaučili milovat a nenávidět. Tvoří tak svazky na kratší období, která se prodlužují, pokud mají nějaké potomky. Oč méně intenzivní je jejich blízký rodinný vztah, o to jsou lepší vztahy všech Shreilů, protože nejsou ještě tak rozvětvenou rasou a každý je nějaký vzdálenější příbuzný, kterého si váží. Je-li tak někdo přítelem jednoho Shreila, stává se přítelem všech Shreilů.

Krom běžných povolání řemeslníků a obchodníků se u nich samozřejmě vykytují i dobrodružná povolání. Jen v menším množství se vyskytují jako zloději, kvůli nedostatku chamtivosti a větší pozornosti, kterou jejich vzhled vyvolává. Také si často nevybírají jako obor Mága, protože k němu nemají dobré předpoklady, oproti čaroději, ale je to jen výběr z rozumu. Také netíhnou k hraničaření a ještě méně k druidismu, jelikož nejsou přírodní rasou, ale nic jim v tom nebrání.

Náboženství

Protože Shreilové ví, že je nestvořil žádný bůh a byli stvořeni do fungujícího světa, přebírají jeho náboženství. Pokud se vyskytují rozdílná božstva pro rasy či státy, přizpůsobí se novým podmínkám. Přesto každý uznává Shreila dea Sinuan, jako stvořitele Shreilů a občas k němu, nebo za něj vysloví modlitbu.

Také se tvrdí, že existuje tajný kouzelnický a alchymistický řád, který opatruje tajemství jejich stvoření - sbírky samotného dea Sinuan a tak tedy klíč k jejich rase.

Shreilové se dožívaji v průměru okolo 60 let


Vybrané otázky a odpovědi

Neměli by Shreilové mít větší rozsah vlastností, když jsou tak přizpůsobivý?

V podstatě ano, ale jde o hodnoty „nepřizpůsobených vlastností. Takový dřevorubec bude mít hodnoty síly a obratnosti, či odolnosti podobné jako válečník, ale ostatní malé. Švadlena zase bude mít velkou obratnost a tak podobně.


Nejsou krapet přesílení? Jejich opravy vlastností dávají vysoký kladný součet, ostatní rasy mají hodnoty nulové, nebo záporné.

Přesně o tomhle je tahle rasa. Dá se použít v podstatě ke kterémukoliv povolání. Bude v tom dobrá, ale ne nejlepší. Shreilího válečníka překoná kroll a vyrovná se mu trpaslík. Kouzelník bude lepší elf, zloděj zase hobit i elf. Ale jak vidno nemusíte se bát jej použít na cokoliv, jako si krolla prostě nevezmete na nic jiného, než válečníka, hobita zase jako zloděje či alchymistu atd. Také si povšimněte, že má poměrně nízké základní vlastnosti, takže válečník Shreil nebude mít nijak vysokou obratnost, inteligenci ani charisma, zloděj zase nebude mít sílu ani odolnost…


Když se Shreilové umí přizpůsobovat novému prostředí, nebude třeba si je po čase znova naházet?

Vzhledem k tomu, že změna je pomalá a trvá několik let, nemyslím si, že by se družina dobrodruhů pohybovala skutečně tak dlouho v nějakém prostředí, navíc tato změna by byla spíš „kosmetická“ jako změna výšky. Pravidla DrD nepodporují multipovolání, takže válečník zůstane válečníkem a kouzelník kouzelníkem a tak si není třeba něco nahazovat znova. Pokud s pravidly multipovolání hrajete, budete se s tím muset vypořádat.


Jak umístit Shreily do rozběhnutého světa?

Tato rasa by se měla umisťovat snadno. Jen je vyjmout z šedi NPC postav ve městech. Najednou ti dělníci, obchodníci budou Shreilové, kteří jsou tak běžní, že se to předtím nezmiňovalo. Pokud tomu nic nebrání, budou se vyskytovat v menších množstvích ve většině civilizovaných zemí. Pokud jsou nějaké rozpory, budou se vyskytovat hlavně u elfů.


Shreilové jako dějotvorný prvek?

Nejsou tak výstřední rasou, aby se přímo nabízel nějaký dějotvorný prvek, ale jejich "společenský vývin" k tomu může posloužit velice snadno. Jejich mentalita je popsána většinově, ale může se vyvinout u nějakého jedince abnormalita. Může se objevit Shreil, či Shreila, který se dokáže zamilovat, který dokáže nenávidět, mít dobyvačné choutky, být zlí. A okolí nebude schopno uvěřit, že by to mohl být zrovna Shreil a tak budou pátrat jinde. Může se vyskytnout i jedinec, který bude schopen dokonalé přeměny - bude se schopen měnit rychleji, bude se schopen proměnit v nehumanoidní podoby. Nebo hrát v době, kdy teprve vznikají a bojují o své místo na slunci a snaží si zasloužit důvěru.
Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
[Další]
 
Počet zobrazených příspěvků: 11-16 / 16
Ikonka uživatele Ascella    [pošta] reputace: 1
Sargold: +1
NEW     23:37:21 18.03.2012
Je to ve všech ohledech konvenční rasa, jenom krapet přesílená, nic moc zvláštního, nic moc svého. Zcela běžný reprodukční cyklus, nic překvapivého. Prostě si jako jiní humanoidé hledají své protějšky, spáří se, vychovají potomstvo, jen jsou citově zaostalejší. Pokud je jedinou zvláštností, že za roky pobytu se maličko upraví jejich vzhled danému prostředí a jsou lehce citliví na bílou střelu, jaksi to sráží jejich potenciál.
Polemická rasa se dá pojmout zajímavě, nekonvenčně. Takto jde jen o sumu výhodných čísel, která se hodí pro každého, jako celek možná i o neporazitelnou rasu. A každý bude mudrovat nad čísly a jejich vyvážeností a nevyvážeností a přitom to hlavní co dělá rasu rasou, její způsob života, hlouběji rozpracovaná jejich mentalita, jejich kultura, nic. I „dokonalé kopie“ mohou trpět bladerunnerovským syndromem, chtět být více lidmi, pátrat po své duši, řešit, zda-li nějakou mají. Pokud autor nechce zasahovat do světů PJů a neuvádí takovéto „drobnosti“ kvůli tomu, proč se pak zabývá reáliemi ohledně vzniku rasy, jménem tvůrce…?
Mají naprosto nevyužitý potenciál – dali by se zapojit tak krásně příběhově, právě to hledání vlastní duše, jejich vývoj ve světě – nějaké „otrocké rebelie“, v moment, kdy si uvědomí sebe sama a přestane jim stačit sloužit a pracovat. Nápad si zaslouží více a mám takový dojem, že jsem zde již nějaké obdobné rasy kdysi četla, vytvořeni a magické experimenty sloužící k práci.
Jejich reprodukceschopnost, schopnost křížení s jinými rasami, přístup jiných národů k nim (berou je pouze jako živý inventář nebo za skutečnou rasu? Píšeš, že v každém civilizovaném koutě světa budou rozšíření, nějaké zápletkové/dějové návrhy, či přístupy k nim). Třeba by bylo hodně zajímavé, kdyby fungovalo něco jako „pojistka“ proti přemnožení třeba vojáků (kterými budou zdatnými), nějaké specifické rozmnožovací rituály, či podmínky, které musí být splněny, aby mohli mít potomky.
Zaujala mě zmínka o pevných vztazích navzájem (mimochodem vylučující, že jsou rozšířeni po veškerém civilizovaném světě), o „přítel jednoho je přítelem všech“ a to ve vztahu k jejich emocionální zakrnělosti – váží si svých příbuzných – proč? Jak chápou pojem přátelství? Je to něco, co jim bylo dáno do vínku? Nějaká „smečkovost“? Láska k vlastnímu druhu navzájem? Dává to smysl, že pokud architekt chtěl, aby jejich společnost byla reprodukceschopná, budou nalézat zalíbení v sobě samých a jen svém druhu. Jaké to je, když shreil zemře? Jasně, přizpůsobují se zvykům okolí, ale…mají sebe v úctě navzájem, ale něj´kdo je stvořil jako vojáky, vybudoval z nich armádu, kterou někam poslal. Zabíjejí a nemají výčitky, protože jsou emocionálně zakrnělí, jen někdo z druhé strany zabije jejich druhy, kterých si oni velmi váží, jak se zachovají? Bude jejich nepřítelem a válka se i pro ně stane nikoli otrockou službou, ale naučí se nenávisti?
Vzala si sice do rukou příroda kreaci prvního zrozeného shreila, ale jak je to s jejich „genetikou“? příliš málo jedinců daného druhu způsobí jeho zakrnění a vadnost, zvláště, pokud si to vezme do rukou příroda. Mají nějaké „magické pojistky“, proti degeneraci?
Ne, vyjma morfování jsou to prostě zase jen lidi, trochu ploší a prázdní, ale pořád lidi.
Kdo z hráčů by chtěl hrát za stroj? Za dokonalého otroka? Přizpůsobivý, bez emocí, pokorný, jdu a sloužím, když přijde správná doba, jdu a založím rodinu… Ale hodím se na všechno.
Jak je rasa napsaná se mi nelíbí, proto pro subjektivní dojem při váhání 2-3 jsem se přiklonila k nižšímu hodnocení, kdy jsem dala i na to, jak se dílko čte (od pravidel sice neočekávám nějaké literární počiny, ale jazyk je poměrně kostrbatý). Jde o rasu naprosto zbytečnou, nic nedávající, než pár čísel. Ale věřím, že si nějaké zastánce najde, především mezi milovníky minimalistického pojetí.
Ano, létající rasu s deseti očima si dovede vymyslet každý, ale vymyslet ji tak, aby fungovala, aby byla odlišná nejen vzhledem, ale i mentalitou, kulturou, to už je výzva. Stejně tak dát kulturu stávajícím rasám a jejich etnikům.

A úplně nakonec si dovolím (byť pod čarou) oponovat, že se nehodí do každého světa, neb jsou i takové, kde ani stvořitel nemůže stvořit něco z ničeho, dát umělým bytostem ducha. A jsou světy, kde by umělé výtvory byly potírány, pronásledovány, vybíjeny, jako narušující božský řád. Přestože tito jsou rasou „hodnou“, kde svoboda a láska starého tvůrce je nade vším…(Chtěl dokonalé služebníky, kteří za něj budou konat a s vyšší inteligencí než pouhé nástroje permoníků, stvořil život, prozřel a v úctě k němu jim dal svobodu.)

Ikonka uživatele Dakeyras    [pošta] NEW     20:50:52 18.03.2012
Mortere, nejde o to jaký je celkový součet oprav, ale jaký je součet dvou libovolných vlastností, které se berou v potaz při tvorbě povolání. Nepočítá se se všemi najednou. Nikdy! Takže i kdyby byl součet 6, tak je to jedno. A v tomto směru To najednou není takovej suprák - krol jej porazí jako válečník a trp s barbarem se mu vyrovnají, Kouzelníci budou lepší elfové a budou srovnatelní s lidmi, možná o něco nad nimi. Jako hraničáři jsou na tom podobně jako barbaři, možná excelují jako alchymisti díky možnosti takovéhoto bonusu k obratnosti i odolnosti, což jiná rasa nemá, ale není to taková "powa" protože alchymista měl do teď možnost být bud obratný, nebo odolný. A zbytek je zase slabší. A jak popisuješ snížení bonusů na hodnotu člověka.. proč bych to dělal? Už tu člověk je! člověk je jediná variabilní rasa ,která může dělat cokoliv a nebude v tom vloženě špatná a bude schopná dalších věcí - člověk kouzelník bude silnější a odolnější než elf, člověk válečník je zase obratnější a inteligentnější než kroll... Sreill naproti tomu bude dobrej v čemkoliv si vybere. Ne nejlepší, ale pořád se s ním musí počítat, ale ostatní věci nebudou zrovna super na druhou stranu nebude mít jako člověk oporu v tom, že bude mít vyšší hodnoty v ostatních směrech.

Ikonka uživatele Morter    [pošta] reputace: 1
Kamerask: +1
NEW     19:09:21 18.03.2012
Tak já bych se dovolil jen vmísit do debaty o přizpůsobivosti:
Syrus má podle mě určitě pravdu (ale také jen můj názor)
Pokud jde o rasu CP, pak by přesílení zase až tak nevadilo, přece jen mohou žít ve světech rasy různé síly a různého ražení... ovšem v porovnání s rasami z pravidel, pak + 4 v konečném součtu a odečtu bonusů je kapánek dost, chtě-li by někdo za Shreily hrát. Přizpůsobivost rasy znamená, že se hodí vyrovnaně pro mnohá povolání... takto Shreilové nebudou obvykle moc dobrými kouzelníky, průměrnými hraničáři, celkem dobrými zloději a extrémně dobrými válečníky a alchymisty... (bráno v průměrech hodů.) Což mi při jejich tělesných dispozicích a podobnosti s elfy zase až tak moc nejde k sobě... Rasa by byla více přizpůsobivější, pokud by její hodnoty bonusů se pohybovaly kolem nuly, podobně jako u člověka... čili větší přizpůsobivosti bys dosáhl tím, dát spíš bonus do síly +1 a do Int -1 nebo 0, než lítat od +2 k -2... Z toho důvodů si myslím, že Syřanova poznámka je opravdu vhodnější... Celý text pročtu později, toliko jen k diskuzi.

Ikonka uživatele Dakeyras    [pošta] reputace: 1
Kamerask: +1
NEW     18:12:57 18.03.2012
Mým záměrem bylo vytvoření rasy, která bude hlavně použitelná kdekoliv a na cokoliv. Jistě není problém přijít s rasou, která má křídla, více končetin či očí, zvláštní schopnosti... jenže k čemu? Pak se kolikrát naráží na to, že taková rasa bývá často nepoužitelná, nebo použitelná jen pro omezený počet povolání, stejně jako většina ras v pravidlech. Tato rasa je použitelná prostě na každé povolání, byť má trochu slabiny ve zlodějovi a hraničářovi, pořád použitelná je.

Syrus
Ten větší rozsah základních schopností - ano reálně to možné je, ale jde tu hlavně o herní vyváženost. Protože má bonusy k většině vlastností, jak jsi podotkl, jsou kladné a tak jsem nemohl vytvořit tabulky s rozsahem třeba 6-16, protože si pak představ co by to bylo za postavu, která by měla štěstí na hody - všechny vlastnosti by mohl mít kladný a některé ještě super velký. A vysvětluj pak hráčům, že sice třeba rasa má rozsah 6-16, ale že jeho válečník si na obratnost háže jednou a bude mít obratnost třeba 7-2 a ne 14+1

+ ještě vytýkání toho že opravy jsou kladné - to by přece bylo popření smyslu této rasy přece. V čem by pak byla přizpůsobivá, když by měla součet těchto bonusů nulový nebo záporný?

Ikonka uživatele Kamerask    [pošta] NEW     17:27:56 18.03.2012
Rasa je to mimoriadne využiteľná a originálna, avšak mám z nej zmiešané pocity. Nieje nejako extra zvláštna, čo je možno dôvod, prečo dielo nepovažujem za špičkové.

Autor odviedol však dobrú prácu a vytvoril rasu, ktorá si v každom svete nájde (aj keď nie veľké) svoje miesto.

Zatiaľ 3*, po druhom prečítaní zvážim, lebo je ináč naozaj dobre spracovaná :)

Ikonka uživatele Syrus    [pošta] NEW     17:24:51 18.03.2012
Mimořádně adaptabilní rasa s některými zvláštními schopnostmi.

Své připomínky jsem vyjádřil již k předchozí verzi. Autorovy odpovědi na ně jsou uvedeny v závěru přípěvku.

Pokude jde o rozsahu hodnot základních vlastností, je jejich základním rysem mimořádná adaptabilita. Proto si myslím, že by se to mělo projevit i v rozsahu vlastností. Tj. např. rozdíl hodnot síly mezi nejslabším a nejsilnějším jedincem by měl být vyšší, než u člověka (tj. 6).To by se mělo projevit i v novém nahazování, pokud dojde k přizpůsobení jedince k novému prostředí.

Stejně tak se pořád domnívám, že se jedná o rasu relativně přesílenou. Dobrým měřítkem je v tomto směru tabulka oprav. Pokud se podíváme na pravidlové rasy,je vidět, že je součet bonusů a postihů v tabulce oprav kolem nuly nebo záporný. Naopak sherilové mají součet bonusů +4.

[Další]
 


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
7 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.041749954223633 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách