www.Dracidoupe.cz


Nová PovoláníProtektor (Obor Válečníka 6.-36. úroveň)

Příprava pro tisk (tisknuto 2457x)
Autor:UnknowN
Přidáno: 22:19:59 30.08.2011
Hlasovalo: 12
Průměrné hodnocení: 4

Anotace: Obor válečníka (od 6. úrovně) zaměřený na obranu sebe i druhých.

Na úvod musím přiznat, že moje motivace pro sepsání tohoto kusu vyplynula z mého setkání se vznikajícím dílem se stejnou tematikou, které ale v určitých základních věcech odporovalo mému přesvědčení. Tímto bych se tedy chtěl vymezit vůči všem vznikajícím i existujícím obranářským "tankovacím" povoláním, které jsou koncipovány jako nové povolání od první úrovně (a nikoliv jako obor válečníka) a / nebo založené na kombinací vlastností Obratnost+Odolnost za zachované výhody používání všech zbrojí, apod.

Lhostejno však, co mě k dílu namotivovalo, tvorby samotné se hodlám zhostit zodpovědně, aniž bych se vědomě dopouštěl nějakého vykrádání nápadů či jiných nekalých praktik. Úkol to není jednoduchý, neboť na tomto poli není příliš mnoho nových a originálních věcí, které by se daly ještě vymyslet. Každopádně, mým cílem je vytvořit povolání, jehož schopnosti nebudou zas až tak obvyklé a samozřejmé, a zároveň u nich bude oproti bojovníkovi posun k těm aktivnějším schopnostem (aby to povolání nebylo jen o klasických hodech na útok a na obranu s kvantem přičtených pasivních bonusů, ale i o používání těchto schopností).

Toliko k úvodu.

PROTEKTOR

Protektor je oborem válečníka (od 6-té úrovně), jehož základní charakteristikou je specializace na ochranu, ať už svojí vlastní, nebo druhých. Tohoto úkolu se může zhostit širokou škálou kombinací aktivních i pasivních technik.

Sehranost v obraně

(pasivní schopnost)

U protektora dochází už od šesté úrovně při sehranosti k posunu směrem k obraně. K jeho bonusům se přičítá oprava ÚČ -1 / OČ +1

Velení v obraně

(pasivní schopnost)

Jedná se o stejnou schopnost jakou má bojovník, s tím rozdílem, že protektor může udělovat pouze bonusy k obraně. Díky specializaci na obranu postupují bonusy o něco rychleji a mohou na nejvyšší úrovni dosáhnout o něco větší hodnoty.

úroveň bonus
16-20 +1
21-25 +2
26-30 +3
31-35 +4
36 +5

Ranhojičství

(aktivní schopnost)

Od šesté úrovně má k dispozici rozšířenou verzi "Léčby vlastních zranění", která mu umožňuje kromě sebe léčit i ostatní humanoidní bytosti. Počet životů, který může každé bytosti vyléčit je stejný, jako počet životů, které může vyléčit sám sobě. Taktéž rychlost léčení je stejná.

Odhad úkrytu

(aktivní schopnost)

Protektor dovede pohledem odhadovat, jak kvalitní "úkryt" (viz PPZ str. 73) by mu který objekt poskytnul, případně za jak kvalitním úkrytem se právě skrývá případný protivník. Pokud si daný objekt může v klidu prohlédnout a obejít, je úspěch automatický. Pokud musí posuzovat z místa, je základní pravděpodobnost odhadu 30% a klesá o 5% za každých deset sáhů vzdálenosti. Během boje, kde vidí nepřítele úkryt využívat, roste tato šance o 3% za každé kolo souboje. Jinak se určování řídí podobnými pravidly jako odhad soupeře.

Cvik v obraně

(pasivní schopnost)

Pokud protektor bojuje šest úrovní stejným typem zbraně, získá při používání daného typu zbraně bonus +1 k OZ, pokud deset úrovní, zvýší se tento bonus o další +1 (nemusí se jednat o stále jeden a ten samý exemplář daného typu zbraně). Aby se úroveň počítala, musí během ní protektor pomocí daného typu zbraně nasbírat alespoň 3000 zkušeností.

Vícenásobné útoky

(pasivní schopnost)

12. úroveň Jednoruční zbraní 2 za kolo (inicativa +6)
15. úroveň Obouruční zbraní / Kombinací 2 za kolo (iniciativa +6)
18. úroveň Jednoruční zbraní 5 za 2 kola (iniciativa +9)
24. úroveň Jednoruční zbraní 3 za kolo (iniciativa +12)
28. úroveň Obouruční zbraní / Kombinací 5 ta 2 kola (iniciativa +9)

Vícenásobná obrana štítem

(pasivní schopnost)

Založeno na pravidle o použitelnosti štítu k obraně zbraní (avšak už ne k útoku) coby zbraně s OZ = 0, pokud se postava nebrání ničím jiným.

Vícenásobné obrany ovlivňují pouze počet akcí "Obrana zbraní", které může postava během jednoho kola použít - neprojeví se nijak na iniciativě.

7. úroveň 2 za kolo
13. úroveň 5 za 2 kola
19. úroveň 3 za kolo
25. úroveň 7 za 2 kola
31. úroveň 4 za kolo

Zaměřená obrana

(aktivní schopnost)

Za normálních okolností je třeba v boji věnovat pozornost celému svému okolí. Pokud si je však protektor například jist, že mu z některého směru nebezpečí nehrozí (pokud například bojuje zády ke zdi, nebo v úzké uličce dovolující pouze boj jeden na jednoho), může se rozhodnout přestat tomuto směru věnovat pozornost a o to více se věnovat směrům ostatním. Pokud však nebezpečí přeci jen udeří ze směru, na který protektor není zaměřen, počítá se to jako "útok na nehybného protivníka".

Při obraně proti nebezpečí hrozícímu ze zaměřené zóny má protektor bonus k obrannému číslu. S rostoucí úrovní se zvětšuje velikost zóny, na kterou se může za měřit, a bonus, pokud se zaměřuje na menší zónu, než je ta maximální možná, na jakou se může zaměřit.

6. úroveň

Záměrná zóna 1: Přímo před protektorem, bonus OČ +1

11. úroveň

Záměrná zóna 1: 60° výseč před protektorem, bonus OČ +1

16. úroveň

Záměrná zóna 1: Přímo před protektorem, bonus OČ +2

Záměrná zóna 2: 120° výseč před protektorem, bonus OČ +1

21. úroveň

Záměrná zóna 1: 60° výseč před protektorem OČ +2

Záměrná zóna 2: 180° výseč před protektorem OČ +1

26. úroveň

Záměrná zóna 1: Přímo před protektorem OČ +3

Záměrná zóna 2: 120° výseč před protektorem OČ +2

Záměrná zóna 3: 240° výseč před protektorem OČ +1

31. úroveň

Záměrná zóna 1: 60° výseč před protektorem OČ +3

Záměrná zóna 2: 180° výseč před protektorem OČ +2

Záměrná zóna 3: 300° výseč před protektorem OČ +1

Využití úkrytu

(pasivní schopnost vyplývající z aktivní činnosti)

Protektor dovede lépe využívat "úkryt" (PPZ str. 73), případně jako úkryt dovede používat i některé věci, které by na to necvičenému jedinci nestačily. Projeví se to bonusem k obranému číslu, nachází-li se protektor v úkrytu a umožněním použití jako úkrytu i věcí, kterým by PJ přiřadil nižší hodnotu než +1 (toto rozdělění je důležité, neboť stejný úkryt může použít i jiná postava, bez bonusu za využití úkrytu)

6. úroveň

V "úkrytu" OČ +1

16. úroveň

V "úkrytu" OČ +2

26. úroveň

V "úkrytu" OČ +3

Některé vhodné objekty do této chvíle k tomuto účelu nepoužitelné, dovede použít jako "úkryt" poskytující +1 OČ (není kombinovatelné s bonusem na použití úkrytu).

Obhlédnutí terénu:

(pasivní schopnost vyplývající z aktivní činnosti)

Protektor dovede na základně obhlídky terénu vypracovat osobní plán optimalizace obrany v daném prostředí. To zahrnuje zhodnocení takových faktorů, jako například svah, členitost povrchu, přirozené překážky... Protektor si vyzkouší, jak se na daném povrchu nejlépe pohybovat (aby se tolik nebořil na měkkém či sypkém povrchu, aby mu to tolik neklouzalo...), apod. Funguje však pouze tehdy, pokud k tomu daný povrch vůbec má nějaký potenciál (určuje PJ podobně jako v případě "úkrytu"). Bonus který mu z toho plyne je potom relativní vůči jeho protivníkovi, o kterém předpokládáme, že terén podobným způsobem vyzkoušený nemá.

10. úroveň

Obhlíží rychlostí 10 sáhů čtverečních za směnu, bonus až +1 OČ

Za každou další úroveň se rychlost obhlížení zvyšuje o 1 sáh čtvereční za směnu

20. úroveň

bonus až +2 OČ

30. úroveň

bonus až +3 OČ

Kryt

(aktivní schopnost)

Tam kde se ostatní obory válečníků učí jak výpad tak kryt, učí se protektor pouze kryt, z hlediska pravidlových mechanik tato schopnost funguje úplně stejně.

6. úroveň

ÚČ -2 / OČ +1

12. úroveň

ÚČ -4 / OČ +2

18. úroveň

ÚČ -5 / OČ +3

Blokování dlouhou zbraní

(aktivní schopnost)

8. úroveň

Bojuje-li protektor zbraní s větším dosahem, než útočné prostředky jeho protivníka (pokud má zbraň délky 2, zatímco jeho protivník má zbraň délky 1), může mu svou zbraní bránit v přiblížení. Blokování postupu lze použít pouze na protivníky, kteří se nacházejí v dosahu zbraně (nelze tedy blokovat někoho, kdo se svým přiblížením teprve do dosahu zbraně dostal).

Jakmile se protivník pokusí přiblížit, hází si protektor podobným způsobem, jakoby si házel na obranu (tzn. nezávisle na pořadí, musí mít v daném kole volnou akci "obrana"), s tím rozdílem, že se jedná o hod na útok. Protivník si hází na obranu (spotřebovává na to svou akci "útok") a může se přiblížit pouze tehdy, pokud tímto útokem není zraněn (pokud je zraněn byť za 1 život, zůstává na místě.

Zdrcující obrana

(aktivní schopnost)

6. úroveň

Protektor může "zdrcnout" dvě akce "obrana" (má-li je v daném kole k dispozici) do jedné obrany (pokud je napřiklad nutné se ubránit jednomu velmi silnému útoku). Ze dvou obran tak bude jedna, na kterou si bude moci hodit 2k6+

20. úroveň

Protektor může "zdrcnout" tři akce "obrana" a získat jeden hod 3k6+

Krytí vlastním tělem

(pasivní schopnost)

Protektor je tak zručný v odrážení a zachycování ran, že je za jeho zády o něco bezpečněji, stojí-li mezi vámi a nebezpečím. Herně se to projeví tak, že protektor poskytuje "úkryt" bytostem v jeho bezprostřední blízkosti (pochopitelně záleží na tom, z kterého směru nebezpečí hrozí a ochraňuje tak pouze ty bytosti, které od tohoto nebezpečí odděluje).

7. úroveň

Protektor = OČ +1

14. úroveň

Protektor = OČ +2

21. úroveň

Protektor = OČ +3

Výpomocná obrana

(aktivní schopnost)

6. úroveň

Protektor může použít akci "obrana", pokud se v dosahu jeho zbraně nachází nějaký spolubojovník, na kterého je veden útok protivníkem, který se rovněž nachází v dosahu protektorovy zbraně. Spolubojovník si potom k danému hodu na obranu přičítá protektorovu obranu zbraně + bonus za obratnost.

Pokud by se protektor jedním krokem dostal do pozice, ze které by mohl použít výpomocnou obranu, může v takovém případě použít akci "krok a obrana".

Obranné sražení

(aktivní schopnost)

16. úroveň

Jedná se o obrannou verzi bojovníkova "sražení a odohození". Z hlediska pravidlových mechanismů funguje úplně stejně, s tím rozdílem, že "obranné sražení" se používá v obranné fázi a za dvě akce "obrana". Je-li manévr úspěšný (protivníkovi se nepodaří protektora zranit), je cíl zraněn za tolik stínových životů, kolik činí rozdíl mezi jeho hodem na útok a protektorovým hodem na obranu.

Dá se též použt k záchraně spolubojovníka, a sice následujícím způsobem: Ve chvíli, kdy zjistí, že nějaké bytosti nejvíce dva sáhy daleko (je mezi ní a ním jeden volný hex / čtvereček) hrozí nebezpečí (například letící šipka), se může protektor efektně vrhnout vpřed (pokud mu tedy nic nestojí v cestě), bytost strhnout k zemi a tak ji - v případě úspěchu - zachránit. Protektor se tímto manévrem na chvíli přesune na stejné místo, jako zachraňovaný a oba se ocitají na zemi.

Pohotovost

(pasivní schopnost)

Protektor prodělává výcvik, který mu umožní pružněji a rychleji reagovat na překvapivé útoky. Projeví se to snížením postihu k iniciativě, je-li překvapen.

7. úroveň

Překvapení = -5 k iniciativě

14. úroveň

Překvapení = -4 k iniciativě

21. úroveň

Překvapení = -3 k iniciativě

28. úroveň

Překvapení = -2 k iniciativě

35. úroveň

Překvapení = -1 k iniciativě

Odolná mysl

(pasivní schopnost)

Protektor se učí býti odolnější vůči psychickým efektům a podrobování. Z toho plynou bonusy k hodům proti pastem založeným na strachu či různých typech mámení, a bonus k pevnosti mysli.

9. úroveň

Bonus +1 k hodům proti pastem

Bonus +2 k PM

18. úroveň

Bonus +2 k hodům proti pastem

Bonus +4 k PM

27. úroveň

Bonus +3 k hodům proti pastem

Bonus +6 k PM

Nezdolnost

(pasivní schopnost)

16. úroveň

Jakmile protektorovy životy klesnou pod mez vyřazení, hází si proti pasti:

Odl ~ X ~ stojí dál / padne

Za každých načaté tři záporné životy se hodnota X zvyšuje o 1, stejně tak za každé další kolo boje. To umožňuje protektorovi zůstat stát na nohou a bojovat i pokud utrží velmi těžká zranění, podobně jako bojovníci ve stavu berserkra.

Na 24. úrovni se hodnota X zvyšuje o 1 za každých načatých šest životů, na 30. za každých načatých devět životů a na 36. za každých načatých dvanáct životů.

Obranné postoje

(Aktivní schopnost s pasivními bonusy)

Styl obrany je třeba hlásit na začátku kola.

A) Normální obrana

Obrana přesně podle pravidel.

B) Stabilní obrana

Pokud se protektor alespoň šest kol (zatímco má nahlášenou "stabilní obranu") nehne z místa, může si započítat bonus k OČ. To je dáno tím, že si na své místečko "zvykne" a už se nemusí tolik soustředit na práci nohou. Dokud nezíská žádný bonus, má k OČ postih -1.

6. úroveň

Bonus OČ +1 po šesti kolech

16. úroveň

Bonus OČ +1 již po třech kolech, po šesti kolech bonus OČ +2

26. úroveň

Bonus OČ +1 již po dvou kolech, bonus OČ +2 po čtyř kolech, po šesti kolech bonus OČ +3

C) Mobilní obrana

Když se protektor hýbe, je těžší ho trefit. To se projeví bonusem k obraně použije-li akci "obrana a krok". Pokud je však přinucen zůstat stát, je vyveden z rytmu a projeví se to postihem.

6. úroveň

Bonus +1 při "Obraně a kroku", postih -1 při "Obraně"

16. úroveň

Bonus +2 při "Obraně a kroku", postih -2 při "Obraně"

26. úroveň

Bonus +3 při "Obraně a kroku", postih -3 při "Obraně"

D) Vyčkávací obrana

Protektor se drží zpět, vyčkává a pozoruje své protivníky, aby mu neunikl ani nejmenší náznak příchozího útoku.

6. úroveň

Postih -2 k iniciativě, bonus +1 k OČ

16. úroveň

Postih -3 k iniciativě, bonus +2 k OČ

26. úroveň

Postih -4 k iniciativě, bonus +3 k OČ

Přehled získávání schopností

6. úroveň

 • Sehranost v obraně
 • Ranhojičství
 • Odhad úkrytu
 • Cvik v obraně
 • Zaměřená obrana 1
 • Využití úkrytu 1
 • Kryt 1
 • Zdrcující obrana
 • Výpomocná obrana
 • Obranné postoje 1

7. úroveň

 • Vícenásobná obrana štítem - 2 za kolo
 • Krytí vlastním tělem 1
 • Pohotovost 1

8. úroveň

 • Blokování postupu dlouhou zbraní

9. úroveň

 • Odolná mysl 1

10. úroveň

 • Obhlédnutí terénu 1

11. úroveň

 • Zaměřená obrana 2

12. úroveň

 • Vícenásobné útoky - Jednoruční 2 za kolo
 • Kryt 2

13. úroveň

 • Vícenásobná obrana štítem - 5 za 2 kola

14. úroveň

 • Krytí vlastním tělem 2
 • Pohotovost 2

15. úroveň

 • Vícenásobné útoky - obouručně 2 za kolo

16. úroveň

 • Zaměřená obrana 3
 • Využití úkrytu 2
 • Obranné sražení
 • Nezdolnost
 • Obranné postoje 2

18. úroveň

 • Vícenásobné útoky - Jednoručně 5 za 2 kola
 • Kryt 3
 • Odolná mysl 2

19. úroveň

 • Vícenásobná obrana štítem - 3 za kolo

20. úroveň

 • Obhlédnutí terénu 2
 • Zdrcující obrana 2

21. úroveň

 • - Zaměřená obrana 4
 • - Krytí vlastním tělem 3
 • - Pohotovost 3

24. úroveň

 • Vícenásobné útoky - jednoručně 3 za kolo

25. úroveň

 • Vícenásobná obrana štítem - 7 za 2 kola

26. úroveň

 • Zaměřená obrana 5
 • Využití úkrytu 3
 • Obranné postoje 3

27. úroveň

 • Odolná mysl 3

28. úroveň

 • - Vícenásobný útok obouručně - 5 za 2 kola
 • - Pohotovost 4

30. úroveň

 • Obhlédnutí terénu 3

31. úroveň

 • Vícenásobná obrana štítem - 4 za kolo
 • Zaměřená obrana 6

35. úroveň

 • Pohotovost 5Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
[Další]
[Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 11-20 / 26
Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     8:10:37 01.09.2011
Corwin:

Jojo, už jsem si to dohledal... Když se to navíc zkombinuje s tím, že na vyšších úrovních se pak zvyšuje i rychlost léčení, tak by stihnul obskakovat mnohem víc zraněných a byla by to docela dobrá továrna na životy... :-P :-D

Takže to je asi věc, která by si nějakou tu předělávku zasloužila nejvíc...

Ikonka uživatele Sadamius    [pošta] NEW     0:14:26 01.09.2011
Dle mého názoru je toto povolání pěkné a dobře sladěné s pravidly DrD, i když to nějaké ty mouchy určitě má a pro každého jsou samozrejmě jiné, každý zkušenějsí PJ si to dokáže doladit(poupravit) podle svého. Určitě toto povolání v brzké době využiju jako CP, uvidíme jaký dojem to udělá na mé hráče. Dávám tedy 5, protože případné nedostatky si dokáži v klidu dodělat, i když mě nyní nenapadá jaké nedostatky by to měli být :). Díky za nové povolaní, které dokáže obohatit cesty válečníků.

Ikonka uživatele Corwin45A    [pošta] NEW     23:29:01 31.08.2011
Unknown: K tomu výpočtu - válečník dokáže léčit (2 * (úroveň - 1)) životů až do 9. úrovně, od ní už to neroste a léčí jen 16 životů za den. Léčí rychlostí max. 3 životy za směnu. Píšeš že každé bytosti může vyléčit stejný počet životů jako sám sobě, schopnost má až od 6. úrovně, takže to bude mezi 10 a 16 životy na každého léčeného. 3 životy za směnu je 18 životů za hodinu (pokud to bude rozděleno mezi více postav) a 144 životů za 8 hodin (což jsem si vzal jenom jako ukázkové číslo, pracovní dobu :-) ). Nemůže je vyléčit jedné postavě, ale pokud se o to podělí alespoň 14 jiných bytostí, vyjde to. Vzhledem k tomu že podle toho co píšeš se to počítá pro každou bytost zvlášť, může těch teoretických 144 životů uzdravit na libovolné úrovni protektora, jde jen o to mezi kolik raněných se rozdělí. Čím nižší úroveň, tím víc jich potřebuje.

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     22:59:16 31.08.2011
kamerask:

"Pod mezí vyřazení" zahrnuje i nulu a záporné životy, takže to přichází na řadu ve chvílích, kdy má protektor posledních X životů nad mezí vyřazení, a něco ho zraní za X+Y, kde Y může být jedna, ale stejně dobře třeba deset nebo padesát. Protektor tak najednou může mít třeba "mínus deset životů", ale díky nezdolnosti to chvíli ustojí.

Dakeyras:

Protože "ochrana" nemusí být nutně jen ochranou osob, ale též ochranou "území", když to tak řeknu. Je to schopnost, která brání protivníkům zatlačovat protektora zpět.

Andowero:

Prozradím na sebe, že dílo bylo odesláno bez jediné tabulky, tudíž bych řekl, že Corwin nejprve začal zpočátku svědomitě tabulkovat, ale pak se podíval, kolik by toho ještě musel otabulkovat, a řekl si, že to nakonec bez těch tabulek zas tak špatně nevypadá :-D

Ikonka uživatele Andowero    [pošta] NEW     22:16:12 31.08.2011
Proč jsou na začátku tabulky a pak už ne? Tiskařský šotek?

Ikonka uživatele Dakeyras    [pošta] NEW     16:29:08 31.08.2011
Unknown:

Boj s delší zbraní - proti němu nic nemám, ale může jej podle mě takto použít každý, nebo aspoň válečníci. Jen nechápu proč jej má zrovna protektor.

sehranost - myslel jsem si to :)

úkryt je dobrý asi hlavně při střelbě a pak to má smysl tak jak jsi to popsal.

a nezdolná mysl - inu může to být něco co může mít a nemusí a může to mít i jiné povolání.

Ikonka uživatele Kamerask    [pošta] NEW     15:30:41 31.08.2011
Unknown: K blokovaniu: Hmm, ale ja mám v podstate takú istú schopnosť, bez nejakej konfrontácií tvojho PJPka...vtedy som tu ani nebol zaregistrovaný, keď si to napísal :)

A ešte ma napadá, či schopnosť nezdolnosť nieje možno trochu zbytočná. Užitočná isto pre postavy s malou odolnosťou, ale válčník má často odolnosť 17, alebo viacej, a vtedy je medz vyradenia 1 život, a málokrát je také "šťastie", že niekedy zostane presne 1 život. Využiteľnosť tejto schopnosti je teda hlavne u tých menej odolných válečníkov.

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     15:19:06 31.08.2011
(abych byl přesný: P.J.P. - Válečník - Blokování postupu nepřátel dlouhou zbraní)
(ze dne 25.12.2009)

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     15:16:59 31.08.2011
Dakeyras:

Boj delší zbraní

- P.J.P. - Blokování postupu delší zbraní ;-)

Sehranost v obtraně

- Tabulkové hodnoty se opravují o danou hodnotu.

Krytí vlastním tělem

- Hmm... Je pravda, že by to chtělo nějak líp vyjádřit... Tak když se podíváme na pravidlový "úkryt" tak ten dává smysl v případě, když se za ním schovává třeba nějaký střelec a vykukuje, aby mohl střílet (takže typickým příkladem úkrytu je "cimbuří")

- Takže "úkryt" asi v tom smyslu, že protektor zaklekne a zaštítuje, a postavy zaním střílejí přes jeho hlavu (což dává smysl jak u malých, tak u velkých protektorů)

Odolná mysl

- No, prostě součástí protektorského výcviku jsou i techniky zvyšování "mentální odolnosti", takže je to něco trochu jiného, než bojovníkova "otrnulost" (v pravidlech se popisuje tak, že bojovník už leccos viděl a jen tak něco ho nepřekvapí). Tohle má být spíš tak trochu o "vědomém stavění zdí kolem vlastní mysli" ;-)

Ikonka uživatele Kamerask    [pošta] NEW     15:15:19 31.08.2011
Unknown: Lenže takto bez obratnosti sa toto povolanie stáva len tankom s obrovskou zbrojou, masou pasívnych bonusov, ktoré sú síce ozvláštnené, ale nijak extra zaujímavo. To, že tam nieje obratnosť ťa vlastne priviedlo k tomu tvoriť také veľké bonusy, čo by prinútilo každého, ale tak to jedoducho je IMHO suché.

To s tými životmi beriem, nevšimol som si to predtým aj stými spoločými schopnosťami.

K interakcii: Jasné, nebolo to nutnosťou, ale práve tá interakcia robí z obraných povolaní niečo zaujímavé, odlišné. Takto by sa dal jednoducho spraviť bojovník, len by sa mu všetko zmenilo na bonusy k obrane( Ok, nie všetky schopnosti, ale dosť).

Keď niekto mne vyčítal, že obranca je neatraktívny, lebo sa len bráni, kým sa nenechá zabiť, tak neviem, čo je protektor, lebo ten nemá prakticky žiadnu útočnú schopnosť, čo obranca má( boj so štítmi, strážca je dosť dobrý v útoku, náraz štítom a tak)...ale nebudem porovnávať...lebo máme trochu rozdielny koncept.

[Další]
[Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
6 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.81404900550842 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách