www.Dracidoupe.cz


Nová PovoláníMetamorph + Polymorph/Chameleon

Příprava pro tisk (tisknuto 1558x)
Autor:UnknowN
Přidáno: 11:16:06 13.03.2010
Hlasovalo: 13
Průměrné hodnocení: 4.08

Metamorph a jeho oba obory jsou netradičním typem povolání. Netradiční v tom smyslu, že se jedná o povolání, kterému se nelze naučit - je nutné se s ním narodit. Tento dar není nijak rasově omezený a může se s ním narodit praktický jakýkoliv inteligentní humanoid. Samotný fakt, že rozvíjení "povolání - metamorph" (jakkoliv je slovo "povolání" v tomto případě zavádějící) je podmíněno specifickými předpoklady ale konkrétní postavu neomezuje ve výběru povolání - MOHLA BY se stát třeba válečníkem, pokud by se rozhodla svůj dar nevyužít, nebo pokud by se o něm třeba nikdy nedozvěděla - ale o tyhle postavy v tomto příspěvku nejde - Metamorphové jsou postavy, které si svůj dar uvědomily a rozhodly se v plné míře objevit jeho možnosti. A kde lépe testovat své schopnosti než na výpravě za nějakým dobrodružstvím.

Schopností tohoto povolání je měnit (metamorfovat) svoje tělo. Metamorph samotný tyto schopnosti teprve objevuje, plný potenciál odhalí až jeho obory. Zatímco "Polymorph" dovede měnit své tělo kombinováním se zvířecími částmi těla, dokáže se v ně proměňovat a od vyšších úrovní si dokáže dokonce nechat narůst extra končetiny, "Chameleon" je specialistou na změny v rámci humanoidů a stává se tak mistrem přetvářky.

Toto povolání nemá specifické vlastnosti - všechny jsou naházeny podle "tabulky vlastností podle rasy". Místo toho má toto povolání "Atributovou metamorfózu" (viz níže).

Tabulka zkušeností

(pro jednoduchost) jako hraničář.

Životy:

Základní počet 7
Kostka 1k6+1
Od 9. úrovně +1

Metamorph a jeho obory mohou používat všechny lehké zbraně (pro boj tváří v tvář i vrhací), štít a všechny střelné zbraně kromě těžké kuše. Nepoužívá zbroj.

Metamorph a jeho obory jsou podrobitelná povolání.

Slovníček pojmů:

 • Vnitrodruhová humanoidní metamorfóza omezená: umožňuje změnit svůj vzhled - tvář, barva očí/vlasů apod., avšak už ne tělesné proporce - výšku, váhu apod.
 • Vnitrodruhová humanoidní metamorfóza neomezená: dovoluje měnit své tělesné proporce v rámci limitů dané rasy
 • Mezipohlavní humanoidní metamorfóza: z muže na ženu
 • Mezidruhová humanoidní metamorfóza: člověk v hobita apod.
 • Parciální metamorfóza* omezená**: *změna části těla ; **omezená - pouze tvorové s podobnou stavbou těla
 • Crescomorfóza: změna velikosti
 • Totální metamorfóza* omezená: *změna celého těla, přijetí podoby zdrojového tvora
 • Parciální metamorfóza neomezená*: *neomezená - libovolní nemagičtí tvorové - bezobratlí apod.
 • Totální metamorfóza neomezená
 • Parciální neomorfóza: proměna kde dochází k tvorbě nových tělních útvarů - další pár končetin, nové orgány apod.
 • Totální neomorfóza: proměna celého těla umožňující poskládat celé tělo z libovolných zdrojových tvorů
 • Memomorfóza: Manipulace s vlastní pamětí - vytváření nových vzpomínek, mazání starých)
 • Psychomorfóza: proměna vlastního myšlení apod. - možnost amputovat si strach nebo implantovat si psychopatické sklony
 • Psiomorfóza: metamorfóza mozku vedoucí ke zpřístupnění psionických schopností)

Způsob proměn

 • Zámotková - měněná část těla se obalí pěnovým kokonem, který zatvrdne (celý tento proces trvá jednu směnu) a změna se odehraje v jeho nitru - během ní dojde k rozpadu dané tělní části na buněčné želé, které se pak přeformuje do nové podoby. Po skončení proměny může postava začít vědomě vylučovat exkret, který způsobí zkřehnutí zámotku a umožní jeho rychlé oloupání (opět trvá jednu směnu).
 • Bezzámotková - ke změně dochází bez zámotku, tkáně přímo přecházejí z jedné podoby do druhé. Totální metamorfóza je pak lehce zaměnitelná se zoantropií.

Typy proměn

Podle potřeby zdrojového genetického/mentálního materiálu

 • Zdrojová - Ke změně dochází podle určité šablony - vzorku pocházejícího z určitého tvora.
 • Bezzdrojová - Ke změně dochází pouze na základě představy o výsledku.

Časová náročnost -morfóz:

V popisu jednotlivých -morfóz se nachází časový údaj. Tento časový údaj se zkracuje s rostoucí úrovní. U zámotkových proměn je tento čas uveden v hodinách a zkracuje se o hodinu za každou úroveň, po kterou danou zámotkovou -morfózu postava ovládá. U bezzámotkových -morfóz tento údaj vždy začíná na deseti kolech a za každou úroveň se zkracuje o jedno kolo.

Tyto časové údaje jsem nastavil tak, aby nejprve zámotková -morfóza klesla na jednu hodinu a až pak se zpřístupnila její bezzámotková verze.

Po zpřístupnění příslušné bezzámotkové proměny je stále možné používat zámotkovou, ta se ale dále s přibývajícími úrovněmi nezkracuje (vždy minimálně 1 hodina).

Únava při -morfózách:

Zámotkové -morfózy postavu neunavují. Bezzámotkové unavují následujícím způsobem: Od první úrovně získává postava 1 bod únavy za kolo -morfózy, od šesté 1 bod za 2 kola, od dvanácté 1 bod za 3 kola, od 19. úrovně 1 bod za 4 kola, od 27. úrovně 1 bod za 5 kol a 1 bod za 6 kol na 36. úrovni. Tato únava je pouze stínová (viz. pravidla pro únavu při kouzlení).

Efekty -morfóz z hlediska pravidel:

Změna rukou

Ruce je možné nahrazovat všelijakými spáry či pařáty bestií z pravidel. Jedná-li se o bestie stejné třídy velikosti jako postava, potom se dají rovnou použít příslušné hodnoty. Pokud se do procesu zapojí crescomorfóza, potom je nutné hodnoty odhadovat (pařát velikosti C má jiné vlastnosti než pařát velikosti B). Další možností je třeba přemorfovat si ruce na křídla, čímž si postava umožní pohyb letem. Pohyblivost v tomto případě by měla být nižší než u létavce odpovídající velikosti (aerodynamicky nedokonalý zbytek těla). Plovací blány zase umožní lepší pohyblivost ve vodě.

Změna nohou

Projeví se na změně základní pohyblivosti a na typu pohyblivosti (šelma/zvěř apod.). K lepšímu efektu bude ale mnohdy nutné odpovídajícím způsobem změnit i ruce a plného efektu bude možné dosáhnout pouze po změně celého těla.

Změna orgánů

Postava si může přidělat žábry (dýchání pod vodou), jedové váčky (jedovaté kousnutí, plivání jedu), hůňáčí bleskový aparát (ovšem pouze pokud huňáče v tomto směru nepovažujete za magického tvora)... Metamorfózy jsou však limitovány tím, že počáteční a koncový orgán sobě musí anatomicky odpovídat - orgány, jejichž ekvivalent postava nemá, mohou tvořit pouze neomorfózy.

Změna smyslů

Od netopýrů echolokaci (pravidlově krollí ultrasluch), od hadů jacobsonův orgán, sokolí oči...

Změna tělního pokryvu

V zásadě dva efekty - tepelná regulace a KZ, výjimečně i další. Postava si může udělat medvědí kožich a nezmrzne ani v netužší zimě. Nebo se může pokrýt kachním peřím a bude se moci koupat i v ledové vodě. Může své tělo pokrýt tvrdými šupinami. A nebo si může nechat narůst dikobrazí ostny (s tím se pochopitelně pojí i možnost tyto ostny vystřelovat).

Změna celého těla

Postava přejímá všechny statistiky daného tvora, až na inteligenci a počet životů - opět pouze pokud do hry nevstupuje crescomorfóza (pokud ano, potom je nutné statistiky upravit podle toho, jestli je nyní tvor větší nebo menší než originál). Krom toho může postava stále používat atributovou metamorfózu.

Metamorph:

Vstřebávání "vzorků":

Metamorph se musí jednu směnu přímo dotýkat tvora, od kterého chce mít vzorek. Ke vstřebání dojde povrchem kůže. Metamorph (i jeho obory) mohou mít nejvýše tolik vzorků, kolik je jejich úroveň, více jich pojmout nedokáží. Jednou získaného vzorku se již nelze nijak zbavit.

Fyzické metamorfózy (obě od první úrovně):

 • Vnitrodruhová humanoidní metamorfóza omezená - bezzámotková, zdrojová
 • Parciální metamorfóza omezená - zámotková, zdrojová - 9 hodin

Informace k parciálním -morfózám:

Při parciálních -morfózách se vždy jedná pouze o jednu část těla. Maximální rozsahy jednotlivých parciálních -morfóz jsou následující:

 • jedna končetina, nebo její část (tzn. není rozdíl mezi změnou prstu, dlaně, nebo celé paže)
 • hlava ve smyslu změny tvaru, hlavně ve spojitosti se změnou čelistí - nezahrnuje ale případné speciální orgány (jedové váčky apod.)
 • jeden smysl - zahrnuje změnu/tvorbu smyslových orgánů
 • jeden speciální orgán (výjimkou jsou párové orgány - dochází ke změně/tvorbě celého páru)
 • jeden typ tělního pokryvu v libovolném rozsahu (není rozdíl, jestli se postava třeba peřím během jedné -morfózy pokryje z části nebo zcela)

Není možné pomocí libovolného množství parciálních -morfóz dosáhnout stejného výsledku jako totální -morfózou stejného typu - trup a břicho postavy stále zůstávají proporčně lidské a stále je patrný humanoidní základ postavy. Dále je parciální -morfóza limitována tím, že nesmí dojít k zásadní změně vnitřního uspořádání "tělesného jádra" postavy - nelze si například udělat ještě jedno srdce nebo druhý mozek v oblasti zad, případně si trávicí soustavu předělat z modelu "trubice" do modelu "dutina". (to mohou umožnit až totální -morfózy v rámci svých možností).

Během parciální -morfózy je daná část těla nepoužitelná.

Parciálních -morfóz může probíhat i více najednou.

Crescomorfóza:

Metamorph crescomorfózu neovládá - může tedy metamorfovat pouze části těl tvorů stejné třídy velikosti.

Atributové metamorfóza:

Na 1. až 5. úrovni přibývá postavě každou úroveň jeden "bod atributové metamorfózy" (BAM). Tyto body může během jedné směny (během libovolné činnosti) přerozdělit mezi své vlastnosti jakkoliv uzná za vhodné - během této jedné směny ale tyto body nemají žádný efekt. Tímto efektem je navýšení stupně dané vlastnosti o jedna za každý investovaný BAM, nejvýše však na dvojnásobek původní hodnoty (i nad 21, je-li tato podmínka splněna a má-li na to postava dost bodů).

Atributová metamorfóza odolnosti může ovlivnit počet životů až o devítinásobek změny bonusu - Projeví se to tak, jakoby postava daný bonus k odolnosti měla během všech hodů na přírůstek životů, které měla do té doby možnost provést.

(Na přírůstek životů hází každou úroveň až do deváté - to proto ten limit "Až o devítinásobek bonusu za odolnost". Tzn.: Když si od deváté úrovně zvednu bonus o 1, přibude mi devět životů. Na nižších úrovních je to tolik životů, kolik je moje úroveň).

K přibývání i ubývání dochází "odspoda", tudíž si tím postava neléčí utržená zranění (ta tam pořád zůstávají) a také pokud postavě zbývá méně životů, než získala díky navýšení odolnosti, nemůže provést atributovou metamorfózu - během směnového "výpadku" by zemřela.

U obou oborů přibývá jeden bod každé dvě úrovně, avšak tyto body už lze rozdělovat pouze do některých vlastností (specifikováno v popisu oborů). Body získané na první až páté úrovni lze stále rozdělovat mezi libovolné vlastnosti.

Polymorph:

bez výjimky zdrojové proměny

Fyzické metamorfózy (podle úrovně zpřístupnění):

 • 6. Totální metamorfóza omezená - zámotková - 8 hodin
 • 8. Parciální metamorfóza neomezená - zámotková - 10 hodin
 • 10. Parciální metamorfóza omezená - bezzámotková
 • 12. Totální metamorfóza neomezená - zámotková - 10 hodin
 • 14. Totální metamorfóza omezená - bezzámotková
 • 16. Parciální neomorfóza - zámotková - 8 hodin
 • 18. Parciální metamorfóza neomezená - bezzámotková
 • 20. Totální neomorfóza - zámotková - 6 hodin
 • 22. Totální metamorfóza neomezená - bezzámotková
 • 24. Parciální neomorfóza - bezzámotková
 • 26. Totální neomorfóza - bezzámotková

Informace k totálním -morfózám:

Během totálních -morfóz je postava zranitelná. Co se zámotkových týče, hlavní nebezpečí pro postavu spočívá v tom, že je nemůže ukončit dříve, než je -morfóza dokončená. Zámotek je sice dost odolný, avšak pokud dojde přeci jen k jeho rozbití, bude to pro postavu mít smrtelné následky.

Útok na zámotek bereme jako útok na "neživý předmět", přičemž vlastnostmi se (pro jednoduchost) rovná dřevu. Počet životů odpovídá životům postavy - k rozbití dojde, pokud tyto životy klesnou na nulu a postava se potom ve formě nedomorfovaného buněčného želé rozteče kolem. Pokud nezajde až tak daleko, tak postava zámotek opustí o příslušný počet životů chudší.

Čas strávený totální zámotkovou -morfózou se z hlediska pravidel bere jako "odpočinek" (ne spánek).

U bezzámotkových potom -morfózu bereme jako po sobě jdoucí akce "jiná činnost", během kterých se pochopitelně nemůže bránit - proměnu ale útokem přerušit nelze.

Crescomorfóza:

1. Parciální - vyjadřuje míru schopnosti si proporčně přizpůsobit jinak neúměrně velkou část "zdrojového" těla.

2. Totální - je podmíněná totální -morfózou. Umožňuje změnit se na tvora jiné velikosti, než je sám polymorph, a zahrnuje i možnost změnit se ve zvětšenou/zmenšenou verzi jiného tvora, přičemž tyto dvě možnosti lze naplnit během jedné totální metamorfózy (například áčková postava se jednou metamorfózou může změnit v béčkovou verzi céčkového tvora).

Schopnosti převádět jednu třídu velikosti na jinou se dělí do dvou kategorií podle obtížnosti:

Kategorie I.: A<=>B ; B<=>C

Kategorie II.: A<=>C ; C<=>D ; A0<=>A

Úrovně zpřístupnění:

 • 8. - Parciální, kategorie I.
 • 14. - Totální, kategorie I.
 • 20. - Parciální, kategorie II.
 • 26. - Totální, kategorie II.

Atributové metamorfózy:

 • Síla
 • Odolnost
 • Obratnost

Chameleon:

bez výjimky bezzámotkové proměny

Fyzické metamorfózy (podle úrovně zpřístupnění):

 • 6. Vnitrodruhová humanoidní metamorfóza neomezená - zdrojová
 • 8. Mezipohlavní humanoidní metamorfóza - zdrojová
 • 10. Mezidruhová humanoidní metamorfóza - zdrojová
 • 12. Vnitrodruhová humanoidní metamorfóza neomezená - bezzdrojová
 • 16. Mezipohlavní humanoidní metamorfóza - bezzdrojová
 • 20. Mezidruhová humanoidní metamorfóza - bezzdrojová

Mentální metamorfózy (podle úrovně zpřístupnění):

 • 14. Psychomorfóza - bezzdrojová
 • 18. Memomorfóza - bezzdrojová
 • 22. Psiomorfóza - bezzdrojová
 • 24. Psychomorfóza - zdrojová
 • 26. Memomorfóza - zdrojová

Informace k mentálním -morfózám:

Memomorfóza, psychomorfóza a psiomorfóza. Začínají na bezzdrojových, neboť z počátku nemá postava žádnou možnost kopírovat ať už paměť nebo psychické pochody někoho jiného. Tato schopnost přichází až s psiomorfózou - sama o sobě označuje schopnost "přimetamorfovat" si mimosmyslovou schopnost. Postava získává "body znalosti psiomorfózy" (BZP) Podobně jako hraničář získává stupně znalosti do svých mimosmyslových schopností - jejich použití je obdobné jako u "atributové metamorfózy" - tzn. za každý BZP může postava získat jeden stupeň znalosti libovolné mimosmyslové schopnosti - přičemž všechny BZP mezi ně může rozdělit podle své libovůle. Přerozdělování trvá jednu směnu, během které není postava nijak omezována v dalších činnostech.

Pro mimosmyslové schopnosti samotné pak platí obvyklá pravidla, akorát telepatie má pro postavu zvláštní význam - s její pomocí může sbírat "mentální vzorky" (započítávají se do celkového počtu vzorků a zahrnují jak paměť, tak psychické "vzorce") - k úspěšnému "sběru" stačí uspět při povoleném (resp. nepovoleném) čtení vykonaném za tímto účelem.

Crescomorfóza:

Kategorie I. (úroveň zpřístupnění: 12): A<=>B ; B<=>C

Kategorie II. (úroveň zpřístupnění: 18): A<=>C

Atributové metamorfózy:

 • Inteligence
 • Charisma

Poznámky na závěr:

Možnost dosažení síly 32/+10 (při základní síle 16) bude v boji vyvážena absencí vícenásobných útoků. Jedinou možností jejich dosažení by byla totální morfóza v něco, co vícenásobné útoky má - to je však zase vyváženo tím, že do vlastních pařátů/zubů apod. nejde zaklít útočný démon.

Případnou nevyrovnanost oproti ostatním povoláním lze řešit například použitím jiné tabulky zkušeností (např. válečníkovy pro zvýhodnění, nebo kouzelníkovy pro znevýhodnění) nebo omezením atributové metamorfózy (třeba jeden bod každé tři úrovně, a/nebo omezení shora - třeba na maximum 21)

THE END

Credits:

 • Writer: UnknowN
 • Corrector: Word
 • Special thanks to: Noeh, Andowero, Fafrin vok atd., Tajemný (za pomoc v dílně)Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
  [Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 19
Ikonka uživatele Mata    [pošta] NEW     21:22:57 01.05.2010
Podle mě dost pěkné, propracované... nechci opakovat po ostatních, takže prostě... opravdu dobrej nápad (5*) :-)

Jen stejně jako Andowero přemýšlím nad tím, jak polymorphy zařadtit do světa, rozhodně by chtělo promyslet, jestli to je pouze velmi zřídká anomálie (tak každý stotisící) - což by byl problém, jelikož by se před ním společnost nemohla bránit, nečekala by takové prase..
Nebo by jich mohlo být víc, v tom případě by však opravdu nejspíš vznikaly přesílené polymorfí spolky maniakálně hledající další členy..
Dále je zde otázka, jestli je taková věc dědičná, nebo jestli zase zanikne - zní to jako prkotina, ale může to zamávat s celou 'kulturou' polymorfů - pak by jich mohlo být vážně hodně...
Nebo by čistě teoreticky takový potenciál mohl číhat v každém, jen by se o tom prostě nevědělo a jen šťastlivci by si to uvědomili... Což by si ovšem PJ musel zase dosadit do světa, se kterým by to mohlo slušně zamávat (Pokud nás stvořil Bůh k obrazu svému, proč se kurňa můžem měnit?) - a navíc někdo, kdo by si tu pravdu uvědomil by si mohl udělat polymorfí školu a už by to jelo..
Příjde mi záhodno se nad tímto aspektem ještě trochu zamyslet.

Dál přemýšlím nad družinkou s takovým kádrem jako je polymorf - musí se podle mě dávat sakra velký pozor aby se děj nezačal točit jenom kolem tohohle 'exkluzivního' povolání (protože jeho záhadnost k tomu přímo vybízí) a aby hráčové s 'obyčejnými' postavami neostrouhali a nepropadli depresím.

Ještě detail - trpaslík metamorf s všema bodama v odolnosti má asi tak milion životů - promění se v A0 mouchu - kterou někdo sejme rukou ranou tak za 1 život - vznikne nezamáznutelná moucha nebo ho to prostě rozdrtí životy neživoty?

- a k přidávání vzorků - myslím že 36 vzorků je až dost, aby se povolání nepřesílilo, ale je potřeba to vyzkoušet (třeba na 36. úrovni by musel dosáhnout vždy mamutího počtu expů a pak si přidat dalšího 'do sbírky').

Ode mě snad vše - velké dílo, velký potenciál, velká piplačka pro PJ.

Mata

Ikonka uživatele Iglix    [pošta] NEW     15:52:30 29.03.2010
MLASK. To mě běhalo hlavou když jsem si tohle povolání četl.
První věc jež mě po chvilce čtení napadla byl odkaz na knižní sérii Animorphs s jejich identickým stylem získávání vzorků pro možnost přeměny ve zvíře. Že by odtud nápad? Ale rozpracované je to krásně.


Poslední dobou už DrD moc nehraji protože systém povolání mi přijde značně omezující (proto raději hraju shadowrun a jiné značně volnější hry) ale tohle je přesně ta dokonalá věc s jejíž pomocí dokáže hráč využít svoji fantazii za cílem dosáhnutí obrovských výsledků.

Oproti pravidloým povoláním která dovedou použít své schopnosti jen ve vhodných situacích a ve zbytku musí improvizovat (bez šance že by se to později mohlo změnit) je schopen se metamorf vyvíjet přesně dle okolí a přizpůsobit se téměř všemu.

Navíc opravdu krásné mi přijde rozdíl mezi jednotlivýma metamorfama. Zatímco válečník z jižních zemí se od válečníka ze severích zemí bude lišit snad je výzbrojí a vzhledem (tj schopnosti budou identické) tak metamorf z těchto dvou odlišných krajů budou opravdu odlišní díky odlišné fauně na těchto místech.

Zatímco u setkání s náhodným kouzelníkem už hráčům běží v hlavě seznam všech kouzel z pravidel která kouzelník může umět tak u setkání s metamorfem si nikdy nemůžou být jistí co na ně vyběhne a jak to ten metamorf nakombinuje :-)

První věc co mě napadla je hobit jež díky vhodné morfóze dokáže při páce přetlačit krolla :-)

Velice jasně vidím že hráč s doborou fantazií dokáže z tohoto udělat jedno z nejmocnějších povolání schopných na vyšších úrovních stát po boku theurgů a kouzelníků (a že tihle jsou na vyšších úrovních fakt trnem v oku když stojí proti družince).

Rozhodně dávám 5* protože v tom vidím ten ohromný potenciál čekající na využití.


Ad připomínky:
Použitelnost to má dokonalou. Záleží už jen na hráči jestli to bude používat jen jako posílení pro boj a nebo jestli si uvědomí co všechno se s tím dá dokázat. Fantazie je zde klíčovým slovem.

K množství vzorků: Rozhodně bych povolil od 20 úrovně větší množství vzorků za úroveň (2 a později 3) a nebo zrušit omezení po dosažení 36té úrovně přičemž pak by mohl brát vzorků neomezeně (v tom samém smyslu jako kouzelník jež na 36 úrovni se může naučit všeckým kouzlům bez pravidlového omezení).

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     7:40:07 20.03.2010
drakomor: Je to se vším všudy - nezáleží na tom, odkud si vzorek vezmeš a zpřístupní ti všechno, čím dané zvíře oplývá. Proto také relativně omezený počet vzorků.

Ikonka uživatele drakomor    [pošta] NEW     0:42:55 20.03.2010
Zdravim. Zaujala me diskuze kolem stupne a bonusu dovednosti. Myslim, ze chapat tyto pojmy oddelene neni dobre. Bonus jen rika, jakym zpusobem ovlivnuje stupen vlastnosti fungovani postavy. Postava ma silu 17, ne plus 3. Ovsem pri tvorbe ruznych boostu na vlastnosti, jako jsou welfovy lektvary, je vyhodnejsi ovlivnovat primo bonusy. Je to kontrolovatelnejsi, protoze zvetseni stupne o jedna, nemusi vest ke zvyseni bonusu a takovy lektvar by pak nefungoval spravne. Omlouvam se za tohle off topic. K samotnemu dilu..ma neskutecnou siri a zaber. Mnozstvi moznosti je ohromne a limitovane jen fantazii. TO je podle me nejvetsi klad i slabina. Jako PJ bzch nejprve musel dlouze premyslet, co jsem si to vlastne pustil do sveta a co vsechno tyhle schopnosti umozni. Mozna by to chtelo omezit rozsah i volnost promen, stalo by se to tak stravitelnejsi pro hrace i PJ. Ted me napada jedna vec. Pokud si napriklad jako polymorf vezmu zdroj z medveda, muzu ho vyuzit jak pro napr medvedi srst, tak pro medvedi spary, tesaky, cih, sluch, popr celkovou promenu do medveda? Nebokazda z techto premen potrebuje vlastni zdrojovy "slot"?

Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] NEW     15:53:28 15.03.2010
Bral bych to tak, že ovlivněn je bonus a stupeň zůstává - většinou se jedná o krátkodobé záležitosti. Ale těžko radit, to je dotaz tak na Altaří MS.

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     17:19:16 14.03.2010
Andowero:

Je jedno, z jaké části cílového humanoida vzorek odebereš a je dokonce jedno, co tím vzorkem bude. Nemá to nic společného s genetikou nebo tak něčím.

Fafrin Vok atd.:

Možnosti ovlivňování inteligence a charismy mají pravidlový základ (Melenina krása, welfovy lektvary Int/Cha...), takže když už nic, tak jsou rozhodně brány jako vlastnosti ovlivnitelné. Pokud by šlo o samotnou realizaci, může to být něco na bázi ovlivňování neuronových sítí. Čím více nervových spojení, tím vyšší inteligence a naopak. Charisma je složitější v tom, že je nekozistentně občas brána jako fyzická krása a občas jako "síla osobnosti" - prostě je to taková zprsklotina vlastnosti psychické a fyzické... No, asi opravdu záleží na individuálním pojetí.

U těch welfových lektvarů nejde o srovnání, ale o regulérní otázku. Budiž, u těch dovedností jsem si pak taky uvědomil, že přestup trvá dost dlouho. Existují však mechanismy operující se stupněm dané vlastnosti a mnohdy jde o případy, ve kterých by welfovy lektvary přicházely v úvahu.

Vedle již zmíněné pevnosti mysli jde třeba i o válečnické zastrašování. Zkrátka, jde mi prostě o to, že když je někde psáno "Stupeň dané vlastnosti se změní tak a tak", tak z toho změna bonusu přímo vyplývá. Ale pokud je někde psáno "Bonus dané vlastnosti se změní tak a tak", tak tam to zpětné ovlivnění stupně není tak jasné. Navíc z každého stupně se vždy dostanu k jednomu bonusu, ale zpětně se mohu z jednoho bonusu dostat ke dvěma, i třem stupňům (10-12/0).

Takže pokud někde čtete "+/- X k bonusu tomu a tomu", chápete to tak, že je současně ovlivněn i stupeň, nebo je ovlivněn jen a pouze bonus a stupeň zůstává stejný?

Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] NEW     15:24:37 14.03.2010
Velmi zajímavé, poněkud kontroverzní, řemeslně odvedené.
Určitě nedám plné hodnocení, protože wow efekt je srážen přece jen obtížnou zařaditelností a použitelností povolání. Přece jen, existence takovýchto postav bude vyžadovat značnou úpravu světa apod.
Možnost morfozovat psychcické vlastnosti či schopnosti se mi krajně nelíbí. Hlavně pak možnost si zvyšovat inteligenci či charismu. To je ovšem otázka pojetí pojmu "inteligence" a "charisma".
Naopak schopnost upravovat si vlastní paměť je velmi pěkná. Ještě by se hodila možnost tuto paměť nějak uzamikat, uschovávat či otevírat. Kdybych měl Chameleona používat pro hru, budu ho v těchto ohledech dost upravovat. Spíše než libovolné přerozdělování psychokynetických schopností bych se zaměřil na kradení cizích schopností a znalostí.

chybí únava u dlouhotrvajících -morfóz - v hodnotách BÚ za směnu (malá chyba)

Co se týče zde vznesených dotazů ohledně dovedností, klonil bych se k tomu, aby postava obdržela profibody podle základního stupně vlastnosti. Srovnání s welfovým lektvarem je pak poněkud zcestné, protože přestup trvá přece jen (dle pravidel) pár měsíců, a pokud by si postava po většinu doby měla podpůrnými prostředky udržet zvyšeny stupeň vlastnosti, vyjde ji to na pěkný majlant a skončí závyslá a předávkovaná.
PM je oproti tomu orčována pro daný okamžik.

Ikonka uživatele Andowero    [pošta] NEW     15:05:35 14.03.2010
Já proti tomu nic nemám, jen mě to tak napadlo.
Ono se to může zdát jako povolání nic moc, jenže ve skutečnosti je to dost dobré. Kolikrát se družinka potřebuje někam vplížit, aby jí nepoznali atd...

U mezipohlavní metamorfózy vzorkové je třeba jen vzorek pohlaví, nebo celého humanoida?

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     13:03:11 14.03.2010
Ano, to už by třeba udělat mohl - muselo by to ovšem být hodně tenké chapadlo a velmi krátké bodlinky (ono v té klíčové dírce zas tolik místa asi nebude) a potom by bylo otázkou, jestli v tom tenoučkém chapadle bude mít dost síly a jestli ty malé bodlinky nebudou moc měkké/křehké...

V zásadě je možné všechno, co projde u PJe - ono zohlednit nějak pravidlově každou věc, se kterou hráči mohou přijít je mimo lidské síly :-)

Ikonka uživatele Hrdlodus    [pošta] NEW     11:27:58 14.03.2010
A může vytvářet nexistující kombinace existujících orgánů?
Třeba ono šperhákopodium z chapadla, která má místo přísavek ježčí bodliny.

  [Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
27 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.83124709129333 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách