www.Dracidoupe.cz


Nová PovoláníŽivelník (1-5)

Příprava pro tisk (tisknuto 1407x)
Autor:Mirodyn
Přidáno: 22:13:48 07.02.2010
Hlasovalo: 10
Průměrné hodnocení: 2.7

Anotace je obsažena v textu díla.

Povolání využívající oheň a vodu ke kouzlení a k boji. První část nového povolání pro DrD, druhá část ve výrobě, třetí v plánu.

Živelníci jsou vycvičení částečně k boji zbraněmi a částečně ke kouzlení. Jejich magie však nemá stejný základ jako magie kouzelníků. Jejich síla se ukrývá ve dvou živlech, ve vodě a v ohni. Když se dostanou do blízkosti jednoho z nich, navýší se jejich moc, avšak ne vždy se dostanou do situace, kdy by byli schopni účinně kouzlit. Proto s sebou vždy nosí nějakou tu zbraň pro boj nablízko.

Zbraně a zbroje

Živelník zvyklý nosit pouze střední a lehké zbraně a k tomu pouze jednoruční. Zbroje používá pouze kožené,výmečně i šupinovou zbroj ale v takovém případě má postih k útoku -3 a -20% k pravděpodobnosti získání magenergie z živlů.

Základní údaje

Životy: 8(1k6)

Základní vlastnosti povolání

Inteligence14-19
Odolnost11-16

Tabulka zkušeností:

ÚroveňZkušenosti
10
2400
3800
41750
53500
67300

Zvláštní schopnosti

Živelná kouzla:

Živelník je schopen sesílat kouzla která vyplívají z jeho studia živlů. Tato kouzla mohou být seslána pouze za přítomnosti určitých živlů, ke kterým se dané kouzlo vztahuje. Každý zdroj živlu má svůj určitý počet magenergie který závisí na jeho velikosti a intenzitě. Víc v tabulce magenergie živlů

Tabulka magenergie živlů

VelikostDostupné magypravděpodobnost
Pochodeň135%
Táborák445%
Velký oheň755%
Požár1165%
Lesní požár1575%
Sopka2085%
Měch s vodou/studánka135%
Kalužina/potůček445%
Jezírko/potok755%
Rybník/říčka1165%
Jezero/velká řeka1575%
Moře/veleřeka2080%

Tabulka zdrojů

Dostupné magy: Všechny zdroje které jsou tak veliké a menší než daná velikost zdroje má daný počet magů. Záleží na úvaze PJ, pokud se rozhodne označit některý zdroj bohatší na magenergii než udává tabulka nebo naopak. Stejně tak záleží na PJ, aby rozhodl, jakou velikost má ten který zdroj, i když by se měl řídit tabulkou. Vždy je třeba zeptat se PJ kolikátý stupeň zdroje se před živelníkem nachází. Živelník to pozná automaticky, nepozná však kolik magů v daném zdroji přesně je.

Pravděpodobnost určuje, s jakou pravděpodobností je možné získat magenergii ze zdroje. Pokud živelník uspěje, nabije se magickou energií, kterou si však není schopen udržet, a proto musí okamžitě po dokončení „nasátí“ energie vyčarovat kouzlo. Jaké kouzlo bude čarovat, musí určit ještě před „nasáváním“ energie ze zdroje. Pokud se živelníkovi nepodaří magenergii ze zdroje získat můžou nastat dvě věci. První možnost je že se všechna získávaná energie vrátí zpět do zdroje a nic se nezmění, tato možnost je častější. Druhá možnost je ta že se magenergie zasekne někde napůl cesty mezi živelníkem a zdrojem a tam se rozplyne. Pravděpodobnost, že se tohle stane, je malá a záleží na inteligenci živelníka jestli se mu podaří tomuto zabránit, je to past Int ~ 9~ Nevyprchá/ vyprchá. Pravděpodobnost získání energie ze zdroje neurčuje pouze tabulka, ale záleží také na zkušenostech a inteligenci živelníka, proto si k pravděpodobnosti z tabulky živelník přičte ještě bonus za inteligenci a 3% za každé dvě úrovně. Živelník může seslat pouze kouzlo pro které je v potřebné vzdálenosti dostatečně silný zdroj. Není možné získávat magenergii z víc zdrojů současně. A je nutné dodržet vždy vzdálenost uvedenou v tabulce vzdálenosti. Pokud by se živelník pokoušel magenergii získat z větší vzdálenosti nežli je zde uvedená, pokus automaticky selže a nastane varianta se ztrátou magenergie. Pokud živelník ze zdroje vyčerpá všechnu magenergii zdroj jakoby přijde o sílu. Pokud se jedná o oheň, pohasne, pokud půjde o vodu, ztratí jakoukoliv chuť a nebude zahánět žízeň ani osvěžovat při pití. U ohnivých zdrojů kromě sopky se magenergie po úplném vyčerpání neobnoví, protože tím zdroj zanikne, u vodních zdrojů se však magenergie obnoví a to nárazově za tolik směn kolik je maximální počet magů který by v zdroji mohl být. Když ve zdroji zůstane menší množství magenergie než je maximální množství ale nebude zcela vyprázdněný magenergie v něm se začne obnovovat rychlostí 1 magu za směnu, toto platí i pro ne zcela vyčerpané zdroje ohně. Obnova magenergie se zahájí až po 1 směně od doby, kdy se z zdroje nečerpala žádná magenergie.

Příklad

Živelník Tark se rozhodne, sesílat kouzlo ohnivá aura které stojí 1 mag. Kousek od něj hoří táborák, který v sobě má 4 magy. Tark tedy z Ohně načerpá 1 mag a pomocí něho vyvolá kouzlo. V ohni se nadále uchovají 3 magy, Tark už znovu nekouzlil pomocí táboráku a proto se po 1 směně začne magenergie obnovovat, za další směnu přibude jeden ztracený mag a táborák je opět naplněný magenergií

Tabulka vzdálenosti

Velikost zdrojeVzdálenost
Pochodeň2 sáhy
Táborák5 sáhů
Velký oheň10 sáhů
Požár20 sáhů
Lesní požár40 sáhů
Sopka80 sáhů
Měch s vodou/studánka2 sáhy
Kalužina/potůček5 sáhů
Jezírko/potok10 sáhů
Rybník /říčka20 sáhů
Jezero /Velká řeka40 sáhů
Moře /Veleřeka80 sáhů

Kouzla:

Po úspěšném nasátí magenergie ze zdroje je už 100% pravděpodobnost úspěchu vyčarování kouzla. Kouzlení probíhá tak, že se živelník zlomek sekundy soustředí na zdroj. Tím se v něm akumuluje magenergie zdroje. Tu však nedokáže udržet dlouho, proto musí okamžitě po získání magenergie kouzlit. Při samotném vyvolávání kouzla není třeba aby živelník mluvil, stačí pouze, když si může magickou formuli říci v duchu. Pokud kouzlo účinkuje na něco nebo někoho jiného než na živelníka, musí ho vidět a to aspoň z poloviny (pokud kouzlo neříká jinak).

Ohnivá aura
ŽivelOheň
Magenergie1
DosahŽivelník
RozsahŽivelník
Vyvolání1 kolo
Trvání1 směna

Toto kouzlo vyvolá kolem živelníka neviditelnou bublinu, která mírně světélkuje rudou barvou. Tato aura dává 40% pravděpodobnost že útok vedený proti živelníkovi selže a mine ho.

Vodní štít
ŽivelVoda
Magenergie1
Dosah5 sáhů
Rozsah1 postava
Vyvolání2 kola
Trvání4 kol

Toto kouzlo kolem určené postavy vytvoří Vodní stěnu, která při obraně přidává:

  • KZ pro boj tváří v tvář se zvyšuje o 3
  • KZ proti všem střeleckým a vrhacím útokům se zvyšuje o 1
  • KZ proti zranění dračím ohněm se zvyšuje o 10
  • Pravděpodobnost zásahu chráněné postavy bleskem se zvyšuje o 10
  • Postava má -2 k ÚČ

Toto kouzlo nelze seslat na živelníka.

Chladné pole
ŽivelVoda
Magenergie2/3kola
Dosah7 sáhů
Rozsah1 postava
Vyvolání1 kolo
Trvání3kola

Toto kouzlo kolem určené postavy vytvoří neviditelné pole, které každou jinou postavu hrozně studí, proto zaútočí pomaleji a menší silou. Postavu, na kterou bylo sesláno, však vůbec nestudí. Postavě, na kterou bylo toto kouzlo sesláno, se zvýší OČ pro boj tváří v tvář o 4. Toto kouzlo nelze seslat na živelníka.

Ohnivá runa
ŽivelOheň
Magenergie3
DosahŽivelník
Rozsahkruh o poloměru 2 sáhů
Vyvolání4 kola
Trvání2 směny

Toto kouzlo vytvoří kolem živelníka kruh z magických run. Runy se vytvoří tím, že kolem živelníka během kouzlení shoří vše hořlavé a zůstane jen doutnající půda a rudě zářivé runy na zemi. Oheň při vyvolávání živelníkovi nemůže uškodit, naopak jakmile dohoří a skončí vyvolávání, do kruhu se žádná jiná postava než živelník který runu vyvolal, nedostane, a živelník je v ní nezranitelný. Avšak nemůže v ní kouzlit ani nemůže bojovat přes okraj kruhu.

Kdyby se nějaká postava pokusila dostat do kruhu, runa ji ohněm zraní za 2-7 životů a hodí ho o 2 sáhy zpět. Je to past Odl.~13~ zraní/nezraní. Platí i pro postavy, s živelníkem spřátelené. Jestliže v místě kde byl kruh vyvolán je někdo jiný nežli živelník, je kouzlo neuspěje a magenergie je ztracena.

Utop
ŽivelVoda
Magenergie3
Dosah10 sáhů
Rozsah1 tvor
Vyvolání3 kola
Trváníihned

Toto kouzlo je jako jedno z mála živelníkových kouzel „vyloženě“ útočným kouzlem. Po vyvolání se tvorovy, který je cílem kouzla zaplní ústa a nos vodou takže nebude moci dýchat a utopí se. Je to past odolnost~(-1)~ umře/neumře. Pokud se tvor pokusí vody zbavit například pliváním nebo polykáním nebude se mu to dařit. Pokud při vyvolávání kouzla tvor, na kterého je směřováno, zemře, kouzlo se samovolně obrátí na živého tvora, který stojí nejblíže. Pokud je více tvorů stejně daleko rozhodne PJ.

Plamená zbroj
ŽivelOheň
Magenergie4
Dosah15 sáhů
Rozsah1 postava
Vyvolání2 kola
Trvání5 kol

Po seslání kouzla se zbroj postavy, na kterou bylo mířeno, rozzáří rudou barvou a přidá:

  • KZ v souboji tváří v tvář se zvýší o 5
  • KZ proti střeleckým a vrhacím útokům se zvýší o 4
  • Pravděpodobnost zásahu bleskem se sníží na polovinu

Lze seslat pouze na postavy se zbrojí. Lze seslat i na živelníka.

Zmrazení
ŽivelVoda
Magenergie4
Dosah7 sáhů
Rozsah1 tvor
Vyvolání1 kolo
Trvání5 kol

Toto kouzlo „přimrazí“tvora k zemi a on není schopen pohnout nohama. Tvor má tyto postihy:

  • Jeho OČ se sníží o 4
  • Není schopen útočit jiným směrem než dopředu a to jen do těsné blízkosti a má postih –3 k UČ Při střelbě a vrhání zbraní nemá žádný postih

Pokud je kouzlo sesláno na tvora, který je na ledě, ve vodě nebo ve sněhu automaticky se doba trvání zvýší na7kol. Je to past Odl.~11~ přimrzne/nepřimrzne.

Vzplanutí
ŽivelOheň
Magenergie4
Dosah10 sáhů
Rozsah1 tvor
Vyvolání2 kola
Trvání4 kola

Tohle kouzlo patří, jako kouzlo utop, ke kouzlům „vyloženě“ útočným která nejsou u živelníka příliš častá Toto kouzlo zapálí daného tvora a každé kolo které bude oheň hořet (maximálně však 4 kola) ho zraní za 1-4 životy. Oheň jde uhasit běžným způsobem (vodou). Tvor začne hořet od spodu to znamená od noh a každé kolo se vyšplhá o kousek výše. Každé kolo, které kouzlo působí je to past Odl.~10~ zraní/nezraní.

Pára
ŽivelOheň a voda
Magenergie1 voda, 2 oheň za sáh krychlový
Dosah10
Rozsahdle dodané magenergie
Vyvolání1 kolo
Trvání 1/2 směny

Vytvoří oblak páry, která udělá družinu prakticky neviditelnou a ona může např. utéci z boje. Nebezpečí vězí v tom, že když zafouká příliš silný vítr může páru rozfoukat a tím tak případný únik zmařit.

Odolnost vůči živlům

Živelník si svou prácí se živly vyvinul určitou odolnost vůči zranění živly, podobně jako alchymista s jedy. Podrobněji to popisuje tabulka odolnosti vůči živlům. Kdyby měl být živelník zraněn ohněm nebo vodou (například ledem nebo prudkým nárazem vody, ne utopením!!) v závislosti na jeho odolnosti se tyto zranění omezují. Pokud uspěje, v hodu na pravděpodobnost zraní se pouze za polovinu životů.

K pravděpodobnosti z tabulky se navíc přičítají 3% za každé dvě úrovně.

Bonus/postih za odolnostpravděpodobnost odolání
(-1)-(-5)0%
05%
+110%
+215%
+320%
+425%
+530%

Ovládání živlů:

Od třetí úrovně živenlíci dovedou založit zdroj magenergie. Dovedou rozdělat oheň pomocí kouzla, ale jen v místech kde je něco co by teoreticky mohlo hořet. Dřevo (může být i mokré), porost atd. Dovedou i vyčarovat pramen ale je na místech kde je nějaká vláha v půdě, tam kde roste tráva keříky atd. Není tedy možné vyčarovat pramen uprostřed vyprahlé pouště. Jednou denně dokáže založit zdroje do velikosti druhého stupně a jednou měsíčně i velikosti třetího stupně. Vodní zdroje vyššího stupně než je 1. stupeň nemohou jen tak začít tryskat ze země, aby byli zdroje použitelné, musí být voda pohromadě. Proto je tyto zdroje třeba vyvolávat do prohlubní a do míst odkud nevytečou. Na úvaze PJ je zda označí vyvolaný zdroj jako nekompletní a sníží jeho kapacitu magenergie, pokud se nepodaří udržet všechnu vodu. Stejně tak ani ohnivé zdroje vyšší velikosti není možno založit z kousku dřeva, je vždy nutné, aby byl dostatek hořlavého materiálu. Záleží na úvaze PJ kolik ho je na jaký stupeň potřeba. Zdroje dané velikosti dokáže také vyrušit a zničit je.(stejně často, jednou denně může buď založit, nebo zničit zdroj max. 2. stupně)

Není možné zakládat zdroje v neomezené vzdálenosti od Živelníka. Zdroj 1. stupně může založit do vzdálenosti 5 sáhů a druhého do 2. Třetí stupeň může založit pouze v bezprostřední blízkosti. Tudíž pokud ho založí, ocitne se přímo v něm. To ho může poranit a proto je vyvolávání zdroje na třetí úrovně v této době velice nebezpečné. Pravděpodobnost úspěšnosti je rovna pravděpodobnosti vyvolání kouzel. Zdroje vody musí být vyvolány do nádoby s patřičnou velikostí. Pokud jde o zdroje větší, než 1 není možné je vyvolat do lahve nebo nádoby. V případě vyvolání takto velkých zdrojů začne ze země vytékat patřičně velký pramen vody. Takto vyvolané zdroje mají pouze omezenou trvanlivost. A to v závislosti na úrovni živelníka. Za každou živelníkovu úroveň vydrží vyčarovaný zdroj jakékoliv velikosti 2 směny. To znamená, že po 2 směnách zmizí, i kdyby se předem rozrostl do větší velikosti. Omezenou trvanlivost má i vyrušování zdrojů, ty se naopak po 2 směnách za úroveň znovu objeví v místě, kde byli před vyrušením.
Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
  [Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 14
Ikonka uživatele Corwin45A    [pošta] NEW     9:04:26 13.02.2010
Mirodyn: Překlep opravím, u zbytku se teď bohužel nedá nic dalšího dělat. Každopádně děkuji za příkladnou odpověď kritikům, takových je docela málo. Za dlouhé čekání se omlouvám, bohužel byly v rubrice zmatky s redaktory, takže dílo už v čekárně trčelo když jsem se k němu dostal.

Ostatní diskutující: Budu to asi psát častěji a všude, berte to jen jako přátelské doporučení. Tohle je místo k diskusi o díle, nikoliv nezbytně k sepsání dlouhého seznamu nedostatků. To je možná trochu užitečné pro autora, ale pro ostatní tolik ne a může to být dost ubíjejcí. Můžete toho udělat mnohem víc, můžete psát vlastní návrhy jak problematické části řešit, můžete se zmínit i o kladech díla - a zatím jsem neviděl moc takových, kde by alespoň nějaké pozitivum nebylo. Autorovi to rozhodně pomůže, nejméně stejně tak jako obsáhlý výčet problémů. Ne-li víc, jako motivace pro další psaní.

Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] NEW     0:06:01 13.02.2010
Druhou verzi případně zašli nejdříve do moudré sovy, pomůžeš tak sobě i jiným.
Prosím, nezaměňuj živel zemi za magii přírody. Vím, že mnozí to tak dělají, ale mě se to příčí. Zvláště v DrD, kde už přírodu ovládá Hraničář.
Ono Země taky není úplně všude, pokud budeš například vyžadovat přítomdost surového, člověkem neopracovaného kamene nebo (železným) nástrojem netknuté hlíny vyřadíě města, paláce, hrady, umělé kobky a polní cesty.

Ikonka uživatele Mirodyn    [pošta] reputace: 1
Corwin45A: +1
NEW     19:34:55 12.02.2010
Děkuji za vaše názory a připomínky. Musím přiznat že s umístěním Živelníka sem jsem se opravdu ukvapil. Doba schválení ale trvala a já jsem mezi tím povolání poměrně přepracoval. Takže až je přepíšu do počítače umístím sem něco jako druhou verzi.
K jednotlivým připomínkám:

1)Inteligence 4-19 je zkutečně překlep:) správně by mělo být 14-19, omlouvám se, nevšiml jsem si.

2) 8 životů na první úrovni dál 1k6. V pravidlech mají ostatní povolání na začátek maximum, ale já jsem nedělal povolání z pravidel a přišlo mi že to není špatně.
3) Jednoruční zbraně. Toto jsem dostatečně nevysvětlil. Živelník potřebuje na získání magenergie jednu volnou ruku, proto se živelníci cvičí pouze v boji s jednoručními zbraněmi. Štíty nepoužívají stejně jako nepoužívají střelné zbraně. Omezení na jednu ruku jim dovoluje jen vrhací zbraně.
Se zbrojemi se to má tak, že živelníci na prvních pěti úrovních používají oheň i vodu. A když na sobě při manipulaci s ohněm mají kovovou zbroj, není to zrovna příjemné. Šupinová ještě jde snést a proto je dovolená s postihem, i když ten postih není úplně šťastně vybraný.
4) dostatečně jsem nepopsal co to je stupeň zdroje, měla by to být jeho velikost v závislosti na tabulce.
5) Vyčerpání zdroje nebylo myšleno, že oheň zcela zhasne a voda zmizí. Jen přestanou být pro daného živelníka přínosné po magické stránce. Toto ještě promyslím stejně jako celý systém získávání magenergie. (Ten je značně nedomyšlen.
6) Někam se my vytratil odstavec o učení kouzel. Mělo by to fungovat asi tak, že by Živelník na začátek zvládal dvě kouzla. A každou novou úroveň se naučil jedno nové.
7) O zapojení více živlů jsem uvažoval taky. Konkrétně o vzduchu a zemi. Jenže
po chvíli mě došlo, že vzduch je vlastně všude, stejně tak jako země. Určitě by to šlo omezit. Třeba vzduch by šel získávat jen z větru o určité síle a země pouze z živých rostlin. Ale i tak mi to přišlo příliš všudypřítomné.
8) V systému mám opravdu spoustu chyb. A kouzla, když si je teď pročítám tak se mi ani nechce věřit. :) I když, třeba několikrát zmíněná Ohnivá aura, byla zamýšlena tak, že živelník se nedostane často k velkému zdroji a kdyby byla dražší (jako i některá další kouzla) byla by použitelná jen málo kdy.
Utop. :) To nemůžu nijak obhájit. Tohle kouzlo jsem několikrát předělával a chtěl jsem ho i vyřadit, ale nakonec je tu v této verzi. Bohužel.

V druhé verzi se pokusím předělat většinu zde zmíněných chyb. A pak ji znovu předložím. Jinak v PPP ,které mám jen tak naťuknuté jsem plánoval rozdělení Živelníka na vodu a oheň. U ohnivého jsem uvažoval o sesílání kouzel nejen za magenergii, ale i za životy (zraňování žárem). Jak už tady bylo zmíněno. atd.

Ikonka uživatele Ascella    [pošta] reputace: 1
Corwin45A: +1
NEW     17:01:32 11.02.2010
Psáno bez znalosti dalších kritik vyjma Corwinovy

Mám živelníky ve svém světě, byť nikoli zpracované jako kompletní povolání, neb nemám žádného hráče, pro nějž by to bylo nutné, pouze jsou to zajímavá CP. Byla jsem velmi zvědavá, jak si s problémem poradí jiný autor, co děláme stejně, co jinak. Vlastně jsem si říkala, že mnoho odlišností se najít nemůže, že živel je prostě živel ať je vezme po řecku nebo po feng-shuei. Ale autor mne dokázal překvapit. Mile i nemile.
Líbí se mi nasávání ze zdroje. Líbí se mi RP využití.
Inteligence měla být 14-19, že? Takto by se chudák živelník kroll dostal pod nulu...
Mrzí mne ommezenost na pouhé dva živly. Chápuu, že s kompletním zpracováním mnoha živlů je strašná práce, ale oč je pak zajímavější kroll ovládající kameny a zemetřesení ať lokálního, nebo většího rozsahu dle úrovně. A pak třeba mořský kudůk bravurně pracující se slanou vodou, chodící po vodě, proměňující slanou vodu na sladkou. A vedle nich pouštní barbar ovládající rozžhavenou pustinu, může jít o oheň, ale třeba i zemi, kombinaci živlů. Je zde potenciál zavést dispozice dle místa původu a "rodovém živlu". Mít bonusy ke všem živlům (nebo ke dvěma protikladným) je dost divné, více mi chutná zaměření na jeden až dva si blízké, sousední - přežije v žáru i mrazu. Pocitově se mi to nezamlouvá, ale nepovažuji to za chybu.

Líbí se mi značný potenciál do budoucna naznačený v díle, zkus jej využít!

Nelíbí se mi definitivní vyčerpání zdroje. V případě velkých zdrojů jako moře to působí až směšně, když už, tak třeba kousek pobřeží, míli )i to je moc na ohromnou sílu moře...), mohlo by v tom třeba hrát i úlohu počasí - za větrného počasí a hojných srážek kdy moře je divoké se jeho kapacita doplňuje takřka sama. Oheń se doplní ve žhavé dny, kdy se vzduch tetelí a požáry vznikají samovolně. V suchých oblastech na pouštích je ohňová složka téměř nevyčerpatelná (ale pak přijde mrazivá noc...a živelník - ohnivec se musí proti mrazu ochránit).
Nelíbí se mi prakticky žádné zlepšování/proměna po úrovních. Obecně toto je slabostí DrD, vše stejné a pak najednou buch šestá úroveň. Řešení bych viděla v posilování "vycucávání" magie ze zdroje, či zrychlování této aktivity (a propo jaký čas jí musí živelník věnovat? čím déle, tím více se namaguje? má nějaký limit, nebo z mocného zdroje může cucat donekonečna a jediný limit je ve vydatnosti zdroje? horní kapacita magů by se hodila...

Dílu by pomohlo odležet. Působí stylem: "mám skvělý nápad, hrr s ním ven!" (Jéje, takových štěků, co už jsem stvořila, nástřelů povolání, šamanských specializací pro přírodní národy, specializací theurgie, atd. atp.; většinou zůstalo u podobného rozsahu a všechno zůstane pro home využití. Vím, že je to těžké, dát tomu více času a trpělivosti, aby vzniklo kvalitní dílo, je třeba s ním hrát, nebo mít sakra talent pravidlový cit, chybí-li zkušenosti...)
Těm dalším dej ča pohrát si s ním, chvíli jej testovat, zkusit s ním hrát aspoň cvičně (chápu, že s vlastními postavami to jde pomalu a na chyby se přichází v extrému mého světa i po letech :-). Zamýšlet se nad souvislostmi, na vztahu povolání s okolím. Co znamená existence živelníka pro přírodu? Co to znamená pro theurgy (vezmeš jim schopnost povolat posly živlů?)? jak to koresponduje se světem a obecným světem DrD. A co příroda jako taková? Je živlem? jaký je jeho vztah k druidům a druidů k němu?
Dále vyzkoušet jej bojovat proti běžným CP vytvrořeným podle pravidel (nebo podle pravidel, jaká používáš, máš-li své úpravy, ale pak musíš o nich napsat...), zkoušet ho konforntovat s CP na vyšších úrovních, porovnávat dovednosti, trochu jej vybrousit. zkusit ho použít i ve skupince nad 5. úroveň.

Celek působí jako dost slabé povolání, či lépe nevyvážené - kusy slaboučké, kusy neúměrně silné, žádná střední cesta...: zaměření jen na jednoruční zbraně? A co štít? Nemůže hůl ani zbraňovou kombinaci? Působí to divně... A závislost na živlu. Jasně, s dobrou představivostí si živel najdeš takřka všude, ale jak vydatný? Svádí to, aby se hráč honil za přírodními katastrofami (a co bhúta? dokáže čerpat magii z něj? ovládat jej?), někdo méně vyspělý by dokázal takto znepříjemnit hru skupině, ale mohla by být i legrace (před bitvou si připravovat osvětlení bojiště by získalo zcela nový rozměr, ovšem kdyby se to přehnalo, bojujícím stranám by mohlo začít být trochu horko...)
Na druhou stranu kouzla jsou přesílená vzhledem k základu nastaveného pravidly. To není chyba, všichni víme, že základ pravidel není ve všech ohledech to ono, ale pokud autor cítí potřebu udělat levné mocné obranné kouzlo, chce to v textu zohlednit (ano, jde o vědomou záležitost, je to přesílené schválně), či lépe formulovat omezení, kdy se smí a nesmí sesílat, na koho - třeba berserker je "ve stavu ohně" a ohnivá aura jakožto další atribut ohně by jej zabial/zranila/neúčinkovala... Chybí mi vyváženost. Kouzla a odolnosti jsou velmi přesílené.

Z díla lze cítit nevyzrálost, která mne vede hodnotit lépe, než na mne celek působí. Dávám motivační 3*.

Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] NEW     12:04:43 11.02.2010
Od své první kritiky přemíšlím, jaké hodnocení dát příspěvku, jehož veškerý přínos pro mne je v názvu a prvních dvou řádcích a vše ostatní je pro můj subjekt (zcela) špatně. Autor se neozval, takže to nechává zcela na mě a mém dojmu.
Nakonec jsem se rozhodl být hodný, neboť dílo má natolik dobrý a inspirativní nápad, že si to zaslouží. Nejradši bych si to totiž zpracoval sám a pořádně.

On je rozdíl nedodržet standarty, pokud o nich vím, zdůvodnit to a udržet při tom rovnováhu a prostě nedodržet standarty.
Ono jako dostatečné chyba, která dílo strhává hluboko pod průměr stačí, že povolání se ve svých schopnostech zlepšuje pouze na sudých úrovních a že pokud si postava na 1. úrovni najde nelimitovaný zdroj živlu(sopku...) a její schopnosti se od postavy na 5. úrovni příliš neliší.(Počet kouzel na úroveň není dán, maximální magenergie také ne a šance na získání magenergie se liší o pouhých 6%.)

Ikonka uživatele Nathaka    [pošta] reputace: 1
Corwin45A: +1
NEW     19:53:42 10.02.2010
Dobrý večer. Cizí kritiky jsem spíš proletěl. Co bych chtěl říct já...

Myšlenka a idea povolání, které sesílá kouzla přímo ze živlů, stejně jako mechanismus čerpání magenergie ze živlů a jejich okamžité upotřebení, to je vynikající a funkční nápad. Se vším ostatním je to bohužel takové pofidérní.

Počet schopností je celkem malý a povolání je suché, krom odolnosti živlům a pár ne moc povedených kouzel toho příliš neumí. Alespoň nějakou bojovou vlastnost by mohl mít, ideálně cosi ve stylu ohnivých a mrazivých zbraní...

Kouzla sama o sobě mají obrovskou nevýhodu v tom, že jsou hrozně silná a zároveň ne moc originální. Nevadí mi, když je sem tam ujeté číslo, ta se opraví snadno, ale tady je potřeba předělat skoro všechna čísla a domyslet vlastní kouzla, protože hlavně ty první dva štíty za jeden mag jsou opravdu přehnaně silné a zbytek je takový nezajímavý.

Pak bych měl něco k těm zdrojům. Trochu mi vadí, že mezi zdroji není skoro žádný rozdíl, ale hlavně že tady nezbývá moc prostoru pro další úrovně. Dovedu si představit velmi silná a epická kouzla živelníka na vysokých úrovních, ale zajímalo by mě, kde na ně bude brát magy. Já sám bych začátečníkům mezi živelníky vůbec nedovolil pracovat se sopkami a moři, povolil bych jim jen první čtyři stupně a k tomu přidal adekvátní schopnosti a zajímavější kouzla. To by byla záloha pro vyšší úrovně.

Pak ještě má pravdu Corwin, že vyčerpatelnost (hlavně těch velkých) zdrojů je ošemetná. To by se dalo řešit tím, že omezen bude počet magů, které z nich dokáže živelník vycucnout pro jedno kouzlo, ale jinak je může využívat pořád.

Poslední věc, co mě mrzí, je absence "charakteru" povolání. U většiny pravidlových povolání mají lidé představu, co takový typický zástupce jeho specializace dělá. U nových povolání to musí být dostatečně nastíněno, ideálně tak, jako u Ascellina Živana. Povolání musí dávat taky prostor pro roulplej a musí dát postavě nějaký směr. Živelník je jen soubor takových nemastných neslaných schopností pro boj, ale na postavu vliv nemá. Hodně by tomu pomohlo rozpracování vztahů s ostatními povoláními, jak navrhuje PinHead, nebo například krátké a stručné povídání o tom, jak se Živelníci vyučují, kde studují, jaký žijí obvykle život a jak vypadají jejich společenstva. Tohle se může zdát zbytečné, ale je to velmi užitečné, mnohem užitečnější než historie pro artefakt.

Drobnější poznámky k dílu:
- Není mi jasné, proč má Int tak velký rozptyl. Má to nějaký důvod?
- Ohnivá aura a Vodní štít jsou oooohromně přesílená kouzla. U ostatních je to podobné. Naopak Utop je spíše slabší (resp. na někoho až moc účinné, jindy k ničemu) a Pára je zase drahá a těžko využitelná bez pořádného množství magů.
- U Chladného pole má dostat postih útočník (jak vyplývá z textu, jsou "zmrzlí"), ale kouzlo dává bonus do OČ obránci. To je chybička.
- Ohnivá runa je ze všech kouzel asi nejhorší. Je to takové ultimátní zdržovací kouzlo, skoro nic nestojí a ve špatných a nezkušených rukách je to zabiják nejen potvor, ale také někdy hráčů a mnohdy celé hry.
- Nezdá se mi ten hod na vyprchání magenergie. Je to podle mě nesmyslné zdržování hry, když si při každém sesílání musím krom úspěšnosti na načerpání magenergie házet ještě na past, zda magenergie uteče.
- Nechápu, proč při pasti na Zmrazení používá obránce Odl. Nemělo by jít třeba o sílu či obratnost, jak se od ledu odlepí? Svou odolností nijak neovlivní, zda přimrzne k podlaze.
- S kapitolou Odolnost vůči živlům mám menší problém. Nevím, proč je to tak složité a přes procenta. Prostě bych začátečníkovi - živelníkovi dal sníženou zranitelnost živelnými kouzly o 1/4 a hotovo, pak bych to zvýšil později. K tomu pozor, nevím, proč by odolnost živlům měla živelníkovi pomoci ustát náraz vodní masy, to je přece obyčejné mechanické zranění, jako by dostal kladivem.

Nápad je fakt super, to povolání má potenciál. Bohužel, zatím, coby začátečnické, se moc nepředvedlo. Ani úroveň zpracování (přehlednost a stylistika), ani zajímavé schopnosti, ani vyváženost, ani nějaký dobrý dojem z povolání, žádný charakter... Celkem velké množství nepřesností, to celé dohromady mi dává ve výsledku podprůměrné dílo. A kdyby nebyl nápad tak skvělý a celé to nebylo tak sympatické, přišlo by mi zpracování skoro na jednu hvězdu, protože toho vyjma samotné myšlenky tolik nepřináší. Budu držet palce, aby to s pokročilým Živelníkem dopadlo lépe.

P.S.: Moc se mi nelíbí Fafrinův styl kritiky "Je to špatně, protože v pravidlech to je udělané jinak." My pravidla měníme, tak to prostě je. Mnohdy nevytýkal skutečné chyby, ale prostě strhával za něco jen proto, že v pravidlech to je tak a ne onak. Např. když je řečeno, že povolání používá jen jednoruční zbraně, tak proč ne, prostě jsou Živelníci tak cvičeni. Když je kroll kouzelníkem, taky není rozumný důvod, aby nemohl používat kyj, ale podle pravidel nesmí. Podobné to je i s tím, že v pravidlech mají hlavní vlastnosti povolání rozsah určený jednou kostkou... Taky se mi zdá 4 - 19 divné, ale to neznamená, že to tak nemůže být. Pravidla nijak neříkají "rozptyl takové vlastnosti nesmí být určený víc než jednou kostkou", je to pouze jakýsi standard, s kterým můžeme a nemusíme pracovat.
A nelíbí se mi ani úvaha, podle které se živelník nedostane k magům, protože "to by PJ musel dávat do každé jeskyně krb nebo jezírko". Jako... Pardon, ale kde se v jeskyni dostane druid ke hvozdu a sicco k síti? Nevím, co Fafrin hraje, ale Dračí Doupě už není jen klasické dungeon RPG, prostředí se různí a střídají a PJ je samozřejmě musí do hry dávat tak, aby si zahrály všechny postavy rozumně. Navíc s těmi prvními dvěma štíty a ohnivou runou stačí i ta lucerna, aby živelník dal pořádně zabrat bandě skřetů.
P.P.S.: Zase na druhou stranu, já říkám, že kouzla jsou přesílená a levná, Fafrin se zase domnívá, že povolání nemá řádný přístup k magenergii. Když se to dá dohromady, bude to možná fungovat, ale podle mě to k ničemu dobrému nepovede, klade to jen další vysoké nároky na PJ-e a jeho um.

Ikonka uživatele PinHead    [pošta] reputace: 1
nedohledatelné: +1
NEW     16:59:47 10.02.2010
Hodnocení si ještě rozmyslím, vidím to jako dobré dílo.
Moc jsem nečekal (vlastně skoro nic), ale jsem příjemně překvapenej. Zpracování by mohlo bejt lepší, to už určitě rozepsali ti podemnou (nečetl jsem to, tak se snad nebudu moc opakovat), ale když jsem si dílo četl, měl jsem z toho dobrej pocit. Mě se to líbí a dokážu si představit, že bych něco podobného použil. Napíšu sem pár svejch nápadů, zvaž, jestli by (i s radami ostatních) nebylo od věci sepsat verzi 2 nebo to zapracovat do pokročilých.

- Škoda je, že není možnost čerpat ze vduchu, z větru. Já osobně bych si třeba vybral právě vítr, protože je nějaký průvan bude skoro všude, dost často i v podzemí.

- Nebál bych se nějaké další schopnosti, takhle mi přijde živelník trošku ochuzenej, nějaká občasně použitelná schopnost by určitě neškodila. (ale momentálně mě nic nenapadá.

- víc kouzel...přijde mi, že takhle nemá živelník prakticky žádná kouzla využitelné mimo boj. Určitě by nebyl problém dodělat pár dalších, napadá mě třeba kouzlo, kterým by živelník poznal, zda je voda pitný, z větru by mohl poznat, jaké bude počasí po následujícíh (úr.) hodin a mnoho dalších. Nejen bojem živ jest živelník ;-)

- ovládání živlů - vyvolaný živel zmizí vždy? když vyvolám živel ohně do stuhu suché slámy, po dvou směnách zmizí taková hromada ohně? Pokud je to skutečý oheň, pak si myslím, že není důvod, aby sám od sebe zmizel. Stejně tak, pokud v lese vyvolám lahev vody (a jedná se tedy o normální vodu, ne magickou), není důvod, aby z čutory po chvíli zmizela. To jen tak na zamyšlení.

- určitě bych nějak popsal vztahy mezi povoláními, to by mohlo být zajímavé. Jak se na živelníky dívají theurgové, co si o nich myslí třeba kouzelníci a co naopak hraničáři a druidi.

- taky bych se zamyslel...nepřijdou mi schopnosti zrovno moc využitelné, vzhledem k tomu, že se musí načerpaná magenergie ihned prokouzlit. Spíš bych hlasoval pro klasický model, kdy načerpá magy do své mysli, stejně jako kouzelník nebo hraničář. Popř. obojí - může mít magy 'v zásobě' ale při okamžitém použití ze zdroje živlů bude kouzlo levnější, větší šance na úspěch apod...prostě upřednostnit myšlenku seslání přímo ze živlu (která se mi líbí), ale nezavrhnout ani tuto možnost.

To je asi vše, co bych k dílu řekl. Příště se na dílo zkus podívat i z jiného než bojového hlediska, zdali je povolání dostatečně využitelné i mimo boj (viz výše)

A těším se na druhý díl :-)

PinHead

Ikonka uživatele Plž    [pošta] reputace: 1
nedohledatelné: +1
NEW     13:42:44 10.02.2010
Přidám jen jeden nápad, který mě napadl při čtení dílka. Možná bych přidal, že živelník může v případě největší nouze použít živly obsažené v sobě. Lidské tělo obsahuje cca 70% vody a z této vody by šlo čerpad energii ale s tím rozdílem že by to živelníka velmi ale velmi bolel ať už v podobě stínových nebo sktečných životů. To stejné by šlo u ohně tedy živelník by použil svoje teplo na seslání kouzla čímž by se podchladil dostal zimnici a možná šel do mdlob.

Plž

Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] reputace: 1
nedohledatelné: +1
NEW     22:26:05 08.02.2010
Hm, tak začneme:
1) omezení jen na jednoruční zbraně je poněkud nesystémové. Chybí vyádření ke štítu, střelným zbraním apod. Postih za šupinovou zbroj je taky dost mimo pravidla - může, nebo ne?
2) životy: 8, ale pak hod na životy jen 1k6 - opět neodpovídá pravidlům, pokud se člověk podívá na tabulku životů povolání, zjistí - že na 1. úrovni mají vždy postavy jakoby hozené maximum.
3)Vlastnosti - inteligence 4-19 je doufám překlep. Opět, vlastnosti povolání mají základně rozsah jen jedné kostky.
4)Když se člověk pořádně zamyslí nad fungováním nasávání magenergie a nutností použít ji hned, pak živelník v běžných případech v jeskyni bude mít k dispozici 1-2 magy z pochodně či lucerny a to s mizernou pravděpodobností. Tím se vlastně limituje použitelnost celého díla.
5) v textu se mluví o stupni zdroje, aniž by bylo předtím vysvětleno co to je.
6) Vlastnost inteligence má pro živelníka jen jedno konstantní využití - šanci na nasátí a druhé, ještě konstantnější - zabránění vyprchání magie, v němž se nelze zlepšovat vůbec.
7)není tu žádný horní limit magenergie na úroveň.
8)maximální magenergie 20 na sopku či može vypadá směšně - tedy kouzelník na 4. úrovni je schopen ovládat více.
9)v systému se neobjevují takové podstatné věci jako doba nasávání magenergie
10)ovšem kouzlo ohnivá aura za 1 jediný mag je dosti slušné ochranné kouzlo, které většinu ostatních svým způsobem strčí do kapsy. Vodní štít pak překonává cenou, účinky i použitelností svého magického kolegu příliš dobře.
11) Utop jakožto vraždící kouzlo bez ! v popisu pasti je bezprecedentní, ovšem vzhledem k nebezpečnosti pasti je zase svým způsobem nepoužitelné.
Jak se topí postavy viz Plavání.
(Ostatní kouzla již nemá cenu probírat, protožže jsem dříve dokázal, že jako hráčská postava se k nim živelník běžně dostane výjimečně - pokud pro ni nebude PJ dostatečně zásobovat jeskyně krby a jezírky)
12) postava se podle všeho zlepšuje jen každou druhou úroveň!
13) Takže postava na 3. úrovni získá možnost jednou denně získat až 4 magy. hm!
14) Z neznámích důvodů není pracováno s tabulkou hořlavosti či s dalšími živly. Já se ptám proč?
15) Pravděpodobnost úspěšnosti se rovná pravděpodobnosti vyvolání kouzel ergo 100% - proč to vůbec uvádět?
...
To že se v díle nevyskytuje únava, bonus k inc za kouzlení, či odkazy na živly mi tak moc nevadí, protože to je předmětem PPP a výše, ovšem v následujících verzích to rozhodně nemůže chybět.
Celkově mám pocit, že si autor vzal větší sousto, než může skousnout.
Z díla mohu použít možná tak nápad. Co se týče pravidel, vyváženosti, použitelnosti v tomto stavu ve hře a podobně, prostě ne. Dojem špatný.
S těžkým srdcem asi dám za nápad.

Nové povolání je opravdu obtířná záležitost, doporučoval bych začít něčím sakra jednodušším, jako předmět či kouzlo.

Ikonka uživatele morolidin    [pošta] NEW     15:25:53 08.02.2010
Docela se mi to líbí a je to dostatečně využitelné.

  [Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
16 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.92359304428101 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách