www.Dracidoupe.cz


Nová PovoláníKněz Haematoda - boha krve (1.-5. úroveň)

Příprava pro tisk (tisknuto 1559x)
Autor:UnknowN
Přidáno: 17:49:43 12.04.2008
Hlasovalo: 15
Průměrné hodnocení: 2.4

Anotace je obsažena v textu díla.

Kněz boha Haematoda

Nejprve

ROLEPLAYINGOVÝ PODKLAD PRO HAEMATODOVA KNĚZE

(pokud vás to nezajímá, přeskočte až k pravidlovým charakteristikám)

Bůh:

Popsat boha, jemuž zde popsaní kněží slouží, je více než na místě, neboť tento bůh se v mnohém odlišuje od běžných bohů. Tak tedy...

Haematodes (čti Hematodes) vznikl stejně jako ostatní bohové - na rozdíl od nich se ale nezapojoval do jejich všelijakých her se svatými válkami, pobíjením nevěřících a poutavých proroctví o tom, jak všichni dojdou ke spasení, když budou následovat právě toho dotyčného boha a tak se stal ve světovém panteonu spíše takovou černou ovcí.

Jeho samotné jméno by mohlo leckoho zmýlit a vyvolat v něm myšlenku, že je to temný a zlý bůh, který by nejraději zničil svět a uvrhl vše do chaosu - není tomu tak. Technicky vzato ani žádný cíl nemá a nic neplánuje, všechno dělí jen na to, co se mu líbí a na to, co se mu nelíbí.

Co se mu líbí:

Krev, souboje a pečlivě promyšlené vraždy: Líbí se mu, když se střetnou dvě bojující strany, případně když vrah překonává záludné překážky, aby nakonec prolil krev svého cíle - traviče tak moc v lásce nemá, zato ale dovede ocenit tichou eleganci například ostřelovačů.

Co se mu nelíbí:

Falešní prorokové: Nemá rád, když někdo říká věci jako "Haematodes ke mě promluvil", když to není pravda.

Zfanatizovaní, masově vraždící a vypočítaví věřící: Nemá rád, když falešný prorok přinutí jednat nějaké nýmandy v jeho jméně, když někdo v jeho jméně zabije spoustu lidí, nebo když někdo zabíjí jen proto, aby se mu zalíbil.

Okázalé uctívání: Nemá rád rektální alpinismus, který povětšinou předvádějí kněží a věřící ostatních bohů - do toho patří budování okázalých svatyní, zdobených oltářů, soch a modlení.

Pomýlené výklady jeho chování a aspektů víry v něj: Nemá rád, když někdo jeho sdělení překrucuje ku svému prospěchu.

Pokusy o zničení světa: To by vedlo k tomu, že už by se nemohl dívat na krev, souboje a promyšlené vraždy, takže každý, kdo se o něco takového bude pokoušet, taho Haematodes nebude mít rád.

Nekromanti: Haematodes má v sobě hluboce zakořeněnou tradici o úctě k mrtvým a věří, že každá duše by měla po smrti najít svůj klid. Proto ho velmi pobouřil vynález nekromancie, jelikož nekromanté v jeho očích ruší "posvátný klid mrtvých". Proto nechává nekromanty svými kněžími pronásledovat. Dále propůjčil svým kněžím několik schopností, které jim usnadňují osvobození nemrtvé duše od jejího prokletí (tento proces by se dal zjednodušeně pospsat jako "zabití" nemrtvého).

Co je mu jedno:

Všechno, co nespadá do žádné z předchozích kategorií.

Podoba Haematodova:

Bývá zobrazován coby čtyřruký člověk v těžké rytířské zbroji, který v jedné ruce drží zkrvavený meč, ve druhé zkrvavenou sekeru, ve třetí zakrvácený kyj a ve čtvrté srdce blíže neurčeného poraženého protivníka. Tuto podobu mu dali až věřící a Haematodes ji schválil, nicméně prostřednictví prorockých snů dal jasně najevo, co by se stalo, kdyby to někdo s těmi zobrazováními začal přehánět. Čas od času na sebe bere humanoidní podobu a kráčí po našem světě, aby se zůčastnil bojů coby šermíř na 36. úrovni - potom ale neprojevuje své božské schopnosti. V podobě bojovníka se rovněž zjevuje svým vyznavačům ve snech.

Symboly:

Haematodes má pouze jeden symbol - velkého černého vlka, kterému z tlamy odkapává krev. Říká se, že existuje smečka takových vlků a ta Haematoda poslouchá na slovo. Svaté symboly jako jsou v jiných církvích kříže, hvězdy či sošky Haematodes nesnáší a proto žádné takové symboly Haematodova církev nemá.

Posmrtný život:

Při rozhodování, co se svými věřícími po jejich smrti se Haematodes rozhodl, že než by konstruoval nějaké nebeské království, kam by jeho věřící po smrti přišli a radovali se, tak raději zemřelým jen zastře paměť a pošle je obratem zpět na svět, aby se zde reinkarnovali. Obecně by se dalo říci, že čím lépe věřící Haematodovi "sloužil", tím lepší reinkarnaci mu Haematodes zařídí.

Náboženská struktura:

Poslední zmínkou o náboženství Haematoda je struktura náboženství. Haematodes je charakteristický svým pasivním přístupem k nevěřícím - nikomu svou víru nevnucuje a vstup k víře v Haematoda je zcela dobrovolný. Jakmile jste ale jednou členy Haematodovy církve, je vaší povinností poslouchat rozkazy, jinak vás stihne trest. Organizace církve nemá náboženský původ a je založená pouze na tom, že nějaké dělení povinností musí existovat vždy. Proto je církev Haematodova organizována podobně jako armáda. Vyznavači Haematoda ale operují ve skupinách pouze když se chystá něco velkého (jako například válka). Jinak jsou roztroušeni po světě a samostatně vykonávají vůli svého boha. Sídlům církve se jen ze zvyku říká "chrámy", s vírou jako takovou nemají mnoho společného - slouží pouze jako shromaždiště a výcvikové středisko.

Velekněz:

Z tradičních důvodů je titul chrámového představeného "velekněz", jeho funkci bychom však mohli přirovnat spíše k něčemu mezi ředitelem a generálem. Jemu se pak zodpovídají následující lidé:

Předáci pomocných sil:

"Pomocné síly" jsou lidé, kteří se starají o řemeslné práce v rámci "chrámu" - kuchaři, uklízeči, zedníci, zásobovači, obchodníci... Tito nemusí být zasvěceni Haematodovi a vlastně se to od nich ani neočekává. Předáci jsou pak jejich nadřízení - slouží jako spojovací článek mezi veleknězem, který říká co je třeba udělat a pomocnými silami, které to nakonec udělají.

Siccové:

Organizace Haematodových kněží těží ze spojení se siccy a jejich výzvědnými sítěmi. Díky nim se dozvídají o konání "věcí-co-se-Haematodovi-nelíbí" a mohou tak do příslušných oblastí posílat své výkonné zástupce. Takto jsou schopni odhalit drtivou většinu prohřešků. Siccové a jejich lidé taktéž většinou nebývají zasvěceni do řádu Haematodova.

Pokud by však nějaké prohřešky byly konány mimo rozsah těchto sítí, je možné, že se někomu ve snu zjeví sám Haematodes a upozorní kněží na to, aby upřeli svou pozornost příslušným směrem. To pak výše postavení kněží vyšlou na cestu níže postavené kněží a ty na daném místě začnou zřizovat pořádek. Další možností, kdy někomu vstupuje Haematodes do sna, je v okamžiku, pokud například nějaké velmi tajné společenství usiluje o zkázu světa a kněží nemají šanci se o tom běžnými prostředky dozvědět. Tyto sny přicházejí tak jako ostatní - když kněz spí. Navenek není nijak poznat, že se spícímu knězi ve snu zjevil jeho bůh. Tato božská zjevení jsou velice charakteristická a lze je na první pohled rozpoznat od ostatních snů - předně v nich má spící kněz absolutní kontrolu nad svými činnostmi a probudí se kdykoliv bude chtít - pokud ale chtít nebude, tak se neprobudí. Navíc, pokud by se nejednalo o skutečné zjevení boha ve snu, ale například jen o nějaký obyčejný sen, nebo sen vyvolaný nějakými nadpřirozenými prostředky, bude to kněz schopen poznat, neboť v takovém snu prostě bude chybět nenapodobitelná Haematodova "božskost". Zjevení bývají většinou velmi jednoduchá - prostě se zjeví Haematodes ve své podobě bojovníka, řekne knězi, co je třeba udělat, kněz se může zeptat na nějaké doplňkové informace, bůh může odpovědět a pak zjevení končí. Po skončení zjevení může kněz přejít zpět do normálního spánku, nebo pokud si to situace žádá, může svůj spánek ukončit (je-li například božské sdělení urgentní). Nutno dodat, že takováto zjevení se nestávají často, a jen málokdy se zdávají řadovým kněžím. V podstatě to je jen způsob, jakým může Haematodes udělit nějaký velmi důležitý a naléhavý úkol.

Mistři:

Místři zodpovídají za výcvik nových kněží a jejich vysílání do oblastí působení. Nezřídka má tak novopečený kněz zadáno jako úkol "jdi tam a tam a hleď, ať se tam nečiní věci-co-se-Haematodovi-nelíbí." Tvoří mezičlánek mezi vedením a řadovími kněžími. Většinou se jedná o proslulé Haematodovy kněze, kteří už se na přímý boj tolik necítili a přijali o něco klidnější místo u výcviku.

Řadoví kněží:

Oni jsou tou základní jednotkou církevní organizace - to oni cestují světem a vykonávají vůli svého boha. V rovném boji o něco slabší než válečník, avšak fyzické nedostatky vyrovnávají božskou pomocí. Jejich charakteristickým oděvem je temně rudý plášť s kapucí, vyholená lebka a tetování na tváři pod pravým okem - jejich "registrační číslo".

Důležitým faktem je, že do řádu Haematodova mohou stejnou měrou vstupovat jak dívky, tak chlapci.

Na rozdíl od ostatních kněží, mají kněží Haematodovi velice jednoduchý morální kodex (neboli "seznam přikázání", chcete-li...). Tato pravidla se díky svému rozsahu mohou předávat pouze ústně a Haematodes tak nemá žádnou svou oficiální "svatou knihu přikázání", kterou by předal nějakému svému prorokovi na vysoké hoře, jak bývá zvykem u jiných bohů. Vlastně vše, co je potřeba by se dá shrnout do jediného svitku, který pak obsahuje výše zmíněné seznamy "líbí / nelíbí / je mu jedno" a následující dvě "přikázání":

  • Nič vše, co se Haematodovi nelíbí.

  • Nedělej to, co se Haematodovi nelíbí.

(Jak vidno, Haematodes je velmi jednoduchý bůh...)


PRAVIDLOVÉ CHARAKTERISTIKY HAEMATODOVA KNĚZE

Vlastnosti podle povolání:

Hlavními vlastnostmi jsou Síla a Charisma, obojí v rozmezí 11-16

Životy:

Základní počet životů je 8, každou úroveň přibývá 1k6+1.

Tabulka zkušenosti:

Tabulka zkušeností
úroveňzkušenostcena
100
25002
310004
420258
5407513
6820019

Používané zbraně/zbroje:

Haematodův kněz používá pouze lehké a střední zbraně pro boj tváří v tvář, střelné a vrhací všechny krom těžké kuše. Ze zbrojí všechny kromě plátové a rytířské a nepoužívá štít.

Nadpřirozené schopnosti:

Haematodovi kněží využívají božskou sílu, kterou je odměňuje za vykonávání jemu milých činů. Pro popis této síly využijeme starého dobrého termínu "magenergie" - je však nutné zmínit, že tato magenergie není totožná s kouzelnickou ani s hraničářskou.

Získávání magenergie:

Základním zdrojem magenergie Haematodových kněží je boj a odměny v podobě magenergie od samotného Haematoda za plnění úkolů. Za každé tři životy zranění způsobené jedním útokem v boji TVT nebo v SS získává Haematodův kněz jeden mag, odměny za splněné úkoly se liší v závislosti na náročnosti a stylu provedení. Tím se odlišuje od jiných kněží, kteří musí bohy o jejich přízeň žádat motlitbou. Haematodovi nemusíte o přízeň říkat a připomínat se mu - on vás sleduje a když uděláte něco, co se mu líbí, tak vás odmění sám od sebe.

Pokud ke zranění Haematodův kněz využívá božskou sílu, tak toto zranění magenergii negeneruje - tzn. pokud pomocí božské síly zvyšuje účinnost svých útoků nebo je-li pod vlivem pozitivní magie Haematodových kněží.

Pokaždé, když je Haematodův kněz odměněn magenergií, projeví se to zrudnutím jeho duhovek a drobným zamihotáním krvavě rudé "svatozáře" kolem celého jeho těla. Čím více magenergie získá, tím je "svatozář" výraznější.

Tabulka magenergie:

Na každé úrovni má Haematodův kněz danou hranici maximálního množství magenergie. Ta závisí na jeho charismě (Haematodes o něco více oceňuje ty působivější jedince).

Tabulka magenergie podle charismy
úroveň6-89-1011-1213-1415-1617-1819
13334445
25566667
367788910
478910101113
58101112131415

Co se kouzel, které lze s pomocí této magenergie sesílat, týče, poskytuje Haematodes svým svěřencům poměrně všední "služby"... Nějaké to posvěcování, žehnání, likvidace nemrtvých, pár bojových kouzel (aby se neřeklo)... Všechna níže uvedená kouzla umí Haematodův kněz používat od první úrovně.

K sesílání kouzel se Haematodův kněz potřebuje pouze soustředit, nemusí pohybovat rukama ani vyslovovat žádná zaklínadla.

Posvěť vodu
Magenergie: 2 magy na 1/10 čtvrtky čisté vody
Dosah: dotek
Rozsah: dle dodané magenergie
Vyvolání: 1 směna
Trvání: stále

tímto způsobem lze vytvořit svěcenou vodu, která působí podle pravidel.

probíhá tak, že kněz ve vodě smočí svůj prst, ze kterého poté do vody začne proudit lehounce narůžovělá, stříbřitě třpytivá energie, která po dokončení kouzla nezanechá na původním vzhledu vody žádné stopy.

Posvěť zbraň
Magenergie: 3 magy
Dosah: dotek
Rozsah: 1 zbraň pro boj TVT nebo jeden projektil pro SS
Vyvolání: 1 směna
Trvání: stále

posvěcená zbraň/projektil má trvale +1 ÚT proti nemrtvým. Tento efekt není kumulativní.

tuto schopnost lze použít toliko jednou denně.

kněz se dotkne zbraně a jakmile se začne soustředit, objeví se kolem zbraně černo-rudá aura, která po dokončení kouzla opět zmizí.

Požehnání
Magenergie: 7 magů
Dosah: dotek
Rozsah: 1 tvor
Vyvolání: 2 kola
Trvání: 1 směna

Toto kouzlo umožní cílovému tvoru, aby upravil jeden libovolný svůj hod kostkou o 1 směrem nahoru či dolů (pokud by se upravením dostal hod na hodnotu, která by za normálních okolností umožňovala další hod - jako například u hodů na útok či obranu - tak v tomto případě tuto výhodu nelze použít). Při hodu k% za použití dvou k10 lze úpravu o 1 aplikovat na první nebo na druhý hod. Jakmile cíl kouzla nějaký svůj hod upraví, kouzlo končí, stejně tak jako po uplynutí jedné směny, aniž by cíl svou možnost využil.

Toto kouzlo lze použít toliko jednou denně.

na čtvrté úrovni se dosah tohoto kouzla zvyšuje na 3 sáhy.

jakmile se kněz začne soustředit, začnou z celého jeho těla do cílového tvora proudit závany jasně červené energie.

Najdi krev
magenergie: 1 mag
dosah: 1 míle
rozsah: sám kněz
vyvolání: 2 kola
trvání: ihned

Použije-li kněz toto kouzlo, musí si představit typyckého zástupce nějakého živočišného druhu (člověk, jelen, kanec...), načež v rozsahu jedné míle vycítí přítomnost jakéhokoliv množství krve tomuto druhu příslušící. Podmínkou je, že se tato krev nesmí nacházet uvnitř příslušných tvorů.

Sniž srážlivost
Magenergie: 10 magů
Dosah: 5 sáhů
Rozsah: 1 tvor schopný krvácení
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: 5 kol

Toto kouzlo způsobí, že kdykoliv je cílové bytosti způsobeno krvácivé zranění (na následky zásahu zbraní či efektu kouzla), je navíc zraněna za 1k6 dalších životů kvůli krvácení.

Najednou lze snížit srážlivost toliko jednomu tvoru.

při seslání se kolem kněze vytvoří tmavě rudá aura, ta se od něj odpoutá a během letu se zformuje do podoby přízračné vlčí hlavy, která se vpije do svého cíle.

Zhoj
Magenergie: 3 magy za první, 2 magy za každé další kolo
Dosah: dotek
Rozsah: 1 tvor
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: dle dodané magenergie

toto kouzlo vyléčí každé kolo svého trvání cílovému tvoru 1k6 ž.

na udržování tohoto kouzla je třeba se soustředit.

na čtvrté úrovni se dosah tohoto kouzla zvyšuje na 3 sáhy.

Z knězova těla (lhostejno jaké části) se začnou oddělovat červené energetické "vločky", které se začnou obtáčet kolem cílové bytosti a vpíjet se tam, kde je bytost zraněna.

Pořež
Magenergie: 3 magy za říznutí
Dosah: 5 sáhů Rozsah: -
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: ihned

Toto kouzlo vyšle z knězovy dlaně (případně úst nebo očí) půměsícovité, rudě zářící energetické čepelky směrem k cíli kouzla. Kouzlo se bere jako útok střelnou zbraní se SZ: 0 a ÚT: 1k6 za každé 3 vložené magy. Do SZ se započítává knězova obratnost. SZ se nezapočítává do zranění, slouží nám pouze k rozhodnutí, zda došlo k zásahu cíle nebo ne. Cíl si do OČ nezapočítává KZ a OZ. Kouzlo působí stejně tak na živé tvory jako na neživé předměty. Na obou se v případě zásahu objeví řezné rány (případně škrábance), jejichž množství závisí na dodané magenergii.

Božská rána
Magenergie: minimálně 1 mag
Dosah: 0
Rozsah: pouze sesilatel
Vyvolání: ihned
Trvání: ihned

Nahlásí-li hráč před útokem, že chce použít tuto schopnost, sníží tento útok magenergii jeho postavy o 1 mag za každé zvýšení ÚT tohoto útoku o 2.

Božskou ránu lze použít toliko jednou za pět kol.

Při seslání knězi zrudnou duhovky a zamihotá se kolem něj zářivě rudá aura. Aura je tím jasnější, čím více magenergie je do kouzla vloženo.

Božský zásah
Magenergie: minimálně 1 mag
Dosah: 0
Rozsah: pouze sesilatel
Vyvolání: ihned
Trvání: ihned

Působí podobně jako "Božská rána", s tím rozdílem, že dojde k jednorázovému zvýšení ÚČ o 1 za každý dodaný mag.

Božský zásah lze použít toliko jednou za pět kol.

Při seslání knězi zrudnou duhovky a zamihotá se kolem něj zářivě rudá aura. Aura je tím jasnější, čím více magenergie je do kouzla vloženo.

Pozn.: "Božskou ránu" lze sesílat v kombinaci s "Božským zásahem".

Božská obrana
Magenergie: minimálně 2 magy
Dosah: 0
Rozsah: pouze sesilatel
Vyvolání: ihned
Trvání: ihned

působí podobně jako "Božská rána", s tím rozdílem, že jednorázově zvyšuje OČ o 1 za každé dva magy použité k jeho seslání.

Božskou obranu lze použít toliko jednou za tři kola.

Při seslání knězi zrudnou duhovky a zamihotá se kolem něj zářivě rudá aura. Aura je tím jasnější, čím více magenergie je do kouzla vloženo.

Světské schopnosti:

Haematodovi kněží získávají zároveň několik schopností nezávislých na magenergii.

Autoritativní řeč

Mluví-li alespoň tři kola, pak pro všechny, kdož mu naslouchají, se bonus jeho charismy zdá býti o 1 vyšší (využitelné pro použití dovedností, přesvědčování...)

Cit krve

Má-li Haematodův kněz možnost zblízka prozkoumat nějakou krev, dovede rozpoznat druh bytosti, které krev patřila (člověk, jelen, divoké prase...). Od 5. úrovně dovede porovnáním dvou vzorků krve určit, jestli pocházejí z jednoho a toho samého jedince.

Boj s nemrtvými

Od čtvrté úrovně má Haematodův kněz bonus +1 k ÚČ při boji s nemrtvými.
Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 10
Ikonka uživatele Meneltir    [pošta] NEW     0:05:59 05.10.2009
pekne dielko, hratelnost si netrufam komentovat, napad pekny a mozno sa nejaky kult tohto boha objavi aj v mojom svete

Ikonka uživatele zarzik    [pošta] NEW     20:27:15 06.08.2008
taky se mi velice libi pridavani magenrgie jako odmnena od boha ale je pravdou ze umi az moc kouzel hned od zacatku i kdys je to kompenzovano mnozstvim jeho magenergie ale napad velice dobry jen by chtel vylepsit a lepe spracovat ale dal bych asi 4

Ikonka uživatele tjcombo    [pošta] NEW     11:29:31 21.05.2008
Ano lepší kněz je v modulu asterion vzestup temných bohů je to hratelnější než tohle ale oceňuji snahu a chutě dop ráce.

Ikonka uživatele Zrádný bosorák    [pošta] NEW     10:33:17 05.05.2008
pokud chcete pořádnéh o kněze tak si raději kupte asterion: moudl vzestup temných bohů, tam je to zpracováno o mnoho lépe ;-)

Ikonka uživatele zerafel    [pošta] NEW     14:16:39 13.04.2008
Unknown a PinHead:

Na to tagování se ještě podívám - během týdne. Díky za upozornění. Prozatím jsem tam hodil dvojtečky (sice to nevypadá zrovna nejvábněji, ale už to aspoň není tak hrozné).
Chyba bude asi na mé straně - ospravedlňujem sa :o)

All:

Ve své kritice jsem zapomněl dodat, že zbytek kritiky je u stolu NP - Experiment (prozatím je ale zamklý, odemykám za týden :o)

Ikonka uživatele Aritma    [pošta] NEW     14:12:22 13.04.2008
Haematod by asi neměl moc radost. Roleplayingová část je dlouhá ale ve skutečnosti obsahuje jen chaotické informace zaměřené především organizaci společenství a toho co má a nemá bůh rád.
Pravidlová část je zase trochu přehnaná, mít kněze který ovládá vcelku velké množství účinných podpůrných kouzel a navíc je tak málo omezen na zbraně, to nebude asi moc dobré ve hře. Budou z nich vlastně válčící borci, kteří za svůj boj navíc dostanou stále více schopností a budou se jen zlepšovat.

Přesto, nápad tu je docela zajímavý, leč špatně zpracovaný. Přidávání magenergie za službu bohu se mi líbí, efekty u kouzel moou navodit velice zajímavou atmosféru. Bohužel opakuji, zpracování je nedostatečné, nehledě na vzhled textu, kterého si je však autor zřejmě již vědom.

Celkově: Dávám 3*, protože mě ten nápad zaujal. Nic víc... příště autorovi doporučuju vyzkoušet si několik testovacích her.

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     13:44:38 13.04.2008
PinHead:

1. Myslím, že tam měly být odstavce... Buhužel teď nevím, ve které fázi se tato chyba objevila...

2. Měl to být efekt trvalého charakteru... Podobně jako je vysvěcení kostela apod... Ačkoliv by mohl být nějakým způsobem zrušitelný (znesvěcení apod.), +1 k ÚT pouze proti nemrtvým není zas až tak moc...

3. Ano, vztahuje se na všechny útoky.

4. Fungují na základě přeměny magenergie na zranění, podobně jako u kouzel, takže jsou omezené toliko magenergií kněze.

Sniper:

To povolání jsem nehrál, ale o jeho použití ve hře jsem pochopitelně uvažoval... Měl jsem myšlenku "Fyzicky slabší než válečník, avšak dorovnává silový deficit svými schopnostmi" - prostě primárně mlátič trochu říznutý kouzly a uzdravováním a některými principy, které se v pravidlech ještě neobjevily (získávání magenergie, "okamžitá" kouzla)

all:

Ano, absence únavy při kouzelní a některé další chybějící aspekty jsou neomluvitelnou chybou... Kéž by se na ně mřišlo už v MS...
3.

Ikonka uživatele Sniper    [pošta] reputace: 1
nedohledatelné: +1
NEW     21:36:43 12.04.2008
Povolání jsem si tak pročetl, hmm... no, nepovažuji to za hráčské povolání. Tohle je pro mne něco pro PJe k vytvoření "bestie", tedy CP. TOhle za povolání nepovažuji z toho důvodu, že v pravidlech není "Hromový kouzelník" (může používat jen blesky a neustále se chová nevyzpytatelně), nebo "Tupý sekyrník" (bojuje sekerou a moc nepřemýšlí).

O čem mluvím? Z jiných herních systémů mám zkušenost, že speicálně klerik v pravidlové podobě musí být obecný. Musí mít zpracováno jak kladné, tak záporné aspekty, vazby na různé bohy apod. A konkrétní bůh, to je na spolupráci hráče a PJe, aby se vytvořil. Když to je předdefinováno hráčem (či pravidly), je to jak ta další mnou zmíněná již vyselektovaná povolání.

O pravidlových věcech také nemá moc cenu mluvit - otázka přímo na Unknowna: hrál jsi to povolání? Nebo jsi alespoň uvažoval o tom, jak by se mohlo použít ve hře?

Ikonka uživatele PinHead    [pošta] NEW     20:44:34 12.04.2008
Úvodem chci řítc, že na toto povolání jsem se velmi těšil. Dobrý dojem z něj mi ale kazí několik chyb, které vypíšu pěkně pod sebe do bodů.

1. Nadpis co se mu nelíbí: To je tak špatně schválně nebo špatně otagované. Nebo jen chybí tečky za každou první větou?

2. posvět zbraň - neomezená délka trvání posvěcení je imho špatná. Lepší by asi bylo udělat systém x magenergie za x dnů.

3. sniž srálžlivost - proč je kouzlo tak drahé? 10 magů za 1k6 životů? Nedostatečný popis kouzla. Funguje nesrážlivost na všechny útoky za oněch 5 kol (pak je cena +- ok) nebo jen na první?

4. božská rána, zásah, obrana - o kolik lze zvýšit maximálně parametry zbraní? Funguje stejný princip jako u zaklínání démonů (max dvojnásobek prametru?)

Tyto (podle mě) poměrně zásadní chybky srážejí dílo do průměrných až podprůměrných hodnot. Hodnotit zatím nebudu, počkám na vyjádření autora. Teď jsem hrozně unavený ze Stoletky.

Ikonka uživatele zerafel    [pošta] NEW     17:49:43 12.04.2008
Zdravím autora…

Opět tu máme dalšího kněze, tentokrát trochu „jinak“ zaměřeného. Nápad „temného kněze“ není nijak originální, nicméně to nemusí být rozhodující. Kněz potřebuje RP základ, ten si však představuji poněkud jinak, než má zde autor.

Po dlouhé (půlka díla) „RP části“ jsem očekával dobrou část pravidlovou – bohužel však několik odstavců je odfláklých a nebo úplně chybí (únava u kouzlení, iniciativa). Našel jsem taky několik pravidlových podivností a pár překlepů.

Nabízí se srovnání s Quicciho příspěvkem, na to však neberu v hodnocení zřetel.

Celkově jsem chtěl dát 3*, ale nakonec dám o hvězdu míň – práce (pravidlová část) na mě působí příliš zkratkovitě a ta RP zase moc nafouknutě a nic-neříkajícně. Hezký průměr – relativně se to dá hrát, ale je třeba většinu věcí upravit.
Je rozdíl, když jsou na povolání špatně čísla (ty se dají lehce opravit) a když hlavní princip a myšlenka (ta se jen tak opravit nedá).

S pozdravem a úctou… zerafelSoutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
27 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.77743887901306 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách