www.Dračí Doupě.cz


Soutěž O Hlavu
Zlatého Draka

--
Aktuality
Novinky
Uživatelé
Vyhledávání
Rekordy a statistiky
--
Chat
Fórum
Ankety
Moudrá Sova
--
Články
Rozvoj DrD
Dobrodružství
Hřbitov
--
Bestiář
Předměty
--
Válečník
Hraničář
Hraničářská kouzla
Kouzelník
Kouzla
Alchymista
Alchymistické předměty
Zloděj
--
Nová Povolání
Nové Rasy
Dovednosti
--
Galerie
Fotogalerie
Downloady
Linky
--
Seznamka
Inzerce
--
Co je to Dračí Doupě?
Dračí manuál
Otázky a Odpovědi
--
Tvůrci a Redakce
--
Čekající díla
Dračí líheň

Hraničář


Balíček rozšíření mimosmyslových schopností

Příprava pro tisk (tisknuto 1888x)
Autor:UnknowN
Přidáno: 23:51:45 20.01.2010
Hlasovalo: 14
Průměrné hodnocení: 4.86

Anotace: Jedná se o výcuc z mých příspěvků u stolu P.J.P., které rozvíjejí pravidlové mimosmyslové schopnosti.

Balíček rozšíření mimosmyslových schopností

Na úvod bych si dovolil zařadit přehled pravidlových mimosmyslových schopností, abyste nemuseli hledat pravidla. Abych ušetřil místo, vyhnul jsem se při jejich zápisu tabulkám.

Telekineze

 • Základ:
  • Součin váhy a vzdálenosti: 150
 • Navýšení za každý další stupeň znalosti (do šestého stupně*):
  • +150
 • Navýšení za každý další stupeň znalosti (od šestého stupně**):
  • +100

Pyrokineze

 • Základ:
  • Součin času a vzdálenosti: 75
 • Navýšení za každý další stupeň znalosti (do šestého stupně*):
  • + 75
 • Navýšení za každý další stupeň znalosti (od šestého stupně**):
  • + 50

Telepatie:

 • Základ:
  • Základní vzdálenost (voda, vzduch): 100 sáhů
  • Tloušťka dřeva na zkrácení o dva sáhy: 50 coulů
  • Tloušťka kamene na zkrácení o dva sáhy: 10 coulů
  • Tloušťka kovu na zkrácení o dva sáhy: 1 coul
 • - Navýšení za každý další stupeň znalosti (do šestého stupně*):
  • +50 sáhů
  • +10 coulů
  • +2 couly
  • +1 coul
 • Navýšení za každý další stupeň znalosti (od šestého stupně**):
  • +25 sáhů
  • +5 coulů
  • +1 couly
  • +1 za každý druhý stupeň

* Do šestého stupně = přestup z pátého stupně na šestý je poslední, kterého se dané hodnoty týkají.

** Od šestého stupně = přestup z šestého stupně na sedmý je první, kterého se dané hodnoty týkají.

Pro pořádek také uvedu pravidla, jakými se řídí získávání mimosmyslových schopností a jaké jsou maximální dosažitelné stupně znalosti:

 • Hraničář: První mimosmyslová schopnost na 4. úrovni (Max stupeň první: 33)
 • Druid: Druhá na 8., třetí na 12. (Max stupeň druhé: 29; Max stupeň třetí: 25)
 • Chodec: Druhá na 12., třetí na 18. (Max stupeň druhé: 25; Max stupeň třetí: 19)

Magické urychlení mimosmyslových schopností

- Hraničář může pomocí své magenergie urychlit soustředění potřebné pro použití některé ze svých mimosmyslových schopností:

 • Zrychlení na 7 kol: 20 magů
 • Zrychlení na 4 kola: 40 magů
 • Zrychlení na 1 kolo: 60 magů

- stále ale platí pravidlo, že mimosmyslové schopnosti lze použít jen jednou za sedm hodin.

Mimosmyslová specializace

Díky mimosmyslové specializaci se hraničář (resp. chodec či druid) může v okamžiku, kdy by si měl vybrat další mimosmyslovou schopnost, rozhodnout, jestli místo nové mimosmyslové schopnosti raději nebude rozvíjet některou z těch starých.

Jak to tedy funguje:

Na čtvrté úrovni si hraničář normálně hodí k%, jakou bude mít mimosmyslovou schopnost (případně si ji zvolí, pokud to tak hrajete) - dejme tomu, že mu vyjde "telekineze". Když pak přijde čas na volbu druhé mimosmyslové schopnosti (u druidů na 8., u chodců na 12. úrovni), tak hraničáři kromě pyrokineze a telepatie přibude ještě možnost "Mimosmyslová specializace: Telekineze" (Pokud volbu druhé schopnosti také provádíte hodem k%, má mimosmyslová specializace dané mimosmyslové schopnosti stejné "procentuelní zastoupení" jako daná mimosmyslová schopnost).

Když přijde čas na třetí mimosmyslovou schopnost, potom záleží na tom, jaký je výchozí stav. Buď má hraničář dvě různé mimosmyslové schopnosti - třeba telepatii a telekinezi. V tom případě si může volit mezi pyrokinezí, specializací na telepatii a specializací na telekinezi. Nebo má jednu mimosmyslovou schopnost a její specializaci - třeba telekinezi. V tom případě může buď přibrat pyrokinezi či telepatii, nebo se může rozhodnout ještě hlouběji proniknout do své telekineze.

Jak se specializace projeví:

Za každý stupeň specializace získává hraničář (resp. chodec či druid) půl stupně znalosti dané mimosmyslové schopnosti, samostatné "půlstupně" se ale neprojeví. Efekty specializací stejné mimosmyslové schopnosti se sčítají (když má hraničář dvě specializace, získává na každé úrovni celý jeden stupeň znalosti dané mimosmyslové schopnosti navíc).

Příklady:

Druid na 36. úrovni, 1 mimosmyslová schopnost, dvě příslušné specializace.

 • Stupeň znalosti samotné mimosmyslové schopnosti: 33
 • Stupeň znalosti první specializace: 29
 • Stupeň znalosti druhé specializace: 25
 • Celkový stupeň znalosti mimosmyslové schopnosti: 33 + 29/2 + 25/2 = 60

Pozn.: Z důvodu možnosti dosažení značně vysokých stupňů znalosti by možná bylo vhodné zavést další hranice, na kterých se zvyšování síly mimosmyslových schopností zpomalí.

Pozn.: Mohou-li vaši hraničáři (resp. jejich obory) na vyšších úrovních ovládat i více mimosmyslových schopností než tři, zvažte snížení efektu jednoho stupně znalosti mimosmyslové specializace.

Nová využití telekineze, pyrokineze a telepatie

Telekineze

 • Telekinetické ohmatávání

  Po jedné směně soustředění může hraničář s pomocí telekineze jednu směnu jemně "ohmatávat" své okolí - během ohmatávání se musí soustředit, ale může se pohybovat pomalou chůzí. Pokud na něj někdo zaútočí nebo pokud je jinak vyrušen, je ohmatávání přerušeno. "Telekinetickým ohmatáváním" rozumíme slabounké působení na vše kolem, přičemž odpor signalizuje přítomnost něčeho hmotného. Poloměr okruhu v sázích, ve kterém může hraničář ohmatáváním detekovat hmotu, je dán setinou "součinu váhy a vzdálenosti" z "tabulky telekineze". Tímto způsobem hraničář dokáže zaznamenat vše kromě plynů. Výjimku tvoří dým (drobné pevné částečky rozptýlené ve vzduchu) nebo mlha (drobné kapičky rozptýlené ve vzduchu) - ty vnímat dokáže, i když spíš jako něco, co mu jeho "pohled ohmatáváním" zkresluje. To je dáno tím, že "ohmatávání" neproniká hmotou (hraničář může nahmatat truhlu, ale nenahmatá její obsah).

Pyrokineze

 • Cit ohně

  Hraničář dokáže ve svém okolí cítit oheň. Mechanismus cítění ohně funguje podobně jako naslouchání - čím větší oheň, tím snadnější je ho ucítit. Pokud se hraničář zastaví a soustředí se na cítění ohně, ucítí ho spíše, než kdyby se na to nesoustředil. Hraničář může oheň cítit i přes překážku (zeď), ale čím tlustší zeď, tím nižší je pravděpodobnost, že ho ucítí. Hraničář může oheň cítit nejvýše v okruhu tolika sáhů, kolik činí desetina z jeho "součinu času a vzdálenosti" dle "tabulky pyrokineze". Pokud oheň ucítí, je schopen zároveň určit jeho rozsah.

  Orientačně:

  Základní pravděpodobnosti (hraničář se jednu směnu soustředil)

  • Svíčka: 5%
  • Pochodeň: 20%
  • Táborák: 60%
  • Vatra: 80%
  • Požár: 100%
 • Pravděpodobnosti pro "Náhodné objevení" (spontánní ucítění ohně - postava se například chystá otevřít dveře, ale najednou ucítí, že za dveřmi hoří) jsou potom o 40% nižší. Dále se tyto pravděpodobnosti snižují o 10% za stejnou tloušťku dřeva/kamene/kovu, za kterou se v případě telepatie na stejném stupni znalosti zkracuje dosah o dva sáhy.

 • Cit hořlavosti

  Tato schopnost funguje podobně jako cit ohně. Hraničář takto po směně soustředění dokáže plošně detekovat hořlavé materiály v okolí. Čím hořlavější materiál, tím vyšší pravděpodobnost je, že ho ucítí, atd. Pravděpodobnost v tomto případě je dána odpovídající hodnotou z "tabulky zápalnosti", sníženou o 80%. V tabulce tak sice nezbude mnoho věcí, které by mohl hraničář takto ucítit, ale věci jako olej, zemní plyn, ohnivá hlína a podobné látky mají zápalnost mnohem vyšší (takže "cit hořlavosti" nebude vyšilovat kvůli dřevěné podlaze, ale upozorní hraničáře v případě, že to co jim čvachtá pod nohama je olej, nebo že to co našli v truhle je ohnivá hlína a měli by s tím tedy zacházet opatrně, apod.).

 • Ovládání plamenů

  Hraničář může po směně soustředění ovládat tvar nemagických plamenů ve svém okolí. Může ovládat kterýkoliv oheň který vidí nebo cítí, je však omezen "součinem času a vzdálenosti" z "tabulky pyrokineze" (čím je oheň blíže, tím déle ho může ovládat a naopak). Minimální vzdálenost je opět 1 sáh, i kdyby skutečná vzdálenost od ohně byla menší. Dále je hraničář limitován "objemem ohně" - nedokáže oheň utlumit či uhasit ani ho nedokáže "vyrobit víc" - může ho jen směrovat a tvarovat. Mezi různé možnosti využití patří vyšlehnutí plamene na skupinku nepřátel sedících kolem ohně, nebo zmanipulování plamene, aby tento něco zapálil, nebo jako prostředek pro trojrozměrné zobrazování hraničářových představ, nebo jako odklonění plamenů, aby hraničář mohl projít nepopálen...

Telepatie

 • Cit myšlenek

  Tímto způsobem může hraničář po směně soustředění detekovat myslící tvory ve svém okolí. Pravidla jsou opět stejná jako pro cit ohně a hořlavosti, pouze pravděpodobnost detekce daného tvora je rovna dvojnásobku jeho stupně inteligence - to se nevztahuje na zvířata s inteligencí 1, které "Citem myšlenek" vycítit nelze. Někteří tvorové jsou ale schopni si své myšlenky hlídat - ať už přirozeně nebo cvikem (Sicco a jeho schopnost "Nečitelnost", například). V tom případě je pravděpodobnost na jejich detekování nižší úměrně jejich schopnostem skrývat své myšlenky (např. u sicca na 16+ úrovni se pravděpodobnost snižuje o jeho úroveň).




Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
  »»»
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 13
Ikonka uživatele Kibe *   [pošta] nové     2:25:28 01.02.2010
Směnu bereme jako cca 10 minut a minutu jako cca 6 kol....takže směna je cca 60 kol...

Ikonka uživatele UnknowN *   [pošta] nové     23:31:32 28.01.2010
1) Taky možnost - opět záleží na tom, jak moc jsou mimosmyslové schopnosti využívány/znaužívány...

2) Že jo? Já jsem si v poslední fázi před odesláním taky říkal, jestli to nezkrouhnout na půlku, ale nakonec jsem to nechal tak jak to bylo... Koneckonců, něco takového se dá upravit během mrknutí oka...

3) Směnu berete jako 10 kol, předpokládám?

Ikonka uživatele Kibe *   [pošta] nové     22:29:07 27.01.2010
Je to moc dobré...mám jen 3 poznámky:
1) ty bonusové schopnosti (nová využití)...dal bych je až od 6 stupně znalosti.
2) té many na urychlení je příliš (ty údaje bych vydělil 2).
3) my hrajeme jednu malou vlastní úpravu - "vyvolávání" se zkracuje za každou úroveň hraničáře o 1kolo.

Váhám mezi 4-5 ;-)

Ikonka uživatele Sephitan z Elisoru *   [pošta] nové     10:47:27 22.01.2010
Zdar,

myslím, že tento příspěvek je velmi dobrý a v praxi jistě použitelný Až na jeden nejspíše překlep v textu jsem nenašel žádnou chybu, kterou by bylo třeba zdůraznit. Pěkně a jasně napsané, příklady dopomojou začínajícím, prostě pěkná práce UnknowNe :)

Ikonka uživatele Fafrin *   [pošta] nové     0:52:23 22.01.2010
Asi budu zase ten zlej, což mě mrzí, obvzláště v tomto případě.
Nevyvážeností v tomto příspěvku - tedy něčím navíc zdarma jsou city u Pyrokineze, tedy Cit ohně a Cit hořlavosti - hraničář tady dostává rozšířené schopnosti vnímání, aniž by se musel soustředit či ho to cokolv stálo.
Dílo také postrádá nějaký Wow efekt za který mám vyhrazenou bonusovou hvězdičku. Dojem je takový rozpačitý.
Jsou to prostě jednotlivá drobná díla, která byla sezbírána bez pokusu je propojit.
Použitelnost a pravidlovost je ovšem perfektní a ani nápad nelze dílu upřít.
Takže 5ku musí zachránit Hnutí za Krátké a Kvalitní příspěvky.
Ale kvůli tomu jsem to nezakládal :(

Ikonka uživatele Nathaka *   [pošta] nové     21:59:57 21.01.2010
Možná by pomohlo, kdyby si každé jedno nové využití mimosmyslové schopnosti (cit myšlenek, cit hořlavosti a tak dále) brali zvlášť a museli by pro to obětovat jedno či více zlepšení mimosmyslové schopnosti jako takové.

Ikonka uživatele UnknowN *   [pošta] nové     21:43:27 21.01.2010
Jen bych se chtěl omluvit za případné obtíže při posuzování vyváženosti díla, a sice proto, že se jedná o balíček více rozšíření, které jsou použitelné nezávisle na sobě... Je jasné, že hraničáře podstatně více posílí, když dostanou všechno, než když z toho dostanou jenom něco...

Ikonka uživatele Nathaka *   [pošta] nové     21:27:21 21.01.2010
To si uvědomuju, UnknowNe, proto to nezapočítávám do hodnocení. Návrhy a zlepšení sama o sobě jsou super.

Ikonka uživatele Fafrin *   [pošta] nové     21:18:53 21.01.2010
Dílo má asi dvě nedokonalosti:
1) pozn. 1 u mymosmyslových schopností měl autor vyřešit.
2) velmi to posiluje dané povolání - dalo by se to vyvážit přídavnou cenou v magenergii či únavě tam, kde dělá Hraničář něco skutečně navíc oproti původním schopnostem. Další možností je shopnosti navíc otevřít jen specialistovi (tím by se odstranila mě nelíbící se skutečnost - oslabení, že pokud se soustředím na jednu MS, rostou mi MS celkově pomaleji, než pokud bych yvolil dvě růyné MS)
(Nápadnost požáru by IMHO měla být nad 100%, yáleží samoyřejmě na velikosti požáru.)
Uvažuji mezi Kvalitním a Dokonalým.
Nevím, jestli ta chybička s nerozvedenou poynámkou by měla něco tak přínosného a použitelného připravit o plný počet.
Na druhou stranu je tu ještě otáyka vyváženosti.

Ikonka uživatele UnknowN *   [pošta] nové     19:40:38 21.01.2010
Hm, ano... Avšak z těchto rozšíření nemusí nutně těžit pouze hraničáři... Ba naopak - tohle všechno může být dokonce hraničářům nepřístupné a ovládnutelné pouze zmiňovanými "povoláními ala psionik". Vlastně všechny ty zmínky o hraničářích, druidech a chodcích jsou v díle hlavně proto, že hraničáři jsou pravidlové povolání.

Text jako takový lze volně použít pro mimosmyslové schopnosti obecně.

  »»»


Registrace
--
Příhlášení:
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo
--
Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold
--
4 přihlášených uživatelů.
0 uživatelů je na chatu.


Vygenerováno za 0.66684198379517 sekund.

© 2001 - 2004 Almad, James Timqui a Tomash, design © 2001 by James Timqui.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR