www.Dracidoupe.czLuky, šípy a jejich výroba

Příprava pro tisk (tisknuto 673x)
Autor:Kibe
Přidáno: 19:54:36 14.11.2007
Hlasovalo: 19
Průměrné hodnocení: 4.37

Anotace: Článek navazující na grádování

Šípy

Význam tabulky

Parametry: + SZ , + útoč
Dostřel: úprava dostřelu - v procentech
Výroba doba výroby jednoho kusu
Náročnost výroby: bonus při použití dovednosti
Cena cena za 10 kusů
 1. „Obyčejný šíp“ ( šíp dobré kvality i zpracování s funkčním železným hrotem)
 2. Parametry: +0, +0
  Dostřel: 100%
  Výroba 1 kusu: 3-5směn
  Náročnost výroby: -1
  Cena (10 ks): 1 stř.
 3. „Lovecký šíp“ ( celkově kvalitnější zpracování, lépe vyvážen, kvalitnější materiál-tříděný)
 4. Parametry: +1, +0
  Dostřel: 110%
  Výroba 1 kusu: 4-6směn
  Náročnost výroby: +1
  Cena (10 ks): 9 stř.
 5. „Bitevní šíp“ (šíp s větší hmotností, masivnější, delší, 4letky, kvalita dle účelu použití-převážně nepřímá střelba-používány pro nenáročnost a nízkou cenu výroby-pouze dlouhé luky…běžně užíván pouze armádami lidí)
 6. Parametry: -1, +2
  Dostřel: 90%
  Výroba: 5-6směn
  Náročnost výroby: +0
  Cena(10 ks): 5 stř.
 7. „Precizní šíp“ (šíp dokonalého zpracování, i kvality materiálů-z dílen mistrů)
 8. Parametry: +2, +1
  Dostřel: 120%
  Výroba: 9-12směn
  Náročnost výroby: +4
  Cena(10 ks): 10-40zl.
 9. „Magický šíp“ (nemá parametry kouzelné zbraně; menší poškoditelnost; vyrábět ho může jen alchymista)
 10. Parametry:základ +1/+0
  Dostřel: základ +10 sáhů
  Výroba (10 ks): základ +5 směn
  Cena (10 ks): základ +10-30 zl.
 11. Zápalný šíp (většinou použit obyčejný šíp a omotán napuštěným hadrem….důležité je řádné upevnění omotávky a použití kvalitní hořlaviny, jinak se popálí tak maximálně střelec)
 12. Parametry-úprava: -3, +0
  Dostřel: 50%
  Výroba: 1 šípu/asi 3 kola

  Popálí za 1k4-1 životů (je asi 20% šance, že zhasne a to u dobře vyrobené omotávky s olejem)

 13. „Zápalný šíp“ (speciálně ukovaný hrot pro naplnění hořlavou směsí)
 14. Parametry: -2/+0
  Dostřel:70%
  Výroba (1 ks): 4-6 směn
  Náročnost: +0
  Cena (zl/10 ks): 1 zl.

  Popálí za 1k4+1 životů (5%, že zhasne)

 15. „Pískavý šíp“ (pro odvedení pozornosti, signalizace,…)
 16. Parametry: -1/-1
  Dostřel:80%
  Výroba (1 ks): 4-6 směn
  Náročnost: +0
  Cena (10 ks):4 stř.
 17. „Řezný šíp“ (šíp s hrotem na způsobení hlubokých řezných ran, nebo přestřelování lan)
 18. Parametry: -1/+3 (u kovových zbrojí KZx2); +2/+3 (na lana)
  Dostřel: 90%
  Výroba (1 ks): 4-6 směn
  Náročnost: +0
  Cena (10 ks):8 stř.
 19. „Šíp s poltivým hrotem“ (při pronikání do těla se rozdělí na 2 a více částí-často nezákonné )
 20. Parametry: +0/+1; navíc další zranění (1k6-1)
  Dostřel: 90-100%
  Výroba (1 ks):5-7 směn
  Náročnost: +0
  Cena (10 ks): 1,2 zl.
 21. „Průbojný šíp“ (na pronikání brněním)
 22. Parametry: +0/-2 (poloviční KZ-zaokrouhluj dolu. KZ přidané démonem se nedělí)
  Dostřel: 100%
  Výroba (1 ks): 4-5 směn
  Náročnost: +0
  Cena (10 ks): 2 stř.
 23. „Ranivý šíp“ (zpětné háčky ve více řadách, ozubení)
 24. Parametry:+0/+1
  Dostřel:100%
  Výroba (1 ks):4-5 směn
  Náročnost: +0
  Cena (10 ks): 3 stř.
 25. „Ranivý lovecký šíp“
 26. Parametry: +1/+1
  Dostřel: 110%
  Výroba (1 ks): 5-6 směn
  Náročnost:+2
  Cena (10 ks): 2 zl.
 27. „Plnící šíp“ (na dopravení dávky jedu, nebo jiné tekutiny do těla oběti)
 28. Parametry: +0/+0
  Dostřel: 80%
  Výroba (1 ks):7 směn
  Náročnost:+1
  Cena (10 ks): 5 zl.
 29. „Cvičný šíp“ (pro terčovou střelbu)
 30. Parametry: +0/-3
  Dostřel:100%
  Výroba (1 ks): 2-3 směny
  Náročnost: -1
  Cena (10 ks): 8 měd.

  Pozn. k 5. položce (magický šíp): Základ = jiný šíp…nejčastěji jeden z prvních 4.

  Dále se používají šípy posílené různou magií( bleskové, ohnivé, explozivní( 2x zranění), ledové, proti určitému nepříteli, „nezničitelné“)…tedy většinou skutečně magické s démonem. Cenové relace se pohybují od desítek po stovky zlatých za kus.

  Poznámka pro Asterion - Arvedané je dokázali vyrábět „sériově“ (v desítkách kusů)!

  LUKY a jejich výroba

  Název Parametry SZ/útoč. Dostřel Cena ve zl. (Albireo)Náročnost výrobyDoba výroby
  Dlouhý luk: 5/+1 15/ 30/ 50 12 +0 1 den
  Krátký luk: 4/+0 10/ 20/ 30 4 -1 1 den
  Kladkový(krátký):5/+2 20/ 35/ 55 105 +4 (na Asterionu zatím pouze orkové) 3 dny
  Ramawi: 5/-1 15/ 30/ 45 127 +2 (kompozitní, na Asterionu pro lesní elfy; pro ostatní nevyrobitelné) 10 - 20 dní

  Vylepšení luků

  Název Parametry SZ/útoč. - bonus v grádech Cena Oprava náročnostiOprava doby výroby
  Reflexe:+1-2/+3-6 G+20-40 +2 +2 dny
  Kompozitní:+2-3/+3-6 G +30-80+3 +2 dny
  Okno+1-3/ +0 G+10-20 +2+1 den
  Hluboké madlo +1-2/ +0 G+10-15 +1+půl dne
  Výroba na míru+1-2/ +0 G x3-10 +1 +2 dny
  Tětiva ze spec. mater. +0/+1-3 G +5-15 -- --
  Spec. mater. na končík +0/+1 G +5 +1+půl dne
  Síla nátahu +0/+1 G za stupeň síly (mimo 10/+0) (cena, náročnost ani délka výroby se nemění, ale až na výjimky je nutná výroba na míru)

  Pozn.: +1 G út. = +1 sáh dostřelu

  Grády postavy ohledně střelby z luku a kuše se přičítají pouze k SZ (u praku i k út.)

  Výroba luků a šípů

  Dovednost: střední
  Vlastnost:obratnost
  Potřeba:řezbářství/tesařina dobře
  Pozn.:hod na každý vyráběný luk nebo 10 šípů

  Proces výroby je rozdělen na 2 etapy:

  1. Příprava materiálu (v závorce šípy):

  • Základní doba: 12 (4) měsíců
  • Za každé 3 (1) měsíce navíc se nebezpečnost snižuje o 1 (maximálně o 2 (1))
  • Za každé 3 (1) nedokončené se snižuje o 1 (maximálně o 2 (1))

  Například za 6-7 měsíců přípravy materiálu na luk a 2-3 měsíce pro šípy má lukař Robin(stupeň znalosti dokonale, obratnost 18/+3)za přípravu materiálu postih –2 na hod proti pasti.

  Během doby, kdy materiál vysychá si výrobce může a většinou připravuje různé „věci okolo“, čímž může urychlit výrobu. Například: letky, šlachy, klih, smůlu, lýko, hroty, nitě, tvrdá dřeva na střed luku, speciální končíky, kůže a barvy… takže se nedá říct, že by se nudil. Také se musí shánět po dalším materiálu, neb luk a šípy nelze udělat ze všeho co roste a má zelené listy.

  Poté, co se výrobce rozhodne materiál použít, tak se hází na past kvality materiálu:

  int + oprava za dobu přípravy + stupeň dovednosti ~ 3 ~ použitelné / nepoužitelné

  TÚ:past při druhé fázi o 1 nižší
  Ú: materiál normálně použitelný
  N: materiál ztracen
  FN:projeví se až po dokončení druhé fáze -> luk/šíp zničen (zbytečná práce)

  2. Samotná výroba: hod na past dovednosti (po všech opravách).

  TÚ: podařilo se v kratším čase (o 1/4; zaokrouhluj na dny - nejméně však 1den) +1k6/2 G k SZ a Út
  Ú:povedlo se ve stanoveném čase a chtěné kvalitě
  N:výrobek se nepovedl, tak jak měl; výroba trvá 2x déle
  • rozdíl o 1: -1k10 G
  • o 2: -(1k6+9) G
  • o 3 a více: výrobek nebyl dokončen, nebo se zlomil

  u šípů se hází na počet dokončených (1k10-1/ 1k6-1/ 0)

  FN:luk se zlomí při prvním nátahu (popř. zranění výrobce)

  Pozn.:

  • Kovové hroty se zpravidla objednávají u kováře.
  • Při opravě náročnosti pasti záleží na typu šípu a vylepšeních luku.
  • U nekovových hrotů (dřevo, kámen, kost) je kvalita horší (viz. „APLIKACE“).

  Například řezný šíp vyrobený lukařem Robinem bude mít náročnost výroby +2 (+0 za druh šípu a –2 na hod proti pasti za přípravu materiálu). Výroba 10 ks potrvá 50 směn (cca 8,5 hodiny) a budou stát 8 stř. Reflexní dlouhý luk, kompozitní s oknem a hlubokým madlem a na míru pro důstojníka albirejské posádky (síla 17/+3, obratnost 12/+0, 3 G na dlouhé luky) budeúspěšně vyroben (past byla 5, hodil 7 na 1k10) za 8,5 dne s parametry 6/+2 (úč. 7/+2), dlouhý dostřel 66 sáhů (+12G (resp. 15)/+16 G), bude stát 950 zl. Je to opravdu hezká koupě…

  Vystřelený výše vyrobený řezný šíp bude mít dostřel až 60 sáhů (90%) a parametry 5/+5. Avšak cíl (hevrení šaman v šupinové zbroji, přílbě a s chrániči, celkem KZ 5) si bude počítat dvojnásobné KZ (tudíž 10). Důstojník by musel mít „z Khara štěstí“, aby se do něj trefil. Ale pokud trefí, hevren udělá fííí… a umře.

  Pozn.:

  • Pokud si postava za rodovou zbraň vybere luk, tak má při výrobě bonus +1 na past.
  • Tato dovednost není z časového hlediska příliš vhodná pro vlastní postavy.

  Kvalitnější kusy nelze sehnat „na každém rohu“ a skutečných mistrů převážně z řad elfů(ale i lidí, trpaslíků, skřítků a v poslední době i orků) v tomto oboru, u kterých si můžete nechat vyrobit dokonalé šípy vyrobené přesně pro váš nástroj schopné zasáhnout přesně to místo, na které byly vystřeleny, je podobně jako u běžných zbraní a zbrojí…u luků je tento výběr možná ještě menší…to se také značně projeví na ceně…pokud výrobce peníze vůbec zajímají

  Všechny ceny jsou tak, jak je používáme my…tedy pouze orientační.

  Kibe a Sadaam


  Hlasování

  Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

  Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

  Diskuze

  Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

  příspěvků. Řadit podle .
  [Další]
  [Předchozí]
  Počet zobrazených příspěvků: 11-20 / 32
  Ikonka uživatele Kibe    [pošta] NEW     9:16:42 18.11.2007
  Je to speciálně upravený hrot s otvorem(nebo více otvory po stranách), který za letu funguje jako píšťalka...pískání je docela hlasité. Pri opakovaném užívání je třeba dát pozor na zanesení otvoru hlinou...

  Ikonka uživatele Nathaka Warrior    [pošta] NEW     22:50:20 17.11.2007
  Kibe: Prosím, můžeš klidně ten fyzikální jev vysvětlit, ono nás bude víc, kteří o lukostřelbě ani zbla nevíme.
  Proto také využíváme raději cizí pravidla.

  Ikonka uživatele Kibe    [pošta] NEW     22:23:59 17.11.2007
  To zerafel: no...ani se mi nechce reagovat, protože jsi si zjevně většinu práce nepřečetl téměř vůbec.
  Pokud si myslíš, že lovecký šíp je to samé jako s řezným hrotem, tak nevíš ani zbla o lukostřelbě...jinak pískavý šíp není nic složitého-fyzikální jev který je používán už od starověku, magický šíp jak jsi si nepřečet není s démonem, ale alchymistycký předmět...zápalný a plnící šíp není to samé...ani z daleka...až se ti podaří namazat na šíp flakónek jedu a po výstřelu ti tam zůstane, tak mi dej vědět;-).........

  Ikonka uživatele zerafel    [pošta] NEW     11:32:55 17.11.2007
  Zdravím autora...

  Nebudu nijak otálet, moc času nemám, proto rovnou k věci:

  ŠÍPY

  1) Můžeš mi popsat co se vzhledu týče rozdíly mezi loveckým šípem, ranivým loveckým šípem a řezným šípem? Já mám za to, že lovecké šípy měli široké hroty, aby zvěř tím dříve skolily (zvěř taky neměla zbroj a široký hrot byl proti zbroji téměř k ničemu). Proti zbrojím se používaly hroty úzké a tenké.

  Ty však máš tuto problematiku dělenou na více šípů s různými parametry. Chci se tě tedy zeptat, čímže jsou tak rozdílné, když hlavní slovo u zranění šípem má hrot. A neříkej mi, že vyváženost. Pravidlový šíp je dobře vyvážen. Pokud by byl nějaký nevyvážen, snížím potom UČ.

  2) Precizní šíp - Blbost. Tak vysoké parametry by nám udělaly z luků pěkně silné hračičky. Když bych ještě koval hrot pomocí železné sochy nas ohněm salamandra, tak mám šíp +4/ +1 - dám jej k dlouhému luku a jsem elf 6 / +1. Zakleju démony: *22 / +4 (3x SZ, 3x utoč.).

  3) No a když už jsme u toho. Jak budeš počítat démony do podobných luků s podobnými šípy? Luk může mít sám o sobě až dvojnásobné parametry - a pokud zakleješ démona i do šípu, tak má parametry až trojnásobné. Když mám ale šíp s bonusem, jak se toto řeší? Vynásobím 3x (luk + šíp) nebo 3x luk + šíp nebo jak?
  *) toto číslo jsem počítal jako 3x luk + šíp (čili ta slabší verze).

  4) Magický šíp - Já nevěděl, že démon prodlužuje dostřel. To je ale asi blbost, ne?
  Cena je strááášně levná. První sféra stojí 50 magů a cena za mag se pohybuje okolo 5 až 10 zlatých za mag.

  5) Čím pískavý šíp píská? To piští jenom za letu (fíííí) nebo i po dopadu? Já jen, zda tam není náhodu třeba i magie, protože říct šípu, aby zpíval, není ani ve fantasy jen tak.

  6) Plnící šíp a Zápalný šíp - není to to samé? Rozdíl vidím jenom v tom, co dovnitř naliju. Nebo máš snad za to, že plnící šíp se plní celý šíp, nejen hrot?

  7) Zápalný šíp - oheň zraňuje za 1k6 + 1, ne 1k4 - 1. Je to tak všude (i u pochodně), tak proč je to zde jinak? Dal bych ještě šanci na zhasnutí ohně během letu - tak 10%.

  8) Plnící šíp again - Není jednoduší si ty šípy potřít jedem? Nebo chceš stanovit pravidlo o množství jedu v oběti?
  Jak by se zde řešilo kurare? Taky pouze 1k10 nebo i více životů?

  LUKY

  No toto, že bych ten svůj výpočet UČ munchkin-luku přepočítal?

  Samé vylepšování, samé bonusy a samé parametry lepší než v pravidlech. Ono ty pravidlové luky už sami o sobě jsou hodně kvalitní - kdyby nebyly, snížil bych jim UČ. Jediný bonus bych volil tak maximálně +1 za velmi mistrovský luk. Vyšší bonusy jsou klínem do zad pravidel. Miska vah je takto obrácena ve prosběch chodců a nafintěných elfáků.

  ------------------

  Jsem zklamán - 3*

  Ikonka uživatele found    [pošta] NEW     19:04:19 16.11.2007
  No, mířím tím na to, k čemu je tedy přesně č. 11 ? Průbojný šíp, vlastnost: prorazí brnění ... ale tak to je drobnost, už si tady z toho dělám chat, tohle je poslední příspěvek, dýštak reakci do pošty, jestli to vůbec stojí za pozornost, cítím, že jsem něco přehlédl s tím průbojným ...

  Ikonka uživatele Kibe    [pošta] NEW     16:51:50 16.11.2007
  To found: Proletí, ale nevím kam tím míříš?

  Ikonka uživatele found    [pošta] NEW     15:59:43 16.11.2007
  Kibe: a jo, to je pravda, to jsem se zase unáhlil já ... no, takže vlastně sme to dali nějak dohoromady nemílím-li se.

  Jen ještě otázečka, neproletí brněním všechny šípy?

  Ikonka uživatele Kibe    [pošta] NEW     8:25:44 16.11.2007
  To found: jo, to jsem se nechal unést a unáhlil se:-)...v tomhle případě jde o to, že šíp poletí pomaleji, protože luk nevystřelí 2 různě těžké věci stejnou v...většinou se hmotnost šípu pohybuje okolo 8-10 grains/ 1lbs.

  To Corwin45A: Šípy s úložným prostorem pro jed opravdu existivaly-pokud šíp do jedu pouze namočíš, tak nepojme celou dávku jedu z pravidel a tedy i zranění jedem není plnohodnotné...
  Veškeré obrázky naleznete na stránkách, které jsem minule zmínil, jinak okno je výřez do těla luku(dnešní luky ho mají všechny-tím se posouvá šíp až k ose luku a při výstřelu není vychýlen lukem) a hluboké madlo umožňuje jiný úchop luku, který zmenší plochu na kterou tlačí ruka a tím i negativní vliv úchopu na vystřelení.

  Ikonka uživatele found    [pošta] NEW     7:43:11 16.11.2007
  Kibe: Vzoreček pro zachování hybnosti je :

  m1 * v1 + m2 * v2 = ( m1 + m2 ) * u

  kvadráty tady nemáš nikde, to, s čím sis možná spletl mou poznámku je kynetická energie ( 1/2 mv na druhou ( d ) )

  1/2 m1 * v1d + 1/2 m2 * v2d = 1/2 ( m1 + m2 ) * u2

  dávám to tedy pro dokonale nepružný ráz ... doufám, že jsem se v tom nezamotal, ale ono by to zřejmě šlo vysvětlit obojím, jak hybností, tak kynetickou energií, ale ty vzorečky jsou prostě podle mého sešitu na fyziku takhle ...

  Ikonka uživatele Kibe    [pošta] NEW     23:38:39 15.11.2007
  K vložení mám malou poznámku (nevím, jestli je to má chyba, nebo chyba redakce, ale u VYLEPŠENÍ LUKŮ-PARAMETRY má být : SZ/ útoč. -v grádech )

  Jinak ohledně zápalných šípů...čísla jsou správně (s hadrem na šípu se dá strefit houby, a dostřel je malý kvůli neaerodinamickosti...) jinak vzoreček je m*v na druhou...tydy rychlost na druhou...ale to je asi jasné )

  Ano, nechci se fušovat alchymistům do řemesla, tedy "magické šípy" nechávám na někom jiném:-)

  Co se reálné lukostřelby týká, tak ta je mnohem složitější...jen jsem se ji pokusil dostat do omezených pravidlových čísel Drd...pokud by to někoho dále zajímalo, tak vřele doporučuji stránky naší organizace lukostrelec.cz, kde se ohledně lukostřelby dozvíte asi úplně všechno:-)

  [Další]
  [Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
18 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.077835083007812 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách