www.Dracidoupe.czUniversální návod pro kombinování jednoručních zbraní

Příprava pro tisk (tisknuto 1495x)
Autor:UnknowN
Přidáno: 22:38:52 02.10.2007
Hlasovalo: 13
Průměrné hodnocení: 2.54

Kombinování zbraní

Zde uvedený způsob kombinování zbraní vychází z pozorování vztahů mezi jednotlivými zbraněmi v pravidlech a jejich kombinacemi. Dospěl jsem k závěru, že jedna ze zbraní v kombinaci je "hlavní", druhá je vedlejší. Klíčem ke zjištění je určit, o kolik "vedlejší" zbraň "vylepší" hlavní zbraň, přičemž platí, že hlavní zbraň je vždy ta těžší. Jsou-li zbraně stejné, záleží poté na jejich kategorii.

Pozn.:
- U kombinací lehkých zbraní bylo možné z pravidel vyčíst poměrně jasné zákonitosti, u středních už bohužel ne, tudíž jsem při určování paramatrů středních zbraní vycházel z podobností s lehkými zbraněmi.
- nelze kombinovat zbraň "žádná"
- kombinování těžkých zbraní se středními případně s dalšími těžkými už nepřináší uspokojivé výsledky a proto se jím nebudeme zabývat a ani ho nebudeme doporučovat.


Nejprve hodnoty pro pravidlové zbraně:
lehké zbraně:

dýka
kombo s lehkou: +1/+1/+4
kombo se střední: 0/-1/+2
kombo s těžkou: -1/-2/+1

tesák
kombo s lehkou: +2/0/+4
kombo se střední: +1/-2/+2
kombo s těžkou: 0/-3/+1

krátký meč
kombo s lehkou: +3/0/+5
kombo se střední: +2/-2/+3
kombo s těžkou: +1/-3/+2

obušek
kombo s lehkou: +2/-1/+4
kombo se střední: +1/-3/+2
kombo s těžkou: 0/-4/+1

palcát
kombo s lehkou: +2/+2/+5
kombo se střední: +1/+1/+3
kombo s těžkou: 0/-1/+2


střední zbraně:

šavle
kombo se střední: +4/-4/+2

široký meč
kombo se střední: +2/-3/+2

sekera
kombo se střední: +1/+1/+3

kyj
kombo se střední: +1/+2/+3


Pro nepravidlové zbraně:

U lehkých zbraní by mělo stačit charakteristiku zbraně ve formátu ÚČ/ÚT/OČ upravit o -1/+1/+6, je-li "hlavní" zbraň lehká, případně o dalších -1/-2/-2, je-li "hlavní" zbraň střední, případně o dalších -1/-1/-1 je-li hlavní zbraň těžká. U středních zbraní již podobné zákonitosti jako u lehkých nebylo možné vysledovat, kvůli rozdílnosti charakteristik širokého meče a šavle. Nicméně by mohlo být postačující upravovat charakteristiku středních zbraní kombinovaných s další střední zbraní (kromě těch dvou výše jmenovaných) o -2/0/+4.


Kategorie:

Kategorii výsledné kombinace určujeme z větší části podle kategorií vstupních zbraní, u kombinací lehkých zbraní je směrodatná i jejich celková hmotnost.

lehká + lehká celkem do 15 mincí = lehká kombinace
lehká + lehká nad 15 mincí = střední kombinace
střední + lehká = těžká
střední + střední = těžká
těžká + lehká = těžká


Délka:

Délka kombinace dvou zbraní je dána průnikem jejich délek - například kombinace "dlouhý meč a dýka" má délku 1, ačkoliv délka dlouhého meče je 1-2. Pokud někdo zrovna v rukou drží výše uvedenou kombinaci, může na vzdálenost 2 útočit pouze dlouhým mečem, bez kombinačního efektu dýky.


Vliv démonů:

Je-li do zbraně zakletý démon, tak se jeho efekt přičítá podle okolností k charakteristikám hlavní zbraně, nebo ke kombinačním charakteristikám vedlejší zbraně. Přitom je třeba mít na paměti, že omezení úprav démonem se vztahuje ke skutečnému ÚČ/ÚT/OČ zbraně a ne k jejich kombinačním ekvivalentům.


Příklady:

dvě sekery:
- jedna sekera: 3/+1/-1
- úprava druhou sekerou: +1/+1/+3 (charakteristiky 3/+1/-1 upravené o -2/0/+4)
- výsledná kombinace: 4/+2/+2

sekera s útočným démonem +3/+1 a obyčejná sekera
- sekera s útočným démonem: 6/+2/-1
- úprava druhou sekerou: +1/+1/+3
- výsledná kombinace: 7/+3/+2

dvě sekery s útočným démonem +3/+1
- sekera s útočným démonem: 6/+2/-1
- úprava druhou sekerou s útočným démonem: základ (+1/+1/+3) + démon (+3/+1/0) = +4/+2/+3
- výsledná kombinace: 10/+4/+2

všechny uvedené kombinace spadají do kategorie "těžké".


Příklad pro nepravidlové zbraně:

Nová zbraň XY a Nová zbraň YX:
Zbraň XY = střední 4/+1/0
Zbraň YX = lehká 3/-1/+1
- z toho vyplývá: zbraň XY = "hlavní", zbraň YX = "vedlejší"

Výpočet kombinační charakteristiky zbraně YX:
Základní charakteristiky: 3/-1/+1
Úprava za kombinaci se střední zbraní: (-1/+1/+6) + (-1/-1/-2) = -2/0/+4
- z toho vyplývá: Kombinační charakteristika zbraně YX = (3/-1/+1) + (-2/0/+4) = +1/-1/+5

- z toho všeho vyplývá: charakteristiky kombinace zbraní XY a YX = 5/0/+5 a spadá do kategorie "těžké".
Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
  [Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 21
Ikonka uživatele Saharus    [pošta] NEW     19:14:11 15.05.2009
Souhlasím, kombo je spíše kombinace pohybů než kombinace zbraní.
Osobně bych dal ke kombinacím určitou specialní "expertise" k jejich používání , která by se vztahovala na konkrétní třídu a typ zbraně (například krátké: motýlí meče
- ne dýky a nože obecně každá zbraň je specifická a u "dual wieldu" to jde pocítit velmi hodně)

Jinak mi to ani jinak nevadí, nicméně je to vše o zkušenosti (pokud se držíme reality), osobně bych byl pro dynamické postihy, které by časem se zkušenostmi získanými v boji s určitou kombinací zbraní dosáhly nuly, ba staly by se pozitivy.

Dívám se na to jako šermíř (což v realitě jsem) kdybych se na to díval jako PJ tak to hodnotím vesměs kladně. Takže to berte jako detaily, nikdy všechny 100% neuspokojíte :D

Ikonka uživatele hitone    [pošta] NEW     14:02:05 04.03.2008
Jen taková malá poznámečka: Asi bych použil výraz kombinace, spíš než kombo...

Ikonka uživatele Zdenál    [pošta] NEW     15:59:09 09.10.2007
Systém zbraní je postavenej tak že zbraně v každé skupině jsou vždycky víceméně stejně dobré (+-). Zbraně z těžší lepší než z lehčí.

Ve chvíli kdy jakákoli jedna kombinace vyjede nějakým směrem z odpovídající skupiny (třeba těžké obouruční), systém je špatnej.

Kloním se v tomto též k určování každé kombinace zvlášť a intuitivně.

Ikonka uživatele Folcwine    [pošta] NEW     12:54:07 09.10.2007
Dílo mě připomíná sochu se zlatou hlavou, stříbrným tělem a hliněnými nohy. Sice ty hliněné nohy dodal už Altar, ale ani to dílo moc neomlouvá. S kombinací útočit s oběma zbraněmi zvlášť není špatný nápad, ale musí se započítat postihy, protože při boji se dvěma zbraněmi se musí soustředit na dvě zbraně, místo na jednu.

K dílu: Vůbec jsem nepochopil systematiku oprav za druhou zbraň, třeba u palcátu je +5OZ při kombinaci s lehkou, to je tak trochu přespříliš. Démoni by kombinovat neměli jít. Démon by se měl uplatnit jen v tehdy, pokud v druhé zbrani je ten samý démon, jinak různí démoni způsobí více škod než užitku.

Dílo se mi zdá být nedotažené, protože mohou vzniknout nepravidlové statistiky (SZ 11, OZ 5 aj.), tím pak padá Altarovské vyvážení pro boj s jednou zbraní, kdy součet SZ a poloviny útočnosti není nikdy vyšší než 9.

Ikonka uživatele Nathaka Warrior    [pošta] NEW     14:43:38 06.10.2007
Sniper: To by bylo na delší debatu, která sem nepatří. Jednoduchým pravidlem přidáš postih pro dvě zbraně, aby nebylo příliš snadné s nimi bojovat. Dál bych to bral jako dva útoky zároveň, tedy jako jednu akci se dvěma hody, proti kterým se obránce brání taktéž dvěma hody.
Dá se s tím hrát, když se to doladí, ale stejně je to jen kec do diskuze. Sám stále tvrdím, že nejlepší je vypsat každou kombinaci zbraní až když je ve hře použita, a to podle srovnání této kombinace s čísly u jednotlivých zbraní, tak, aby odpovídaly čísla schopnosti s těmito zbraněmi někoho zasáhnout, jejich síle při zásahu a také jejich možnostem při obraně. Ty dva hody jsou prostě jen nápad, viděl jsem to párkrát hrát a jde to.
Další reakce už prosím do pošty, ale je to zbytečné.

Ikonka uživatele Legar    [pošta] NEW     8:23:02 06.10.2007
Nathaka Warrior: To, co navrhuješ je ještě silnější a navíc ještě méně reálné než popisovaný systém. Dvě obrany jsou v pořádku, možná (ale jen možná) bych povolil i tři (jednu zbraní, kterou útočíš a dvě tou druhou). Útok ale v každém případě jen jeden. Klasické DrD je na zvouzbraňové varianty nepřipravené (byly tam násilně dodány až ve verzi 1.5).

UnknowNa bych ocenil za kvalitní práci s matematikou. Problém je, že musel stavět na dosti vratkém základu a podle toho to také dopadlo (nesmyslně silné kombinace...)

P.S.: DrD+ má relativně slušný systém pro používání dvou zbraní. Pokud skousnete složitější souboják...

Ikonka uživatele Sniper    [pošta] NEW     8:07:31 06.10.2007
Nathaka Warrior: hloupost. Stejně jako v jakémkoliv oboru neznamená zdvojení něčeho dvojnásobnou efektivitu (neboť se část energie ztratí v komunikaci a vzájmené kooperaci), tak dvě zbraně neznamenají dvojnásobek akcí. Sehrát to dohromady je obtížné, hodně obtížné, navíc kdo by dvě zbraně používal takto striktně, nebyl by ve skutečnosti moc účinný. A kdyby to šlo jak popisuješ, jen blázen by dvě zbraně nepoužíval.

Ikonka uživatele Nathaka Warrior    [pošta] NEW     23:43:14 05.10.2007
No, zkuste někdy použít alternativu dvou útoků a dvou obran. S každou zbraní útočit zvlášť. Je to ne zrovna elegantní, ale docela použitelné řešení. Prostě dva hody na útok a pak také dva hody na obranu.

Ikonka uživatele Sniper    [pošta] reputace: 1
nedohledatelné: +1
NEW     23:34:08 05.10.2007
Problematické, problematické.

Dílo je pro mne dosti kontraproduktivní, ze dvou hlavních důvodů.

1) DrD systém má dosti omezenou "kapacitu" zbraní díky nastavení svých parametrů a už v základní tabulce jsou zbraně rozlišovány "násilně" - je jich tam víc než je schopen souboják unést. Navíc boj dvěma zbraněmi je něco speciálního. Nikdy se v prasi příliš nepoužíval, je vyčleněn prostě jen elitě co se jím vážně zabývala, neboť potřebuje ohromně výcviku. Na druhou stranu ale když už někdo boj dvěmi zbraněmi ovládne, získá strašnou výhodu - málokdo umí bojovat proti nim (ano, slyšíte správně, o to jde hlavně - síla dvou zbraní je v tom, že málokdo je cvičen v boji proti nim). Systém DrD tohle nebere a nezohledňuje, takže už v základu se dostáváme mimo realitu, diskuze o reálnosti nějakých 11/-1/+3 už pak je pro mne prostě jen takové "viditelné" camrání.

2) Málokdo ví něco o reálném šermu a ještě méně si uvědomuje, že reálný šerm je neaplikovatelný na DrD. Copak Talhoffer učil šermovat proti skřetům, trolům, drakům? Ne. A že je potřeba použít naprosto jiné zbraně, techniky, postupy, o tom není pochyb.

Vezměme jen to co je v diskuzi označováno za pochybné - kombinace šavle a palcátu, označována za nesmyslnou. Ta je naopak podle mne jedna z nejlepších, neboť kombinuje rychlou sečnou zbraň se zbraní destruktivně pádnou, je to tedy použitelné na protivníky spolehající na úhyby i na ty co raději mají pevný pancíř, s čímž si dvě stejné zbraně neporadí tak snadno (ty ale díky stejnosti jsou lehčeji ovladatelné v obraně). A takto můžeme pokračovat dál.

Ve výsledku tedy vidím dílo jako něco snažící se hledat vylepšení tam, kde není co vylepšovat, kde se to má rovnou překopat (a odpovědi Altaru mě málem porazili ze židle, když už sami neví proč mají pravidla jak je mají, zvláště tak důležotou část, je něco fakt špatně). A diskuze je asi stejně zbytečná a dosti nedotahující (míchající realitu a fikci k pěkným paskvilům).

Ikonka uživatele Skočdovovsa    [pošta] NEW     22:11:39 05.10.2007
oči plíživé:

"přičemž platí, že hlavní zbraň je vždy ta těžší."

  [Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
27 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.83079290390015 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách