www.Dracidoupe.czLuky, šípy a jejich výroba

Příprava pro tisk (tisknuto 1317x)
Autor:Kibe
Přidáno: 19:54:36 14.11.2007
Hlasovalo: 19
Průměrné hodnocení: 4.37

Anotace: Článek navazující na grádování

Šípy

Význam tabulky

Parametry: + SZ , + útoč
Dostřel: úprava dostřelu - v procentech
Výroba doba výroby jednoho kusu
Náročnost výroby: bonus při použití dovednosti
Cena cena za 10 kusů
 1. „Obyčejný šíp“ ( šíp dobré kvality i zpracování s funkčním železným hrotem)
 2. Parametry: +0, +0
  Dostřel: 100%
  Výroba 1 kusu: 3-5směn
  Náročnost výroby: -1
  Cena (10 ks): 1 stř.
 3. „Lovecký šíp“ ( celkově kvalitnější zpracování, lépe vyvážen, kvalitnější materiál-tříděný)
 4. Parametry: +1, +0
  Dostřel: 110%
  Výroba 1 kusu: 4-6směn
  Náročnost výroby: +1
  Cena (10 ks): 9 stř.
 5. „Bitevní šíp“ (šíp s větší hmotností, masivnější, delší, 4letky, kvalita dle účelu použití-převážně nepřímá střelba-používány pro nenáročnost a nízkou cenu výroby-pouze dlouhé luky…běžně užíván pouze armádami lidí)
 6. Parametry: -1, +2
  Dostřel: 90%
  Výroba: 5-6směn
  Náročnost výroby: +0
  Cena(10 ks): 5 stř.
 7. „Precizní šíp“ (šíp dokonalého zpracování, i kvality materiálů-z dílen mistrů)
 8. Parametry: +2, +1
  Dostřel: 120%
  Výroba: 9-12směn
  Náročnost výroby: +4
  Cena(10 ks): 10-40zl.
 9. „Magický šíp“ (nemá parametry kouzelné zbraně; menší poškoditelnost; vyrábět ho může jen alchymista)
 10. Parametry:základ +1/+0
  Dostřel: základ +10 sáhů
  Výroba (10 ks): základ +5 směn
  Cena (10 ks): základ +10-30 zl.
 11. Zápalný šíp (většinou použit obyčejný šíp a omotán napuštěným hadrem….důležité je řádné upevnění omotávky a použití kvalitní hořlaviny, jinak se popálí tak maximálně střelec)
 12. Parametry-úprava: -3, +0
  Dostřel: 50%
  Výroba: 1 šípu/asi 3 kola

  Popálí za 1k4-1 životů (je asi 20% šance, že zhasne a to u dobře vyrobené omotávky s olejem)

 13. „Zápalný šíp“ (speciálně ukovaný hrot pro naplnění hořlavou směsí)
 14. Parametry: -2/+0
  Dostřel:70%
  Výroba (1 ks): 4-6 směn
  Náročnost: +0
  Cena (zl/10 ks): 1 zl.

  Popálí za 1k4+1 životů (5%, že zhasne)

 15. „Pískavý šíp“ (pro odvedení pozornosti, signalizace,…)
 16. Parametry: -1/-1
  Dostřel:80%
  Výroba (1 ks): 4-6 směn
  Náročnost: +0
  Cena (10 ks):4 stř.
 17. „Řezný šíp“ (šíp s hrotem na způsobení hlubokých řezných ran, nebo přestřelování lan)
 18. Parametry: -1/+3 (u kovových zbrojí KZx2); +2/+3 (na lana)
  Dostřel: 90%
  Výroba (1 ks): 4-6 směn
  Náročnost: +0
  Cena (10 ks):8 stř.
 19. „Šíp s poltivým hrotem“ (při pronikání do těla se rozdělí na 2 a více částí-často nezákonné )
 20. Parametry: +0/+1; navíc další zranění (1k6-1)
  Dostřel: 90-100%
  Výroba (1 ks):5-7 směn
  Náročnost: +0
  Cena (10 ks): 1,2 zl.
 21. „Průbojný šíp“ (na pronikání brněním)
 22. Parametry: +0/-2 (poloviční KZ-zaokrouhluj dolu. KZ přidané démonem se nedělí)
  Dostřel: 100%
  Výroba (1 ks): 4-5 směn
  Náročnost: +0
  Cena (10 ks): 2 stř.
 23. „Ranivý šíp“ (zpětné háčky ve více řadách, ozubení)
 24. Parametry:+0/+1
  Dostřel:100%
  Výroba (1 ks):4-5 směn
  Náročnost: +0
  Cena (10 ks): 3 stř.
 25. „Ranivý lovecký šíp“
 26. Parametry: +1/+1
  Dostřel: 110%
  Výroba (1 ks): 5-6 směn
  Náročnost:+2
  Cena (10 ks): 2 zl.
 27. „Plnící šíp“ (na dopravení dávky jedu, nebo jiné tekutiny do těla oběti)
 28. Parametry: +0/+0
  Dostřel: 80%
  Výroba (1 ks):7 směn
  Náročnost:+1
  Cena (10 ks): 5 zl.
 29. „Cvičný šíp“ (pro terčovou střelbu)
 30. Parametry: +0/-3
  Dostřel:100%
  Výroba (1 ks): 2-3 směny
  Náročnost: -1
  Cena (10 ks): 8 měd.

  Pozn. k 5. položce (magický šíp): Základ = jiný šíp…nejčastěji jeden z prvních 4.

  Dále se používají šípy posílené různou magií( bleskové, ohnivé, explozivní( 2x zranění), ledové, proti určitému nepříteli, „nezničitelné“)…tedy většinou skutečně magické s démonem. Cenové relace se pohybují od desítek po stovky zlatých za kus.

  Poznámka pro Asterion - Arvedané je dokázali vyrábět „sériově“ (v desítkách kusů)!

  LUKY a jejich výroba

  Název Parametry SZ/útoč. Dostřel Cena ve zl. (Albireo)Náročnost výrobyDoba výroby
  Dlouhý luk: 5/+1 15/ 30/ 50 12 +0 1 den
  Krátký luk: 4/+0 10/ 20/ 30 4 -1 1 den
  Kladkový(krátký):5/+2 20/ 35/ 55 105 +4 (na Asterionu zatím pouze orkové) 3 dny
  Ramawi: 5/-1 15/ 30/ 45 127 +2 (kompozitní, na Asterionu pro lesní elfy; pro ostatní nevyrobitelné) 10 - 20 dní

  Vylepšení luků

  Název Parametry SZ/útoč. - bonus v grádech Cena Oprava náročnostiOprava doby výroby
  Reflexe:+1-2/+3-6 G+20-40 +2 +2 dny
  Kompozitní:+2-3/+3-6 G +30-80+3 +2 dny
  Okno+1-3/ +0 G+10-20 +2+1 den
  Hluboké madlo +1-2/ +0 G+10-15 +1+půl dne
  Výroba na míru+1-2/ +0 G x3-10 +1 +2 dny
  Tětiva ze spec. mater. +0/+1-3 G +5-15 -- --
  Spec. mater. na končík +0/+1 G +5 +1+půl dne
  Síla nátahu +0/+1 G za stupeň síly (mimo 10/+0) (cena, náročnost ani délka výroby se nemění, ale až na výjimky je nutná výroba na míru)

  Pozn.: +1 G út. = +1 sáh dostřelu

  Grády postavy ohledně střelby z luku a kuše se přičítají pouze k SZ (u praku i k út.)

  Výroba luků a šípů

  Dovednost: střední
  Vlastnost:obratnost
  Potřeba:řezbářství/tesařina dobře
  Pozn.:hod na každý vyráběný luk nebo 10 šípů

  Proces výroby je rozdělen na 2 etapy:

  1. Příprava materiálu (v závorce šípy):

  • Základní doba: 12 (4) měsíců
  • Za každé 3 (1) měsíce navíc se nebezpečnost snižuje o 1 (maximálně o 2 (1))
  • Za každé 3 (1) nedokončené se snižuje o 1 (maximálně o 2 (1))

  Například za 6-7 měsíců přípravy materiálu na luk a 2-3 měsíce pro šípy má lukař Robin(stupeň znalosti dokonale, obratnost 18/+3)za přípravu materiálu postih –2 na hod proti pasti.

  Během doby, kdy materiál vysychá si výrobce může a většinou připravuje různé „věci okolo“, čímž může urychlit výrobu. Například: letky, šlachy, klih, smůlu, lýko, hroty, nitě, tvrdá dřeva na střed luku, speciální končíky, kůže a barvy… takže se nedá říct, že by se nudil. Také se musí shánět po dalším materiálu, neb luk a šípy nelze udělat ze všeho co roste a má zelené listy.

  Poté, co se výrobce rozhodne materiál použít, tak se hází na past kvality materiálu:

  int + oprava za dobu přípravy + stupeň dovednosti ~ 3 ~ použitelné / nepoužitelné

  TÚ:past při druhé fázi o 1 nižší
  Ú: materiál normálně použitelný
  N: materiál ztracen
  FN:projeví se až po dokončení druhé fáze -> luk/šíp zničen (zbytečná práce)

  2. Samotná výroba: hod na past dovednosti (po všech opravách).

  TÚ: podařilo se v kratším čase (o 1/4; zaokrouhluj na dny - nejméně však 1den) +1k6/2 G k SZ a Út
  Ú:povedlo se ve stanoveném čase a chtěné kvalitě
  N:výrobek se nepovedl, tak jak měl; výroba trvá 2x déle
  • rozdíl o 1: -1k10 G
  • o 2: -(1k6+9) G
  • o 3 a více: výrobek nebyl dokončen, nebo se zlomil

  u šípů se hází na počet dokončených (1k10-1/ 1k6-1/ 0)

  FN:luk se zlomí při prvním nátahu (popř. zranění výrobce)

  Pozn.:

  • Kovové hroty se zpravidla objednávají u kováře.
  • Při opravě náročnosti pasti záleží na typu šípu a vylepšeních luku.
  • U nekovových hrotů (dřevo, kámen, kost) je kvalita horší (viz. „APLIKACE“).

  Například řezný šíp vyrobený lukařem Robinem bude mít náročnost výroby +2 (+0 za druh šípu a –2 na hod proti pasti za přípravu materiálu). Výroba 10 ks potrvá 50 směn (cca 8,5 hodiny) a budou stát 8 stř. Reflexní dlouhý luk, kompozitní s oknem a hlubokým madlem a na míru pro důstojníka albirejské posádky (síla 17/+3, obratnost 12/+0, 3 G na dlouhé luky) budeúspěšně vyroben (past byla 5, hodil 7 na 1k10) za 8,5 dne s parametry 6/+2 (úč. 7/+2), dlouhý dostřel 66 sáhů (+12G (resp. 15)/+16 G), bude stát 950 zl. Je to opravdu hezká koupě…

  Vystřelený výše vyrobený řezný šíp bude mít dostřel až 60 sáhů (90%) a parametry 5/+5. Avšak cíl (hevrení šaman v šupinové zbroji, přílbě a s chrániči, celkem KZ 5) si bude počítat dvojnásobné KZ (tudíž 10). Důstojník by musel mít „z Khara štěstí“, aby se do něj trefil. Ale pokud trefí, hevren udělá fííí… a umře.

  Pozn.:

  • Pokud si postava za rodovou zbraň vybere luk, tak má při výrobě bonus +1 na past.
  • Tato dovednost není z časového hlediska příliš vhodná pro vlastní postavy.

  Kvalitnější kusy nelze sehnat „na každém rohu“ a skutečných mistrů převážně z řad elfů(ale i lidí, trpaslíků, skřítků a v poslední době i orků) v tomto oboru, u kterých si můžete nechat vyrobit dokonalé šípy vyrobené přesně pro váš nástroj schopné zasáhnout přesně to místo, na které byly vystřeleny, je podobně jako u běžných zbraní a zbrojí…u luků je tento výběr možná ještě menší…to se také značně projeví na ceně…pokud výrobce peníze vůbec zajímají

  Všechny ceny jsou tak, jak je používáme my…tedy pouze orientační.

  Kibe a Sadaam


  Hlasování

  Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

  Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

  Diskuze

  Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

  příspěvků. Řadit podle .
    [Předchozí]
  Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 32
  Ikonka uživatele Kibe    [pošta] NEW     11:15:58 06.02.2013
  Dodatek:

  16. "Tupý šíp" (střelba způsobuje stínové zranění)
  Parametry: -1/ +0
  Dostřel: 70%
  Výroba (1 kusu): 5-6směn
  Náročnost: +1
  Cena (10ks): 1 stř.

  Namísto kovového hrotu je zde vytvořena malá symetrická bambule z lýka a šlach.

  Ikonka uživatele Saharus    [pošta] NEW     15:01:22 20.05.2009
  Hm hodně promakaná práce... :-) co jiného dodat Kibe a Sadaame jste jedničky :D

  Ikonka uživatele Sadaam    [pošta] NEW     18:26:26 05.12.2007
  A proč ne? Navíc, do článku jsem přispěl pouze cenami za jednotlivé druhy luků (a ty jsou převzaty z oficiálního Asterionského ceníku) a snad i drobnými poznámkami ohledně stylizace textu. Co se týče obsahu, vëškerou práci odvedl Kibe a já jsem dokonce výslednou verzi viděl až tady :-)

  Ikonka uživatele zerafel    [pošta] NEW     10:00:37 26.11.2007
  Sadaam:

  Proč hodnotíš, když jsi spoluautor díla?

  Ikonka uživatele Sadaam    [pošta] NEW     11:07:06 23.11.2007
  Pískavé šípy používali např. Slované... taky proto se jich všichni báli :-) (když se nad vámi na obloze ozývá "fíííí" a nevíte odkud, tak vám to na morálce příliš nepřidá!)

  "Magický šíp" (č. 5) bych zařadil do kategorie "nemagických alch. předmětů" (jako zubatá dýka), nazvěte si jej třeba "šíp vyrobený alchymistou" nebo "magický nemagický šíp"...

  Co se týče těch vysokých čísel (jak uvádí zerafel: "Zakleju démony: *22 / +4 (3x SZ, 3x utoč.)"), my hrajeme na Asterionu, kde je skoro nemožné těchto čísel dosáhnou (theurgie tam není tak mocná). A pokud někdo hraje "klasické světy", kde je možné býti šermířem na vysokém levelu v pohodě s mečem 20/+10 (trochu asi přeháním, ale někde na netu jsem již takový podobný příklad viděl :-)), tak proč ne takový luk, který zabíjí ještě před dopadem šípu??? :-)


  Ikonka uživatele Kibe    [pošta] NEW     13:09:29 20.11.2007
  Pískavý šíp není magický...bylo by to uvedeno-tedy opravdu píská jen za letu...ještě nějaký dotaz?

  Ikonka uživatele zerafel    [pošta] NEW     12:53:34 20.11.2007
  Krtecek:

  V textu u pískavého šípu nevidím žádnou poznámku, že píská pouze ve vzduchu za letu. Proto jsem se ptal, jak piští - jestli magicky nebo tak, jak mi tu říkáte. Já neříkám, že to, co tu tvrdíte, je blbost, jenom narážím na možnost jiného výkladu textu - čímž by mohl být i magicky pískající šíp. O to mi jde.

  Ikonka uživatele Kibe    [pošta] NEW     12:51:38 20.11.2007
  Re zerafel:
  Musím uznat, že mě tvůj příspěvek trochu rozohnil...:-) Tedy jinak:

  Magický šíp znamená doplnění alchymistických kouzelných předmětů z PPZ...a je bez démona...nemá parametry magické zbraně...

  Jinak lovecký šíp jsi popsal dobře(tedy lovecký ranivý)...řezný šíp nemá hrot, ale břit různého tvaru a provedení o délce zhruba až 10cm a je šikmo, nebo až kolmo na směr letu.

  Možná, že to s tím jedem v normálních pravidlech je možné, ale pokud se nad tím člověk rozumně zamyslí, tak to nejde...proto tento článek také patří pod úpravu zbraňového systému(Grádování)...

  Napsal jsi:
  Precizní šíp - Blbost. Tak vysoké parametry by nám udělaly z luků pěkně silné hračičky. Když bych ještě koval hrot pomocí železné sochy nas ohněm salamandra, tak mám šíp +4/ +1 - dám jej k dlouhému luku a jsem elf 6 / +1. Zakleju démony: *22 / +4 (3x SZ, 3x utoč.).

  Nevím co je kování se salamandrem(slyším poprvé)...a pokud by někdo byl tak zámožný, že by si mohl takovou úpravu démony dovolit, tak to je hezké, akorát ti to nesedí, protože by se na tuto věc počítal pouze silnější démon(v luku), tedy by ti byl démon v šípu na nic (to dokonce v pravidlech je).

  Ohledně zranění ohněm to závisí snad na okolnostech a navíc nikde není uvedeno, že zápalný šíp zraňuje za 1k6 +1(to je pouze u pochodně a kouzla oheň)...oheň na šípu(pokud je nemagického a netoxického původu-myšleno silá chemikálie) je mnohel menší, za letu téměř nehoří a po dopadu do živého(svaloviny) okamžitě zhasíná...

  Některé šípy lze nalézt zde: http://www.historicke-sipy.wz.cz/fotogalsipu.htm < br />

  Ikonka uživatele Krtecek    [pošta] NEW     11:36:40 19.11.2007
  zerafel:

  Jako člověk vzdělaný v technickém oboru (tedy částečně i ve fyzice) nevidím problém v bodě pískajícího šípu. Pokud je psáno: "Za letu funguje jako píšťalka," je celkem zjevné, že po dopadu (tedy je-li šíp v klidu vzhledem ke svému okolí) šíp pískat nebude. Výjimkou je samozřejmě, pokud je šíp zabodnut do letícího ptáka nebo pokud se zasažený terč pohybuje v bouři/smršti - pak by šíp možná pískat i mohl. Ale to už je slovíčkaření.

  V bodě alchymistického předmětu s tebou musím souhlasit - jedná se pravděpodobně o útočného démona z 1. sféry a uvedená cena šípů je vzhledem k tomu směšně nízká. Za 10 takových démonů by to bylo podle podmínek světa 5-20 tisíc zlatých. Zde je chyba jednoznačně na straně autora.

  Hodnotit zatím nebudu.

  Ikonka uživatele zerafel    [pošta] reputace: 1
  Lyrie: +1
  NEW     10:49:17 18.11.2007
  Kibe:

  hhh, hezká reakce uražené máničky.
  Zřejmě jsi to nepochopil ty. Já neříkám, že lovecký šíp a řezný hrot je to samé, já se ptal na rozdíl. Ty jsi mi jej však stále neřekl, namísto toho jsi mě napadl. Pokud tam nějaký rozdíl je, rozhodně nebude tak rapidní, aby se tak brutálně měnily parametry - TO mi na díle VADÍ. Brutální změna parametrů kvůli kdejaké, s prominutím, volovině.
  Pískavý šíp - máš to ale smůlu, že jsem fyzik. Vím, jak to funguje, já se tě ale opět ptal, zda to piští i po dopadu, opět jsi neodpověděl.
  Magický šíp - Tak tady nevím, zda jsi hlupák ty nebo já, ale i alchymistické předměty (magické) jsou ze sfér - viz kolonka sféra v PPZ.
  Já bych si ten flakóněk namazal předem - pravidlově je to možné a to je to hlavní - viz třeba potření šípu kurarem za 1k10 životů na cíl.

  Tvá odpověď byla zbytečně ukvapená a zbytečně uražená. Práci jsem četl celou.

  Máš šanci to dobře vysvětlit, do toho. Mám tu kupu otázek. Pokud na většinu z nich slušně odpovíš, změním i své hodnocení <tečka>

  s p. a ú. ... z.

    [Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
16 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.82794809341431 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách