www.Dracidoupe.czReputace aneb věhlas družiny

Příprava pro tisk (tisknuto 1702x)
Autor:Rob313
Přidáno: 15:11:40 22.08.2012
Hlasovalo: 11
Průměrné hodnocení: 2.73

Anotace: Jedná se o jednoduchý, leč dle mého mínění propracovaný návod, sloužící k růstu věhlasu.

Reputace

Jak již bylo zmíněno v pravidlech DrD, postavy stoupají v běžném povědomí lidí vašeho světa. Osobně mi však přišla škoda nevyužít tohoto potenciálu, který je ukryt ve věhlasu postav. Proto jsem si dovolil vytvořit doplňující systém, který můžete vyzkoušet a začlenit do svých dobrodružství. Je dělen do několika základních celků, které si samozřejmě může PJ upravit dle svého.

1. Rozdělení dle přesvědčení postav

Je nutné si uvědomit, že postavy s přesvědčení ZZ nebudou souhlasit s běžnou pomocí vesničanům a nebudou konat dobro s tím spojené. Stejný princip platí i naopak. Z jednoduchého principu lze vyvodit, že postavy s přesvědčením ZmZ a ZZ budou spíš usilovat a reputaci zápornou, kdežto postavy s ZmD a ZD o kladnou. U neutrálních postav si myslím, že není co dodávat. Neznamená to však, že když např. zloděj s přesvědčením ZmD ukradne kupci listiny s povolením k prodeji, čímž mu způsobí mnoho útrap, nemůže dostat zápornou reputaci.

2. Rozdělení reputace dle příslušnosti k rase

Další záležitostí při určování reputace je, u kterého národa (rasy) se reputace získala/ byla odečtena. Když např. družina zachrání vesnici před bandity, stoupá tento čin pouze v povědomí lidí (proč by to taky zajímalo trpaslíka nebo barbarského horala). To samé se dá aplikovat i na jiné národy. Trpaslíkovi jste přinesli odcizený poklad – získáváte reputaci u trpasličího národa. Lidské plémě to však nezajímá (ledaže by trochu toho pokladu dostali).

Předávání reputace však lze i kombinovat, pokud pracujete pro skupinu složenou z elfů a lidí. Zde už je jen na PJ jak se rozhodne. Nejlépe je však určit si pro koho má splnění úkolu větší cenu a dle toho rozdělit následné body.

Při následném rozdělování bodů dbejte též na to, jak moc hrdinský čin nebo jak velkou pomoc jste splněním úkolu danému národu prokázali.

Stejně tak lze určovat i reputaci příp. mezi klany. Splněním úkolu pro klan 1 se reputace zvýší ale pro klan 2 to nic neznamená. V případě rivality se o hodnotu přidané reputace u klanu 1 sníží reputace u klanu 2.

3. Rozdělení reputace dle společenské vrstvy

Tento odstavec už je spíše dodatkovým. Rozdělujeme zde společnost pouze na dvě základní vrstvy (každý PJ si ale může přidat vrstvy své). První vrstvou je šlechta, druhou pak běžné obyvatelstvu. Ve chvílích kdy družina bude pomáhat běžnému obyvatelstvu s tzv. Doprovodnými úkoly, je jasné, že jejich reputace se u šlechty nezvýší, neboť koho z boháčů zajímá že ve vesnici vyschla voda a kdosi ji zase navrátil. Též nebude běžné obyvatele zajímat to, že jste eskortovali náklad drahých látek bohatého kupce, který vás pak jako eskortu doporučil dalšímu. I zde je možnost kombinace, kterou přenechávám pouze na PJ.

Nyní se přesuneme k samotnému bodovacímu systému, který je základem rozdělování reputačních bodů. Jak již bylo zmíněno za reputaci se dostávají buď kladné nebo záporné body, které budeme pro přesnost nazývat reputační body (RB). Rozdělování reputačních bodů je v podstatě podobné jako přidělování zkušeností. V tabulkách naleznete relativně velké hodnoty věhlasu, ale je to proto, že s více body se lépe dělají jemné rozdíly. Dalším faktorem ke kterému je třeba při rozdělování RB nutné přihlédnout je hodnota nebo důležitost úkolu. Nelze přidělit 150 bodů za jednoduchý úkol spojený s kopáním studny a naopak. Je na každém PJ jak se rozhodne body rozdělovat. Ale nejsnadnější systém je uvědomit si důležitost úkolu a následný dopad.

Existuje zde i možnost, že pokud se postavy déle zdržují ve vesnici, či městě a plní běžné úkoly, dostávají za ně méně reputačních bodů (nutno přihlédnout k důležitosti), než při příchodu do vesnice.

Tabulka hodnot věhlasu

- tabulka hodnot věhlasu je univerzální a lze ji aplikovat na všechny vrstvy i rasy.

Kladná tabulka hodnot věhlasu

RBVěhlas
0 – 450Věhlas pouze na lokální úrovni, resp. Téměř žádný. Lidé z vesnice, čí více vesnic v blízké lokalitě si řeknou že jim někdo pomohl. Jména jsou brzy zapomenuta a příští rok na vás zřejmě zapomenou.
451 – 1000V malých vesničkách a vesnicích se povídá o tom, že jim kdosi pomohl. Povídají se o družině povídačky pro děti např. o tom jak cizinci bojovali s vlky, jak zahnali bandu zlodějů apod. ve větším kontextu je však družina stále v zapomění. Jste známí na malé lokální úrovni.
1001 – 3000Povědomí o vás vstupuje i do větších vesnic a měst. Malé vesnice si o vás povídají a doufají že když bude potřeba pomoci, budete to právě kdo pomůže. Ve větších vesnicích a malých městech můžete zaslechnout o svých činech, ale nikdo vám nejspíš neuvěří, že jste to vy. Můžete se stát terči zlodějských band.
3000 – 6500Jste známí na regionální úrovni, v malých městech vás vždy rádi vidí, ve vesnicích vás vítají květy a předhánějí se, kdo lépe ztvární váš příběh. Ve větších a velkých městech jste známi z doslechu. V malých městech o vás ví i šlechta. „Záporáci“ na vás vypisují odměny, chtějí vaši hlavu.
6501 – 10000Vaše pověst dosahuje i do velkých a hlavních měst. Vaše jméno je známé téměř po celém kraji. V menších městech jste vždy vítání a můžete se těšit z pohoštění u autorit města. Vaše doporučení putují k samotnému králi. Jste terčem profesionálních lupičských band a zabijáků.
10000 +Dostáváte úkoly od krále (nejste-li jím vy), máte ve světě privilegia. Bardi a trubadúři se předhánění, který z nich zahraje lepší píseň. Setkáváte se i s divadelními parodiemi na vás. Zná vás skoro každý v zemi. Stáváte se terčem temných sil.

Záporná tabulka hodnot věhlasu:

RBVěhlas
0 – (-450)Věhlas lokální úrovně, co zlého bylo provedeno zůstává na nějaký čas v paměti obyvatel, ale po čase lidé zapomenou.
(-451) – (- 1000)Malé vesničky a vesnice ví a povídají si o zlu, které působíte. Může se stát že na vás potáhnou sedláci nebo vás nenechají u sebe přespat. Není to však pravidlem.
(-1001) – (- 3000)Ví se o zlých činech i ve větších vesnicích a menších městech. Nejste známi jmény, ale mohou nastat problémy se strážemi, které jsou informováni a mají velmi přibližné popisy a relativně nedostačující informace. Můžete být kontaktováni lokální skupinou banditů, zlodějů, nájezdníků a pod.
(-3001) – (-6500)Váš „věhlas“ je znám na regionální úrovni, leckdo vás může udat, objevují se vaše portréty a jsou na vás vypisovány odměny. Kontakt s podzemím je téměř 100%.
(-6501) – (-10000) Zprávy o vašich činech dosahují do velkých měst, kupci se bojí cestovat bez velkých ochranek, městské stráže jsou posíleny a lidé věší trojité zámky na dveře. Zřejmě jste již velitelé tajných lupičských band na profesionální úrovni. Kolují o vás po zemi strašlivé historky, mnohdy i přehnané. Smrt je více než nevyhnutelná. Budete souzeni na regionální úrovni.
-10000+ Zem se třese strachem, vaše sláva vás přesahuje a ani mocnost si s vámi neví rady, stává se vám, že i profi zloději a vrazi chtějí být po vašem boku a sloužit po vašem boku. Smrt je jistá pokud se prokáže, že jste to opravdu vy. Jste tak „velkou rybou“, že by s vámi bylo vedeno ohromné soudní líčení na církevní i královské úrovni.

Všechny tyto tabulky slouží jako ilustrace a nemusí být přesně dodržovány, je na každém PJ jak je dokáže využít, samozřejmě popisy jsou jen nepřímou ilustrací toho, jak by vše mohlo příp. vypadat a neslouží k důslednému dodržování.

Zároveň bych chtěl ještě upozornit na to, že pokud postavy dosáhnout přechodových bodů, neznamená to hned, že se jejich pověst rozšířila. Vezmeme-li si rozsah kladu 3000 – 6500, je jasné, že když postavy budou s body na výši 3280 nebude jejich pověst v regionu taková jako při 6390.

Myslím si, že je tento systém použitelný a relativně variabilní. I tak zde určitě bude spousta „much k vychytání“ a budu rád, když mne na ně upozorníte. Dále bych chtěl upozornit, že tento text nemá nic společného s dílem již na těchto stránkách publikovaným. Vytvořeno pro server dracidoupe.cz

S pozdravem Rob313
Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 10
Ikonka uživatele Kamerask    [pošta] NEW     17:39:04 01.09.2012
Ako Zdenál povedal: Zlé postavy, a hlavné inteligentné zlé postavy sa budú snažiť pôsobiť na spoločnosť skôr kladne a tie tzv. "zlé" činnosti prevádzať v tajnosti. Totižto pri zápornej reputácií vzniká aj väčšia šanca toho, že sa bude kraj, krajina, kráľovstvo danú družinu/postavu chytiť, či zastaviť, alebo zabiť. To nieje nič príjemné....

Celkovo zaujímavé dielo pre nováčika. Zobral si si však až príliš veľké sústo :). Ale nevadí, držím palce a snaž sa ďalej (aj ja som si na začiatok nezobral nič najľahšie).

Kamerask

Ikonka uživatele Zdenál    [pošta] NEW     0:21:37 27.08.2012
1. povrchní a "zastaralé" pojetí přesvědčení. Proč by chtěly zlé postavy dosahovat záporné reputace? Co z toho pro ně plyne?

2. ??? Podle rasy ??? Pochopím pokud vnímají různé postavy a rasy činy družiny podle svého naturelu. Ale příklad s trpaslíkem je hloupý. Aby se vám u někoho zlepšila nebo zhoršila reputace, nemusí z toho daná strana nic mít ani ji to nijak poškodit. Stačí jak váš čin vnímá.

3. Obdobné jako u rasy.

Tabulka - nechápu proč má reputace větší význam na malé vsi než ve městě. Vezměme si region tvořený spádovým městem uprostřed a vesnicemi rovnoměrně rozesetými okolo. Pokud družina páchá své činy převážně v okolí několika vesnic na severu, bude zde její věhlas logicky nejvyší. Ve spádovém městě bude o něco nižší, ale bude se tam o družině vědět. Ve vsích na jihu regionu ale může být prakticky neznámá.
Tím chci říct že věhlas se šíří tam kam lidé z regionu kde je družina známá cestují a postupně se slábnoucími kontakty slábne. Nejde primárně o velikost, ale to jaký počet lidí z regionu čin družiny zaznamenal, jak pro ně byl významný a kam tito lidé cestují a s kám jsou v kontaktu.

Přijde mi že pokud počítat tak fakt základně, bez braní ohledu na rasu, klan, třídu, ... Přijde mi že jakmile se to začne štěpit, tak bude PJ jen počítat - a nakone c se ukáže že jednodušší je to řešit intuitivně.

Možná lepší si bude držet nějaký systamatizovaný soupis činnů postav a PJ by pak u CP zběžně zkontrolovl zdali a v jakém kontextu a co z toho s k danému CP mohlo donést.

Ikonka uživatele Tobi88    [pošta] NEW     21:47:55 25.08.2012
Toto dílo mi připadá dobře zpracované a srozumitelné, je to dost náročné téma a proto jsem nedal 3 hvězdičky ale 4hvězdy za snahu a dobrý nápad. Jen si v DrD těžko představím že PJ bude zapisovat body a do nekonečna počítat. Vidím také vadu v počítání reputace u trpaslíků, lidí, městech atd. To bychom pak měli zaplněný papír reputací a každá by patřila k nějakému národu, či vesnici. Spíš bych počítal reputaci jen tu kde se o skutcích dozvědí všichni obyvatelé království či kontinentu, Doufám že pochopíte co jsem sem napsal. Lépe to napsat neumím.

Ikonka uživatele Dakeyras    [pošta] NEW     22:08:42 24.08.2012
No Robe, pro svůj první post jsi si vybral docela náročné téma na kvalitu zpracování. Teda kvalitu, spíš obtížnost, protože tohle každej může cítit jinak a každý čin může být chápán úplně jinak i mezi stejnou skupinou osob.... Ale rozhodně ti přeju úspěch, protože z kvlitních děl tu těžíme všichni. Pokud budeš mít v hlavě další dílko, tak zkus navštívit i Moudrou Sovu, kde se reakce na dílo dovíš dřív, než jej oficiálně zveřejníš a můžeš vychytat muchy, které tě předtím nenapadli. Řešit je pak zde v diskuzi je už docela pozdě.

Ikonka uživatele Indužkfalfovo prasátko    [pošta] reputace: 1
Nathaka: +1
NEW     21:01:21 24.08.2012
Rob: Naprosto nechápu tu teorii s uzamykání reputace. Jakože když budu reputaci +5000 a pak začnu konat zlo, tak budu mít pořád +5000, dokud se s vedle počítanou zápornou reputací nedostanu na -2500. A v tu chvíli mi to jako skočí na -2500? Aspoň takhle rozumím tomu, cos napsal, ale asi (snad) je to špatně.
Jinak reputace s dvěma osami mi naopak přijde smysluplná. Když třeba věhlasný rytíř najednou zradí krále, reputace se mu zhorší, ale také zvýší (respektive o tom nějakou dobu budou všichni mluvit).

Po formální stránce je myslím dílo velmi zdařilé, je jasně napsané a pochopitelné. Reálný přínos ale vidím hlavně v tom, že PJe přinutí se zamyslet nad tím, že zvyšování věhlasu družiny ve světě je nutno brát v potaz a nějak zařadit. Aplikovat takový systém do hry mi přijde ale zbytečné. Hlavně kvůli tomu, že jak odhalil sám autor, bylo by potřeba vytvářet x čísel - pro různé rasy (u nichž by se čísla teoreticky měla měnit různě, když družina zachrání trpasličí poklad, lidi to sice extra nevzruší, ale přece jen se o tom asi doslechnou), místa, vrstvy, povolání (elfí kouzelník klidně povypráví lidskému kolegovi nejnovější elfí drby), atd. Nakonec budu mít dvacet čísel, která mi moc nepomůžou. Pro využití mě napadá jen pár věcí, převážně ukradených z PC her (určování cen nebo objektivní měřítko pro reakce NPC na družinu). Ale nevím, no, to člověk zvládne asi i bez číselně vyjádřené reputace a nepřibude mu hromada počítaní.

Poněkud scestná je myšlenka, že ZZ postavy chtějí špatnou reputaci. Člověk s nejlepší reputací v království je podle mě nejžhavější adept pro zákonně zlé přesvědčení :-D

Je to ovšem ve své podstatě zajímavý nápad a dobře zpracovaný, takže se těším na další autorovy příspěvky.

Ikonka uživatele Miki Wolverine    [pošta] NEW     0:19:06 24.08.2012
Jenom taková poznámka - možná se pletu, ale nebyla už reputace/věhlas přímo v pravidlech DrD?

Jinak co se týče samotného příspěvku, tak mi připadá, že z větší části je to spíš konstantování suchých faktů (postavy s přesvědčením ZmZ a ZZ budou spíš usilovat a reputaci zápornou, kdežto postavy s ZmD a ZD o kladnou; splněním úkolu pro klan 1 se reputace zvýší ale pro klan 2 to nic neznamená; a tak podobně) a vesměs kromě tabulek žádnou novou myšlenku nepřináší a dračí doupě jako takové moc nerozvíjí.
Z tématu věhlasu a reputace by se toho nejspíš dalo vytěžit víc - takhle jsem si z dílka zatím nejvíc cením Corwinova postřehu, že reputace může být sama o sobě výbornou zápletkou pro hru.

Nicméně i tak (nebo spíš tím spíš) mnoho chuti a zdaru do další tvorby :)

Ikonka uživatele Rob313    [pošta] reputace: 1
Nathaka: +1
NEW     13:11:51 23.08.2012
Všem děkuji za hiodnocení a reakce na mé první dílo. Každopádně pro upřesnění bych rád přidal pár řádků, na které jsem při tvorbě díla trošku pozapoměl.

Nechal bych na PJ jak se rozhodnou, ale jak již bylo poznamenáno, reputace by šla klidně rozložit i do geografického hlediska, kdy by určitě šla rozdělit do příslušností k vévodstvím, panstvím, městům atd... V rivalitě by šlo k jedné linii přidávat a k druhé ubírat. Něchávám však toto rozhodnutí čistě na PJ.

Zároveň bych však nedělil reputace na dvě osy z jednoduchého principu, když např. postava s vysokým věhlasem udělá něco zlého a bude se to o ní vědět, její věhlas lehce klesne, ale nikdo to nebude brát v potaz. Zároveň však rozhodnou-li se postavy konat dobro/zlo, uzamkl bych na nějaký čas dosaženou reputaci a počítal od nuly, dokud postavy nedosáhnout např. poloviční hranice reputace předchozí, v tu chvíli se již jedná dle tabulky.

K velkým hodnotám udaných v tabulce: tyto hodnoty jsou takto vysoké schválně. Chtěl jsem tím zamezit jistému bodovému přestupu že na 10 jste lokální hrdina a na 11 jste opěvovanou legendou. Vysoké rozdíly dávají prostor PJům k tomu, aby mohli s reputací lehčeji pracovat. Příkladem může být, že potkají potulného trubadůra, který už o nich slyšel, v polovině úrovně už o nich vyzpěvuje písně na trzích a na konci úrovně si je zpívají opilci v hospodách a předhánějí se kdo a jak lépe ztvární vyprávění o družině.

Každopádně toto jsou první reakce, které mne napadli po přečtení komentů, za které Vám děkuji.
V poslední řaqdě bych chtěl poznamenat. že toto dílo nemá sloužit jako návod, ale spíš jako inspirace, rada, či opěrný bod pro PJ, kteří by rádi tento systém zavedli do svého světa a proto přenechávám případnou úpravu čistě na nich. S pozdravem Rob

Ikonka uživatele Nathaka    [pošta] NEW     0:23:21 23.08.2012
Ona reputace by měla mít dvě osy, podobně jako přesvědčení v DnD. Na jedné straně se liší míra věhlasu (jedna osa), na druhé straně se liší podoba ohlasu, tedy zda je kladný, nebo záporný (druhá osa). Ta první obvykle stoupá, ta druhá se může měnit nezávisle na ní. Zároveň platí, že čím větší věhlas postavy mají (na první ose), tím snazší je zkazit si kladný ohlas a udělat si špatnou reputaci.

Vzájemné odečítání a sčítání reputačních bodů je pak jasná věc - zatímco u míry věhlasu se reputační body sčítají, u podoby věhlasu se odečítají. To si představuji tak, že družina zkrátka zamaže svoje špatné skutky nějakými lepšími. Samozřejmě je nejisté, kde se které uchytí, ale to už je spíš dobrý nástroj pro PJ-e než problém - že i když má družina více kladných ohlasů, tak na některých místech je lidé dobře znají pro jejich špatný skutek z minulosti.

Třetí věc je, že když se postava najednou rozhodne páchat činy opačného přesvědčení, tak se stejně z hlediska věhlasu začne jednat o jinou osobu - nejenže on sám se tak bude cítit, ale i povídačky a legendy dost často zapomenou, že obé činy původně páchala tatáž osoba. Je totiž potřeba si uvědomit, jak nepřesné a zavádějící byly většinou všechny informace ve světě. Jinými slovy, může začít od začátku.

Co se díla týče, je to hezky, čitelně a pečlivě popsané. Pro nováčky to bude bezva věc. Pro většinu hráčů však, jak podotknul Corwin, bude dílo zbytečné, resp. zbytečné je to počítání... Dobrý popis toho, jak mohou lidé reagovat na družinu, se ale hodí vždycky. Tak já nevím. Asi se budu držet zlatého průměru a mírně přidám za debutantsví.

Ikonka uživatele Hrdlodus    [pošta] NEW     21:38:45 22.08.2012
2 Corwin45A
Neřekl bych že záporné body odčítají, spíše jde o něco jako Fame a Infamy z Oblivionu

Ikonka uživatele Corwin45A    [pošta] reputace: 1
Nathaka: +1
NEW     15:11:40 22.08.2012

Po dohlouhé době se objevilo něco nového v Rozvoji, a shodou okolností jde o téma keré je zde zpracované už dvakrát. Je tedy těžké ubránit se nějakému srovnání (tím ale nechci říct že by dílo bylo opsané, zjevně si s ním autor dal dost práce).


Reputace v číselné podobě je nezbytný mechanismus pro PC RPG hry, kde umožňuje vypočítat reakce postav řízených počítačem. Otázka je nakolik je to užitečné při stolní hře, kde PJ musí stejně rozhodnout jak se CP budou chovat sám. Tabulka reputace mu může dát nějaké objektivní vodítko, ale třeba já při hře neměl nikdy pocit že bych ho potřeboval. Někdo ho ale využít může, zejména pokud dává přednost "strategickému" pojetí DrD.


Tabulky reakcí se mi zdají celkem vydařené, i když bych se přimouval za výraznou redukci reputačních bodů. Ono by stačilo mít těch šest popsaných úrovní a nechat na uvážení PJ jestli činy postav stačí na přesun z jedné do druhé (případně jestli už uplynula tak dlouhá doba, že činy postavy byly zapomenuty či přešly do legend a začaly být připisovány někomu jinému).


Za nešťastné řešení považuji sčítání kladných a záporných reputačních bodů. Dobrá a špatná reputace by se rozhodně měla počítat odděleně. Jinak to totiž povede k tomu, že postava která se v průběhu hry změní své přesvědčení po vykonání mnoha činů skončí jako neznámá. Jestliže se někdo rozhodne přestat být padouchem a s vlkou zápornou reputací začne "páchat dobro", neměla by vzpomínka na něj zmizet.


V každém případě je takováhle mechanická reputace dobrá jen pro náhodná setkání a náhodné CP, tam kde o něco jde se PJ bude stejně rozhodovat sám. Jestli nějaká CP nemá postavy z osobních důvodů ráda, na jejich reputaci v dané oblasti stejně moc záležet nebude.


Samotné zpracování se mi celkem líbí, na druhé straně vím, že osobně bych podobnou herní mechaniku nevyužil a považoval za zbytečnou. Jsem si ale celkem jistý, že nějaký příznivce pečlivějšího počítání se najde. Jen na okraj, reputace může být sama o sobě výbornou zápletkou pro hru. Ať už proto že postavy chtějí nějakou pověst získat, tak proto, že si je pletou s někým jiným a buď jsou v očích obyvatel většími hrdiny než ve skutečnosti, nebo naopak padouchy. Případně mohou narazit na cizí družinu přisvojující si jejich zásluhy.
Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
27 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook


Vygenerováno za 0.88079905509949 sekund.
© 2002 - 2004 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách