www.Dracidoupe.czDémon tlumočník

Příprava pro tisk (tisknuto 1557x)
Autor:UnknowN
Přidáno: 11:08:12 18.08.2008
Hlasovalo: 5

Anotace: Máme tu sice démona všech jazyků, jeho schopnosti jsou však omezené...

Tento démon se poprvé vyskytuje ve třetí sféře. Byl objeven při hledání doplňku "démona všech jazyků", který umožňuje toliko rozumět cizímu jazyku či písmu, ale už nikoliv tímto jazykem mluvit či psát. S pomocí tohoto démona sice cizímu jazyku rozumět nebudete a ani si v cizích jazycích moc nepočtete, zato budete v daném jazyce schopni podávat smysluplná sdělení.

Za každou sféru je démon schopen pojmout dva jazyky. Při zaklínání lze démonovi určit tři skupiny jazyků: Jazyky, jaké bude poslouchat, jazyky, do jakých bude schopen překládat řeč a písma, jakými bude schopen psát. Na rozdíl od démona všech jazyků není nutné pro úspěšné přeložení psané formy ovládat jak mluvenou tak psanou formu daného jazyka. Každý jazyk v těchto skupinách se počítá zvlášť (tzn. pokud bude čeština va všech třech skupinách, bude se to počítat jako tři jazyky). Telepatické formy jazyka, stejně jako jazyky založené na gestech apod. nedokáže démon tlumočit. Hlasitost překladu či velikost a styl písma je udávána při zaklínání.

Překládání je zahájeno frází "Započněmež tlumočiti" a ukončeno "Přestaňmež tlumočiti" (popřípadě jejich ekvivalenty v jazycích, jaké je démon schopen poslouchat). Po zahájení tlumočení překládá démon pouze to, co řekne ten, kdo tlumočení zahájil. Na jiné zvuky nebere ohled - I kdyby byl kolem nepředstavitelný hluk, bude schopen ho odstínit a uživateli bude rozumět. Chceme-li, aby démon překládal naší řeč do cizí řeči, je třeba aby se předmět, ve kterém je zakletý, nacházel v dostatečné blízkosti k našim mluvidlům. Ideální je tedy použití u náhrdelníků a různých pokrývek hlavy, stačí ale, pokud bude v nějakém předmětu, který budeme k ústům pouze přikládat (podobně jako mikrofon). Hlas démona je v tomto případě podivně dutý a zastřený. Chceme-li aby démon to co říkáme do cizí řeči přepisoval, je třeba ho zaklít do předmětu schopného psaní. Může se jednat o pero, rycí tyčinku či cokoliv jiného. Může to být i něco, co se psaním opotřebovává (kus křídy), ale vzhledem k tomu, že jakmile bude daný předmět dopotřebovaný, démon uprchne do své sféry. Démon pak tímto předmětem pohybuje v souladu s tím, co má právě psát (píše na pergamen, ryje do hliněné destičky, tesá do kamene...). Pera s tímto démonem se samy nenamáčí a dojde-li jim inkoust, přestanou psát. Potom je stačí znovu namočit a přiložit na místo, kde skončila a ony bezchybně navážou tam, kde přestala (obdobný problém nastává u obdobných psacích nástrojů).

Démoni z nižších sfér (cca do desáté) nerozlišují podklady - píší tedy pořád, i když už jim dojde například pergamen. V tom případě je nutné překlad přerušit příkazem "Přerušmež tlumočení", přesunout pero na nový řádek (nebo sloupeček apod.) a příkazem "Pokračujmež v tlumočení" tlumočení znovu rozjet.

Démoni z vyšších sfér, jejichž inteligence je již podstatně vyšší, tyto problémy nemají - poznají rozsah psací plochy, poznají, že došel inkoust a budou schopni vyrovnat se s nadstandartními příkazy typu "Ne, tohle škrtni", aniž by bylo nutné přerušovat zápis (rozliší, co jde do zápisu a co majitel říká mimo něj).

Při používání démona tlumočníka je třeba dávat pozor na jednu věc: Pokud pronesete slovo, které je v daném jazyce mnohem delší než ve vašem, případně pokud pro něj výraz v daném jazyce chybí a je nutné ho vyjádřit opisem, démon toto slovo bude překládat mnohem déle, než vám bude trvat jeho vyslovení. Zároveň existuje opačná možnost - že démon bude překládat rychleji než vy budete stíhat mluvit. Zatímco v prvním případě pronesete větu a pak budete třeba ještě nějakou dobu mlčky čekat, než ji démon přeloží, v druhém případě se pak bude démon "zasekávat". Prakticky to ale žádný významnější efekt nemá.

Kromě překladu z jazyka do jazyka lze tohoto démona využít i k prostému zápisu diktovaného slova do téhož jazyka, případně jako "megafonu", kdy přijímá slova v daném jazyce a pak je vyslovuje hlasitěji.

Démon v okamžiku zakletí obsahuje o jeden mag méně, než kolik jich bylo potřeba pro jeho zakletí. Za každou načatou směnu překladu se jeho magenergie snižuje o 1. Jakmile svou magenergii vypotřebuje, vrací se zpět do své sféry.

Pro démona platí stejná omezení jako pro démona všech jazyků, co se možnosti ovládat daný jazyk týče. Pokud se daným jazykem už nehovoří nebo už v daném jazyce neexistují žádné písemnosti, případně pokud je znalost daného jazyka sféricky blokována, nemůže démon daný jazyk ovládat.
Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
Počet zobrazených příspěvků: 1-4 / 4
Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] NEW     14:21:04 01.09.2008
Ano, omezení magenergií je vzkutku zbytečné. Jinak nemám výhrad.

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     9:20:18 19.08.2008
- Kdyby uměl latinku, možná by mohl umět provést fonetický zápis mluvené činštiny pomocí českých hlásek - a to co by pak čech přečetl, by znělo jako čínština.

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     16:37:50 18.08.2008
Ve skutečnosti systém jazyků o tolik složitější není - I u démona všech jazyků se počítá s různými písmy:

"U čtení cizích jazyků se předpokládá, že používají stejný typ písma, jako zná čtoucí postava. Pokud tomu tak není, postava písmo stejně nepřečte. Theurg může jako jeden z jazyků stanovit i "typ písma" - je však třeba aby démon znal obě písma - jak z kterého překládá tak do kterého překládá."

Pokud by tento démon rozuměl česky, mluvil čínsky, ale neuměl čínské znakové písmo, tak bude umět překládat z češtiny do čínštiny pouze mluvené slovo, nikoliv psané.

Ikonka uživatele Corwin45A    [pošta] NEW     11:08:12 18.08.2008
Samotný nápad démona překladatele považuji za dobrý, v tomto případě jsou ale zkombinovány dvě věci, které bych raději viděl oddělené - mluvený překlad a psaní.

Asi nejvíc se mi na celé věci líbí představa "automatického pera", které by se hodilo do věže každého lepšího mága, případně různým intrikánům jako náhrada důvěryhodného písaře.

Dobré jsou poznámky o problémech s délkou věty v různých jazycích - sice by to mělo být samozřejmé (kdo si někdy zkusil překládat ví, že to může být docela problém), ale PJ ani hráči si to sami nemusí uvědomit. Na hru to asi normálně velký vliv mít nebude, ale jsou situace, kdy by se to mohlo projevit (audience, kdy je třeba dodržet nějaký protokol a podobně).

Nechápu, proč jsou pravidla pro jazyky, které démon dokáže používat složitější, než u démona všech jazyků, navíc mi přijdou nejasná. Démon se učí zdrojový jazyk, cílový jazyk a abecedu, nebo zdrojový jazyk, cílový jazyk pro mluvení a cílový jazyk pro psaní? Když už se naučí písmo pro češtinu, bude ho schopný použít pro přepis angličtiny nebo čínštiny? Nebo naopak, když ho naučím rozumět a mluvit česky, ale psát jen čínské znaky, co vlastně bude psát?

Považuji za zbytečné omezení magenergií, démon tlumočník neumí o tolik víc než překladatel, nemyslím že je třeba, aby se do své sféry vracel dřív, než vyprší jeho čas daný schopnostmi theurga.

Nezdá se mi neschopnost nižších forem démona rozpoznat, na jaký povrch píše. Přece jen, inteligence démona odpovídá číslu sféry, takže i ten nejhloupější démon už je dost chytrý na to, aby poznal rozdíl mezi pergamenem a stolem.Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
27 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.47402787208557 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách