www.Dracidoupe.czDémon kontroly

Příprava pro tisk (tisknuto 1555x)
Autor:UnknowN
Přidáno: 20:37:24 31.07.2008
Hlasovalo: 9
Průměrné hodnocení: 3.33

Démon kontroly je zvláštním druhem démona. Je částečně podobný démonům posedlosti, ale na rozdíl od nich ho mohou theurgové podrobit své vůli.

Démona je třeba zaklít do předmětu. V tomto předmětu se poté démon bude zdržovat stejně dlouho, jako kterýkoliv jiný běžný, úmyslně povolaný démon - jak dlouho pobude v naší sféře se určí podle pravidel.

Už v okamžiku zakletí je magenergie démona o jedna menší, než množství magenergie, jaké theurg potřeboval pro kontakt s jeho domovskou sférou.

Tuto magenergii pak použije pro podrobování svého cíle - toto podrobování probíhá přesně podle pravidel pro démony posedlosti, s drobnou odchylkou pro určení podrobovacích schopností démona.

Démon:

 • Životaschopnost = pořadové číslo sféry
 • Mez vyřazení = 0
 • Charisma a inteligence = pořadové číslo sféry (odtud se pak určí démonova síla mysli)
 • pro tyto démony neexistují nepodrobitelná povolání
 • tito démoni dokáží útočit podrobováním jednou za kolo, od 11 sféry výš třikrát za dvě kola, od 22 sféry dvakrát za kolo

K tomu, aby mohl démon začít podrobovat, se musí předmět, do kterého je zakletý, přímo dotýkat těla cíle a navíc musí být splněna podmínka, podle které démon rozezná cíl od ne-cíle - tuto podmínku mu zadává theurg při zaklínání do předmětu. Od okamžiku, kdy je toto splněno, se počítá čas, během kterého může démon útočit. Kolikrát takto démon zaútočí, závisí na tom, kolik akcí na kolo má démon k dispozici a na tom, kolik kol mohl démon působit.

Přímý kontakt s tělem cíle znemožní i jediná vrstva oblečení mezi tělem a předmětem, ve kterém je démon zakletý.

Podmínka se může týkat pouze manipulace s předmětem, nemůže být vztažena na konkrétní bytost/skupinu bytostí a nemůže z ní být jakákoliv bytost/skupina bytostí vyjmuta (což se týká i theurga samotného).

Příklady povolených podmínek:

 • Podrobuj toho, kdo si tento prsten navlékne na prst
 • Podrobuj toho, kdo má na hlavě tuto čelenku
 • Podrobuj toho, kdo je spoután těmito pouty

Příklady nepovolených podmínek:

 • Podrobuj pouze barbara Hruna
 • Nepodrobuj kouzelníka Buriela
 • Podrobuj pouze elfy
 • Nepodrobuj hobity

Pokud se démonovi podaří podrobit si svůj cíl, získává cíl automaticky všechny podrobováním ztracené životy zpět (podobně jako u démonů posedlosti). Démon přebírá kontrolu nad tělem a je plně poslušen theurgových příkazů.

Démon však tělo stoprocentně kontroluje pouze jsou-li splněny přesně tytéž podmínky, jaké je potřeba splnit, aby démon mohl svůj cíl podrobovat. Když ovládnutá postava ztratí kontakt s předmětem, ve kterém je démon zakletý, začne původní, démonem potlačená duše znovu pomalu získávat kontrolu nad svým tělem. Projeví se to tak, že za každé kolo, ve kterém nejsou splněny všechny příslušné podmínky, ztratí (2+úroveň/6 *zaokrouhleno dolů* + 1) životů obdobným způsobem jako při podrobování. Klesnou-li životy bytosti vlivem tohoto efektu na nulu, vymanila se z vlivu démona a všechny životy se jí opět automaticky vracejí (pouze opět ty, o které přišla podrobováním). Pokud je během znovupřebírání vlády nad svým tělem obnoven kontakt s démonem kontroly, vyrušuje démon toto "zranění" stejným způsobem, jakým předtím postavu podroboval.

Cíl v moci démona si zachovává všechny své fyzické vlastnosti, inteligence se však mění na inteligenci démona (od toho se také odvíjí složitost akcí, jaké mohou kontrolované bytosti na theurgův příkaz vykonávat).

Démon nezískává moc nad myslí ovládané bytosti - bytost tam uvnitř pořád ještě je a plně vnímá, nemá ale vládu nad svým tělem.

Má-li navíc démon inteligenci alespoň o 5 vyšší, než kontrolovaná bytost, získává navíc přístup k její paměti a zvláštním schopnostem danými povoláním.

Démon vnímá tělesné pochody ovládané bytosti a není-li mu přímo rozkázáno jinak, pak tyto pochody udržuje v chodu (dodává jídlo, pití, vyměšuje, spí...).

Při zaklínání může theurg démonovi určit další autority, které má démon poslouchat, avšak tou nejvyšší bude vždy theurg sám.

Démoni jsou absolutně věrní - poslechnou a dodržují každý theurgův příkaz. Zadaných úkolů se zhostí stejně, jako postava se stejnou inteligencí.

Uběhne-li doba, po jakou se démon kontroly mohl zdržet v našem světe, nebo pokud vypotřebuje všechnu svou magenergii, vrací se zpět do své sféry. Pokud ovládal bytost, je tato od jeho vlivu osvobozena.

Poznámka pro artefaktové démony kontroly:

Artefaktovým démonům kontroly se doplňuje magenergie tempem jeden mag denně (zvyšuje se o jeden mag za každých 5 sfér dělících sféru původu démona od našeho světa) a v případě že svou magenergii vypotřebují, do své sféry neodchází.
Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
  [Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 15
Ikonka uživatele MartinB    [pošta] NEW     8:53:09 13.03.2013
1. Podle mě je nepřijatelné, aby démon, který musí být ve většině případech ovládán theurgem, nebo jinou postavou manipuloval s informacemi postavy ve smyslu využívání jejích zvláštních schopností, nebo dokonce se hrabat v minulých vzpomínkách(možnost číst právě probíhající myšlenky možná ano).
2. Pokud přežívá duše a člověk je schopen myslet, máme tu většinu povolání s aktivní magenergií - myslet = možnost kouzlit, popřípadě provádět jinou psychickou činnost, psionik, drak, atp.
3. podle mého názoru se spíše jedná o schopnost pro artefakt a ne pro běžné používání
3. Absolutní věrnost u inteligentních démonů je v rozporu s pravidly - právě ten inteligentnější démon si bude plně vědom toho, co způsobuje právě ovládané postavě - řekl bych, že se jedná o temnou schopnost (asi jako podrobování samotné) z čehož bych i usuzoval, že démon bude nějakým způsobem pokřivený a pak bych i předpokládal, že naopak theurga poslouchat nebude.

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     21:34:13 24.08.2008
Stejně jako v případě, že je cíl podrobovaný démony posedlosti.

Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] NEW     13:53:14 22.08.2008
Jo, jak je to se zaslechnutím tohoto podrobování a s možností proti němu chránit mágy?

Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] NEW     13:52:42 22.08.2008
Nápad je velmi zajímavý a pravidlově je dílo zvládnuto. Na diskuzi je potom ona podrobitelnost/nepodrobitelnost. Já osobně bych se klonil kpoužití pravidel pro nepodrobitelná povolání, ale to je spíše věcí autorské licence. Vzhledem k ceně se nejedná o žádné přesílení démona a příspěvek mi příjde celkově celkem vyvážený. (Na zcela objektivní posouzení bych ho musel vidět v praxi)
Vzhledem ke svým schopnostem ovládání magie má alchymista přístuk ke spoustě schopností jiných povolání, a toto rozhodně nedosahuje kvalit mágského podrobení (mentální kontak, znalost polohy a stavu podrobeného těla, záchrana pro případ smrti.) Takže vyvážené. Napsané jednoduše, přehledně, čitelně a srozumitelně. Pocit něčeho nadčasového se nedostavil. ****

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     16:57:30 04.08.2008
(když říkám démon, tak pochopitelně myslím bytost pod vlivem démona)

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     16:56:50 04.08.2008
Při psaní příspěvku jsem zamýšlel, že démoni, ať už z jakékoliv sféry, budou jen tupě a doslovně plnit zadané příkazy - nakonec jsem to ale na základě připomínek v MS změnil do současné podoby: Démoni se zadaných úkolů zhostí jako bytost se stejnou inteligencí.

Takže démoni z nižších sfér opravdu budou dělat jen to, co se jim řekne, ale démoni z vyšších sfér už budou dosat inteligentní na to, aby pochopili složitější příkazy a v případě nutnosti si poradili se situacemi, ve kterých by si démon z nižších sfér nevěděl rady, neboť by pro tuto situaci neměl žádné příkazy.

Příklad:

Příkaz "Jdi a zastřel támhletoho člověka".

Démon třeba z páté sféry by vzal kuši a šel by přímo. Kdyby ho například zastavila ochranka, byl by v koncích.

Démon třeba z dvacété sféry by obhlédnul situaci, naplánoval si nejlepší postup a svůj cíl by sejmul třeba odněkud ze střechy. Pokud by mu někdo přišel do cesty, tak by ho zabil nebo se mu vyhnul apod.

Možnost "Zprvu věrný služebník se obrátí proti svému pánu" v příspěvku není. Proč? Protože tato možnost je zmíněna už v pravidlech. Poměrně jasně tam stojí, že démoni z vyšších sfér a tím pádem i s vyšší inteligencí mohou mít vlastní vůli a mohou se rozhodnout neposlouchat (mohou, ale nemusí - záleží na PJ - tedy tak to alespoň vidím já).

Ikonka uživatele Legar    [pošta] reputace: 1
nedohledatelné: +1
NEW     15:23:01 04.08.2008
U dílka mi chybí už jen jedna věc, která mě nenapadla, když jsem pomáhal s jeho tvorbou v MS: Co se stane, pokud je někdo ovládnut démonem a nikdo z osob, pověřených dávat podrobenci příkazy není v dosahu? Je možné dát nějaký primární příkaz, který začne plnit, dokud nedostane jiný? Rozumným příkladem takového příkazu by mohlo být "Vyhledej theurga, který démona povolal!" nebo "Zabij krále Altorna a poté hoď tento prsten do řeky Sávy! (Abys alespoň trochu zahladil stopy, které ke mě vedou.)"

Zajímavé na tomto démonovi je, že funguje stejně jako mágovo podrobování a tedy když jednou neuspěje, cíl se dozví, že něco není v pořádku a pokud je dost chytrý, bude se snažit prokleté věci zbavit. Démon z nižších sfér je tedy použitelný jen na spoutané či jinak zneschopněné postavy na nízkých úrovních a pořád tu ještě hrozí riziko, že vyčerpá všechnu magenergii, než se mu podrobení podaří (se základní silou mysli -10 a 49 magy to není nepravděpodobné).

Omezení na podmínku manipulace a zakázání podmínek přímého určení cíle, je také zajímavá věc, která může být zdrojem zajímavých situací.

Démon dává theurgovi značnou moc nad rámec jeho povolání za značně vysokou cenu. Trochu rozvažuje pravidla, ale není to nijak extrémní. K temným theurgům se takovéto hračky určitě hodí.

Ikonka uživatele PinHead    [pošta] NEW     11:09:32 03.08.2008
4*
Až na chybějící způsob komunikace démona a theurga se jedná o kvalitní příspěvek, s dobrým nápadem navrch.

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     22:08:24 01.08.2008
Jedním z možných omezení, které si kdokoliv může podle libosti přiaplikovat do svého světa, je snížená pravděpodobnost úspěšného styku se sféru při žádání o tohoto démona. Tohle řešení by mělo tu výhodu, že by si každý mohl pravděpodobnost snížit podle toho, jak moc se mu démon zdá přesílený.

Ikonka uživatele Folcwine    [pošta] NEW     21:07:31 01.08.2008
Unknown dobře poukázal na mou chybu - mylně jsem považoval stupeň charismy za bonus k charismě - dílo není tak přesílené jak jsem zmiňoval. Stále dle mého by nějaké omezení sféry bylo záhodno. Zrovna u démona ovládání by dle mého měla být uvedena zvýšená šance napadení vyvolávajícího theurga (neberu za chybu).

S ohledem na nové okolnosti dílu posouvám hodnocení na ****, protože nemá zásadní chybu a je svým způsobem originální a převtatné (ale ne zase natolik, aby to bylo na nejvyšší hodnocení - zpracování a jednoznačnost by mohla být ještě o něco lepší).

Omlouvám se autorovi za mou docela zásadní chybu ve schvalovací kritice.

S pozdravem
Folcwine
redaktor NR

P.S.: Prosím všechny, kteří dosud hodnotili, aby napsali nějakou kritiku (alespoň na 5 smysluplných řádků).

  [Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
27 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.82899808883667 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách