www.Dracidoupe.cz


Předměty


Netradiční zbraně 
Příprava pro tisk (tisknuto 926x)
Autor: The Snorch
Přidáno: 14:52:37 09.06.2006
Skupina: Zbraně
Délka: -
Průměrné hodnocení: 4.1
Popis:

Zákeřné zbraně

Úvodem: Zde uvádím zbraně, které měli v historii svůj specifický účel. Bývaly většinou specializované na určitý typ boje. Neříkám, že všechny zde uvedené zbraně jsou vysloveně zákeřné, ale nejsou přinejmenším běžné ve světě DrD a mohou váš svět obohatit.

Kůsa

SZ: 5
Útoč.: +2
OZ: +1
Dosah: 1-2
Hmotnost: 50mn
Cena: 4zl,2st
Zbraň obouruční-střední

Historie: Kůsa se objevuje ve 13.století zvláště v Itálii a ve Francii., ale i u nás či jinde v Evropě. Postupně ztrácí svou bojovou funkci a stává se honosnou zbraní šlechtických dvorů. Bojové kosy, často zaměňovány za kůsy, nejsou však tak kvalitní. Jde o klasickou upravenou kosu (husité).
Popis: Dřevcová zbraň s údernou a sečnou čepelí, připomínající tvarem kosu vztyčenou na ratišti. Některé selské zbraně vznikly tímto způsobem, ale to jsou bojové kosy, nikoliv kůsy! Sloužila jako dobrá zbraň proti jezdectvu a rytířům ve zbrojích vůbec. Lze s ní snadno manipulovat a díky tvaru se mohla zaříznout hluboko mezerou v plátové či rytířské zbroji.
Vlastnosti a využití: Toto byla dosti kritizovaná část. Někteří (i já) jsou toho názoru, že by další schopnosti ztěžovali hratelnost, jiní si myslí opak. Pokud tedy chcete, dávejte jí bonusy podle toho, co jsem psal výše.

Runka

SZ: 4
Útoč.: +1/+6
OZ: +1
DZ: 2
Hmotnost: 65mn
Cena: 8zl
zbraň obouruční-střední

Historie a popis: Dřevcová zbraň italského původu z 15.-16. stol. Na dlouhé násadě je přímá, ostrá čepel, která má po stranách srpovité výběžky.
Vlastnosti a využití: Zbraň má podobný účel jako například šíp se zpětnými háčky. Pokud je rána dostatečně silná a projde hluboko soupeřovým brněním, tak navíc napáchají škodu i tyto výběžky. Pokud tedy váš hod na útok bude větší než soupeřův hod na obranu alespoň o pět, je útočnost této zbraně +6. Pokud je váš hod na útok větší než soupeřův, ale rozdíl je menší než pět, je útočnost pouze +1 (rána nebyla dost hluboká, háčky se nemohly zaseknout).

Blokační trojzubec

SZ: 4
Útoč.: +2
OZ: +1
DZ: 1-2
Hmotnost: 65mn
Cena: 24zl
zbraň obouruční-střední

Historie: Jako velká část podobných zbraní, tak se i tato moc nepoužívala ve velkých bitvách. Byla určena především pro boje jednotlivců. Muži proti mužovi (ne muž proti muži, vysvětleno níže). Tyto typy jsou známi především z gladiátorských zápasů ze starověku a na podobném principu jsou stavěné i některé zbraně z východu.
Popis: Jde o zbraň připomínající trojzubec. Je ovšem lehčí a snadněji se s ní manévruje. Jednotlivé bodce jsou těsněji u sebe. Směrem dovnitř je ten prostřední ukončen háčky, které přesně pasují mezi ostatní výběžky.
Vlastnosti a využití: Pokud se úspěšně ubráníte s touto zbraní soupeři, hodíte si proti pasti: obratnost- 5+obratnost soupeře-zahákne/nezahákne. Pokud se podaří zbraň zaháknout, nemohou se obě strany se zbraní bránit, ani útočit. Protivník si háže každé kolo na past (pokud chce, musí na to však vynaložit 2 akce, respektive kolo): síla-2+síla soupeře, jenž má tuto zbraň-úspěch znamená vytržení, neúspěch znamená, že zbraň je držena dál. Postava, jehož zbraň je takto zaháknutá se o to může pokoušet každé kolo (respektive každou druhou akci). Postava se při tom nesmí pochopitelně pohybovat na dalších hexech.
Lze použít: Proti palcátu, sekeře, kyji, válečnému kladivu, řemdihu, všem tyčovitým zbraním, válečné sekeře a cepu.
Poznámka: Je možné, že pokud nepůjde soupeři zbraň dostat plně do své moci, může ji upustit a vytáhnout další. Jak vidíme, zbraň je dobré použít, pokud jste dva na jednoho soupeře.

Misericordia

SZ: 2
Útoč.: +1
OZ: -2
DZ: 1
Hmotnost: 8mn
Cena: 10zl
zbraň jednoruční-lehká

Historie: Misericordia je jméno dýky, které romantická představa přisoudila úkol dobíjet (ranou z milosti?) zraněného (o milost prosícího?) soupeře.
Popis: Jednalo se o typ středověké dýky s úzkou, do špice broušenou čepelí, vhodnou k proražení kroužkové zbroje či k ráně mezerami mezi pláty.
Vlastnosti a využití: Z výše uvedeného důvodu se při boji s touto zbraní proti protivníkovi s kroužkovou zbrojí zvyšuje ÚČ o 1. Někdo by mohl namítat, že postih pro toho kdo se brání by měl být větší, ale i přesto kroužkovka skýtá slušnou obranu.
Misericordia má také i jistou nepříjemnost. A tou je, že není tak pevná a díky své křehké stavbě se s ní nebrání zase tak dobře, jako s dýkou obyčejnou. Ale to je celkem maličkost, která se zase tak neprojeví.
Kvůli její speciální stavbě ji nelze použít k účinnému vrhu (Však to znáte. Vrhat jde téměř vše. Jen se musíte trošku snažit a bude to mít jisté postihy. Např. doporučuji postih -3 k útočnosti, neboť není jednoduché trefit se hrotem. ).

Kombinace:

Dvě Misericordie: SZ: 3, útoč:+2, OZ: +1, Bonus +1 zůstává. Kombinace se řadí do skupiny „lehké zbraně“..

Misericordia a dýka: SZ: 3, útoč: +1, OZ: +2, Útočí se vlastně jen miserecordií , a proto bonus +1 KZ pochopitelně zůstává. Kombinace se řadí do skupiny ,,lehké zbraně“.
Krátký meč a misericordia: SZ: 4, útoč: +1, OZ: +2, Síla zbraně není tak vysoká jako u kombinace krátký meč a dýka, protože se s krátkým mečem tolik neútočí, neboť by trochu překážel. Bonus ke KZ zůstává. Kombinace se řadí do skupiny ,,střední zbraně“.
Široký meč a misericordia: SZ:6, útoč: 0, OZ: +2, Bonus ke KZ zůstává. Kombinace se řadí do skupiny ,,těžké zbraně“.
Další kombinace neuvádím, neboť si myslím, že nejsou nutné. Kdybyste je ale opravdu chtěli, tak se řiďte tím, že se útočí „především“ touhle mrchou a ostatní zbraní se spíš brání nebo se s ní dělají nouzové výpady a finty. I tak byly kombinace posíleny i na ÚČ, protože v souboji na život a na smrt se nerozmýšlíte, kterou zbraní zrovna zaútočíte. Občas je totiž výhodnější vyjet tou druhou.
Poznámka: Kdyby se měl brát v DrD každý faktor, tak by kroužková zbroj nebyla zase tak dobrá. Proti sečným zbraním je výborná, ale proti bodným zase tak moc ne. Stejně jako proti šípům. Také z tohoto důvodu má miserecordia bonus proti kroužkové zbroji „pouze“ +1. Kdybych jí dal větší, tak by mohly mít teoreticky bonusy všechny bodné zbraně. A sečné zbraně zase postihy. No a to by se už přeci nedalo hrát.

Vystřelovací kopí

SZ: 5
Útoč.: +1
OZ: +1
DZ: 1-2/2-3
Hmotnost: 80mn
Cena: 45zl
Zbraň obouruční těžká
Historie: Tento druh zbraně používali již staří Japonci, či spíše ninjové. Při tvorbě jsem se nechal inspirovat zbraní BO a HAMBO, Toto však není přesně ona a je upravená pro svět DrD. Pokud se najde nějaký japonolog, tak prosím, ať kritizuje jen praktickou část, neboť to dělám jen pro hru.
Popis:Skládá se z dlouhé pevné a duté rukojeti, ve které je zasunutá tyč s ostřím. Není to založeno na žádném složitém mechanismu. Stačí uvolnit „spoušť“, trhnout proti nepříteli a zbraň sama vyjede. Samotná dutá tyč bývá z lehkých, ale přesto pevných materiálů. Původní materiál býval bambus a vkládaly se do něj pouze nože, šipky či řetězy, ale je jasné, že to by se ve světě DrD moc neuplatnilo. Její délka je asi 180 coulů, pokud je nezasunutá. Rukojeť bývá bohatě zdobená různými ornamenty a runami.
Vlastnosti a využití: Dokud je kopí zasunuté má dosah 1-2 a působí dojem klasické bodné zbraně. Pokud se však uvolní skrytá spoušť na rukojeti a trhne se zbraní proti nepříteli, rychle vyjede a nepřítel se nestíhá bránit, past na obratnost, nebezpečnost 8 - nebrání se zbraní / brání se zbraní. Schopnost vystřelování u vystřelovacího kopí se dá použít kdykoli během boje (podmínkou je, aby byl soupeř vzdálen aspoň 2 sáhy), ale s momentem překvapení (tj. s plnou parádou) jen jednou, protože při dalším použití o tom již protivník ví a dává si pozor. Z toho je past 5- Obr –nebrání se zbraní/brání se zbraní. tato past se dá použít i pokud terč tuto zbraň dobře zná. Zbraň lze zase zasunout, což trvá jedno kolo (1 akci), a normálně s ní bojovat (dosah 1-2). Nebo zbraň nechat vytaženou a bojovat s ní též (dosah 2-3). Další podmínkou je, aby byl soupeř vzdálen aspoň 2 sáhy
Zbraň je to na výrobu náročná, takže je jasné, že se o to nemůže pokoušet nějaký dobrodruh s valnou šancí na úspěch. Musí být řádně vyučený a i tak to není výrobek jako od kovářského mistra. Zvlášť se vyrábí rukojeť a zvlášť zasunutá tyč. Záleží na přesnosti. Sice by měla být tyč pevná, ale také poměrně hladká a dobře tvarovaná, aby mohla snadno vyjet.
Poznámka: Doufám, že jsem dal malý impuls PJ-jům, aby vytvářeli podobné, třebas i menší a lehčí zbraně podobného druhu. Aby se i zloději mohli vyřádit, můžete udělat tyč HAMBO, která je dlouhá 90coulů a je tím pádem i lehčí.

Šermířské zbraně


Může se zdát, že tyto a jiné podobné zbraně do DrD nepatří. To je ovšem věc názoru. I když se první kordy začaly objevovat na sklonku středověku, nevidím důvod, proč by nemohly být v DrD. Koneckonců, díky jejich stavbě se dají docela dobře prorážet méně pevné části zbrojí a díky její hbitosti zasáhnout nepřítele i mimo brnění. Tomuto ohledu jsem se snažil přizpůsobit parametry těchto zbraní.

Vojenský kord


SZ: 4 Útoč.: +1 Oz: +1 DZ: 1 Hmotnost: 20mn Cena: 32zl Zbraň jednoruční střední
Historie: Chladná poboční zbraň, která se vyvinula z pozdních typů bodných mečů (v českém prostředí poprvé doložen počátkem 15.stol.). Se svou štíhlou a dlouhou čepelí postupně vytlačoval mohutnější meče. Kromě šlechtických kordů, které se postupně vyvíjejí v subtilnější soubojový rapír, probíhá souběžně vývoj kordu jako vojenské zbraně.
Popis, schopnosti a využití: Jeho zpevněná čepel má délku okolo jednoho sáhu. Přestože se s ním dá pohodlně krýt většině ran, tak při boji proti drtivým zbraním (válečná sekyra, těžký kyj, palcát…) je šance 1:6 (nebo-li 17%), že se zlomí. Ruka je chráněna košem ze železných úponků, což znamená, že se s ním dá udeřit podobně jako s pěstí. Jen útočnost se zvyšuje na +1. Také se s ním dají vyrážet některé rány. Pokud šermíř ovládá fintu-úder hlavicí- z PPE, má jeho protivník ve 2.akci postih -3 na obranu místo původního postihu -2, avšak bez bonusu +1 k útočnosti.
Tato zbraň je vhodná k nečekaným výpadům, k proniknutí obraného postavení protivníka atd. Proto má šermíř při boji s ním bonus +1 k OZ. Nikoliv ÚČ, neboť si myslím, že tato zbraň pomůže především k šermířově schopnosti útok z obrany a to je její účel.
Poznámka: Ačkoli je vojenský kord pevná zbraň, je jeho použití při obraně podobně jako s rapírem velice záludné, protože se většinou nepoužívá přímo na blokování útoku, ale jeho odvrácení od těla.

Levoruční dýka

SZ: 2
Útoč: 0
OZ: -1
DZ: 1
Hmotnost: 10mn
Cena: 12zl
Zbraň jednoruční lehká

Popis: Levoruční dýka se liší od té klasické následujícími rozdílnostmi. Patrné je to už tím, že má jinou hmotnost a parametry. Má jinak tvořenou záštitu a také má těsně nad ní úponky. Má plochou čepel ve tvaru velmi ostrého trojúhelníku. Je vyráběna v soupravě s kordem či rapírem. Při boji slouží ke krytí soupeřovi zbraně, popřípadě ke zlomení její čepele.
Schopnosti a využití: Záštita je podobná jako u kordu, což znamená, že se s ní dá udeřit podobně jako s pěstí. Jen útočnost se zvyšuje na +1. Také se s ní dají vyrážet některé rány. Je též vhodná pro boj v úzké uličce a stísněných prostorech, protože je tam určitě lehčí bojovat touto dýkou než máchat širokým mečem. Pokud tedy šermíř ovládá fintu-obrana u zdi- z PPE, má při 2. a dalších akcích bonus +3 k OČ místo +2 (pokud ovšem splňuje uvedené podmínky). Toto je možné využít i s kombinací jiné zbraně (šermíř ale musí ovládat tuto fintu).
Poznámka: Nikoho nenutím, ať tento bonus k fintě používá, stejně tak jako můžete po dohodě umožnit každému, kdo s ni bojuje v uličce, či ve stísněném prostoru proti přesile bonus +1 k OČ.

Kord a levoruční dýka

SZ: 6 Útoč.: -1 OZ: +3 DZ: 1 Hmotnost: - Cena: - Zbraň obouruční střední

Popis: Jedna z nejlepších kombinací vůbec, pokud s ní umíte dobře zacházet. Z tohoto důvodu doporučuji každé postavě kromě válečníka jistý výcvik, aby dokázala obratně bojovat s oběma zbraněmi najednou. Často se prodávají sady těchto zbraní, které se stávají často takovým malým uměleckým dílem. Také berme v úvahu, že ve světě dračího doupěte není moc krajů, kde jsou tyto zbraně známé, a proto by se měli dostat dobrodruhům do rukou jen zřídka.
Schopnosti a využití: Šermíř zde může uplatnit také svůj bonus +1 k OZ. Jiné zbraně při boji s kordem spíše překážejí tomu pořádnému šermování. Díky jejich stavbě by bylo někdy výhodnější si je držet za zády. Stavba levoruční dýky je však trochu jiná a má tak vytvořenou záštitu, že i když po ní sklouzne vaše čepel tak neriskujete to, že už se nikdy pořádně nenajíte.
Pro ujasnění zde uvádím kombinaci kordu a klasické dýky.

Kord a dýka

SZ: 5
Útoč.: 0
OZ: +2
DZ: 1
Hmotnost: -
Cena: -
Zbraň obouruční střední

Jde vidět, že ÚČ není tak vysoké. Je to díky výše popsaným důvodům. Také zde neplatí bonus +1 k OZ pro šermíře. Postava si musí dávat větší pozor.

Rapír

SZ: 4
Útoč.: -1
OZ: +1
DZ: 1
Hmotnost:15mn
Cena: 24zl
Zbraň jednoroční-lehká

Historie: Dlouhá, poboční chladná zbraň. Vyvinula se z kordu jako jeho lehčí varianta, určená pro civilní účely (souboje). Názvem rapír jsou označovány různé civilní bodné zbraně od 16. do 18. stol., přímým pokračovatelem je kordík. Ten už tu ale uvádět nebudu, neboť je ve světě DrD nepoužitelný.
Popis: Dlouhá, štíhlá čepel je broušená do špice, košový nebo zvonový jílec bývá opatřen komplikovanou soustavou úponků.
Schopnosti a využití: Jakožto lehká zbraň má docela velkou obranu, ale stejně jako u kordu je šance při obraně proti drtivým zbraním 1:5 na k6, že se čepel zlomí. Ruka je také chráněna košem ze železných úponků, což znamená, že se s ním dá udeřit podobně jako s pěstí. Jen útočnost se zvyšuje na +1. Také se s ním dají vyrážet některé rány.
Narozdíl od ostatních zbraní, kde se do ÚČ započítává vaše síla, tak sem je započítávána ještě navíc obratnost. Oba bonusy sečteme a vydělíme dvěma (zaokrouhleno dolu). Příklad: Člověk-zloděj se silou 12/0 a obratností 17/+3 má při boji s touto zbraní ÚČ dohromady 5/-1.
Jak je výše psáno tak je určený pro rychlé, civilní souboje. Pokud má tedy postava dostatečný výcvik (např. na nějaké bojové akademii) má při boji s touto zbraní +1 k iniciativě. Možná se to zdá dost, ale postavy určené pro boj (válečníci, hraničáři) si ještě dvakrát rozmyslí, jestli budou používat tuto zbraň. Funguje to spíše jako zpestření hry pro postavy, které se namísto čarování chtějí týdny mořit s výcvikem jen kvůli tomu, aby byly s touto zbraní rychlejší.
Ještě bych chtěl dodat, že i s touto zbraní má šermíř bonus +1 k OZ.

Rapír a levoruční dýka

SZ: 5
Útoč.: -1
OZ: +3
DZ: 1
Hmotnost: -
Cena: -
Zbraň obouruční-střední

U této kombinace platí úplně to samé jako u kombinace Kord a levoruční dýka.

Kombinace levoruční dýky:

Levoruční dýka by mohla být kombinována i s jinými zbraněmi, ale pozor, aby při máchání jednou zbraní (např. šavle) levá ruka moc nepřekážela. Potom by už nemusela překážet vůbec. Doporučuji zvednout OZ kombinace asi o 2 stupně, neboť s touto zbraní se především odrážejí soupeřovi útoky. ÚČ bych nechal přibližně stejné. Pro postavy, které nemají patřičný výcvik, je možno snížit uvedené parametry nebo jim dokonce nedovolit danou kombinaci nést.

Závěr

Jako inspirace k tvorbě většiny těchto zbraní mi pomohla knížka Zbraně a zbroj-stručný průvodce sbírkami od Leonida Křížka.

Poděkování

Vážení spoluobčané tohoto města, chtěl bych vám všem, co jste mi pomohli s tímto dílem, poděkovat. Tímto děkuji: zerafelovi, Emielovi, CrazyMysovi, sanife, Zdenálovi, Keydžovi, Schullinovi Koullemu, Dvojčepeli a Samuraiovi za veškerou ochotu a pomoc s tímto dílem. Doufám, že se nebudou hněvat ti, jimž jsem zapomněl vyjádřit svou vděčnost. Na závěr bych i poděkoval vám všem, kdož jste si přečetli toto dílo.
S úctou Snorch


Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
Počet zobrazených příspěvků: 1-45 / 45
Ikonka uživatele The Snorch    [pošta] NEW     16:57:37 10.02.2007
Shardack: Je tím na mysli, že se objevují přednostně v těchto zemích.

QuidoYáfet: Je docela možné, že jsi to četl a v Číně se nějaká obdoba používala. Já v jiném dokumentu viděl tuto zbraň v rukách ninji.

Ale pamatujte. Tyto zbraně a spousta jiných věcí točících se kolem DrD nemůžete vždy úplně přirovnávat k naší historii. Ta může běžet v každém světe DrD jinak, proudí jiné fylozofické proudy, styly válčení. Já jsem to sepsal jen jako jakýsi návrh pro vás. Když si některé názvy spojíte se skutečnými zbraněmi v našem světě, je to trošku jiného než co já tady popisuji (runka, vystřelovací kopí).

Zase děkuji za pozotivní kritiku a chválu. Snad si do hry odnesete něco navíc.

Ikonka uživatele QuidoYáfet    [pošta] NEW     10:41:54 07.02.2007
zajímavé, a já si myslel (a taky jsem četl) že to vystřelovací kopí je čínská zbraň...

Ikonka uživatele Shardack    [pošta] NEW     12:58:45 02.02.2007
Velmi pěkné a do hry přínosné dílo. Jedinou výhradu mám k historii kůsy: Kůsa se objevuje ve 13.století zvláště v Itálii a ve Francii., ale i u nás či jinde v Evropě". Francie i Itálie jsou jak víš součástí Evropy, takže se buď objevuje ve Francii a Itálii nebo jednoduše v Evropě. Jinak se mi to velice líbí, ten rapír nemá chybu.

Ikonka uživatele zerafel    [pošta] NEW     12:37:52 27.01.2007
Snorch:

Zase tak moc jsi nepropadl - jsi druhý, a to je co říct :o)
Lepší druhý než poslední :o))

Ikonka uživatele The Snorch    [pošta] reputace: 1
prokletý Dilvish: +1
NEW     17:23:07 24.01.2007
Rozhodnul jsem se vám poděkovat za kladné kritiky, a tak doufat, že aspoň něco někdy ve hře šťastně využijete. Stejně tak doufám, že jsem v OHZD úplně nepropadl proti zerafelově křesílku ;)

Jsem rád, pokud jste to všechno pobrali, případně diskuze můžou mnohé vysvětlit. Leč, někomu se nelíbil můj smysl pro diskuzi o všem a individuálně. Výsledkem bylo jejich smazání (18 diskuzí, 2 x reputace +).

Se vší vážností a díkem
Snorch

Ikonka uživatele Kilburn    [pošta] NEW     10:59:22 22.01.2007
Taky souhlasím s Vedrem. Zrovna moji hráči jsou po takových zbraních lační jak vlci a tohle je fantastická inspirace. Fakt dobrá práce!!

Ikonka uživatele Gurni    [pošta] NEW     12:19:18 03.01.2007
Naprosto a bez výhrad souhlasím s Vedrem. Spousta práce, řekl bych...ale přinesla opravdu sladké ovoce. Klobouk dolů.

Ikonka uživatele Vedro    [pošta] NEW     16:40:09 28.12.2006
Mé jméno jest VEDRO

Líbí se mi veškeré příspěvky, které přinášejí "praktické" prvky do hry DRD. To ocením nejen já, ale i každý další PJ. Koho baví vymýšlet neusále stejné meče s rozdílnými hodnotamy dle druhu démona... Tento článek je tedy podle mne cennější, nežli pytel příspěvků s perfektní gramatikou a podrobnou historií...

Panu Snorchovi a kolektivu s pozdravem
VEDRO

Ikonka uživatele šedý poutník    [pošta] NEW     20:01:47 16.12.2006
Dle mého názoru velmi pěkné.Autor si s tímto článkem musel
dát opravdu velkou práci,jelikož takovéto zbraně nenajdete v kdejaké knize.
Navíc pokud jste ten typ PJ,který rád svým hráčům představuje zbrojnice plné podivných zbraní,tak vás tento článek přímo uchvátí.Prosťe,není co dodat.

Ikonka uživatele zerafel    [pošta] NEW     20:10:01 24.07.2006
Zdravím autora...

Tak jsem se konečně dostavil, abych ti to zkritizoval. Popravdě řečeno mé názory již znáš z Moudré sovy, přesto je zde ještě raději vypíši. Většinu z mých výtek jsi, vidím, již opravil, a tak není moc co říct. Většinu věcí bylo již řečeno a já bych se jen zbytečně opakoval.

Líbí se mi nápad vložit ke každé zbrani reálnou historii vzniku - Pj si může potom vytvořit obdobnou nebo reálnou napasovat na tu svou a jen změnit názvy a jména.

Vlastní schopnosti zbraní jsou dle mě k ničemu. Postava přece nemůže získat schopnost jen tím, že chytne do ruka zbraň. Schopnost je třeba se naučit. V drd je to praktikováno v rámci povolání, nebylo by tedy nejhorší třeba říct, že danou schopnost té a té zbraně se může naučit šermíř od 10. úrovně výše, bojovník od 12. úrovně výše a chodec od 22. úrovně výše atd. Tohle jsem ti říkal už v MS. Vidím ale, že jsi sám bezradný, máš-li to tam dát, nebo ne. A udělal jsi dobře, že jsi napsal u Kůsy tu úvodní řeč k tomuto tématu. Toto vlastně automaticky maže všechny mé výtky k této věci, neboť, jak píšeš a naznačuješ, každý si to může změnit, opravit či dokonce i zrušit.

Název misericordia vidím opraven :o)
Tím, že je tato dýky tenší, bych jí dal proto útočnost nižší. Bodnutí touto dýkou nezpůsobí větší zranění jako dýkou normální. Porovnejme: Pokud zarazím obyčejnou dýku do břicha až po střenku a pokud to samé učiním i touto dýkou, kde bude vyšší zranění? Která tkáň na tom bude hůře? Asi ta s obyč. dýkou. Proč? Je širší. Misericordií se zase na druhou stranu lépe člověk trefí - lépe se sní zajede až po střenku, proto bych jí dal na druhou stranu větší SZ.
Mohlo by to pak vypadat takhle: 3/-1/-2...
To je ale pouze maličkost a věc názoru.

Podobně bych řešil i kombinace - větší SZ, menší útočnost.

Kord - podobně jako misericordia.
Jde o lehkou zbraň do ruky, dá se jím lehce měnit směr a dělat obdivuhodné výpady (mohl jsi mu dát bonus ke schopnosti výpad a kryt :o)). Proto bych mu opět zvýšil SZ a snížil útočnost - ne vždy se trafí dobře, spíše jen poškrábe, ale dokáže i pěkně bodnout.

Gramatika sloh jsou zde na vysoké úrovni, což se mi zamlouvá. Dílo je čtivé, podněcuje Pj k vlastní tvorbě zbraní. V MS jsi vychytal snad všechny velké mouchy - některé malé však zbyly, ale já jsem náročný člověk, vždyť mě znáš :o))

Jelikož je to tvé první dílo (tuším), tak po přihmouření všech tří očí ti nakonec musím dát 5* z výše zmíněných důvodů.

S pozdravem a úctou...zerafel

PS: Jestli vyhraješ OHZD, tak poděkuj mému kamínku :o))

Ikonka uživatele The Snorch    [pošta] NEW     20:07:12 22.07.2006
Folcwine: Zombie toho napsal... a já k jeho kritice taky :-)

Díky za přečtení a teď ta jakási obhajoba :-)

Přeci jen je misericordia jiná zbraň než dýky, opravdu. Možná si dokážeš představit končíř (taková obrovská, hodně obrovská misericordia). je velmi podobný meči. Díky těžišti se s nim manipuluje na obranu možná trošku než s mečem (podobná zbraň, zde zastupuje dýku). Tak a končíř je bodná zbraň, uzpůsobena doslova k prorážení zbrojí. Tak asi tak, rozdíl tam je. Meč k tomuto zas tak uzpůsoben neni.

Ty bonusy a postihy? Napsal jsem k tomu své již v samotném příspěvku. Opravdu jsem se to snažil co nejvíce omezit o nějaká další číslíčka! Ale tato zbraň si "zasloužila" aspoň ten jeden bonus +1 na proražení kroužkové zbroje.

Jak jsem uvedl, tato "runka" je podobná klasické runce, ale neni to úplně ona. Je převedena pro mé (a vaše) účely do podoby aby s ní bylo možno toto provádět. V pravidlech tyčovité zbraně jako "má" runka jsou, nicméně její schopnosti nemá žádná a ony výčnělky také nevidím.

Kůsa-ano, to je v podstatě "jen" další druh tyčovité zbraně. Další pro výběr, další z mnoha...Schopnosti jsem vynechal, je to klasická zbraň podobná bojové kose, kterou PJ může použít jako "běžnou" zbraň vesničanů (Pro případnou domobranu atd).

Blokační trojzubec-Ano, je podobný trojzubci z pravidel. Neni ale tak velký a robustní, což znamená že nemá takovou údernost. je ale lehčí a díky příhodně tvarovaným "zubcům" se mezi ně může zaháknout kdejaká zbraň což u trojzubce z pravidel neni.

Vystřelovací kopí, chm. Asi jsem to mohl více popsat. Neni to nic co si napsal. Funguje to na elektriku, inspirováno zbraněmi z bohemia air-soft .-) Ne, stlačený vzduch tomu napomáhá, ale samo o sobě to snadno také vyklouzne. Jsem rád, že se ti to jinak zalíbilo.

Jsem rád pokud se ti některé zbraně líbili a použiješ je (třeba, doufám). Jsem také rád žes mi i pochválil nápad a třeba ty kordy. Samozřejmě jsem moc rád za tvou kritiku. Je mi ale líto, že jsem nemohl dostatečně vysvětlit věcy, které se třeba tobě nezdáli a já v tom vidim jasné vysvětlení. Jasně, autor to vidí trošku jinak. Ten tomu třeba rozumí a neuvědomí si, že to hůře podal těm ostatním. Díky za hodnocení a diskuzi.

Ikonka uživatele Folcwine    [pošta] NEW     19:45:08 21.07.2006
Kolem tohoto příspěvku se rozpoutala přímo "pekelná" diskuze :-)

Jsem zásadní odpůrce historických DrD ( kordy; rapíry a podobné vymoženosti ), ale to je asi mým pohledem na věc. Při hodnocení jsem tedy jen zohledňoval přínosy nových zbraní do hry. Postupně jsem si na papír naspsal několik výtek ke každé zbrani, ale jak jsem pak procházel diskuzi, skoro každou již někdo vypíchl přede mnou ( hlaně Zombie ) :-(
Misericordia - nevím, proč má jiné parametry než normální dýka, jedná se jen o menší tvarovou odlišnost
- uvádět bonusy/postihy proti typu zbroje ala D&D je nadbytečné ( tedy dokub by ji PJ neudělal opravnou tabulku pro všechny stávající zbraně )
Kůsa; Runka; Blokační trojzubec - jedná se zbraně velmi podobně těm popsaným v pravidlech, speciální ůtoky by se třeba mohl naučit bojovník na 16. úrovni.
Vystřelovací kopí - 1 kolo = 2 akce v RSS ( dle pravidel )
- tato zbraň mě nejvíc nadchla svou originalitou ( v DrD ) i pro její zajímavý speciální útok; co mi víc chybí je stručný popis toho "jednoduchého" vystřelovacího mechanismu ( třeba stlačený vzduch / šroubovitá pružina / elmag vystřelování :-) )
Nadchlo mě omezení pro "tvrdý" boj u kordu a rapíru, kteréžto mě chybělo u mnoha podobných převodů těchto zbraní do DrD.

Je to dobrý příspěvek, nedává sice žádný převratné nápady do DrD, ale to myslím v tomto případě nevadí, PJ může hru trochu ozvláštnit, což myslím bylo cílem tohoto vydařeného dílka.

Ikonka uživatele The Snorch    [pošta] NEW     15:21:42 30.06.2006
Holonus

Nejprve bych ti poděkoval za vyjádření a teď bych ráčil obhájit proč jsem to takto udělal, u onoho kordu, jedné zbraně z mnoha.

+1 k OČ jsem dal právě proto, že je rychlý. Je to vojenský kord. Kord je vojenská zbraň. Používaná již na sklonku středověku. Je sice také křehčí než třeba bastard (Nepochybně :-)), ale již jsem tam zahrnul možnostr zlomení. Narozdíl od rapíru je to vojenská zbraň a tedy vydrží mnohem více. K tomu jsem ještě zmiňoval, že se při obraně častokrát nepřátelské výpady spíše odklání, než přímo blokují.

Je to střední zbraň kvůli náročnosti použití. Nerozlišuje se to jen podle hmotnosti, i tak je to v pravidlech. Viz. tesák a dýka. Složitost používání!

S úctou

Ikonka uživatele Holonus    [pošta] NEW     22:45:32 29.06.2006
Snorch

Požádal si mně abych ti vyjádřil proč jsem hlasoval pro tvůj přispěvek tak jak jsem hlasoval takže: Tvůj příspěvek je určitě velmi dobrá práce, ale přece pár chybiček si myslím (ale je to opravdu jen můj názor) se tam vloudilo. Třeba kordu jsi dal obranné číslo +1, ale je to velmi lehká, ohybná a tenká zbraň takže přece jenom bych tam dal nulu a taky jsi ji přiřadil ke středním zbraním, ale jak - už jsem zmiňoval - kord je spíš lehká zbraň. Je to ale o proti kladům jen drobnost takže...

Ikonka uživatele Gililili    [pošta] NEW     12:04:15 23.06.2006
Snorch

njn dobře vzdávám to máš větší fantazii =D

Ikonka uživatele Gililili    [pošta] NEW     11:35:16 19.06.2006
pěkně zpracované dílko přinášející do světa DrD nové nápady =D obvzláště se mi líbí vystřelovací kopí, akorát mě tak napadá kdo to v tom světě bude umět vyrobit...

Ikonka uživatele The Snorch    [pošta] NEW     19:08:48 18.06.2006
Milý Alfiku

1.Je hezké, že se výraz oběvuje už v tomto roce (1474). To je pokud vím ještě středověk, takže tady vidíte, že to sem zcela patří (I kdyby to bylo o pár let později, tak to nehraje rolii, historie je neurčitá a hlavní je když to poslouží ve Vašem světě, Vaší hře. Každý svět DrD má jinou historii, jiné legendy a uspořádání.)

2.Ano, popis odpovídá. Délka kolísala, to zajisté, ale nejčastěji měl rapír kolem jednoho metru. Ano, k soubojům. To jsem psal, k čemu jinému že? Na řezání salámu? Proto to můžeš používat i v DrD. Projde to i kdejakou zbrojí (bývali průrazné více než si myslíš). To, že s tim šlo velmi těžko zasáhnout někoho v plátové zbroji neznamená, že to nejde použít. Statistiky tomu odpovídají (Jak plátové zbroje kde je vysoká KZ, tak rapíru kde je zas nízká SZ), ale i zbroje mají své slabiny, kyrysem to prošlo. Záleží kam si soupeře zasáhl. Pokud rána byla dostatečně silná a mířená tak to prošlo i plátovou zbrojí. Navíc v plátovce jsi byl i poněkud omezen v pohybu.

V příspěvku jsem uvedl jeho hlavní využití.

3.Taky si odporuješ s tvůrci Dechu draka, kde byl pojem rapír v DrD (Nebyl tam žádný popis. Jen jakási osoba a mezi jejími předměty byl rapír a jeho parametry - mnou předělané) uveřejněn v čísle 2/2001. Nejsem si tím číslem 100% jistý, nemám ho zrovna doma.

Dodatek: Stejně jako plátové zbroje, které byli používány až na zlomu středověku (spíš počátek novověku), stejně jako obouruční meče (Používané především až v novověku zejména jako účinná zbraň proti formacím bojovníků s píkou, či kopím) si mnoho věcí odporuje s historií, DrD... To bych moc neřešil. Důležité je, že to nenarušuje systém pravidel a náznak logiky v použití ve vlastním světě. Ty se různí, každý má své názory. Tady jde o příklad pro PJ a hráče aby s tím naložili podle vlastního uvážení, podle jejich potřeby a názoru na použitelnost ve svém vlastním prostředí.

Pokud se o tomto budete chtít dále bavit, tak ZNOVU upozorňuji ať vše proudí ke mě do pošty a nikoliv sem. Děkuji.

Ikonka uživatele Pioma    [pošta] NEW     11:03:24 18.06.2006
Snorhc: Jaká škoda tvých klapek na očích. Doufal(a) jsem, že to oceníš jako alternativu. V principu je to to samé, ale je to zpodobněno do normální vycházkové hole. Stejně jako tvé vystřelovací kopí je ukryté v normální holi. Je menší a přesto dosahuje při boji s protivníkem stejných výsledků, stejného překvapení, stejná délka...

Ikonka uživatele Lord Alfik    [pošta] NEW     19:54:50 17.06.2006
Omlouvám se že znovu vztupuji do diskuze, ale dal jsem si tu práci ohledně Rapíru, tedy -
výraz rapír se popré oběvuje v dokumentuz roku 1474, v němž je vyslovena doměnka, že pochází ze španělského jména pro kostýmní meč espada ropera. V druhé polovině 16. století se raúírem rozumí ostrý meč se štíhlou, oboustarně nabroušenou čepelí, lehčí než kord, užívaný výhradně k soubojům.zbrań promněnlivé délky dosahovala až 150 cm!. Vznikl v (jak sem psal víše) ve Španělsku a oklikou přes itálii se dostal do ostatní evropy, kde si v kterátkém období získal značnou oblibu.
Rapír je lehčí obdobou kordu, civilní zbran šlechtice sloužící výhradně k soubojům. S rozvojem šermířské techniky dochází k podstatným změnám tvaru (dnešní rapír se velice liší od těch raně novověkých). atd..
Mě z toho jasně vyplývá že rapír není vhodným doplnkem do DrD - je to civilní soubojová zbran, která nepočítá s tím, že soupeř bude mít zbroj.

Ikonka uživatele Pioma    [pošta] NEW     11:47:56 17.06.2006
Alternativa výsuvnéhho kopí

Mistr Ho Yoh byl ve svém kraji znám skrz své skutky, modrost a schopnosti v boji, přesto, že už mu bylo mnohem více než padesát let. I přes jeho oblíbenost všeobecnou měl i mnoho nepřátel, kteří stále usilovali o jeho život.
Proto ho nepřekvapilo, když při jdené z jeho večerních vycházek, mu cestu zastoupilo několik mužů v černých hábitech assassinů. Jen se nad tím pousmál a svou vycházkovou holí vyznačil na zemi před sebou polokruh a s vyzívavým úsměvem se podíval na protivníky. Vrhli se proti němu...


Popis: Samostatná vycházková hůl je 90 coulů dlouhá dřevěná hůl, na jednom konci se zužující do tloušťky dvou coulů, na druhé ukončená kulovou hlavicí o průměru 5-7 coulů dle ruky vlastníka. V této podobě je to střední jednoruční zbraň se silou 5/0/0 a působí jen stínové zranění.

...Tři na jednoho. Při svém přibližování se rozestoupili a prostřední z nich se rozběhl a skočil proti němu. Ho Yoh se sklonil a nechla muže proniknout těsně za svá záda, což v protivnících vyvolalo smích. Chytil svou vycházkovou hůl obouruč a užším koncem zaútočil zpět za záda na protivníka, který jej přeskočil a lehce pootočil hlavicí. Protivník ztuhl a zíral na čepel vtčící z jeho hrudi...

Pootočení hlavice uvolňuje pojistku, která vystřelí z užšího konce čepel dlouhou 70 coulů a širokou jeden coul. Postupně se zužuje do hrotu, je z pevné oceli. Tímto se ze zbraně stává střední obouruční se silou 5/+3/+1 a již způsobuje normální zranění. Její délka je 1-2.

... Ho Yoh s lehkým úšklebkem se podíval na zbývající dva pritvníkny, kteří se v návala vzteku vrhli vstříc své smrti. Vytrhl zbraň z již mrtvé hrozby a obouruč odrazil několik jejích útoků dlouhými prohnutými meči. Čekal, až se postaví tak akorát, aby to mohl zakončit. Čekal, až půjdou proti němu z obou stran. Prudce a obratně bodl doprava, pronikl obranou a druhý muž se kácel k zemi, zatímco protivník vlevo se napřahoval ke konečnému úderu. Vytočil se bokem, zbraní provedl výpad směrem ke zbývajícímu, ale tupou hlavicí. Pootočil jí podruhé a z jejího konce vyjela druhá čepel, která zasáhla protivníka přímo do krku...

Druhé pootočení uvolní druhou pojistku, která uvolní druhou čepel taktéž dlouhou 70 coulů, ale širší a s výřezem podél středu čepel, aby se do ní mohla zasunout čepel první. Takto se ze zbraně stává těžká obouruční se silou 5/+6/+2.

... V tom okamžiku už k místu přibíhali tráže. Mistr Yoh, dvakrát ťuknul o zem holí, pokaždé jinou čepelí a po jejich zasunutí otočil hlavicí nazpět. Po krátkém rozhovoru s velícím důstojníkem stráže dostal ozbrojený doprovod na cestu domů, kde ho čekala kobra v posteli...

Poznámky: Tvar hole a čepelí je možno upravit tak, jak si její majitel bude přát... Mechanizmus si nechám pro sebe a v budoucnosti zveřejním jako samostané dílko.(pokud mi to nikdo nevyžere)

Ikonka uživatele geraltriv    [pošta] NEW     22:09:46 12.06.2006
Je to zajímavé zpestření, rozhodně ne nevyužitelné. Možná bych však u šermířských zbraní zvýšil riziko zlomení, jelikož takovému obouručnímu meči budou tyto čepele odolávat stěží. V zájmu hratelnosti ovšem vyhovuje stávající.

Ikonka uživatele Zombie    [pošta] NEW     8:00:53 12.06.2006
Upozornění redaktora:
Protože diskuze za jediný víkend zaběhla dál, než je původní článek o zbraních, rozhodl jsem se takto:
Máte týden na úklid po sobě. Což znamená umazat všechny své kritiky, netýkající se článku, případně přeformulovat a vložit znovu.
Co tu zůstane a nebude se týkat článku, dostane zápornou reputaci.

Pokud chcete, můžete v dizkuzi o zbraních pokračovat u nějakého ze stolů v putyce.

Post scriptum a reakce na Deepha: kopírování textů bez uvedení jejich autora a zdroje je plagiát. Někdo by dokonce řekl krádež ...

Ikonka uživatele Saladin    [pošta] NEW     1:36:50 12.06.2006
Koukám, že tady se hraje Vyhoňme si ega! ...příjemná hra.

Ikonka uživatele Pioma    [pošta] NEW     17:28:58 11.06.2006
Lord Alfik: Vzhledem k váze celého rytířského brnění a ostatní výzbroje a výstroje je člověk rád, když se aspoň kousek s tou váhou pohne... a velmi rychle se unaví... Takže má kord i rapír velkou výhodu, pokud nejsou zlomeny při střetu zbraní...

Ikonka uživatele Zdenál    [pošta] NEW     17:18:21 11.06.2006
Erlandil: Vzhledem k tomu že DrD seky a body taky nerozlišuje (vynecháme-li šermířovi finty), problém to oběktivně být neměl.

Ikonka uživatele Erlandil    [pošta] NEW     16:24:12 11.06.2006
LA a další: ohledně prosazení se kordu proti těžkým zbrojí by ses divil... spíš jde o to, že se s ním bojuje trochu jinak. pořád jde o šerm, ale štíhlá a rychlejší čepel má jiné přednosti než drtivou sílu usměrněnou ostřím čepele. kord se začíná vydělovat cca už v 16. století, rapír asi o 100 let později a 17. století je jak víme stoletím válek a bojů (hlavně díky 30. leté válce a dalším konfliktům, které s ní ani nesouvisí), kdy byl v evropě mír všehovšudy asi 3 roky. a právě v této době 30. leté války se střetával kord i rapír s plátovou zbrojí pěchoty či kyrysníků nebo lancerů. sama tato těžká jízda ho zprvu používala, než se pořádně vyvinul jezdecký meč. takže patří a nepatří do DrD je spíš otázkou vkusu a pravidel světa. systémově má kord a podobné zbraně pouze problém v tom, že nerozlišujeme seky a body (je-li to pro někoho problém).

Ikonka uživatele The Snorch    [pošta] NEW     15:07:18 11.06.2006
Pioma: Jsem Snorč, nikoliv Šnorchl. A díky za vysvětlení se kterým stejně nesouhlasím. A každého nehoním pokud to vysvětlí. To že ty nejsi schopen to normálně vysvětlit je tvoje chyba, nikoliv moje. Příště mi tohle můžeš psát do pošty. Tvá diskuze je nicneříkající. Děkuji.

Alfík: Rapír je pružná zbraň. Kord je vojenská zbraň používána i proti zbrojím. toto téma je dost ošemetné, ale odvažuji si říct, že nemáš pravdu. A další chyba. Když se používal rapír, používali se i zbroje, především kyrysy. na to jak byl hubený byl dost průrazný. Pravda, na nějakou rytířskou zbroj by moc šancí neměl, ale to je už odraženo v nízkých statistikách zbraně a ve vysokém OČ rytířské zbroje, kterou používá málokdo. Koneckonců je rapír především soubojová zbraň. Docela rychlá a zkušený šemíř by s ním dokázal u slabin, méně chráněných míst (krk, podpaždí..) snadno zavařit i pomalému, neobratnému týpkovi v rytířské zbroji.
U té levoruční dýky by si to udělal moc složitě, tak jsem to v žádném případě neměl v úmyslu. Stejně by to tak nakonec nikdo nepoužíval. To je hloupost.
Špatně popsaný vzhled? Ano, je možné, že ty si to nedokážeš představit.
Tak ty si šermíř? Víš, že si troufám říct, že o boji se středověkou šavlí a nějaké levoruční dýce víš kulový? Je hezké říct, že to je pochybné, ale vysvětlení považuješ takové: "Já jsem šermíř." Kdyby sis to přečetl tak tam o seknutí ruky píšu s odstupem. A šanci tam nedávám. Jen jsem u takových zbraní snížil statistiky (lehce) z důvodu, že si postava musí dát trochu větší pozor.

Promiň, myslíš ty aspekty které jsi vyjmenoval, nebo nějaké další? Nemusíš odpovídat, jen já jsem to špatně pochopil. Ale díky za diskuzy která je aspoň co k čemu což nebývá pravidlem.

Ikonka uživatele Pioma    [pošta] NEW     14:09:29 11.06.2006
Opět si beru k ruce pravidla pro srovnání statistik, google pro podrobnější informace, které uvedeny nejsou a spoustu trpělivosti, kterou musím obětovat tomuto človíčku, abych byla na něj schopna promluvit hlasem nezastřeným opovržením.

Šnorchl: Abych pravdu řekla, mé hodnocení není ovlivněno mou nelibostí k tvému vystupování, ačkoliv vzhledem k diskuzi, ve které každého honíš, aby ti vysvětlil, co se mu nelíbí, až přehnaným a otravným způsobem. Odrazuje mne stálé odkazování na níže uvedené diskuzní příspěvky, ačkoliv je to jen krácení tvého času, kterého je nutné pro danou odpověď. Je dobře, že si hlídáš své dílko a snnažíš se být aktivní, ale všeho moc škodí. Mne to celkem odrazuje pokračovat v psaní.
A když už v něm budu pokračovat, vím jistě, že si budu protiřečit s prvním diskuzním příspěvkem(mým). Dala jsem ti tři hvězdičky, protože to prostě na lepší hodnocení nevidím.

Nemám výtek k samostatnému zpracování jednotlivhých zbraní. Je to stručné a dostačující, přestože místy zmatené a těžké na pochopení. Pokud někdo chce oživit svůj svět, vřele mu to doporučím, ale svůj tříhvězdičkový názor nezměním.

Docela by mě akorát zajímalo lámání zbraně levoruční dýkou...

Ikonka uživatele Lord Alfik    [pošta] NEW     13:52:21 11.06.2006
Jak autor sám psal, otázka kordu v DrD je dost subjektivní, já bych byl proti, především z důvodu, že kord je již průžná zbran, která se jen velice těžko prosadí proti šupinovým, plátovým a rytířským zbrojím. Rozhodně je škoda, že jsi to tam nerozvedl (zvláště u té rytířské, by byl útočník prakticky bez šance soupeři něco udělat.
Ovšem zařadit rapír, který se vyvinul až v době, kdy se zbroje už nepoužívali, do DrD to je dost hard core. Ten si zařazovat neměl...
Taky si mohl mnohem lépe zpracovat levoruční dýku, té se mohlo věnovat dost pozornosti, napadá mě, že při úspěšném krytu soupeře, by byla x% pravděpodobnost, že byla zbran zblokována a útočník má x útoků na postavu beze zbraně...
Popisy zbraní mi příjdou chabé, mohly být lepší, některé zbraně se pdle nich představují jen špatně.
Poznámka ohledně kombinace šavle a levoruční dýky je dost pochybná, osobně, jako šermíř, bych to seknutí ruky označil za vysoce nepravděpodobné.
Škoda že se dílko nezamyslelo více nad některými aspekty zbraní, které zpracovává, mohlo být mnohem lepší.

Ikonka uživatele Saladin    [pošta] NEW     12:34:54 11.06.2006
Velmi skvostný příspěvek. Váhal jsem, zdali se nehodnotit o stupeň níže, neboť některá pravidla mi přišla poněkud neohrabaně řešená, ale nevyrovnalo to fakt, že je to skvělá myšlenka, ani stručná, ani zbytečně obsáhle zpracovaná, je tam vše, co je třeba a dobře uděláno.

Troufám si tvrdit, že si to vytisknu a že to využiji. Takže předem díky.

Ikonka uživatele The Snorch    [pošta] NEW     11:02:59 11.06.2006
Pioma: Když jsou informace postačující, nebo i nadprůměrné. Použitelnost a hratelnost dle názorů většiny zdejších a mé družiny taky nadprůměrná, tak ty dáváš 3* V pohodě. Jen by si mi asi pomohl(a) kdyby si mi napsal(a) co se ti na tom nelíbí. Ono je moc hezké dát nějakému propracovanému předmětu 5* a pak ho vůbec nepoužít a jinému, zdající se zprvu nedokonalému dát málo a pak ho zavést do světa a používat jedna radost. nesmíš si všímat jen obalu jako mnozí, ale i jádra. Kdyby se ti něco nezdálo tak mi můžeš napsat.
Popřípadě by ti mohlo pomoct, kdyby sis přečetl staré diskuze, především ty mé, kde je spousta věcí vysvětlena. Chválíš mé dílo a nemáš námitky. Přesto dáváš 3* jako lehký nadprůměr. Pak se vykrucuješ, že dílo nepovažuješ za vynikající, ale nedokážeš napsat jedinný důvod. Prosím tě o vysvětlení a doufám, že do toho netaháš naše staré spory. To by se dít rozhodně nemělo. Bohužel bych taky docela řekl, že to tvé hlasování ovlivnilo. Bohužel....

Přesto ti děkuju za hlasování a doufám, že ti ty předměty budou k užitku.

Ikonka uživatele Pioma    [pošta] NEW     10:22:00 11.06.2006
Dávám jen tři, přestožejsou některé informace postačující, nebo nadprůměrné. Líbí se mi návrhy autora pro využití a uplatnění při hře. Je to dobré. Ale ne vynikající...

Ikonka uživatele Skočdovovsa    [pošta] NEW     9:25:25 11.06.2006
Myslím si, že přesně takový typ předmětů zde chybí. Různých zajímavých artefaktů je zde celkem dost, ale využitelných obyčejných zbraní je málo. Zbraně jsou dobře zpracovány a já je určitě využiji. Plný počet

Ikonka uživatele Hispanius    [pošta] NEW     8:23:52 11.06.2006
Já myslím, že přidání těchto zbraní oživí jinak celkem nudný výběr zbraní pro jednotlivá povolání.Už se mi kolikrát stalo, že jsem hrál asi za 5 různých postav hrničářů a vždy jsem myslel na jedno : široký meč nebo šavle?? To samé u válečníka, tam jsem vždy váhal mezi bastardem, dl.mečem a obouručákem. Dílo se mi líbí, je pěkně zpracované.

Proto dávám 5*.

Ikonka uživatele Deeph    [pošta] NEW     23:00:54 10.06.2006
No, je mi uprimne jedno, jestli autor cerpal z nejakych stranek, nebo ne (reakce na prvni kritiku redaktora). Jde o hru. Pokud mi nekdo posle link na nejaky stranky o zbranich, taky podekuju jemu a ne adminovi tech stranek. Ale to je uz trochu vedle...

Priznam se, ze mam veliky problem s druzinou hlavne v tom, ze vsechny zbrane, ktere davam nepratelum, znaji z pravidel (i s parametry), takze prekvapit je byva velice obtizne.

Snorch mi pomohl toto dilema alespon na nejakou dobu vyresit.

Dekuji.

Davam 5*.

Ikonka uživatele Erlandil    [pošta] NEW     10:16:17 10.06.2006
Snorch: jasně, ale z textu to přímo nevyplývá... buď jsi měl postupovat obecně, nebo se pokusit vypsat vše (ne kvůli parametrům, ty bych nechal stejné, ale kvůli tomu, aby to bylo komplexní), ale oceňuji, že jsi k tomu nepřidal nějaký příběh, to by mě asi dorazilo :) jsou uživatelé, kteří by to udělali... ne, já myslím, že jsi s tímhle příspěvkem odvedl dobrou práci a podle toho hodnotím. ale některé dílčí věci, jako třeba zásahy do soubojového systému, které ho zbytečně zpomalují už se mi líbí méně... my máme 8 hráčů na 1 PJ a já mám rád, když boj odsejpá a stačí, že se sejdou dva šermíři a jeden kouzelník bleskochrlič, který každé kolo půl hodiny přemýšlí, který blesk bude vhodnější, a já se nechci ještě hádat o tom, kam kdo dýkou bodá a jakou má cíl zbroj (žel tohle systém drd neumožňuje... mé stížnosti a debatu o boji v drd nalezneš u stolu Rubrika - válečník)

hodnocení jsem zvážil dostatečně, ale ocením něco jiného

Ikonka uživatele Krtecek    [pošta] NEW     22:35:41 09.06.2006
Dílo použitelné v DrD, nicméně s chybami, které již přede mnou vytknul redaktor. Na kvalitě příspěvku je poznat pomoc MS, budu hodnotit za 4*.

Ikonka uživatele Zodiak    [pošta] NEW     21:44:40 09.06.2006
Myslím, že jde každopádně o nadprůměrné dílo - váhám mezi 3* a 4*.

Jsem si vědom, že bych to takhle napsat nedokázal - řekl bych, že jsi to opisoval z nějaké www stránky nebo učebnice.

Vlastnosti a využití si myslím, že by byly dobré pro jiný systém, protože v v pravidlech drd nic podobného není. Chci tím říct, že žádná zbraň sama o sobě nedává žádné bonusy k typu boje - ty dává povolání.

Líbí se mi ta odbornost, se kterou je to napsáno.

Ověřoval jsem si několik názvů, které jsem jakživ neslyšel - a ony existují opravdu - takže žádné vymyšlenosti - buď jsi tak dobrý šermíř nebo jsi měl dobré rádce :D

No - přikloním se ke 4*

Ikonka uživatele Erlandil    [pošta] NEW     19:30:13 09.06.2006
mno... rozepsané to je hezky, ale pokud už se někdo pouští do takových to jemných nuancí výzbroje, nebylo by od věci to udělat alespoň komplexně... vysvětlím:

pokud uvedeš kůsu a runku, proč pomíjíš jim další podobné a přece typově odlišné jako např. partyzánu či gisarmu a mnoho dalších... pracovně bych je všechny shrnul pod sudlice, poněvadž ani dnešní přední odborníci se nedokáží shodnout, jak se která jmenuje. jednou je to kopí, dostane malá křidélka, už je jmenuje jinak, dostane zpětný hák a máme italskou sudlici... atd... podle mě se tyto zbraně příliš liší parametry od sudlice nebo halapartny, když jde v podstatě o totéž...

ad kordy, rapíry a levoručky: taktéž problém zařadit, co je meč, co kord a co už rapír. od vzniku kordu se vše vyvíjelo současně a nelze identifikovat co ještě k čemu patří... nicméně kord (vzhledem k odlišnému způsobu boje oproti meči) beru, že by se do tabulky zbraní v drd hodil... my ososbně používáme již zmíněný Aldarionův...

celkově vzato je to však hezký a podrobně rozpracovaný pokus přidat další zbraně do systému, jen mi místy přišlo, že na úkor jednoduchosti


btw: jak tu všichni říkáte, že jste zbraně zkoušeli, platí to i v reálu? :)))) já většinu ano (tedy krom těch průniků a pod.)

Ikonka uživatele Dvojčepel    [pošta] NEW     19:02:54 09.06.2006
Snorch: co se misercorii týče, jde o to,že bych k tomu dal možná nějaká ty procenta na průnik do větší hloubky protože, a to mi nevyvrátíš(mám to vyzkoušené), jde o to,že kopí se tak snadno nedostane tak hluboko. Třeba jak jsi sám uvedl u špendlíku štípne, ale jde hlouběji. Kdežku něco s tupou, nebo ne až tak ostrou špicí hůř prochází tělem.

Ikonka uživatele The Snorch    [pošta] NEW     18:54:29 09.06.2006
Dvojčepel: Hm, u toho trojzubce se mi zdá obrana správná. Podívej se na obdobné zbraně jako třeba trojzubec. není to to samé, vím, ale podobné. A i tento velký těžší má docela vysokou obranu, proč by tento hbitější nemohl mít +1? Zároveň je tím i trochu kompenzována SZ, kterou jsem mohl dát o jeden bod vyšší, ale jako střední zbraň by s těmito schopnostmi byla až moc dobrá. Berme to tak, že při tvorbě této zbraně se bere spíše ohled na využití zvláštní schopnosti a přesnosti, než na zdrcující SZ, která vždy neznamená snadnost zásahu jako je tomu v DrD+

Misericordia, jak je psáno, je velikostí podobná dýce, jen je o něco delší. Sám píšeš, že útočnost by mophla být vyšší, ale nemusela. Tak jak to tedy je? snažil jsem se to udělat trochu lepší než dýku (ano, při probodnutí zbroje a zabodnutí to zabolí), ale né zas tak silné, aby to v bodu konkurovalo nějakému kopí :-) Přece jen, vem si tupou špičku a bodni se (zabolí dost) a pak si vem uzoučký špendlíček (spíš štípne, velké zranění to díky malé ploše neudělá). Snad jsem toto i trochu vyrovnal tím, že jsem přidal bonus na kroužkovku, který považuji za správný.

Nicméně jsem rád za tvůj názor a že to zaznamenalo nějaké použití :-)

Ikonka uživatele Dvojčepel    [pošta] NEW     18:46:14 09.06.2006
Zdraví vám všem.

Začnu hnedky a vezmu to stručně ale jasně.

Četl jsem toto dílo několikrát, než jsem si to pořádně vžil do paměti abych nemusel znova hledat. Už několikrát jsem se na to díval v Moudré sově a použil jsem to na dračím doupěti. Zbraně zdají se mi dobré, jen bych asi vytknul PÁR chybiček a to:

U misercordie se mi nelíbí její útočnost, představme si že někdo bodne rytíře touto dýkou mezi pláty, to řekl bych, ho poněkud zabolí a ubere dost životů, mohla by mít útočnost větší, ale taky nemusela, je to na představě aspoň trochy reality v Dr.D.

U Blokačního trojzubce se mi nelíbí to, že SZ je malá. Podle mne se s ním zacházelo líp a tudíž by tu sílu měl mít vyšší. Též i obrana by mohla být nižší, protože bych neřekl, že je zase až lehký a obratný.

No to je ten páreček detailů, které se mi nezdály, jinak se mi toto dílo velmi líbí a hodnotím Čtyřmi Hvězdami

Nechť vám trpaslíci zůstanou v boji nakloněni.

Se vší úctou Dvojčepel

Ikonka uživatele The Snorch    [pošta] reputace: 1
cour: +1
NEW     18:22:54 09.06.2006
Děkuji za kritiku od Zombieho. Nicméně jsem takovou podobnou čekal a pokusím se své jednání krapet obhájit a doufám, že si i vy uživatelé toto přečtete:

Název "zákeřné zbraně" asi to pravý ořechový nebude, nicméně to nepovažuji za něco špatného. Název ccelého příspěvku "Netradiční zbraně" jsem vyvodil z toho, že je asi mnoho Pj-jů nemusí používat, nikoliv z doby, z níž pocházely. V té době mohli být naprosto běžné. //viz. Ze supik-arms, či jakkoliv jinak jsem nečerpal. Nečerpal jsem z žádné internetové stránky a měl jsem jen malou příručku se stručnými popisky.

Kůsa vypadá jinak než sudlice, sám jsem jí snad viděl a dokážu posoudit. Nicméně se Zombie plete, protože sudlice má v nejnovějších pravidlech verze 1.6 útočnost téže +2, takže tam nevidím problém. S kůsou se docela dobře manévrovalo a jejich využití v boji dokázali skvěle husité. Byť s horší obdobou, jen upravenou kosou, nicméně s podobnými vlastnostmi. Při používání jsem trochu i čerpal z knihy s názvem "Ani smrt nás nerozdělí" a použití se mi zdá docela korektní. Vliv na hru to žádný nemá, neřeším to tedy.

Runka, tak jsem tuto zbraň nazval. Neni to ovšem "runka". Ano, všiml jsem si, že zbraň je vhodná spíš k bodu a možná i ke strhávání. To by ale nejspíš dopadlo tak, že udělám novou variantu sudlice a to nechci. Je zýbytečné tady vysvětlovat, že jsem to myslel tak a tak. Pro použití PJ je dle mého lepší ta varianta, jež jsem popsal již v samotném příspěvku (Mám vlastní zkušenosti).

Trojzubec:Zombie asi špatně čte, napsal jsem v textu odpověď na několik otázek a on si jich asi nevším. Nicméně ti odpovím, že zbraň je podobná trojzubci, tedy VYPADAJÍCÍ jakoé trojzubec, příbuzná )či jak to mám říct), ale neni to klasický trojzubec. Co ty doporučuješ je jedna věc, co jsem uvedl já je věc druhá, za tím si stojím stejně jako s použitelností, což jsem též zkoušel.

Misericordia:Ech, kde jsem Zombie napsal, že dávám postih zbroji (a to kroužkové)? Napsal jsem tam bonus k ÚČ a pak dopsal jakýsi postih. je jasné, že každý bonus pro útočícího je postih pro bránícího, to každému dojde. Znáš to: první slovo platí.... :-) Jinak to použití. K probíjení sloužila, to jo. Nicméně ten bonus nevidím tak značný, abych tam musel psát ještě na plátové zbroje. To si radši PJ může vytvořit svoéji zbraň-končíř, která k tomuto speciálně sloužila a byla dlouhá, no jako dlouhý meč, asi.
Nevšiml sis, že obrana zbraní s misericordiou je menší nežli u kombinací s dýkou, či co? Aspoň ve většině přípaqdů. Jinde jsem nepovažoval zohledňovat nějaké desetinky. Skoro bych teď už řekl, že sis to četl špatně (Zombie).

(Vysouvací :-)) kopíAno, popis jsem sice napsal, leč, nemusí se zdát dokonalý. Přesto jsem napsal, že to BO a HAMBO přímo neni a odkazuji se zase na použitelnost ve hře. PJ může sám hráčům dát do "cesty" toto kopí a jeho vizáž si upravit. Nicméně to důležité je v příspěvku napsáno, rozvádět to tu nebudu.
To, že si ZOMBIE neumíš představit boj s touto zbraní je tvoje věc, já to v akci viděl a je to docela mazec a vyčůranost. Leč, "cpát" ti to nebudu no. Použitelnost a účel, hm přesně jak jsem chtěl.

Šermířské zbraně

Odporuješ si se Šulinem Koulem, který se mi na to dříve taky mrknul a šermířské zbraně v DrD nevidí jako problém, stejně jako já, stejně jako většina lidí se kterými jsem mluvil. Jasně, použitelnost se může zdát různá. Nicméně jsem i v pramenech od ALTARU, týkajících se DrD viděl mnohé skryté "odkazy" týkající se šermířských zbraní, jako je rapír, kord. čili, s pravidli si odporovat nemohu a takto se svoji družinkou tyhle zbraně čile a spokojeně používáme.

Kord je zbraň výlučně vojenská, především. Nicméně si myslím, že všichni tu zbraním nerozumí asi jako ty, a proto považuji za dobré trochu "poinformovat" ostatní. I "tři mušketýři" používali kordy, v pozdějších dílech pak především rapíry. Neberte historii vážně, sama je zmatená. Tohle je fantasy.

Levoruční dýka:Ale lze se odkazovat na popis jinné zbraně a případně doplnit o změny. Já to považuji lepší pro ostatní, aby si dokázali přesněji uvědomit co to vlastně používají. Podobná porovnávání jsou i v pravidlech, nevymýšlej si nová.
Jasně jsem u levoruční dýky napsal co si myslím o používání a schopnost poničit zbraň. eh, pochybuji, že bude nějaká výraznější šance s tim zlomit obouručák. Sám se pořád odkazuješ na ten středověk, tak tady to máš. Možná jsem mohl napsat, že pro "křehčí" zbraně, ale v jednoduchosti je krása, mnoho věcí si může udělat PJ. Každý PJ hraje jinak, má jinný styl a tohle je prkotina.

Kombinace:Že se u těch zbraní vždy nejednalo o komplet je pravda, ale jak jsem psal, bývá to časté. A ta tvá filozofie u těch kombinací je podobna té mé, nicméně vidíš jak jsem to vyřešil já. Kdybych to udělat jak jsi trošku spekuloval, tak by si zase namítal, že by to mohlo být vlastně aj tak. nebo se mýlím?

Nevíš proč by měla překážet? Hm, je to tam snad napsané a myslím si, že to překáží. nejsem odborník v šermu, ale jsem o tom zatim docela přesvědčen. Krátké zbraně bez dobré záštity je blbost s timhle dávat dohromady.

Nicméně nevěřím, že by si změnil hlasování, které se mi nezdá korektní. Jindy se mi zdá, že hodnotíš tak, či tak. To je tvá osobní věc a názor a já ho plně respektuji a děkuji ti za tuto diskuzi nad kterou je potřeba se zamyslet. Nicméně taky doufám, že se každý uživatel nebude dívat jak hodnotili ostatní a bude mít svůj subjektivní názor. Zde jsem vyštěkl vše co mám na srdci. Některé věcy považuji za samozřejmost, některé považuji za zbytečné psát do samotného příspěvku, který by ppotom byl "prošacován" mnoha úvahami, a tak jsem si počkal až na diskuzi.

A mám to za sebou :o) Hlasujte jak považujete za správné a čestné. Děkuji-Snorč

Ikonka uživatele Zdenál    [pošta] NEW     15:20:20 09.06.2006
Autor ode mě slyšel vše co jsem k tomu mohl říct v dílně. Co se týče popisu boje, nemám praktickou zkušenost (až na zanedbatelnou u kůsy) s žádnou z těchto zbraní, takže nemohu soudit.

Věc která mě napadla až později je ta že možná důležitější než konkrétní parametry jednotlivých zbraní by byli úvahy jak jsme k nim došli... jenže kolik polopravd a nepřesností či omylů bychom tam byli schopni promítnout jako laikové?

Vím že karbous si s tim dal hodně práce věnoval tomu dost času, o jednotlivých zbraních dost uvažoval a z jeho strany bylo vyvinuto řekl bych nadprůměrné úsilí. Věřím tomu že je to nepřesné, a někde snad i možná milné, nicméně zůstanu u toho co říkají i zkušení šermíři "to jak šermujeme, to je jenom hra na šerm, houby víme jak se s tim tehdy bojovalo doopravdy"

Dá se říct že toto teda platí především zbraně z gotiky, u novějších se to teda ví.

Co se týče více předmětů v jednom příspěvku... myslim že je to dobře. Pro potřeby doupěte není nutné mít podrobný rozbor zbraně stačí parametry a jednoduché parametry. Komec konců, kdo bude mít zájem, získá tu nějaký základní dojem o existenci dané zbraně a budeli chtít podrobnosti už si dohledá jinde.

Dílko na mě působí pozitivně, potenciální chyby hrozí IMO tam kde si sám nejsem jistý v kramflecích. Nevím jak hodnotit a nakonec se asi nechám ovlivnit hlasováním a argumenty ostatních. Argumenty Zombie zní zasvěceně...

Ikonka uživatele Zombie    [pošta] NEW     14:52:37 09.06.2006
Shrnutí:

Každá zbraň vznikla jako reakce na způsob boje a ochranu protivníka. Její účinnost měla vliv na oblibu a rozšíření mezi tehdejšími vojáky, stejně tak cena a technologická náročnost výroby. Proto lze velice omezeně míchat zbraně a zbroje z různých historických období. To, jaké historické období bude PJ používat pro svůj svět záleží na něm, ale rozhodně by neměl používat mix z celé historie. (tato úvaha není součástí hodnocení)

Historie je doslova opsaná z knihy Encyklopedie zbraní Leonida Křížka (nejen z té jsem oživoval znalosti o historických zbraních při posuzování tohoto díla) nebo zkopírována z supik.arms.cz.
Použití zbraní je v některých případech naivní, založené pouze na vzhledu zbraně. Souhrnný článek neplní své poslání, neboť se nejedná o tematický souhrn "Netradičních" zbraní, ale o nejednotnou směs autorových představ o zbraních přelomu pozdního středověku a novověku. Najdeme tu zbraně od konce 13. století až po zbraně používané i ve století 17.tém.

Přehlednosti by pomohlo oddělení obecného použití a využití pro válečníky (šermíře). Hodilo by se určit, který bonus u šermíře přichází z použití konkrétní zbraně a

Autorovi i ostatním doporučuji, aby pro příště vkládal jednotlivé zbraně postupně.

Zákeřné zbraně: až na kopí se nejedná o zákeřné zbraně (zbraně skryté, tají svůj útočný potenciál).

Kůsa:
Jedná se o zbraň sečnou, typově se jedná o variantu sudlice. Proto by měla mít obdobné hodnoty sudlice z pravidel (kůsa s 2/3 vahou má dokonce vyšší útočnost: +2 versus +1 u sudlice).
Historické rozšíření kůs na bojištích mi, na rozdíl od sudlic, není příliš známo. Ovšem pochybuji, že by v útoku jízdy měl pěšák schopnosti a čas zkoušet trefit mezeru u překrývajících se plátů plátové zbroje.
Vlastnosti a využití: bezobsažné.

Runka:
Jedná se o zbraň bodnou, schopnou seku a možná i podle háčků na ostří schopnou strhávání, ovšem v menší míře, než například halapartna. Typově se také jedná o variantu sudlice. Proto by měla mít obdobné hodnoty sudlice z pravidel i zde uvedené kůsy.
Vlastnosti a využití: Háky vybíhají dopředu, ale nejsou tak výrazné, aby se dalo mluvit o trojzubci. Výběžky ostří, o kterých autor píše, nebyly vždy pravidlem. Pro představu - vycházely z bočních háků směrem nazad. Autor se inspiroval jediným obrázkem (http://supik.arms.cz/chladne/runka.gif). Při bodu měly funkci zastavovací, jako například kančí kopí. Použití na způsob zpětných háčků u šípu je nesmysl.

Blokační trojzubec:
Popis zbraně: jedná se o trozjubec, nebo je to zbraň JEN VYPADAJÍCÍ jako trojzubec ? Popis úpravy zbraně pro zachycení není příliš jasný.
Zachycení zbraně: doporučuji použít mechanizmy z pravidel. Například PPP - Hraničář (poškození zbraně), PPE - Šermíř - vyražení zbraně / zlomení zbraně. Slušilo by se podotknout, že se chytá násada zbraně a proto ji na rozdíl od meče nelze vytáhnout. Vytržení zbraně by měl odolávat i majitel "trojzubce", jinak mu bude vytržen. S tím souvisí podivný zákaz pochybu postavy se zachycenou zbraní - první, o co by se pokusila, by bylo zkusit vypáčit ji ze sevření s úkrokem.

Misericordia a její kombinace:
Historie: subjektivní názor. Jedná se o štíhlou dýku lichoběžníkového průřezu. Záložní zbraň, při boji tělo na tělo sloužila k probíjení plátů zbroje (proto výskyt až od cca 14. století) nebo bodu skrz hledí helmy. Z toho důvodu nesloužila k obraně proti chladným zbraním a ani k použití v kombinaci zbraní. Na co útočit bodnou dýkou, když máte k dispozici o dost delší meč ? Zvážil bych možnost poškození a zničení misericordie při krytí čehokoli mimo lehkých jednoručních a možná i šavle (střední).
Dýka by měla mít bonus k probití (útoku) plátové zbroje, než plátová zbroj postih (jednou uvádíš to a podruhé ono). V kombinaci by měla mít rozhodně horší obranu zbraní, než klasická dýka.

Vystřelovací kopí: (spíše vysouvací):
Popis: zde by mělo být uvedeno, jak zbraň vypadá nejen v boji, ale i na první pohled. Bo a Hambo jsou hole (přibližně 180 a 90 coulů).
Vlastnosti a využití: Zjednodušit ve stylu: "prudkým manévrem za současného uvolnění pojistky (spoušť evokuje hnací mechanizmus) útočník vysune kopí proti protivníkovi a zvýší tak dosah zbraně o 1 sáh." Past uvést jen jednou s poznámkou, že když o vlastnostech kopí ví (i z jiných zdrojů, než názorná ukázka minulé kolo), dává spi pozor a má bonus proti pasti +3. Nedovedu si představit boj se zbraní, které se právě hodně posunulo těžiště a navíc ji během boje s nepřítelem zasouvat.

šermířské zbraně: koncepčně se do světa DrD příliš nehodí, neboť podle použitých zbraní a zbrojí se v pravidlech jedná o daleko straší dobu. Zavedení šermířských zbraní potřebuje a také má za následek změny v
taktice, výzbroji a výstroji vojáků i v civilních soubojích. Bohužel, ani sama pravidla nedávají dobrý příklad - finty jsou sbírkou z celé historie.

Vojenský kord:
Popis: Nebýt kapitoly historie, nevím, jak kord vypadá. Kord je zbraň výlučně vojenská (a rapír civilní verzí), proto uvádět, že se jedná o "vojenský" kord postrádá smysl. Některé parametry jsou shodné s dobře zpracovaným Kordem od Aldariona (rok 2002) - jedná se o lámání a útočnost při úderu pěstí.
Historicky se jedná o mladší štíhlou bodnou (a proto rychlou) zbraň. Proto by se s ní mělo dát dobře bránit (+2 až +3) a protivníka porazit za použití fint. Každopádně subtilní zbraň by měla daleko více trpět při zachycování středních (např.: 20% / úder) i masivních zbraní (např.:50% / úder; týká se zbraní jako jsou kyje, jedenapůlruční, obouruční meče, tyčové zbraně). Tvé ničení je uvedeno za kryt, nebo za souboj ?

Levoruční dýka:
Popis: má být samostatný, nelze se odkazovat na popis jiné zbraně.
Správně uvádíš, že byla používána v páru s bodným mečem (rapír, kord). Avšak mýlíš se v použití, opět na základě jediného vyobrazení dýky s košem. Většina dýk sloužila k zachycení a vázání zbraně protivníka. K tomu sloužila k čepeli ohnutá záštita. Nerozvádíš lámání čepelí - šel by použít mechanizmus z PPP - Hraničář (poškození zbraně).
Boj ve stísněných prostorech (úzké uličky) - toto pravidlo by mělo být nepovinné a mělo by v boji zohlednit délku zbraní. Podotýkám, že většina zbraní je délky 1 (dosah na sousední hex) a tak z hlediska vzdálenosti není rozdílu mezi dýkou a např. širokým mečem.

Kombinace Kord + Levoruční dýka:
Ne vždy se jednalo o komplet.

Kombinace Kord + dýka:
Historicky lepší na útok (5/+0) i obranu (OZ +3) než krátký meč a dýka, přesto má podivně horší obranu zbraně (+2). Tato kombinace by měla mít menší OZ, než při použití Levoruční dýky, ale je otázkou, jestli u levoručky zvýšit OZ na +4, nebo rozdíl zanedbat. Použitelnost také navrhuji pouze pro šermíře.

Rapír:
Lehčí verze kordu, proto by tato zbraň měla být o fous rychlejší a snadněji se lámat. jinak stejné parametry. Používaný pro civilní souboje. Použitím průměru síly a obratnosti si nejsem jist, neboť to postihuje vlečníky jako takové (síla a odolnost).

Poznámka o kombinaci levoručních dýk patří jako podkapitola do Levoruční dýky. Jako zbraň obranná nevím, proč by měla překážet. Rozhodně necháváš na PJ výcvik a možnost použití (což by mělo být na základě váhy - kategorie zbraní).
Navrhuji použitelnost šermířských zbraní a jejich kombinací pouze pro šermíře s tím, že zbylá povolání nemají čas se to naučit (parafráze na Aldarionův Kord a dýka, který používá i stejné ÚČ 6/-1). Bonus pro šermíře - viz. úvodní část kritiky. Textu bylo doplněno HTML formátování, opraveny překlepy.
Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
16 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.27110910415649 sekund.
© 2002 - 2007 Almad, James Timqui a Alcator design © 2002 - 2007 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována,
publikována ani jinak využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků. Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu.