www.Dracidoupe.cz


Předměty


Nakorův krystal vědění 
Příprava pro tisk (tisknuto 2847x)
Autor: Dakeyras
Přidáno: 9:19:41 23.07.2010
Skupina: Artefakty
Váha: 4 mn
Průměrné hodnocení: 3.5
Popis:

Jedná se o velice mocný artefakt. Hlavně pro ty jejichž síla a moc pochází ze znalostí.

Popis artefaktu:

Jedná se o křišťál dlouhý 20 coulů, s průměrem 4 couly. Je šestihranný s délkou hrany 2 couly a na koncích jsou 2 couly zašpičatěné jako dnešní tužky. Každá fazeta tak má 2*16 coulů.

Barva a průchod světla je stejný jako u ostatních křišťálů

Kde se vzal:

Okamžik, kdy vše bylo ničím a nic bylo vše a zároveň vše vším a všude, nastal okamžik, kdy začal existovat čas. Ten okamžik roztrhl tehdejší chaos v ještě překotnější chaos, který ale byl způsoben jen snahou nově vzniklých věcí, pojmů a vědomí zaujmout své místo, které by mu vyhovovalo. Mocné energie a vědomí se měnily v bohy, magii a astrální sféry, superhmota se tříštila a formovala na světy, slunce, hvězdy a komety. Vše se bouřilo, střetávalo, vzájemně bojovalo o svá místa, prolínalo se. V této době vznikl i tento křišťál jako instance* 7. astrální sféry Achaiach. Putoval prostorem i energiemi, až se dostal na zem. Tam nečinný přečkával eóny let, kdy se země formovala do konečného tvaru, začala se stávat životaschopnou a ujali se jí bohové, kteří přežili, převzali vládu nad touto zemí a začali ji osidlovat životem.

V historii jej proslavil Nakor Modrý jezdec, pro jedny dokonalý podvodník, pro jiné mocný mág, který však magické schopnosti svého povolání nepotřeboval. Rozhodně udivoval svými znalostmi.

pozn. autora: historii ve vašem světě si můžete vymyslet, klidně mohl zůstat neobjevený.

*Instance – objekt, který má všechny vlastnosti originálu, přijímá změny originálu – zde tedy přibírá kontinuálně nové informace – aniž by on zpětně ovlivňoval originál – zničení, skrytí artefaktu se nijak neprojeví na chodu astrální sféry.

Co vlastně dělá:

Poskytuje vědění. Ačkoliv pochází ze 7. sféry Achaiach - vědění toho co bylo, zdá se že velice snadno dokáže nerespektovat příkazy vyšších sfér, které byly požádány něco zatajit. Proč tomu tak je popíšu níže, ale i kdyby ve vašem světě ten artefakt byl známý, nemělo by být jasné proč a mělo by to vytvářet spoustu teorií. Pravdu bude vědět jen nositel a to jen když se zeptá.

Jak to funguje:

1. způsob je cílené hledání - majitel pomyslí na to, co by chtěl vědět a ve fazetách se mu zjeví text (na všech stejný, takže otáčením krystalu vidí ten samý text, který může číst a odrolovává se podle toho jak čte. Myšlenkou se může posouvat vpřed a zpět v textu. Tento způsob podléhá zákonům astrálních sfér a nedokáže zobrazit odpovědi, které jsou zakázané, protože se jedná o klasický styk s astrálními sférami. Tento text nevidí nikdo jiný, jen nositel.

Barbar bojovník Hugo se zadíval na svého přítele, člověka chodce Eliona, jak opět upřeně hledí do křišťálu. Pomyslel si něco o bláhovosti lidí, že dokáží být tak dlouze okouzleni krásou lesklých věcí, ale nechal ho být, protože Elion jej vždy vedl neomylně vpřed již mnoho let a vybojovali spolu mnoho bitev, které neměli šanci vyhrát, ale Elion vždy našel slabé místo soupeře.

2. způsob je vliv na majitele ve spánku. Majitel přijde o své sny. Někteří tvrdí, že se jim nic nezdá, ale to není pravdou, jen na své sny zapomínají, zde se to ale stane úplně a pro člověka je to podvědomá psychická zátěž. Funguje to na jistém principu přenosu duše do astrální sféry. Lze to připodobnit k člověku, který se dostal do místnosti plné televizí a na každé běžel nějaký pořad. Takto může zjistit i věci, které sféra nesmí říct, protože sféra je fakticky neřekne. Pokud se postava o něco zajímá je to jako by naladila kanály na těch televizích, nebo se prostě soustředila na televizi, ne které daný kanál běží. Ráno si postava pak nevzpomíná úplně na vše. Často se probudí a neví, že by věděla něco nového, pokud to není problém nad kterým dumala.
Možná právě postavy, které měly tento krystal, přišly jako první se rčením „ráno moudřejší večera“

Elion a Hugo strávili v podzemní jeskyni už spoustu času prohledáváním místa, kde je tajný vchod k temnému theurgovi Shiwovi, který trápil tento kraj silnými bhuty a přivolával sem zemětřesení, oheň i vítr a snad i vodu, kdyby zde byl větší zdroj vody. Elion toho dne strávil u křišťálu pomalu tolik času co samotným prohledáváním jeskyně což Hugovi vadilo a několikrát mu to vyčetl. Nakonec se rozhodli vyspat. Elion se ráno probudil dříve a velice jistě přistoupil k určitému místu a našel tajné body, jejichž současným stlačením se měl otevřít vchod. Nechal to prozatím být a uvařil snídani, pro sebe i Huga, protože věděl, že po otevření dveří je čeká peklo na zemi v podobě spousty magických pastí a pak samotný boj s Shiwou, majícího spoustu amuletů, magických prstenů, zbraní i zbrojí a mocnými elementály se to tam jen hemží, přestože tyto vědomosti Shiwa nechal zamknout v nejvyšších sférách, kterých dokázal dosáhnout.

Vliv na postavy:

Po každé úrovni strávené s krystalem si PJ za postavu hodí na past na inteligenci. Tato past každou úrovní roste o 1. Postavy by neměly vědět nic o této pasti, pokud se na ni nezeptají, nebo nepřehodí past alespoň o 6, kdy díky fatálnímu úspěchu zjistí, co se děje. Také na krystalu existuje jistá podprahová závislost, která vzniká z příjemného pocitu, že postava ví vše.

Int ~ 0 ~ nic/zešílí

Tato past určuje jakou odolnost bude mít postava proti ustání všech těch informací a podprahovému tlaku na hlavu během spánku.

Pokud uspěje, čeká postavu odměna v bonusu na hod na inteligenci +2**/***

**Tento bonus se dá počítat jako síla pasti*2 tento přepočet bude ještě potřeba.

***Ačkoliv tento krystal neovlivňuje přímo logiku a jiné disciplíny spojené s inteligencí, ale paměť, tak právě díky přístupu k takovému množství rozsáhlých vědomostí, je pravděpodobné, že bude znát odpověď aniž by k ní logicky přišel. Neupravuje ale mentální schopnosti majitele, tedy každý následující hod proti pasti na zešílení je těžší než předchozí, stejně tak mentální obrna, kouzla útočící na psychiku atp. Nebudu vyhledávat všechna pravidla, která mají něco společného s inteligencí a věřím, že PJ dokáže rozhodnout, kdy tento bonus použít a kdy ne.

Přístup k paměti - nefunguje to tak, že postava v každém okamžiku ví o "všem", ale musí se na danou problematiku soustředit alespoň 6 směn v klidu (osamocen v tichu), nebo 12 směn při "neklidu" (tedy cokoliv jiného - chůze, povídání si s někým atp., jen myšlenkami musí bloudit okolo daného problému) a pak konečně najde v hlavě tu správnou záložku a vědomosti k němu pak přijdou velice rychle následujícím způsobem:
To bylo tohle.. a to vedlo k tomuhle.. a to se spojuje s tímhle a takhle bleskovou rychlostí se mu vyjevuje problém.

Chování krystalu

Krystal nemá žádné chování, takže nenutí svého nositele něco činit, nebo sám nechce být používán, takže při nečinnosti nevyhledává nového nositele atp. Jakmile získá svého majitele, je s ním svázán až do jeho smrti, takže nemůže (může ale nebude novému majiteli sloužit) být ukraden, nebo darován, aniž by původní majitel nezemřel. Ani sám krystal „nechce“ způsobovat šílenství, ani závislost, je to jen důsledek „malosti“ možností lidského myšlení proti problémům všehomíra, přesto lze otázkami zjistit, že víceméně všichni předchůdci zešíleli, nebo krystal přestali používat z důvodu, že se báli toho, co se může stát.

Majitel krystalu

Majitelem se stává první spící osoba nejblíže se vyskytující v okolí krystalu, během noci po smrti předchozího majitele, ale jen v okruhu 10 sáhů, takže nepůsobí na obrovské vzdálenosti. Po připojení ke krystalu se vzdálenost zvyšuje na 100 sáhů i kdyby to byl třeba celé kámen. Nedokáže, ale proniknout skrze dimensionální kapsy, mimosvěty atp, takže postava může tento krystal dát bokem a zrušit tak past na zešílení a využívat jej jen pro čtení z fazetek, které psychiku neovlivňuje.

Před dávnou dobou kouzelník Fugio objeví krystal během dne, kdy doprovází naše známé Huga a Eliona. Večer si vezme 1. hlídku, aby jej prozkoumal a nic se nestane, ale hraničář Elion spící poblíž se stane „obětí“ krystalu.

Pokud je majitelem krystalu alchymista, má vždy 100% úspěšnost při stykem s touto sférou a +10% s každou jinou.

Odloučení od krystalu.

Past je stejná jako past na zešílení z jejího vlastnictví, jen k ní dochází při odloučení. Háže se poprvé za týden bez krystalu se silou rovnající se aktuální síle pasti na zešílení a s každým týdnem se snižuje, dokud se nesníží na sílu rovnající se 0. Může se tak stát, že postava střídá svoje rozpoložení.

past: Int ~ 0(až X) ~ nic / mentální mátožnost****

past*****: Odo+Int ~ 0(až X) ~ nic / začne krystal znova používat

****Mentální mátožnost – obrácený efekt jako u zvýšené inteligence-paměti. Postavě se nemění mentální schopnosti, ale u věcí, ke kterým je potřeba paměť, se přistupuje jako by měl inteligenci sníženou o hodnotu bonusu na inteligenci, která odpovídá pasti na inteligenci ( ale maximálně na -5, což bude vypadat jako by měl naprostou neschopnost si cokoliv zapamatovat. Na konci věty nebude vědět, co bylo na začátku, ale nebude mentálně retardovaný). Jedná se o podobný efekt jako při odvykačce od drog, kdy jste jako na houpačce, která se houpá čím dál míň, ale spadnout do toho můžete snadno znova.

*****Postava si na druhou past hází znovu jen v případě, že neuspěla proti 1. pasti a nastala u ní mentální mátožnost. Past je stejně silná z důvodu snadného počítání, ale připočítá se i odolnost. Pro kouzelníky, kteří mají odolnost většinou zápornou to tak bude ještě těžší. Pokud se tak stalo z důsledku nemožnosti se ke krystalu dostat, nastane situace, že jej postava chce používat, ale nemůže, takže další hod na mentální mátožnost je automaticky neúspěšný. Poté si hází jen na to, zda stále chce použít krystal, nebo už ne, ale se stále klesající silou, takže se takto násilně dá postava vyléčit ze závislosti.

Příklad: Elion se rozhodl přestat se závislostí na krystalu a řekl o tom svému kolegovi Hugovi, který po mnohonásobném vysvětlování pochopil, že si musí vzít krystal a odejít s ním neznámo kam. I když se původně bál, aby se mu nestalo to samé, Elion jej přesvědčil, že on je přece odolný bojovník, kterému se to stát nemůže a tak Hugo vyrazil s rozkazem nevrátit se dřív jak po 4 týdnech.
Elion protrpěl v péči svých přátel druidů, protože se mu nepodařilo poprvé přehodit ani jednu past, další týden se alespoň dostal z chuti použít krystal a teprve třetí týden přehodil i past na spadnutí do závislosti. Když se vrátil Hugo s krystalem, přivítal jej Elion opět s vyrovnaným pohledem a úsměvem. Krystal ale přenechal druidům s poznámka o tom co se stane, když by on umřel a že bude za nimi chodit když bude potřebovat jednorázově nějaké informace.

Při delším odloučení z hlavy začínají odtékat informace, které aktivně nepoužívala.

Př: informace potřebné na úkol který trval měsíc intenzivní práce postava hned tak nezapomene, ale že v nějakým zapadákově vládl nějaký král a měl tři dcery atp. mu z té hlavy vyklouznou velice rychle. Rychlost snižování bonusu se rovná snížení je o 2 body bonusu za časové jednotky 1, 4, 9, 16 atd. týdnů.

Příklad: Náš hraničář Elion na 25. úrovni s inteligencí 17+2 byl pod vlivem krystalu už 8 úrovní, měl tedy vědomostní bonus +16. Z počátku se mu podařilo přehodit past na inteligenci o 6 bodů tak ví, že může zešílet což si potvrdil pak i z krystalu samotného. Rozhodl se jej odložit. Po prvním týdnu nastanou 2 věci. Jeho bonus na paměť bude už jen +14 a háže si poprvé na past o síle 8. Když neuspěje jeho inteligence-paměť klesá na 1-5, když uspěje bude pokračovat v životě jako by měl bonus +15. Další týden si hází opět, ale nyní jen proti pasti 7. V případě neúspěchu stále bude a inteligenci-paměti 1-5. Po dalších 4 týdnech, pokud to vydrží, je past už jen o síle 3 a bonus k intligenci-paměti při úspěchu proti pasti (která je už víceméně zaručena) bude mít bonus +12. atd.

Když postava znovu spadne do závislosti na krystalu: Postava pokračuje s pastí rovnající se bonusu k inteligenci, který měla. Protože tento bonus klesá pomaleji je možné, že postava která neuspěla proti pasti blížící se nule bude po spadnutí do závislosti bude opět čelit mnohonásobně vyšší pasti, proti zešílení i při odvykání.

Jak ve hře přistupovat k těmto znalostem?

Zpočátku se bude postava dozvídat o všeobecných věcech - království, kdo jim vládne
pak se doví, o rodové linií krále v hlavní linii a něco o jeho vládě
pak i o ostatních postavách u moci, zná rozhodnutí která byla provedena veřejně
Další krok může být ten, že ví jak král žil, byl li nevěrný, má li levobočky, tajná rozhodnutí atp...

Je to hodně o PJ co řekne postavě, protože tohle se špatně tabulkuje.


Pozn. autora: Takto mohly vzniknout i jiné předměty spojené s dalšími astrálními sférami, které ale nemusely být křišťály, ale klidně drahokamy, nadmíru vzácný kov, „obyčejné“ kameny, různé tvary atp., odpovídající alespoň trošku, byť v přeneseném smyslu, dané astrální sféře.

Velký nárůst inteligence je záměrný, protože se postava dostává k informacím celé sféry která má přístup ke všem vědomostem toho, co bylo, i toho, co je. Také proto, že se říká, že náš mozek využíváme asi na 10% a géniové max na 15%, zde je mozek využíván až na maximum, ale přetížení může vést k šílenství.


Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
[Další]
 
Počet zobrazených příspěvků: 11-15 / 15
Ikonka uživatele Dakeyras    [pošta] NEW     19:43:26 25.07.2010
Krystal nedává instantní vědění okamžitě, ale postava se na to musí soustředit, takže v krizových okamžicích ji to bude skoro k ničemu. Navíc nedává vždy možnosti řešení. Třebas znalost fungování pasti ti nedá automatickou odpověď, na to jak ji překonat.

To že tu možnost dostává jen jedna postava podle mě není vůbec chyba.. kdyby si toto množství informací mohl vychutnat kdokoliv, tak to je podle mě chyba, to pak bude jen "Pujč mi to, já potřebuju ...

Možnost zešílení je podle mě taky správně. Dát postavám do ruk jen samé věci, které jim nemůžou ničím ublížit a tvoří z nich nesmrtelný killery je podle mě ještě horší. Síla pasti je nastavena tak, že přehodit ji o 6 pro postavy s nezápornou inteligencí je docela pravděpodobné. Potom si mohou samy rozlišit co chtějí vědět a kdy odložit krystal bokem. To že to nepřehodí i když měli několik možností? To už je herní smůla stejně jako když v soubojích hážou nízká čísla zatím co PJ třeba vysoké a zabije je, nebo spustí past atp. Není to žádný Instant kill. Navíc jedná se o šílenství, které se teoretický dá pomocí CP léčit, ne o smrt. Smrt je vyžadována jen při přerušení spojení.

Přesně jak říkáš, udělal bys z toho něco naprosto odlišného, co podle mě ztrácí onu eleganci a zároveň

Ikonka uživatele Sccion    [pošta] reputace: 1
nedohledatelné: +1
NEW     18:23:34 25.07.2010

Artefakt, který přímo pracuje se získáváním informací zaujal. Obecně se mi zamlouvá myšlenka mít předmět, jehož použití mi umožní v omezené míře zjistit odpověď na nějakou otázku, se kterou si družina neví rady (taková pěkná deus ex machina proti zaseknutí se v dobrodružství, která není jen v rukou PJ, ale samy postavy se rozhodnou, jak ji použít). Přesto mi na něm vadí několik věcí, které by mi bránily ho použít tak, jak je předmět nabídnut.

Zásadní je skutečně ohromná síla, která se v něm skrývá. Po jeho nalezení bude v družině existovat postava, která bude vědět všechno. V tom se skrývají hned dvě potíže:
- vědět všechno bude jen jedna postava, majitel krystalu. Mám z toho nepříjemný pocit, protože dotyčný bude znát nejen odpovědi na otázky ohledně dobrodružství, ale nic mu také nebrání prát se například na postoje dalších hráčů s tím, že se vždy musí dozvědět odpověď, i kdyby mu to hráči/postavy nechtěli říct.
- jedna postava bude vědět všechno. V tu chvíli se vlastně stává nejdůležitější částí družiny a kdykoliv bude zapotřebí něco vědět, nebude nutné si s tím lámat hlavu, protože mezi námi je vševěd.

Jednoduše řečeno, krystal zkrátka dává příliš velikou výhodu příliš malému okruhu postav (jedné). Z mého pohledu se jedná o chybu.

Druhou věcí, která se mi moc nezamlouvá je možnost zešílení. Kromě přílišné síly, kterou artefakt nabízí se tak vlastně stává takovým tím „instant kill“ předmětem, proti kterému není obrany. Jako PJ nemám rád situace, kdy se z úplně zdravé postavy stane slintající magor po třetím neúspěšném hodu kostkou. Už jen proto ne, protože velmi snadno to může být smrt, o které postava do poslední chvíle netuší a nechtěl bych být v situaci, kdy bych vysvětloval, že tě to zkrátka napadnout mělo. Každého napadne, že když strčí ruku do klece se lvem, tak že o ni přijde, ne každého napadne, že civěním do krystalu náhle zemře.

Lze přirozeně namítnout, že možnost zešílení je prostě adekvátní cenou za ohromnou sílu krystalu. Pro mě osobně však těmito dvěma výtkami ztrácí artefakt na atraktivitě. Mnohem použitelnější by pro mě bylo, kdyby byl slabší (klidně i mnohem slabší) s určitým postihem, ne však smrtící.

Pro osobní použití bych si krystal upravil zhruba následovně:

Krystal vědění

Krystal poskytuje vědění 7. sféry Achaiach a může svými možnostmi odpovědět na jakoukoliv otázku, na kterou postava cíleně pomyslí, bude-li držet krystal v ruce a bude-li se na něj dívat. Po položení otázky se po celou dobu, kdy tázající věnuje krystalu pozornost, dostávají do jeho mysli nové znalosti. p>Tento náhlý příliv vědomostí však nemusí mysl svého nositele ustát a tak si při každém použití krystalu musí postava hodit na past – Int ~ 2 ~ nic/zmatení. Past se zvyšuje o jedna za každou položenou otázku sníží se o jedna za každý týden nepoužití krystalu. Při neúspěchu mysl zmatené postavy neunesla nápor znalostí a nejen že se nedozví odpověď na otázku, ale na dobu 4k6 směn se začne chovat naprosto nevypočitatelně. Začne pobíhat do kolečka, hlasitě se smát či naopak plakat, zůstane stát na místě s vytřeštěnýma očima a otevřenou pusou, efekt závisí na úvaze PJ (útok na zmatenou postavu je brán jako útok na nehybného protivníka). Postava po celou dobu zmatení není schopna ustálit myšlenky a po celý následující měsíc bude pociťovat nadmíru silnou nechuť krystal znovu použít.

Takto je použití krystalu omezeno na celkem 7 otázek za lunární měsíc. Po úplňku je mu opět možné položit dalších sedm otázek.

Schopnosti krystalu může použít kdokoliv, komu se dostane do ruky.

Druhý způsob poskytování vědění, tj. nepřímé prostřednictvím snů, působí vždy v noci na jednu postavu, která krystal alespoň jednou cíleně použila a celou noc se nachází v jeho blízkosti. Od klasických snů se příliš neliší, protože postava celou noc může vnímat to, co se děje ve všech možných sférách. Ráno si zpravidla nepamatuje, co jí bylo zprostředkováno, ale klidně se může stát, že se probudí s neveselou myšlenkou toho, že na druhém konci světa poletují komáři velcí jako kráva, protože přesně tohle si za tři dny pomyslí hostinský v hospodě U Bůčků, když kvůli jednomu otravnému hmyzu nebude moct v noci usnout. Může se tedy stát, že získá informaci, kterou skutečně potřebuje vědět, ale je to jen výjimečné a plně v rukou PJ.

Čaroděj Mumlal se nepřítomně procházel ulicí města Labos s očima upřenýma na krystal, ze kterého dychtivě hltal jednu informaci za druhou. Tu náhle do něho naléhavě šťouchl jeho přítel barbar Jelito.
“Co zase chce?“ Pomyslel si čaroděj a v tu chvíli mu krystal začal zjevovat odpověď.
“Jelito ti chce říct, že se před tebou nachází kanál, ze kterého někdo sundal mřížku.“
To už ale učený čaroděj padal do míst, kam slunce svítí jen zřídka a na odpovědi na své zvědavé otázky si bude muset počkat další dva týdny, kdy bude úplněk a krystal mu bude opět schopen odpovědět.

Po mých změnách by z krystalu zbyla vlastně jen původní myšlenka. Jak už jsem zmínil, v tomto předmětu bych mnohem radši viděl jen drobnou informační pomůcku, ne ultimátní a zároveň nebezpečný artefakt.


Ikonka uživatele Dakeyras    [pošta] NEW     13:52:32 25.07.2010
To "chování" krystalu je asi krapet nešikovné, ale nechtěl jsem, aby si někdo myslel, že ono šílenství je záměrná vlastnost krystalu. Třebas v rukách poloboha, moudrých draků a jiných extra bytostí toto způsobovat nemusí, protože jejich mysl je mnohem větší a silnější, ale to už je na PJ a jeho chápání světa.

onen popis stvoření inu chtěl jsem trošku navnadit atmosféru doby vzniku a to, že se nejedná o uměle stvořený artefakt a proto i tak silný.

k artefaktu se dá dostat i před smrtí nositele, ale dokud nositel neumře, nebude pro nikoho dalšího nijak nápomocný.

Ikonka uživatele minister    [pošta] NEW     11:42:13 25.07.2010
Vzhledem k tomu, že se jedná o pradávný, silný a vzácný artefakt, nechal bych jeho přesílenost stranou vzhledem k vysoké úrovni, na které by ho mohly postavy získat.Pravdou je, že vědění je na vysokých úrovních velice důležitá
a silná zbraň.

Poněkud nešikovný byl úvod o stvoření světa.V zásadě to čtenáři nic nedává (mě tedy ne).
Bohatě by mi stačila poznámka, že byl stvořen na začátku stvoření světa.

Pokud napíšeš: "Chování krystalu" a hned pod to krystal nemá žádné chování, tak to kazí
dojem z jinak pěkně napsaného popisu.

K artefaktu se tedy lze dostat jen přes dalšího nositele, když umře.

Celkově se mi hodně líbí základní koncept artefaktu, kompenzace vlastností možností zešílení
a dalších vedlejších efektů.Pěkně je i přiblížené, jak jsou znalosti získávány, jak s nimi nakládat atd. atd.
Celkově moc pekný artefakt.

S pozdravem, minister

Ikonka uživatele Dakeyras    [pošta] NEW     10:14:09 23.07.2010
u první pasti jsou požity 2* a 3*, protože jsem potřeboval osvětlit k dané pasti dva problémy. Poté následuje osvětlení 2*, které mělo být na dalším řádku, ale nějaký "tiskařský šotek" způsobil ztrátu enteru, nebo přímo tagu.


Onu přesílenost jsem vysvětloval podčarou. Je na jedné straně vykoupena možností zešílení, která roste a pokud s tím postava něco nedělá, je definitivní. Na straně druhé jsem zvažoval i nižší bonusy, ale myslím, že takové znalosti téměř všeho o všem kvůli nočňěnočnímu (verze dennodennímu) vlévání informací do hlavy ze 7. sféry by nemělo být podceňováno.

[Další]
 


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


Novinky
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
6 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
Limit (minut):
15 | 45
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.54785108566284 sekund.
© 2002 - 2005 Almad, James Timqui a Alcator design © 2002 - 2005 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována,
publikována ani jinak využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků. Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu.