www.Dracidoupe.cz


Předměty


Panenka Voodoo 
Příprava pro tisk (tisknuto 2740x)
Autor: Brubeaker
Přidáno: 14:52:45 11.08.2010
Skupina: Kouzelné předměty
Délka: -
Cena: 1500 zl.
Průměrné hodnocení: 4.85
Popis:

Panenka Voodoo

…každý ji zná, nebo o ni alespoň slyšel – panenka stará jak lidstvo samo … podivná neživá hračka a přesto tak mocná … stovky pokusů o její využití skončily v těch lepších případech pouhým neúspěchem, v horším případě se kouzlo obrátilo proti jeho původci… poznejme spolu jeden z nejvíce nevyzpytatelných předmětů z dob draků, kdy lidstvo bylo v plenkách a šamani různých domorodých kmenů dali díky vzájemným bojům vzniknout předmětu nevídané síly…

VZNIK...

O vzniku panenky Voodoo se ví velice málo. Jisté je pouze to, že vzniklo v dávných dobách, v místech věčného slunce a z rukou černošských šamanů. Z této doby pocházejí i rituály, které se za ty stovky až tisíce let trochu změnili – některé přibyly, jiné ubyly – ale stále fungují… Zajímavostí je, že šaman, který za pomoci různých sobě dostupných sfér tvořil rituály a zaklínadla, zřejmě zneužití panenky ochránil zaklínadlem. Na konci každého rituálu bylo v minulosti proneseno zaklínadlo, které panence zakázalo seslat kouzlo na zaklínače. To se bohužel z této doby nedochovalo a proto si dnes panenka čas od času postaví hlavu a následky mohou být velmi nepříjemné. Dnes to bohužel vypadá, že zaklínadlo pro ochranu zaklínače je na věky věků ztraceno v útrobách minulosti…

POPIS...

Panenka sama je ve své podstatě pouze nezbytná rekvizita. Nezáleží na tom jestli panenka bude vyrobena z hlíny, vosku, sena, slámy, hadrů atd., ale na tom jak svou panenku naplníte zlobou a vztekem nebo naopak láskou a citem k vybrané osobě! Stejně tak jako základní materiál, je libovolná i velikost panenky (většinou se její velikost však pohybuje od 3 cm do 12 cm). Důležité však je, aby bylo jasně zřetelné, kde je tělo, hlava, okončetiny, oči, ústa a srdce! Vyrobit panenku může kdokoliv, ale ovládat ji svými smysly je nelehká věc, kterou zvládne jenom někdo a navíc ten dotyčný nikdy neví, co si panenka usmyslí a jestli náhodou neobrátí kouzlo proti němu. Do velké míry závisí na inteligenci, ale hlavně na schopnosti naprosté koncentrace mysli. Z tohoto důvodu bude pravděpodobnost správného použití panenky u některých povolání vyšší a u některých nižší.

ZÍSKÁNÍ...

Jak již bylo řečeno, panenku Voodoo si může kdokoliv z čehokoliv vyrobit, ovšem důležité jsou rituály, které se s hotovou panenkou dělají a ingredience, které jsou při jednotlivých rituálech zapotřebí. A ty se člověk musí od někoho naučit, nebo někde dočíst a ingredience si obstarat. Vzhledem k tomu, že Voodoo panenky jsou ve většině království již několik desetiletí (někde i století) zakázané zákonem, nebude jednoduché se k výuce rituálů dostat. Dotyčný může například svitek s rituály najít v nějaké hrobce či podzemí, nebo je ho někdo jiný naučí buď za odměnu nebo za nemalý peníz (částka by se jistě vyrovnala 2 statným jezdeckým koním, což by v mém světě bylo okolo 1500zl). Nicméně jisté je, že pokud u vás někdo Voodoo panenku objeví, nebo dokonce pergamen s popisem rituálů, můžete se dostat do velkých problémů se zákonem, nebo s lovci čarodějnic. Existuje mnoho doložených případů, kdy byl někdo upálen, či utopen za zakázané praktiky s Voodoo panenkou a ta sama o sobě většinou bývá dostatečným důkazem k okamžitému výkonu trestu.

ZÍSKÁNÍ ENERGIE...

Energie, která skrze panenku převádí Vaše myšlenky ve skutky, se bere hned ze dvou zdrojů. Prvním zdrojem je Peklo a druhým je Příroda. Pod Peklo spadají rituály spojené s láskou, penězi, bolestí a smrtí. Na Přírodu se pak vážou rituály léčení a mlčení. To je bohužel jediné, co se doposud podařilo o panence zjistit. Konkrétní průběhy rituálů a chody energií během nich zůstávají nevysvětleny a nejspíše tak zůstanou navždy – v útrobách hrobek dávných šamanů.

POUŽITÍ...

Každé malé děcko, kterého se zeptáte na co se používá Voodoo panenka Vám odpoví, že na zabíjení na dálku. Ale není to zdaleka všechno. Ono se totiž moc neví, že se panenkou dá i zranit a léčit, a nebo můžete panenkou přivolat lásku, zavázat někoho k mlčení a dokonce získat peníze. Máme tedy 5 variant užití panenek a tím pádem 5 různých rituálů pro jejich složité užití (uvažuji o 5ti, protože pro zranění a zabití se používá totožný rituál, pouze se mění ingredience – viz. níže). U každého rituálu se hází k% na pravděpodobnost úspěchu rituálu. V tabulce nazvané „Tabulka pravděpodobnosti podle povolání“ jsou hodnoty, které jsou potřeba k základním hodnotám u jednotlivých rituálů ještě přičíst nebo od nich odečíst. Jak již bylo zmíněno v úvodu – panenka je nevyzpytatelná a velice náchylná k přesnému dodržení rituálů a ingrediencí. Sebemenší změna či zaváhání v mysli nebo porušení koncentrace může být velice nebezpečné. Projevuje se to tak, že padne-li při pravděpodobnostním hodu k% na kostce číslo dělitelné číslem z tabulky, nastává kritický neúspěch, který je vždy uvedený u jednotlivých rituálů.

TABULKA PRAVDĚPODOBNOSTI PODLE POVOLÁNÍ

Povolání Pravděpodobnost úspěšného užití Dělitel pro kritický neúspěch
Válečník -50% 2
Bojovník -45% 2
Šermíř -40% 2
Hraničář +10% 10
Druid +20% 10
Chodec +15% 10
Alchymista +20% 5
Theurg +30% 5
Pyrofor +10% 5
Kouzelník +30% 10
Mág +40% 10
Čaroděj +40% 10
Zloděj -20% 2
Lupič -25% 2
Sicco -10% 5
Nezkušený* -90% 1
Polozkušený** +25% 5
Šaman*** +80% 20

Poznámka: Jistě jste postřehli poslední 3 možnosti. Jedná se o pomůcku, která by vám měla pomoci v případě, že budete chtít panenku umísti do rukou CP. V takovém případě dbejte na jakousi rovnováhu, která lze vyvodit z tabulky. Všimněte si, že v tabulce ja na tom (z povolání) nejhůře válečník. Přitom jako dobrodruh má možnost se s tímto předmětem potkat, nebo se doslechnout o jeho použítí ap. Přesto jsou jeho hodnoty takové, jaké jsou - a to i z důvodu (většinou) nižší iteligence. Čistě pro přirovnání dodávám, že je tedy logické, že takový sedlák na tom bude hůře a například klerik o něco lépe...

* - Nezkušený - sem bych radil řadit takové skupiny lidí, jako jsou sedláci, truhláři, obyčejní kováři - zkrátka řemeslníci, kteří se celý život nedostali ze své vesnice a měli pramálo možností se o něčem takovém dozvědět nebo to vidět.

** - Polozkušený - sem bych radil řadit takové skupiny lidí, jako jsou další nepravidlová povolání, nebo lidi (tvory) jejichž sociální pozice a inteligence jsou na vyšším stupni (opomeňme prosím to, že se tyto dvě věci nemusí vždy slučovat). Tím myslím například starosty, kurfiřty, kleriky, kantory, hvězdopravce a podobně...

*** - Šaman - sem bych radil řadit takové skupiny lidí, jejichž znalosti dosahují téměř maxima. A těch by ale mělo být po čertech málo. Pokud si dokonce vytvoříte šamana, který zná i "zaklínadlo na ochranu zaklínače", je jasné, že dělitel pro kritický neúspěch nebude (bude nulový) a pravděpodobnost úspěšného užití může dosáhnout až 100%..

RITUÁLY...

Rituál na získání lásky druhé osoby

Účel: Pokud chcete, aby se do Vás někdo zamiloval, není nic rychlejšího než tento rituál. Pokud se vše podaří, daná osoba se k Vám již brzy bude vinout. To že se do Vás však daná osoba zamiluje ještě neznamená, že Vás bude milovat na věky. Musíte se o tuto lásku starat, jinak vyprchá stejně rychle jako vznikla. Rituál začíná působit po 48 hodinách. Na pravděpodobnost se hází až po oněch 48 hodinách! Teprve potom se projeví úspěch / neúspěch / kritický neúspěch.

Ingredience: Voodoo panenka, ½ čajové lžičky hřebíčku, 1 čajová lžíce skořice, pergamen a nejméně 2 krůpěje potu druhé osoby (nejvhodnější je užívat sušené přísady, ale pokud máte čerstvé, měli by také fungovat – budou akorát hůře hořet. Většinu ingrediencí, naleznete přímo ve vaší kuchyni, nebo koupíte u báby kořenářky či ranhojiče. Krůpěje potu druhé osoby jsou úkolem složitějším, ale s tím se již každý musí vypořádat sám.)

Provedení: Vezměte pergamen a vlastní krví napište na něho sedmkrát jméno osoby o kterou stojíte (ztráta krve je za 1-2 životy). Pergamen a všechny ostatní ingredience dejte na hromádku a vše spalte. Vzniklý popel poté vetřete do připravené panenky Voodoo a přitom opakujte jméno osoby, jejíž náklonost chcete získat. Panenku pak noste na stuze alespoň dva dny na krku. Celou dobu myslete na danou osobu v dobrém a ta by se měla brzy vyznat ze své lásky k Vám.

Pravděpodobnost úspěchu: 68%

Kritický neúspěch: daná osoba Vás bude nenávidět, štítit se Vás, budete jí odporný/á nebude schopna vydržet ve Vaší blízkosti – zkrátka se Vám bude vyhýbat jak jen to bude možné

Rituál na získání peněz

Účel: Pokud bude rituál úspěšný, je pravděpodobné, že za Vámi hned druhý den dotyčný přijde a bude s Vámi chtít obchodovat. Jakékoliv zboží, které mu nabídnete, koupí za dvojnásobek jeho ceny. Protože to bude jeho jediná touha a bude si myslet, že s Vámi dělá velmi výhodný obchod. Pozor toto nadšení začíná 24 hodin po rituálu a končí zhruba po 3 – 4 hodinách. Pak se dotyčný vzpamatuje a uvědomí si, že byl podveden a nejspíš i omámen. Existují případy, kdy oběť dokonce zavolá na zaklínače městskou stráž. Na pravděpodobnost se hází po oněch 24 hodinách! Teprve potom se projeví úspěch / neúspěch / kritický neúspěch.

Ingredience: Voodoo panenka, drobné peníze (nejlépe několik a různé druhy) a cokoliv co patřilo dotyčnému, od koho chcete peníze získat – jediná podmínka je, že to musí být hořlavé – nejlépe tedy kus oblečení, pergamen se zápisky apod.

Provedení: Zabalte mince do kusu oblečení jež patřilo dané osobě (či něčeho jiného) a zapalte – Voodoo panenku nechte v kouři. Až oheň dohoří, vyjměte mince a zašijte (přivažte, zasuňte…) je do Voodoo panenky. Tu pak noste u sebe dokud neskončí obchod.

Pravděpodobnost úspěchu: 78%

Kritický neúspěch: Vaše role se otočí – ona osoba bude prodávat – a vy kupovat za dvojnásobnou cenu do té doby, dokud u sebe budete mít dostatek peněz, nebo dokud ona bude mít co prodávat. Vaše odhodlání bude natolik silné, že nebudete schopen odolat a po dobu 3-4 hodin budete schopni udělat prakticky cokoliv, aby jste se dostali k dané osobě a obchodovali s ní za nevýhodné ceny.

Rituál k závaznému mlčení

Účel: Chcete někomu zabránit ve vyzrazení tajemství? Nebo vás někdo viděl u něčeho nekalého a potřebujete ho umlčet jiným způsobem než výhružkami nebo smrtí? Pak je toto pro Vás ideální rituál. Na pravděpodobnost se hází ihned po provedení rituálu! Tím se projeví úspěch / neúspěch / kritický neúspěch.

Ingredience: Voodoo panenka (nejlépe hadrová), jehla a hedvábná červená nit 52cm dlouhá

Provedení: Panenku pojmenujte po osobě, po které chcete mlčení. Pak vezměte jehlu a nit a panence zašijte ústa. Zbytkem nitě omotejte panenku kolem dokola. Při práci se soustřeďte na fakt, že osoba nesmí mluvit na ono zakázané téma. Dokud bude panenka ve vašem vlastnictví a bude mít zašitá ústa, máte jistotu že dotyčná osoba nebude o daném tématu mluvit. Funguje ihned po dokončení rituálu.

Pravděpodobnost úspěchu: 85%

Kritický neúspěch: Začnou Vás bolet ústa, otevřou se Vám na nich rány jakoby od jehly a budete silně krvácet. Dokud neodpářete ústa Voodoo panence, budete krvácet za 1k6 životů za kolo. Kolik kol bude trvat odpárání zašitých úst panenky rozhodne PJ podle situace (za okolností kdy vás bolí a krvácejí vám ústa je doba trvání 3-6 kol).

Rituál způsobování bolesti čí smrti

Účel: Tento rituál je nejnáročnější a nejnebezpečnější ze všech. Pamatujte, že vše co činíte jiným, proti Vám se může obrátit. Jedna z ingrediencí je část lidského těla, jemuž má být ublíženo. Uvedu zde několik příkladů, ale systém je takový, že čím více má být ublíženo, tím složitější ingredienci budeme potřebovat. Například: chceme-li dotyčnému vnutit kašel, rýmu nebo bolest hlavy, tak nám postačí obyčejný vlas. Pokud bychom chtěli způsobit bolestivé škrábance na kůži (např. za 2k6 životů), budeme již potřebovat pramen vlasů. Na obtížnější zranění, jako je třeba zlomenina (např. za 2k10 životů), už bude zapotřebí nehet nebo moč. Pouze na usmrcení je potřeba zub nebo pramen vlasů a k tomu krev dotyčného (krve potřebujeme minimálně 3 kapky)… Kostkou se hází na každý úkon zvlášť. Pokud budeme tedy dotyčného chtít trochu trápit a například ho škrábnout třikrát za sebou, tak si na každé škrábnutí musíme hodit k%! Počet ztráty životů oběti je závislý na situaci a situací může vzniknout nepřeberné množství. Proto musí vyhodnotit konkrétní situaci PJ s daným hráčem a předem se musí domluvit jak vážná zranění chce hráč způsobit (např. 3k10 životů – utržení končetiny) a PJ následně určí co k tomu hráč potřebuje (1dcl moči a nehet). Na pravděpodobnost se hází ihned po provedení rituálu! Tím se projeví úspěch / neúspěch / kritický neúspěch.

Ingredience: Voodoo panenka, stříbrná jehlice, dvě černé svíce, vonná (opiová) tyčinka, zaklínadlo, část lidského těla, jemuž má být ublíženo

Zaklínadlo: „Zjevte se! Ó, vy nádherní zplozenci propasti, a učiňte se viditelnými mým zrakům. Soustředil jsem myšlenky na žhnoucí výčnělek planoucí vyvolenou touhou okamžiku, kdy se zvětšuje a horce nabíhá a mohutní. Vyšlete onoho posla zlých rozkoší; nechť chlípné a zlé představy mých temných tužeb zbytní v činy a skutky budoucnosti.“

Provedení zranění: Zatemněte místnost a na stole rozsviťte 2 černé svíce do nichž předem vyryjete jméno oběti. Do jedné jméno, do druhé příjmení. Voodoo panenku položte mezi svíce a pak zapalte vonnou tyčinku. Tyčinkou udělejte nad panenkou 3 kruhy v protisměru hodinových ručiček. Poté nad svíčku spalte část z lidského těla a u toho odříkejte zaklínadlo. Spálenou část nasypte na panenku a zalijte voskem ze svící. Nyní můžete působit zranění stříbrnou jehlicí – tak že budete na panence simulovat útok na oběť nebo důrazně myslete na to, co chcete své oběti udělat. Působí ihned. Pokud panenka z nějakého důvodu způsobí oběti zranění větší (třeba silné krvácení) než je její počet životů, tak samozřejmě zemře. Nemělo by to však být u „rituálu zranění“ samozřejmostí.

Pravděpodobnost úspěchu zranění: 75%

Provedení usmrcení: Zatemněte místnost a na stole rozsviťte 2 černé svíce do nichž předem vyryjete jméno oběti. Do jedné jméno, do druhé příjmení. Voodoo panenku položte mezi svíce a pak zapalte vonnou tyčinku. Tyčinkou udělejte nad panenkou 3 kruhy v protisměru hodinových ručiček. Nyní máme dvě varianty – podle ingrediencí. Pokud máme pramen vlasů a k tomu krev, tak nad svíčkou spalte pramen vlasů a u toho odříkejte zaklínadlo. Spálenou část nasypte na panenku a zakápněte krví. Druhá možnost je, že v hmoždíři (nebo mezi kameny) rozdrtíme zub oběti, jím posypeme panenku a zalijeme voskem ze svíček. Nyní když zabodnete jehlici do srdce panenky, tak oběť padne mrtvá k zemi. Působobí ihned, pokud však daná postava nepřehodí past. Toto je jediný rituál, kdy si na past hází oběť, protože v tomto případě může vycítit, že se s ní něco dějě a může se "bránit". Jedná se o past Int+Roz -10- zabije/nezabije. PJ může sílu pasti změnit dle vzájemného vztahu obou postav. Pokud například zaklínač svoji oběť z duše nenávidí, tak se může past zvednout třeba až na "12". Pokud zaklínač svou oběť nazná a dělaá tuto práci například "na zakázku" tak past může klasnout například až na hodnotu "7".

Pravděpodobnost úspěchu usmrcení: 51%

Kritický neúspěch: Vše co jste měl v plánu udělat oběti se stane Vám.

Rituál k léčení

Ingredience: Voodoo panenka , pramen vlasů léčeného, 3 různé léčivé bylinky, 2 bílé svíčky, vonná (opiová) tyčinka, pírko (z jakéhokoliv ptáka)

Provedení: Prosvětlete místnost (nejlépe denním slunečním světlem) a na stole rozsviťte 2 bílé svíce do nichž předem vyryjete jméno oběti. Do jedné jméno, do druhé příjmení. Voodoo panenku položte mezi svíce a pak zapalte vonnou tyčinku. Tyčinkou udělejte nad panenkou 3 kruhy ve směru hodinových ručiček. Vyvařte bylinky ve vodě a pokropte tím panenku. Poté nad svíčkou spalte pramen vlasů a spálenou část nasypte na panenku a zalijte voskem ze svící. Nyní můžete začít léčit. Léčí se tak, že myslíte na zraněné místo ošetřovaného a při tom pírkem hladíte na panence dané místo. Případně přišíváte, panence údy, očička apod. Působí ihned.

Pravděpodobnost úspěchu: 69%

Kritický neúspěch: Léčené zranění se zhorší, dotyčný může i zemřít… dle situace rozhodne o zranění PJ.

OMEZENÍ

Voodoo panenka lze použít pouze na humanoidy. Jakékoliv rituály Voodoo jsou (ve většině království) trestné a zaklínač se tak vždy vědomě (či nevědomě) vystavuje hrdelnímu právu a velmi vážnému obvinění z čarodějnictví. Pokud u vás bude nalezena Voodoo panenka nebo dokonce svitek s popisem rituálu, Váš osud bude nejspíše zpečetěn. Pokud máte svůj svět postaven na jiných základech a čardoějnictví a nekromancie jsou u Vás běžné obory, tak panenka ztrácí část svého smyslu.

DODATKY

- Zaklínadlo na ochranu zaklínače možná není navždy ztraceno, ale naprosto úmyslně se již k tomuto zaklínadlu v článku nevyjadřuji. Dejme tomu, že je možné toto zaklínadlo někde objevit, ale družina by se za ním musela vydat na nebezpečnou výpravu na úplně jiný kontinent (který by byl velice podobný naší divoké Africe), který bude jistě plný nebezpečných zvířat, kanibalů, různých neznámých lykanů (klokanodlaci, anakondodlaci, krokodýlodlaci a lvodlaci...) a jiných nebezpečenství. Navíc družina musí pátrat a vyhledávat šamany různých kmenů a od nich získávat informace - což bude těžké, protože jistě nebudou mluvit stejnou řečí. Zkrátka a dobře - objevení tohoto zaklínadla a jeho používání bych:
a) nedoporučoval, protože by se z Voodoo panenky mohla stát zbytečně moc silná věc
b) doporučil pouze pro postavy na vyšších až vysokých úrovních

- Všechny vlastnosti panenky PJ nejlépe využije, pokud postavám Voodoo panenku (respektive návod a rituály) někde nastraží a ty nebudou mít všechny informace o jejích zpětných rázech. Vůbec nejvhodněji ji využijete, když o tom nebudou mít ponětí ani hráči.

- Žádám o to, aby panenka nebyla spojována s panenkou Voodoo z našeho reálného světa. Vše je smyšlené a nechtěl jsem tím urazit žádné náboženství.

PODĚKOVÁNÍ

Za pomoc a/nebo poskytnutý názor děkuji těmto lidem: Samurai, UnknowN, Folcwine, CRT (Cechu rubrikových tvůrců) a všem kteří reagovali na můj příspěvek v MS - ať už kladně či záporně.


Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
  [Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 14
Ikonka uživatele Andokajn    [pošta] NEW     0:56:54 16.06.2013
hmm zajímavý posřeh zdenále :-)

takže takový sedlák celkem snadno pomocí léčení někoho zabyje :-) zajímavý bug...

Ikonka uživatele Zdenál    [pošta] reputace: 1
Samurai: +1
NEW     9:45:07 27.10.2011
Má to trochu bug: Pokud jste kopyto, je lepší se pokusit toho koho chcete zabít léčit. Vám nic nehrozí a jemu nejspíš ublížíte

Ikonka uživatele Brubeaker    [pošta] NEW     6:26:42 03.02.2011
Mimochodem, pokud jste někdo použil panenku ve svýh hrách, tak uvítám nějaké reakce. Docela by mě zajímalo, jak se to osvědčilo v praxi :o)

Ikonka uživatele Brubeaker    [pošta] NEW     6:25:32 03.02.2011
Kuhy: Díky za chválu ... co se ingrediencí týče, tak nechápu jestli Ti vadí všechny, nebo nějaké konkrétní (případně upřesni) ... Stejně bude ve finále záležet na hráčích a PJ do jakých podrobností se s panenkou pustí - zda na ní založí celé dobrodružství (což be neměl být problém), nebo zda jí vezmou jen jako okrajový doplňěk, kterým se nechtějí moc zdržovat... Všechno je relativní :o) .... každý si může ingredience změnit podle svého světa a může si dokonce přidat či odebrat rituály... Hrobky šamanů třeba ukrývají víc, než jsem zjistil já ;o)

Ikonka uživatele kuhy    [pošta] NEW     21:25:08 11.01.2011
Všichni asi známe panenky voodoo ale vymyslet k nim zabíjení na dálku nezvládne leckdo. Mimochodem tento článek je velmi pěkně napsán. Oceňuji že jsi k tomu dodal i vznik, popis prostě všechno co by mělo v takovém článku být. Myslím si že je to skvělí námět do drd. Jediné co mi na článku vadilo jsou ty ingredience, myslím že bys určitě vymyslel lepší. prostě tento článek se ti povedl.

Ikonka uživatele Brubeaker    [pošta] NEW     9:02:35 24.08.2010
Dakeyras: … ano přesně tak … u jednotlivých rituálů je uvedeno, jak dlouho panenku musíte mít u sebe – z toho vyplývá, že když ji dotyčný ztratí, tak se kouzlo automaticky nemůže povést… a z toho vyplývá, že když někdo dotyčnému panenku vezme (a třebas i zničí), tak tím samozřejmě také zruší kouzlo…

Fafrin vok atd.: Díky za hodnocení… Tvůj dotaz mě trošku zaskočil, protože kouzla která zmiňuješ neznám a musel jsem si je nejdříve vyhledat v pravidlech, než jsem mohl na tvou otázku odpovědět. Nicméně hledání mi zabralo víc času než sama odpověď, protože jsem nenašel žádné vztahy mezi panenkou a kouzly, které jsi vypsal (úmyslné nebyly a neúmyslné= jsem nenašel). Pokud si to někdo bude chtít spojit, tak samozřejmě může :o)

Smycma: Panenka vznikla v zimním období – jen díky mé lenosti se zde objevila až nyní :o) Uznávám, že v počasí které nedávno panovalo by to asi nešlo :o) … Souhlasím s Tebou v tom, že by to mohl někdo nazvat převzatým dílem a nebudu dělat, že jsem nečerpal z jiných zdrojů – ano čerpal – každej hledá motivaci… :o)

Sccion: Díky za komentář a hodnocení. Panenka/peklo/příroda … v MS jsem řešil přesně takový problém na který poukazuješ (tuším, že to byl zrovna Fafrin), ale ve finále jsme se dobrali k tomu, že kdybych to chtěl opravit, tak by to naprosto změnilo podstatu panenky, která pro mne však byla pilířem celého díla. Dopustil jsem se tedy úmyslné (ne)chyby. V podstatě je to chyby, ale dá se tolerovat a věřil jsem v to, že většina lidí ji tolerovat bude.


Ještě jednou děkuji všem za hodnocení a omlouvám se za opožděnou reakci.


Ikonka uživatele Sccion    [pošta] NEW     10:04:59 13.08.2010

Tak tohle opravdu oceňuji. Popisy rituálů jsou perfektní a silně inspirativní a nápad využívat voodoo ke kladným efektům se rozhodně hodí.

Jediné, co mě ještě stále nepřešlo je pocit, že pokud panenka využívá síly přírody a pekla, potom by nemělo docházet k přímému zabíjení a ani přímému ubírání životů. Přeci jen, ani peklo, ani síla přírody v podobě nenávisti lesa neohrožuje nikoho přímo skrz sebe, ale vždy je to prostřednictvím okolí - peklo od tohoto má prokletí (tedy všeobecnou smůlu ve všem), příroda zmíněný hvozd a jeho moc. V tomto případě určitě můžeme říct, že prostředníkem je člověk (podobně jako podrobování a vysávání životů u mága) a rituál, přesto by se mi víc zamlouvalo, kdyby rituály bolesti či smrti působily spíše právě na principu prokletí a tedy nepřímého ovlivnění konkrétní osoby. Z té druhé strany náročnost těchto rituálů obecně a i hrozba, kterou působí, nijak nenarušuje běh věcí.

Nic to ale nemění na tom, že připsat síly panenky peklu a přírodě byl výborný tah. V principu to vlastně působí jako možnost, jak využívat služeb jedné či obou mocností, aniž bych s ní byl přímo konfrontován, takže rozhodně solidní rozšíření herních možností. Vlastně si na tomto základě lze hrát i s možnostmi, které panenka nabízí - osobně bych si například rituál na získání lásky druhé osoby rozdělil na tři. Na rituál náklonnosti, nejjednodušeji proveditelný, projeví se podobně jako zlodějské získání důvěry, na rituál vlivu, projeví se podobně jako omámení, tj. můžu oběti zadat nějaký příkaz, a rituál lásky, silnější obdobu náklonnosti.

V tomto příspěvku vidím opravdu hodně.


Ikonka uživatele smycma    [pošta] NEW     18:13:47 12.08.2010
Ani bych nečekal že někdo v těchto parných dnech z přehřátého mozku vyplodí něco takového(nic ve zlém:-))

Voodoo...
nemám co vytknout a mohu autorovi jen pogratulovat k tak kvalitní práci troufnu si říct že je to jedno z nejlepších děl poslední doby(samozřejmě nemám pod palcem všechny rubriky:-))

Když jsem viděl název nevěřil jsem tomu že by to mohlo být tak dobré ale je autor si dal skutečně záležet, dá se to číst, má to jiskru, a i přesto že by to někdo mohl nazvat převzatým nápadem je to originální věřím v OHyZDu

smycma

Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] NEW     15:04:54 12.08.2010
Je to pěkné, je to pěkné.
Trošku chybí nějaké detailnější pravidlové pojetí fungování, ale ti, co to budou potřebovat mají snad zdravý rozum a dokáží to do svého světa začlenit.
Chtěl bych se zeptat na vztah panenky, jejích aktivit a : "Svitku ochrany proti ďáblům", "Kouzlu zastav hraničářa", "Chodeckému vymítání".
Děkuji.

Ikonka uživatele Dakeyras    [pošta] NEW     13:13:28 12.08.2010
Dá se říct, že zrušení "prokletí" může vzniknout alespoň zničením panenky? Tedy najít toho kdo toto prokletí působí, zneškodnit ho, zjistit kde je potřebná panenka a tu tedy hodit do ohně, rozpárat, rozbít - dle materiálu, z něhož je vyrobena. Jedná se sice o nástroj a ne tedy přímo zdroj prokletí, ale jedná se o nástroj usměrňovací (díky použitým ingrediencím nějak svázaným s terčem), takže by mohlo dojít ke zrušení toku energie.

  [Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


Novinky
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
16 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
Limit (minut):
15 | 45
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.81879591941833 sekund.
© 2002 - 2005 Almad, James Timqui a Alcator design © 2002 - 2005 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována,
publikována ani jinak využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků. Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu.