www.Dracidoupe.cz


Předměty


Vraždomlat 
Příprava pro tisk (tisknuto 1897x)
Autor: Krtecek
Přidáno: 10:56:36 18.05.2007
Skupina: Artefakty
Síla zbraně: 6/+6 (12/+12)
KZ / OZ: -2
Délka: 2
Cena: 10000 zl.
Sféra: 13
Váha: 110 mn
Průměrné hodnocení: 4.35
Popis:

Historie:

Originální znění:

Tož takhle ňák to bylo: Už zas jsme se měli zrúbat s ňákejma lidskejma cajzlama. Rychtig dneska nám šlapali do zelí, tak si kurňa zaslóžili jednu, dvě, kurňa, prostě hodně po lebeni. (als vlasně furt). Cajzlové majzli po lebeni naše ogary, co jim chtěli čajz… podělit se s nima vo zrno. Šak si ho bereme už řádku let, vod doby, co sem zkopčil ty jejich peče … odfurt a nafurt.

Překlad:

Stalo se to v době, kdy se nezadržitelně blížila další válka s lidmi. Tentokrát se neodpustitelně vměšovali do našich vnitřních záležitostí (pokolikáté už?), zasloužili si tedy lekci. Lidé pobili naši hlídku, která vyjela na jejich území, aby ukra… zabavila část úrody, na niž mají stateční skřeti nárok už od té doby co jsem zfalšoval příslušné … no prostě odnepaměti a na věčné časy.

(pro naprostou nesrozumitelnost bude další text psán výhradně v překladu do spisovného jazyka)

Krátce před vydáním rozkazu k útoku se dostavil jeden z královských zvědů, moudrý Bralbyfurt. Oznámil králi, že trpasličí kováři přinesli lidem dar – artefakt nesmírné moci. Dodal ovšem, že si zbraň dobře prohlédl, dokonce zaslechl, jak trpaslíci líčí lidskému králi postup výroby. Nabídl králi, že pro něho vyrobí stejný, jestli ne ještě o něco lepší předmět, se kterým skřeti koneč… ještě jednou rozdrtí lidská vojska na prach. Náš král, mocný Azfrk s jeho nabídkou souhlasil.

Po několika dnech, strávených v kovárně se Bralbyfurt vynořil – unavený, popálený, místy dokonce lehce ohořelý, ale šťastný. S sebou vynesl artefakt – skvěle vykovaný řemdih, s téměř půldruhého sáhu dlouhým topůrkem a koulí s ostrými hroty ze skvělé skřetí oceli.

Viděl jsem tisíce našich pyšných bojovníků, jak táhli proti ubohé lidské armádě. V čele kráčel král s Vraždomlatem v rukou. Viděl jsem desítky udatných hrdinů, jak se úprkem vraceli z téměř vítězné bitvy. Král zůstal na bojišti, aby dobil zbytky poražených nepřátel a na zpáteční cestě se nejspíš někam ztratil i s Vraždomlatem. Podle dávné skřetí legendy, kterou jsem o něm vytvořil, se Vraždomlat vrátí, až bude skřetímu národu nejhůř. Potom vyjde král Azfrk a za ním všichni padlí hrdinové. Pobijí všechny ty lidi, kteří se k nám zbaběle obracejí čelem a odmítají se nechat zabít, ačkoliv máme přesilu.

Zapsal kronikář Bazmeg, u dvora skřetího krále Azfrka II.

Popis artefaktu

Neskutečně velký řemdih s mocnými trny, ostrými jak břitva či přesněji, trny tak ostrými, že na nich ještě teď zasychá krev minulých obětí, krev temná, krev, která promlouvá hlasem mrtvých, hlasem strašného utrpení, hlasem volajícím: „Už mě doraž, údy mé jsou přeraženy, hlava padá na přeťatém krku mého ubohého těla, jež se hroutí pod neskutečnou tíhou tvé boží zbraně, tvého vítězství, před tvou nekonečně silnou vůlí.“

- Z balady Vraždomlat, sbírka poezie „Opilý skurut“

Vraždomlat je trochu zvětšený řemdih (viz obrázek v PPZ pro hráče). Topůrko i řetěz je prodloužený o 10 coulů. Celá zbraň (včetně topůrka) je navíc vyrobené z ušlechtilé skřetí oceli – to znamená, že do pece nacpali kromě železa ještě jednoho ušlechtilého zajatce – v tomto případě šlo o ubohého elfího magika Bleskohoda, který měl tu smůlu, že usnul na špatném místě. Jeho trpící duše se připletla k právě vyrobené zbrani, nahradila ve vyrobeném artefaktu odštěpek theurgovy duše (Bralbyfurt ani nevěděl, že má něco takového přidat) a dále přidala zmatku k jedinečným schopnostem celého artefaktu. Kromě kouzelníka přidal Bralbyfurt do pece ještě nadupanou alchymistickou truhlu neznámého gobliního alchymisty. Jak je možné, že pec nevybuchla, není známo, mudrcové připisují tuto skutečnost podivným úradkům bohů a/nebo astrálních sfér.

Srdcem artefaktu je první článek řetězu (počítáno od topůrka).

Démon pochází ze třinácté sféry a jeho jméno je Vraždomil Všemlat. Zkrácením jména vznikl obecně známý název artefaktu.

(až sem mohli číst hráči). Zbylá část textu je jen pro PJ.

Účinky artefaktu

Vysvětlující intermezzo:

Tento příspěvek vzniknul coby parodie na veškeré super-hyper-vraždomatické předměty, s nimiž se v poslední době v MS roztrhnul pytel. Coby autor si však dělám nárok na to, vytvořit použitelný předmět pro každého PJ, který by se snad rozhodl trochu „poškádlit“ své hráče, kteří po něm takové předměty chtějí. Je to tedy jakási osobní odpověď, jak jednat s hráči, kteří chtějí na každé sudé úrovni artefakt, na liché potom zabít draka. Dobře vám tak, nemáte si vymýšlet :o)

Vraždomlat byl Bralbyfurtem původně zamýšlen coby zbraň se silou 99/+99, s vestavěným příslušenstvím (atomovou bombou, zubním kartáčkem a příruční lékárničkou). Želbohu (a díky pudu sebezáchovy příslušného PJ) to až tak úplně nedopadlo. Astrální sféry se při žádosti skřeta posupně zachechtaly a pomyslely si cosi o hamižnosti, která se nevyplácí.

Tvůrcova žádost byla „téměř“ splněna. Pokud drží Vraždomlat v ruce skřet (nebo jakýkoliv poddruh skřeta), má zbraň parametry 12/+12. Astrální sféry zapřely jakoukoliv povědomost o atomové bombě, tím méně o kartáčku na zuby. Za poddruhy skřeta se pro tento artefakt považují skuruti, sarkoni, orkové a goblini, o případných dalších odrůdách nezahrnutých v pravidlech Altaru ať si rozhodne každý PJ na svoje triko.

Pokud drží Vraždomlat v ruce postava jakékoliv jiné rasy, má zbraň parametry 6/+6. Tím jsou ovšem pozitivní stránky artefaktu vyčerpány.

Přejděme k drobným nevýhodám tohoto roztomilého předmětu.

Díky Bleskohodově duši má předmět denní magenergii 18 magů, doplňovanou při východu slunce. K dobití Vraždomlatu nemusí být předmět ozářen sluncem – rozhoduje denní doba, nikoliv světlo. Bleskohodova duše však kouzla používá výhradně proti majiteli artefaktu, a to při sesílání následujících kouzel:

Protoplazma
Slabost
Posílení nepřítele
Rozptyl kouzla

Protoplazma je standardní kouzlo z pravidel. Sliz vytryskne zdánlivě „ze vzduchu“, na první pohled nemá nic společného se zbraní, až na to, že cílem je její majitel…

Rozptyl kouzla je standardní kouzlo z pravidel. Automaticky se vyvolává, kdykoliv se někdo pokusí zakouzlit na majitele artefaktu prospěšné kouzelnické kouzlo (Rychlost, Magický štít, Neviditelnost apod.) Pokud je na majitele artefaktu sesláno nepřátelské kouzlo (Hypnóza, Protoplazma, Zenerova karta, Svaž postavu apod.) nebude Bleskohod plýtvat svými magy a Rozptyl kouzla sesílat nebude.

Bleskohod se pokusí zlomit i kouzlo, na nějž nemá magenergii, ačkoliv tím přichází o všechny magy. Na druhou stranu, pokud na rozptýlení sesílaného kouzla nepotřebuje všechny momentálně dostupné magy, odhadne přesně množství potřebné magenergie. Sesílající kouzelník se dozví, že kouzlo z neznámého důvodu neúčinkovalo. Pokud se mu to stane opakovaně u stejného člena družiny, je na něm, jestli se zamyslí :o))

  Slabost:
 • Cena: 6 magů za kolo
 • Vyvolání: 1 kolo
 • Trvání: podle dodané magenergie
 • Účinky: Při všech útocích i obranách majitele se počítá, jako by na jeho kostkách padla 1.
  Posílení nepřítele:
 • Cena: 2 magy za útok
 • Vyvolání: v nulovém čase
 • Trvání: podle dodané magenergie
 • Účinky: K útoku nepřítele se připočítává navíc hod k6+. Před každým útokem nepřítele se může Bleskohod rozhodnout a posílit ho.

Bleskohod není žádný hlupák. Nebude kouzlit v předem rozhodnutém souboji, své magy si nechá na okamžik, kdy je souboj vyrovnaný a osud majitele balancuje na ostří nože. Výjimkou je Rozptyl kouzla, sesílané automaticky, jak bylo uvedeno výše.

Démon v artefaktu se vyznačuje nepříjemnou náladovostí. Na začátku každého souboje má 33% pravděpodobnost, že usne. V takovém případě má Vraždomlat vlastnosti běžného řemdihu, tedy 4/+3. To, že démon spí však nemá nejmenší vliv na Bleskohodova kouzla – čaroděj může dále kout své magické pikle proti majiteli artefaktu.

Zbraň navzdory svým účinkům není prokletá, alespoň ne v klasickém smyslu slova. Pokud zbraň nikdo nevlastní (leží si tedy v jeskyni jenom tak), láká každého válečníka, který ji uvidí, aby ji vzal do ruky a vyzkoušel. Je to past Int – 4 – nic / neodolatelná touha vyzkoušet zbraň v boji. Během prvních soubojů (do nasbírání 1000 zkušeností za zabité nestvůry, tedy získání bonusu +1 za přesnost) se Vraždomlat jenom seznamuje s novým majitelem. Do té doby dává na odiv jenom své dobré vlastnosti. Až poté se pomalu, ale jistě začnou projevovat záporné účinky artefaktu – démon začne přitahovat trable, usínat, Bleskohod bude kouzlit. Pokud majitel nepřijde díky artefaktu do ohrožení života (jeho životy klesnou pod 1/10 maximálního počtu), nemá šanci původce těchto účinků odhalit. Pokud bude následkem účinků Vraždomlatu zraněn a přežije, hází majitel proti pasti Int ~ 7 ~ tuší/netuší. Pokud majitel uspěje v hodu proti pasti, PJ mu naznačí, že z řemdihu cítí nějakou zlou sílu, něco podivného, podezřelého, nepřátelského … konkrétní slova nechám na každém PJ. Je na postavě, jak s informacemi naloží.

Divné účinky může odhalit i člen družiny – nebezpečnost pasti je ovšem v takovém případě 11. Aby jiný člen družiny získal podezření, musí se majitel artefaktu přiblížit smrti (pod 1/10 max. počtu životů) alespoň podruhé.

  Použitelnost:
 • A) Jako lekce pro munchkiny. Je to přece super zbraň s neuvěřitelnými parametry. Kdo by odolal?
 • B) Mocný válečník hledá způsob, jak si ponechat Vraždomlat a přitom se zbavit negativních účinků. To zahrnuje delší tažení, během něhož budou postavy shánět informace ve vysokých sférách, tedy u mocných theurgů, usmiřovat Vraždomlatovu duši, obětovat bohům v chrámech… to už by přerostlo do dalšího příspěvku. Teoreticky tato změna možná je, ale nebude to záležitost na dva dny a s obětí jednoho vykrmeného vola.

Dále mě napadá nalezení mocného artefaktu za odměnu, zjišťování, proč má člen družiny/manžel/otec/CP takovou smůlu, od té doby co má ten pěkný nový řemdih?! Další nápady nechávám na vás.

Závěr: To by bylo asi tak všechno. Přeji všem PJ příjemnou zábavu při používání Vraždomlatu. Za pomoc děkuji všem přispívajícím v MS.


Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
[Další]
[Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 11-20 / 25
Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     12:29:59 22.05.2007
Zdravím

K bodu 3) - Citace z pravidel: "Kromě toho platí všechna pravidla i omezení o síle, útočnosti i sesílání kouzel, jako u obyčejných démonů." Z řemdihu 4/+3 tedy uděláš maximálně 8/+6. Chápu, že to je artefakt a chápu, že pro hru s vraždomlatem to není až tak podstatné. Hlavně se divím, že ostatní "pravidlofilové" schopní rýt do všeho si tohoto jasného rozporu s pravidly nevšimli :-)

Rád bych toto pravidlo u jednoho svého příspěvku taky porušil, ale měl jsem za to, že by mi to právě zmínění na tomto rozporu s pravidly roztrhali. :-)
S pozdravem
T.

Ikonka uživatele Krtecek    [pošta] NEW     12:03:45 22.05.2007
Tuvy:

1) Má to stejné parametry jako řemdih, dokonce bez přihlédnutí k tomu, že je zvětšený. Operoval s ním skřetí král, což není drobný slabý skřetík.

2) Cena je srovnatelná - uvědom si, kolik hodů za kolo válečník provádí (obvykle 1 na útok, 1 na obranu, na vyšších úrovních je jich násobně víc, jak roste bonus k iniciativě). Posílení nepřítele funguje právě na jeden hod.

3) Mýlíš se. Základní parametry zbraně jsou 4/+3. Zbraň má podobný mechanismus jako "Démoni proti...", ale toto je "Démon pro...". Démon zvyšuje SZ neskřetům o +2/+3, skřetům o +8/+9 (mělo by to být +8/+12, kdybychom byli ortodoxní, ale vem to čert, symetrie je doménou bohů). Útočnost je zvýšena více, než je povoleno pravidly, to ano. Ale je to artefakt a mnoho pravidel pro běžné démony u artefaktů neplatí. Podstatná je vyváženost a Vraždomlat IMHO nemá sílu měnit řád světa.

4) Máš pravdu, chce to rozumného PJ - pravidlo je možná až příliš striktní. Ale je to podobné jako u prokleté zbraně - tam hráč také ví, že mu zbraň škodí, ale jeho postava po zbrani touží, chce s ní bojovat a nedala by ji z ruky!

Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] NEW     11:51:50 22.05.2007
Tuvy - tvůj bod 3) je vysvětlen níže v diskuzi.
Chybí sice zařazení zbraně do kategorie (těžké obouruční), ale v tomto případě to není zásadní chyba (a je v diskuzi doplněna-což se nepočítá)
S čím nesouhlasím jsou pasti na uvědomění postavy. Tohle bych nechal zcela v režiji postav, i když pro většinu těch, pro které je tento úžasný artefakt tvořen, budou asi takové pasti znamenat přirozenou a nutnou součást hry, že?
Problém s vyvážením nových kouzel je značný, hlavně co se posílení nepžítele týče.
Obě dvě nová kouzla(Slabost, posílení nepřítele), by šlo vyřešit pomocí démonského kouzla Klika (*Mazal*) po jehož aplikaci se hází 2x a vybírá lepší (a nebo horří) z obou hodů.

Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     11:21:43 22.05.2007
Zdravím

K dílu - mě se líbí. Parodické, čtivé, záludné na dobrodruhy - prostě to má všechno co bych po schizoidním artefaktu chtěl. ALE, i zde sleduji "pravidlovost", takže:

1) Zbraň má (i v "neokouzlené" formě) IMHO moc vysoké statistiky - zvláště, bereme-li v potaz, že s ní má operovat drobný slabý skřetík.
2) Posílení nepřítele (zvláště ve srovnání se Slabostí) je příliš levné. Pokud to chápu správě, zdvojnásobí útok tohoto nepřítele (přidá ještě jednou hod k6+).
3) Situaci, kdy démon usne a vraždomlat tak získá pouhých 4/+3 neobhajuješ nijak, ačkoliv zde by se mohl nalézat stěžejní problém vraždomlatu. Z výše zmíněného vyplývá, že neokouzlený má řemdih statistiky 6/+6, které bys potom mohl nafouknout až na 12/+12 (citace z pravidel: "kouzelná zbraň tedy nikdy nemá více než dvojnásobnou sílu a útočnost."), ale jak jsi potom dostal oněch 4/+3? Vysvětlením by bylo, že Bleskohod, jakožto mizerný šermíř, trvale snižuje statistiky (v případě, že Vraždomil spí). Jinak je zde jasný a fatální rozpor s pravidly.
4) Nelíbí se mi, že majitel nesmí přijít na pravou podstatu Vraždomlatu (rozuměj, že mu škodí) dokud díky němu neklesne pod 1/10 životů. Toto pravidlo nijak neobhajuješ (a logicky nezapadá do zbytku díla) a jediný efekt bude, že bude vytvářet nesmyslné situace, kdy hráči dávno budou vědět o co jde, ale jejich postavy to nebudou moci zjistit a hráči tak budou muset přijít na to, že se musí nechat zranit, aby si vůbec jejich postavy mohly házet na past atd... (samozřejmě toto je situace naproto pitomého PJ, který toto pravidlo do detailu ctí).

Folcwine: Ale my tu neděláme pravidla. V naprosté většině rubrik zde popsaných neděláme pravidla - tvoříme příspěvky. Příspěvky ve všech rubrikách mají za cíl seznámit své čtenáře s nápadem autora zpracovaným tak, aby se s ním dalo komplexně hrát, ale také tak, aby ti, kteří s ním hrát nechtějí, ale chtějí si je přečíst pěkný příspěvek, byli uspokojeni.

S pozdravem
T.


Ikonka uživatele Zdenál    [pošta] NEW     19:47:57 21.05.2007
Folc: To by bylo super. Jedinej problém by byl tak dvojnásobnej počet stránek.

Navíc i kdyby to u celejch pravidel drd bylo na obtíž, dílko je ve srovnání s pravidli krťoulinké a tudíž se drtivé většině lidí ten styl nepřejí.

Navíc u všech oháněčů se pravidli bych upozornil na to že sféry si dělají víceméně co se jim chce a to co popisují pravidla by se dalo spíš přirovnat k dobrýmu zvyku, takže nejen 13. ale kterákoli sféra je může klidně porušit.

Zdůrazněme ještě že pravidla se zabývají když už nějakými pravidli tak pro theurga což Bralbyfurt nebyl ani náhodou pokud jsem to pochopil.

Ikonka uživatele Folcwine    [pošta] NEW     17:48:44 21.05.2007
Představ si, že by celé pravidla byly psány stylem podobnému tvému: Samé zábavné vsuvky, řečnické obraty jen pro pobavení.
Vyšla by z toho hrůza kterou by nikdo nečetl a nikdo by podle toho nehrál.
Ono je hezké, že se to napoprvé dobře čte, ale pokud to někdo chce použít, musí složitě vysekávat "beletristické" pasáže nebo jinak při zpětném hledání se mu bude hledat jen velmi těžko.
Míchání stylů v dračáku je žádoucí, v díle (část pravidel) už ne, zde mi přijde metagaming jako velmi nežádoucí.

Příběh jsem si až teď všiml, že je krapet nepřehledný, ale když se nezahrnuje do hodnocení, tak jej podrobněji ani rozebírat nebudu.

No dobře, přesvědčil jsi mě. Úštěpek duše někoho úplně cizího je neobvyklá věc na hraně z pravidly, ale když se jedná o 13. sféru, tak by to tak mohlo být.

Oceňuju nezvyklý nápad vlastnosti prokletého předmětu zase trochu jinak. Sice ne kdovíjak kvalitní dílo (hlavně kvůli "obyčejnému" zpracování a schopnostem artefaktu), ale rozhodně nadprůměr...

Ikonka uživatele Krtecek    [pošta] NEW     13:51:53 21.05.2007
Folcwine:

Dle pravidel musíš do artefaktu zaklít úlomek theurgovy duše. Podle tvého výkladu by žádné artefakty neexistovaly. V tomto je úlomek duše Bleskohoda (tedy celá, ale to na věci nic nemění) a démon, vyvolaný z astrální sféry - Vraždomil. To, že Bleskohodova duše ovlivňuje chování artefaktu je sice novum, ale IMHO to příběh a způsob stvoření vcelku ospravedlňuje.

Co se týče míchání stylů, je to tvůj názor. Já míchám styly i přímo při hraní dračáku a ještě žádný hráč neměl stížnosti.

"Beletristické pokusy?" No tak to tedy pěkně děkuju...

Zdenál:

Pěkná myšlenka hodná odměny.

Ikonka uživatele Folcwine    [pošta] NEW     13:31:15 21.05.2007
Dílo hodnotím jako plnohodnotný příspěvek, parodie si dávejte třeba do "ČaE" jako "hlod".

Démoni jsou dle pravidel naznačeni jako duše, kreré zemřeli a odebrali se do astrálních sfér. Nějak mi není jasná spojitost mezi démonem Vraždomil Všemlat a mrtvým kouzelníkem Bleskohodem. Nějak jsem z díla pochopil, že v artefaktu jsou dva nezávislý démoni, to je zase nemožné z hlediska pravidel, takže zase nevím nic.

Míchání metagamingu (atomová bomba, kartáček na zuby) do RP (Z balady Vraždomlat) přímo v cíle, mi přijde jako do nebevolající nehoráznost.

Celkově je dílo relativně použitelné, takže když se přenesu přes "beletristické pokusy" v "odborném textu" tak jsem ochoten tomu ještě dát ***.

Ikonka uživatele Zdenál    [pošta] reputace: 1
nedohledatelné: +1
NEW     13:25:59 21.05.2007
Návrh na quest pro "seriozní" správňácké hráče: Zachránit duši nebohého elfího kouzelníka ze spárů potměšilého skřetího démona. (tedy zničit artefakt).

Ikonka uživatele DragonRider    [pošta] NEW     19:46:49 19.05.2007
Bravo!
ja skrátka zbožňujem schyzofrenické artefakty...
Podľa mňa čo sa týka užitočnosti sa môže postaviť hneď vedľa chronochrochtochoru! :D:D:D:D

[Další]
[Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
15 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.75172901153564 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách