www.Dracidoupe.cz


Předměty


Chrániče Teleportace 
Příprava pro tisk (tisknuto 1260x)
Autor: Tuvy
Přidáno: 13:53:37 10.01.2005
Skupina: Artefakty
Váha: 40 mn
Průměrné hodnocení: 3.62
Popis:

Chrániče teleportace

„Můj pane
Včera, v pozdních nočních hodinách, vnikl do pevnosti narušitel. Nikým nezpozorován se dostal přes všechny ochrany až do vnitřní zabezpečené zóny. Jeho přítomnost byla zaregistrována v trezoru č. 568 čichačem démonů astrálních sfér a ihned byla zahájena akce. Ve chvíli našeho příchodu k trezoru byly však dveře trezoru neporušené a my byli nuceni je odpečetit, deaktivovat všechny pasti a otevřít. V trezoru jsme narazili na narušitele, nedokázali jsme ho však zadržet, protože dokázal procházet zdmi a naše zbraně jím procházely jako kdyby byl pouhým duchem. Ani zbytek posádky ho nedokázal nijak zadržet, máme i svědectví, že několika mými muži narušitel doslova proskočil.
Narušitel byl přibližně sáh a pár coulů vysoký a byl oblečen v černém. Bohužel nejsme, můj pane, schopni přese všechnu snahu podat přesnější popis.
Obsah bezpečnostních schránek 20, 23, 24, 28, 31, 35 a 37 bohužel zmizel, pravděpodobně byl ukraden. Jsem si vědom následků, které tento incident může mít a proto jsem pevnost plně uzavřel světu, do doby než rozhodnete o našem potrestání.
S hlubokou úctou
Svých chyb velmi litující
Sir Dirk Breg-Schlosser „

Historie

Vznik
Tento pozoruhodný artefakt byl vytvořen za krutovlády mocného tyrana Theo Stammena k jedinečnému (a jedinému) účelu. Tím účelem nebylo nic jiného, než vykradení jeho „Pevnosti Knox“ kde tyran uschovával veškeré objevené artefakty a technické vymoženosti (nehledě na ohromnou hromadu šperků, zlata a magických předmětů). Tyran Theo se totiž k smrti bál magie a všech prostředků, kterým nerozuměl a proto je všechny konfiskoval a uzavíral do velmi dobře střežené Pevnosti Knox. Jeho obavy byly věru opodstatněné, protože všichni přeživší hrdinové v zemi netoužili po ničem jiném, než po legendárních artefaktech z Pevnosti aby mohli krále svrhnout (to bylo ale také způsobeno jeho naprosto nehumánním chováním, kdy všechny alchymisty a čaroděje nechal upálit na místě kde je dostihli a přemohli). Největším lákadlem pro každého v zemi byla legendární Helma všemohoucnosti – těžká zlatá helma s orlími křídly, kterou údajně darovali lidstvu sami bohové, aby vyvolením jednoho z nich udělali na světě pořádek a která měla být také zavřená v pevnosti.
Tak se Balík (jeho pravé jméno nikdo neznal, ale říkalo se mu tak), jeden z nejmocnějších a nejčestnějších zlodějů v zemi, dohodl s velice zkušeným alchymistou Blackwellem a společně vymysleli artefakt, který měl Balíkovi umožnit proniknout až do pokladnice. Výroba nebyla jednoduchá a ohromné bylo zklamání, když se artefakt napoprvé nepovedl a jak Balík, tak Blackwell to oba málem zaplatili životem. Napodruhé probíhala tvorba podstatně déle, náročněji a také nákladněji. Také se k nim přidal mág Holzer, který běžně vyučoval teorii magična na Královské univerzitě (v té době samozřejmě uzavřené a vypálené) a podstatně jim pomohl překonat některé problémy. Jednoho chladného rána si tak všichni sedli u uvařené slepice v hrncích a s úsměvem a úlevou se dívali na hotový artefakt – jedny zvláštně vypadající chrániče jakoby složené ze stovek hodinářských strojků.

První použití
Jak už bylo řečeno, od začátku byly chrániče tvořeny pro zloděje Balíka, který měl za úkol dostat se do královské Pevnosti Knox a ukrást tam Helmu všemohoucnosti a další artefakty, které pak měly být dány k dispozici největším hrdinům ke svržení tyrana Thea. Jak bylo myšleno, řečeno, tak bylo uděláno. Ještě před svítáním dorazil zpátky k Blackwellovi (kde byl hlavní stan vzbouřenců), ale zlatou helmu sebou neměl. Tvrdil, že v Pevnosti nebyla a mezi vzbouřenci se tak strhla hádka. Balík byl napaden mocným krollem Bouchačem Hlouškem, ale podařilo se mu uprchnout. Pět ukořistěných artefaktů však hrdinům (spolu s jejich schopnostmi) bohatě stačilo na poražení spoře vybavených jednotek královské gardy a krále pověsili na hradby. Akce dopadla jednoznačným úspěchem, pouze s tou vadou na kráse, že Balíka (a chrániče, které v tu chvíli stále měl) už poté nikdo nespatřil a nikdo neví kam šel.

Co se dělo pak
Jako mnoho jiných artefaktů i tento byl poté mnohokráte ztracen, hledán, nalézán, zneužit, využit, znovu ztracen, sněden, pohřben a znovu nalezen. Nikdo netuší, co se s ním děje nyní, nebo co vlastně přesně dělá (já to popíšu níže), ale mezi zloději je to docela oblíbená legenda.

Vzhled:

Chrániče byly vytvořeny přímo pro Balíka (velikost A) a proto budou větším postavám (B) těsné a postavám opravdu velikým (C) již půjdou nasadit jen s vynaložením vší snahy (na zvážení PJ). Jedná se o pár kovových chráničů, přičemž nejsou oba stejné. Balík byl pravák a proto je pravý chránič větší a má trochu jiný tvar.
Pravý chránič (Mizeč) je dominantním v páru. Má tvar kapky (samozřejmě lehce prohnutý dle ruky) s poměrně ostrým hrotem přes zápěstí a širokou oválnou stranou u lokte. Je 23 coulů dlouhý a v nejširším místě pak 12 coulů široký. Je také těžší – 22 mn. Na ruce ho drží po celé délce mechanismus z pružin (ne přezky) a obaluje tak celý loket.
Levý chránič (Mazač) je lehčí (18mn) a menší (20 coulů na délku, 10 na šířku). Má tvar elipsy a je lehce tmavší. Na ruce ho drží dva kovové pásky s mědí vykládanými přezkami.
Oba chrániče jsou vytvořené ze složitého kovového mechanismu drátků, kloubů a ozubených koleček. Jejich okraje jsou (v zájmu ochrany mechanismu i elegance předmětu) silně obroubené a pozlacené, několik takovýchto mřížek jde i přes tělo chráničů. Ve středu každého z nich je zasazen dlouhý čirý krystal.
Vevnitř jsou chrániče vypodložené jemnou světlou kůží.

CO TO VLASTNĚ JE:

Jedná se o chrániče, které v sobě mají zakleté démony teleportace. Tito démoni však byli „šlechtěni“ a „kříženi“ s dalšími démony (démonem neprostupnosti a démonem proměny předmětů) a zmutovali do trochu jiné podoby.
Klasičtí démoni teleportace vytváří dvě brány a mezi nimi spojnici. Tito démoni vytvořili dvě malé branky, kterými nic neprojde (nejsou natáhlé na rámu) a spojnice mezi nimi pak byla velmi silná (byla pouze na rozpětí paží dlouhá). Svůj efekt předvedli až ve chvíli, kdy se jednotlivé brány (chrániče) spojily (dotkly). Silná magie a erotický dotek obou démonů vytvořily „záporné“ pole brány-spojnice. V praxi to znamenalo, že zloděj Balík zmizel z hmotného světa = znehmotnil se (pro náš svět).

Pole teleportace se roztáhne po celém předmětu kterého se dotýká a všech dalších předmětech, kterých se dotýká onen předmět atd. (obalí kompaktně postavu i vše co se jí dotýká) – nezvládne však pojmout více jak 5000 mincí váhy a postava se tak nesmí dotýkat země. V praxi to vypadá tak, že zloděj vyskočí, srazí lokty k sobě a „zmizí“ (jsou vidět jen stíny – i když stejně barevné jako zloděj sám, vypadá to přibližně jako velmi probuzené hrůzy).

Zloděj sice přestane být hmotný (v podstatě přestane být svět hmotný pro něho) ale dál na něj působí všechny ostatní fyzikální zákony – gravitace, zachování energie atd. Pokud nic neudělá (neletí nějakým směrem), začne se (logicky) propadat – jako by se objevil ve vzduchu (doslova ztratil půdu pod nohama). Zloděj sice může „procházet“ jakýmkoliv předmětem, ale nemá „po čem“ chodit – celá akce musí být tudíž velmi rychlá. Právě tato vlastnost dělá z Chráničů smrtelně nebezpečnou věc. Je totiž docela možné, že chudák Balík aktivoval pole chráničů, ale nestihl ho deaktivovat předtím, než se propadl do země.

Lepší pohled může naskytnout názor údajného uživatele těchto chráničů náhodně zaznamenaný Jedním z Řádu tmy v hospodě U vandráka. Bohužel tento údajný uživatel chrániče u sebe neměl a záhy byl zabit.
„Zdmi prostě neprocházíte, ale proskakujete. Rozeběhnete se proti zdi, vyskočíte, srazíte chrániče, znehmotníte se ale letíte dál jako byste skákali ze skály - kolem vás nic, čeho se chytnout - nikde, proletíte zdí, rychle se "zhmotníte“ a pokračujete jako byste normálně skákali - dáte si na držku a tak.
Ve chvíli, kdy jste "nehmotní" tak je to prostě jako kdybyste najednou opravdu skočili ze skály - nikde pevná zem - chvíli ještě letíte dopředu a nahoru a už si říkáte sakra to sem ale... pak začnete padat dolů a stále zrychlujete a zrychlujete...“

Pokud by se tedy stalo, že postava přejde zpět do hmotné podoby v místech, kde se už něco nachází (zeď, podlaha, pod úrovní země...) je efekt takový jako by „vybuchla“ ze svého středu (většinou oblast srdce) – pokud tedy má kolem sebe pevnou látku, bude jí pravděpodobně rozdrcena na kaši (chrániče se pokusí „vytlačit“ pro postavu místo jejím vlastním tělem – tedy jako by vám někdo tlačil ruku ohromnou silou do zdi). V případě že je kolem vzduch, je tento vytlačen do okolí, zvukové efekty nejsou až tak silné, pokud je kolem voda, postava bude pravděpodobně lehce zraněna, pokud se „vteleportuje“ do písku, pravděpodobně bude těžce pohmožděná a navíc se bude muset vyhrabat apod.
Chrániče díky své stavbě (a díky svému očarování) však přežijí i toto a „vytlačí“ si místo ve kterém poté mohou trávit celé věky (než je třeba eroze či hrabaví trpaslíci vykopou).

Další věcí je, že zloděj nemůže v tomto stavu dýchat (neinterferuje s okolím) a nemůže tudíž zůstat takto „znehmotněný“ delší dobu (třeba při pokusu propadnout zemí naskrz).

Ve chvíli, kdy se opět zhmotní má i nadále stejnou rychlost a směr, jako měl v nehmotném stavu, to znamená, že po pádu skrz vysokou věž musí v přízemí dopadnout jako normálně po tak dlouhém skoku atd.

Jak aktivace, tak deaktivace teleportačního pole probíhá v nulovém čase.
„Nehmotný“ zloděj je imunní vůči všem útokům (fyzickým, magickým i psychickým).
Uživatel je "donekonečna dokola" teleportován v nulovém čase stráveném v realitě - tj. on je de-facto hmotný (proto na něj působí zákony), ale je uzavřen v teleportačním poli, takže k němu nic nepronikne.
Ve hmotné podobě se chrániče chovají jako normální chrániče se zakletým démonem (tj. reagují s ostatními předměty), v podobě nehmotné nereagují na okolní svět nijak – nejsou zaregistrovány např. démonem proti démonům).

V případě že se s deaktivovanými chrániči pokusí postava projít jiným teleportem, opět se nic neděje, protože se jedná o artefakt a démoni v něm zakletí mají své vlastní kousky sfér.

Proč říkám zloděj (kdo to může využívat):

Využívat chrániče mohou teoreticky všichni, jenže ti méně obratní a hbití by byli velmi rychle mrtví. Použití chráničů jsem se po dlouhém zvažování rozhodl upravit takto –
Každé použití je pro postavu past na Obratnost:

Obr ~ 9 povede/nepovede (dle uvážení PJ - většinou fatální)

Přičemž úprava pro LUPIČE je +1 či -1 (podle toho, zda má kladný či záporný bonus za obr.) za každou úroveň nad 6.
To znamená, že pro nešikovného lupiče (bonus za obr. -2) na 9. úrovni bude past 12 (9+3*1), zatímco šikovný (+obr 4) Očko na své 12. úrovni bude mít past již jen 3 (9-6*1).
Nebezpečnost pasti je max. 15, dál se již nezvyšuje.

Z toho je vidět, že si asi neobratné postavy snad rozmyslí, než zkusí předmět používat.

Pro ty co rádi čísla – Statistiky původní výroby

Magenergie: 2300 magů
Sféra: 26. - Haariah
Suroviny: 7000 zl (celkové přibližné náklady)
Základ: kvalitní železo, platina, zlato, 2x krystal křemene (alespoň 5mn), krev magického zvířete, telecí kůže,
Výroba: 125 dnů, ve speciální dílně
Váha: 40mn

"Proč tolik magů? Sféře byl určitý počet magů „darován“ či „obětován“ aby byla náklonná zkřížení démonů, které Blackwell potřeboval a přibližně stovka magů byla vpravena do samotného těla artefaktu a dá se zpětně vydestilovat."

Výroba byla popsána výše, jen bych dodal, že k vytvoření mechanismu je zapotřebí opravdu velké zručnosti i v práci s kovy a alchymista by tak, pokud se na to necítí, měl přizvat nějakého mistra kováře ke spolupráci.

Artefakt se dá samozřejmě zničit – například roztavením či rozebráním, díky démonům však nejde zničit hrubou silou (třeba kyjem). Jádrem artefaktu jsou ony krystaly a pokud jsou tyto vyjmuty, přestává fungovat. Naopak pokud jsou zpětně vloženy a zapojeny do jiných chráničů mohou tyto fungovat jako Mizeč a Mazač – pouze s podstatně vyšší pastí (právě lepší ovladatelnost zajišťuje mechanizmus chráničů).

V případě, že dojde ke zničení artefaktu v průběhu jejich používání (nemám tušení jak by se to mohlo stát) je postava, která má chrániče nasazené roztrhána na tisíce kousků spolu se vším co měla u sebe – nic z toho se nedá zachránit (to má za to).


Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
[Další]
[Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 11-20 / 34
Ikonka uživatele Jeddite    [pošta] NEW     19:55:57 11.01.2005
Tuvy - Pro tradiční označení, jak všichni používají, srdce artefaktu je používáno "SRDCE" a ne jádro. Je to neobvyklé, proto se tě na to asi T. ptal...

- Co se týče sféry nechal bych tam 21., která má psaného démona teleportace. Nedával bych tam 26., když je neprzkoumaná.

- Křížení démonů je nereálné. Když se totiž potkají dva démoni tak se navzájem vypudí a do předmětu nevstoupí ani jeden.

- Pro zničení chráničů, když jsou aktivované, je reálnější ztráta v mezičase(= smrt).

- Jinak příběh je celkem zajímavý. Docela by byli v "háji" kdyby tam byl v nějakých těch dveří zaklet nějaký démon(třeba ochrany proti kouzlům).

- Taky bych to neomezoval jenom na nějaká povolání(někdo si to může vyložit jako diskriminaci toho onoho povolání).

- Srdce artefaktu, jak říká T., můře být jenom v jednom předmětu. To znamená, že by to musely být buď dva artefakty a nebo by to nefungovalo.

Ikonka uživatele Alcator    [pošta] NEW     17:04:50 11.01.2005
A co kdyby byla pevnost Knox chráněna Démonem proti démonům?

Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     16:24:22 11.01.2005
Konečně první fakticky použitelná připomínka - nevím jak lektvar mlhy, ale proti hyperprostoru se zle bránit magickou úpravou zdí (kterou, jak je výše napsáno Pevnost Knox měla). Ta proti chráničům není účiná.

Ikonka uživatele Alcator    [pošta] NEW     16:16:00 11.01.2005
- Nemůžu se ubránit dojmu, že kdyby zloděj použil lektvar mlhy, případně zaplatil nějakému kouzelníkovi, aby ho "do hradu" dostal pomocí Hyperprostoru (II), tak ho to přijde stokrát levněji...

Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     16:11:21 11.01.2005
Alcator - jistě by se to dalo ve všech takovýchto místech popsat způsobem "zloděj je neustále dokola teleportován a neinterakuje tudíž s naším světen na jiné nez subatomární úrovni (fotony, gravitony, neutria...)" ale to by asi nebylo ono...
Tuvy

Ikonka uživatele Alcator    [pošta] NEW     16:08:25 11.01.2005
Zloděj sice přestane být hmotný (v podstatě přestane být svět hmotný pro něho) ale dál na něj působí všechny ostatní fyzikální zákony – gravitace, zachování energie atd.

- Tady ti to prostě skřípe.

Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     15:07:10 11.01.2005
Jehuwa -
1) nemáš pravdu - nejkratší časovou jednotkou v DrD je jedna akce (když už se tu s tím oháníš)
2) To co tu popisuješ je nesmysl, protože kdyby sis přečetl mechanismus používání, je jasně definováno, že aby se hráč nepropadl pod zem musí se před zdí odrazit a následně se zase stihnout zhmotnit. Zaříkávač to ze článku vyčíst a pochopit dokázal. Stejně tak ti dokázal snad vysvětlit, že v souboji dvě máchnutí mečem taky netrvají 10 sekund, ale zlomky sekundy.
3) Jak se ptáš na zpětnou dest. magů - lze vydestilovat těch přibližně 100, které byly fyzicky vloženy do artefaktu samotného.

Zaříkávač - díky, Pokud jde o vzhled, je vidět přibližně jako velmi probuzené hrůzy - obrysy a barvy. Z fyzikálního hlediska to můžeš zdůvodnit tak, že některé fotony (stejně jako např. všechny ještě menší gravitony) neustále se obnovujícím teleportačním polem projdou a odrazí se.

Alcatore - toto jsi mi nadhodil už v dílně a už tam jsem ti odpověděl, jak to je. Nemůžu uvěřit, že by jsi můj příspěvek hodnotil aniž by sis ho znovu přečetl, takže myslím, že jsi tu poznámku jen přehlédl a po znovushlédnutí příspěvku (a vysvětlení podaném ústy Jehuwovy) své rozhodnutí přehodnotíš, protože dojdeš k závěru, že předmět je použitelný a tato fatální chyba v něm není.

Tuvy

Ikonka uživatele Jehuwa    [pošta] NEW     11:39:22 11.01.2005
T.: Nepřijde mi spravedlivé to, že mi strháváš repku kvůli důvodům, které si píšem v poště. Zvláště pak, když děláš to samé, tlacháš a ničím novým do diskuze nepřispíváš. Vzhledem k tomu, že jsem přišel o level, tak ti za to repku strhnout nemůžu. Nestrhl bych ti ji ani kdybych mohl, nepotřebuji si tu dělat nějaké nepřátele. Některým k nepřátelství stačí tvrdá, ikdyž věcná, kritika. U této diskuse si také můžeš všimnout, zda dostanu odpovědi na dotazy zde vznesené. Já pochybuji, ikdyž některé byly věcné.

Zaříkávač: No nejdřív říkáš, že fyziku s magií nemotáš dohromady a hned si protiřečíš v tom samém příspěvku. Třeba je vidět to teleportační antipole, na které se promítá obraz zevnitř. (nápad, vzhledem k tomu, že je fyzikálně nemožné sestrojit jak teleport, tak jakési antipole, nevíme tedy, jak by takové antipole vypadalo a můžeme tedy předpokládat v rámci DrD, že to pole i s postavou uvnitř vidět lze.)

Nemyslím si že máchnutí trvá deset vteřin. 10 vteřin trvá výměna ran a obran, která se vyhodnotí hody na útok a na obranu. Pád z pěti metrů trvá půl vteřiny, ale ve druhé vteřině jsi už o X sáhů níž. Takže rozhodující jsou desetiny sekundy. A to je ,dle mě, z hlediska použití předmětu velice podstatné.

Ikonka uživatele Zaříkávač    [pošta] NEW     9:17:53 11.01.2005
Asi tak: fyziku a magii už dlouho nekřížím.
Uživatel se nepropadne do jádra, pokud před použitím skočí. No a pak těsně před dopadem zase chrániče vypne. Pokud to nestihne tak v lepším případě jen přijde o nohy...
Jehuwa: To že je kolo nejkratší časová jednotka neznamená, že nic nemůže trvat kratší dobu. Myslíš si snad, že třeba máchnutí mečem trvá plných 10 vteřin? Nebo že když skočíš z 5 metrů bude ten pád taky trvat celé kolo? To snad přece ne....
Z článku si jen stále nejsem jistý, jestli je zloděje vidět nebo ne...přeci jen, pro vše z našeho světa je nehmotný, tudíž se od jeho těla nemohou odrážet fotony (které tvoří světlo) -> na sítnici pozorovatele se nemůže vytvořit obraz zloděje. Tohle JE fyzika =)

Ikonka uživatele Arica    [pošta] NEW     6:25:01 11.01.2005
Mno...všichni tady řěší nereálnost...ale hodně věcí na světě je nereálných a také se dějí...

[Další]
[Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
16 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.82472610473633 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách