www.Dracidoupe.cz


Předměty


Zbroj Strážce 
Příprava pro tisk (tisknuto 1388x)
Autor: Tuvy
Přidáno: 12:11:24 05.01.2005
Skupina: Kouzelná zbroj
KZ / OZ: 14
Průměrné hodnocení: 2.91
Popis:

"Prošli jsme celou Bastlovu věž a pobily hordy jeho nemrtvých strážců. Nakonec jsme překonali i jeho mocnou magii a jeho nekromancerskou lebku rozdrtil Neb kladivem. Poté jsme se vyčerpáni vydali do nejvyššího patra věže k jeho pokladnici pro naši zaslouženou odměnu.
Místo lehkého odemčení dveří, za kterými by měly být truhlice zlata a bájné artefakty nás však čekala velmi podivná osoba. Již ve chvíli, kdy jsme vešli do velmi dobře mnoha okny prosvětlené místnosti jsme si ho všimli. Stál tam, tak jako tam stojí i nyní - bez hnutí, bez zájmu. Vysoká mohutná postava opírající se o velký dvouručák nám zprvu připadla jako socha. Přišli jsme s tasenými zbraněmi až na čtyři sáhy od ní a ohromeně zírali na její zlatou helmu. Nijak na nás nereagovala.
Po dohodě se trpaslík Neb zkusil kolem ní opatrně projít a otevřít dveře do pokladnice, před kterými stála. Až když přišel na dosah jejího meče jsme poznali strašlivou sílu, kterou představovala - nepamatuji si, že by ji v souboji, který následoval kdokoliv z mých společníků dokázal nějak ublížit a ona je tak postupně jednoho po druhém udolala.
Ve chvíli, kdy mí přátelé leželi mrtvi u nohou té postavy a má kouzla na ni očividně nepůsobily myslel jsem, že také zemřu - ale ona se za celou dobu ani nehla z místa - prostě tam stála a koukala na mě.
Odešel jsem odtamtud - ale chci se tam vrátit a pomstít své přátele. Tak co - pomůžete mi?"
Koukal jsem mlčky na toho mága a přemýšlel - moc nám asi platný nebude, ale ví kde to je.
"Co myslíte? Zabijem tohodle "Strážce"?" zeptal jsem se svých druhů.
A oni přikývli.

O co jde:

Vytvořil jsem si představu postavy Strážce a dlouho jsem váhal, kam ho zařadit - ale jelikož je to většinou o jeho zbroji, dávám ho do předmětů. Strážce bez zbroje je totiž jen bojovník.

Zbroj Strážce - základní údaje:

KZ: 14
Váha: A - 610mn, B - 850mn, C - 1100mn
Zranitelnost:
B (ne však střelnými a vrhacími zbraněmi)
C (u střelných nechám na PJ)
D
G1/20 (snižuje úč těchto útoků o 30)(ty rachejtle mě štvou - jak to jen jinak řešit?)
H
L - to je problematické, nechám na PJ uvážení.

Může využívat jen:
Velmi silný a odolný bojovník (síla i odolnost min. 17)
Doba oblékání: 3 směny a je nutná pomoc další osoby

Zbroj Strážce - popis:

V průběhu tvorby jsem narazil na základní problém – jak věc vysvětlit. Jedná se sice o brnění, ale o brnění pro CP.
TOTO BRNĚNÍ NENÍ URČENÉ PRO VLASTNÍ POSTAVY HRÁČŮ – už díky svým vlastnostem by jim bylo nanic (a PJ by jim to měl vysvětlit, popřípadě je k tomuto poznání dotlačit).

Je to nemagická ale několikavrstvá zbroj. Své vysoké OČ má díky svým přirozeným vlastnostem - tedy spíš tomu, že je to několik speciálně upravených zbrojí na sobě.
Skládá se z vrstev (půjdu zvenčí dovnitř):
1) Silný dlouhý kabát z tvrdé kůže - v mém světě kůže slona, ale jde i hroch nebo něco podobného - ten má sílu asi dva couly a sahá až takových patnáct coulů nad zem. Tato kůže je první ochranou a díky povrchovému tvrzení chrání před blesky i lehčími formami ohně (o. hlína, nebezpečné ovoce, olej, ale ne třeba drak atd.) - teplota uvnitř brnění - viz níže. Navíc je tento kabát pobit pozlacenými plechovými deskami na hrudi a zádech (ty jsou sice spíš na okrasu, ale fungují i tak). V zadu má kabát rozparek, aby bylo možno se v něm alespoň trochu pohybovat.
2) Pod kabátem je skryto plátové brnění zahrnující i kovové boty - nijak zvláštní, pouze tvarované a sestavené tak, aby sedělo pod kabátem.
3) Pod tímto pancířem je skryto kroužkové brnění a to včetně kroužkové kápě, která kryje krk.
4) Pod kroužkovým brněním je jakási kombinéza, která je na nejexponovanějších místech (na ramennou, lopatkách a za krkem) „vypolstrovaná“ (měkké kožené polštářky), aby Strážci ulehčila. Tato kombinéza v sobě má zakletého démona udržování stálé teploty - takže strážci nevadí pařící slunce ani třeskutý mráz (což se však nevztahuje na jeho brnění). Přestože je to věc magická, nedefinuji brnění jako magické, protože má pouze marginální složkovou funkci - brnění jako takové neovlivňuje.
5) Helma - K brnění patří silná helma která nemá žádné otvory pro oči - místo nich jsou v helmě zasazené dva rudé kameny (respektive jsou zasazené v těchto otvorech), které však Strážci umožňují vidět tak jako vidí trpaslíci - infraspektrum a navíc rozšiřují jeho zorný úhel na 180° (není tak možné se k němu přiblížit a probodnout ho - stojí li u stěny). Navíc je její nositel imunní před kouzly typu zmámení, protože na něj tyto kouzla nemohou přímo působit. Otvor pro dýchání je kryt několika jemnými síty - propouští sotva prach, ale hrubší štěrk jím neprojde. Helma je jen pozlacená ale přesto váží daleko víc, než normální helmy. Helma je - pravda - magický předmět ale zase se ta magie nevztahuje na celé brnění.

Zranitelnost –

Nositel tohoto brnění je chráněn před kouzly bleskového charakteru. Průrazné blesky však působit budou (kouzla PPE pro kouzelníky od 16. úrovně).
Dále je imunní před ohnivými a psychickými kouzly.
Podrobování může být na strážce použito, ale až od 15. úrovně (drahokamy chránící oči).
Dále je chráněn proti všem střelným zbraním - žádná není dost silná, aby brněním prošla (případy, kdy si na Strážce přitáhnou dobrodruzi balistu a budou ho z deseti sáhů odstřelovat nechť si každý PJ zhodnotí po svém).
Alchymistovy petardy (ohnivá hlína a jiné) na něj také většinou nezapůsobí. Samozřejmě výbuch, který by rozmetal dům ho asi zraní, ale opět nechávám na PJ - představte si kompaktní objekt vážící 160 a víc kg.
Strážce není možno probodnout (zlodějský backstab).
Pokud jsem nic nezapomněl, měla by být naplněna funkce porazitelnosti pouze přímým soubojem (nebo lstí).
(již v průběhu tvorby se objevily následující mechanismy, jak ho přelstít – použití lasa či biče, popřípadě sítě – použitelné jen venku, či ve velkých jeskyních a efekty nechávám na PJ)

V takovémto brnění, jak sami vidíte není možné se příliš pohybovat - to nemá Strážce ani v popisu práce. Jen stání v něm je poměrně namáhavé a přidává tak bod únavy po každé 1,5 směně - tedy 4 do hodiny. Znemožňuje pohyb rychlejší než chůze, ale v souboji samotném brání překvapivě pouze minimálně (postih -3 na iniciativu, ale viz níže).

Strážce samotný (CP):

Je určen ke strážení nějakého vchodu a k tomu je i vycvičen a uzpůsoben. Strážce má za úkol stát a chránit - je mu jedno, jestli před ním poskakují trpaslíci a špulí na něj své chlupaté zadky, ani se nehne, dokud se nepokusí kolem něj projít (nedostanou se na dosah jeho meče). Strážci se musí většinou po 4-6 hodinách střídat (z důvodu únavy) - v příběhu je strážcem nemrtvý, v tom případě nechávám na PJ (u mě se nemrtví neunavují).
Strážcem se stávají pouze opravdu zkušení válečníci, kteří už mají většinou několik útoků za kolo a postih k iniciativě (-3 viz výše) je proto až tak neomezuje.
Používají obouruční meč většinou s útočným démonem alespoň +1 (který je ale díky jejich zkušenostem taky neomezuje) a co nejblíže mají položenou nabitou kuši (tu ale použijí jen ve velmi krajním případě - když se cítí ohroženi).
Vypadají tak jako postava v dlouhém stříbřitém kabátci se zlatavými deskami na hrudi. Zlatá helma s rudýma očima a z pod kabátu na zemi vykukují kovové boty. Obouruční meč mají opřený před sebou a na něm mají složené ruce (vypadají trochu jako soška americké akademie - OSCAR)

Náklady na strážce jsou velmi vysoké - brnění Strážce musí být děláno na míru a strážci se musí střídat - jak už bylo řečeno. K ochraně jedněch "dveří" tak je zapotřebí minimálně 4 strážců (aby si stihli odpočinout). Cenu brnění bych viděl v tisících zlatých (exotická kůže a vůbec) a žold pro čtyři zkušené bojovníky taky nebude nejnižší. Jiný případ je, když je strážce (jako v příběhu) nemrtvý - tam záleží na PJ, zda do něj nekromant musí pumpovat manu a tak podobně...

Strážce je tudíž záležitostí prestiže a jakýsi „přežitek minulosti“ (asi jako anglická královská garda). Není však ani pouze „symbolickým“ hlídačem, jeho schopnosti bohatě stačí na 99% okolní populace a těch pár hrdinů v zemi, pro které není Strážce nijakým problémem nemá důvod s ním bojovat (vysvětlím – Strážce je „překážkou“ pro VP na nízkých úrovních a měl by být rovnocenným soupeřem družině na 10. - 15. úrovni (dle vybavení), ale pro „vyzrálé bojovníky“ nebude problém ho porazit. Je to stejné jako s ostatními bestiemi – když máte družinu postav na 10. úrovni, taky je asi nevyleká smečka vlků)

Strážce jsem vytvořil jako silnou postavu ne k ochraně pokladnic knížat a obchodníků - náklady na ně jsou příliš vysoké, ale k ochraně vstupu do královského paláce, nebo (jako v příběhu) mocné nemrtvé služebníky nekromantů (ne však k ochraně královské pokladnice nebo nějakého mega tajného trezoru – prostě vyšší průměr). Výhoda je ta, že když už postavy prohrávají (a napadne je to) mohou se stáhnou aniž by byly pronásledovány.

Proč si to nemůžou vzít VP:
(aneb nevýhody brnění)

Brnění je uděláno na míru – z toho vyplývá hned několik nevýhod pro každého sekundárního uživatele. Cítí se v něm neobratně, pořád ho to někde tlačí a jednotlivé klouby se nechtějí ohýbat a tak. Ve výsledku se daleko víc unavuje, neustále zpomaluje družinu a když si brnění sundá, tak sebou neustále tahá 50kg objemného nákladu a nestihne se nikdy obléci včas do boje.

Nevýhody CP – vlastníka Brnění:
Iniciativa -3
únava:
stání - 1bod únavy za 1,5 směny
chůze - 2body únavy za směnu (na místo a zpátky do ubikací)
boj - 4body únavy za směnu
Protože je ale bojovníkem na vyšší úrovni, má více útoků za kolo (bonusy k iniciativě) a u těch co nehrají na RSS se tedy postih stejně neprojeví(-3 brnění +3 za 3útoky/2kola = 0).

Nevýhody VP která brnění vzala:
Obratnost -3
ÚČ -2
iniciativa -3
únava:
stání - 1bod únavy za směnu
chůze - 3body únavy za směnu (rychleji se pohybovat nejde)
boj - 8bodů únavy za směnu (souboj)

Navíc při zabití strážce většinou dojde ke zničení brnění (byť není zapotřebí speciální otvírák – pozn. pro kritiky) – nechám na uvážení PJ.

Poslední poznámka – Každá věc se dá využít ku prospěchu hry a stejně tak se hra dá každou věcí zkazit. Pokud se vám předmět nelíbí, do svého světa ho nezařazujte a poznámky toho typu, jak hloupě se to dá využít mi taky psát nemusíte (zábavy jsem si užil dost v dílně). Pokud zbroj (brnění) Strážce, spíše Strážce samotného, použijete s trochou selského PJovského rozumu, určitě se pobavíte také.


Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
[Další]
[Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 11-20 / 66
Ikonka uživatele Aifargonos    [pošta] NEW     19:52:37 16.01.2005
Ja vravím že:
(1) Naozaj pekný príbeh. A dobre napísaný. To bude normálne za nejakú tú plusovú hviezdičku.
(2) Zraniteľnosť čoho???! Zbroje?!?!?! O zraniteľnosti sa hovorí iba pri potvorkách. Ak to chceš použiť inde, musíš to vysvetliť. Nechcel si povedať niečo ako obmedzenie zraniteľnosti, alebo také niečo?
(3) Prečo máš v popise nemagická a v hlavičke kúzelná? Tak čo je teraz pravda?? Budem brať to v popise.
(4) Dobré pravidlá. Tom popisu zbroje nemám čo vytknúť. Je tam niečo o zraniteľnosti kúzlami, ale stále som nepochopil, čo si myslel tou zraniteľnosťou pred tým.
(5) ...prečo by mal mať každý strážca rovnaký postoj?... ..Nemám sprosté poznámky.
(6) Dobre napísané.
(7) A ešte jedna zabŕdavacia: Má aj rukavice???

Až na tú čudnú (nevysvetlenú) zraniteľnosť je to dobré. ...Dobre.

..GJ!

Ikonka uživatele konopaslik    [pošta] NEW     22:28:09 15.01.2005
Jeddite: Pokud je blesk zalozen na elektrickem vyboji, tak vidim docela vyrazny rozdil mezi vrstvou kuze a vrstvou plechu...

Ikonka uživatele Jeddite    [pošta] NEW     18:53:08 14.01.2005
Tuvy - Blesk ti taky neprojde skrze brnení od koženky výš(teoreticky) a taky tě to normálně zraňuje. Řekni mi jak ti skrze železo projde blesk? To je taky nereálný a je tomu tak...
Jeddite

Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     14:50:29 14.01.2005
Jeddite - opravdu? Víš co ti odizolují dva centimetry kůže? Blesk se k tobě vůbec nedostane.
Tuvy

Ikonka uživatele Jeddite    [pošta] NEW     15:52:51 13.01.2005
Tuvy - takováhle obyčejná kůže nemůže mít vlastnost, která chrání vůči bleskům. Ten oheň ještě tak trochu chápu, ale tohle je fakt moc. To musíš uznat sám...

Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     12:47:00 12.01.2005
Jeddite - četl jsi to vůbec? Imunity jsou podrobně vysvětleny, stejně tak odolnost proti podrobování.
Jak velké jsou drahokamy tam řečeno není, protože brnění je vytvořeno pokaždé jinak velké (A,B,C).
Žádné podstatné magické vlastnosti to nemá (jak bylo již taky řečeno).
Jistě že se s tím nikdo tahat nebude - je to tam napsáno, zdůvodněno i vysvětleno!
Tuvy

Ikonka uživatele Jeddite    [pošta] NEW     16:46:36 11.01.2005
-Co zapřičiňuje ty magické vlastnosti jakými jsou např. imunita vůči ohnivým a psychickým kouzlům,...? Čím je zapříčiněno to, že na postavu se smí podrobování až od 15. úrovně?
-Jak jsou veliké ty drahokamy?
Pochybuji, že všechny ty magické vlastnosti propůjčuje démon udržování stálé teploty?
- Pochybuju, že někdo se bude tahat s 2 brněníma, kabátem a nějakou kombinézou

Zdraví Jeddite

Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     16:44:58 11.01.2005
pro všechny - démon stálé teploty je v dílně, budu rád, když se na něj podíváte a řeknete své námitky.

Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] NEW     14:48:47 11.01.2005
Ná to nápad.
Je to použitelné a vyvážené.
Nenalezl jsem žádnou pravidlovou chybu.
příběh je.
Plní to dokonale účel, ke kterému to bylo stvořeno.
někde ze začátku ja zamněněno KZ a OČ.
Everybody goes to Holly Wood!

Ikonka uživatele Jehuwa    [pošta] NEW     11:48:10 11.01.2005
Za údajné napadání velkého odkazu, který nám tu Tůvy zanechal. (humor)
Za újmy, jenž jsem způsobil svými dementními komentáři. (humor)
Za to, že postrádám znalost pravidel. (pravda)
Za to, že dýchám, myslím, mluvím. Nevážím si autorit. (Ani G.Bushe) (humor)
A za to, že už tu zase píšu něco, co sem nepatří. (pravda)

[Další]
[Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
16 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.74998378753662 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách