www.Dracidoupe.cz


Předměty


Roh spasení 
Příprava pro tisk (tisknuto 884x)
Autor: Megahu
Přidáno: 9:20:55 15.08.2003
Skupina: Artefakty
Sféra: 19
Váha: 10 mn
Průměrné hodnocení: 4.89
Popis:

Roh spasení


Historie


Kdysi v dávných dobách se po zemi procházel moudrý a laskavý chodec Restalon. Ve svém kraji byl vážený a všemi lidmi milovaný. Kam přišel, tam pomáhal. Vládl mistrně lukem i mečem. Jeho síla a sláva však nespočívala v silných svalech a hbitých pažích, nýbrž v lásce, kterou šířil mezi lidmi. Kde byla beznaděj, tam byl on, aby ji utišil. Kde byla nemoc, tam byl on, aby ji vyléčil. Kde umírali neviní, tam byl on, aby tomu zabránil. Zapojil se do mnoha bitev, ve kterých bránil nevinné a slabé, nemocné a staré. Podílel se na obraně nejednoho města před nepřáteli. Obyvatelé ho milovali, panovníci ctili a ani u bohů nezůstal bez povšimnutí. Atanvarnë, bohyně ochraňující lid si ho velmi rychle zamilovala a stala se jeho opatrovnicí. Dále ho pak provázela na cestách a prožívala s ním jeho dobrodružství. Často ho zavedla na správnou cestu tam, kde byly jeho skutky třeba a kde lidé trpěli…

…po jeho šestnáctém výcviku ho bohyně za jeho služby lidem obdarovala. Dostal od ní talisman, který ho měl chránit na jeho cestách (Talisman bohyně Atanvatnë, viz. níže) a posílila jeho schopnosti léčit. Naneštěstí však neuplynulo ani pět výcviků a Restalon byl chladnokrevně zavražděn na objednávku panovníka ze sousedního království. Ten se chystal na útok na Restalonovo království a chtěl ho tak před přepadením co nejvíce rozvrátit…

…když najatý sicco zezadu probodl Restalona a on se mrtvý skácel k zemi, bohyně hořce zaplakala a první její slza, která padla na zem se proměnila v nádhernou, velkou, stříbřitě bílou lesklou perlu. Marně se snažila bohyně svého milovaného opatrovníka zachránit, marně prosila otce, pána všech bohů o jeho oživení…

…mezitím sousední král napadl zemi a začala krvavá válka. Bohyně přemýšlela, co by mohla udělat. Nakonec jí napadlo, že vytvoří artefakt, který alespoň trochu zmírní utrpení lidu tak, jak to dělal Restalon. Sebrala perlu, kterou uronila při Restlonově smrti a vyžádala si sféru Leuviah o vydání jeho duše. Ta ji vyhověla a mysl chodce se navždy přesunula do „Božské slzy“. Bohyni však přišla samotná perla nevznešená a prázdná, a tak si od svého nejmilejšího jednorožce vzala jeho roh (jednorožec nezemřel) a nasadila na něj perlu. Sama pak sestoupila za nebes a uložila ho ve svém chrámu. Kněze pověřila jeho opatrováním a bráněním. Vrchního kněze pak obdarovala Restalonovým talismanem. Když pak válkychtivý král přitáhl až k hlavnímu městu, kde byl uložen tento mocný artefakt, tak se nepřestal divit, jak je jen možné, že město nemůže dobýt! Dva měsíce se město urputně bránilo, až se nepřátelský král stáhl a ustoupil, protože jeho armáda nehodlala dál město obléhat. Takto artefakt ještě mnohokrát sehrál důležitou roli ve válkách a dobývání měst…

Vzhled


Roh spasení je ve své podstatě hůlka. Rukojeť je z rohu jednorožce a má délku asi 20 coulů a váhu 9,5 mn. Hlavice je z bílé stříbřité perly o průměru 5 coulů a váze 0,5 mn. Celá hůlka je jasně bílá a blyštivá. Perla září do vzdálenosti 1 sáh nazlátlým světlem, které upoutá zrak a podvědomě vzbudí respekt.

Popis


Jak již je zřejmé z historie, tak je tento artefakt neobvyklý a vymyká se přímým pravidlům Drd. Nemusí být přece každý artefakt přesně podle pravidel. V srdci artefaktu – „Božské slze“ sídlí mysl a duše chodce Restalona. Z příběhu je známo, jak k tomu došlo. Božská slza obsahuje 949 magů, které tvoří domovské prostředí pro mysl. Roh jednorožce obsahuje 50 magů, které ho poutají k perle. Restalon byl zákonně dobrý chodec, který pomáhal lidem a léčil je. Jeho mysl se takto zachovala i s mnoha původními zvláštními schopnostmi. Nyní si rozebereme jednu po druhé…

Komunikace: Duše a mysl Restalonova komunikuje s okolním světem pomocí telepatie. Vzdálenost přenosu myšlenek je 675 sáhů a jeho duše má přehled o tom, kdo a kde se v této vzdálenosti pohybuje. Vzdálenost komunikace se ničím nezkracuje a nelze jí ničím odposlouchávat či rušit. Jako pomyslný zrakový senzor ji slouží perla. Nevidí žádné stěny, budovy, rostliny, zvířata, ani věci (kromě oblečení). Vidí pouze inteligentní tvory v oblečení (ne zbroj), se kterými je schopna komunikovat. Nevidí dokonce ani zem. Jen prázdný prostor okolo artefaktu do vzdálenosti 675 sáhů (dál již je jen oslňující neprůzračné světlo), ve kterém se v různých úrovních a výškách pohybují bytosti. Pokud je v dosahu někdo, s kým v minulosti komunikovala, tak okolo něho vidí namodralou auru. Telepatické spojení může zkusit navázat každé kolo. Navázat spojení se může pokusit pouze duše (ne postavy). Pravidla se řídí hraničářskou telepatií s určitými změnami v pastech. Povolené vnuknutí a čtení má past 1, nepovolené vnuknutí 3 a nepovolené čtení 5. Odhalení a uzavření se nemění. Inteligence duše je +3 a úroveň 19. Duše však nebude nikoho cílevědomě otravovat a komunikovat bude, jen když k tomu má důvod. Nezapomeňme na to, že má zákonně dobré přesvědčení.

Magenergie: Duše nedokáže nijak využívat magenergii, která je obsažená v perle, ale má na den 72 magů vlastní magenergie. Tu může využívat na níže popsaná kouzla, odvracení kouzel u magického střehu a snímání kletby. Magenergie se obnovuje vždy v poledne.

Kouzla: Duše má několik kouzel, které dokáže vyvolávat. Kouzlí je vždy vědomě a s rozmyslem. Nenechá si přikazovat, nebo se vydírat apod. jak již bylo zmíněno, má ZkD přesvědčení a bude se snažit pomáhat lidem, kteří to potřebují. Díky tomu, že dokáže číst myšlenky a odhadovat přesvědčení (vysvětleno níže), tak si dokáže rozmyslet, koho vyléčí a komu pomůže. Posílení léčivých kouzel je stále aktivní (viz. níže – dar od bohyně). Rozdělím kouzla podle jejich dosahu:

Kouzla s dosahem 10 sáhů: Uzdrav lehká zranění, uzdrav těžká zranění, neutralizuj jed, odstranění únavy, uklidni a úder varování.
Kouzla s dosahem 5 sáhů: Uzdrav nemocného, ošetři zranění ohněm… a úder zloby
Kouzla s dosahem dotyk: Odčaruj zkamenění, oživ mrtvého a úder nenávisti

Další schopnosti a dovednosti: Duše a samotný artefakt má ještě několik dalších schopností. Rozdělím je na schopnosti artefaktu a schopnosti duše.

Další schopnosti duše:
Odhad přesvědčení: Duše toho využívá poměrně často a pravděpodobnost je stejná jako u chodce na 19. úrovni. Musí však s terčem telepaticky jednat (1 směna).
Magický střeh: Duše má stále aktivní magický střeh, který nemusí nijak udržovat (nemusí ho obnovovat). To znamená, že na něj nemusí vynakládat žádnou vlastní magenergii (na pohlcování a odrážení kouzel už ano). Jeho dosah je deset sáhů poloměru. Terč se bere jako Chodec. Terčem se však většinou nestává (neměl by) artefakt, ale nějaká osoba v dosahu. Duše si vždy rozmyslí, jestli kouzlo hodlá zlikvidovat, nebo ho nechá projít. Duše tedy ví kdo (pokud je v jejím dosahu lokalizace osob), na koho (ten musí být do 10 sáhů od artefaktu) a co kouzlí. Úroveň duše je 19. Jinak se vše řídí dle pravidel.
Zjištění kletby: Stejné jako v pravidlech, vlastnosti viz níže. Pokud si je postava prokletí vědoma a jde s tím k artefaktu záměrně pro pomoc, tak si to duše nejspíš přečte v mysli (nemusí to zjišťovat). Dosah rozeznání je 10 sáhů.
Snímání kletby: Duše má schopnost sejmout kletbu jako Chodec na 19. úrovni s inteligencí +3 a 72 magama. Životy a BU se ji pochopitelně netýkají. Dosah snímání je 10 sáhů.
Další léčivé schopnosti: Duše je schopna vyléčit téměř všechny nemoci. Klasické, jako třeba nachlazení může vyléčit kdykoliv i bez použití kouzla. Na silné a nebezpečné nemoci mnohdy ani kouzlo nestačí (duše ví, jestli kouzlo bude působit, či nebude). Nemoci jako zápal plic, malomocenství, neštovice, tyfus, cholera apod. může léčit bez vynaložení magenergie s četností 1 pacient za půl dne. Pacienty s morem a podobně nebezpečnými nemocemi může léčit s četností 1 pacient za den. Osoby napadené lykantropií může léčit dvě mezi dvěma úplňky (stačí jedno léčení). Léčení trvá vždy 1 směnu, kdy se artefakt musí dotýkat pacienta. Ten pak nevyskočí z postele, nýbrž začne nemoc postupně ustupovat a nakonec zmizí úplně. Vyléčení všech nemocí tímto způsobem je 100%.
Zastavení epidemií: Jedna z nejsilnějších schopností artefaktu. Pokud je zanesen do oblasti zasaženou nějakou epidemií (moru, malomocenství apod.), tak ji dokáže zastavit. Musí však být na místě celý jeden den. Důsledek je, že je celá oblast zbavena bacilonosičů, virů, nebo bakterií a nemocní přestanou nemoc šířit. Začnou se pomalu uzdravovat. Tuto schopnost může použít jen jednou za půl roku a je hodně vyčerpávající. Další týden potom nemůže využívat žádné schopnosti kromě komunikace a identifikace (vidění) osob. Dosah je maximálně 2 míle poloměru. Větší území takto vyčistit nemůže. PJ si může vymyslet nějaké dramatické okolnosti tohoto jevu. Například se artefakt modře rozzáří do vzdálenosti sta sáhů a začne k němu proudit okolní vzduch, který nasává. Pak může začít pouštět léčivou mlhu, která zaplaví celé zasažené území apod.

Další schopnosti artefaktu:
Zář: Do vzdálenosti 1 sáh září artefakt uklidňujícím, však úctu vzbuzujícím zlatavým světlem. Efekt je takový, že postavy s inteligencí 12 a menší se budou v jejím okolí chovat uctivě a spořádaně s jistou dávkou bázně a úžasu. Postavy s dobrý přesvědčením se budou cítit spíše bezpečně a postavy se zlým přesvědčením se budou cítit nesvé, ohrožené prostě nepříjemně. Účinky se začnou projevovat, až když si záře postavy všimnou. Musí se jim logicky artefakt dostat do zorného pole. Nápadnost záře je 98% (to by museli být dost nevšímaví, aby si ji na náhodný postřeh nevšimli).
Morálka: Pokud je město, ve kterém je v chrámu uložen tento artefakt obléháno (napadeno) za účelem dobytí, tak obléhající (útočící) mají postih –1 k morálce a BS a obránci mají naopak bonus +1 k morálce a BS. Tento efekt je patrný do vzdálenosti 10 mil od artefaktu.

Dodatky


Dary od bohyně: Restalon dostal od bohyně dva dary, jak již bylo zmíněno v historii artefaktu. Oba teď podrobněji rozepíši:

Posílení schopnosti léčit: Magenergie na seslání kouzla je stejná, ale léčivé schopnosti jsou posíleny. Posílení je stejné, jako u druidského malého lesního kouzla z PPE s názvem „Posílení kouzel“. Tedy:
Uzdrav lehká zranění – 5-10 životů
Uzdrav těžká zranění – 8-18 životů
Ošetři zranění chladem – 25-30 životů
Ošetři zranění kyselinou – 18-23 životů
Ošetři zranění ohněm – 28-33 životů
Odstranění únavy – 1k10 bodů únavy
Oživ mrtvého – na kouzlo je třeba o 1/5 méně celkové magenergie

A dále…
Uzdrav nemocného – má dvojnásobné účinky, tedy kde by bylo potřeba seslat dvě kouzla, stačí jedno. Kde by zkrátila trvání nemoci o 5 dní, zkrátí ho o 10 dní (vždy však alespoň jeden den), kde by snížila past o 3, sníží ji o 6 atd.
Neutralizuj jed – sníží nebezpečnost přírodního jedu o 8 a uměle vytvořeného o 2.
Odčaruj zkamenění – kouzlo stojí pouze 25 magů.

Talisman bohyně Atanvatnë:
Magenergie: 300 magů
Denní magenergie: 30 magů
Základ: bílá perla (0,2 mn.), platina (5 mn.)
Trvání: stálé

Tento artefaktní talisman darovala bohyně Atanvatnë chodci Restalonovi. Má v průměru cca 5 coulů a je tvořen kruhovou platinovou destičkou, v jejímž střehu je zasazena bílá perla. Artefakt by měl mít mnoho léčebných schopností. Když se PJ podívá do PPE na pyrofora a jeho talismany, tak ho určitě něco napadne. Nepopisuji tu tento artefakt, takže to nechám na každém zvlášť, ať si ho popřípadě dotvoří dle potřeby a libosti. Magenergie se dobíjí vždy v poledne (12h).

Kde můžeme artefakt najít: Tento artefakt by se měl nacházet v nějakém hlavnim městě (dle úvahy PJ). Mělo by se jednat buď o lidskou, nebo elfí zemi. Je tedy patrné, že Restalon by měl být elf, nebo člověk. Já vycházel z toho, že je elf. Pokud by byl člověk, tak je jeho inteligence pouze +2 a magenergie 68 magů. Artefakt bude nejspíš umístěný v nějakém velkém a důležitém chrámu, o kterém všichni v této zemi vědí. Také nechám na PJ, jak dlouho už je Restalon po smrti a tudíž jak je pověst o něm čerstvá. Věhlas tohoto artefaktu však bude velký i ve vzdálených zemích. Roh spasení bude vystaven na oltáři a bude hlídán knězi. Vrchní kněz s artefaktem bude někde poblíž. Restalonova duše jedná nejraději a nejčastěji s ním. Není však jeho vlastnictví! Artefakt ve své podstatě nikomu nepatří. Může dát na něčí radu ale v žádném případě si nenechá od nikoho rozkazovat. Nikdo ho také nemůže přinutit k něčemu, co sám nechce. Lidé z okolí i dalekých krajin se do chrámu budou sjíždět, aby byli vyléčeni apod. Artefakt však může být také ztracený, nebo v nějakém osobním vlastnictví (s tím však musí souhlasit i duše). Pokud by někdo artefakt vlastnil přes odpor duše, tak by to pravděpodobně nemělo dlouhé trvání. Duše by si zkusila někoho přivolat na pomoc, nebo by využila vlastní schopnosti. Je však možné, že se artefakt doslechne o nějakém morem zamořeném městě a požádá nějakou schopnou a dobrou osobu, aby jí tam zanesla a pak zase vrátila zpět do chrámu. Pak bude svému dopravci pravděpodobně pomáhat na cestě a radit mu.

Náměty na dobrodružství: Inu těch je opravdu hodně… Artefakt může být ztracen, nebo ukraden a postavy ho budou mít za úkol najít. Postavy dostanou za úkol dopravit nemocného, nebo zkamenělého klienta k artefaktu. Ty horší družiny ho mohou dostat za úkol ukradnout (ejhle ty si asi naběhnou…). Nebo spřátelené město bude obléháno a obránci vidí jedinou pomoc a spásu (duchovní síla) v tomto artefaktu a hrdinové budou mít za úkol do města nepozorovaně artefakt dopravit přes nepřátelský tábor atd. jiné město může být zamořeno morem a artefakt tam musí být zanesen, aby se zamezilo dalšímu šíření nemoci. Myslím, že námětů na dobrodružství by bylo mnoho.

Dodatky autora: Kde se nehraje na přesvědčení, tak tam musí PJ trochu improvizovat. Prostě porovná chování postavy s přesvědčením a podle citu to tipne. PJ by se měl vžít do duše Restalona, která má ZkD přesvědčení a touhu pomáhat tam, kde je třeba. Nesmí se však bát použít třeba úder zloby na někoho, kro by chtěl artefakt ukradnout, nebo na někoho, kdo by zaútočil na kněze. Duše však bude prve varovat. Nemá žádné své zvláštní cíle. Pokud se doslechne, že někde vypukl mor, tak se tam bude chtít pravděpodobně dostat. V tom mu nebude nikdo z knězů bránit, protože by to bylo proti jejich víře. Artefakt se nedá zničit, ale dá se oddělit perla od rohu. Chce to nějaké drastické podmínky, které nechám na PJ. Roh k hlavici drží síla 50 magů, takže to nebude tak jednoduché. Pokud se to někomu podaří, tak ho čeká výbuch této magenergie, což bych nikomu nezáviděl. Pohlížej na to jako na výbuch při nepřímé střelbě se silou 30/5/1. Pokud je roh oddělen, tak ho už nikdo nemůže přidělat zpátky (kromě bohyně). Artefakt tím neztrácí žádné schopnosti. Doufám, že se vám příspěvek líbil a že ho použijete. Snad není všemocný.

Díky všem. Megahu


Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
  [Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 41
Ikonka uživatele Rotrigo    [pošta] NEW     17:21:12 27.02.2006
Kdybych to psal já tak bych to celé pokazil, neumím vymýšlet, ale po tom co jsem si tohle přečetl, tak jsem pochopil. Blbé není to co vymyslím, blbý jsem já.

Ikonka uživatele Beastmaster    [pošta] NEW     21:51:50 05.02.2005
perfektní zpracování dobrého nápadu, protikladem by mohl být například roh zprasení : )

Ikonka uživatele Ixidor    [pošta] NEW     20:10:01 15.07.2004
Jak jinak :o)....5*

Ikonka uživatele obsidian    [pošta] NEW     17:53:17 07.07.2004
Vzorový příklad.
Skvěle napsáno, je to přehledné, jsou tam dobré formulace, je to dobře čleňeno.
Nápad výborný.
10 hvězdiček.

Ikonka uživatele LG    [pošta] NEW     21:47:51 23.06.2004
Nemužu tomu nic vytknout. 5*

Ikonka uživatele Démon    [pošta] NEW     19:07:46 13.06.2004
Co dodat ??? Nic než jen 5*

Ikonka uživatele phoenicks    [pošta] NEW     15:18:05 18.05.2004
profi artefakt...5*

Ikonka uživatele Adanedhel    [pošta] NEW     9:14:41 11.02.2004
Málokdy tu vidím něco takového. Opravdu zdařilej kousek..

Ikonka uživatele Teiwaz    [pošta] NEW     21:12:49 24.01.2004
Fakt super!!!!!!!!!!!

Ikonka uživatele Mefisto    [pošta] NEW     12:08:56 23.01.2004
Velice zdařilé jen tak dál Megahu jen tak dál

  [Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
20 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.064352035522461 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách