www.Dracidoupe.cz


Předměty


Scintilační mágometr 
Příprava pro tisk (tisknuto 2254x)
Autor: Plž
Přidáno: 14:36:52 15.11.2009
Skupina: Obyčejné předměty
Délka: cca
Průměrné hodnocení: 4.25
Popis:

Co to vlastně je?

Magometr je zařízení sloužící ke zjišťování zbytkové magenergie, tedy magů, které samotné kouzlo nespotřebuje a vyzáří se do okolí. Je to vlastně předmět který za určitých okolností funguje podobně jako alchymistický cit jen s několika omezeními.

  • Nepozná to magii v předmětech, pokud tato magie nezáří do okolí.
  • nezaznamená dokonalá kouzla, tedy kouzla kde se všechna magie spotřebuje na vlastní kouzlo a nic se nevyzáří.
  • lze měřit pouze v okamžiku sesílání kouzla

Jak to vypadá?

Je to asi sáh dlouhá zatavená kovová roura na stojánku, která má po jednom boku řadu drahokamů.

Co je uvnitř?

Z jedné strany je tato roura uzavřena okénkem, které je z magicky propustného materiálu. Může být použit beryl, smaragd, či jakýkoliv kov opatřený tzv. Propustnou runou. Uvnitř je potom sada zrcadel, která jsou vždy směřována tak, aby paprsek magie, který projde okénkem, se od prvního odrazil, dopadl na druhé z něj na třetí atd. Na konci je další kovová destička, prozněnu opatřena „Absorpční runou“ a ta je spojena se všemi drahokamy na plášti.

Jak to funguje?

Magie, která vletí dovnitř, se při každém odrazu o zrcadlo zdvojnásobí a nakonec dopadne na poslední plochu, kde se vstřebá. Podle počtu vstřebaných či absorbovaných magů se rozsvítí počet drahokamů na plášti.

Materiály

Magometr jako každý podobný přístroj počítá s naprosto nepřesnými čísli a snaží se z nich dostat přesný výsledek. Pro funkci celého magometru je ještě důležitý materiál. Každý materiál, ze kterého je vyrobeno propustné okénko určitou část magie pohltí a nepustí dál. Druhou limitní hodnotou je odolnost vůči magii. Tedy kolik mágů může do okénka vlétnout aniž by se rozbilo. Což se v době toho dílka pohybujeme v množství do maximálně jednotek mágů. Stanovit přesný materiál proto nelze a může být velmi rozličný. Druhý extrém tedy vypsat všechny možné materiály, stanovit jejich propustnost magie a odolnost vůči magii je zase zcela zbytečná práce. Nechávám proto vždy na zvážení PJ aby určil materiál dle možnosti kouzelníka který magometr vlastní a dle cen ve svém světě. Uvedu ale jedno základní pravidlo a to čím dražší materiál tím méně magie vstřebá a tím je na toto okénko vhodnější.

Stejná pravidla platí i pro zrcadla tedy v závislosti na materiálu se třeba neodráží dvojnásobek ale jen 1,9 násobek a co se týče maximální odolnosti tak řekněme, že se opět pohybuje do jednotek mágů.

Velmi podobná je situace i detekční destičkou která má mágy absorbovat.

Co se týče stupnice a sady kamenů na plášti magomatru tak zde je největší úskalí a možnosti výbuchu magometru. Každý kámen má v návaznosti na svou velikost a materiál určitou kapacitu kolik ještě snese. V případě nabití přes tuto mez dochází k explozi daného kamene. Druhou veličinou je množství magie, při kterém už se rozsvítí, tzv. prahová magie.

Tak například 1/10 min křišťálu má prahovou magii 0,9 mágů a maximální kapacitu 1,1 mágů. To znamená, že při detekci 0,8 mágů nebude svítit nic a naopak při detekci 1,2 mágů vám kámen exploduje (při stupnici o jednom kameni). Stejně velký diamant bude potom mít prahovou magii třeba i 0,1 mágů a maximální kapacitu 3 mágy. Pokud vezmeme větší kámen například 2/10 min tak ten má také dvojnásobnou prahovou magií, ale také dvojnásobnou kapacitu.

Jak funguje stupnice z drahých kamenů?

Detektor samozřejmě nemá jen jeden kámen ale několik. Pro jednoduchost se každý kámen naplní na 1 mág (až do částky absorbovaných mágů) a potom od posledního kamene se budou kameny plnit dále až do jejich exploze. Takže stupnice s deseti křišťálovými kameny při detekci 5,8 mágů se rozsvítí pouze 5 kamenů a pokud budu detekovat mágů 10,5 tak se mě rozsvítí všechny a následně postupně praskne 5 kamenů. Naopak při 5,1 mágů na diamantové stupnici bude svítit 6 kamenů a při 12 mágů exploduje pouze jeden kámen.

Jak zabránit explozi?

Jedno z možných vylepšeních je dát poslední kámen co největší. Sice pokud dojde stupnice až k němu tak se už nic moc nedozvíme kvůli vysoké prahové magii nám výsledek zkreslí, ale za to i když o hodně přestřelíme tak ještě nebouchne. Stejně je vždy optimální aby se měřená hodnota držela někde v půlce stupnice.

Jak s mágometrem měřit v praxi?

V praxi se používá většinou odhadu tedy v magometru kouzelník nabije všechny runy postaví ho co nejdál to jde a zkusí kouzlo. Pokud nic nezaznamená posune magometr a kouzlí znovu. Tohle opakuje tak dlouho dokud magometr něco nezačne detekovat nebo dokud magometr není těsně vedla dráhy kouzla. V první případě si kouzelník změří vzdálenost sedne ke stolu a spočítá si kolik ještě mágů mu lítá po okolí. V druhém případě bude šťastný protože jeho kouzlo nemá ani jeden zbytečný mág. Ve hře bych toto reprezentoval pouze hodem na náhodu a úvahou PJ za jak dlouho přijde kouzelník k relativně přesnému výsledku. Rozhodně bych nedoporučoval brat do rukou kalkulačky a počítat, ale záleží na Vás.

Něco málo k přesnějšímu výpočtu.

Z celého popisu je vidět, že výpočet asi bude celkem složitý. Kdyby jste jej náhodou chtěli pochopit tak se o to můžete pokusit z této kapitoly.

První část je vypuštění samotného kouzla, které má zbytkovou magii. Ta se kulovitě vyzáří do prostoru pokud se jedná o kouzlo seslané na dotyk. V případě kouzel s určitým dosahem se musí vzít v potaz celá dráha a pokud kouzlo někam doletí a tam se teprve něco stane tak je to ještě složitější protože jiná část se vyzáří při letu a jiná při samotném efektu kouzla. Vždy se ale spočítá povrch daného objektu ve vzdálenosti magometru a zjistí se, jakou procentuální část zabírá ústí magometru (což nebude víc jak 1%). Toto je magie, která skutečně do magometru vletí.

Prostor mezi ústím magometru a prvním zrcadlem raději zanedbáme a nebudeme ho počítat. Každý odraz na zrcadle znamená zdvojnásobení (dle materiálu). Tedy čím více zrcadel tím horší počty, ale tím citlivější magometr. Lépe řečeno: Výsledná magie je X krát 2 na n(tou), kde X je množství magie, která do magometru vlétla a N je počet zrcadel.

Na co to vlastně je pro dobrodruhy?

Pokud už něco takového dobrodruzi najdou, tak je magometr natolik citlivý na otřesy, že převést ho znamená ho rozebrat a seřizovat všechna zrcadla. Navíc je to natolik speciální věc, která se hodí jen kouzelníkům vymýšlejícím nová kouzla, nikoliv těm co jen sesílají kouzla stávající. Spíše než pro samotné dobrodruhy to může být dobré jako zápletka do dobrodružství. Ať už doprovázet kouzelníka s tímto přístrojem, který se nebude chtít zapojit do čehokoliv, neboť by se mu magometr mohl rozbít, nebo jako poklad, který je sice zajímavý ale má cenu materiálu neboť v péči dobrodruhů se dá předpokládat mnoho nárazů a tedy znehodnocení magometru.

Kolik to stojí?

To záleží na použitých materiálech. Jak jsem psal výše, není uveden přesně materiál drahokamů na plášti a navíc mohou být velmi malé. Ani zrcadla nemusí být nutně stříbrná a kdyby byla je to pořád jen cena nezpracovaného stříbra, protože ve stavu v jakém je stříbro v magometru, je jinak celkem nevyužitelné. Pokud by jste si chtěli nechat magometr vyrobit, tak naopak jeho cena bude velká, neboť jeho seřízení je velmi náročné a tedy vyrobit magometr neumí každý městský klenotník. Zde tedy bude ještě zapotřebí připočíst jistý monopol a velmi jemnou práci, kterou odvádí jen skuteční mistři. Dále musíte přičíst i cenu kouzelníka, který musí zrcadla a detektor (poslední destičku) opatřit runami. A samozřejmě počítat s tím, že se podaří tak 50% run a tedy je potřeba nadělat a odzkoušet mnohem větší počet zrcadel než ve skutečnosti magometr bude mít. Přesná cena proto jednoduše určit nelze a je vždy na PJi.

K čemu je to dobré? (dle pravidel)

Kouzelníkovy, který vymýšlí nová kouzla, tahle věcička přidává 5% na vymýšlení kouzel, jinak vlastně k ničemu. Možná by jste ještě mohly do knihovny přidat knihu výpočtů aby se chudák kouzelník nemusel tak namáhat s matematikou, ale ta už by žádný další vliv neměla jen na zkrácení času.

Z historie

První přístroj na měření magů byl jen drahokam opatřený runou, ale jak se ukázalo, byl příliš málo citlivý. Proto se nejdříve strčil do roury aby se částečně odstínil. Následně se k němu přidala soustava zrcadel, která množství magie s každým odrazem zdvojnásobují, aby se vůbec dalo něco měřit.

Druhým problémem bylo výsledné poznání, kolik že to vlastně je mágů. Přece jen z intenzity světla, které ten jeden drahokam vydával, se to odhadovalo velmi špatně. A navíckdo měl pořád shánět další kameny když ten první prasknul. Nakonec se tedy místo jednoho kamene začala používat sada malých.

Další otázky a odpovědi:

Co je to za runy?

Vzhledem k tomu, že skutečně jsou to vysoce specializované runy, tak je zcela zbytečné, aby se to dobrodruzi učili a tím pádem zcela zbytečné je nějak rozvádět. Jen dodám že to jsou runy dvourozměrné vypalované specifickým kouzlem. Více snad jen že něco málo je v dílku „Základy run a runových kouzel“

Scintilační detektor?

Pokud jste tohle slovo už někde slyšeli, tak máte pravdu. Scintilační detektor je jeden z možných typů detektorů radioaktivního záření a mimo jiné funguje na stejném principu, jen bez run na fyzikálních zákonech.

Co je zbytková magie?

Zbytková magie je magie, která se uvolní při sesílání kouzla a samotné kouzlo ji nespotřebuje. Toto se děje u jakéhokoliv „předraženého“ kouzla. V pravidlech tato veličina není dána takže buď si musí PJ určit, která kouzla budou mít kolik zbytkové magie a nebo prostě prohlásí, že všechna kouzla z pravidel jsou perfektně odzkoušena a zbytkovou magii nemají. A naopak pokud se vám zdá nějaké kouzlo zbytečně drahé tak stačí jen říct že zbytkovou magii ma a stanovit kolik.

Kdy mohu magomet využít?

Pouze přímo při sesílání kouzla. Magie se dle mého světa pohybuje rychlostí světla takže pokud bych kouzlo zakouzlil a teprve potom šel pro mágometr tak nezměřím nic.

Mohu magometrem zesilovat kouzla?

Ano teoreticky to možné je ale z pohledu tohoto mágometru je to hudba budoucnosti. Zrcadla by totiž musela nejen zvládnout mnohem větší nápor magie a odrazit ho požadovaným směrem, ale také se musí vzít v úvahu, že už by to nebyla „jen“ surová magie ale kouzlo, které se odráží mnohem hůře. Také samotná odrážecí runa by musela sama o sobě být mnohem silnější což je další z možných úskalí.

Mohu měřit magometrem kouzla seslaná již kdysi dávno?

Ano opět to teoreticky jde ale zde už se budeme opět pohybovat v magii o několik řádů slabší tedy magometr by musel být velmi citlivý mít třeba i stovku či stovky zrcadel aby něco změřil a potom nechci vidět ten výbuch, když by v okolí někdo zakouzlil kouzlo se zbytkovou magií.

Milimágy?

Neděste se milimágů. Kouzla s nimi nepracují a lze to obejít velmi jednoduchou definicí a to, že vypouštění mágů je přísně kvantománo a méně než kvantum 1 mágu nikdy vypustit nelze. Ale z logiky věci, když mám kouzlo s časovým trváním a vím, že za každou směnu musím zaplatit 1 mág tak tento mág naopak utíká spojitě tedy v přepočtu 0,1 mág za 1 minutu. Pro praxi a hraní nepodstatné, ale k výpočtům se to hodí.

A jakou že to magii tedy vlastně mohu detekovat?

Alchymie nepouští kouzla tedy ta to asi nebude. Hraničářská magie pracuje na jiném principu tedy tu beru, že touto cestou detekovat nejde. Jediné co tedy mohu detekovat je magie kouzelnická.

Slovo autora aneb proč to vlastně píši?

Ze třech důvodů.

  1. Ne vše co se najde v kouzelníkově pracovně musí být drahé, dokonale využitelné pro hru a posilující či jinak ovlivňující dobrodruhy.
  2. Může to být dobrý předmět do dobrodružství. Tedy dopravit ho někam, neboť je natolik citlivý, že to není nijak jednoduché.
  3. Vysvětluji s ním několik věcí ve své „Historii magie“.

Celé dílko bylo poprvé publikováno na stránkách www.rpgportal.cz ale dle tamějších připomínek a asi s ročním odstupem bylo celé dílko přepsáno jen myšlenka zůstala. A samozřejmě je jako vždy na mých stránkách plz.wz.cz


Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
Počet zobrazených příspěvků: 1-6 / 6
Ikonka uživatele Plž    [pošta] NEW     8:36:28 20.11.2009
Děkuji za kritiky, připomínky a náměty na zapřemýšlení k jednotlivým věcem se vyjadřovat nebudu většinou s vámi souhlasím.

Líbi se mi vícebarevné stupnice skládané z různých kamenů. Dále je pravda že jsem v dílku zapomněl zmínit dobu vyhasínání kamenů chtěl jsem ji cca 1 minuta tedy 10 kol ale zase by se mohla udělat závyslost na druhu kamene. Kameny jsem myslel broušené ale také to v díle není za což se omlouvám.

Jinak abych pravdu řekl jsem až překvapen nad výškou hodnocení čekal jsem mnohem ale mnohem menší.

Spize:
Jsem chemik.

Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] NEW     12:20:09 19.11.2009
Dílko je zajímavé, inspirativní a propracované.
Co mi však vadí, je nepřítomnost ceny, nebo alespoň nějakého rozumného vzorce pro její výpočet, ať už v případě prodeje, tak v případě nákupu.
Zajímalo by mě, jestli kameny musí být broušené, či nikoliv.
Osobně bych byl pro to, aby s trvalým očarováním (runy) měl co do činění spíše alchymista než kouzelník, ale to nepatří k tomuto dílu.
Taky mi dost chybí rozumější forma výpočtu zachycené zbytkové magie v závyslosti na zbytkové magii původní. A v závislosti na vzdálenosti od zdroje.
Jak je to s mechanismem zhasínání/vybíjení kristalů. Myslím třeba pokud zachytím dvě kouzla blízko po sobě či měžím kouzlo s dlouhým tvváním a do toho někdo sešle blesk.
Neustále je zmyňována křechkost a rozbytelnost, ale žádné hraniční podmínky (co se musí stát, aby se magometr rozladil, co aby poškodil)
Přesné údaje(příp přibližné) by mi udělali větší radost než odstavce obecných keců (no offence)
Tabulky nejběžnějších drahokamů a jejich kapacit a citivostí by byly super, ale vzhledem k tomu, že v základní TABULCE DRAHOKAMů jsou chyby, nemůžu to chtít.
Jazykové podiuvnosti kolem mágů byli zmíněny.

Ikonka uživatele Spize    [pošta] NEW     13:34:42 18.11.2009
Na mě osobně dílo působí spíše jako námět na quest okořeněněj trochou teorie magie než jako předmět.

Jsem matfyzák <=> oceňuji to jako dobrý fór.
Matfyzák nejsem.

Ikonka uživatele found    [pošta] NEW     11:37:02 17.11.2009
Ahoj,

mně se dílko líbí hned z několika důvodů, asi už je UnknowN a Folcwine psali, ale opakování je matka moudrosti *smile*. Zároveň mám ale i několik věcí, na které bych se rád zeptal.

Popisuješ tam, Plži, ten předmět jako velice křehký, soustavu zrcadel, několik kamenů, runy atd. Pokud je to ale přece přístroj na měření magie a je tvořen magií, proč je tak křehký? Na magii, kterou přijmá by nemuselo mít nějaké zpevňovací kouzlo vliv.

Co se týče zbytkového záření, pokud jsem to dobře pochopil, bereš to jako bere dnešní fyzika energii (takže vlastně magenergii). V tom případě mi ale přijde trošku zcestná myšlenka, že by nějaké kouzlo bylo schopné fungovat jako perpetum mobile, ale to je jen takové na okraj, řekl bych nepodstatné, přecejen je to fantasy svět, kde se tohle odehrává :-).

Co se týče kamenů uvnitř, možná by nebylo na škodu, kdyby existovala soustava kamenů uvnitř jedné buňky, do které by se magenergie, která je vyzářená v okolí, ubírala. Mám tím na mysli, že kdyby místo pěti kamenů bylo pět buňek, ve kterých by bylo x dalších kamenů, plnili by se postupně a pokud by došlo k naplnění poslední buňky, přítroj by nemusel bouchnout, ale prostě by odmítl přijmout další vyzářenou energii, svému majiteli by mohl poslat zprávu, že již není schponej pojmout více energie.

Myšlenka absorce energii a případné ztráty se mi taktéž velice líbí, aneb nezapomínáš na nic :-). Já bych se možná zeptal, jestli není možné přístroj pokrýt speciální vrstvou magenergie (ve formě třeba nějaké té runy), která by zajišťovala, aby se energii pohybovala jen mimo přístroj (něco na způsob dnešních rychlovlaků - magnety, myslím tím, že by se vlastně navzájem energie odpuzovala, ale jen v rámci přístroje, takže by mohla energie z vnějšího prostředí proplout až ke kamenům bez ztrát).

A ještě, co se týče použití, myslím si, že kdyby si byl nějaký PJ ochotný udělat přístroj pevnější, byli by hráči schopní používat ho na normální prozkoumávání okolí. Vybízí mě to k myšlence, že je to vlastně takové globalizování schopnosti vidět magenergii, ale stejně jako v dnešním světě, vše jde pomalu, a proto bude trvat ještě mnoho tisíc let, než bude tato schopnost opravdu důkladně probádána :-).

No a čtyři hvězdy dávám z toho důvodu, že si podle mě musí PJ a hráči přístroj dost přizpůsobit, pokud by s ním chtěli hrát - i kdyby ho měli jen někam dopravit (už třeba kvůli tomu, že se nedá vypnout a snímá energii pořád).


s pozdravem,
found


Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] reputace: 1
Folcwine: +1
NEW     19:56:33 15.11.2009
Mě se dílo svou myšlenkou celkem líbí - jak již podotkl Folcwine, bude to spíš věcička pro ozvláštnění světa, ale to ani v nejmenším není na škodu.

Spatření slova "mágometr" a následné zmínky o "mázích", ve mě okamžitě vzbudilo podezření na Word a jeho automatické opravy s nahrazováním textu při psaní... Sám jsem mnohdy narazil na to, že mi Word opravoval magy na mágy...

Samotná myšlenka nějakého "zbytkového záření" po seslání kouzla mi není cizí, byť jsem se jí zabýval z trochu jiné strany, tudíž tady bych žádný problém neviděl. Dokonce jsem byl obohacen o myšlenku, že zbytkové záření je dobrovodným jevem nedokonalých kouzel - v pravidlech se beztak píše, že všechny převody jsou ztrátové, takže "zbytkové záření" je jednou z možných odpovědí na otázku "Kam se ta ztrátová magenergie poděje?".

Pak je tu však pár věcí, kde mám jiný pohled na věc (netřeba se obávat, nebudu to brát v potaz při číselném hodnocení díla, neboť to už přesahuje hranici subjektivity, kterou jsem sobě pro hodnocení stanovil):

Především dílo pracuje na základě poměrně secifického pohledu na magii a teorii o jejím působení (například fakt, že se magie odráží od stříbrných zrcadel a že se při každém takovém odražení zdvojnásobí je podle mého dokonalou ukázkou takové specifičnosti). Nepovažuji to za chybu, neboť to může podnítit tvůrčího génia mnohého PJe, během vytváření "teorie magie" pro svůj svět, ale přesto si myslím, že by bylo možné tento příspěvek napsat trochu universálněji.

Já osobně bych volil nějaké řešení přes materiály, které předtím prošly rukama alchymistovýma, případně bych potenciálnímu PJi navrhl, ať použije pro svůj svět specifické materiály známe pro své magické vlastnosti a vyhnul bych se principům "obšlehnutým" z naší reálné fyziky...

Další problém bych viděl v tom, že se krystaly nejprve plní na hodnotu jednoho magu a až potom zpětně od posledního kamene nad tuto hodnotu, neboť si příliš nedovedu logicky vysvětlit, proč by tomu tak mělo být.

Kdybych si měl dílo zjednodušit, tak by mi z toho vyšlo asi tohle:

- Při seslání kouzla dojde k vyzáření části magenergie do okolí (dostatečně obecné vyjádření pro to, aby nebyl velký problém pro začleňování do konkrétních světů).
- Instrument s drahokamy, které se rozsvěcí, případně praskají/vybuchují v závislosti na síle okolního magickenergetického záření

Kdyby mi pak šlo čistě jen o měření magického záření a ne o doprovodné zápletky založené na křehkosti instrumentu, asi bych nakonec dospěl k něčemu na způsob hůlky:

Na jednom konci je "senzor", který zaznamenává okolní magické záření. Na těle hůlky jsou alchymistou upravené krystaly, které se postupně plní magenergií. Vždy po dosažení určité hodnoty se jeden rozsvítí (na to, aby se rozsvítil křišťál by bylo potřeba více, než na rozsvícení diamantu - čím dražší kámen, tím citlivější).

Pak bych se mohl třeba ještě vyblbnout s propojováním krystalů mezi sebou a mohl bych vytvořit třeba více stupnic, s různou citlivostí, takže kdybych pak detekoval třeba 5,23 magu, tak by se rozsvítilo pět smaragdů, dva rubíny a tři diamanty...

Taky by se dalo hrát s barvou drahokamů... Kdybychom měli třeba jednu stupnici na přístroji, který by sloužil k měření nebezpečnosti okolního magického záření, tak na začátku stupnice by mohly být zelené kameny (alchymistou vyrobeny jako citlivější), pak žluté (méně citlivé) a nakonec červené, které by se rozsvěcely až při dost vysokých dávkách magického záření, čímž by jasně indikovaly, že už jsou jeho hodnoty nebezpečné...

Tento přístroj by také mohl měřit hladinu okolního magického záření v kruzích magie...

Kdybych měl ještě přidat to vybuchování, tak asi až v případě, kdyby se rozsvítily všechny drahokamy a to by potom asi rovnou taky všechny vybouchly...

Ale jak už jsem řekl, tohle je jen hrubý popis toho, jak bych se této myšlenky zhostil já a nesnažím se tvrdit, že by to tak bylo lepší a kdesi cosi...

---------------

Konečně přistoupím k hodnocení. Výše uvedené řádky jasně svědčí o tom, že mě dílo zaujalo, což rozhodně počítám jako velké plus. Zpracování bych viděl jako adekvátní, a tak jedinou vadou na kráse tohoto díla je snad až přílišná složitost jeho popisu...

4* budou podle mého to pravé.

Ikonka uživatele Folcwine    [pošta] NEW     14:46:37 15.11.2009
Máme zde předmět, jež slouží spíše k ozvláštnění světa (kouzelnické udělátko, kterému nikdo nerozumí, ani většina kouzelníků).

Pěkné je, že to má i nějaký pravidlový mechanismus, takže se o udělátko může zajímat i powergamer, který o RP za celou hru nezavadí.

Vyzařování magů do okolí při sesílání „nedokonalého“ kouzla je hodně odvážné tvrzení a ani bych se nedivil, kdyby drtivá většina kritiků jej napadla a označila za protipravidlový.

Osobně se mi nelíbí přílišná podobnost se scintilačním detektorem elektronů. Dle mého mnohem pro fantazy věrohodnějšího efektu místo zrcadel by posloužila magsorbční látka. Stále by to byl válec, ale místo všech složitostí by na jeho druhé straně pouze byla vložka, která by nějak reagovala v závislosti na množství protékající magie (například by se mírně zmenšovala hmotnost vlivem částečného rozkladu látky). Klidně by to mohly být 2 stejné válce vedle sebe (každý zaclonění z jiné strany, aby se dal určit vliv magického šumu okolí). Ke složitějším věcem (věcem kopírovaných z profi přístrojů součastnosti) bych nezabředával.

Místo kouzelnických run bych upřednostnil alchymistické runy (či úpravy), je to dle mého více v souladu s pravidly.

Trochu bych upozornil na jeden fakt – až zhruba v půlce díla je napsáno, k čemu že to vlastně je. Nevšiml jsem si zmínky, co jsou to mágy a mám tak trochu pocit, že dílo je vytrženo z kontextu (teorie magie, runová kouzelnická kouzla, mágy) a stále mám pocit, že jsem v díle něco nepochopil, i když jsem je přečetl 3x.

Chybí konkrétní cena přístroje. V pravidlech by také u rytířské zbroje mohlo u ceny být místo konkrétního čísla napsáno, že je třeba velmi zkušeného zbrojíře a že vlastník většinou musí být urozené krve, aby vůbec mohl zbroj nosit. Konkrétní cena je pomocný ukazatel, neměl by tedy u neartefaktového předmětu chybět (zde bych to viděl cca na 3000 zl.)

Takže něco shrnutí. Dílo je napsáno pěkně a pochopitelně (i když se pouští do relativně složitých věcí), má to dekorativní použitelnost (ozvláštnění světa, spíše než aktivní použití družinou) a staví to na autorově teorii magie (kterou ale má každý jinou).

Slabší 4*

P.S.: Některé odkazy jsem nebyl schopen doplnit (proklikat se na původní dílo), takže pokud mě je autor pošle, tak odkazy dodělám.Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
6 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.55814409255981 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách