www.Dračí Doupě.cz


Soutěž O Hlavu
Zlatého Draka

--
Aktuality
Novinky
Uživatelé
Vyhledávání
Rekordy a statistiky
--
Chat
Fórum
Ankety
Moudrá Sova
--
Články
Rozvoj DrD
Dobrodružství
Hřbitov
--
Bestiář
Předměty
--
Válečník
Hraničář
Hraničářská kouzla
Kouzelník
Kouzla
Alchymista
Alchymistické předměty
Zloděj
--
Nová Povolání
Nové Rasy
Dovednosti
--
Galerie
Fotogalerie
Downloady
Linky
--
Seznamka
Inzerce
--
Co je to Dračí Doupě?
Dračí manuál
Otázky a Odpovědi
--
Tvůrci a Redakce
--
Čekající díla
Dračí líheň

Předměty

Keyblade ***
Příprava pro tisk (tisknuto 1984x)
Autor: Nathaka
Přidáno: 23:21:35 28.12.2007
Skupina: Zbraně
Síla zbraně: 5 /+2
Délka: 1-2
Cena: 100 zl.
Váha: 90 mn
Průměrné hodnocení: 3
Popis:

Odkazy na obrázky [zde] a [zde]. Pro další inspiraci jeden také [zde].

Původ

První keyblady se objevily už hodně dávno. Je to prastará zbraň, odedávna vysoce ceněná. Proč vznikala tak dávno a proč ji vlastnili tak mocní lidé? Protože mocní lidé měli už odpradávna vždycky něco, co šlo zamknout. A TENHLE klíč se krade fakt blbě.
Zavedení do oběhu mají na svědomí Erutané, kteří pár exemplářů přivezli ze zamrzlých ruin v Atabě. Okamžitě se podle tohoto vzoru začaly kovat další keyblady, ale jejich výroba a kvalita dávají dohromady vysokou cenu.
Lid se nikdy nedočkal obrovského rozšíření této zbraně, stále je vzácná a drahá a co se týče masového využití, snad jen některé elitní gardy a stráže mají možnosti ke koupím těchto nádherných věciček a následnému cviku s nimi. Zvládnout tuhle kočičku totiž není žádná legrace. Je potřeba síla a odhodlání. Výroba je náročná a materiál musí být kvalitní.

Popis a vzhled

Keyblade se řadí do zbraní středních. Je to v základu mohutná čepel, délkou odpovídající dlouhému meči, tloušťkou ho však předčí. Zároveň okolo jílce bývá dost masivní zdobený kov. Další částí je řetěz, přivázaný ke konci jílce. O tom je níže samostatná kapitola. Poslední část je ta důležitá, ta, kterou se mlátí do nepřátel, ta, která dělá z meče klíč. Je to přídavné kování na vrchní části čepele. Kování může mít různé tvary, mnohé ukázky si můžete najít na internetu, já jsem vybral styl "Oblivion Keyblade", který má pro mne největší kouzlo. Tato část může za poškození způsobená protivníkům. Zároveň je to ta část, kterou se dá odemykat, má-li keyblade zámek. O tom níže. nejdůležitější ale je, že zbraň může být v této části buď ostrá (jako sekera) nebo tupá (jako palcát). Tupé může použít k vícenásobným útokům bojovník, ostré zase šermíř. (Chytré, že?)
Zbraň je celokovová a těžká. Má masivní konstrukci, zato ale kouzelně nevyváženou a boj s ní je jedna radost. Po dlouhém cviku je možné ohánět se s ní jako s obyčejným krátkým mečem, pokud na to máte dostatečnou sílu.
Veškeré části si nejlépe nastudujete na obrázku prvním, obrázek číslo dvě je ten hezčí a více stylový, který vás určitě zaujme. Obrázky jsem doplnil, protože je občas těžké si keyblade představit jen z popisu, stejně jako je těžké ho popsat.

Řetízek s přívěškem

Už jsem zmiňoval při popisu keybladu, že na jeho dolním konci visí řetízek ukončený talismanem. Může působit jen jako ozdoba (případně se s ním dá občas seknout po obličeji) nebo tradiční doplněk, u řadových keybladů tomu tak opravdu je, ale ve své historii byl přívěšek či talisman na konci vždy spjatý s nositelem zbraně a většinou se tradice zachovává i dnes. Přívěšek ale nemá pouze symbolickou hodnotu, je to zdroj magického potenciálu keybladu a každý mocný keyblade (o kterých je řeč níže) má srdce právě v přívěšku. Ten se pak nesmí odtrhnout!

Speciální údery

Keyblady jsou tvarovány, vyráběny a používány tak, aby byl maximálně využit jejich potenciál. Proto mají spoustu možností ve využití různých speciálních úderů a fint, které ovšem mohou používat pouze válečníci. Zde jsou finty, které lze využít s kterýmkoliv keybladem. Dělí se na klasické, útočné a obranné.

Zahákování
Klasická finta
Jelikož keyblade má netradiční tvar a na konci je famózně nevyvážený, lze jej použít jako hák. Válečník pak může soupeře zaháknout zbraní a mrštit s ním o zem, využívaje při tom činu setrvačnost a dynamiku keybladu. Protivník se pak jedno kolo zvedá. Válečník musí přehodit past na sílu, kdy je hodnota pasti osm, jinak se finta nepovede a válečník tím ztratí možnost útoku (i všechny další akce).

Křížový kryt
Obranná finta
Používáme-li keyblade v kombinaci s jakoukoliv jinou zbraní, která je dlouhá alespoň jako tesák, můžeme použít křížový kryt. Ten přidá k obraně zbraněmi ještě další +1 k OČ a válečník může vykrýt všechny útoky vedené zepředu i z boku, nemůže v tomto kole ale útočit.

Výpad
Útočná finta
S drtivou silou a s veškerým nasazením vyrazí válečník keybladem přímo vpřed, přičemž získává bonus k útočnosti zbraně +3 a k ÚČ +1. Nemůže se ale v tomto kole již bránit.

Rozmach
Klasická finta
Díky obrovské setrvačné síle při úderu keybladem a díky jeho tíze může válečník použít tuto fintu. Umožňuje zasáhnout více nepřátel najednou (těsně po sobě), ovšem pouze pokud stojí všichni vedle sebe a všichni přímo u válečníka s keybladem (to jest na třech sousedních hexech, tak, aby všechny tři se dotýkaly navzájem). Platí pravidlo, že se útočí ze strany, ve které je keyblade držen. První útok je jen o málo slabší než normální (-1 od ÚČ), druhý už znatelně (-2 od ÚČ i útočnosti) a třetí zásah bývá úspěšný téměř náhodou (-4 od obojího). Celé se to počítá jako jediný útok, ale nedá se použít vícekrát za kolo.

Útočný boj a obranný boj

S Keybladem je možné bojovat krom klasického způsobu také dvěma modifikovanými. Jsou jimi Obranný boj a Útočný boj. Při každém z nich se mění bonusy k hodu na útok a na obranu. Při útočném boji je to bonus +2 k útoku a -2 k obraně a u obranného boje naopak. To vše funguje s tím, že v útočném boji se nedají používat obranné finty a naopak, v obranném se nedají užít finty útočné. Klasické finty lze využít při každém způsobu boje. V klasickém souboji bez úpravy bonusů lze použít všechny druhy fint.

Dělení

Keyblady se postupem času rozdělily na dvě skupiny. Proč? Protože se stále vyráběly keyblady sloužicí pro boj, jejichž majitelé byli bohatší válečníci a silní dobrodruzi, stejně jako se keyblady začaly využívat i ke své původní podstatě a získávaly spoustu speciálních schopností vázaných na své zámky. Tak vznikly skupiny Bojových keybladů (jinak řečeno obyčejných keybladů nebo prostě keybladů) a Mocných keybladů.
Bojový keyblade není nic jiného než základní keyblade, jak je popsán. Jeho parametry jsou ty uvedené v tabulce. Většinou se výrobce stále drží tradiční tvorby, ale už vznikají i odlišné styly a vznikají i keyblady módní, moderní, sloužící spíše jako výzdoba. Sice jsou nádherné, ale v boji nepoužitelné. Zbytek tvůrců keybladů (i když mnoho jich zase není) si už vytvořil svoje speciální styly kování, podle kterých je můžete poznat (pozor, můžou mít i rozdílné parametry). Nejčastěji se liší úderným kováním a ornamenty na něm, stejně jako tvarem kování okolo jílce. Další rozdíly se dají velice často nalézt na řetězu. Někteří z nich jsou tak slavní, že jména jejich stylů už jsou v podstatě na rovině samostatného druhu zbraně.
Ovšem pár z nich (kolem tuctu a možná dalších neznámých) se ponořilo do tajemství původní síly keybladů, daleko hlouběji, než jen k chladnému kovu a perfektnímu tvaru zbraně. Ponořili se do dávných tajemství klíčů a zámků, do sil, které vážou klíč k zámku a propujčují mu mnohé schopnosti.

Mocné keyblady a jejich zámky

Pravý (Mocný) keyblade je v mnohých ohledech považovaný za magickou zbraň, dokonce za artefakt. Pouze Mocné keyblady jsou skutečným odrazem toho, jak by tato zbraň měla vypadat. Každý Pravý keyblade je spárovaný se Zámkem. Zámek a Pravý keyblade jsou vždy vyrobené tím samým řemeslníkem a existuje mezi nimi zvláštní vztah, jakési řemeslné pouto. Pouto mezi Mocným keybladem a Zámkem v něčem připomíná například šálek a podšálek. Jsou vyrobené tím samým hrnčířem, jejich dekorace se doplňují, a když je od sebe oddělíte, působí zvláštně, jakoby byly odděleny od nějakého většího celku. Pouto mezi Zámkem a keybladem je však jedinečné tím, že je až příliš abstraktní. Tak abstraktní, že se dokonce stává konkrétním, výjimečnost a dokonalost Zámku ovlivňuje i jeho klíč, který má potom vylepšené bojové vlastnosti, a naopak, dokonalost klíče vylepšuje Zámek, stává se odolnějším, pevnějším. Pravé keyblady nikdy nejsou vyrobené a předávané jen tak, jejich výroba je velmi nákladná a málokterý člověk je tak schopný, aby dokázal vytvořit Pravý keyblade. Někteří řemeslníci výrobě jediného klíče a Zámku věnovali celý život. Keyblady jsou dokonalou zbraní pro lidi, kteří zasvětili svůj život ochraně něčeho. Pokud při svých dobrodružstvích narazíte na knihovnu plnou starověkých magických tajemství, kterou ale hlídá tisíciletý strážce, nebuďte překvapení, pokud bude tento strážce držet v ruce Keyblade a za ním, na jediné bráně do knihovny, bude umístěný gigantický zámek, jehož klíč máte právě před očima. Vlastnictví Pravého keybladu je pro jeho nositele tedy spíše posláním, narozdíl od toho, kdy si někdo najde v nějakých ruinách magický meč. Zámek se nedá otevřít jinak než k sobě pasujícím Mocným keybladem. Ztratí-li se klíč, Zámek otevřeme jen těžko. (Samozřejmě je možné vymyslet v nouzi mocné kouzlo či Zámek něčím speciálním rozbít.)
Mocné keyblady mají krom základních fint (speciálních úderů) každého keybladu ještě další, mnohem mocnější. Ty se dělí do tří stupňů podle toho, jak dlouho je vlastník Pravého keybladu se svou zbraní spjatý. Základní finty se považují za stupeň nula. Stupně se odvozují od trojného pouta Keyblade - Zámek - Nositel.

Pouto Keyblade - Zámek - Nositel

Pouto mezi zbraní a Zámkem je dvojné, tento stav ale není neměnný. Můžete do vazby zapojit ještě třetí komponent; nositele keybladu. Pokud někdo používá svůj Keyblade jako jedinou zbraň dost dlouho, začne se stávat součástí vazby a stane se doslova nositelem keybladu a ochráncem Zámku.
Nositel musí používat pouze keyblade, může ho ale použít v kombinaci s jinou zbraní. Pokud ale potřebuje odehnat mouchu, Keyblade k tomu použít nemusí.
Prvního stupně vazby lze dosáhnout po dvou letech užívání Pravého keybladu jako jediné zbraně. Stupně dva dosáhne nositel po deseti letech a mistr keybladu používá svou zbraň déle než sto let. Je potřeba také určité úrovně nositele - pro stupně 1, 2, 3 jsou to úrovně 6., 12. a 20., přitom ale Keyblade použít lze i na nižší úrovni - pak ale můžete s keybladem bojovat třeba tisíc let a vyššího stupně nedosáhnete.

Finty Mocných keybladů

První stupeň

Bumerang
Keyblade se díky své stavbě dá vrhnout (krásně uvidíte na ukázkovém videu, které Krtecek přislíbil dodat současně s kritikou, pokud dílo projde) jako bumerang, takže se poté vrátí. Parametry pro útok se zachovají, jen je útočník do konce kola, než se keyblade vrátí, beze zbraně (nemá-li v druhé ruce jinou). Dosah takového hodu není příliš velký (Bonus za Sílu x 4 sáhů, minimální bonus pro použití finty +3), takže se keyblade vždy vrátí do konce kola, přesněji řečeno na konci kola. Útočníkovi se tedy vyplatí, v případě že má mnohonásobné útoky, hodit keyblade až v poslední akci. Na začátku příštího kola už je keyblade vždy připraven. Vlastností tohoto vrhu je Průraznost, která v závislosti na bonusu za Sílu určuje, kolika a jak silnými překážkami může bumerang po cestě proletět (většinou dokáže proletět přes dva až tři protivníky a překonává slabší dřevěné desky). Keyblade se pochopitelně nevrátí, pokud ho něco v letu zastaví (někdo ho může i srazit).

Vyřazení štítu
Útočník může keybladem zaútočit hrubou silou na štít a pokusit se ho vyřadit. Vše probíhá jako klasický útok, jen se k obraně nepočítá zbroj, ale pouze štít, zbraň a obratnost. Pokud "zraníte" štít alespoň za jeden život, vyrazíte ho. To ale nefunguje, když ho má obránce přivázaný k ruce, proto ho musíte rozbít úplně, což jde jen se dřevěným štítem. Pak musíte "zranit" štít alespoň za čtyři životy.

Rozmlžení
Nositel keybladu může začít rychlými pohyby za pomoci magické síly keybladu vibrovat zbraní a vytvářet tak rozmazaný a neurčitý obraz zbraně. Ta pak má bonus +1 k OČ a proti bodným útokům ještě další +2 navíc. Nevýhodou je, že za každé kolo takového mlžení dostane válečník jeden bod únavy.

Druhý stupeň

Tornádo smrti
Při této fintě válečník opět využije fyzikální vlastnosti keybladu, aby se otočil kolem své osy a cestou srazil všechny nepřátele okolo sebe (všechny sousední hexy). Musí přitom někde začít a poté postupovat po jednotlivých nepřátelích v kruhu až na začátek. Přitom je u každého nepřítele šance 50%, že ho trefíte. Po každém zásahu se pro příští cíle počítá -1 od ÚČ. Akce zabere celé kolo a nedá se v něm dělat nic jiného.

Stínový sek
Zde jde o to, že pokud by měl útok keybladem zranit alespoň za jeden život, nestane se nic (životy se neuberou), ale jistou formou teleportace či hyperprostoru se tak útočník ocitne za zády toho, koho měl zranit, aniž by si toho onen všiml. To vše se bere jako jeden útok, v tomtéž kole může útočit znova, tentokrát do zad. Stínový sek lze použít jen jednou denně, teleportace moc keybladu vyčerpává.

Třetí stupeň

Ghostblade
Tato finta vytvoří dokonalou kopii, "ducha", keybladu. Nový keyblade se vznáší ve vzduchu vedle nositele toho původního. Je průhledný, mlhavý a tmavý. Útočí společně se svým předobrazem, takže v efektu se všechny útoky vedené původním keybladem počítají dvakrát (dva hody na útok, na obranu...). Ghostblade vydrží fungovat 5 kol, pak zmizí. Je nezničitelný, ovšem vyrazí-li někdo z ruky válečníkovi jeho keyblade, Ghostblade zmizí. Lze ho vyvolat jednou denně.

Očistec
Válečník efektně zamává keybladem ve vzduchu a vytvoří kolem sebe 6 sloupů magické energie. Ty mají vždy tvar co nejpodobnější ornamentům na přívěšku keybladu. Poté se rozletí do všech stran a sráží nepřátele. Při použití finty se jen jednou hodí na útok (klasicky se sílou zbraně a bonusem za Sílu plus útočnost) a všichni, kteří jsou poté energií zasaženi, si hází na obranu proti tomuto útoku. Nepočítá se to však jako zranění normální zbraní, ale jako zranění magické, energetické. Rozsah je 20 sáhů, ale sloupce putují lineárně od sebe a zasahují soupeře jen ve svých dráhách. Lze použít jen jednou denně.

Nehmotný keyblade a jeho zhmotnění
Není to sice až tak finta, ale patří to k věcem, které se s keybladem dají dělat až na třetím stupni. Jde jen o to, že mistr keybladu si svou zbraň může nechat zmizet (uschovat v neviditelné torně, chcete-li) a kdykoliv si ji nechat opět zhmotnit v ruce. Může tak cestovat bez toho, aby kdokoliv jeho zbraň viděl a zároveň si pomůže od zátěže.

Boj se dvěma keyblady

Dva keyblady se řadí do zbraní těžkých, obouručních. Bojovat s nimi už může pouze bojovník a šermíř - přičemž Bojovník bojuje s tupými, údernými keyblady, a Šermíř s těmi ostrými, sečnými. Dva keyblady mají parametry 7 /+2 +2. Používat dva keyblady je ale náročné na sílu (požadovaný bonus je +2) a také se musí počítat s tím, že bojovat s nimi se dá vydržet maximálně deset kol.
Proti kombinacím s jinými zbraněmi nic nemám, je to možné. Dokonce je žádoucí doplnit Keyblade nějakou zbraní vhodnou na obranu.
Zajímavé je ukořistit dva Mocné keyblady, to je pak jedním slovem hukot. Sice zřejmě porušíte vazbu a nemůžete plně využít sílu každého z nich, ale jejich spojené síly vám přesto umožní použít takové spešl finty. Zde jsou:

Dvojitý bumerang
Velice podobné Bumerangu, s tím, že se vše počítá jako jeden jediný útok s parametry 8 /+10... obrana pochopitelně beze zbraně, než se oba keyblady vrátí. Průraznost netřeba řešit, to proletí skoro vším.

Hurikán čepelí
Toto je zase upg. verze Tornáda smrti. Jenomže protože k dispozici už jsou dvě svištící čepele, šance na zásah se zvyšuje na 75%. Bouře
Zdvojnásobí iniciativu nositele keybladů, zdvojnásobí počet útoků za kolo a vyvolá bouři. Umožní nositeli obou keybladů pohybovat se bleskovou rychlostí (to se pravidlově projeví libovolně zvýšenou pohyblivostí), dále poskytuje také +1 k OČ. A uplně fasa efektní skill - můžete z oblohy nabírat do keybladu blesk (počítá se jako jeden útok) který pak můžete po někom švihnout v podobě Modrého blesku mávnutím keybladu jeho směrem. Vskutku efektní, navíc keyblade po dobu, po kterou uchovává elektřinu v sobě, modře žhne a hučí. Modrý blesk je pak zadarmo, niceméně vše ostatní (past na úspěšnost, hod na zranění) je stejné. Bouře trvá směnu. To vše by mělo být založeno především na efektním popisu a efektivním souboji.

Dodatky

Dílo obsahuje docela dost fint. Pravda. Pravda také je, že v DrD je využívá oficiálně jen Šermíř a to dokonce od 16. úrovně. Já niceméně věřím, že keyblade si zaslouží speciální fintičky, které z něho činí zbraň zajímavou. Zároveň ale navrhuji těm, kteří jsou zásadně proti tomu, aby finty jednoduše vynechali a hráli se zbytkem. Případně můžete všechny finty shrnout do jedné kupy a dát je jen Mocnému keybladu jako jeho vlastní schopnosti. Uvažujte ale o keybladu jako o něčem mezi obyčejnou zbraní a artefaktem. Můžeme nalézt obyčejné blejdy bez schopností, ale narazíme i na ohromně nabušený Trueblade, klíč pravdy, co odemyká Síně lží a bla bla bla. Dosaďte si libovolně, zbraň je univerzální.

Poděkování

Největší pomoci se mi dostalo od Throra en Erin, znalce keybladů a studnice nápadů. Díky. V Moudré sově se vyjádřili Tobsa, UnknowN a Fyrin.

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
  »»»
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 34
Ikonka uživatele Nathaka *   [pošta] nové     0:23:30 22.01.2012
Přemýšlím nad druhou verzí... Jestli se jen jediný člověk vyjádří v diskuzi pro, tak se na ni vrhnu. ^^

Ikonka uživatele Leito *   [pošta] reputace: -16
Nathaka: -15
Nathaka Warrior: -1
nové     23:10:16 15.08.2008
Chuck Norris našel odjištěný granát.
"Granát", pomyslel si Chuck Norris.
"Chuck Norris," pomyslel si granát a raději se rychle zajistil.

Chuck Norris
Chuck Norris práskne s otáčivými dveřmi.
Chuck Norris umí mluvit Braillovým písmem.
Chuck Norris je častým dárcem krve pro Červený Kříž. Jen ne svojí vlastní.
Chuck Norris hrál ruskou ruletu s plně nabitou zbraní a vyhrál.
Když Chuck Norris spadne do vody, nebude mokrý, ale voda bude.
Chuck Norris: Teorie evoluce neexistuje, existuje pouze seznam živočišných druhů, které nechal Chuck Norris přežít.
Pokud má Chuck Norris zpoždění, čas by měl radši sakra zpomalit
Chuck Norris dokáže pálit mravence lupou. V noci.
Chuck Norris je první človek, který porazil betonovou zeď v tenise.
Chuck Norris vydržel v non-stop baru do zavíračky.
Chuck Norris dokáže udělat jednou ranou z velblouda komára.
Slzy Chucka Norrise léčí rakovinu. Škoda, že nikdy neplakal.
Chuck Norris dělí prádlo na tři druhy - Bílé, Barevné a krvavé.
Na poslední stránce Guinnessovy knihy světových rekordů je malým písmem uvedeno že všechny rekordy drží Chuck Norris, zde uvedení lidé jsou ti co jsou mu nejblíž.
Nekteří lidé nosí pyžamo se Supermanem. Superman nosí pyžamo s Chuckem Norrisem.
Nejsou žádné odlišné rasy, jenom země plné lidí, které Chuck Norris zbil do různých odstínů černé, modré a žluté.
Chuck Norris si v KFC objednal BigMac a dostal ho.
Chuck Norris nezabije dvě mouchy jednou ranou... zabije všechny jednou ranou.
V Iráku nebyly žadné zbraně hromadného ničení. Chuck Norris žije v Oklahomě.
Chuck Norris zničil periodickou tabulku prvků protože uznává pouze prvek překvapení.
Na Nagasaki nikdy žádná bomba nespadla, to jen Chuck Norris vyskočil z letadla a udeřil do země.
Značka "parkování pro handicapované" neznamená, že zde mohou parkovat postižení, znamená to, že tam parkuje Chuck Norris a pokud tam zastavíte udělá z Vás handicapovaného.
V průměrném obývacím pokoji je 1242 věcí, pomocí nichž by Vás Chuck Norris dokázal zabít. Včetně samotného pokoje.
Chuck Norris nespí, jen čeká.
Zbraně nezabíjejí, to Chuck Norris.
Někdo dokáže ohnout lžíci myslí. Chuck Norris dokáže ohnout mysl lžící.
Chuck Norris nepodléhá pravidlům. Pravidla jsou Chuck Norris.
Když si nevíte rady, řekněte si: "Co by udělal Chuck Norris?" A pak to vzdejte, protože nemáte takovou sílu.
Nejbezpečnější heslo na světě je ChuckNorris
Pouze jediný uživatel dokáže více než administrátor. Chuck Norris.
Miss World pravidelně vyhrává Chuck Norris, pokaždé v jiném převleku.
Hlavní příčiny smrti v USA jsou: 1. Onemocnění srdce, 2. Chuck Norris, 3. Rakovina.
Okolní vesmír existuje, protože se bojí být na stejné planetě jako Chuck Norris
Chuck Norris nečte knihy, jen je pořádně zmáčkne a dostane informace, co potřebuje.
Chuck Norris je tak rychlý, že může oběhnout Zemi a udeřit se do zad.
Chuck Norris nenosí hodinky, on prostě určí kolik je hodin.
Většina lidí má 23 párů chromozómů, Chuck jich má 72 a všechny jsou smrtelné.
Chuck Norris zná poslední číslo čísla Pí.
Někteří lidé mají jednu mozkovou hemisféru větší než druhou? Chuck Norris má větší obě.
Chuck Norris vynalezl celé spektrum barev kromě růžové. Tu vynalezl Tom Cruise.
Chuck Norris umí roztáhnout diamant a proměnit ho tak v uhlí.
Žádné globální oteplování neexistuje, to jen Chuck Norris přiblížil Slunce, když mu bylo chladno.
Za každým úspěšným mužem je žena, za každým mrtvým mužem je Chuck Norris.
Když bůh řekl "budiž světlo" Chuck Norris čekal až poprosí.
Chuck Norris jednou kopl koně do brady. Jeho potomci jsou dnes známí jako žirafy.
Ozzy Osbourne ukusuje hlavy netopýrům, Chuck Norris to dělá Tygrům Usurijským.
Chuck Norris umí dělat bubliny z hovězích steaků.
Když se říká "nikdo není dokonalý" Chuck Norris to považuje za osobní urážku.
Chuck Norris spí přes den, ne, že by se bál tmy, ale tma se bojí jeho...
Když se Čak rozhodne prorazit pěstí zeď... ona se raději zboří sama.
Když Arnold v prvním Terminátorovi říká "Já se vrátím" myslí tím že jde požádat Chucka Norrise o pomoc.
Chuck Norris spí s polštářem pod pistolí.
Chuck Norris nemá bankovní účet. Vždycky jenom oznámí bance kolik potřebuje.
Chuck Norris dokázal že jsme ve vesmíru sami. Před jeho první vesmírnou expedicí jsme nebyli
Chuck Norris dokáže vyhrát hru Dostihy a sázky aniž by vlastnil jediného koně.
Chuck Norris jednou navštívil Panenské ostrovy. Teď se jmenují Ostrovy
Chuck Norris neměl nikdy problém s alkoholem. Avšak alkohol má problém s Chuckem Norrisem
Na konci dílu Walker: Texas Ranger nejede seznam herců ale seznam umrtí během natáčení
Chuck Norris nenechává zprávy, nechává varování
Chuck Norris jednou přežil sebevražedný atentát. Byl atentátníkem.
Pokud ti Chuck Norris ukáže prostředníček, ukazuje ti kolik sekund života ti zbývá.
Chuck Norris napočítal do nekonečna. Dvakrát
Chuck Norris za války sestřelil německé bojové letadlo tak, že na něj zamířil dva prsty a řekl "Beng!".
Chuck Norris jednou navštívil Safari. Zvířata se naučila ovládat džípy, aby se na něj mohla přijet podívat.
Dobro a zlo vymyslel Chuck Norris pro snadnější kategorizaci svých skutků.
Jednou si Chuck Norris vzal dovolenou. Toto období se označuje jako velká hospodářská krize.
Chuck Norris jednou přišel o hlavu. Léčil se z toho tři dny.
Až vybuchne Slunce, z celé sluneční soustavy přežije jen Chuck Norris.
Když přistáli na zemi mimozemšťané, šel je Chuck Norris ukázat fotografům. Nevznikla žádná fotka mimozemšťanů, ale spousta fotek Chucka Norrise.
Když Chuck Norris vypije flašku, tak i se sklem.
Všechna souhvězdí připomínají výjevy ze života Chucka Norrise.
Když to vypadá, že si Chuck Norris chce podřezat žíly, tak jen brousí nože.
Nálada Chucka Norrise má vliv na globální počasí.
Když Chuck Norris nechá otevřenou ledničku, nastane doba ledová.
Chuck Norris jednou snědl 100 kilo hovězích steaků za hodinu, z toho 45 minut strávil sexem se servírkou.
Chuck Norris rozbrečí cibuli.
Chuck Norris zabil milióny svých nepřátel, ještě když byl spermie.
Chuck Norris uvařil vodu v elektrické konvici, kterou předtím někdo omylem vytáhnul ze zásuvky.
Chuck Norris umí zabíjet pohledem. I z obrázku.
Když ve Scrabblu sestavíte „ChuckNorris“ vyhrajete. Vždycky!
Ježíš dokáže chodit po vodě, ale Chuck Norris dokáže plavat pevninou.
Chuck Norris vypije pivo i se sklenicí.
Chuck Norris vymyslel značku Konec kruhového objezdu.
Chuck Norris je tak silný, že porazí v boji i sám sebe.
Chuck Norris objel zeměkouli na rotopedu.
Chuck Norris není závislý na heroinu, heroin je závislý na Chucku Norrisovi.
Chuck Norris byl na místě dopadu atomové bomby. Dodnes má trochu opálenější kůži.
Chuck Norris spí s polštářem pod pistolí
Čas na nikoho nečeká... pokud to není Chuck Norris
Chuck Norris vymyslel rakovinu protože byl unavený ze zabíjení lidí
Velká Čínská zeď byla původně postavena aby zabránila Chuckovi Norrisovi vstoupit do Číny. Žalostně selhala.
Když Chuck Norris dělá shyby na hrazdě, nezvedá se. Stahuje zeměkouli dolů.
Chuck Norris jednou snědl dort dřív, než mu stihli říci, že je v něm striptérka.
Chuck Norrisův kop z otočky je preferovaná forma popravy v 16 státech.
Bermudský trojůhelník byl původně Bermudský čtverec, než mu Chuck Norris ukopl jeden roh.
Chuck Norris nemyslí. On ví.
Když stojí nahý Chuck Norris před zrcadlem, zrcadlo se vzruší.
Chuck Norris jednou načůral Michaelu Schumacherovi do nádrže, od té doby Michael Schumacher vyhrává jeden závod za druhým.
Chuck Norris dokáže předběhnout svůj vlastní stín.
Chuck Norris rozeštval psy a kočky.
Nekonečno neexistovalo do bitky Chucka Norrise s osmičkou.
Chuck Norris nechal zmizet Davida Copperfielda.
Když si Chuck Norris odplivl, vznikly océány a moře.
Učitelka Chuckovi řekla že neumí. Chuck Norris ji naučil.
Země měla kdysi dva měsíce. S jedním ale Chuck Norris hrál golf.
Všechny soutěže se vyhlašují od druhého místa. První místo vyhrává automaticky Chuck Norris.
Když Einstein tvořil teorii relativity, opisoval z materiálů Chucka Norrise.
Když Chuck Norris škrtl zápalkou vzniklo slunce.
To, co po dopadu zabilo dinosaury nebyl asteroid. Chuck Norris se jen rozhodl nezastavit.
Chuck Norris jednou pozřel celou krabici pilulek na spaní. Způsobily, že mrkl.
Archeologové vykopali slovník pocházející z roku 3 000 před Kristem. V něm bylo slovo "Oběť" definováno znaky "Ten který potkal Chucka Norrise"
Chuck Norris rozbrečí cibuli.
Aktivní složka nápoje Red Bull je pot Chucka Norrise.
Obrana planety Země před útokem nepřátelských mimožemštanů se jmenuje Chuck Norris.
Chuck Norris dokáže kýchnout s otevřenýma očima.
Když Chuck Norris navštívil Vatikán, papež se k němu přišel vyzpovídat.
Chuck Norris kdysi spadl do jezera s toxickým odpadem. Jezero získalo zázračné schopnosti.
Chuck Norris žaluje NBC, protože Zákon a Pořádek jsou jména, která dal svojí levé a pravé noze.
Chuck Norris rád poslouchá hudbu. Chucka Norrise poslouchají všichni
(Nutno doplnit: Když chce, tak Čak občas poslouchá hudbu. Hudba poslouchá Čaka pořád.)
Chuck Norris je tak drsný, že existuje Black Metal, Death Metal a Chuck Norris Metal.
Chuck Norris se šel jednou opalovat na Antarktidu. Po dvou dnech toho ale nechal....stejně sněžilo a byly mráčky.
Norris černé díry jí. Chutnají jako kuře.
Chuck Norris umí posoudit knihu podle obálky.
Jednoho dne šel Chuck Norris dolů ulicí s masivní erekcí. Nebyli žádní přeživší.
Chuck Norris postavil stroj času a vrátil se,aby zabránil zavraždění JFK. Jak Oswald vystřelil, Chuck strčil všem třem kulkám do cesty svou bradku a odklonil je. Prezidentova hlava explodovala z čistého úžasu.
Oproti populární teorii Titanic nenarazil do ledovce. Loď se vychýlila z kurzu a narazila do Chucka Norrise, když plaval znakem přes Atlantik.
Kdyby, kvůli nějakému neuvěřitelnému vesmírnému časovému paradoxu, bojoval Chuck Norris sám se sebou, vyhrál by. Pravidelně.
Chuck Norris jí hovězí bifteky a sere střelný prach. Pak z toho prachu udělá kulku, zastřelí krávu a udělá si další bifteky. Někteří lidé tomu říkají „Kruh Života".
Chuck Norris jednou skákal bez padáku, ale slíbil, že už to nikdy neudělá. Jeden Grand Kaňon stačí.
Chuckova první práce bylo doručování novin. Nebyli žádní přeživší
S rostoucí cenou benzínu se Chuck Norris začíná strachovat o svůj pitný režim.
Chuck Norris nikdy nebojoval. Nazýváte snad jediný kop do ksichtu bojem?
Chuck Norris v dětství nikdy nepomočil postel. Postel se ze strachu pomočila sama.
Ježíš umí chodit po vodě, ale Chuck Norris umí chodit po Ježíšovi.
Když Chuck Norris hraje Monopoly, ovlivňuje aktuální světovou ekonomiku.
Chuck Norris pije na pálení žáhy napalm.
Jako dítěti dali rodiče Chuckovi dětské kladívko. Chuck dal světu Stonehenge.
Toto je pořádek vesmíru: prostor, čas, Chuck Norris… Dělám si srandu. Chuck je první.
Chuck Norris se kvalifikoval do závodů Daytona 500 maximální rychlostí 324 mil za hodinu. Bez auta.
Pokaždé, když se Chuck Norris usměje, někdo umře. Bohužel se směje, když někoho kope do hlavy. Takže zemřou dva lidé.
Říká se, že pokaždé když masturbuješ, Bůh zabije kotě. Vždy když Bůh masturbuje, Chuck Norris zabije lva.
Diamanty nejsou, navzdory všeobecnému názoru, uhlík. Jsou fekální materiál Chucka Norrise. To bylo nedávno zjištěno, když vědci našli v jednom diamantu fragmenty kostí Jean-Claude Van Damma.
Bubeník od Def Leppard's měl jen jednu ruku. To Chuck Norris potřeboval drbátko na záda.
Není žádná taková věc jako lesbička, je jen žena, která nikdy nepotkala Chucka Norrise.
Chuck Norris jednou nakopl podomního prodavače. Po telefonu..
Počítej od jedné do deseti. Tak dlouho by trvalo Chucku Norrisovi zabít tě. Sedmačtyřicetkrát.
Chuck Norris musel přestat prát své prádlo v oceánu. Tsunami zabíjelo lidi.
Většina lidí ví, že Descarte řekl: „Myslím, proto jsem." Co ale většina lidí neví, je to, že výrok pokračuje: „…se vždy bál Chucka Norrise."
Chuck Norris potřebuje k masturbaci univerzální klíč na matky a hořák.
Pokud tě Chuck Norris ve snu kopne do hlavy, umřeš i ve skutečnosti.
Takeru Kobayashi snědl 50 a půl hotdogu za 12 minut. Chuck Norris snědl 12 asijských batolat za 50 a půl minuty. Chuck Norris vyhrál.
Chuck Norris má krevní skupinu AK-47.
Chuck Norris umí násobit nulou tak, aby mu vyšlo nenulové číslo.
Pero je mocnější než meč. Ale pouze, pokud meč nedrží v ruce Chuck Norris
Chuck Norris vynalezl vlastní styl bojového umění. Říká se mu Chucktěsejme.
Chuck Norris ví kdo je Ostravak Ostravski.
Chuck Norris dokáže napsat Ě jedním tahem.
Metro je vlak, který se ze strachu před Chuck Norrisem ukryl do podzemí.
Když se Chuck Norris nadýchá plutonia, plutonium do týdne zemře na ozáření.
Když šel Bubák spát, každou noc se podíval pod postel, jestli tam není Chuck Norris. Dnes už ho pod postelí nehledá, potože ví, že se Chuck umí příliš dobře maskovat.
Švýcarsko vlastně ve skutečnosti není neutralní. Jenom zatím nezjistili, na kterou stranu se Chuck Norris přidá.
Chuck Norris umí způsobit nesmrtelné zranění.
Zaklení "Fuck!" vzniklo, když se volání "Chuck!" pokoušeli vyslovit lidé s vyraženými zuby.
Chuck Norris dokáže vidět lidi, i když mají na sobě Sauronův Prsten
Paj Mej se na Chuckovi učil techniku Pěti bodů a puklého srdce.
Chuck Norris odzbrojil Sovětský svaz. Svým upřímným úsměvem.
Pro zvýšení respektu si Česká advokátní komora dala zkratku Čak.
Jaké je nejsilnejsí a nejzdravejsí ovoce? Chuckchoriedky.
Kdo tvrdí, že pochopil Chucka Norrise, nepochopil ho do dnes!
Chuck Norris si umí sám udělat cucflek na krku...
Chuck Norris své nepřátele vždy předem varuje. Není jim to ale nic platné, protože Chuck je rychlejší než zvuk.
Těsně před smrtí se vám před očima promítne celý Chuck Norris.
Těsně před Chuckem Norrisem se vám před očima promítne celý život.
Chuck Norris je vtipnejší ako Zuzana Bubílková.
Chuck Norris je jediný, kdo dokáže hrát sólo na hořící kytaru zubama za hlavou. Chuck Norris se k tomu ještě doprovází filharmonickým koncertem.
Chuck Norris zemře 30.února.

Ikonka uživatele Nathaka Warrior *   [pošta] nové     3:53:11 13.03.2008
Ano, Zombie, je to hold zbraň dělaná na efekt a pro ty, co chtějí být cool. Někteří tak hrají.

Ikonka uživatele Zombie *   [pošta] nové     14:34:40 12.03.2008
Při použití této "zbraně" nejprve vyvrhnete sebe, pak své spolubojovníky a nakonec snad dojde i na nepřítele.

Zoufalý výkřik: Kombinace dvou zbraní má OZ +2, jaká je OZ zbraně jedné ?

Navěste si na to přívěsky pokemonů, mončičáků a teletubies, budete cool ...

Absurdní, dal bych 0 (jsem ten realista, co má ponětí o boji s chladnými zbraněni)

Ikonka uživatele Zdenál *   [pošta] nové     16:46:23 30.01.2008
I v případě že držíte poprvé v rukou pistoli, můžete trefit na kilometr daleko desítku v terči. Trefíte?
Asi tak nějak je to s těma fintama.

Přináší jedinou věc, neokoukanou cool zbraň, absurdní, mystickou, surrealistickou...

Dám 5*, je to originální, finty a dlší věci komentovat nebudu, do realističtěšího světa mezi lidma co maji trochu pojem o boji s chladnými zbraněmi by to ale byla jasná 0.

Ikonka uživatele Tuvy *   [pošta] nové     16:29:22 05.01.2008
NW: To je naprosto jedno, že to není artefakt. Má to jasně magické schopnosti, které vůbec nevysvětluješ. Tak je to třeba kouzelný předmět - říkej tomu jak chceš, ale příště nám to vysvětli, popiš o jakou jde magii, jak funguje atd...

(A moje tři vykřičníky jsou jen zdůraznění povzdechnutí, ne vztek)
T.

Ikonka uživatele Nathaka Warrior *   [pošta] nové     15:07:57 05.01.2008
Ne, Tůvy, ty se vztekáš, já píšu, že to není Artefakt. Pravidlově to rozhodně není dokonalý, to vím přece taky, takže se poučím a budu to pilovat.

Asi jde o to jak moje reakce budeš číst, v případě že bych napsal tři vykřičníky jako ty tak bych chápal, že to bereš jako že jsem uražený nebo naštvaný, já jsem jen trochu vyděšený z pravidel ;)

Ikonka uživatele Tuvy *   [pošta] nové     3:58:23 05.01.2008
NW: Pokud vymyslíš předmět, který má prokazatelně magické vlastnosti, aniž by ses obtěžoval tyto vlastnosti spárovat se stávajícími pravidly, či alespoň mít tu slušnost a tuto novou magii všem přiblížit (komplexně, ne několika větami) a to vše doplníš nepřehledným vyprávěcím stylem psaní, rozhodně nemáš právo se urážet, že tvůj výmysl není přijímán v rubrice, kde se toto vše vyžaduje.

Doháje chlape, vždyď ty ani nenapíšeš např. u Očistce o jaký typ zranění (myšleno třídami zranitelnosti) jde a ještě se vztekáš !!!

T.

Ikonka uživatele Nathaka Warrior *   [pošta] nové     3:40:00 05.01.2008
Ale to není artefakt, Fafrine, takže tam sféry nemají co dělat. Denní magenergie už vůbec ne. Kdyby to byla magická zbraň či artefakt, bylo by to tam i řazeno, tohle prosím nemá s magií co dělat (ne s alchymistickou).

Ikonka uživatele Fafrin *   [pošta] nové     14:59:48 04.01.2008
Mno, vypadá to pěkně, ale z hlediska pravidel je to děs a hrůza... Denní magenergie? sféra? a to jsou jen ty nejzřetelnější chyby, zhlediska pravidlové magičnost příspěvku. Kdyby se jednalo jen o běžnou zbraň (část po mocké Keyblady) možná bych byl shovívavější. Takhle to má nápad a zpracování. Použitelnost ani pravidlovost prostě není přítomna (a střední jednoručka je fakt blbost.)

  »»»


Registrace
--
Příhlášení:
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo
--
Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold
--
20 přihlášených uživatelů.
0 uživatelů je na chatu.


Vygenerováno za 0.071182012557983 sekund.

© 2001 - 2004 Almad, James Timqui a Tomash, design © 2001 by James Timqui.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR