www.Dracidoupe.cz


Předměty


Hrnec vladyky Krtince 
Příprava pro tisk (tisknuto 2002x)
Autor: QuidoYáfet
Přidáno: 0:14:04 10.02.2008
Skupina: Artefakty
Cena: 50000 zl.
Váha: 20 mn
Popis: Hrnec vladyky Krtince aneb žertotvorný nočník

Úvod

Drak konečně vychrlil poslední plamen a zemřel. Jeho hlava dopadla na podlahu sálu a hlasitý zvuk se rozlehl sálem a tisíci ozvěnami se rozezněl celý Labyrint. jako první, vykoukl z improvizovaného úkrytu za hromadou zlata hubený hobit. přelezl hromadu, vyhnul se kalužím roztaveného zlata a stříbra a vydal se k mrtvému drakovi. trochu se klepal, když si všiml drakových špinavých zubů. Pokračoval k drakově hrudi, odkud odloupal nějaké drahokamy, které odhodil jako bezcenné tretky. jeho zajímalo něco jiného...
Otevřel drakovi hruď a vyjmul srdce. Rychle vybalil z torny velikou plechovou krabici s ledem a otevřel ji. Ani po několika marných pokusech srdce do krabice nedostal. Dal se tedy do hledání vhodné přenosové nádoby. Od krytu se ozval jakýsi hrubý hlas:“Co tam ksakru děláš, hovado!?“ Hobit vypadal, jakoby nic ani neslyšel.
V duchu se sám proklínal, že se vydal na ten hrad! Mohl klidně žít v Důlech se svými rodiči, ale postavil si hlavu. Zahloubán do těchto myšlenek narazil na prapodivný glazovaný hrnec, který už dobrou čtvrthodinu vyprazdňoval, přičemž zlata z hrnce neubývalo.
Zlato se po dalších deseti minutách přestalo sypat. rychle a bezmyšlenkovitě do hrnce nacpal dračí srdce a naházel na něj všechen led z krabice. ulehčeně si oddechl a začal přemítat, jak asi vysvětlí svým druhům, že jim hodil do úkrytu flakónek uspávací mlhy...
Nyní se hobit Krtinec, hrdina-drakobijec procházel ve svém novém obleku po paláci a čekal na slyšení u Jeho Veličenstva. Objevil se lokaj a oznámil, že audience může začít. Krtinec vstoupil a uklonil se králi, který ještě ležel na hromadě polštářů, unavený po náročné operaci.
„Vítám tě, chrabrý hobite“ zaduněl Králův hlas. „Víš, že si cením svých poddaných, a zvláště těch poddaných, kteří mi prokázali cenné služby. A služba, kterou jsi pro mě vykonal je snad nejcennější, jaká být může. Jistě očekáváš odměnu, nuže, máš ji mít!“ Krtinec radostí ani nedýchal. Král znovu promluvil: „dám ti dárek z nejvzácnějších, jaké jsi mohl dostat.“
Pokynul sluhům, kteří přinesli hrnec, ve kterém Krtinec přinesl Králi nové srdce. „to je tvá odměna, ty...Drakobijče!“. Hobit byl zlostí bez sebe. začal přemýšlet. No, proč musíme mít za krále zrovna tohohle draka?...
Mohlo by se říci, že Krtinec, dodatečně jmenovaný vladykou žil nakvašeně až do smrti, jen kdyby náhle nepocítil akutní potřebu a nevyužil okamžitě po audienci svůj nově nabytý hrnec, neboť magie, která se do kameniny vsákla se při styku hobitovy zadnice s hrncem částečně uvolnila, následkem čehož hobit utrpěl smrtelná zranění ohněm, který z hrnce vyšlehl. Z těch dob pochází též jeho označení Sebevražedný nočník, zlomyslný Kakáč, Drakohrnec nebo Krtincův zhoubný nočník.
Po této události stopa Hrnce nadlouho mizí. objevuje se několikrát v rukou překupníků a zlomyslných vtipálků, mágů a alchymistů.

Historie

Původ Hrnce vladyky Krtince je téměř všemi historiky situován na území státu Gunuglo. ví se určitě, že hrnec vznikl jedinečným úkazem, samovolným vsakováním magie. To znamená jediné:
Hrnec vladyky Krtince nelze vyrobit. Vznikl, jak napovídá úvodní povídka, při velké drakobijecké výpravě hobita Krtince a jeho druhů, kteří nejsou později zmiňováni. Krtinec byl tehdy vyslán Dračím vladařem, který byl málem zabit a aby přežil, potřeboval nové srdce. Draka se po několika hodinách podařilo zabít a krtinec mu vyjmul srdce, které měl vložit do přepravní schránky a donést Vladaři. Právě když už bylo téměř pozdě, se Krtincovi podařilo objevit glazovaný Bezedný nočník, do kterého dračí srdce nacpal. Během přepravy se do vnitřních stěn nočníku vsákla krev a podle pověstí i část osobnosti zabitého draka. Jakékoli pokusy o smysluplné využití této zásobárny magenergie bylo marné a končilo většinou smrtí momentálního majitele. Někteří lidé tvrdí, že se to podařilo theurgovi Urinasovi, který si za pomoci hrnce oživil svou protézu, kterou si ovšem musel nechat vyrobit právě po nehodě při nebezpečné manipulaci s Hrncem. Jednou z teorií je, že spolu s krví draka vsákla se do hrnce i drakova osobnost.

Popis

V literatuře bývá Hrnec Vladyky Krtince popisován jako:“...hrnec keramický, glazovaný, z vnějšku béžový, z vnitřku tmavě hnědý až černý...“. tento popis je dokonale přesný. Tento hrnec, či spíše nočník si touto svou vlastností vysloužil zájem mnoha a mnoha žertéřů coby dokonale nenápadná zbraň, kterou lze snadno propašovat do všech domů a zesměšnit. Jsou dvě možnosti, jak zjistit, že se jedná právě o Hrnec. Zaprvé, pomocí vidění magenergie (hrnec má denní zásobu 300 magů, které bohužel nelze vydestilovat), a zadruhé na něj sednout. což je ovšem hazard, který může stát život. Jistou nápovědou může být i to, že hrnec nelze rozbít ani hrubou silou ani kouzly.O vlastnostech hrnce víme díky odvážném, ale poněkud hloupém kouzelníkovi Alamanovi, který prý na hrnec usedl stokrát a tak se mu podařilo poměrně přesně zmapovat jeho účinky.
Reakce hrnce na dotyk zadnice závisejí na náhodě, celkem je popsaných reakcí sedm, a o okamžité reakci rozhodne hod 1 k%. Dále jsou uvedené možné reakce:

1.: Oheň
Past obr~12~nic/4k6+3živ
Popis: z Hrnce vyšlehne plamen, který neopatrného uživatele zasáhne na velmi citlivých místech (pokud ti přijde tato vlastnost příliš nebezpečná, můžeš ji samozřejmě zeslabit či nahradit)
Rozsah: 96-100%

2.: Zlomyslné prokletí
Past: obr~12~nic/viz níže
Popis: Z hrnce vylétne paprsek, který oběť při zásahu nějak trvale změní, například dobrodruhovi naroste ocas, elfovi naroste plnovous hodný trpaslíka, tvář se mu zbarví na fialovo... v podstatě jde o kouzlo zesměšni, takže fantazii PJ se meze nekladou. Rozsah: 81-95

3.: Přisání
Past: sil+obr~10~nic/přisátí. (V případě, že požíranému někdo pomáhá, přičítá se k hodu proti pasti i polovina bonusu za sílu pomocníků.)
Popis: Hrnec se oběti přicucne na zadnici. Takto přichycený hrnec lze odstranit pouze mastí z dračích výkalů, kterou je nutno roztírat kolem obvodu hrnce.
Rozsah: 76-80

4.: Nepříjemnost
Past: odl~10~nic/projevení nepříjemnosti
Popis: Tato reakce je považována za téměř nejnebezpečnější. je to hlavně kvůli tomu, že se neprojeví ihned, ale až po jednom až šesti týdnech (hod 1k6). U postavy se začnou projevovat příznaky choroby, která ji bude nějak omezovat v jejích zálibách či povolání. Malý příklad: pěvec Helios se před týdnem posadil v hostinci při vykonávání velké potřeby na nočník, který mu kdosi podstrčil. (šlo samozřejmě o Hrnec Vladyky Krtince, což však Helios netuší) hrnec ho nezabil, což bylo vlastně štěstí v neštěstí, ale seslal na něj reakci Nepříjemnost. Nyní se Heliosovi začala lepit smůla na paty, neboť začal chraptět a sípat a není schopen vydat jediný slušný tón.
Druhý příklad: Známý a proslulý hobití ženáč a seladón Casano Vlez upadl nic netuše do léčky, kterou mu přichystal překupník Zlatka. Ten, dozvěděv se o chystané Casanově schůzce s překupníkovou manželkou vyhrabal ve skladu Hrnec a podstrčil ho místo svého nočníku Casanovi pod postel. Ten po schůzce nočník použil a po několika týdnech se u něj začaly projevovat vlivy Nepříjemnosti , v jeho případě totální a chronickou impotencí a nadýmáním...
Takto lze znemožnit například: Známého kuchaře třasem rukou, akrobata závratí a podobně... Léčba: kněz boha léčitele, popřípadě nějaký alchymista. no nebyl by to námět pro další dobrodružství?:-)
Rozsah 61-75

5.: Chmýří
Past: obr~10~nic/obalení chmýřím
Popis: Z hrnce vytryskne načervenalá břečka, která se při styku s lidskou pokožkou změní v sytě červené chmýří, jež velmi záhy pokryje celé tělo oběti. Tohle chmýří má dvě vlastnosti, dobrou a špatnou.
Zaprvé, dobrá(či spíše prospěšná) vlastnost: částečná ochrana před blesky. po chmýří se blesk rozběhne, čímž způsobí jen menší, čtvrtinové zranění (zaokrouhlujeme nahoru) Zadruhé, ta špatná vlastnost. Silné korozní účinky, cokoli kovového, co postava drží déle než jednu směnu se rozpadne za 1-6 směn, což platí o zbrojích, zbraních, (vlákna projdou tkaninou, ne kůží) Z toho vyplývá že chmýří rozloží například rytířské brnění,meč, hřebík nebo štít, ale neovlivní nijak například vycpávanou zbroj. Zlato a jiné ušlechtilé kovy chmýří nerozkládá, čili šperky a peníze zůstanou.
Léčba: chmýří lze spálit ohněm pochodně.
Rozsah: 46-60

6. Změna pohlaví
past obr~10~nic/rodozměna
Popis: Jak již název napovídá, jedná se o změnu pohlaví oběti. tato oběť je zasažena jedovatě zeleným paprskem, který při zásahu změní pohlaví oběti.
Léčba: u čarodějnice, kněze, odeklínače... kouzlem „rozptyl kouzla“
Rozsah: 31-45

7. Nulová reakce
Pokud je postava takový šťastlivec, že hodí číslo od 02 do 30 na k%, tak se může radovat z toho, že vyvázl tak hladce. Hrnec vůbec nezareagoval.
Rozsah 02-30

8. Zmizení
Popis: hrnec pod postavou zmizí a objeví se někde úplně jinde, stovky mil daleko.
Rozsah 01

Závěr

Nedělám si iluze, že mé dílko má šanci uspět, není to nijak zvlášť propracované a v dobrodružstvích použitelné. Bylo stvořeno hlavně pro legraci a pobavení, což doufám splní. Je mi jasné, že má mnoho much, které jsem už nestačil vychytat, jelikož jsem ho, (jak je ostatně mým zlozvykem) dokončil až těsně před uzavřením soutěže. Zkusím udělat i nesoutěžní verzi, které věnuji více času.
V textu neuvádím přesné lektvary ani kouzla, které si tudíž můžete coby PJ vytvořit sami. Pokud budou nějaké nejasnosti, můžete mi napsat na www.dracidoupe.cz, nebo na můj e-mail radek.cita@seznam.cz samozřejmě odpovím.

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
Počet zobrazených příspěvků: 1-8 / 8
Ikonka uživatele QuidoYáfet    [pošta] NEW     15:08:02 27.02.2008
díky za názor, tady jsou mé reakce

ad 1) nevadí, nebylo vytvořeno jako příliš použitelný předmět, spíš pro pobavení.

ad 2) nemám textovej editor co dělá velká písmena automaticky, nejsem na to zvyklý a dost mě to štve. prostě jsem si to měl přečíst ještě jednou. později jsem si toho začal všímat a dávat pozor.

ad 3) docela jsem spěchal a navíc neumím pořádně tagovat... a v té době jsem neměl kontakt na nikoho kdo to umí

ad 4) Je pravděpodobné, že nějaké v drakově kůži po dlouhém ležení na hromadě pokladu uvíznou. Třeba Šmak měl celou hruď takto ozdobenou...

ad 5) Nevím, napsal jsem v závěru, že jsem dílo dokončil až těsně před uzávěrkou soutěže? jestli ne, píšu to teď...

Ikonka uživatele Tobša    [pošta] NEW     9:23:11 27.02.2008
Zdravím autora,

takže jsem si přečetl Tvé dílo, ale musím upřímně říct, že moc nejásám. Nemá vůbec špatný nápad, poměrně dobré zpracování a jistě i svou použitelnost, i když já Tvůj předmět asi nepoužiju.

Příspěvek kulhá po stránce gramatické: jsou to hlavně malá písmenka po tečce. Zvláštní je, že tento jev se v textu nevyskytuje úplně všude, ale jen někde...

Dále: myslím, že bývá dobrým zvykem úvodní povídku, či jakoukoli jinou, označovat kurzívou, je to rozhodně dobré pro přehlednost díla.

rec.: "Pokračoval k drakově hrudi, odkud odloupal nějaké drahokamy, ..." - zajímavé: odkkdy rostou drakům na hrudi drahokamy? :-)

Celkově povídka má poněkud pochybný charakter, ale objasní všechny důležité příčiny a důsledky. Krom níže zmíněných chyb jsem už žádné další nenašel. Myslím, že kdyby si dal autor ještě tak týden práci na díle, mohlo být klidně i pětkové. Sice ne vítězné v soutěži, ale to snad neva :-)

Dílo jsem ohodnotil za 3*,

s úctou,

Tobša

Ikonka uživatele QuidoYáfet    [pošta] NEW     14:35:20 12.02.2008
díky, Nathý:-)

Ikonka uživatele Nathaka Warrior    [pošta] NEW     22:13:25 11.02.2008
Nápad se mi velice líbí. Ačkoliv už tu jeden nočník máme, tenhle je podle mě zas o něčem jiném. Hlavní je, že s ním bude sranda. A řešit, jestli si na to postava sedne nebo ne, to po mě nechtějte.
U mě vede přisátí. ;)

Za mě pěkné 4*

Ikonka uživatele QuidoYáfet    [pošta] reputace: 1
Krtecek: +1
NEW     7:18:45 11.02.2008
Konečně jsem se dostal k odpovědím na vaše hodnocení.

Krtecek:
Právě když už bylo téměř pozdě, se Krtincovi podařilo objevit glazovaný Bezedný nočník, do kterého dračí srdce nacpal.

možná jsem to měl vypíchnout, ale ten nočník má neomezenou kapacitu, funguje na principu jakési "hyperprostorové kapsy"

mast: 5mincí dračích výkalů, kravské mléko, 5 magů. z prvních dvou přísad se umíchá hmota, která se obohatí příslušným počtem magů za pomoci alchymistických postupů v dobře vybavené laboratoři. Výroba trvá půl dne a takto vyrobená dávka stačí na týden aplikace, což stačí, jak jsem tuším neuvedl, na uvolnění hrnce. mast funguje s výkaly jakéhokoli draka, je jedno, zda moudrého či divokého, nezáleží na druhu ani přesvědčení draka. Cena je na úvaze Pj, ale vzhledem k použité surovině, jíž není jednoduché sehnat by měla být v řádu stovek, ne li tisíců zlatých...
A děkuji za to otagování a všechny úpravy, povedly se ti.

Tuvy: srdce artefaktu: uznávám, že na to jsem zapomněl, udávám jen, že je hrnec nerozbitný, srdce artefaktu chybí... tento artefakt není klasický s démonem, jak jsem uvedl v textu, s krví draka se do hrnce vsákla i trocha jeho osobnosti, čili sféra... pokud existuje nějaká sféra s draky...
denní magenergie: souvisí se vznikem artefaktu. 300 magů bylo v krvi draka právě tehdy, když ho Krtinec dal do Hrnce. tato suma magů se tedy s krví vsákla do vnitřní glazury. Chápu, je to asi dost chabé vysvětlení, ale nic moc lepšího mne nenapadlo, :-/
Sednutí na nočník... ajaj, díky, to mě vůbec nenapadlo... ale Yombie má pravdu, pozdravuj ho ode mně.

Falhir:
1) děkuji ti, jsem rád, že se ti mé dílko líbilo...

2) děkuji za připomínku, ve slohu jsem nikdy nebyl moc dobrý, za ta malá písmena se trošku stydím, snažil jsem se si dávat pozor.

3) nelogičnost díla: někdy mívám sklony dělat věci překotně a jak mně napadnou, asi z toho to vyplývá... já jsem si, upřímně řečeno žádné nelogičnosti nevšiml... no, přečtu ještě jednou a uvidím. děkuji i za tuto připomínku.

4) děkuji podruhé, to si snad ani nezasloužím.

P.S.: děkuji i všem ostatním, především těm, kdo zařadili můj příspěvek do rubriky, nedoufal jsem ani, že se to stane... díky vám
2. P.S. Falhire, gratuluji k novému levelu.

Ikonka uživatele Falhir    [pošta] NEW     9:52:58 10.02.2008
Zdravím autora, který se očividně velmi snažil, neboť mně se dílo líbilo.

Ovšem pro příště: svou práci si po sobě přečti a to důkladně. Pravá píle nespočívá pouze v nápadu a logice textu, ale i ve zpracování (z hlediska gramatického, stylistického i diakritického).
Mám spíše výhrady proti tomu poslednímu - zvláště v prvních odstavcích píšeš za tečkou malá písmena.

Nadále mi připadá dílko poněkud vcucnuté do sebe, tak trochu nepřehledné. Leč je to Tvůj první významný výtvor, tudíž nemůže být vše dokonalé.


Avšak jako začátečník v tomto oboru ses k dílu postavil velmi dobře a když přimhouřím očka nad těmi diakritickými chybkami, beru Tvůj Hrnec jako výtvor zdařilý, tedy kvalitní.
Zejména usednutí na Hrnec a následné účinky se mi moc líbily. Skvěle jsem se bavil a ani si nemyslím, že je to nehratelné. Náhodou, já se domívám, že to lze ve hře docela hezky uplatnit.

Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     0:50:26 10.02.2008
Zdravím

Občas se opakuješ, není udáno srdce artefaktu, není udána sféra, 300 magů denní magenergie není zdůvodněno a tak dále - to jsou takové ty standardní chybky.

Co mě ovšem trochu zaskočilo je nelogičnost, která počítá s tím, že si člověk na ten hrnec vskutku sedne. Nočníky pro dospělé byly koncipované tak, že si nad nimi člověk jen přidřepl a svou potřebu vykonal zásadně "bezkontaktně".
Už představa, že bych si měl vší svou vahou sednout holým zadkem na keramický krníček by mě asi trochu znervóznila.

S pozdravem
T.

Ikonka uživatele Krtecek    [pošta] NEW     0:28:34 10.02.2008
Dílo nemá špatný nápad.

Příběh není žádnou superkvalitní beletrií, ale celkem slušně ozřejmuje pozadí vzniku předmětu.

Historie je stručná, ale líbí se mi, že je možné ji zasadit naprosto kamkoliv.
Účinky jsou dobře popsané a jednoduše pochopitelné.

Jedna šťouravá poznámka – pokud se hrnec přisaje a nemáš po ruce dračí lejno/mast, spolehlivě tě dříve nebo později zabije (hrdina se vyprazdňovat musí a až se hrnec naplní, prostě mu prasknou střeva. (Tohle není z mé hlavy, přišel s tím Zombie a já s ním souhlasím). Samozřejmě, rozumný PJ si tohle upraví, ale u dobrého předmětu není třeba úprav.

Mast z dračích výkalů. Jak se vyrobí, kolik výkalů je na ni potřeba? Pohrál jsem si s pravopisem a tagy, pokud se to autorovi nelíbí, nechť mě kontaktuje a já s tím něco zkusím udělat.Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
10 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.74429082870483 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách