www.Dracidoupe.cz


Předměty


Přízračný meč 
Příprava pro tisk (tisknuto 2604x)
Autor: UnknowN
Přidáno: 10:00:35 21.07.2007
Skupina: Artefakty
Síla zbraně: 10
KZ / OZ: -3
Délka: 1
Cena: 1000 zl.
Sféra: 19
Průměrné hodnocení: 3.25
Popis:

Věhlas: +5

Historie:

V době, kdy byly staré postupy výroby nejmocnějších artefaktů zapomenuty, v době, kdy již dodýchal i ten nejposlednější tajemný elfí či trpasličí či jiný kovář, se jeden muž rozhodl opět přivést k životu zašlou slávu zapomenutých artefaktů. Ten muž byl školený v mnoha magických vědách - kouzlení, přivolávání démonů a dalších... Jeho rozsáhlé vědomosti však byly pokrouceny zahráváním si s temnými silami pekel a smrti.

Jeho plán byl prostý - vzkřísit ducha bájného prastarého meče a zaklít ho do jiného "těla"... Snad jen on sám věděl, proč si vybral právě ten a ne jiný. Jeho pokus se však nevyvedl tak jak měl... Ducha mrtvé zbraně se mu vzkřísit podařilo, avšak když se ho pokusil zaklít do připraveného meče, jeho ubohý materiál - byť ho onen muž považoval za to nejmocnější magické médium - nevydržel a rozplynul se... Avšak podivná a neopakovatelná reakce mocných sil uvolněných během rituálu, magických vlastností materiálu a síly démona zapříčinila, že duch zbraně zůstal přítomen v naší sféře bytí a pochva, která obsahovala rozplynuvší se meč, byla ovlivněna svou blízkostí k probíhající nadpřirozené události a došlo u ní k vytvoření jakéhosi pouta s přivolaným duchem meče.

Není důležité, co se událo dál... Důležité je, že se tento přízračný meč určitě zase jednou objeví.

Popis:

1. Meč

Ze všech stran vypadá jako bledá, průhledná silueta řemeslně dokonale vyrobeného meče, kterou do vzdálenosti přibližně 2 coulů v klidovém stavu obkružují kotouče světlounce šedé mlhy, které se zcela rozplývají přibližně ve vzdálenosti 5 coulů... Je-li mečem švihnuto či jinak pohybováno, kotouče mlhy ho s drobným zpožděním následují. Navíc se zdá, jakoby meč slabě zářil, avšak jeho světlo, i když je ve tmě vidět, nic neosvítí.

2. Pochva

Byla vyrobená z tmavě hnědé kůže a doplněna o mosazné kování, nyní však ani zdaleka nevypadá obyčejně. Mosazné kování je potemnělé a zašlé, odolává veškerým pokusům o vyčištění či vyleštění a kůže získala tmavé žíhání... Zvláštní je ale to, že toto žíhání je jako živé... Neustále se mění a přelévá po povrchu kůže jako tmavý dým. Při bližším zkoumání není patrný spoj mezi kůží a kováním - zdá se, jakoby pochva byla z jedno kusu. Váží 10 mincí.

(celá pochva je srdcem artefaktu)

Vlastnosti:

1. Dotkne-li se obnažené části meče kdykoliv jakkoliv kterákoliv bytost, zmocní se jí chlad, podobně, jakoby jí prošel duch a hází si proti pasti Odl + Roz ~ 3 ~ nic/omdlení trvající 1 směnu (do Roz počítej s číslem sféry, ze které je démon meče = 19)

2. Meč až na pár výjimek nereaguje na hmotu v jakémkoliv skupenství, která jím projde, jakoby nebyl. Jednou výjimkou je pochva, která meč bez problémů udrží ve svých útrobách, jako by byl normální - jinak ale na meč také nereaguje. Druhou výjimkou je rukojeť. Pokud jí vlastnoručně uchopí inteligentní bytost (int větší nebo rovno jak 2), může meč z pochvy bez potíží vytáhnout, jako by byl skutečný (avšak stále pro ni platí bod 1).

3. Dále na meč nemají vliv žádná běžná kouzelnická ni hraničářská kouzla, ani jakkoliv vysoké či nízké teploty.

4. Pokud postava meč svírá v ruce, nemůže ho žádným způsobem pustit - jediným způsobem je zasunout meč do pochvy, teprve poté je to možné. Je-li ruka držící meč utnuta, meč na ni přestane reagovat a začne se přímou cestou rychlostí 4 míle / hodinu vznášením přemisťovat k pochvě (klidně bude třeba i procházet zdmi). Jakmile k ní dorazí, tak se do ní i sám zasune. Během cesty nemá meč nic ze svých útočných schopností a působí pouze následky vyplývající z kontaktu (viz bod 1.). Cestou je možné meč uchopit (avšak pouze za rukojeť) a začít ho používat - avšak opět nepůjde pustit, dokud nebude navrácen do pochvy.

5. Meč v ruce působí, jakoby vážil 25 mincí, avšak jeho skutečná váha je nulová (zasunutý v pochvě spolu jako celek váží pouze 10 mincí = hmotnost pochvy)

6. Meč nikdy sám od sebe nevyklouzne z pochvy - k tomu je zapotřebí zapříčinění inteligentní osoby, která ho z pochvy vytáhne vlastní rukou. Pokud by ho nevytáhla zcela, meč se do pochvy sám pomalu zasune.

7. Proti meči není možné se bránit zbraní či zbrojí - ani jedno nemá účinek. Pochopitelně, ani tímto mečem se nelze "bránit zbraní". Výjimku mohou tvořit některé mocné magické zbraně/zbroje, na které reaguje, jakoby byl i on z pevné hmoty - z toho vyplývá že KZ takové zbroje či OZ takové zbraně se započítává do obranného čísla toho, kdo se proti přízračnému meči brání a naopak - když se přízračný meč brání takovým zbraním, má OZ = 0. Na meč mají dále vlivy různá ochranná kouzla (např. magický štít).

8. Hmotným bytostem působí pouze stínové zranění - zasažený nepociťuje bolest, ale pouze chlad a lehkou nevolnost. Navíc však způsobuje dočasné vysávání úrovní - každý úspěšný zásah sníží o 1 úroveň zasaženého na 1 směnu - musí se však jednat o živou bytost (neúčinkuje tedy na nemrtvé). Pokud by do uplynutí 1 směny od prvního zásahu ztratil všechny úrovně, postupuje se stejně, jako by byl zabit přízrakem. Takto vytvořené přízraky pak sice mají svobodnou vůli, zároveň je však něco neodolatelně s pomstychtivými úmysly přitahuje k tomu, kdo jim smrt způsobil a budou ho všude pronásledovat a třeba se i sdružovat za společným cílem. Cestou přitom většinou útočí na vše živé, co se jim připlete do cesty a aby to bylo ještě o chloupek zajímavější, sluneční světlo na ně nemá rozplývající účinky. - Na úspěšný zásah je dále nutné aplikovat "hod na omdlení" - viz bod 1. - Je-li cíl v mdlobách na následky bodu 1, další zásah ho neprobere - místo toho ho ve stavu mdlob udrží ještě jednu směnu (pozn.: nesčítá se - je-li postava již v mdlobách, další zásah jen jakoby "vynuluje" odpočet do probuzení)

9. Bytostem nehmotné povahy působí nejen skutečné, ale navíc ještě dvojnásobné zranění. Nejedná se tedy o magické tvory všeobecně - příkladem by mohl být duch, stín, přízrak a nevidění.

10. Pokaždé, když meč upije úroveň, získává démon v meči 1 bod kontroly, který si po jeden měsíc udrží (jejich účel bude vysvětlen níže). Když uživatel meč drží, je jakoby pod vlivem larvy z 19 sféry - ta se ho snaží různými způsoby přimět k co nejčastějšímu používání meče (většinou vyvolává příjemné pocity - pocit, že z meče do postavy proudí tajemná síla, pocit sebedůvěry, pocit moci, obdivování tajemné krásy přízračné čepele...). Její působení trvá ještě tolik kol po uložení meče, kolik "bodů kontroly" meč obsahuje. Navíc je na začátku každé směny držení meče šance tolik procent, kolik "bodů kontroly" meč obsahuje, že uživatel na 1-6 kol propadne moci démona. Pokud by někdy počet bodů kontroly v meči přesáhl horní hranici životů aktuálního uživatele, dostává se tento pod vliv démona meče natrvalo. Takto posedlých uživatelů přitom může být několik.

Pozn.: Démon vždy pro bytost, která ho používá, maskuje svou přítomnost... Dokonce i ve chvílích, kdy nad ní přebírá kontrolu tak činí přes napojení na její mysl a všechny akce jí rovnou zdůvodňuje - posedlá postava si pamatuje, co všechno dělala během doby, kdy byla posedlá, ale pro všechno bude mít nějaký uvěřitelný důvod... Teprve ve chvíli, kdy je posedlá na trvalo, je její mysl brutálně zotročena a až tehdy si uvědomí, že v některých chvílích byla ovlivněna démonem. Konečné posedlosti démonem se však může vyhnout, pokud jí před pravou podstatou meče někdo včas varuje a ona bude dostatečně silná a moudrá, aby se posedlosti mečem zbavila.

11. Pokud uživatel zemře během používání meče nebo během období, kdy je natrvalo ovládán démonem, stává se z něj přízrak, jehož vůle je však už svobodná.

12. Je možné, že se někomu podaří meč zapudit - Ať už nějakým složitým kouzlem či rituálem. Ale dokud existuje pochva, je poměrně snadné meč znovu přivolat. Proces se podobá theurgskému povolávání démonů a může ho provést pouze dostatečně kvalifikovaný theurg, který naváže kontakt s astrální sférou Leuviah (19.) a pokud ta vyhoví jeho přání, meč se znovu zjeví v pochvě, která bezpodmínečně musí být přítomna při kontaktu se sférou.

13. Co se informací o meči, které mohou poskytnout astrální sféry, týče:

Do 19. sféry poskytují v rámcích své kompetence informace pouze o tom, co je o meči známo od doby jeho prvního "vyvolání", o všem ostatním sféry mlčí. Od 19 sféry (včetně) výše, se informace postupně rozšiřují, přičemž až 27 sféra bude ochotná prozradit vše.


Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
  [Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 25
Ikonka uživatele smycma    [pošta] NEW     11:11:18 29.07.2007
Já tomu nemám co vytknout snad jen to že takový meč(respektive artefakt) s takovou historií by měl mít jméno příklad v v moudré sově jsem narazil na meč a ten měl jméno Prokletý lifur něco takového ale to to je můj názor

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     17:09:32 27.07.2007
Obrana zbraně: KZ/OZ = -3 (viz záhlaví příspěvku) + bod 7.

Projevy posedlosti: viz bod 10. (podobnost s působením larvy)

Ikonka uživatele Zombie    [pošta] NEW     11:33:27 27.07.2007
Srdce nejen, že je celým předmětem a ne jeho částí, ale dokonce není součástí předmětu jako takového, ale jeho příslušenství. Vlastně tu máme kouzelný meč a artefakt - pochvu. Když se podívám do pravidel k Theurgovi, tak tu mám další artefakt, u kterého se autor snažil odlišit.

Podle autorovy definice nehmotnosti obrana touto zbraní by měla být -3 - jako by měl prázdné ruce. Chybí popis vyjímky, kdy se OZ/OČ aplikuje a kdy ne. U tohoto mechanizmu chybí konkrétní vyjádření: normální zbraně a magické - meč má OZ -3, speciální - meč má OZ 0. Takto je to na pozornosti při čtění a úvaze. A obojí se může člověk od člověka lišit.

Cena by měla být rovná minimálně vynaložené magenergii, upraveno o zvláštní schopnosti předmětu (rozebíralo se u stolu Předměty / Alchymie). 19 sféra = 19*50 magů, 1 mag po 8 zlatých -> 950 magů za nejméně 7600 zlatých. Je to hrubý přepočet, měl by být brán jako orientační - zohlednit, že se jedná o artefakt, že se proti jeho útoku nelze příliš bránit,

Další nutnost vedení statistik, navíc s pocentovým hodem, nedávajícím majiteli možnost se bránit vlastností - co taková past s použitou vlastností Charisma? Jak se projeví propadnutíé posedlosti démonu ? Budu 1-6 kol slintat, brečet, křepčit ? Nebo si jen na chvíli dám nálepku "posedlý" nez vlivu na hru ? - CHYBÍ herní mechanizmy.

Postupné dávkování informací je dost nešťastné, vždyť není jaké informace kouskovat - (a to nechci tabulku sféra ~ informace).

Ikonka uživatele Folcwine    [pošta] NEW     10:44:30 26.07.2007
Unknown:
Noční klub první část jsem četl, ale žádnou zbroj si nevybavuji. Vyšší věhlas u prokletých předmětů bych očekával spíše u předmětů, které sami od sebe mohou ovlivňovat svět (příkladem by mohlo být, kdyby se stínový meč zjevoval vhodným obětem nebo by měl pod kontrolou vzniklé přízraky).
Jsem chtěl jen podotknout, že prokleté předměty, které jsdou odhalit pouhým okem (tzn. mají vysoký věhlas), ztrácejí na dramatičnosti.

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     16:59:39 25.07.2007
Schullin: Víš... ono to možná jde...

Ikonka uživatele Schullin Koulle    [pošta] NEW     7:58:57 25.07.2007
anarion: Možná je to tím, že věhlas se vyskytuje pouze v pravidelch 1.6 možná se mýlím. Každopádně je to další číslo do pravidel.

Určovat cenu, to je ptákovina, dobře to popsal Sniper, záleží na světě, záleží na PJ. Pro někoho je to moc pro někoho málo, nejlepší by bylo kdyby se dalo napsat například - velká, moc moc velká :)

Ikonka uživatele Mudshark    [pošta] NEW     21:31:47 24.07.2007
Zajimave, netradicni a kvalitni dilo.

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     14:25:02 24.07.2007
I prokletý předmět může být známý... Doufám, že se nezmýlím v názvu, když jako příklad uvedu třeba zbroj - "Stín démona" z knihy "Noční klub" od J.Kulhánka... Co se sfér týče... Do 19. sféry poskytují informace o tom, co bylo kdy napsáno o přízračném meči od jeho vyvolání (tedy od povolání ducha bývalého artefaktu)... Vyšší sféry pak odhalují informace například o pravé podstatě onoho "prokletí" či o tom, jak meč zapudit...

Ikonka uživatele niln    [pošta] NEW     7:53:54 24.07.2007
Folcwine:
Prečo by si mu dával záporný věhlas?
Mne sa predstava známeho prekliateho artefaktu, ktorému za svoje sluzby platíš dušou páči.
No a už sa nam dáva námet k dalšiemu eseju.

Ikonka uživatele Folcwine    [pošta] NEW     6:43:45 24.07.2007
Prvně bych se chtěl omluvit se za trochu urážlivější tón v minulém příspěvku.

Trochu jsem si prolétl jak to zhruba s tím věhlasem je. Jestli jsem to dobře pochopil, tak je závislý nikoli na pořadí sféry démona (čili síle artefaktu), ale na počtu legend a pověstí mezi prostým lidem o daném artefaktu. "Zlé" či prokleté artefakty by asi měli být velmi málo známé, protože nositel většinou zemře dříve, než se nějak výrazně proslaví. A pokud zemře nějaký hrdina kvůli takovému meči, většinou nemusí být o tom mezi veřejností ani známo (pokud jej přízraky dohnali na nějakém odlehlejším místě, asi ani učenci nebudou znát pravou podstatu. Pokud se o artefaktu mluví mezi lidmi (má velký věhlas), tak by sféry měli o tom artefaktu něco vědět (leda by byla theurgicky bloklá). Věhlas by dle mého měl být pod bodem mrazu (-1 až cca -5).

  [Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
27 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.8198401927948 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách