www.Dracidoupe.cz


Předměty


Buzdogan odplaty 
Příprava pro tisk (tisknuto 1186x)
Autor: prokletý Dilvish
Přidáno: 8:23:38 04.12.2005
Skupina: Artefakty
Síla zbraně: 7/+3
KZ / OZ: -1
Délka: 1
Váha: 40 mn
Průměrné hodnocení: 3
Popis:

Buzdogan odplaty


Rozhovor jednoho mladého šlechtice a jeho kapitána jednoho krásného rána v otrokářské základně na hranici Hungarie-země divochů:

„Pane! Tady nemůžeme zůstat sami, pošlete pro posily.“
„Cože? Z čeho máš strach? Z těch zvířat?“
„Prý mezi těmi divochy povstal náčelník, který je dokáže spojit všechny proti nám…“
„Babský žvásty! To se dřív proti nám postaví naši vlastní bohové, než se tihle prašivci sjednotí. Ničeho se neboj!“

Rozhovor těchto dvou lidí na stejném místě o den později:

„Jak to vypadá?“
„Je s náma konec! Nedostaneme se přes ně, je jich moc.“
„To vím, kde jeden padne, nahradí jej dva jiní, nemůžeme nijak uniknout?“
„Ne pane, jsme obklíčeni a koně nám odrovnali ještě před přepadením.“
„Doufám že posli dojeli pro pomoc…“
„Těžko pane, sir Ludvik by tu už musel být… Pozor za vámi!“

Několik mil odtud hoří tábor sira Ludvika, zem je tu poseta mrtvolami...

„Já vám říkal, že tu sami být nemůžeme pane! Teroswing je ďábel!“
„Nechápu jak se mu to mohlo podařit, sjednotit tyhle šakaly. Ha! Támhle je! Prozradila ho ta jeho zbraň.“
„Pane, vypadá jako by byla magická… To nevěští nic dobrého.“
„Já vím, já vím… Možná se proti nám opravdu postavili naši bohové.“
„Proč by to dělali? Nic špatného jsme tu přece neprováděli…“

O tom by mohly mluvit tisíce otroků dřících nyní v Říši…

„Bohové! Veďte mne proti bezvěrcům!“

A to byla poslední věta otrokářského barona Zwiefa, uklouzl totiž v těžké na rychlo upravené zbroji na vyhřezlých útrobách jedné z obětí bitvy a na zemi se nedokázal ubránit Teroswingovu buzdoganu.

Historie

Buzdogan se dostal na svět vskutku podivnou cestou. Nebyl totiž stvořen žádným lidským, skřítčím či snad elfím theurgem, je to dar bohů. Nebo by možná bylo lepší mluvit o něm jako o trestu, než jako o daru.
Když Říše obsadila pohraničí Hungarie, divošské země, jejíš obyvatelsvo snědé pleti bylo na značně nízkém úrovni vyspělosti, zapomněla Říšská šlechta na veškeré zábrany, začala odtud proudit neuvěřitelná řeka otroků do všech koutů Říše. Jenže dřívější otroci bílé kůže měli alespoň nějaká práva, kdežto Hungariané byli bráni hůř než zvířata, jakkoliv to je proti všem přikázáním Říšských bohů.
Přestože je Hungaria obrovský zalesněný kraj plný těchto lidí, nikdy po sto let okupace se nezmohli na větší odpor. Příčina byla v jejich roztříštění do stovek malých kmenů i nízká technická úroveň.
Po tomto století utrpení se už ani Říšští bohové nevydrželi dívat jak se jejich lidé k divochům chovají. A tak bůh spravedlnosti vznesl návrh jak Říšský lid zkrotit a potrestat za jejich zlé činy. Vytvořil spolu s bohem války malou zbraň, v níž ztělesnili samu podstatu divochů. Buzdogan, malý nevýrazný ale o to více smrtící nástroj pomsty.
Sám posel Říšských bohů tento malý kyj donesl do stanu jednoho schopného náčelníka jménem Teroswing.
Když jej posel našel, předal mu zbraň a důležitou zprávu. Měl s pomocí buzdoganu pomstít svoji zemi a národ, nesměl jej ale zneužít k ničemu jinému.
Mladý náčelník pak s jeho pomocí dokázal sjednotit svoji zem a vytlačit Říšský lid daleko od hranic Hungarijských lesů. A toto velké vítězství bylo jenom začátek, zanedlouho potom se hordy divochů přehnaly jako vlna na oceánu přes celou Říši…
Teroswing se ale nezastavil ani zde, chtěl jít dál a dobýt svět. Se svým nevídaným vojskem se vydal na pochod do země elfů a začal plenit i tam. Hned první bezbrané poklidné město Elrianoe úplně srovnal se zemí a zmasakroval v něm vše živé. Tím na sebe upoutal zlé pohledy bohů a ti, vědomi si toho, že Teroswing nedodržel podmínky a zneužil moci jemu svěřené, jej ztrestali.
Ráno po zničení Elrianoe, teprve čtvrtý den strávený v elfím lese, se Teroswing probudil, aby ke svému zděšení zjistil, že jeho mocná zbraň zmizela…
Nedlouho poté se rozpadla obrovská armáda a Teroswing byl zabit šípy elfů na útěku z jejich země. Říká se, že jeho neklidný duch dodnes musí chodit po lese a prosit elfy za odpuštění a bude tak chodit dokud mu neodpustí všichni potomci a příbuzní obětí jeho vpádu.
Po několik desetiletí byl buzdogan stracený, zmizel z povrchu světa...
A skutečně, objevil se totiž ve vlastnictví nadějného příslušníka jedné utlačované rasy hluboko v Podzemní říši…

A od těch dob koluje Buzdogan odplaty světem a objevuje se, spolu se správou od bohů, v rukou schopných zástupců národů a ras na nichž je pácháno bezpráví.

Zbraň samotná

 • SZ: 7/+3
 • OZ: -1
 • Váha: 40mn
 • Popis: Buzdogan (neboli kyj) odplaty je střední jednoroční zbraň. Buzdogan je vyroben z dubového sukovitého dřeva, rukojeť je omotaná červeným a bílým hedvábím a hlavice je poseta stříbrnými hřeby a diamantovými střepinami.

  Magické schopnosti:

 • Nositel buzdoganu je imunní proti jakémukoliv útoku na jeho mysl, ať už formou mentálního souboje, nebo psychické magie.
 • Pravděpodobnost zasažení nositele energetickým kouzlem (blesky) je snížena na třetinu.
 • Nositel je pln sebevědomí.
 • Nositel buzdoganu odplaty je předurčený vůdce, v očích svého lidu má charisma 21/+5. Vojáci pod velením vlastníka artefaktu mají automaticky bonus +2 k morálce, pokud se nositel zbraně osobně účastní bitvy, je bonus roven +4 a jeho jednotky v dohledu mají automatický úspěch proti jakémukoliv hodu na morálku. Naopak všechny nepřátelské jednotky v dohledu mají na morálku postih -5.
 • Všichni spolubojovníci na dohled (nemusí být ani vojáci pod velením nositele) dostávají bonus +5 proti všem psychickým a iluzionistickým kouzlům.
 • Vojáci jsou nositeli bezmezně oddáni a věří, že bojují za správnou věc (bez ohledu na jejich přesvědčení).
 • Nositelův lid mu věří a důvěřuje jeho vůdčím schopnostem.
 • Jak přesně vypadá kontakt s bohy?

  Vybranému vyvolenému se v osamělou noc zjeví posel bohů (pokud už nějakého nemáte ve svém světě, doporučuji Herma z řeckého náboženství. Mladý atlet s okřídlenými botkami...) který mu předá buzdogan. Spolu z buzdoganem ale předá i přesnou ústní zprávu, jejíž znění je vždy stejné:

  "Ty jenž jsi nejschopnější z Vašeho lidu, Ty jenž jsi byl za života urážen a potupován, Ty jehož krev i krev jeho předků byla pošpiněna, Ty který jsi musel stejně jako všichni z Tvého lidu dlouho ohýbat hřbet, Ty který bažíš po spravedlivé pomstě sebe i vlastního lidu... Ty poslyš moje slova.

  Uchop tuto zbraň, tento nástroj zkázy! Uchop jej a nech jej nasáknout krví utlačitelů! Lámej mocným buzdoganem kosti a drť lebky toho krysího lidu, který Vás tak dlouho sužuje bez náznaků shovívavosti či obyčejné lidskosti. Tak jako oni neměli soucit s Tvým lidem, neměj ani Ty soucit s nimi.

  S pomocí této zbraně ještě posílíš svoje vůdčí schopnosti, hned zítra nech svolat radu a začni budovat obrovské vojsko spravedlivé odplaty...

  Ale nikdy nezapomeň, že buzdogan Ti bude dobře sloužit jen po dobu kdy nebude více potřebný jinde. Kdykoliv až bude Tvůj lid dostatečně svobodný, či pomstěný, mohou bohové ustanovi jeho potřebu jinde. Stejně tak pamatuj, že buzdogan je nástroj spravedlivé odplaty a ne Tvé vlastní moci, takže jej nikdy nesmíš použít k jinému účelu, jinak Tě opustí on i přízeň bohů.

  Pamatuj má slova a nenech se zlákat vlastní mocichtivostí..."

  Pokud se buzdogan přemístí jinam, ať už tak bohové rozhodnou z jakéhokoliv důvodu, zbraň se rozplyne přes noc v malém obláčku lehce nafialovělého oparu bez zápachu.

  Pokud se stane, že tak bohové rozhodnou kvůli porušení dohody, postihnou viníka kledbou. Tato kledba může být různě mocná, záleží jak se bohové rozhodnou po zvážení závažnosti přestupku.


  Pár poznámek:

 • morálka je pojem pro bitvy armád z PPE-Svět.
 • jako voják se v tomto případě bere bytost pod velením nositele. Nijak oficiální být nemusí, stačí když plní nositelovi rozkazy.
 • hlavní síla arteaktu nevězí v číslech a pravidlech, ale v roleplaingu hráčů i PJ.
 • nebudu zde uvádět žádné konkrétní situace a zápletky, myslím, že PJ který by chtěl využít takovýto předmět si je dovede vymyslet sám.
 • jakékoliv informace o buzdoganu získávané z astrálních sfér jsou omezené na jeho obecný popis vzhledu.
 • o buzdoganu se obecně ví tolik, že je to dar bohů utlačovaným a že se může nositeli zle vymstít pokus o jeho zneužití. Několik nejhorlivějších pátravých učenců zná i přesné znění správy od posla bohů. Z historického hlediska vše závysí na dějinách a jejich znalosti.
 • Buzdogan odplaty je božský artefakt, takže neobsahuje žádného démona, magenergii ani nelze vyrobit jeho kopii. Moc mu dodává boží vůle, alchymista při zkoumání nezjistí nic zvláštního.
 • pokud buzdogan upadne do cizích rukou, při nejbližší noci zmizí a pokud byl zneužit, mohou bohové provinilce ztrestat kledbou.
 • Chtěl bych poděkovat všem, kdo mi pomohli v Dílně (především courovi a Medovinovi), díky.


  Hlasování

  Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

  Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

  Diskuze

  Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

  příspěvků. Řadit podle .
    [Předchozí]
  Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 15
  Ikonka uživatele prokletý Dilvish    [pošta] NEW     12:19:41 10.01.2006
  Terry:
  To, žes čekal Boží dárek jej ale nečiní horším, ne?

  Mlátička, no přece nebude dar od bohů mít jen sílu psychycké podpory.

  Jednoroční je samozřejmě překlep...

  Jinak, Terry přehání, hustil jsem do něj jen ať si to přečte, protože mě zajímalo jeho hodnocení a kritika.
  Stejně jako já ho, ani on mě nepřekvapil.

  Sniperovi i Humpreymu nezbývá než poděkovat

  P.s: (Humprey: Začátek, snažil jsem se aby to působilo jako živý hovor. Takže sem trochu hovorovější formou.)

  Ikonka uživatele Sniper    [pošta] NEW     21:00:43 07.01.2006
  No, něci podobného jsem sem psal již dávno (pro zájemce se to jemnovalo Agro-ghűna), některé věci podobné, i když to nebylo pro vládce a celkově to myšlenkou šlo trochu jinam. Ale k tomuto - větši námitek se musím smát - že máte jiné náboženství? No a? A znamená to že je tento příspěvek špatný. Platí pravidlo nepřímé úměry - čím je příspěvek přesnější v popisu a v aplikaci do světa, tím méně světů se na něj hodí. Neznám způsob, jak tuto úměru obelstít a nepovažuji to za chybu. Já naopak cením snahu a práci prokletého Dilvishe a jelikož tam žádnou opravdu tragickou chybu (po stránce logických souvislostí a aplikovatelnosti při splnění předpokladů) nevidím, dávám 5*.

  Ikonka uživatele Terátor    [pošta] NEW     17:37:20 11.12.2005
  Tak jsem si to pročetl, jelokož to do mě Dilvish hustil, jak je to super a jak je on super, že udělal artefakt, kterej nemá mag. démona a srdce.

  Udělal přesně to co jsem čekal a i říkal - Božský dárek.

  Předmět samotný je více méně nemastný a neslaný. Celkem dobře se to čte, ale to je asi tak všechno.

  Také je to zajímavá věc na ničení mas a na roláky, jinka spíše jemně nadprůměrná práce..

  "Buzdogan (neboli kyj) odplaty je střední jednoroční zbraň"

  Co mě zklamalo:

  Ano, tohle nejsou články a eseje a snažte si lidičky držet gramatiku aspon na pátou, šestou třídu základní školy.

  Nasekaná čísla jen kvůli tomu, aby to prošlo redakcí :(

  Ikonka uživatele Sir Humphrey    [pošta] NEW     23:48:23 10.12.2005
  Začátek mě trochu zarazil, ten rozhovor mi připadal dost špatně udělaný (i když vlastně ani přesně nevím, co se mi na něm tak nelíbilo, možná skloubení nějakých vět, možná vyjadřování, nevím, měl jsem z toho takový špatný pocit). Když jsem se však do čtení více ponořil, dokázal jsem celé dílo přečíst jedním dechem. Příspěvek je psán svižně a energicky, má jiskru. Na první přečtení se mi dosti líbil, na druhé ještě víc. Je to předmět jako stvořený pro Asterion či jiný heroičtější svět (a já shodou okolností mám na Asterionu jednu družinku, která se právě nalézá v pralese, takže můžu buzdogan řádně využít). Nemám žádné chyby, žádné výtky, jednoduše se mi to líbilo. Takže u mě jasných 5*.

  Ikonka uživatele Schullin Koulle    [pošta] NEW     15:30:03 06.12.2005
  Dilvish: Mommentálně mi egoistický připadáš, ale to je můj osobnmí názor.

  1) Polovinu z toho jsem ti opravil a to že to nevidíš nic bohužel neříká (btw mílit se, vyplívat)
  2) Jasně uznávám, nevěděl jsem, že to má být RP předmět, ale skutečně to tak na mě nepůsobí. Spíš mě to příjde jako omezení na představu profléklého řeckého božstva.
  3) Ale respekt stejně není popsán. ad btw jsem si tho vědom, nemysleno jako vzhled
  4) Že ti to tak příjde je chyba Roleplaying není o tom, že si něco dopředstavíš, ale o tom, že hraješ nějakou roli a dobře se jí zhostíš. Napříkald když má tvůj vůdce tuto zbraň tak k němu budeš mít respekt, jenže aby to šlo plněp rovést PJ by ti měl popsat jak se asi cítíš a jak to na tebé působí. Možná si to trochu pleteš s improvizací. Proti schopnostem nci nemám.
  5)V pravidlech je dáno jak to s kouzelnými předmty funguje. Nechci být puntičkář já to uznávám aj sem za tkaové nápady docela rád, jen se to musí nějak pravidlvoě obhájit. Stačí úplně jednoduše, ale prostě nějak.

  Chci jen říct, že ačkoliv je to nápad dobrý tak není tak dobrý a tak dobře spracovaný aby byl pouze na RP. Neříkám, žem u chybí čísla, že nesouhlasí s pravidly, ale prostě obecně.

  Ikonka uživatele prokletý Dilvish    [pošta] NEW     9:38:54 06.12.2005
  SK
  Nechci vypadat egoisticky, ale opravdu si myslím, že se mi podařilo to co jsem chtěl-použitelný artefakt lišící se od ostatních.

  Když se podívám na Tvoji kritiku:
  1) Gramatika... Hm, věřím že tam nějaký sou, ale nepřijde mě, že by přímo mlátili do očí... A gramatika jako součást hodnocení je individuální věc. jen, tohle nejsou ČaE.

  2)Kdyby to bylo zahaleno rouškou tajemnství, nic by z toho nezbilo. Byl by to jenom holý nápad.

  3)Lehký kyj nemusí být malá palička... A jak tu bylo zmíněno i ta by mohla vyvolávat respekt, mimo to, zrovna tenhle hrdinský profil je hlavním účinkem artefaktu, bonusy při boji armád z toho jen pravidlově vyplívají.
  A btw: charisma není krása.

  4)Mě přijde RP popis jako něco co RP zabije, tohle by mělo RP hráči stačit... Ale uznávám, že se mohu mílit.
  Jinak funguje to tak, že se magicky vytvoří hrdinský profil vůdce a z toho vyplývají morální bonusy a postihy pro armády. Tyto bonusy fungují podle pravidel PPE-svět, jen magická moc buzdoganu je trochu zveličuje.

  5)Božský artefakt-mocný předmět darovaný bohy lidem.

  6)Myslím, že bonusy k velení a k boji armád jsem popsal dostatečně, pokud se někomu zdá tohle málo, může si ty čísla zvýšit, ale Buzdogan odplaty není o bonusech a postizích do boje.

  Ikonka uživatele Schullin Koulle    [pošta] NEW     17:03:00 05.12.2005
  prokletý Dilvish: Trochu silná slova bych podotkl. Pokud chceš vytvořit roleplayingový předmět, tak k tomu nemusíš mít samozřejmě čísla i když by to nebylo na škodu, ale hlavně silný příběh, historii a atmosféru. Takvou auru co okolo sebe předmět má aby to bylo použitelné. Chci tím vším říci, že pokud nechceš psát čísla tak to musíš nahradit něčím jiným. Takhle je to i příběhově-roleplayinogvě horší předmtět než mnohé jiné artefakty.

  Ikonka uživatele prokletý Dilvish    [pošta] NEW     7:34:45 05.12.2005
  Buzdogan, tak jsem v jedné fantasy knize narazil na název zbraně, která odpovídá mému popisu (jen to byla obyčejná zbraň ne artefakt). Nevím zda je to češtinově správně, ale jestli ne, řekněte si třeba, že se tak menuje samotný předmět, ne druh zbraně...

  Tento příspěvek není fiasko, je to přesně to co jsem chtěl a směji se... Záměrně jsem ho napsal tak jak jsem napsal a věděl sem, že slíznu kritiku.

  Buzdogan je zaměřený na RP, čísla sem tam nasekal jaksi dodatečně aby to prošlo redakcí.

  Ano, tento předmět je použitelný jen ve světě kde existují opravdoví mocní bohové, ne jenom pohádky mnichů, ale to je snad jasné už od prvních řádků historie... Mimo to si myslím, že mocné božstvo jaksi patří k fantasy (ale nikomu svůj názor nenucuju).

  Není to trhák bez chyby, ale je to použitelné, snažil sem se předat co nejvíc informací o předmětu a přitom nechat volnou ruku pro přejetí do vlastního světa )moje historie či příběh sou jen šablona pro Vaše světy).

  Dilvish

  Ikonka uživatele Firefanatic    [pošta] NEW     19:23:34 04.12.2005
  No, nevím. Na tenhle předmět jsem narazil při brouzdání dílny v MS a líbil se mi, ale myslel jsem, že je to zatím jen v začátku a ono jsi to prakticky beze změny poslal ke schválení. Škoda, potenciál byl podstatně vyšší.

  Vytkl bych:
  1.: Jak už bylo řečeno, gramatika tu není O.K. ani z legrace.
  2.: Celkem chápu ten vliv na morálku, ale proč má už takhle přesílený malý kyjík tyhle parametry?
  3.: Tvoje armáda může mít vysokou morálku, ale nechápu, proč ta má být snížena u nepřátelských vojsk, když jejich vojáci třeba ani neví, že tvůj vojevůdce má v ruce něco takovéhleho.
  4.: Interakce se světy – tady se hrozně fušuješ do Pjova řemesla. Sféry o tom skoro nic neví - co když právě sféry zastávají v něčím světě úlohu bohů? Pak by to taky fungovalo jako normální magický předmět.
  5.: Co takhle vymazat ta čísla a dát to do rubriky Články a Eseje? Nejdřív samozřejmě do wordu. Pak by to mohlo sklidit ohlas.
  6.: Vyrobili to bohové jedné konkrétní říše, tak proč to teď koluje po celém světě? S tím souvisí i další věc – ve všech spisech o zničení světa se někdo dobrý zachrání – v tvé říši nikdo nepřežil. Proč by bohové ničili celou svou říši? Tak, jak jsem to pochopil přece nemají, kam by se nadále uchýlili.

  Vyzdvihl bych:
  1.: Bohatá historie artefaktu
  2.: Slohově velice nadprůměrné, škoda té gramatiky.

  Hodnocení:
  Nápad: 70% … O.K., i když nevím, proč to nosí zrovna Hermes – moc velký stereotyp.
  Zpracování: 40% … Slohově O.K., ale tím to hasne. Čísla jsi tam dal tak, jak ti přišla pod ruku, je s trošičkou rozmyslu (alespoň tak to na mě působí). PJ bude muset předělávat celý svůj svět, pokud to bude chtít použít.
  Použitelnost: 10% … Musíš si kompletně předělávat svůj svět, je to nepřiměřeně silné (i fyzicky), použitelné jen na vysokých úrovních a k tomu pouze v Pravidlech pro svět. Víc, než 10% vážně nemůžeš chtít. Dobrá historie na tom nic nemění – bez té bych tomu ostatně musel dát nulu, protože to už by si PJ musel předělat a dodělat úplně všechno.

  Celkem: 40% … 1,5 * … Hodně jsem váhal. Jelikož je ale na dílu vidět snaha a vím, že ses tomu věnoval, byť vložené úsilí nepřineslo kýžené ovoce, přiklonil jsem se k lepší variantě (pro tebe).

  Asi jsem ti zkazil průměr, promiň, ale tomuhle nešlo dát víc. Nebýt dobrého nápadu by to možná nebyla ani ta jedna hvězdička. Od tebe jsem čekal víc. Netuším, co vedlo k takovémuto fiasku. Přitom to i ze začátku čtení vypadalo tak slibně… Škoda. Příště to určitě bude lepší.

  Zklamaný Firefanatic

  Ikonka uživatele Zdenál    [pošta] NEW     18:23:51 04.12.2005
  Corvin - postavám bych ho nopak s radostí dal. Tak pohuleno jako když s ním vyrazí dobývat svět a do rána jim zmizí a armáda je opustí hned tak nedostanou.

  K předmětu samotnému moc výtky nemám, že malý kus dřeva nepůsoí dost mocně - u jihoamerických indiánů(teď nevím či to byli Inkové mayové nebo aztékové - splývají mi) byli podobné předměty brány jako insignie moci - zvlášť pokud byly zdobné, což buzdogan je. Nebo ve starém egyptě měl faraon též jenom takovou malinkatou hůlku.
  Každá zbraň vůdce nemusí být co největší a nejpompéznější druh meče.

  Nadruhou stranu je pravda že něco podobného si PJ může vytvořit za poměrně krátkou dobu tak aby to sedlo do jeho světa. Konkrétně to vidím na použití inspirace pro svůj vlastní osvoboditelský artefakt který sedne do PJ světa, než aby ho vzal tak jak je i s příběhem.
  Líbí se mi že autor myslel na efekty i pravidlově(v PPS), což nebývá vždy zvykem.
  Snad mohlo být uvedeno jaké bonusy dostává válečník k velení podle PPE, i když logicky asi žádné, krom toho že ho nejspíš celá družia uzná bez přemýšlení za velitele.
  Myslím si že řešit tu kouzelnost "pravidlověji" pomocí démonů by bylo lepší, ale což.
  Vůbec si nejsem jist hodnocením, formálně to je vícemně bez problémů (na 5*?).
  Zatím to cítím na 3*, ...je to takovým nijakým pocitem z příspěvku. Ale nevím, mrknu a ohodnotím kdyžtak pozděj.

    [Předchozí]


  Soutěže
  O Hlavu Zlatého Draka


  Novinky
  Aktuality
  Novinky
  Bugfix


  Vzhled
  Family Silver
  Historic
  Simple Ancient Dark
  Simple Ancient Light
  Simple Evolved Dark
  Simple Evolved Light
  Timmothy Gold


  Komunikace
  5 přihlášených uživatelů
   
  Chat (0 online)
  Moudrá Sova
  Fórum
  Ankety


  Control
  Registrace
  Nick:
  Heslo:
  Limit (minut):
  15 | 45
   
  Zapomněl jsem heslo


  Doupě jinde
  Na PragoConu
  last.fm
  Facebook

  Vygenerováno za 0.80260396003723 sekund.
  © 2002 - 2005 Almad, James Timqui a Alcator design © 2002 - 2005 by Almad.
  DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
  Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována,
  publikována ani jinak využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků. Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu.