www.Dracidoupe.cz


Předměty


Chrániče Teleportace 
Příprava pro tisk (tisknuto 1203x)
Autor: Tuvy
Přidáno: 13:53:37 10.01.2005
Skupina: Artefakty
Váha: 40 mn
Průměrné hodnocení: 3.62
Popis:

Chrániče teleportace

„Můj pane
Včera, v pozdních nočních hodinách, vnikl do pevnosti narušitel. Nikým nezpozorován se dostal přes všechny ochrany až do vnitřní zabezpečené zóny. Jeho přítomnost byla zaregistrována v trezoru č. 568 čichačem démonů astrálních sfér a ihned byla zahájena akce. Ve chvíli našeho příchodu k trezoru byly však dveře trezoru neporušené a my byli nuceni je odpečetit, deaktivovat všechny pasti a otevřít. V trezoru jsme narazili na narušitele, nedokázali jsme ho však zadržet, protože dokázal procházet zdmi a naše zbraně jím procházely jako kdyby byl pouhým duchem. Ani zbytek posádky ho nedokázal nijak zadržet, máme i svědectví, že několika mými muži narušitel doslova proskočil.
Narušitel byl přibližně sáh a pár coulů vysoký a byl oblečen v černém. Bohužel nejsme, můj pane, schopni přese všechnu snahu podat přesnější popis.
Obsah bezpečnostních schránek 20, 23, 24, 28, 31, 35 a 37 bohužel zmizel, pravděpodobně byl ukraden. Jsem si vědom následků, které tento incident může mít a proto jsem pevnost plně uzavřel světu, do doby než rozhodnete o našem potrestání.
S hlubokou úctou
Svých chyb velmi litující
Sir Dirk Breg-Schlosser „

Historie

Vznik
Tento pozoruhodný artefakt byl vytvořen za krutovlády mocného tyrana Theo Stammena k jedinečnému (a jedinému) účelu. Tím účelem nebylo nic jiného, než vykradení jeho „Pevnosti Knox“ kde tyran uschovával veškeré objevené artefakty a technické vymoženosti (nehledě na ohromnou hromadu šperků, zlata a magických předmětů). Tyran Theo se totiž k smrti bál magie a všech prostředků, kterým nerozuměl a proto je všechny konfiskoval a uzavíral do velmi dobře střežené Pevnosti Knox. Jeho obavy byly věru opodstatněné, protože všichni přeživší hrdinové v zemi netoužili po ničem jiném, než po legendárních artefaktech z Pevnosti aby mohli krále svrhnout (to bylo ale také způsobeno jeho naprosto nehumánním chováním, kdy všechny alchymisty a čaroděje nechal upálit na místě kde je dostihli a přemohli). Největším lákadlem pro každého v zemi byla legendární Helma všemohoucnosti – těžká zlatá helma s orlími křídly, kterou údajně darovali lidstvu sami bohové, aby vyvolením jednoho z nich udělali na světě pořádek a která měla být také zavřená v pevnosti.
Tak se Balík (jeho pravé jméno nikdo neznal, ale říkalo se mu tak), jeden z nejmocnějších a nejčestnějších zlodějů v zemi, dohodl s velice zkušeným alchymistou Blackwellem a společně vymysleli artefakt, který měl Balíkovi umožnit proniknout až do pokladnice. Výroba nebyla jednoduchá a ohromné bylo zklamání, když se artefakt napoprvé nepovedl a jak Balík, tak Blackwell to oba málem zaplatili životem. Napodruhé probíhala tvorba podstatně déle, náročněji a také nákladněji. Také se k nim přidal mág Holzer, který běžně vyučoval teorii magična na Královské univerzitě (v té době samozřejmě uzavřené a vypálené) a podstatně jim pomohl překonat některé problémy. Jednoho chladného rána si tak všichni sedli u uvařené slepice v hrncích a s úsměvem a úlevou se dívali na hotový artefakt – jedny zvláštně vypadající chrániče jakoby složené ze stovek hodinářských strojků.

První použití
Jak už bylo řečeno, od začátku byly chrániče tvořeny pro zloděje Balíka, který měl za úkol dostat se do královské Pevnosti Knox a ukrást tam Helmu všemohoucnosti a další artefakty, které pak měly být dány k dispozici největším hrdinům ke svržení tyrana Thea. Jak bylo myšleno, řečeno, tak bylo uděláno. Ještě před svítáním dorazil zpátky k Blackwellovi (kde byl hlavní stan vzbouřenců), ale zlatou helmu sebou neměl. Tvrdil, že v Pevnosti nebyla a mezi vzbouřenci se tak strhla hádka. Balík byl napaden mocným krollem Bouchačem Hlouškem, ale podařilo se mu uprchnout. Pět ukořistěných artefaktů však hrdinům (spolu s jejich schopnostmi) bohatě stačilo na poražení spoře vybavených jednotek královské gardy a krále pověsili na hradby. Akce dopadla jednoznačným úspěchem, pouze s tou vadou na kráse, že Balíka (a chrániče, které v tu chvíli stále měl) už poté nikdo nespatřil a nikdo neví kam šel.

Co se dělo pak
Jako mnoho jiných artefaktů i tento byl poté mnohokráte ztracen, hledán, nalézán, zneužit, využit, znovu ztracen, sněden, pohřben a znovu nalezen. Nikdo netuší, co se s ním děje nyní, nebo co vlastně přesně dělá (já to popíšu níže), ale mezi zloději je to docela oblíbená legenda.

Vzhled:

Chrániče byly vytvořeny přímo pro Balíka (velikost A) a proto budou větším postavám (B) těsné a postavám opravdu velikým (C) již půjdou nasadit jen s vynaložením vší snahy (na zvážení PJ). Jedná se o pár kovových chráničů, přičemž nejsou oba stejné. Balík byl pravák a proto je pravý chránič větší a má trochu jiný tvar.
Pravý chránič (Mizeč) je dominantním v páru. Má tvar kapky (samozřejmě lehce prohnutý dle ruky) s poměrně ostrým hrotem přes zápěstí a širokou oválnou stranou u lokte. Je 23 coulů dlouhý a v nejširším místě pak 12 coulů široký. Je také těžší – 22 mn. Na ruce ho drží po celé délce mechanismus z pružin (ne přezky) a obaluje tak celý loket.
Levý chránič (Mazač) je lehčí (18mn) a menší (20 coulů na délku, 10 na šířku). Má tvar elipsy a je lehce tmavší. Na ruce ho drží dva kovové pásky s mědí vykládanými přezkami.
Oba chrániče jsou vytvořené ze složitého kovového mechanismu drátků, kloubů a ozubených koleček. Jejich okraje jsou (v zájmu ochrany mechanismu i elegance předmětu) silně obroubené a pozlacené, několik takovýchto mřížek jde i přes tělo chráničů. Ve středu každého z nich je zasazen dlouhý čirý krystal.
Vevnitř jsou chrániče vypodložené jemnou světlou kůží.

CO TO VLASTNĚ JE:

Jedná se o chrániče, které v sobě mají zakleté démony teleportace. Tito démoni však byli „šlechtěni“ a „kříženi“ s dalšími démony (démonem neprostupnosti a démonem proměny předmětů) a zmutovali do trochu jiné podoby.
Klasičtí démoni teleportace vytváří dvě brány a mezi nimi spojnici. Tito démoni vytvořili dvě malé branky, kterými nic neprojde (nejsou natáhlé na rámu) a spojnice mezi nimi pak byla velmi silná (byla pouze na rozpětí paží dlouhá). Svůj efekt předvedli až ve chvíli, kdy se jednotlivé brány (chrániče) spojily (dotkly). Silná magie a erotický dotek obou démonů vytvořily „záporné“ pole brány-spojnice. V praxi to znamenalo, že zloděj Balík zmizel z hmotného světa = znehmotnil se (pro náš svět).

Pole teleportace se roztáhne po celém předmětu kterého se dotýká a všech dalších předmětech, kterých se dotýká onen předmět atd. (obalí kompaktně postavu i vše co se jí dotýká) – nezvládne však pojmout více jak 5000 mincí váhy a postava se tak nesmí dotýkat země. V praxi to vypadá tak, že zloděj vyskočí, srazí lokty k sobě a „zmizí“ (jsou vidět jen stíny – i když stejně barevné jako zloděj sám, vypadá to přibližně jako velmi probuzené hrůzy).

Zloděj sice přestane být hmotný (v podstatě přestane být svět hmotný pro něho) ale dál na něj působí všechny ostatní fyzikální zákony – gravitace, zachování energie atd. Pokud nic neudělá (neletí nějakým směrem), začne se (logicky) propadat – jako by se objevil ve vzduchu (doslova ztratil půdu pod nohama). Zloděj sice může „procházet“ jakýmkoliv předmětem, ale nemá „po čem“ chodit – celá akce musí být tudíž velmi rychlá. Právě tato vlastnost dělá z Chráničů smrtelně nebezpečnou věc. Je totiž docela možné, že chudák Balík aktivoval pole chráničů, ale nestihl ho deaktivovat předtím, než se propadl do země.

Lepší pohled může naskytnout názor údajného uživatele těchto chráničů náhodně zaznamenaný Jedním z Řádu tmy v hospodě U vandráka. Bohužel tento údajný uživatel chrániče u sebe neměl a záhy byl zabit.
„Zdmi prostě neprocházíte, ale proskakujete. Rozeběhnete se proti zdi, vyskočíte, srazíte chrániče, znehmotníte se ale letíte dál jako byste skákali ze skály - kolem vás nic, čeho se chytnout - nikde, proletíte zdí, rychle se "zhmotníte“ a pokračujete jako byste normálně skákali - dáte si na držku a tak.
Ve chvíli, kdy jste "nehmotní" tak je to prostě jako kdybyste najednou opravdu skočili ze skály - nikde pevná zem - chvíli ještě letíte dopředu a nahoru a už si říkáte sakra to sem ale... pak začnete padat dolů a stále zrychlujete a zrychlujete...“

Pokud by se tedy stalo, že postava přejde zpět do hmotné podoby v místech, kde se už něco nachází (zeď, podlaha, pod úrovní země...) je efekt takový jako by „vybuchla“ ze svého středu (většinou oblast srdce) – pokud tedy má kolem sebe pevnou látku, bude jí pravděpodobně rozdrcena na kaši (chrániče se pokusí „vytlačit“ pro postavu místo jejím vlastním tělem – tedy jako by vám někdo tlačil ruku ohromnou silou do zdi). V případě že je kolem vzduch, je tento vytlačen do okolí, zvukové efekty nejsou až tak silné, pokud je kolem voda, postava bude pravděpodobně lehce zraněna, pokud se „vteleportuje“ do písku, pravděpodobně bude těžce pohmožděná a navíc se bude muset vyhrabat apod.
Chrániče díky své stavbě (a díky svému očarování) však přežijí i toto a „vytlačí“ si místo ve kterém poté mohou trávit celé věky (než je třeba eroze či hrabaví trpaslíci vykopou).

Další věcí je, že zloděj nemůže v tomto stavu dýchat (neinterferuje s okolím) a nemůže tudíž zůstat takto „znehmotněný“ delší dobu (třeba při pokusu propadnout zemí naskrz).

Ve chvíli, kdy se opět zhmotní má i nadále stejnou rychlost a směr, jako měl v nehmotném stavu, to znamená, že po pádu skrz vysokou věž musí v přízemí dopadnout jako normálně po tak dlouhém skoku atd.

Jak aktivace, tak deaktivace teleportačního pole probíhá v nulovém čase.
„Nehmotný“ zloděj je imunní vůči všem útokům (fyzickým, magickým i psychickým).
Uživatel je "donekonečna dokola" teleportován v nulovém čase stráveném v realitě - tj. on je de-facto hmotný (proto na něj působí zákony), ale je uzavřen v teleportačním poli, takže k němu nic nepronikne.
Ve hmotné podobě se chrániče chovají jako normální chrániče se zakletým démonem (tj. reagují s ostatními předměty), v podobě nehmotné nereagují na okolní svět nijak – nejsou zaregistrovány např. démonem proti démonům).

V případě že se s deaktivovanými chrániči pokusí postava projít jiným teleportem, opět se nic neděje, protože se jedná o artefakt a démoni v něm zakletí mají své vlastní kousky sfér.

Proč říkám zloděj (kdo to může využívat):

Využívat chrániče mohou teoreticky všichni, jenže ti méně obratní a hbití by byli velmi rychle mrtví. Použití chráničů jsem se po dlouhém zvažování rozhodl upravit takto –
Každé použití je pro postavu past na Obratnost:

Obr ~ 9 povede/nepovede (dle uvážení PJ - většinou fatální)

Přičemž úprava pro LUPIČE je +1 či -1 (podle toho, zda má kladný či záporný bonus za obr.) za každou úroveň nad 6.
To znamená, že pro nešikovného lupiče (bonus za obr. -2) na 9. úrovni bude past 12 (9+3*1), zatímco šikovný (+obr 4) Očko na své 12. úrovni bude mít past již jen 3 (9-6*1).
Nebezpečnost pasti je max. 15, dál se již nezvyšuje.

Z toho je vidět, že si asi neobratné postavy snad rozmyslí, než zkusí předmět používat.

Pro ty co rádi čísla – Statistiky původní výroby

Magenergie: 2300 magů
Sféra: 26. - Haariah
Suroviny: 7000 zl (celkové přibližné náklady)
Základ: kvalitní železo, platina, zlato, 2x krystal křemene (alespoň 5mn), krev magického zvířete, telecí kůže,
Výroba: 125 dnů, ve speciální dílně
Váha: 40mn

"Proč tolik magů? Sféře byl určitý počet magů „darován“ či „obětován“ aby byla náklonná zkřížení démonů, které Blackwell potřeboval a přibližně stovka magů byla vpravena do samotného těla artefaktu a dá se zpětně vydestilovat."

Výroba byla popsána výše, jen bych dodal, že k vytvoření mechanismu je zapotřebí opravdu velké zručnosti i v práci s kovy a alchymista by tak, pokud se na to necítí, měl přizvat nějakého mistra kováře ke spolupráci.

Artefakt se dá samozřejmě zničit – například roztavením či rozebráním, díky démonům však nejde zničit hrubou silou (třeba kyjem). Jádrem artefaktu jsou ony krystaly a pokud jsou tyto vyjmuty, přestává fungovat. Naopak pokud jsou zpětně vloženy a zapojeny do jiných chráničů mohou tyto fungovat jako Mizeč a Mazač – pouze s podstatně vyšší pastí (právě lepší ovladatelnost zajišťuje mechanizmus chráničů).

V případě, že dojde ke zničení artefaktu v průběhu jejich používání (nemám tušení jak by se to mohlo stát) je postava, která má chrániče nasazené roztrhána na tisíce kousků spolu se vším co měla u sebe – nic z toho se nedá zachránit (to má za to).


Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
  [Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 34
Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     14:58:04 21.01.2005
Aifagonos - díky, zde jsou mé poznámky a odpovědi:
1) Mizeč se připevňuje pérovým mechanismem a Mazač sponami, takže nějaká vůle zde je. B se velikostně (ruce) od Ačka liší jen mírně a Cčko by to využívat nemělo, pouze pokud to dovolí PJ.
2) Preferuji logické a přehledné názvy, tak aby to každý pochopil - jistě si je můžeš pro své využití přejmenovat.
3) Ano, pokud je lupič tak nešikovný, že má bonus na OBR záporný, nic jiného si nezaslouží (tj. poté co je zkušený mu překáží právě ona "zkušenost" kdy se cítí "já jsem zkušený, tak co..." a ono to nějak nejde...). Jinak jsi první kdo si toho snad všiml a upozornil na to.
4) Chrániče jsou to, protože tak se označuje daná část brnění - samy o sobě však nejsou k obraně určené a pokud bys měl jen je, bonus by byl stejně menší než 1 celá - tedy nepromítne se. (pokud bys je používal k obraně, můžeš nějaký bonus vymyslet, ale pak je asi dost rychle zničíš).
5) Vznášecí mechanismus by to příliž posílil - není tam úmyslně. Již zde ale padl nápad zkombinovat to s démonem nosičem či antigravitačním cloumákem.
Dýchání se dá také vyřešit dodatečným okouzlením (aspoň na chvíli) a právě tyto možnosti z toho dělají TAKOVOU věc. Kdyby se to automaticky vypnulo, bylo by to nebezpečné a nevyužitelné.
Chrániče nikdy nezůstanou v mimoprostoru (jak jsi to říkal), protože si nedokážu představit, že by mrtvá postava dokázala bez jakéhokoliv dalšícho přičinění držet ruce při sobě i po smrti.

Hrdlodus - Ne, postava sama je dokola dokola teleportována - tedy jakoby "bliká" přičemž nestráví v prostoru žádný čas (měřeno mírami DrD).
Tuvy

Ikonka uživatele Aifargonos    [pošta] NEW     19:08:22 20.01.2005
Dobrá zverina!!! Dosť šialené využitie démona teleportácie!!! Tak tu dávam bonus niekoľko hviezdičiek za originalitu. Natiahnuť teleportačnú membránu na človeka by na skrátka nenapadlo. Ale mám nejaké poznámky:

(1) Keď to bolo robené tomu Balíkovi na mieru, tak by som to dovolil používať iba A-čkam a basta. Potom si tam mohol dať nejaký rozťahovací mechanizmus, veď démon teleportácie nemá problém. Už je tak zmutovaný, že keby mal ešte možnosť meniť veľkosť, vôbec by mu to nevadilo. :-}
(2) Ako som si to prečítal, prišlo mi, že by to chcelo lepší názov. Je dosť čudné nazvať Znehmotňovač Chráničmi teleportácie. Určite si to mohol nazvať zaujímavejšie.
(3) Keď to používa lupič so zápornou obratnosťou (bonusom), tak čím je skúsenejší, tým je menšia pravdepodobnosť, že sa mu to podarí. To je čudné.
(4) Keď sú to chrániče... ...aký dávajú bonus k obrane?
(5) Mohol si tam dať nejaký bezpečnostný systém. Aby sa postava napr. neprepadla do zeme. Napríklad nejaký vznášací systém. Kľudne to mohla byť ďalšia vlastnosť artefaktu. Alebo by mohlo vznášanie fungovať iba v mimopriestore.
A ešte niečo na dýchanie. Nemusí z toho nutne plynúť možnosť ostať v mimopriestore neobmedzene. Môže to byť napr. automatické vypnutie, po nejakom čase. Čo by tiež zaručovalo, že chrániče neostanú v mimopriestore, keď tam majiteľ zomrie.
Keby si vyriešil tieto veci, máš odo mňa 5.

Ja som najprv myslel, že to bude fungovať tak, že to vytvorí okolo človeka teleportačnú membránu, a čo do neho vojde z jednej strany, vyjde z druhej. Ale to čo si tam mal ty popísané o fungovaní mi to nepotvrdilo. (To nemyslím ako chybu. Skrátka je to inak, ako som myslel.) Dobre, Pekne. Ja dám veľa.

..GJ

Ikonka uživatele Hrdlodus    [pošta] NEW     15:16:36 19.01.2005
Pokud to chápu dobře, tak prostě postava je obklopena polem, které všechno teleportuje za ni, je to tak?

Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     15:21:09 14.01.2005
Jeddite - No, pokud jsem to rozluštil zprávně, tak se ptáš, jaktože na něj působí fyzikální zákony, když má chrániče aktivovány. Přečti si diskusi, bylo to už řešeno, vysvětleno.
Příště si to prosímtě po sobě přečti abych to nemusel luštit.
Tuvy

Ikonka uživatele Jeddite    [pošta] NEW     15:08:23 14.01.2005
Tuvy - Tak taky nepiš, že chrániče nereagují na vnější prostředí, když reagují. Kdyby totiž nereagovaly tak mi měl nositel veliký problém.
- Jestli to myslíš tak, že je pro něj svět nohmotný, tak jakto že na něj působí vnější vlivy? Hmm, to je divné. To je asi nějaká vyšší fyzika...

Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     14:38:39 14.01.2005
Fanfrin - děkuji.
Že by krystal měl být vybroušený mě také napadlo v průběhu diskuse (už to nezměním), ale oba kdystaly jsou přírodní (v mých představách - v textu to není).
Ano, efekt nastane i při dotknutí krystalů samotných, ale s daleko vyšší pastí.
Past pro zloděje jsem v dílně předělával asi čtyřikrát a pokaždé to nebylo ono. Původně to měl být pouze zlodějský předmět, proto to zvýhodnění. Pravda je, že jsem to asi ani tentokrát nevychytal a ta past je zvýhodněna trochu moc - to mi na tom samotnému nyní jako jediné vadí.

Nápad - opravdu dobré - ani by nemusel létat, ale nemohl by propadnout do země. Stále by se musel občas nadýchnout a i když jsou chrániče aktivovány, je postava trochu vidět.
Tuvy

Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] NEW     19:32:58 13.01.2005
Tůvy je borec, celé to zcela logicky sedí, nic ničemu neodporuje, příběh je skvélý
Jewuha - příklad použití:-), Výlet do kosmu je mzslím božno učinit za vzužití vystřelení z děla a následnéh znehmotnění a a oběhnutí kolem středu zeměkule....

Dva démoni/dvojčata - Démoni teleprtace jsou vždy dva vzvolaní najednou - dvojčata, tudíž pokud tento předmnět používa démona teleportace(+-) musela být vzvolána dvojčata a ta následně zakleta do dvo srdcí (zde by bylo vhodném, kdyby ty dva kusy křišťálu vznikly vybroušením z jediného kusu)
Křížení - jelikož proběhlo ve sférách, není zde problém z obsahem předmnětu, a jalikož sférz neudělají nic zadarmo, je správné, že na to bzlo potřeba vynaložit spoustu magů.
Sféra - jelikož se nejedná o obzčejnské démonz teleportace, je nutno je hledat ve svéře vzšší než je jejich základní.
To, že je tento artefakt častečně zničitelný, je dáno jeho speciálností - předpokládám, že k vyvolání stačí, aby se ony dva krystaly dotkly.
To, co se my nelíbý je Přílišné zvýhodňování lupiče, byl bych ochoten příjmout snížení pasti o 1 za každé 3 úrovně používání.

Napadla mne skvělá možnost kombinace s démonem nosičem, neviditelné bombardéry...

Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     12:56:59 13.01.2005
Jeddite - PŘEČTI SI TO CELÉ! Je tam napsáno, že pokud jsou chrániče aktivovány, nereagují na jakékoliv podněty zvenčí - pokud aktivovány nejsou, samozřejmě se chovají jako každý jiný artefakt. Nevím tedy, jak bys ale chtěl s deaktivovanými chrániči procházet zdí se zakletým démonem... (ve zdech démoni byli).
Tuvy

Ikonka uživatele Jeddite    [pošta] NEW     15:28:16 12.01.2005
Tuvy: je tam napsáno, že byl zachycen čicgačem démonů astrálních sfér. Pokud to je tedy démon a byl ve zdi nebo ve dveřích, kudy Balík procházel, nechtěl bych vidět ty následky střetnutí démonů. Ale jestli tam nebyl žádný démon tak budiž...

Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     12:31:46 12.01.2005
Jeddite - máš pravdu - srdce - jádro
Ke křížení démonů dochází neustále ve sférách
Zničení - kdepak, on neputuje mezičasem
Předměty jsou běžně dělány pro určitá povolání, naopak jsem umožnil i ostatním obratným postavám, aby ho mohli využívat - alchymistům doporučuji dohodnout se na snížení pasti se svým PJ v závislosti na dovednosti Akrobacie.
Srdce artefaktu může být jedno - také je - dvojjaké ale jediné (když může bůh být trojice...)

Alcator i Jeddite - je tam napsáno, že chrániče nereagují na okolní svět - samozřejmě pevnost Knox byla chráněna vším možným (tedy i démonem proti démonům), ale aktivované chrániče mají tu výhodu, že na ně tito nepůsobí (je to tam napsáno i vysvětleno myslím).
Tuvy

  [Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
3 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.72668600082397 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách