www.Dracidoupe.cz


Předměty


Zbroj Strážce 
Příprava pro tisk (tisknuto 1323x)
Autor: Tuvy
Přidáno: 12:11:24 05.01.2005
Skupina: Kouzelná zbroj
KZ / OZ: 14
Průměrné hodnocení: 2.91
Popis:

"Prošli jsme celou Bastlovu věž a pobily hordy jeho nemrtvých strážců. Nakonec jsme překonali i jeho mocnou magii a jeho nekromancerskou lebku rozdrtil Neb kladivem. Poté jsme se vyčerpáni vydali do nejvyššího patra věže k jeho pokladnici pro naši zaslouženou odměnu.
Místo lehkého odemčení dveří, za kterými by měly být truhlice zlata a bájné artefakty nás však čekala velmi podivná osoba. Již ve chvíli, kdy jsme vešli do velmi dobře mnoha okny prosvětlené místnosti jsme si ho všimli. Stál tam, tak jako tam stojí i nyní - bez hnutí, bez zájmu. Vysoká mohutná postava opírající se o velký dvouručák nám zprvu připadla jako socha. Přišli jsme s tasenými zbraněmi až na čtyři sáhy od ní a ohromeně zírali na její zlatou helmu. Nijak na nás nereagovala.
Po dohodě se trpaslík Neb zkusil kolem ní opatrně projít a otevřít dveře do pokladnice, před kterými stála. Až když přišel na dosah jejího meče jsme poznali strašlivou sílu, kterou představovala - nepamatuji si, že by ji v souboji, který následoval kdokoliv z mých společníků dokázal nějak ublížit a ona je tak postupně jednoho po druhém udolala.
Ve chvíli, kdy mí přátelé leželi mrtvi u nohou té postavy a má kouzla na ni očividně nepůsobily myslel jsem, že také zemřu - ale ona se za celou dobu ani nehla z místa - prostě tam stála a koukala na mě.
Odešel jsem odtamtud - ale chci se tam vrátit a pomstít své přátele. Tak co - pomůžete mi?"
Koukal jsem mlčky na toho mága a přemýšlel - moc nám asi platný nebude, ale ví kde to je.
"Co myslíte? Zabijem tohodle "Strážce"?" zeptal jsem se svých druhů.
A oni přikývli.

O co jde:

Vytvořil jsem si představu postavy Strážce a dlouho jsem váhal, kam ho zařadit - ale jelikož je to většinou o jeho zbroji, dávám ho do předmětů. Strážce bez zbroje je totiž jen bojovník.

Zbroj Strážce - základní údaje:

KZ: 14
Váha: A - 610mn, B - 850mn, C - 1100mn
Zranitelnost:
B (ne však střelnými a vrhacími zbraněmi)
C (u střelných nechám na PJ)
D
G1/20 (snižuje úč těchto útoků o 30)(ty rachejtle mě štvou - jak to jen jinak řešit?)
H
L - to je problematické, nechám na PJ uvážení.

Může využívat jen:
Velmi silný a odolný bojovník (síla i odolnost min. 17)
Doba oblékání: 3 směny a je nutná pomoc další osoby

Zbroj Strážce - popis:

V průběhu tvorby jsem narazil na základní problém – jak věc vysvětlit. Jedná se sice o brnění, ale o brnění pro CP.
TOTO BRNĚNÍ NENÍ URČENÉ PRO VLASTNÍ POSTAVY HRÁČŮ – už díky svým vlastnostem by jim bylo nanic (a PJ by jim to měl vysvětlit, popřípadě je k tomuto poznání dotlačit).

Je to nemagická ale několikavrstvá zbroj. Své vysoké OČ má díky svým přirozeným vlastnostem - tedy spíš tomu, že je to několik speciálně upravených zbrojí na sobě.
Skládá se z vrstev (půjdu zvenčí dovnitř):
1) Silný dlouhý kabát z tvrdé kůže - v mém světě kůže slona, ale jde i hroch nebo něco podobného - ten má sílu asi dva couly a sahá až takových patnáct coulů nad zem. Tato kůže je první ochranou a díky povrchovému tvrzení chrání před blesky i lehčími formami ohně (o. hlína, nebezpečné ovoce, olej, ale ne třeba drak atd.) - teplota uvnitř brnění - viz níže. Navíc je tento kabát pobit pozlacenými plechovými deskami na hrudi a zádech (ty jsou sice spíš na okrasu, ale fungují i tak). V zadu má kabát rozparek, aby bylo možno se v něm alespoň trochu pohybovat.
2) Pod kabátem je skryto plátové brnění zahrnující i kovové boty - nijak zvláštní, pouze tvarované a sestavené tak, aby sedělo pod kabátem.
3) Pod tímto pancířem je skryto kroužkové brnění a to včetně kroužkové kápě, která kryje krk.
4) Pod kroužkovým brněním je jakási kombinéza, která je na nejexponovanějších místech (na ramennou, lopatkách a za krkem) „vypolstrovaná“ (měkké kožené polštářky), aby Strážci ulehčila. Tato kombinéza v sobě má zakletého démona udržování stálé teploty - takže strážci nevadí pařící slunce ani třeskutý mráz (což se však nevztahuje na jeho brnění). Přestože je to věc magická, nedefinuji brnění jako magické, protože má pouze marginální složkovou funkci - brnění jako takové neovlivňuje.
5) Helma - K brnění patří silná helma která nemá žádné otvory pro oči - místo nich jsou v helmě zasazené dva rudé kameny (respektive jsou zasazené v těchto otvorech), které však Strážci umožňují vidět tak jako vidí trpaslíci - infraspektrum a navíc rozšiřují jeho zorný úhel na 180° (není tak možné se k němu přiblížit a probodnout ho - stojí li u stěny). Navíc je její nositel imunní před kouzly typu zmámení, protože na něj tyto kouzla nemohou přímo působit. Otvor pro dýchání je kryt několika jemnými síty - propouští sotva prach, ale hrubší štěrk jím neprojde. Helma je jen pozlacená ale přesto váží daleko víc, než normální helmy. Helma je - pravda - magický předmět ale zase se ta magie nevztahuje na celé brnění.

Zranitelnost –

Nositel tohoto brnění je chráněn před kouzly bleskového charakteru. Průrazné blesky však působit budou (kouzla PPE pro kouzelníky od 16. úrovně).
Dále je imunní před ohnivými a psychickými kouzly.
Podrobování může být na strážce použito, ale až od 15. úrovně (drahokamy chránící oči).
Dále je chráněn proti všem střelným zbraním - žádná není dost silná, aby brněním prošla (případy, kdy si na Strážce přitáhnou dobrodruzi balistu a budou ho z deseti sáhů odstřelovat nechť si každý PJ zhodnotí po svém).
Alchymistovy petardy (ohnivá hlína a jiné) na něj také většinou nezapůsobí. Samozřejmě výbuch, který by rozmetal dům ho asi zraní, ale opět nechávám na PJ - představte si kompaktní objekt vážící 160 a víc kg.
Strážce není možno probodnout (zlodějský backstab).
Pokud jsem nic nezapomněl, měla by být naplněna funkce porazitelnosti pouze přímým soubojem (nebo lstí).
(již v průběhu tvorby se objevily následující mechanismy, jak ho přelstít – použití lasa či biče, popřípadě sítě – použitelné jen venku, či ve velkých jeskyních a efekty nechávám na PJ)

V takovémto brnění, jak sami vidíte není možné se příliš pohybovat - to nemá Strážce ani v popisu práce. Jen stání v něm je poměrně namáhavé a přidává tak bod únavy po každé 1,5 směně - tedy 4 do hodiny. Znemožňuje pohyb rychlejší než chůze, ale v souboji samotném brání překvapivě pouze minimálně (postih -3 na iniciativu, ale viz níže).

Strážce samotný (CP):

Je určen ke strážení nějakého vchodu a k tomu je i vycvičen a uzpůsoben. Strážce má za úkol stát a chránit - je mu jedno, jestli před ním poskakují trpaslíci a špulí na něj své chlupaté zadky, ani se nehne, dokud se nepokusí kolem něj projít (nedostanou se na dosah jeho meče). Strážci se musí většinou po 4-6 hodinách střídat (z důvodu únavy) - v příběhu je strážcem nemrtvý, v tom případě nechávám na PJ (u mě se nemrtví neunavují).
Strážcem se stávají pouze opravdu zkušení válečníci, kteří už mají většinou několik útoků za kolo a postih k iniciativě (-3 viz výše) je proto až tak neomezuje.
Používají obouruční meč většinou s útočným démonem alespoň +1 (který je ale díky jejich zkušenostem taky neomezuje) a co nejblíže mají položenou nabitou kuši (tu ale použijí jen ve velmi krajním případě - když se cítí ohroženi).
Vypadají tak jako postava v dlouhém stříbřitém kabátci se zlatavými deskami na hrudi. Zlatá helma s rudýma očima a z pod kabátu na zemi vykukují kovové boty. Obouruční meč mají opřený před sebou a na něm mají složené ruce (vypadají trochu jako soška americké akademie - OSCAR)

Náklady na strážce jsou velmi vysoké - brnění Strážce musí být děláno na míru a strážci se musí střídat - jak už bylo řečeno. K ochraně jedněch "dveří" tak je zapotřebí minimálně 4 strážců (aby si stihli odpočinout). Cenu brnění bych viděl v tisících zlatých (exotická kůže a vůbec) a žold pro čtyři zkušené bojovníky taky nebude nejnižší. Jiný případ je, když je strážce (jako v příběhu) nemrtvý - tam záleží na PJ, zda do něj nekromant musí pumpovat manu a tak podobně...

Strážce je tudíž záležitostí prestiže a jakýsi „přežitek minulosti“ (asi jako anglická královská garda). Není však ani pouze „symbolickým“ hlídačem, jeho schopnosti bohatě stačí na 99% okolní populace a těch pár hrdinů v zemi, pro které není Strážce nijakým problémem nemá důvod s ním bojovat (vysvětlím – Strážce je „překážkou“ pro VP na nízkých úrovních a měl by být rovnocenným soupeřem družině na 10. - 15. úrovni (dle vybavení), ale pro „vyzrálé bojovníky“ nebude problém ho porazit. Je to stejné jako s ostatními bestiemi – když máte družinu postav na 10. úrovni, taky je asi nevyleká smečka vlků)

Strážce jsem vytvořil jako silnou postavu ne k ochraně pokladnic knížat a obchodníků - náklady na ně jsou příliš vysoké, ale k ochraně vstupu do královského paláce, nebo (jako v příběhu) mocné nemrtvé služebníky nekromantů (ne však k ochraně královské pokladnice nebo nějakého mega tajného trezoru – prostě vyšší průměr). Výhoda je ta, že když už postavy prohrávají (a napadne je to) mohou se stáhnou aniž by byly pronásledovány.

Proč si to nemůžou vzít VP:
(aneb nevýhody brnění)

Brnění je uděláno na míru – z toho vyplývá hned několik nevýhod pro každého sekundárního uživatele. Cítí se v něm neobratně, pořád ho to někde tlačí a jednotlivé klouby se nechtějí ohýbat a tak. Ve výsledku se daleko víc unavuje, neustále zpomaluje družinu a když si brnění sundá, tak sebou neustále tahá 50kg objemného nákladu a nestihne se nikdy obléci včas do boje.

Nevýhody CP – vlastníka Brnění:
Iniciativa -3
únava:
stání - 1bod únavy za 1,5 směny
chůze - 2body únavy za směnu (na místo a zpátky do ubikací)
boj - 4body únavy za směnu
Protože je ale bojovníkem na vyšší úrovni, má více útoků za kolo (bonusy k iniciativě) a u těch co nehrají na RSS se tedy postih stejně neprojeví(-3 brnění +3 za 3útoky/2kola = 0).

Nevýhody VP která brnění vzala:
Obratnost -3
ÚČ -2
iniciativa -3
únava:
stání - 1bod únavy za směnu
chůze - 3body únavy za směnu (rychleji se pohybovat nejde)
boj - 8bodů únavy za směnu (souboj)

Navíc při zabití strážce většinou dojde ke zničení brnění (byť není zapotřebí speciální otvírák – pozn. pro kritiky) – nechám na uvážení PJ.

Poslední poznámka – Každá věc se dá využít ku prospěchu hry a stejně tak se hra dá každou věcí zkazit. Pokud se vám předmět nelíbí, do svého světa ho nezařazujte a poznámky toho typu, jak hloupě se to dá využít mi taky psát nemusíte (zábavy jsem si užil dost v dílně). Pokud zbroj (brnění) Strážce, spíše Strážce samotného, použijete s trochou selského PJovského rozumu, určitě se pobavíte také.


Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
  [Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 66
Ikonka uživatele tjcombo    [pošta] NEW     15:16:07 13.05.2008
Tak tohle se ti moc nepovedlo Tuvy není to pěkně provedeno spousta věcí tam chybí zranitelnost je špatně atd. Musíš na sobě více pracovat. Trpělivost přináší ovoce.

Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     8:15:08 06.05.2007
Zdenál - leda tak k prodeji. Navíc již zmíněné bylo, že většina zbroje bude dost zničená ve chvíli, kdy její majitel padne k zemi :-)

Ikonka uživatele Zdenál    [pošta] NEW     10:49:44 04.05.2007
Tuvy, co když si dobrodruzi budou chtít odnést jen část brnění? Třeba jeden si vezme jen přilbu, druhej jen kroužkovku, jinej kabátec poslední kombinézu?

Každá ta věc je dost dobrá sama o sobě.

Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     20:01:20 07.01.2007
Zdravím po delší době mimo server :-)
Jen doplním Zdenála - příslušný strážce byl takovým oříškem, že ho prostě nechali být a z okna do příslušné pracovny si radši vybudovali provizorní most :-)
T.

Ikonka uživatele Zdenál    [pošta] NEW     14:50:40 27.12.2006
My sme se s mím setkali když hlídal dveře do nekromantovy "pracovny" ve věži. Problém byl že nekrouš už byl dobu po smrti. Nakonec jsem přelezl po římse oknem a milého strážce jsme nechali ať si stojí kde je:-)

Ikonka uživatele Resyf    [pošta] NEW     17:48:30 17.07.2005
Za nápad a propracovanost 3*

Ikonka uživatele Hadriel    [pošta] NEW     23:39:56 13.07.2005
Celkem zajímavej nápad ale kdyby se všechny ty vrstvy daly dohromady tak se v tom nedá hejbat.....

Ikonka uživatele Tony-Z    [pošta] NEW     15:41:35 01.05.2005
Necháváš toho příliš mnoho na Pj stejně si to každý Pj upraví, když bude chtít. Jenom je mi líto, že je již uzavřeno hlasování zaslouží si to víc jak 3*.

Ikonka uživatele Aerotroll    [pošta] NEW     20:17:33 05.04.2005
Fakt nádherný príspevok! Škoda, že hlasovanie bolo už uzavreté - dostal by si 5 hviezd. Ako si aj napísal svojim dobrodruhom by som túto zbroj nikdy nedovolil, je príliš silná aj pre postavy na tých 15. - 17. úrovniach (teda mne sa zdá). Ešte pár takýchto príspevkov a verím, že tento server by sa posunul na ešte vyššiu úroveň kvality.

Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     13:48:54 17.01.2005
Jeddite - konopaslík naznačil dobře a protože kabát tě kryje celého, nemá blesk kudy projít (leda by ho kouzelník střílel na hlavu a to by se téměř jistě netrefil).

Aifargonos -
1)díky
2)Zranitelnost postavy ve zbroji - tedy omezení zranitelnosti. Později je každá věc rozvedená a vysvětlená.
3)Nedorozumění mezi mnou a pravidly tohoto serveru - Zbroj magická není, kromě dvou malých částí.
7)Ano, jen nevím, jestli je to tam napsané.
Tuvy

  [Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
3 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.71395301818848 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách