www.Dračí Doupě.cz


Soutěž O Hlavu
Zlatého Draka

--
Aktuality
Novinky
Uživatelé
Vyhledávání
Rekordy a statistiky
--
Chat
Fórum
Ankety
Moudrá Sova
--
Články
Rozvoj DrD
Dobrodružství
Hřbitov
--
Bestiář
Předměty
--
Válečník
Hraničář
Hraničářská kouzla
Kouzelník
Kouzla
Alchymista
Alchymistické předměty
Zloděj
--
Nová Povolání
Nové Rasy
Dovednosti
--
Galerie
Fotogalerie
Downloady
Linky
--
Seznamka
Inzerce
--
Co je to Dračí Doupě?
Dračí manuál
Otázky a Odpovědi
--
Tvůrci a Redakce
--
Čekající díla
Dračí líheň

Kouzla

Opulentní Ožehavé Orgie: Obsáhlý Omnibus Ohnivého Okultismu *viz níže*  *****
Příprava na tisk (tisknuto 546x)
Přidáno: 22:28:47 25.11.2018
Magenergie:0 viz níže
Dosah:viz níže
Rozsah: viz níže
Vyvolání:0 viz níže
Trvání:viz níže
Skupina:Energetická magie
Autor: UnknowN
Popis:

Opulentní Ožehavé Orgie: Obsáhlý Omnibus Ohnivého Okultismu

Jiskry
*Scinti*

Magenergie: 3 magy za první, dvě za každou další
Vyvolání: 1 kolo
Dosah: 10 sáhů
Rozsah: 1 cíl
Trvání: viz níže

Žhavé jiskry velikosti kroupy zasáhnou cíl za 1k3ž (1k6 / 2, zaokrouhleno nahoru) za jiskru a začnou se jím pomalu propalovat. Jiskry postupně ale uhasínají, takže v každém dalším kole způsobí o polovinu menší zranění (zaokrouhleno dolů). Kouzlo končí ve chvíli, kdy postupným púlením nakonec způsobí zranění za 1 život.

Počet aktuálně aktivních jisker (pro účely rozptylování apod.) je dán polovinou zranění, které mají v dalším kole danému tvoru způsobit, přičemž uvažujeme, že ta první, trojmagová jiskra, je i tou poslední, která vždy zhasíná.

(Př.: Za 25 magů je sesláno 12 jisker a v prvním kole zraní cíl 12k3 životů - v tomto případě celkem za 24ž. Část jisker tímto zhasne - v dalším kole už způsobí zranění pouze za 12 životů, z toho vidíme, že zůstalo hořet šest jisker, celková hodnota kouzla klesla na 3+5x2=13 magů.)

Pozn.: V původní podobě se o zhasínání jisker rozhodovalo na základě výsledků hodů kostkami na zranění za každou jiskru - Padlo-li na k6 liché číslo, jiskra zhasla, padlo-li sudé, propalovala se dál (v dalším kole se házelo opět, za všechny aktivní jiskry). Pro účely tohoto díla jsem se rozhodl mechanismus trochu zjednodušit.

------------------------------------

Zažehni jiskry
*Scintigniti*

Magenergie: 2 magy za zažehnutou jiskru
Vyvolání: 1 kolo
Dosah: 10 sáhů
Rozsah: 1 tvor
Trvání: ihned

Popis: Zažehne daný počet jisker aktivních na cílovém tvorovi a způsobí zranění ohněm za 2k6+1 za každou jiskru. Jiskry jsou zažehnutím spotřebovány.

(Př. Na tvora z předchozího příkladu, na kterém právě hoří šest jisker o hodnotě 13 magů, je sesláno toto kouzlo za 12 magů, takže zažehne všechny aktivní jiskry, které takto spotřebuje. Cílovému tvorovi je uděleno jednorázové zranění za 12k6+6 životů.)

------------------------------------

Pekelné vzplanutí
*Immeš šeol*

Magenergie: 6 magů za kolo trvání
Dosah: 30 sáhů
Rozsah: 1 tvor
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: dle dodané magenergie

Popis: Každé kolo zraňuje cílového tvora za 1k10+5 životů ohněm.

---------------------------------

Pekelné znamení
*Sigil šeol*

Magenergie: 11 magů
Dosah: dotek
Rozsah: Cílový čtverec/hex + první pásmo
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: do aktivace nebo zaostření vůle

Popis: Magická nástraha, která se aktivuje dotykem cizí bytosti a vytvoří 1+1 pásmo pekelného ohně zraňujícího za 1k10+5 životů / kolo.

--------------------------------------

Pekelná imploze
*Implos šeol*

Magenergie: 30 magů
Dosah: 30 sáhů
Rozsah: cílový čtverec/hex + první pásmo
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: ihned

Popis: Plameny "Pekelného ohně" (viz. pravidlové kouzlo "Pekelný oheň" a výše jmenovaná kouzla "Pekelné vzplanutí" a "Pekelné znamení") hořící v dosahu kouzla jsou "vcucnuty" na cílový čtverec/hex. Tvor na cílovém hexu je jedenkrát zraněn všemi vcucnutými pekelnými plameny (tzn. 6-15ž za plamen). Vcucnuté plameny okamžitě zhasínají.

-------------------------------------------------

Ohnivé meče / Ohnivé štíty
*Mucrae eš* / *Scutae eš*

Magy: 4/8/12 magů za kolo
Dosah: 3 sáhy
Rozsah: (úroveň kouzelníka) cílů
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: dle dodané magenergie

Popis: Jedná se o dvě nezávislá kouzla, z nichž to první obdaří zbraně (pro BTVT) očarovaných bytostí schopností udělit dodatečné zranění magickým ohněm, +1/+2/+3ž na zásah (podle dodané magenergie). Druhé kouzlo potom za 1/2/3 životy zraňuje každého, kdo na očarované bytosti v rámci BTVT zaútočí.

------------------------------------

Pekelná čepel
*Mucro šeol*

Magenergie: 7×X magů
Dosah: dotek
Rozsah: 1 zbraň / projektil
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: do spotřebování nebo zaostření vůle

Popis: Přištích X zásahů očarovanou zbraní způsobí navíc zranění za 1k10+5 ohněm
(Plameny pekelného ohně jsou zde vázány na zbraň a působí pouze jednorázově při zásahu, proto se na ně nevztahuje působení "Pekelné imploze")

-------------------------------------

Ohnivý přesun
*Saltus eš*

Magenergie: 10 magů
Dosah: 10 sáhů
Rozsah: kouzelník
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: ihned

Popis: Kouzelník se v podobě oblaku ohně přesune na cílový hex, každý tvor stojící mu v cestě je zraněn za 1k10+(úroveň čaroděje) životů. Takto může pronikat i skrze otvory větší než 1 coul.

------------------------------------

Dračí dech
*Dragexhal*

Magenergie: 10 / 20 / 30 ... magů
Dosah: 0
Rozsah: kouzelník
Vyvolání: 6 kol
Trvání: 1 den nebo do spotřebování

Popis: Kouzelník získává schopnost jedenkrát během trvání kouzla použít "dračí dech", čímž vychrlí plameny na vzdálenost tří sáhů (pokud prochází přesně styčnou hranou dvou hexů, je na každém z nich šance na zásah 50%, jinak vždy zasáhne všechny tři hexy nejblíže ke spojnici). Způsobuje zranění za 2k6+5 / 4k6+10 / 6k6+15 ... životů. Kouzelník může mít v jednu chvíli aktivní pouze jeden "dračí dech".

-----------------------------------

Plamenný řezák
*Autogenio*

Magenergie: 3 magy za první kolo, 2 za každé další
Dosah: 0
Rozsah: kouzelník
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: dle dodané magenergie

Popis: Z kouzelníkova prstu začne tryskat 10 coulů dlouhý a coul široký intenzivní modrý plamen. Tímto plamenem lze "řezat" rozličné materiály - Za jedno kolo dovede ve své plné délce udělat 1 sáh dlouhý zářez do dřeva, 20 coulů dlouhý zářez do kamene a 4 couly dlouhý zářez do kovu (při řezání tenčích vrstev se možná délka zářezu úměrně zvyšuje). Hořlavé materiály mají šanci vzplanout.

Lze použít i ke zraňování nepřátel v boji tváří v tvář - útok dotekem (viz "Dotyk upíra", tzn. ÚČ = síla pěsti + 1, v kombinaci s čarodějovou holí apod. má působení kouzla formu přídavné útočnosti), při úspěšném doteku zranění za 1k6+1.

--------------------------------

Rozžhavení
*Autopali*

Magenergie: 11 magů / kus + viz níže
Past: Odl ~ 4 + dle dodané magenergie - sféra démona ~ 0
Dosah: 30 sáhů
Rozsah: Dle úvahy kouzelníka
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: 1 kolo + dle dodané magenergie

Popis: Ohnivá obdoba odzbrojení – rozpálí cílové předměty v rukou cíle (zbraně, štíty) a cíl si hází na odolnost, jestli je udrží nebo neudrží. Na rozdíl od odzbrojení zde předmět nevyletí z ruky i několik sáhů daleko, ale cíl ho prostě pustí - předmět však po dobu trvání kouzla zůstává rozpálený a chce-li ho cíl (nebo kdokoliv jiný) znovu sebrat, musí si opět házet proti pasti. Každý pokus o sebrání zraňuje popálením za 1 život, v případě úspěchu proti pasti k tomuto zranění dochází pouze jednou za kolo (pokud kouzlo trvá více kol, hází si cíl proti pasti v každém kole trvání kouzla).

Za příplatek dvou magů lze buď zvýšit past o 1, nebo prodloužit trvání o 1 kolo.

--------------------------------

Vnitřní oheň
*Eš innus*

Magenergie: 10 / 20 / 30 magů za směnu
Dosah: dotek
Rozsah: 1 tvor
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: dle dodané magenergie

Popis: Naplní mysl / životní podstatu příjemce mystickou esencí ohně, která zraňuje mentální / vysávací útočníky za 1k6 / 2k6 / 3k6 ohněm při každém jejich útoku. Působí pouze proti útočníkům, kteří útočí přímo svou tělesnou podstatou nebo myslí. Jedná-li se o nějaký druh útoku, při kterém nedochází k vysávání / pohlcení vlastností a přímému tělesnému / mentálnímu kontaktu, nemá se zranění na útočníka jak přenést.

-----------------------------------

Vějířové kouzlo (nástavba)

Popis: U kruhově-plošných kouzel lze vyjímat výseče podobně jako u vějířových rachejtlí, za cenu 1/4 ceny kouzla na vyjmoutou výseč (výsledná cena se zaokrouhluje nahoru).

------------------------------------------------

Skákavý oheň (nástavba)

Popis: Čaroděj může svá aktivní zraňující ohnivá kouzla cílená na konkrétní cíle nechat přeskočit na nový cíl, pokud ten původní zemře před vypršením trvání kouzla. Kouzlo pak přeskočí hned v okamžiku smrti původního cíle, avšak nemůže takto způsobit zranění častěji, než je dáno popisem kouzla (Např. "Pekelné vzplanutí" v jednom kole svým zahořením zabije nepřítele, a přeskočí na dalšího. Ale protože už v tomto kole zranění způsobilo, způsobí cíli zranění až v dalším kole.).

--------------------------------------------------

Koncentrovaná ohnivá koule (nástavba)

Popis: Čaroděj může zmenšit rozsah ohnivé koule a zvýšit tak její nebezpečnost. Za každá ubraná dvě pásma rozsahu se nebezpečnost zvyšuje o 1 (kouzelník nemusí pásma ubírat po dvou, ale "lichá" ubraná pásma pouze zmenšují rozsah). Za každé ubrané pásmo se zvyšuje cena kouzla o 1 mag.

Příklad: Ohnivá koule, která má dle pravidel kruhový rozsah o průměru 15 sáhů (cílový hex + sedm pásem) a past Obr ~ 7 ~ 2-7 / 11-20, může být zredukována na kruhový rozsah o průměru 3 sáhů (cílový hex + 1 pásmo), čímž past nabude hodnot Obr ~ 10 ~ 2-7 / 11-20 (rozsah snížený o 6 pásem = past zvýšená o 3).

---------------------------------------------------

Poděkování:

Děkuji Ascelle za kouzla "Jiskry", "Ohnivé meče" a "Ohnivý přesun", jakožto i spoluúčast na vyvažování některých kouzel.

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
Počet zobrazených příspěvků: 1-2 / 2
Ikonka uživatele oukej *   [pošta] nové     14:58:24 31.01.2019
Bublající kotel plný žhavých kouzel, která doslova utaví nepřítele. Dobrá práce

Ikonka uživatele UnknowN *   [pošta] nové     22:28:47 25.11.2018
Mám tu pro Vás kompilaci ohnivých kouzel, která vznikla na základě mého působení coby ohnivého čaroděje v Ascellině družině - tož tedy dobrou chuť ;-)Registrace
--
Příhlášení:
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo
--
Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold
--
12 přihlášených uživatelů.
0 uživatelů je na chatu.


Vygenerováno za 0.23035907745361 sekund.

© 2001 - 2004 Almad, James Timqui a Tomash, design © 2001 by James Timqui.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR