www.Dracidoupe.cz


Kouzla


Opulentní Ožehavé Orgie: Obsáhlý Omnibus Ohnivého Okultismu *viz níže* 
Příprava na tisk (tisknuto 733x)
Přidáno: 22:28:47 25.11.2018
Magenergie:0 viz níže
Dosah:viz níže
Rozsah: viz níže
Vyvolání:0 viz níže
Trvání:viz níže
Skupina:Energetická magie
Autor: UnknowN
Popis:

Opulentní Ožehavé Orgie: Obsáhlý Omnibus Ohnivého Okultismu

Jiskry
*Scinti*

Magenergie: 3 magy za první, dvě za každou další
Vyvolání: 1 kolo
Dosah: 10 sáhů
Rozsah: 1 cíl
Trvání: viz níže

Žhavé jiskry velikosti kroupy zasáhnou cíl za 1k3ž (1k6 / 2, zaokrouhleno nahoru) za jiskru a začnou se jím pomalu propalovat. Jiskry postupně ale uhasínají, takže v každém dalším kole způsobí o polovinu menší zranění (zaokrouhleno dolů). Kouzlo končí ve chvíli, kdy postupným púlením nakonec způsobí zranění za 1 život.

Počet aktuálně aktivních jisker (pro účely rozptylování apod.) je dán polovinou zranění, které mají v dalším kole danému tvoru způsobit, přičemž uvažujeme, že ta první, trojmagová jiskra, je i tou poslední, která vždy zhasíná.

(Př.: Za 25 magů je sesláno 12 jisker a v prvním kole zraní cíl 12k3 životů - v tomto případě celkem za 24ž. Část jisker tímto zhasne - v dalším kole už způsobí zranění pouze za 12 životů, z toho vidíme, že zůstalo hořet šest jisker, celková hodnota kouzla klesla na 3+5x2=13 magů.)

Pozn.: V původní podobě se o zhasínání jisker rozhodovalo na základě výsledků hodů kostkami na zranění za každou jiskru - Padlo-li na k6 liché číslo, jiskra zhasla, padlo-li sudé, propalovala se dál (v dalším kole se házelo opět, za všechny aktivní jiskry). Pro účely tohoto díla jsem se rozhodl mechanismus trochu zjednodušit.

------------------------------------

Zažehni jiskry
*Scintigniti*

Magenergie: 2 magy za zažehnutou jiskru
Vyvolání: 1 kolo
Dosah: 10 sáhů
Rozsah: 1 tvor
Trvání: ihned

Popis: Zažehne daný počet jisker aktivních na cílovém tvorovi a způsobí zranění ohněm za 2k6+1 za každou jiskru. Jiskry jsou zažehnutím spotřebovány.

(Př. Na tvora z předchozího příkladu, na kterém právě hoří šest jisker o hodnotě 13 magů, je sesláno toto kouzlo za 12 magů, takže zažehne všechny aktivní jiskry, které takto spotřebuje. Cílovému tvorovi je uděleno jednorázové zranění za 12k6+6 životů.)

------------------------------------

Pekelné vzplanutí
*Immeš šeol*

Magenergie: 6 magů za kolo trvání
Dosah: 30 sáhů
Rozsah: 1 tvor
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: dle dodané magenergie

Popis: Každé kolo zraňuje cílového tvora za 1k10+5 životů ohněm.

---------------------------------

Pekelné znamení
*Sigil šeol*

Magenergie: 11 magů
Dosah: dotek
Rozsah: Cílový čtverec/hex + první pásmo
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: do aktivace nebo zaostření vůle

Popis: Magická nástraha, která se aktivuje dotykem cizí bytosti a vytvoří 1+1 pásmo pekelného ohně zraňujícího za 1k10+5 životů / kolo.

--------------------------------------

Pekelná imploze
*Implos šeol*

Magenergie: 30 magů
Dosah: 30 sáhů
Rozsah: cílový čtverec/hex + první pásmo
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: ihned

Popis: Plameny "Pekelného ohně" (viz. pravidlové kouzlo "Pekelný oheň" a výše jmenovaná kouzla "Pekelné vzplanutí" a "Pekelné znamení") hořící v dosahu kouzla jsou "vcucnuty" na cílový čtverec/hex. Tvor na cílovém hexu je jedenkrát zraněn všemi vcucnutými pekelnými plameny (tzn. 6-15ž za plamen). Vcucnuté plameny okamžitě zhasínají.

-------------------------------------------------

Ohnivé meče / Ohnivé štíty
*Mucrae eš* / *Scutae eš*

Magy: 4/8/12 magů za kolo
Dosah: 3 sáhy
Rozsah: (úroveň kouzelníka) cílů
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: dle dodané magenergie

Popis: Jedná se o dvě nezávislá kouzla, z nichž to první obdaří zbraně (pro BTVT) očarovaných bytostí schopností udělit dodatečné zranění magickým ohněm, +1/+2/+3ž na zásah (podle dodané magenergie). Druhé kouzlo potom za 1/2/3 životy zraňuje každého, kdo na očarované bytosti v rámci BTVT zaútočí.

------------------------------------

Pekelná čepel
*Mucro šeol*

Magenergie: 7×X magů
Dosah: dotek
Rozsah: 1 zbraň / projektil
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: do spotřebování nebo zaostření vůle

Popis: Přištích X zásahů očarovanou zbraní způsobí navíc zranění za 1k10+5 ohněm
(Plameny pekelného ohně jsou zde vázány na zbraň a působí pouze jednorázově při zásahu, proto se na ně nevztahuje působení "Pekelné imploze")

-------------------------------------

Ohnivý přesun
*Saltus eš*

Magenergie: 10 magů
Dosah: 10 sáhů
Rozsah: kouzelník
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: ihned

Popis: Kouzelník se v podobě oblaku ohně přesune na cílový hex, každý tvor stojící mu v cestě je zraněn za 1k10+(úroveň čaroděje) životů. Takto může pronikat i skrze otvory větší než 1 coul.

------------------------------------

Dračí dech
*Dragexhal*

Magenergie: 10 / 20 / 30 ... magů
Dosah: 0
Rozsah: kouzelník
Vyvolání: 6 kol
Trvání: 1 den nebo do spotřebování

Popis: Kouzelník získává schopnost jedenkrát během trvání kouzla použít "dračí dech", čímž vychrlí plameny na vzdálenost tří sáhů (pokud prochází přesně styčnou hranou dvou hexů, je na každém z nich šance na zásah 50%, jinak vždy zasáhne všechny tři hexy nejblíže ke spojnici). Způsobuje zranění za 2k6+5 / 4k6+10 / 6k6+15 ... životů. Kouzelník může mít v jednu chvíli aktivní pouze jeden "dračí dech".

-----------------------------------

Plamenný řezák
*Autogenio*

Magenergie: 3 magy za první kolo, 2 za každé další
Dosah: 0
Rozsah: kouzelník
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: dle dodané magenergie

Popis: Z kouzelníkova prstu začne tryskat 10 coulů dlouhý a coul široký intenzivní modrý plamen. Tímto plamenem lze "řezat" rozličné materiály - Za jedno kolo dovede ve své plné délce udělat 1 sáh dlouhý zářez do dřeva, 20 coulů dlouhý zářez do kamene a 4 couly dlouhý zářez do kovu (při řezání tenčích vrstev se možná délka zářezu úměrně zvyšuje). Hořlavé materiály mají šanci vzplanout.

Lze použít i ke zraňování nepřátel v boji tváří v tvář - útok dotekem (viz "Dotyk upíra", tzn. ÚČ = síla pěsti + 1, v kombinaci s čarodějovou holí apod. má působení kouzla formu přídavné útočnosti), při úspěšném doteku zranění za 1k6+1.

--------------------------------

Rozžhavení
*Autopali*

Magenergie: 11 magů / kus + viz níže
Past: Odl ~ 4 + dle dodané magenergie - sféra démona ~ 0
Dosah: 30 sáhů
Rozsah: Dle úvahy kouzelníka
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: 1 kolo + dle dodané magenergie

Popis: Ohnivá obdoba odzbrojení – rozpálí cílové předměty v rukou cíle (zbraně, štíty) a cíl si hází na odolnost, jestli je udrží nebo neudrží. Na rozdíl od odzbrojení zde předmět nevyletí z ruky i několik sáhů daleko, ale cíl ho prostě pustí - předmět však po dobu trvání kouzla zůstává rozpálený a chce-li ho cíl (nebo kdokoliv jiný) znovu sebrat, musí si opět házet proti pasti. Každý pokus o sebrání zraňuje popálením za 1 život, v případě úspěchu proti pasti k tomuto zranění dochází pouze jednou za kolo (pokud kouzlo trvá více kol, hází si cíl proti pasti v každém kole trvání kouzla).

Za příplatek dvou magů lze buď zvýšit past o 1, nebo prodloužit trvání o 1 kolo.

--------------------------------

Vnitřní oheň
*Eš innus*

Magenergie: 10 / 20 / 30 magů za směnu
Dosah: dotek
Rozsah: 1 tvor
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: dle dodané magenergie

Popis: Naplní mysl / životní podstatu příjemce mystickou esencí ohně, která zraňuje mentální / vysávací útočníky za 1k6 / 2k6 / 3k6 ohněm při každém jejich útoku. Působí pouze proti útočníkům, kteří útočí přímo svou tělesnou podstatou nebo myslí. Jedná-li se o nějaký druh útoku, při kterém nedochází k vysávání / pohlcení vlastností a přímému tělesnému / mentálnímu kontaktu, nemá se zranění na útočníka jak přenést.

-----------------------------------

Vějířové kouzlo (nástavba)

Popis: U kruhově-plošných kouzel lze vyjímat výseče podobně jako u vějířových rachejtlí, za cenu 1/4 ceny kouzla na vyjmoutou výseč (výsledná cena se zaokrouhluje nahoru).

------------------------------------------------

Skákavý oheň (nástavba)

Popis: Čaroděj může svá aktivní zraňující ohnivá kouzla cílená na konkrétní cíle nechat přeskočit na nový cíl, pokud ten původní zemře před vypršením trvání kouzla. Kouzlo pak přeskočí hned v okamžiku smrti původního cíle, avšak nemůže takto způsobit zranění častěji, než je dáno popisem kouzla (Např. "Pekelné vzplanutí" v jednom kole svým zahořením zabije nepřítele, a přeskočí na dalšího. Ale protože už v tomto kole zranění způsobilo, způsobí cíli zranění až v dalším kole.).

--------------------------------------------------

Koncentrovaná ohnivá koule (nástavba)

Popis: Čaroděj může zmenšit rozsah ohnivé koule a zvýšit tak její nebezpečnost. Za každá ubraná dvě pásma rozsahu se nebezpečnost zvyšuje o 1 (kouzelník nemusí pásma ubírat po dvou, ale "lichá" ubraná pásma pouze zmenšují rozsah). Za každé ubrané pásmo se zvyšuje cena kouzla o 1 mag.

Příklad: Ohnivá koule, která má dle pravidel kruhový rozsah o průměru 15 sáhů (cílový hex + sedm pásem) a past Obr ~ 7 ~ 2-7 / 11-20, může být zredukována na kruhový rozsah o průměru 3 sáhů (cílový hex + 1 pásmo), čímž past nabude hodnot Obr ~ 10 ~ 2-7 / 11-20 (rozsah snížený o 6 pásem = past zvýšená o 3).

---------------------------------------------------

Poděkování:

Děkuji Ascelle za kouzla "Jiskry", "Ohnivé meče" a "Ohnivý přesun", jakožto i spoluúčast na vyvažování některých kouzel.

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
Počet zobrazených příspěvků: 1-2 / 2
Ikonka uživatele oukej    [pošta] NEW     14:58:24 31.01.2019
Bublající kotel plný žhavých kouzel, která doslova utaví nepřítele. Dobrá práce

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     22:28:47 25.11.2018
Mám tu pro Vás kompilaci ohnivých kouzel, která vznikla na základě mého působení coby ohnivého čaroděje v Ascellině družině - tož tedy dobrou chuť ;-)Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
27 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.34560704231262 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách