www.Dracidoupe.cz
Fórum ¤  Ankety ¤  Chat ¤  Moudrá sova ¤  Soutěž O Hlavu Zlatého Draka ¤  Co je to Dračí Doupě? ¤  Tvůrci a Redakce ¤  Uživatelé ¤  Dračí líheň ¤  Novinky ¤  Čekající díla ¤  Dračí manuál ¤  Otázky a Odpovědi ¤  Vyhledávání ¤  Rekordy a statistiky
Chat
Moudrá sova
Dobrodružství
Hřbitov
Fórum
Články
Rozvoj DrD
Bestiář
Předměty
Kouzelník
Kouzelník
Alchymista
Alchymista
Válečník
Hraničář
Hraničář
Zloděj
Nová povolání
Nové rasy
Dovednosti
Downloady
Galerie
Fotogalerie
Linky
Seznamka
Inzerce

Urči předmět *Tikáj mazdar* 
Příprava na tisk (tisknuto 962x)
Přidáno: 22:44:56 07.12.2010
Magenergie:10 magů
Dosah:
Rozsah:1 předmět
Vyvolání:1 kolo
Trvání:
Skupina:Poznávací magie
Autor: Ascella
Průměrné hodnocení:4.33
Popis:Jméno kouzla: Urči předmět Kouzelná slova: Tikáj mazdar Magenergie: 10+(X x úroveň očarování) Dosah: dotyk Rozsah: 1 předmět Vyvolání: 1 kolo Trvání: ihned

Možnosti určování předmětů v Dračím doupěti jsou velmi omezené. Toto kouzlo usnadní život dobrodruhům, kteří nacházejí zajímavé či jim neznámé předměty, chtějí ověřit, zda je předmět magický jinak než alchymistovým zřením magenergie, v neposlední řadě ušetří až tisíce zlatých na určení pomocí dotazů sférám.
Kouzlo se hodí zejména družinám, které nemají theurga, těm, které jej mají může usnadnit práci.

Po seslání kouzelník získá povědomí o užitečných vlastnostech předmětu (druh očarování, zvláštní schopnosti). Na rozdíl od sfér se nedozví nic o historii předmětu (kdo meč držel v ruce, když probodával ministra, kdo jej ukoval, že visel celé desítky let jako trofej na zdi…).

Princip kouzla vychází z existence sfér nebo jiné informační roviny světa. Kouzelník pomocí modulovaného výtrysku magenergie vytrhne znalost ze sfér. Oproti theurgickým metodám žádostí je kouzlo násilné a hrubé, nezabývá se podstatou sfér, pouze bere. Kouzelník ani nemusí o jejich existenci vědět, rozhodně nijak nemůže určit, ze které sféry informaci kouzlo vezme.
Odlišným principem může být předpoklad, že předmět nese informaci o sobě sám, pak odpadá níže popsané.

Kouzelník dokáže informaci vytrhnout ze sféry nejvýše rovné polovině své úrovně. Kouzlo se nejprve pokouší získat znalost postupně z nižších sfér, pokračuje až k nejvyšší kouzelníkovi dostupné. Ve sféře, kde požadovaná informace o předmětu je, se zastaví.

Nepovinné pravidlo je o souboji vůle sesílajícího kouzelníka a sféry, ze které bere. I při úspěšném seslání a správně zvoleném množství sesílací magenergie musí kouzelník projevit odhodlání informaci získat. Jedná se o past Char+Int ~ pořadové číslo sféry*2. (Nejlepší elfí kouzelník dokáže zcela bezpečně určit předmět za pomoci nejvýše páté sféry, zcela nedostupná je pro něj desátá sféra, průměrný lidský kouzelník bezpečně využije třetí, nedostupná je pro něj osmá).

Někteří mistři učí toto kouzlo jako EU namísto PO, jejich pojetí je skutečný proud energie, který informaci rve sférám.

Nakonec je nutno podotknout, že theurgové kladných charakterů z určování předmětů tímto kouzlem nejsou nadšeni, pokud vědí něco o jeho principech, nebo jim přímo sféry dají na vědomí, že je něco špatně. Mohou takto vzniknout spory čarodějských gild s theurgy, třeba i konflikty světového významu. Záleží na PJ, jak k magii a politice svého světa přistupuje, jaké má existence tohoto kouzla následky (ale takové následky by měla mít i „neetická“ kouzla jako čtení myšlenek, celý princip podrobování, hyperprostor atdatd.)

Po seslání kouzla informace o předmětu dále ve sférách zůstává.

Určení magenergie

Magenergie potřebná pro určení předmětu je odlišná podle jeho typu (původu).

Obyčejné předměty

Zcela nemagické, ale například cizokrajné zbraně (v družině není válečník, který by odhadl jejich sílu, tedy musí posloužit kouzelník), hračky, skládačky, zrcadla… předměty, které družina potřebuje určit, zda jsou magické. Kouzelník zjistí sílu zbraní, kvalitu brnění, u ostatních předmětů jen to, že nejsou nikterak magické, nemají žádné zvláštní schopnosti.

10 + (pořadové číslo sféry v níž se informace o předmětu nachází) magů

Běžné alchymistické zboží

Sem spadají veškeré předměty alchymistické produkce neobsahující démona (runu či cokoli jiného činící je trvalými) – lektvary, jedy, výbušniny, talismany, svitky, bumerangová hvězdice, píšťalka …

10+(2x úroveň očarování) magů

Úroveň očarování získáme součtem surovin a magenergie potřebných na výrobu, kdy za každých načatých 20 úroveň vzroste o 1.
Např. pro určení jedu Melenova pomsta, který stojí 1 mag a 60 surovin, potřebuje čaroděj vložit do kouzla 10+(2*4)=18 magů. (Což je poněkud drahé, ale pořád platí, že určování je nadstandard).

Předměty obsahující démona

10+(3x úroveň očarování) magů

U předmětů z PPZ se postupuje při určení úrovně obdobně jako u alchymistického zboží s rozdílem, že úroveň stoupá za každých načatých 40(surovin+magů), tedy určení např. Pytle beztíže přijde na 10+(3x(190/40))=10+(3x5)=25magů.

U předmětů vytvořených pokročilými theurgy je úroveň očarování rovna dvojnásobku úrovně démona. Tedy kouzelný meč s útočným démonem +2 kouzelník určí za 10+(3x4)=22magů.

Artefakty

Zde záleží na PJ, zda běžným kouzlem povolí určování tak mocných předmětů. Něco by se každopádně kouzelník dozvědět měl (neurčím to = je to artefakt), nicméně napovědět o moci předmětu mohou něco i velmi značné magické nároky.

10+(8x úroveň očarování) magů

Za úroveň očarování se opět bere dvojnásobek úrovně zakletého démona.

Neobvyklé magické předměty

Předměty netheurgického původu dané specifiky světa, v případě že existují současně s theurgickou produkcí – různé šamanské pomůcky, runy, přírodní magie, otisk duše nositele, materie, posvěcené předměty kněžstvy/božstvy…

10+(4x úroveň očarování) magů

Úroveň stanovuje PJ dle své představy o moci předmětu či svých vlastních pravidel pro tvorbu takových předmětů.
Např. Hraničářův šíp - stejnojmenné kouzlo v rubrice Hraničářská kouzla, které může vytvořit i trvalé šípy za pomoci druidovy magenergie.. Úroveň očarování stoupá o 1 za každé načaté 3 magy, za jejichž pomoci šíp vznikl. Tedy šíp seslaný za 7 magů má úroveň 3 a kouzelník potřebuje 10+(4x3)=22 magů aby zjistil, co tento šíp umí. (Což je opravdu hodně, ale opět podotýkám, že určování je nadstandard, kdo chce vědět, musí zaplatit. Nic ovšem nebrání kouzelníkovi se předměty zabývat v dobu, kdy cestuje a domnívá se, že na užitečnější věci magenergii nepotřebuje atd.).

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
Počet zobrazených příspěvků: 1-4 / 4
Ikonka uživatele UnknowN    [pošta]      0:42:40 03.10.2013
Daruj hlas
*Stimmespendier*

Magenergie: 3 magy za první kolo, 2 magy za každé další
Dosah: 5 sáhů
Rozsah: 1 inteligentní bytost
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: dle dodané magenergie
Obor: PO+MA

Popis:

Toto umožňuje darovat hlas čemukoliv a komukoliv, kdo sám o sobě nemůže nahlas promluvit, ale přesto má co říct - vězni s vyříznutými jazyky, astrální bytosti jinak schopné dorozumívat se pouze telepaticky nebo skrze médium, kouzelničtí přítelíčci... Kouzlo nejprve rozpoznává myšlenky, které si cílová inteligence přeje sdělit, a potom s pomocí své materiální složky vytváří efekt hlasu, promlouvajícího jazykem, jaký určí kouzelník. Očarovaná bytost má tento hlas plně pod svou kontrolou - je si vědoma, že její sdělení jsou okamžitě tímto kouzlem tlumočena, a je jenom na ní, jestli možnost mluvit nahlas využije, nebo jestli své myšlenky nevysloví (kouzlo nereaguje na "soukromé" myšlenky).

Takto dovede kouzlo reagovat i na druhotné fromy komunikace ve formě textu, symbolů, nebo abstraktních vyobrazení - při seslání na takový objekt začne kouzlo například "předčítat" příslušný text, a to s právě takovou intonací a hlasovým zabarvením, jaké měl autor při tvorbě na mysli (kouzlo prostě slovně vyjádří všechno, co chtěl autor daným objektem vědomě sdělit - podvědomá sdělení, soukromé myšlenky apod. kouzlo nepřekládá).

Na první pohled by se mohlo zdát, že toto kouzlo se v mnohém podobá kouzlu "Tlumočník" (viz PPE). Zatímco "Tlumočník" je ale toliko "poznávací" kouzlo, a tudíž je logické se domnívat, že cíl "Tlumočníka" musí být sám fyzicky schopen mluvit, "Daruj hlas" umožní komunikaci i tam, kde jakýkoliv fyzický aparát chybí, nebo je natolik neobvyklý, že se pro účely "Tlumočníka" nedá použít.

Ikonka uživatele prokletý Dilvish    [pošta]      11:39:02 14.12.2010
Vidím to trochu opačně. Nápad je triviálně obšlehlý z D&D, nicméně přehledně a užitečně sepsaný.
Navíc se mi líbí určité naznačení alternativ sférického mechanismu pro méně theurgicky zaměřené PJ a jejich světy. Chyby ani nesrovnalosti žádné.

Ikonka uživatele Fafrin    [pošta]      21:45:01 08.12.2010
Ano, toto je věck, která v DrD rozhodně chybí. Již dlouho se zaobírám myšlenkou nějakého kouzla "identifikace". Nicméně ještě jsem tak neučinil. Ona i alchymistichá schopnost identifikace je neuvěřitelně slabá, nejlepším identifikátorem předmětů jsou tak defacto válečníci.
Kouzlo samotné je velmi dobře zpracované, avšak jeho mechanika ani komplikovanost se mi příliš nelíbí. Předpokládal bych, že právě informace netýkající se historie původu, ale pouze reálných vlastností předmětu budou v předmětu samotném. Samozřejmě je zásadní rozdíl mezi informací Předmět umí seslat ohnivou kouli a Předmět umí seslat ohnivou kouli na povel "Pal!" Nicméně to první bych kouzelníkům určitě umožnil zjistit bez nahlížení do sfér.
V případě kouzelných předmětů s démonem bych pak považoval za rozumější vlastnosti předmětu zjistit od nich :)
Cena se mi zdá vysoká, a hlavně její určování komplikované. Odpovídá však zhruba mechanice kouzla, takže je to v pořádku.
Mám pocit, že hvězdice bumerang (vracející se hvězdice) patří ke kouzlům s démonem, a tedy je jako případ uvedena špatně.

Ikonka uživatele Dakeyras    [pošta]      10:28:42 08.12.2010
Podle mě je toto kouzlo zbytečně komplikované. Má výbornou myšlenku ,to se musí uznat a sám jsem nad něčím přemýšlel takže moje kritika bude asi výčtem toho co bych já udělal jinak, tak snad neurazím.
1) nepletl bych do toho sféry. Jde prostě o poznávací obor a nepotřebuje sféry, stejně jakékoliv jiné kouzlo z PO
2) rozdílné ceny mg - ani ty bych nedával. Prostě bych zvolil cenu takovou, aby když půjde o obyčejnou věc tak bude zbytečně vyplýtvaná magenergie ze které se doví jen staty. Z magické i co umí magického.Aktuality

Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo
--
5 přihlášených uživatelů.
uživatelů je na chatu.


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold

Novinky
Fórum ¤  Chat ¤  Moudrá sova ¤  Soutěž O Hlavu Zlatého Draka ¤  Co je to Dračí Doupě? ¤  Tvůrci a Redakce ¤  Uživatelé ¤  Dračí líheň ¤  Novinky ¤  Čekající díla ¤  Dračí manuál

Vygenerováno za 0.38207101821899 sekund.
© 2001-2007 Almad, James Timqui a Tomash, design © 2001 by Lightbringer.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.