www.Dracidoupe.cz


Kouzla


Mimoriadne Mocná Mágia - Priezračné Poznanie *-* 
Příprava na tisk (tisknuto 641x)
Přidáno: 21:39:04 18.03.2009
Magenergie:
Dosah:
Rozsah: 
Vyvolání:
Trvání:
Skupina:Poznávací magie
Autor: Alden Nahlilairon
Průměrné hodnocení:4.55
Popis:

Mimoriadne mocná mágia

Časť IV.

Priezračné poznanie

Oko zrenia

Ayaloos gehaar

Magenergia 35 (75) magov
Vyvolanie 20 kôl
Trvanie 10 smien
Dosah 50 kilometrov
Rozsah Kruh s priemerom od 10 do 150 metrov
Pasca -

„Po celé veky, od pádu Druhej ríše až po štvrtú bitku o Avalon, som bol jedným z najmocnejších na Nistare. Začínal som ako theurg, ale časom som dosiahol majstrovstva v mnohých odvetviach. A keď som sa niečo naučil, tak je to to, že najväčšiu cenu majú informácie.

Bitky vyhrané napriek obrovskej presile nepriateľa, úspešné prevraty, porážky mocných bytostí, dokonca aj samotných bohov... to všetko je možné, ak máte v ten pravý čas tú správnu informáciu.

Spôsobov, ako informácie získať je mnoho, každé jedno odvetvie ľudskej činnosti má aspoň jeden. A najlepšími z najlepších sú theurgovia. A hneď po nich kúzelníci. Zvlášť, ak je ich prirodzená schopnosť získavať informácie obmedzená a musia sa spoliehať na svojich kúzelníckych priateľov. Ako napríklad Narion Slepý, posledný Veľký Mág Druhého Avalonu.“

Aquarčan

Toto kúzlo je zvlášť obľúbené medzi kúzelníkmi, ktorí žijú osamote a nechcú byť rušení. Ide totiž o sledovacie kúzlo, kúzelník si sedí v pohodlí svojej veže a sleduje postavy, ktoré o tom nemusia mať ani tušenia.

Ak je kúzlo zoslané s magenergiou 35 magov, kúzelník uvidí len obraz, ak s magenergiou 75 magov, bude aj počuť rozhovor (hlasitosť bude asi taká, akoby stál tam, kde sa zdá, že je obraz).

Oko zrenia má však aj niekoľko obmedzení a nevýhod. V prvom rade nie je schopné nahradiť akýkoľvek zdroj svetla, takže ak je miesto, na ktoré sa kúzelník chce pozrieť neosvetlené, nič neuvidí.

Ako teda kúzlo funguje? Kúzelník sa musí posadiť pred predmet s lesklým povrchom o priemere aspoň 30 cm (voda, zrkadlo, krištáľová guľa,...) a po celú dobu zosielania sa ho dotýkať. Keď kúzlo zošle, objaví sa na danom premete obraz miesta, ktoré určil pri zosielaní pri pohľade buď z vrchu, alebo pod 45 stupňovým uhlom. Miesto, ktoré chce kúzelník sledovať môže určiť ľubovoľným spôsobom (to znamená napríklad „osamelý platan na kopci pri zrúcanine“, „10 kilometrov na juhu a 20 kilometrov na západe od mojej veže“ a tak ďalej), keď ho ale raz určí, môže s pohľadom kúzla pohnúť rýchlosťou maximálne 10 km/h (6 siahov za kolo, 1,3 míle za smenu). Ďalej môže obraz buď priblížiť alebo oddialiť, pričom záber obrazu môže byť od 10 do 150 siahov. Rozšírenie alebo zúženie záberu o 10 siahov trvá jedno kolo. Ak sa kúzelník počas trvania kúzla od obrazu vzdiali, obraz sa zastaví na poslednom mieste, na ktoré sa pozeral a kúzelník sa k nemu bude môcť vrátiť. Ktokoľvek iný obraz síce uvidí, ale nebude s to s ním pohnúť.

Aké prostriedky sa dajú použiť proti tomuto kúzlu? Je ich niekoľko. Jedným z nich je vlastnenie väčšieho množstva istého vzácneho materiálu (akého a koľko presne, to už je na svete, ak ako základ použijeme Tolkiena, tak asi kilo mithrilu). Potom je najbližšie možné priblíženie 50 siahov (čomu zodpovedá aj hlasitosť). V prípade naozaj veľkého množstva tohto materiálu (cela, ktorej steny sú z 5% zliatiny mithrilu a železa), je kúzlo znemožnené úplne.

Ak je kúzlo použité na miesto pod vplyvom akéhokoľvek ochranného kúzla (Zastav mágiu ale aj Ochrana pred šípmi), je to, čo sa deje na tomto mieste videné ako cez špinavé sklo a zvuk je silne zašumený.

Ak sa kúzlo použije na zónu chránenú démonom proti kúzlam, postupuje sa, ako by na danom mieste bola absolútna tma (v prípade zoslania kúzla s modifikáciou pre zvuk bude rozumieť asi každému tretiemu slovu).


-Môže kúzelník pri verzii so zvukom zvuk vypnúť ak ho začne rušiť? (Shadowmage)

Nie, ak je zvuk raz zapnutý, tak sa vypnúť nedá (treba zrušiť celé kúzlo podľa pravidla v PPZ o rušení vlastných kúzel). Je ale dosť možné, že nejaký mocnejší mág, ktorý na toto doplatil, vynájde vylepšenú verziu.

Dračia línia

Dragar ilir

Magenergia 20 za 5 km polomeru
Vyvolanie 10 kôl
Trvanie -
Dosah Podľa magenergie
Rozsah Podľa magenergie
Pasca -

„Po celom svete sa povaľuje moc. Nie je zlatá žila v nepreskúmaných oblastiach zdrojom moci? Nie sú ukryté artefakty theurgov, či samotných bohov, mocou? Nie je dobre brániteľná skala na rieke, ako stvorená pre hrad, tiež zdrojom moci? Moc sa povaľuje po svete, stačí len natiahnuť ruku a vziať si ju.

A neinak je tomu aj s mágiou. Magické pole, ktoré obklopuje povrch (a nie len ten) Nistaru, má svoje vlastné rudné žily magickej moci, svoje vlastné dobre brániteľné pomyselné bralá.

A tiež stačí len natiahnuť ruku a vziať si túto moc. Len musíte vedieť, kde hľadať.“

Aquarčan

Svet je popretkávaný líniami, pozdĺž ktorých sa pohybujú magické prúdy. Týmto líniám sa hovorí „dračie“, a na miestach kde sa pretínajú vznikajú miesta, ktoré sú omnoho magickejšie ako čokoľvek, čo človek pozná, azda s výnimkou sfér. Či už toto platí aj vo vašom svete alebo nie je jedno. Ak ale máte niečo na spôsob Magických kruhov z DrD PPE-PJ, alebo na spôsob magických anomálií Asterionu, toto kúzlo je mimoriadne užitočné. Vie ich totiž nie len nájsť, ale aj približne určiť, aký majú účinok.

Kúzlo má dosah podľa magenergie a je schopné nájsť iba jednu anomáliu (ako budeme takýmto miestam hovoriť, nemajú nič spoločné s kúzlom „Anomália“ v MMM ČČ, ktoré som vymyslel). Ktorá to bude závisí od viacerých faktorov.

Kúzlo väčšinou nájde najbližšiu anomáliu, ale ak je rozdiel vzdialeností kúzelníka od najbližšej anomálie a druhej najbližšej menší ako 15 kilometrov, nájde kúzlo tú silnejšiu.

Čo sa týka informácií ktoré kúzelník získa, budú pomerne kusé. Dozvie sa, aký asi môže mať anomália efekt (sťažuje zosielanie nejakého typu kúziel, načerpá tam viac magenergie,...) a akú má zhruba silu (malú - strednú - veľkú). Ak padne pri vyvolaní kúzla totálny úspech, dozvie sa kúzelník aj približné číselné hodnoty (zaokrúhlené na desiatky alebo celé čísla, napríklad 2 krát viac magenergie(v skutočnosti jeden a pol násobok), 10% postih k zoslaniu (skutočný 13%)).


-Má niečo kúzlo (resp. línie) spoločné s drakmi? Sú draci schopní línie vycítiť? (Shadowmage)

Hm, to záleží od PJa. Názov som zobral z nášho sveta, asi ste už počuli o geopatogénnych zónach (aspoň z Ranče u Zelené sedmy ;-), tým sa niekedy hovorí dračie línie (používa sa aj „ley lines“). Ako sa to prejaví vo svete DrD je otázne, na Nistare, kde sa kúzlo vynašlo, ale draci patria k tým mocnejším a pre bežných ľudí sú tajomní (ale je ich vidno predsa len častejšie ako jednorožcov, ktorý sú stále zalezení pod vodou a fénixov, ktorých je dokopy pár tisíc), presne ako magické anomálie. Tak teda vznikol názov kúzla.


-Vycíti kúzlo aj pohybujúce sa anomálie? (Shadowmage)

Áno, pri úspechu sa kúzelník dozvie dodatočne len to, že anomália sa pohybuje, pri totálnom úspechu aj to, akým smerom a ako asi rýchlo (ako kôň, chodec,...).


-Nájde kúzlo magické bytosti? (Shadowmage)

Nie. Nejde tu ani tak o kvantitu mágie (tá môže byť niekedy značná aj pri bytostiach), ale o kvalitu. Mágia, ktorú majú k dispozícii tvory má trochu inú podstatu, ako magické pole sveta. Ak je to vo vašom svete inak, potom odporúčam kúzlo nepovoliť, dalo by sa zneužiť napríklad na nachádzanie drakov. Alebo ho prerobiť.

Kladivo na mágov

Malleus magificarum

Magenergia 2 magy za 100 metrov
Vyvolanie 1 kolo
Trvanie 3 smeny
Dosah Podľa magenergie
Rozsah 1 mág
Pasca Roz~5~0

„História je popretkávaná nitkami jedného vzťahu, ktorý existoval už od počiatku života a, kto vie, možno už od počiatku samotného času. Je to vzťah lovca a koristi. Ja ho poznám veľmi dobre, veď sama som lovcom v noci, číhajúcim na svoju korisť. A po toľkých rokoch už veľmi dobre viem, že z koristi sa niekedy môže stať lovec. Častejšie, ako si myslíte, a oveľa častejšie, ako by vám bolo príjemné. Teda ak ste lovec.

Mágovia boli vďaka svojej schopnosti bojovať na obrovské vzdialenosti dlhým časom tým, komu prislúchal titul najlepšieho lovca. Ale potom prišiel Narion Slepec.

A z lovca sa stala korisť.“

Emeria

Toto kúzlo je odvetou čarodejníkov proti mágovej schopnosti mentálneho súboja a podrobovania. Napriek svojmu názvu nie je až tak deštruktívne, ale má jednu obrovskú výhodu, je schopné skryť kúzelníkovu polohu pred útočiacim mágom.

Kúzlo je možné zoslať len ak na zosielajúceho kúzelníka bol podniknutý mentálny útok alebo útok podrobovaním v posledných 5 kolách. Kúzelník vynaloží istú magenergiu, a ak je tá dostatočná na vzdialenosť, ktorá kúzelníka a útočiaceho mága delí, musí si mág hodiť proti pasci. Ak neuspeje, kúzlo naňho pôsobí.

Vlastné kúzlo má dva efekty. Za prvé, zraní mága za 1 život za každých celých 100 metrov na ktoré by magenergia kúzla stačila, za druhé znemožní po dobu 3 smien započatie mentálneho súboja a/alebo podrobovania kúzelníka, ktorý toto kúzlo zoslal.

Druhým efektom je zatajenie zosielateľovej pozície, ktoré funguje na princípe vychýlenia mágovho povedomia o polohe nepriateľa. Mág bude mať pocit, že vie, kde je jeho protivník, ale ak sa pokúsi zaútočiť, bude mať pocit, akoby bola daná osoba imúnna voči podrobovaniu/mentálnemu útoku. Ak sa ju pokúsi nájsť iným spôsobom, zistí, že na tom mieste vôbec nie je. Ak odhalí správnu polohu, bude toto kúzlo jeho zacielenie na zosielateľa naďalej vychyľovať a to až po dobu 3 smien. Po ich uplynutí platia klasické pravidlá pre podrobovanie a mentálny útok, vrátane nutnosti poznania správnej polohy cieľa s istou presnosťou. Správnu polohu pritom musí mág určiť znova, ak tak už neurobil.

Posledná zvláštnosť tohto kúzla je, že je ťažšie ho zoslať, ak je mág na dosluch zosielateľa a vidí ho. V tom prípade má mág bonus v hode proti pasci +5, ak dokonca toto kúzlo sám ovláda, tak +9.

Vnímavosť

Vazut

Magenergia 25 magov za smenu
Vyvolanie 1 smenu
Trvanie Podľa magenergie
Dosah Dohľad
Rozsah 1 tvor
Pasca Roz~10~0

„Múdry muž raz povedal: Načo sú svetlá, fakle a okuliare tomu, kto zatvára oči, aby nevidel? Ako starnem, stále viac a viac chápem, a oceňujem, hlbokú pravdu tohto úslovia. Na to, aby som prezrel som najprv musel stratiť zrak v bitke o Hviezdnu citadelu.

Od tej doby som bol slepým kúzelníkom, ktorý mal tak málo využitia. Nikto ma nechcel zobrať na výpravu, nikto so mnou nerátal. Nie snáď preto, lebo by som v ich očiach stratil na váhe, chceli ma len chrániť. Mňa ale ich ochrana, všadeprítomná a všeobímajúca , ubíjala. A tak som sa rozhodol, že s tým niečo urobím. Rozhodol som sa vynájsť kúzlo, ktoré by mi pomohlo, a aj som uspel, ale aj tak si myslím, že mojím najväčším prínosom nebolo kúzlo, ale písmo, ktoré som vynašiel, aby som si mohol viesť záznamy.“

Narion Slepý, zvaný aj Slepec

Asi každý už počul príbeh o vnímavých detektívoch, ktorí boli schopní zistiť o človeku obrovské množstvo informácií jediným pohľadom. Tieto príbehy počuli aj kúzelníci, ktorí sa zaoberali poznávacou mágiou, a ako to už u kúzelníkov býva, nedali si pokoja, kým niečo nevymysleli.

Kúzlo je v podstate schopné vypichnúť dôležité a podstatné detaily v správaní živých bytostí (či už o ich prítomnosti na danom mieste kúzelník vie, alebo nie, dajú sa ním teda odhaliť napríklad zamaskovaní hraničiari a zlodeji) a interpretovať ich. Takto je možné zistiť mnohé nepodstatné (krčmár mal kedysi nehodu na voze a odvtedy trochu napadá na ľavú nohu) ale aj dôležité (ten kováč má nejako podozrivo vytrénované svaly na pravej ruke, asi bol šermiarom) informácie. Čo presne kúzelník zistí záleží na jeho vedomostiach (ak má v družine šermiara, tak toho zistí o tom kováčovi asi viac, ako keď o šerme nemá ani zdania) a na rozhodnutí PJa, vždy by ale mal čosi odhaliť.

Ako to prebieha pravidlovo? Kúzelník zošle kúzlo a počas jeho trvania má túto zvýšenú vnímavosť. Teoreticky by si PJ mal vždy, keď pozoruje novú osobu, alebo keď sa pokúša o cielené pozorovanie určitej oblasti tela (napríklad ak pri rozhovore pozoruje, kam sa opytovaný pozerá a podľa toho sa pokúša určiť, či klame), hodiť proti pasci v popise kúzla, prakticky sa ale oplatí hádzať len ak je šanca na neúspech. V prípade totálneho úspechu sa kúzelník dozvie niečo naviac, v prípade úspechu platia bežné pravidlá, ak neuspeje, dozvie sa niečo veľmi málo podstatné a v prípade fatálneho neúspechu sa dozvie nejakú hlúposť.

Pasca sa samozrejme môže meniť a to najmä v závislosti na tom, proti komu sa pokúša kúzelník kúzlo použiť. Ak je daná osoba zbehlá v klamaní a pretvárke, mal by kúzelník mať proti pasci postih od -1 do -4 (zlodej by mal asi -1, lupič -2, sicco -4, mág -3) v závislosti na povahe danej osoby a okolnostiach.

Ak čarodej s pomocou kúzla vidí nejaké kúzlo, ktoré nepozná (platí aj pre ostatné povolanie, napr. šermiar vidí novú fintu atp.), má pri pokuse o jeho vymyslenie bonus +30%.


-Kováč má svaly na ruke vypracované aj bez šermu. Prečo je v príklade? (Shadowmage)

Áno, má, ale inak ako šermiar. Rozdiel je tak nepatrný, že sa nedá zbadať. Teda ak si nepomôžete nejakým kúzlom, že áno. ;-)


-Ako je to u mágiou pozmenených bytostiach? (Shadowmage)

Tu je to nejasné, ale PJ by mal mať na zreteli, že Vnímavosť je schopná si všimnúť nezrovnalosti pri živých bytostiach, ktoré existujú, aj keď nepatrné, fyzicky. Ak teda pôjde napríklad o Metamorfózu, kúzelníkovi môže byť podozrivé, že kroll si neustále ohmatáva uši, ale na to, že je to premenený elf, ktorému sú tie ušiská nepríjemné, sám od seba nepríde. Môže akurát tak zistiť, že krollovi sú vlastné uši nepohodlné.


-Je kúzlo obmedzené len na vizuálne podnety? (Hamster)

Kúzlo je obmedzené na správanie sa živých tvorov, vizuálne vnemy používam len ako príklad, pretože sú názornejšie ako, povedzme, intonácia (tá so popisuje len veľmi ťažko). Kúzelník teda je schopný všimnúť si aj to, že niekto, kto je oblečený ako miestny má cudzí prízvuk a podobne.

Pravý pohľad

Veritas visus

Magenergia 10 a viac magov
Vyvolanie 4 kolá
Trvanie 2 smeny
Dosah 0
Rozsah 1 tvor
Pasca Roz~4~0

„Vidieť veci také aké sú. To sa mi podarilo až po tom, čo som svoj zrak stratil, a tak som sa pokúšal, dlhé roky som sa pokúšal, nájsť kúzlo, ktoré by mi umožnilo vidieť veci okolo seba v ich pravej podobe.

Napriek svojej moci a svojím schopnostiam som neuspel, azda preto, že som nevedel, o čo presne sa pokúšam. Ale z mojej práce predsa len čosi vzišlo. Nie je to kúzlo, ktoré by som mohlo použiť ja sám, keďže moje oči sú už dávno slepé, oslepené ostrím meča, ale aspoň pre tých šťastnejších prinesie Pravý pohľad niečo užitočné.

Aj keď, ste vy, s vašim zrakom, tak obmedzeným zmyslom, naozaj tí šťastnejší?“

Narion Slepý

(Poznámka: V texte kúzla sa slovom „nevidený“ myslí akýkoľvek tvor neviditeľný od prírody, teda aj (ale nie len) beštia s názvom Nevidený z pravidiel)

Pravý pohľad je skutočným tŕňom v oku (alebo inej časti tela) iluzionistom, nevideným a tvorom, ktorý sa pokúšajú niečo maskovať všeobecne. Ako už napovedá názov, kúzlo pozmeňuje zrak zosielateľa, a to zásadným spôsobom. Kúzelník je schopný vidieť neviditeľných a nevidených, má nezanedbateľný bonus proti pasci voči ilúziám a je dokonca aj imúnny proti prírodným úkazom na báze ilúzií, ako napríklad fatamorgána.

Základná magenergia kúzla je 10 magov. Za túto magenergiu získa kúzelník imunitu proti prírodným ilúziám a bonus +2 v hode proti pasci na iluzionistickú mágiu. Za každé ďalšie 4 magy sa tento bonus zväčší o 1. Ak kúzelník chce, aby videl nevidených, musí vynaložiť ďalších 8 magov a ak chce vidieť aj neviditeľných, musí priplatiť ďalších 13 magov navrch. Pravý pohľad so všetkými vedľajšími efektmi a základným bonusom +2 proti pasci stojí 31(=10+8+13) magov.

Proti pasci v popise si kúzelník (resp. za kúzelníka PJ) hádže v prípade, ak narazí na tvora, na ktorého bola zoslaná neviditeľnosť alebo na nevideného. V týchto prípadoch kúzelník daného tvora uvidí len vtedy ak uspeje. Ako úroveň súpera sa berie úroveň toho, kto kúzlo Neviditeľnosť zoslal (či už to bol kúzelník, alebo démon)/životaschopnosť nevideného.

Ak kúzelník uspeje v ktoromkoľvek hode proti pasci, nie len že vidí daného tvora/prehliadol danú ilúziu, ale uvedomuje si aj, že daný tvor je neviditeľný/že tam je ilúzia (a aj ju vidí, aj keď veľmi priesvitnú).


-Ako vlastne vyzerá nevidený (ten z pravidiel)? (Shadowmage)

Ako chce PJ. Podobná diskusia sa rozbehla, ak sa nemýlim v Predmetoch pri Shadowmageovom Zrkadle, ja k tomu poviem len toľko, že u mňa sú nevidený, ak ich niekto zbaví neviditeľnosti, vidieť iba ako odštiepky hmly.


-Odhalí kúzlo aj maskovanie a mimikry? (Shadowmage)

Nie, nie sú to ilúzie v pravom slova zmysle. Napríklad takého chameleóna vidíte, len si to neuvedomujete. Na tieto účely slúži Vnímavosť.


-Existuje horná hranica, po ktorú si môžem zvyšovať bonus proti ilúziám? (Hamster)

Nie, závisí to len od maximálnej magenergie. Na druhej strane si kúzelník musí veľmi dobre rozmyslieť, koľko do kúzla vrazí, darmo bude vidieť, že tam nie je podlaha, ale diera, keď ho zabije každá vyššia hrôza, lebo nebude mať magy na dosť bielych striel.

Prenikavý zrak

Gennembore synsevne

Magenergia 15 magov za stupeň
Vyvolanie 2 kolá
Trvanie 1 smena
Dosah 0
Rozsah 1 tvor
Pasca Roz~4+(magenegia/20)~0

„Ako sa vy, ľudia, spoliehate na zrak! A ako závidíte a bojíte sa každého, koho zrak je iný, možno lepší, možno aj horší, ale iný. A pritom si to ani neuvedomujete, kým svoj vlastný zrak nestratíte. Tak, ako Narion.

Hádam by sa dalo povedať, že po tom, ako oslepol sa stal priam posadnutým kúzlami, ktoré majú čo dočinenia so zrakom, Cudzie oči, Sovie oči, Orlie oči, to všetko sú jeho kúzla. A potom je tu, samozrejme, Prenikavý zrak.“

Emeria

Prenikavý zrak, podobne ako Pravý pohľad, ovplyvňuje zrakový aparát zosielateľa a prepožičiava mu dodatočné schopnosti. V tomto prípade ide o schopnosť akéhosi „rentgenového“ zraku, ktorý nie len že dokáže prenikať pevnými materiálmi ako napríklad stena, ale dokáže aj preniknúť cez ľudské telo a pomôcť napríklad pri určovaní diagnózy.

Naviac je Prenikavý zrak schopný dodať akési obrysové videnie (to znamená obrysy predmetov v dvoch farbách, väčšinou čiernej a bielej, ako príklad môžem uviesť film „Čiernočierna tma“ a Riddickove vyleštené oči alebo modro-čierny efekt kúzla nightvision v Elder scrolls IV: Oblivion) aj v absolútnej tme, takže je možné prezrieť si ním do istej miery aj neosvetlené podzemné priestory (na rozdiel od Oka zrenia).

Sila kúzla je určená jeho stupňom. Základné kúzlo zoslané za 15 magov má stupeň jedna, za každých ďalších 15 magov sa stupeň o jedna zdvihne. Ak chce kúzelník, aby mu kúzlo prepožičalo aj už spomínané obrysové videnie, musí vynaložiť dodatočných 15 magov, ktoré sa však nezapočítajú do zvýšenia stupňa.

A do akej vzdialenosti je kúzlo schopné prenikať? Výpočet je jednoduchý, vezmite stupeň kúzla a nájdite príslušný riadok v hraničiarovej tabuľke telepatie. Základná vzdialenosť je vzdialenosť, po ktorú bude kúzlo účinkovať bez akýchkoľvek prekážok (v tom prípade má zmysel zaoberať sa ňou len pri nočnom videní), stĺpce skrátenia ukazujú, ako sa skráti dosah zraku, keď bude prechádzať cez jednotlivé materiály (ako vidno, kúzlo na 1. stupni je schopné prehliadnuť cez meter kovu, ale za ním už nič neuvidí. Ak by kovu bolo len 99 cm, dovidel by zosielateľ ešte meter za kov). Ak pohľad prechádza cez živého tvora, používa sa stĺpec pre kov, ak cez rastlinu, tak stĺpec pre drevo.

Kúzlo je možné oklamať magickými predmetmi a mágiou všeobecne, magické pole totiž s pohľadom interferuje a magické predmety a bariéry sa javia ako nepriehľadné čierno-fialové objekty. Ak je zosielateľ kúzla dostatočne skúsený, má šancu, že cez ne prehliadne, vyjadrenou hodom proti pasci (úroveň oproti ktorej sa porovnáva zosielateľova je buď úroveň zosielateľa blokujúceho kúzla alebo sféra blokujúceho démona, v sporných prípadoch rozhoduje PJ).


-Ako to funguje u magicky aktívnych postáv? (Shadowmage)

Opäť záleží od sveta a PJa. Môžem len uviesť príklad z Nistaru. Magicky aktívne osoby tu síce majú okolo seba mágiu, tá ale splýva s ich prirodzenou aurou (ktorú má každý) a aura ju riadi (tak vlastne prebieha zosielanie kúziel). Ak teda kúzelník bude chcieť zostať nepozorovaný, kúzlo cez neho neprehliadne, inak to bude možné (aj keď je kúzelník v bezvedomí). Vysvetlenie prečo to tak je by bolo nad rámec tohto diela a rubriky.


-Dá sa skombinovať Oko zrenia a Prenikavý zrak, keď chcem vidieť do neosvetlených priestorov? (Hamster)

Nie. Ak sa o to kúzelník pokúsi, Prenikavému zraku sa bude zrkadlo so zoslaným Okom zrenia javiť podobne, ako obyčajný obraz, teda ak sa kúzelník pokúsi pozrieť sa „za“ Oko zrenia, prehliadne cez zrkadlo a uvidí miestnosť, v ktorej je, za ním. Pre účely videnie v tme sa bude prípadné Oko zrenia javiť ako plocha zamaľovaná čiernou farbou.

Hmla

Magla

Magenergia 20+ magov
Vyvolanie 2 kolá
Trvanie 2 hodiny
Dosah 5 metrov
Rozsah 1 tvor
Pasca Roz~4+(magenegia/20)~0

„Kráčali ste niekedy v hmlistý jesenný deň cestou, po ktorej strane boli aleje stromov? Asi áno, a tak viete, ako hmla pôsobí na zmysly, každý zvuk sa zdá byť hrozivejším, a aj keď niekam dovidíte, tvary sú nejasné, rozmazané a podivné.

Aj po tom, čo som prišiel o oči, som si na pohľad na cestu v hmle jasne spomínal. Hmla je klamlivá, skrýva a utajuje. A to som chcel dosiahnuť aj ja, keď som toto kúzlo vymýšľal. Keď sa mi to napokon podarilo, a ja som pre kúzlo potreboval meno, bola to jasná voľba.“

Narion Slepý

Hmla je odvetou proti všetkým kúzlam poznávacej mágie. Počas svojho trvania zabraňuje úspechu akejkoľvek poznávacej mágie zameranej na zosielateľa či jeho blízke okolie. Okruh s polomerom 3 metre okolo zosielateľa sa bude javiť ako prázdny, alebo presnejšie, ako neobsahujúci žiadneho živočícha.

Kúzlo funguje v podstate na dvoch frontoch. Prvým je zvýšenie magenergie cieľa, takže naňho bude ťažšie úspešne pôsobiť kúzlami ako Prenikavý zrak a Oko zrenia. Druhým efektom je, že ak aj je pôvodné poznávacie kúzlo úspešné, musí si jeho zosielateľ dodatočne hodiť proti pasci v popise kúzla a až potom je zoslané poznávacie kúzlo účinné.

Hmla je zároveň aj prvým z týchto kúziel, ktoré má aj akýsi vizuálny efekt na okolie. V okolí pôsobnosti kúzla sa dá s trochou všímavosti naozaj zbadať akési zahmlenie. V skutočnosti ide o optický klam, ktorý mierne (asi tak o 3 milimetre) „posúva“ postavu oproti jej skutočnému miestu. Nie je to dosť na to, aby sa to prejavilo na herných mechanizmoch, ale je možné si to všimnúť (nápadnosť na náhodné objavenie 0% až 10% podľa situácie, v hmle to bude zrejme 0, na priamom slnku s ostrými tieňmi asi 10).


-Čo si niekto, kto zošle pozorovacie kúzlo na tvora chráneného Hmlou pomyslí, keď mu kúzlo povie, že tam nikto nie je a on bude vedieť, že tam niekto je? (Shadowmage)

Nuž, ako to mám vedieť? Nedozvie sa od kúzla samotného nič extra, záleží na jeho skúsenostiach, vedomostiach a inteligencii ako si s tým poradí.

Sanktuárium

Suaka

Magenergia 100 (400) magov
Vyvolanie 4 hodiny
Trvanie Žvt kúzelníka mesiacov
Dosah 0
Rozsah Kruh s polomerom 50 (100) metrov
Pasca Roz~16~0

„Bezpečné miesto. To je niečo, čo po bitke o Hviezdnu citadelu veľmi dlho neexistovalo. Narion v nej prišiel o zrak, Alden a Jarlom o čosi mnoho krát cennejšie. A práve Aldenova a Jarlomova strata spustila sériu udalostí, ktoré mali zásadný dopad na tvár Nistaru. Samozrejme som vedel, po čom pátrajú, veď som to sám vytvoril, ale ani ja som nevedel odhadnúť následky ich pátrania po Jazere mesiaca.

Keď sa ale Alden rozhodol, že odídu s Jarlomom na túto dlhú výpravu, jeho učiteľ a priateľ, Narion, sa o neho začal obávať. Vedel, že sa dostanú do nepreskúmaných miest, kam sa málokto z Nistaru pozrel. A z tejto obavy sa zrodilo kúzlo, ktoré malo Aldenovi a Jarlomovi poskytnúť na cestách aspoň malý zlomok bezpečia, ktoré pociťovali v starých časoch v Avalone.“

Aquarčan

Toto kúzlo patrí k vrcholu poznávacej mágie, respektíve obrany proti nej. Územie, na ktoré je zoslané sa stáva nezasiahnuteľným akýmikoľvek pokusmi o poznávaciu mágiu (vrátane rôznych démonov s analogickou funkciou) zvonka dovnútra, aj keď je možné zosielať poznávaciu mágiu zvnútra von a zvnútra dovnútra.

Keď kúzelník vynaloží na kúzlo 100 magov, bude mať zasiahnuté územie polomer 50 metrov, keď ho zošle s magenergiou 400 magov (drak, zvýšenie magov vďaka artefaktu,...), môže si vybrať, či posilní ochranu, alebo zväčší územie. Ak sa rozhodne zväčšiť územie, rozšíri sa základný efekt kúzla na polomer 100 metrov.

Ak sa rozhodne zlepšiť ochranu, stanú sa tri veci. Na ploche pôsobenia kúzla sa nebudú dať zoslať žiadne teleportačné kúzla ani iné formy teleportácie (démon,...) s výnimkou kúzla Portál, ktoré ale musí zoslať démon. Druhým efektom je, že počas trvania kúzla sa uvažuje, akoby na každú bytosť, ktorá bola počas celej doby zosielania v dosahu kúzla, bolo zoslané kúzlo Hmla so základnou magenergiou, ale s trvaním rovnakým, ako trvanie Sanktuária. Tretím efektom je, že poznávaciu mágiu bude môcť na mieste pôsobenia kúzla zosielať len (žvt kúzelníka) tvorov, ktorých kúzelník musí pri zosielaní určiť (môže ale určiť aj menej, jeho žvt je len horná hranica).

Posledným vedľajším efektom oboch foriem kúzla je mätenie mágovho mentálneho súboja a podrobovania. Mág je schopný tieto schopnosti využívať len ak vidí svoj cieľ, inak je jeho „zameriavanie“ rozostrené podobne ako v prípade kúzla Kladivo na mágov.

Pasca v popise kúzla slúži na jedinú vec. Sanktuárium nie je možné prehliadnuť, keď ale niekto zošle poznávacie kúzlo na oblasť ním chránenú a uspeje v hode proti pasci, spozná, že dotyčné miesto je pod ochranou silného kúzla, ak pozná Sanktuárium, dozvie sa dokonca aj to, či ide o formu za 100 alebo 400 magov.


-RP poznámka (námet by Shadowmage):

Mnohé významnejšie budovy, napríklad kráľovské paláce alebo sídla cechov a gíld (zlodejskej zvlášť) budú zrejme aspoň čiastočne chránené týmto kúzlom. Potom sa námetom na dobrodružstvo môže stať hľadanie niekoho, kto bol z kúzla vyňatý a je ochotný zradiť.


-Čo sa stane ako na nejakom území budú pôsobiť naraz dve Sanktuáriá? (ja)

„Vyhráva“ to silnejšie, teda územie má ochranu silnejšej verzie. Nijako to ale slabšie kúzlo neoslabí ani neupraví jeho pôsobenie inde.


-Dá sa kúzlo obísť s pomocou ďalekohľadu? (Hamster)

Pre mága áno, skutočnému fyzickému pozorovaniu kúzlo nijako nebráni.


-Čo sa stane, ak sa niekto zošle Oko zrenia/použije krištáľovú guľu s démonom mimo pôsobenia Sanktuária a potom pohľad obráti k Sanktuáriu? (Hamster)

Územie Sanktuária „sa stáva nezasiahnuteľným akýmikoľvek pokusmi o poznávaciu mágiu (vrátane rôznych démonov s analogickou funkciou) zvonka dovnútra“, teda pozorovanie bude neúspešné analogickým spôsobom ako pri Hmle (územie sa javí prázdne).

Slepcovo požehnanie

Siunata sokke

Magenergia 10 magov za zvýšenie X pri jednom zmysle
o jedna počas jednej smeny (+10)
Vyvolanie 1 smena
Trvanie podľa magenergie
Dosah 0
Rozsah kúzelník
Pasca -
(námet by Shadowmage)
(Poznámka: magická formulka vychádza zo skomoleniny fínskych slov slepý a požehnanie, nemá nič spoločné so Sokkom z Avatara)

„Existuje osud? Neviem. Neviem, či bolo mojím osudom prísť o zrak. Tak či onak sa ale mojím osudom stala večná tma. Najprv som sa tomu vzpieral, pokúšal som sa nájsť kúzlo, ktoré by mi prinavrátilo zrak, zúfalo som sa chytal každého stebla.

Nakoniec mi ale pomohol Alden. Môj vlastný žiak ma prekonal, nie ako kúzelníka, ale ako človeka. On pri Hviezdnej citadele stratil omnoho viac, ale nevzdal sa, ani zúfalo nehľadal spôsob, ako to vrátiť. Nie, Alden Nahlilairon sa rozhodol, že sa novej situácii prispôsobí, že ju využije, našiel v nej dieru, výhodu pre seba. A využil ju.

Po jeho a Jarlomovom odchode som dlho premýšľal, ako by som tento postup aplikoval na svoju situáciu, ako by som ju mohol využiť, akú výhodu mi poskytuje. A nakoniec sa mi dostalo poznanie slovami slepého harmonikára, ktorý hovoril niekomu na ulici: „Som slepý pane, ale moje ostatné zmysly sa vďaka tomu stali ostrejšími.“

To bolo to, v čom som mal výhodu, uvedomil som si vtedy. A takto sa zrodilo jedno z najmocnejších kúziel poznávacej mágie. Z príkladu, ktorý dal žiak učiteľovi a zo slov slepého žobráka.“

Narion Slepý

Toto kúzlo nahrádza presne to, čo chýba kúzlam, ktoré pracujú so zrakom. Je totiž schopné zlepšiť (ale už nie zhoršiť!) všetky ostatné (prirodzené, lupiči majú smolu) ľudské zmysly, to jest čuch, chuť, hmat, sluch, hobití čuch a krollí ultrasluch. Infravidenie je výnimka, na to kúzlo nepôsobí, keďže ide v podstate o zrak.

Zlepšenie zmyslu je vyjadrené číslom X, ktoré určuje, akým číslom sa bude vnem daným zmyslom násobiť (pozor, každý tvor začína s X=1, teda za 10 magov stúpne X na dva, nulové X sa zmeniť dá iba v istých situáciách (Narion z histórie by mal smolu, oči mu boli vyseknuté), posledné slovo má PJ), a to ako v kladnej (X krát väčšia pravdepodobnosť na načúvanie), tak aj v negatívnej (X násobná pasca pri hode proti ohluchnutiu, ak nejaký nastane) situácii. Dĺžku a výšku bonusov a počet zmyslov je pri tom možné rôzne kombinovať v rámci jedného zoslania (teda kúzlo, ktoré by zvyšovalo na 2 smeny všetky štyri zmysli o dva (tzn. X=3) a potom by ešte tri smeny zlepšovalo chuť a hmat o jedna (X=2), by sa dalo zoslať na jednu šupu a stálo by 220 magov).

Samozrejme, pri extrémnych vnemoch jednotlivými zmyslami sa kúzlo stávalo veľmi nepohodlným, a tak bola vymyslená poistka. Stačí doplatiť 10 magov, a jeden konkrétny zmysel sa v prípade, keby hrozilo jeho poškodenie (tzn. keď úroveň vnemu prekročí hranicu bolesti), dočasne vráti na normálnu hodnotu (už spomenuté kúzlo s poistkou pre hmat a sluch by teda stálo 240 magov). Keby teda v okolí niekoho s vylepšeným sluchom čosi vybuchlo a on by mal túto poistku, hádzal by si proti normálnej pasci, a hneď, ako by výbuch odoznel, by sa mu vrátil jeho vylepšený sluch.

Zlepšenie zmyslov sa ale prejaví aj inak, ako len pravidlovo. Napríklad, zlepšeným hmatom sa dá jedným dotykom spoznať materiál, teplota a tvar, zlepšeným sluchom sa dajú napríklad rozoznať vo veľkom opernom zbore nie len jednotlivé nástroje, ale aj jednotlivý hráči, zlepšený čuch možno zachytí aj pachovú stopu, podobne ako pes (toto nechávam na PJa, myslím ale, že pes má čuch 5 krát lepší, takže by to malo platiť až od X=5) a zlepšenou chuťou sa dá bez problémov poznať nie len ročník a pôvod vína, ale aj to, či bolo dosladené a koľko cukru sa doňho dalo. Tieto príklady nie sú vyčerpávajúce, iba ilustračné, záleží na Pjovi a hráčoch, ako sa dohodnú.

Prenos zmyslu

Siirto gevel

Magenergia 5 magov za prenesenie 1 zmyslu o 7 metrov
Vyvolanie 1 kolo
Trvanie 1 smena
Dosah podľa magenergie
Rozsah podľa magenergie
Pasca -
(námet by Shadowmage)

„Koľko krát ste už stáli za dverami miestnosti a priali ste si, aby ste vedeli, čo sa za nimi odohráva? Túto situáciu zažil a zažíva každý z nás, niekto viac, niekto menej. Od dieťaťa, ktoré rozmýšľa, o čom sa rozprávajú jeho rodičia až po špeha, ktorý zháňa informácie pre svojho zamestnávateľa.

Áno, táto túžba tu bola odjakživa. A čím je mágia, ak nie ďalším prostriedkom k uspokojeniu ľudských túžob?“

Emeria

Toto kúzlo umožní kúzelníkovi preniesť jeden zo svojich zmyslov, okrem hmatu a chuti. Magenergia je jasná už z tabuľky, keď chcem preniesť 1 zmysel o 7 metrov od seba, stojí ma to 5 magov. Je možné prenášať naraz aj viac ako jeden zmysel.

Čo sa týka zmyslov „naviac“, dá sa prenášať aj ultrasluch, hobití čuch a infravidenie, ale lupičov šiesty zmysel už nie.

Čo teda kúzelník týmto kúzlom dosiahne? Je ním možné napríklad odpočúvať rozhovor uprostred rušnej tržnice (so Slepcovým požehnaním by ste dosiahli leda tak hluchotu), dá sa ovoňať to, čo je uschované v nepriedušných sudoch, môžete sa poobzerať, čo je za rohom a podobne.

Kúzlo má ale niekoľko obmedzení, a to najmä zrakových. Jedno obmedzenie, ktoré platí pre všetky zmysly je, že kúzelník nemôže hýbať polohou, do ktorej svoj zmysel umiestnil. A teraz k obmedzeniam zmyslov, ktoré sa zakladajú na zraku. Zrak je pomerne zvláštny zmysel v tom, že je aktívny vždy len v jednom smere. Náš pohľad má akýsi kužeľový tvar, na ktorý sme zvyknutý, nevnímame ním celý priestor okolo seba, ako napríklad sluchom. Toto sa zachováva aj pri prenose zraku s pomocou tohto kúzla, navyše nie je možné smerom pohľadu ďalej hýbať.

Čo sa magických vylepšení zmyslov týka, tie zostávajú zachované aj pri prenose, musí sa ale naozaj jednať o vylepšenie zmyslu, napríklad kúzlo, ktoré by umožňovalo vidieť do diaľky na princípe ohýbania svetla vďaka rozdielnym teplotám vzduchu by sa už neprenieslo.

Siedmy zmysel

Zeven gevel

Magenergia 10(25) magov za 1 úroveň na 1 smenu
Vyvolanie 7 kôl
Trvanie podľa magenergie
Dosah 0
Rozsah 1 tvor
Pasca -
(námet by Shadowmage)

„Už ste niekedy určite počuli o šiestom zmysle. Hovoria o ňom zlodeji, šermiari, hraničiari, obchodníci,... vlastne o ňom hovorí každý. Vždy, keď odhadnú dobre situáciu, keď ich ich intuícia nesklame, povedia vám, že to vycítili svojím šiestym zmyslom.

Ako teda nazvať schopnosť kúzelníkov cítiť mágiu? Logické by bolo, aby bola táto schopnosť, ktorá je dobre definovateľná a jej výsledky sú časom a používaním preverené, bola nazvaná šiestym zmyslom, a to akési neurčité tušenie, o ktorom sa ľudia neustále zmieňujú, bolo nazvané zmyslom siedmym.

Ako to už ale býva, ukázala sa sila slovných obratov silnejšia, ako sila logiky, a tak sme sa my, kúzelníci, prispôsobili, aby sme predišli zmätku.“

Narion Slepý

Toto kúzlo zlepšuje kúzelníkovi citlivosť na mágiu všeobecne. Za 10 magov si môže kúzelník zlepšiť na 1 smenu schopnosť načúvania kúzlam tak, akoby bol o 1 úroveň vyššie so všetkými dôsledkami z toho plynúcimi.

Kúzlo sa však dá použiť aj na to, aby poskytlo kúzelníkovi alchymistickú schopnosť nájdenia magenergie. Na tento účel sa kúzelník považuje za alchymistu na nultej úrovni a za každú úroveň musí za 1 smenu vynaložiť 25 magov.

Ďalším použitím kúzla je dodanie schopnosti počutia niektorých smerov hraničiarskej mágie, konkrétne spoločných kúzel, chodeckých kúzel pocestných a psychických kúzel a druidových malých lesných kúzel. Táto schopnosť funguje rovnako, ako počúvanie kúzelníckych kúziel, až na to, že kúzelník ju môže získať výhradne po zoslaní tohto kúzla. Za prvých 25 magov získa túto schopnosť, akoby to bolo načúvanie kúzlam na jeho polovičnej úrovni, za každých ďalších 10 magov stúpne táto úroveň o 1.

Vyslovene podotýkam, že načúvanie kúzlam je možné až od 16. úrovne, na to, aby teda kúzelník bol schopný kúzlo počuť, musí jeho úroveň byť pre príslušný typ mágie aspoň 16. S pomocou tohto kúzla môžu kúzlam, aspoň dočasne, načúvať aj kúzelníci na menšej, ako 16. úrovni.


Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 10
Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     16:30:52 05.10.2013
Extrapolátor
*Fillint hegaps*

Magenergie: 10 magů
Dosah: dotek
Rozsah: 1 objekt
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: 10 kol
Obor: PO

Popis:

S pomocí tohoto kouzla se může kouzelník z kousku nějakého informačního celku pokusit "domyslet" chybějící informace. Záleží přitom na vzájemném poměru informací obsažených ve fragmentu, který má k dispozici, a informací obsažených v "informačním celku" který se pokouší domyslet - řekněme, že kouzelník najde třeba prvních deset stránek první kapitoly z nějaké knihy. Záleží jenom na něm, jestli se s jejich pomocí pokusí domyslet jenom první kapitolu, nebo celou knihu - v druhém případě má ale pochopitelně podstatně menší šanci na úspěch.

Pravidlový mechanismus je jednoduchý - PJ určí kolik procent z celkového obsahu informací, o jejichž domyšlení se kouzelník chce pokusit, je na daném fragmentu obsaženo - a šance na úspěch je potom stejná: Pokud se například jedná o domýšlení obsahu dopisu o dvou stech slovech, ze kterého se dochoval pouze útržek s dvaceti slovy, je šance na úspěch 10%.

Pro hod na úspěch platí pravidla o totálním úspěchu a fatálním neúspěchu, a sice následujícím způsobem:

TÚ: Kouzelník zrekonstruuje informace přesně tak, jak byly obsažené v originále
Ú: Kouzelník zrekonstruuje pouze obecný významový obsah daného informačního celku.
N: Kouzelníkovi se nepodaří nic zrekonstruovat
FN: Zrekonstruované informace jsou chybné a zavádějící.

Doplněné informace zůstávají v kouzelníkově hlavě po dobu deseti kol, potom je kouzelník opět zapomene (kouzelník má tak pouze těchto deset kol na to, aby získané informace zužitkoval, zaznamenal nebo nějakým způsobem předal dál).

Ikonka uživatele Alden Nahlilairon    [pošta] NEW     0:45:36 02.05.2009
Flocwine:
1) A kde je písané, že by theurg mal mať najlepšiu schopnosť poznávania? Nikde. Keď sa pozrieš na theurga, tak jeho sila spočíva viac vo vytváraní magických predmetov. A okrem toho, kde som podľa teba vstúpil do theurgovho poľa pôsobnosti? Niektoré kúzla akurát obmedzujú pôsobenie pozorovacích démonov a to je tak všetko.

2)Áno, keby to bolo do DnD, tak by som zlepšenie zmyslu riešil bonusmi a postihmi k DC overovania, ale DnD to nie je. Bonus pre pascu je síce pekná vec, ale na rozdiel od DnD nemáme žiadnu tabuľku, ktorá by aspoň trochu zjednocovala, čo ktorá hodnota pasce znamená, naviac nie všetko sa rieši pascou (resp. jednou pascou). Okrem toho, myslím, že "dva krát silnejší sluch" je pomerne jasná formulácia. Pravdepodobnosť pri načúvaní je dvojnásobná, pasca proti ohluchnutiu tiež (nevýhodne pre postavu).

3) Čo sa dĺžky trvania efektov týka, asi si jediný, kto si to myslí. Nemyslia si to ani Wizardi v DnD (aj keď toto sem nepatrí), ani tvorcovia pravidiel DrD, koniec koncov sme sa o tom už bavili (myslím pri Skaze Magrenionovej), Orxanov zámok má trvanie "stále".

4) Konkretizuj, kde sú nezrozumiteľné pasáže?

5) Myslím, že DnD by sme mali vôbec vynechať, nejako sa nám sem pletie, a to by nemalo, predsa len sú kúzelníci v DrD a DnD veľmi odlišní.

S pozdravom,
Alden Nahlilairon

P.S.: O poznávacích kúzlach u konkurencie čosi viem, občas je aj vidno inšpiráciu, ale ja som sa nepokúšal prerobiť kúzla z jedného systému do druhého, to je práca, ktorú zvládne každý (nastreliť pár čísel inak a je to), ja som vytváral nové kúzla.

Ikonka uživatele Folcwine    [pošta] NEW     14:23:58 30.04.2009
Nejvyšší schopnosti z oblastni poznávání by měl mít Theurg. Podbně kouzelné efekty přetrvávající déle než 1 den dle mého přísluší pouze alchymistovi (theurgovi).

Ze zpracování mám místy sporný pocit. Například zlepšení smyslu - hovoří se o zlepšení zraku v čísle X, ale už hůře je zpracováno, co například znamená X 2,4,8 u jednotlivých smyslů - kouzlo na první pohled je hodně konkrétní (ale jen jeví), ale na druhou stranu je až příliš obecné. Podobné je to u většiny kouzel, hádám, co to vlastně dělá a jak se to herně projeví.

Jsem zvyklý na kouzla a vzájemné interakce v DnD, kde je to řešeno mnohem lépe, jednoznačněji a zajímavěji než zde. Kdo umí anglicky, tak se může podívat, jak poznávací kouzla řešila konkurence od Wizardů.

V rámci, že je do dílo pro dračí doupě, tak by to bylo na 5*, nebýt časté nesrozumitelnosti a zbytečných složitostí, které stejně nic neřeší.

Ikonka uživatele Shadowmage    [pošta] NEW     14:50:41 21.03.2009
K MMM se obvykle vyjadřuji v MS, takže zde bych chtěl jen pochválit autora za další díl, přinášející opět celou řadu povedených kouzel pro mocné kouzelníky. Celý projekt sleduji se zájmem, přináší podle mě spoustu nových myšlenek v dobrém zpracování. Dávám-li povedenému, logickému a zajímavému kouzlu 5 hvězd, nemůžu jinak hlasovat ani tehdy, když je takových kouzel (v celkové průměrné kvalitě) hned několik. Tak tedy opět za pět.

Ikonka uživatele Ortis    [pošta] NEW     20:56:34 19.03.2009
Jasný díkec:)

Ikonka uživatele Alden Nahlilairon    [pošta] NEW     20:48:27 19.03.2009
Ortis:
Oko zrenia - predstav si Oko zrenia ako hodne sofistikovanú neviditeľnú kameru. Kúzelník sa musí sústrediť, len keď ňou chce pohnúť, a aj na to sa stačí sústrediť asi ako na (napríklad) šoférovanie. Keď obrazom nehýbe, tak sa Oko zrenia správa ako televízor.

Ikonka uživatele Ortis    [pošta] NEW     17:03:50 19.03.2009
Aldenovy příspěvky mám hodně rád a vždy se v nich najde hodně kvalitního obsahu.
Tatko kouzla jsou -až na podle mě trochu zbytečné kouzlo "Přenos smyslu" - velmi dobře podána a to, že tam je "více kurzívy" tomu nijak nevadí.

Jenom by mě zajímalo u kouzla Oko zření, jak je kouzleník, používjící kouzlo schopný vnímat své okolí - jestli ho může vyrušit zvuk, jestli ho slyší atd. - anebo jestli je plně soustředěný na obraz.

Jen tak dál Aldene:) 5*

Ikonka uživatele Sir Eldo    [pošta] NEW     17:01:33 19.03.2009
Dobrý,ode mě máš 5*

Ikonka uživatele Alden Nahlilairon    [pošta] NEW     21:57:40 18.03.2009
Ad. história: A preto históriu píšem nerád. Mám ju proste premyslenú tak, že sa ťažko separuje od sveta, a každý si aj tak dá vlastnú. Hádam som to lepšie odhadol v Pozmenenej Psychike, uvidíme.

Oko zrenia: Hm, vidíš, Zastav kúzla by asi malo rušiť efekt úplne. S obrazom nemôžeš po vzdialení sa hýbať proste preto, lebo naňho nevidíš a nemáš teda dosť dobrú predstavu, ako ním pohnúť. Možno by sa to dalo vyriešiť kúzlami ako Oko, ale uznaj, že keby som mal kombinovať každú možnosť, tak by som sa asi zbláznil (a dielo by to neúmerne natiahlo).
Striktné uhly pohľadu... mno, ja som to pojal ako "kameru" ktorá sa vie hýbať len určitým spôsobom, pretože je tak nastavená. Ono nie každé kúzlo sa musí podariť vymyslieť ideálne, a vďaka tomu môžu PJi vyvažovať kúzla :-)

Aquarčan: Chlapík z príkladov, bodka. Viac o ňom nie je treba vedieť pre to, aby si kúzla pochopil, ale vedz, že ide o ilumináta, ktorý bol pôvodne theurg a našiel kameň mudrcov, takže si už pár tisícročí požil.

Anomália - čo presne myslíš tým exaktným určením? A rád by som ťa upozornil na to, že DrD ako také nemá magické anomálie boh vie ako spracované. Áno, dalo by sa to cez magické kruhy, ale výpočet toho, ktorú to nájde by bol pomerne zložitý a tomu som sa chcel vyhnúť. Možno to nie je ideálne riešenie, ak máš nejaký nápad, sem s ním.

Kladivo na mágov - aha, to by sa hodilo ako FAQ, ide o to, že mág potrebuje počuť, aké sa kúzlo zosiela.

Vnímavosť - 30% ani nie, je to na znovuvymyslenie toho kúzla, ktoré už videl (tzn. PJ ho povolil), keď sa ho chce pokúsiť modifikovať, je to už iné kúzlo (bárs aj kúzlo "XYZ II") a bonus sa stráca. A je jedna vec si uvedomiť chybu a druhá ju nájsť (keď ti vyhodí error delenie nulou, tak je dosť problém nájsť, kde presne sa to potentovalo).

Svaly na kováčovej ruke - ani nie, keď kúzleník vie o šerme aspoň trochu, napríklad má v družine šermiara... aj keď by sa asi dal nájsť lepší príklad.

No a nakoniec, zaujímavé efekty sa pri poznávacej mágii vymýšľajú tuze ťažko. Čo sa histórie týka, tá už je vymyslená, takže ju sem len prepisujem, ako som hovoril, uvidíme, Pozmenená psychika je hádam lepšia, ono človek sa učí na vlastných chybách a aj pád na hubu je pohyb vpred ;-)

S pozdravom,
Alden Nahlilairon

Ikonka uživatele Firefanatic    [pošta] NEW     21:39:55 18.03.2009
Konečně jsem se dostal ke schvalování, za prodlevu se omlouvám.

Máme zde rozměrný grimoár, který ovšem může vyvolávat poněkud rozporuplné pocity. Vím, že jsem to byl já, kdo autora odrazoval od přílišné strohosti, zdá se mi ale, že se ubírá špatným směrem. Nekritizuji provázanost díla s příběhem, který je ještě ke všemu nad rámcem jednoho díla, ale ono „rozvinutí“ by se imho mělo o něco víc týkat vlastního efektu kouzel. Chtěl bych se tedy autorovi omluvit za patrně ne dokonale srozumitelné rady.

Chyb (chybek) jsme nalezl poměrně dost, naštěstí vesměs ne zásadních.

- Oko zření - Proč jsou zde dva striktní úhly pohledu? Nechápu, proč by mělo právě toto kouzlo jakkoliv překonávat „zastav magii“, ještě k tomu se stejným negativním efektem, jako má bariéra třeba před šípy… Proč nemůže s obrazem po vzdálení se hýbat? Všechno toto není snad ani tak vyloženě špatně, jako to postrádá vnitřní logiku.
- Kdo je Aquarčan?
- Dračí linie - která anomálie bude nalezena - nesmyslně „exaktně“ určeno, nebere dostatečně v potaz logiku věci (sílu anomálie).
- Kladivo na mágy - doslech má jakou roli u mentálního souboje (/podrobování)?
- Vnímavost - bonus +30% k vymýšlení je myslím nesmyslně velký. Imho na základě stejné logiky by si měl čaroděj uvědomit chybu i již existujícího kouzla, které vymyslel, a to by se mělo zlevnit… fujky :-)
- Příklad svalů na ruce kováře - rozpor s požadavkem na kouzelníkovy znalosti.
… a tak dále.

Nejde ale o věci zásadní a tak se neprojeví v hodnocení tak, aby bylo negativní.

Nápad díla je bohužel pouze průměrný, v čemž je největší slabina díla.
Zpracování… tady jsem na vážkách, jak to vzít, ale nakonec myslím, že ho můžeme označit za dobré, byť množství kurzívy už nám přerostlo jistou mez. Je to ale maximálně jen trocha inkoustu navíc a ta by vadit neměla, i když si nejsem jistý poměrem mezi investovaným časem a prospěšností dílu.
Dojem je dobrý jenom docela, tímto stylem je totiž mírně zkažený oproti „lepší míře“ doplňkových pasáží, ale stále mnohem lepší než ze strohého díla.
Použitelnost je myslím dobrá, ze seznamu si vybere dost lidí a PJ nemusí nic vymýšlet, pokud hledá zmínku o kouzle ve staré kronice. Jen některá kouzla by snesla úpravu ceny, ale to už je hodně věc individuálního názoru.

Celkem tedy máme kvalitní 4* dílo.

Věřím, že příště se autor více zaměří na rozvíjení vlastních efektů kouzla, než na historii a příběh, které jsou sice plusem, ale měly by být „třešničkou na dortu“.


FirefanaticSoutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
10 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.91893100738525 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách