www.Dracidoupe.cz


Kouzla


Kouzelnické výbušniny *viz níže* 
Příprava na tisk (tisknuto 928x)
Přidáno: 22:17:52 19.02.2009
Magenergie:0 níže
Past:viz níže
Dosah:níže
Rozsah: níže
Vyvolání:0 níže
Trvání:níže
Skupina:Ostatní
Autor: UnknowN
Průměrné hodnocení:3.23
Popis:

Kouzelnické výbušniny

Nebezpečné hrušky

 • Kouzelná slova: *Mala Mála*
 • Magenergie: 5 magů za kus
 • Dosah: viz níže
 • Rozsah: viz níže
 • Vyvolání: 1 kolo
 • Trvání: ihned
 • Skupina: MA

- Toto kouzlo nahrazuje kouzlo "Nebezpečné ovoce". Vytvoří něco, co na pohled vypadá jako obyčejné hrušky. Jedná se ale o výbušninu, která je po odtržení stopky citlivá na náraz, takže po vržení při dopadu exploduje. Síla výbuchu je 10/2/1. Samovolně exploduje po 5 až 10 směnách.

Granátová jablka

 • Kouzelná slova: *Rimon*
 • Magenergie: 10 magů za kus
 • Dosah: viz níže
 • Rozsah: viz níže
 • Vyvolání: 2 kola
 • Trvání: ihned
 • Skupina: MA

- Toto kouzlo nahrazuje stejnojemnné pravidlové kouzlo. Vytvoří něco, co na pohled vypadá jako červená granátová jablíčka. Jedná se ale o výbušninu, která je po odtržení stopky citlivá na náraz, takže po vržení při dopadu exploduje. Síla výbuchu je 25/4/2/1/1. Samovolně exploduje po 6 až 10 směnách.

Pálivé papričky

 • Kouzelná slova: *Chillitum Diabolum*
 • Magenergie: 7 magů za kus
 • Dosah: viz níže
 • Rozsah: viz níže
 • Vyvolání: 2 kola
 • Trvání: ihned
 • Skupina: MA

- Toto kouzlo vytvoří něco, co na pohled vypadá jako tenké dlouhé a červeňoučké papriky. Jedná se ale o zápalnou výbušninu, která je po odtržení stopky citlivá na náraz, takže po vržení při dopadu exploduje a vše v dosahu výbuchu potřísní hořící látkou o vlastnostech lampového oleje. Síla výbuchu je 7/1/1. Samovolně exploduje po 5 až 10 směnách.

Banánová bomba

 • Kouzelná slova: *Chiquitum Semtexum*
 • Magenergie: 25 magů
 • Dosah: viz níže
 • Rozsah: viz níže
 • Vyvolání: 3 kola
 • Trvání: ihned
 • Skupina: MA

- Toto kouzlo vytvoří v kouzelníkově dlani něco, co na pohled vypadá jako obyčejný banán. Jedná se ale o výbušninu, která je po odtržení stopky citlivá na náraz, takže po vržení při dopadu exploduje a navíc až do vzdálenosti čtyř sáhů vrhne další tři menší výbušné banánky. Místo jejich dopadu nepřímo určuje kouzelník podobným způsobem, jakým pyrofor určuje vyjmuté výseče u vějířových rachejtlí: Kouzelník pro každý banánek určí vzdálenost, do jaké má odskočit, a úhel, který bude směr odskoku svírat se spojnicí kouzelníkem okupovaného hexu a hexu, na který dopadne "primární banán". Primární banán expoduje se silou 25/4/2/1/1, sekundární banánky vybuchují se silou 10/2/1 (ÚČ na hexech zasažených vícero explozemi se sčítají). Samovolně vybuchuje po 3-6 směnách, v tomto případě jsou banánky rozhozeny symetricky (tak že směřují do vrcholů pomyslného rovnostraného trojúhelníku, v jehož středu je primární banán) a do maximální vzdálenosti (4 sáhy).

- K ovládnutí tohoto kouzla musí kouzelník umět alespoň tři další kouzla z oboru MA (Nepoviné pravidlo: Musí se jednat o všechna výše uvedená kouzla. V případě, že všechna nepoužijete, potom pouze ta, která použijete, doplněná kouzly z oboru MA dle vlastního výběru.)

Třaskavá dýně

 • Kouzelná slova: *Pumpkinium Kaboomium*
 • Magenergie: X
 • Dosah: viz níže
 • Rozsah: viz níže
 • Vyvolání: za každých načatých 20 magů kouzla 1 kolo
 • Trvání: ihned
 • Skupina: MA

- Toto kouzlo v kouzelníkově dlani vytvoří něco, co na pohled vypadá jako malá žlutá dýně, velká asi jako dvě pěsti. Nejedná se však o nic poživatelného, ale stejně jako v případech "nebezpečného ovoce" či "granátového jablka" o výbušninu. Třaskavá dýně je po odtržení stopky citlivá na nárazy a vybuchuje okamžitě po dopadu. Pokud nedojde k odtržení stopky, vybuchuje samovolně po 1-3 směnách.

Síla třaskavé dýně se určí následovně:

Nejprve určíme základní ÚČ. To se rovná X×1,5 (zaokrouhleno dolů)

V každém pásmu výbuchu získáme ÚČ tak, že vydělíme základní ÚČ počtem hexů, které se v daném pásmu nachází. Výsledky zaokrouhlujeme podle pravidel pro zaokrouhlování na celá čísla. Dokud nevychází 0, je dané pásmo výbuchem zasaženo.

Př.:

magenergie: 10 magů; parametry: 15/3/1/1

magenergie: 20 magů; parametry: 30/5/3/1/1

magenergie: 30 magů; parametry: 45/8/4/2/1

...

magenergie: 100 magů; parametry: 150/25/13/6/3/2/1

...

magenergie: 412 magů (čaroděj, int 21, úroveň 36, plně nabitá hůl); parametry: 618/103/52/26/13/6/3/2/1

- Pro ovládnutí tohoto kouzla musí kouzelník umět alespoň čtyři kouzla z oboru MA (nepovinné pravidlo: Musí se jednat o všechna výše uvedená kouzla. V případě, že všechna nepoužijete, potom pouze ta, která použijete, doplněná kouzly z oboru MA dle vlastního výběru.)

Pozn.1: Pro určování síly všech všech těchto výbušnin jsem použil stejný mechanismus, jako u "Třaskavé dýně", s tím rozdílem že "Nebezpečné hrušky" mají konverzi magy~základní úč ×2, "Granátová jablka" ×2,5 a "Banánová bomba" ×2,5 u primárního banánu a ×2 u sekundárních banánků. Třaskavá dýně má konverzi nižší (×1,5) pro svou možnost stvořit libovolně silnou výbušninu.

Pozn.2: Vrhací parametry všech těchto kouzelnických výbušnin jsou stejné, jako v případě pravidlového "Nebezpečného ovoce".

Změň v nálož

 • Kouzelná slova: *Creatum Petardum*
 • Magenergie: 15 magů
 • Past: Roz ~ 10
 • Dosah: dotek
 • Rozsah: 1 pevný, celistvý (součástky neobsahující*) nemagický předmět anorganického původu do 5 mn
 • Vyvolání: 2 kola
 • Trvání: 1 hodina
 • Obor: MA

* Může se ale jednat o jednu součástku splňující dané podmínky.

- Toto kouzlo, pocházející ze slavného grimoáru "Fistusumova kouzla" změní cílový předmět ve výbušninu, která vybuchuje se silou "nebezpečného ovoce" - a to po jakémkoliv prudkém nárazu. Cílový předmět je během výbuchu bezezbytku zničen. Proto si při sesílání kouzla hází majitel onoho předmětu proti pasti uvedené v popisu kouzla a to i pokud není fyzicky přítomen. V případě že uspěje, předmět není ve výbušninu proměněn. Kouzelník, který toto kouzlo sesílal ale nemá možnost rozpoznat, jestli bylo kouzlo úspěšné či nikoliv (dokud nenastane situace, ve které by měl předmět vybuchnout). Po uplynutí doby uvedené v trvání kouzla ztrácí předmět schopnost vybuchovat.

- Toto kouzlo vkládá do předmětu magenergii, která po určitou dobu není aktivní, z toho důvodu je viditelná alchymistickým "viděním magenergie".

Pozn.: Toto kouzlo sem umisťuji pro jeho tématickou relevantnost a také proto, že jsem ho oproti předchůdci ve FK trochu pozměnil.


Nástavby

Hopsavé (hopsavá)...

 • Kouzelná slova: *... Boingboingum*
 • Magenergie: 1 mag na skok, 1 mag za každých načatých 30° při určování směru odskoku
 • Vyvolání: +1 kolo
 • Skupina: MA

- Toto kouzlo je nástavbou pro všechna výše uvedená kouzla, s vyjímkou kouzla "Změn v nálož". Pozmění vlastnosti vyčarovaných předmětů tak, že nevybuchují hned při prvním nárazu ale před výbuchem se ještě odrazí tolikrát, kolik skoků si sesilatel "připlatil". Každý skok je o sáh kratší než předchozí, přičmež v případě prvního skoku je to o sáh méně než vrh. Pokud byl předchozí skok jeden-a-něco sáhový, jsou všechny zbývající skoky jednosáhové. Za normálních okolností se odskoky řídí zákonem dopadu a odrazu (na rovné ploše se odrážejí ve směru vrhu), avšak sesilatel si navíc může u každého odrazu připlatit za změnu směru, kterým se předmět odrazí - je tedy například možné hodit "žabku" za roh.

Demagizační...

 • Kouzelná slova: *... Demagomia*
 • Magenergie: +3 magy
 • Vyvolání: -
 • Skupina: EU

- Toto kouzlo je nástavbou pro všechna výše uvedená kouzla s vyjímkou "Pálivých papriček". Tyto výbušniny jsou působením této nástavby změněny tak, že místo exploze uvolní zvláštní energetický pulz zelené barvy, který místo životů odebírá magenergii - magenergii v hlavách kouzelníků, magenergii, kterou démoni astrálních sfér používají pro sesílání kouzel nebo používání schopností, případně tuto magenergii, která byla něčím pohlcena a uskladněna. Pravidlový postup je následující: ÚČ v každém pásmu výbuchu vydělíme dvěma a zaokrouhlíme nahoru na celá čísla. Výsledná čísla udávají, o kolik magů se sníží zásoby magenergie všech zasažených "zásobníků magenergie", které se na daných hexech nacházely.

Implozní...

 • Kouzelná slova: *... Implosia*
 • Magenergie: stejná
 • Vyvolání: stejné
 • Skupina: EU

- Toto kouzlo je nástavbou pro Nebezpečné hrušky, Granátová jablka, Banánovou bombu a Třaskavou dýni. Tyto výbušniny jsou působením této nástavby změněny na vbušniny, což radikálně mění jejich působení po dopadu. Tato změna se netýká číselných vlastností výbuchu (vlastně "vbuchu" - imploze), ale jeho charakteru. Při implozi nedochází k uvolnění ohně a rozhození věcí do okolí. Imploze naopak všechno strhávají do epicentra vbuchu a poškození vyvstává jako důsledek silových vírů, které trhají, lámou a drtí vše co zasáhnou. Obvyklá zranění při zasažení implozí jsou vykloubeniny, zkrouceniny, zlomeniny, natržené svaly či šlachy a v neposlední řadě vnitřní zranění - natržené orgány, potrhané cévy... (Číselně tedy žádná změna, dochází pouze ke změně možností použití a RP následků).

Fázově posunuté (posunutá)...

 • Kouzelná slova: *... Noclipia*
 • Magenergie: +3 magy na kus
 • Vyvolání: +1 kolo
 • Skupina: ČP

- Toto kouzlo je nástavbou použitelnou se všemi výše uvedenými výbušninami. Umožní těmto výbušninám po vržení projít až jedním sáhem jakékoliv obyčejné pevné látky. Toto omezení se netýká kouzelníka samotného a osob, kterou kouzelník při sesílání určí. Nestane se tak, že by takto očarované ovoce propadlo kouzelníkovýma rukama na zem. Tato schopnost je pouze jednorázová - tzn. nerozlišuje se, jestli výbušnina prošla sáhem nebo coulem - jakmile celým svým objemem opustí pevné těleso, kterým prolétala, už schopnost procházet pevnými látkami nemá. Pokud výbušnina i po jednom sáhu stále prolíná nějaký pevný objekt, ztratí se v mimoprostoru.

Doprovodná kouzla

Aktivuj nálože

 • Kouzelná slova: *Detonatum Petardem*
 • Magenergie: 5 magů
 • Dosah: 0
 • Rozsah: okruh o poloměru 100 sáhů
 • Vyvolání: 1 kolo
 • Trvání: ihned
 • Obor: EU

- Toto kouzlo, pocházející ze slavného grimoáru "Fistusumova kouzla" vyšle aktivační impuls, který způsobí explozi všech kouzelníkem vytvořených výbušnin v dosahu. Takto nelze aktivovat výbušniny vytvořené jiným kouzelníkem.

Pozn.: Toto kouzlo zde uvádím jen pro jeho souvislost s kouzelníkem tvořenými výbušninami.


V dílně pomáhali:

 • Alden Nahlilairon
 • Shadowmage
 • Hamster

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
  [Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 16
Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     16:24:03 05.10.2013
Výbušný hyperprostor
*Vybuchye archom*

Obor: MA

Popis: Jedná se o nástavbu pro pravidlové kouzlo "Hyperprostor" (viz PPZ) - kouzelníkovi umožňuje seslání hyperprostoru spojit s vyvoláním libovolného počtu kusů "Nebezpečného ovoce" (3 magy za kus) nebo "Granátových jablek" (10 magů za kus) - tyto pak okamžitě vybuchují na místě, ze kterého se kouzelník právě odhyperprostoroval - díky tomu je tato kombinace ideální v situacích, kdy kouzelník na poslední chvíli uniká z obklíčení a může si dovolit kromě útěku i trochu zatopit svým obkličovatelům.

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     15:11:53 05.02.2010
Jen bych se chtěl dodatečně omluvit zajednu mystifikaci: Hodnoty uvedených výbušnin byly dosaženy jiným způsobem, než "dělení počtem hexů v daném pásmu".

Místo toho je použitý způsob "ve druhém pásmu děleno 6, v každém dalším se hodnota předchozího pásma dělí 2" (Př.: První hex = 60, druhé pásmo = 60:6 = 10, třetí pásmo = 10:2 = 5, čtvrté pásmo = 5:2 = 2,5 ...).

Ikonka uživatele morolidin    [pošta] NEW     10:34:32 18.12.2009
Je to docela dobrá nástavba pro pravidlové kouzla "nebezpečné ovoce", dob5e vzu6itelné, prostě 1 (*****)

Ikonka uživatele Alden Nahlilairon    [pošta] NEW     15:31:48 23.02.2009
Inu, nakoniec som sa rozhodol pre 4*, hlavne vďaka dobre využiteľným nástavbám.

Kúzelník a lezenie do zelí: Tu by som debatu radšej stopol, pretože každé povolanie leze každému do zelí. Lupič a sicco šermiarovi (boj bez zbraní a zabití) theurg a čiastočne pyrofor kúzelníkovi, kúzelník každému, chodec tiež. Ono kým sú zranenia ovocia také, aké sú, tak kúzelník na pyrofora proste nebude nikdy mať (zranenie 300 na hexe dopadu rakety...).

Ikonka uživatele Mračivec    [pošta] NEW     10:42:27 23.02.2009
NW: Alchymisté můžou všechna kouzelníkova kouzla sesílat skrze démony, takže podle mě je to právě kouzelník, kdo je v pravidlech v podstatě k ničemu,

Theurgové můžou, aritma pokud vím mluvil o pyroforovi, to je dost rozdíl ;)

Ikonka uživatele Hamster    [pošta] NEW     10:27:09 23.02.2009
Nepokládám za důležité teď obhajovat moje hodnocení, vše bylo řečeno a jen bych se opakoval. Obecně s něčím souhlasím, s něčím souhlasím méně, na hodnocení se to projevilo takto. Kritiky byly přidány až po mém hodnocení, žádný zásadní rozpor jsem však nenašel, tedy 4*. A i kdyby, měnit hodnocení už nemohu.

Ikonka uživatele Nathaka Warrior    [pošta] reputace: 1
nedohledatelné: +1
NEW     22:25:22 22.02.2009
Diskuzi jsem jen zběžně proletěl a vidím, že zase řešíte kraviny, takže se vyjádřím také jen zběžně a pouze k dílu. :-))

Líbí se mi. Několik docela dobrých nápadů, podstatné vylepšení původních pravidel, vtipně pojaté, přehledné. Není to zbytečně natažené, je to prosté. Místy je to podle mě přesílené, případně překombinované... zato oceňuju výborný fázový posun, pěkné hopsavé ovoce a vtipnou Banana Bomb aka Worms a spousta dalších her.

Občas má Firefanatic v kritice díla pravdu (i když většinou ani zdaleka nesouhlasím a skoro bych řekl, že rejpe z nepochopení), ale vyložené chyby nevidím. Takže za pár dobrých nápadů a slušné rozšíření dám slušné a nadprůměrné hodnocení. Dalo by se uvažovat o čtyřce a taky o ní uvažovat budu, zatím bych to ale viděl spíš takhle...

(subjektivní odstavec) Jen bych se chtěl ještě vyjádřit k tomu, jak tu Aritma zmiňoval, že to zase posiluje kouzelníka a bere to pyroforovi práci. To jsou kecy. Alchymisté můžou všechna kouzelníkova kouzla sesílat skrze démony, takže podle mě je to právě kouzelník, kdo je v pravidlech v podstatě k ničemu, protože za něj všechno dokáže (do určité míry) nahradit právě alchymista. Dobře, že přibývají kouzla kouzelníkům, čím víc jich bude, tím dražší a těžší bude pro alchymisty fušovat jim do práce a budou si hledět svého. :-)

V každým případě dík za rozšíření, konečně si s bombičkama bude hrát i kouzelník. :B

Ikonka uživatele Alden Nahlilairon    [pošta] NEW     21:36:21 21.02.2009
FF:
1) Budiž, tu uznávam, že to bolo odignorované a s rozdielmi oproti 1.5 a 1.6 sa vysvetlil rozdiel v zraneniach... nie je už asi čo riešiť.

2) Toľko slotov nemôže kúzelník obetovať keď je na prvých 6 úrovniach, potom mu to už je jedno, a okolo 12. už dáva do kúziel rôzne blesky len tak z haluze, pretože všetko, čo chcel tam má. Hovorím z vlastnej skúsenosti, hral som troch kúzelníkov, PJoval mágovi a aj som pozbieral nejaké skúsenosti pred začatím projektu MMM od známych.
Veď keď nechce, tak ich obetovať nemusí, jeho vec. A nie je dôvod prečo by mal mať tie vlastnosti iba banán? A aký je dôvod, že granátové jablko vybuchuje silnejšie, ako hruška? Je to proste tak preto, lebo to tak autor (myslím kúzelníka, ktorý to vymýšľal) urobil. A keď niekto nepozná banán, zmeniť kúzlo na iný setting je otázka dvoch sekúnd (škrknem banán a napíšem slivka). To by sme už mohli kritizovať to, že nemáme modifikáciu pre arktické oblasti, pre flóru južnej ameriky...

3) Tu mi nejako ušlo, na čo si presne reagoval, poprosím o upresnenie...

4) Odlomiť stopku banánu - brnkačka, dyni - nie až tak ťažké. Ja to za hnidopišstvo považujem, tu nejde o zamyslenie sa nad stopkami, tu ide o to, že ten, kto toto kúzlo vymýšľal, to proste chcel mať aj s poistkou, aby mu to nebachlo do xichtu keď podskočí, a tak tam dal tie stopky. Hráčom to naviac pripomenie granát (sú s jeho účinkami oboznámení, ľahšie si ho predstavia). To by sme sa už mohli sporiť o tom, akú energiu z hľadiska fyziky treba na také a také zakrivenie časopriestoru a ako je porovnateľná s energiou potrebnou na materializáciu (teda na prestavbu jadier a obalov atómov, ich prenesenie a následné zloženie do konkrétneho celku) objektov (úmyselne dohnané do extrému). Keď proste to ovocie vybuchuje, tak sa mi odtrhnutie stopky nezdá ako nejako zásadné. Ako som už písal, odtrhnúť stopku granátovému jablku je práca tak na minútu, a v pravidlách je to automatické.

5) Krysa dostane útok len za hex, na ktorom sa nachádza, drak chytí útoky zo všetkých hexov, na ktorých stojí a ktoré sú zasiahnuté výbuchom. Ako výsledok je z pravidlového Nebezpečného ovoce v ideálnom prípade na draka vedených 19 útokov. Pri ohnivej hline, a to ani nehovorím o raketách, je to ešte markantnejšie. A cena to nejako neberie do úvahy.

6) A ako sa aktivuje výbušnina? Existuje kopa spôsobov, aj keď som mal asi napísať, že myslím akúsi magickú rezonanciu. Ovocie má proste unikátnu štruktúru, lebo bolo stvorené práve tým jedným kúzelníkom, ktorá sa dá kopírovať asi tak, ako odtlačky prstov (=skoro vôbec), a na ktorú reaguje. Keď odpáli ovocie iný kúzelník, tak si to proste ovocie nevšimne.

Argument "lebo to tak chcel autor" je jediný, ktorý v mágii platí. Pri šerme môžeš porovnávať s realitou, pri mágii nie. Síce existujú isté pravidlá, ale čo do detailov, rozhoduje vždy úmysel kúzelníka, ktorý kúzlo tvoril, aka autora. Opäť by nás to potom mohlo viesť k polemike o ČP mágii a kúzlach, ktoré vracajú čas, čo je fyzikálne tak náročné, až je to takmer nemožné (existuje také kúzlo v pravidlách, je to Klika, aj keď neviem, ako je to v 1.5, v 1.6 je pod smerom vracanie času).

S pozdravom,
Alden Nahlilairon

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     20:26:10 21.02.2009
FF:

- Eh. no dobře. Číso sem, číslo tam, ať je to třeba víc.
- Když něco vypadá jako banán/dýně, neznamená to ještě, že se tomu stopka trhá stejně obtížně.
- ...
- Ano, intenzita exploze je na všech sázích v dané vzdálenosti od epicentra stejná, ale čím víc je tam nestvůr, tím větší celkové zranění způsobí. Příklad: Pokud bys měl slaboučkou výbušninu, která by výbuchem zasáhla jen jediný hex se silou 5, a nechal ji explodovat v sudu plném krys (Dejme tomu, že by tam byla rovná stovka krys, každá s jedním životem), všech sto krys by zemřelo a celkové zranění by bylo 100 životů...
- Vážnost zranění? Jestli myslíš popis zranění v příspěvku, tak vážnost zranění je úměrná ztrátě životů. Ztráta 1 život bude znamenat dejme tomu natržený snopeček, ztráta 100 životů bude znamenat vážná vnitřní zranění a rozlámané kosti.
- "Striktně limitovaná 1 verze". Udáním počtu ve mě vznikl dojem požadavku na více verzí.
- To co jsem vypsal, byly důvody, proč kouzlo "Aktivuj nálože" nebylo stvořeno tak, aby odpalovalo i nálože jiných kouzelníků. Tvůrce se prostě obával, že by tím mohl odpálit i něco, o čem neví, a tak kouzlo stvořil tak, aby odpalovalo jen jeho nálože.

Shadowmage:

- Všechno váží stejně jako pravidlové nebezpečné ovoce - tzn. 5 mn.
- Namočení nemá na výbušnost vliv.
- U "Změň v nálož" je použit stejný mechanismus, jako u pravidlového kouzla "Zmiz" - právě kvůli tomu, že je to kouzlo možné použít ke zničení cílového předmětu. Důležitější otázkou by mohla být definice vlastníka. Je to otázka "papírového" vlastnictví (V registru je jako majitel zapsán...)? Je to otázka citové vazby? Je to otázka fyzického vlastnictví dané věci? ...

Ikonka uživatele Shadowmage    [pošta] reputace: 1
Tobša: +1
NEW     17:42:03 21.02.2009
Nejprve pár obecných poznámek:

- kolik asi to ovoce váží? Stejně? Jako živý předobraz? Nevyužije se to asi vždy, ale pokud necháme více kusů nést třeba havrana, váha už roli hrát může.
- jak reaguje ovoce na namočení?
- PJ může využít jednotlivého ovoce k odlišení kouzel tohoto typu podle místa děje dobrodružství: tropy nabízí banán, mírný pás spíše jablka. Pokud má někdo pocit, že kouzelník v "evropském" prostředí banán nezná, jednoduše se kouzlo nebude učit nebo použije jiné ovoce se stejným účinkem (např. švestku)
- líbí se mi, že příspěvek nepřináší jen výčet modifikací nebezpečného ovoce, ale i nové mechanismy jako jsou hopsavé výbušniny a vše další
- i samotná úvaha nad silou, cenou a zasaženým územím u výbušnin může leckomu pomoci při tvorbě něčeho podobného

Jednotlivá kouzla jsou popsána jednoduše, takto mi to u daného příspěvku stačí. Suchý styl, který byl dílu vytčen, lehce "vlhne" v pasážích, které zasvěceným připomenou situace z různých jiných her (Worms).

Trhání stopky u dýně mi přijde v pořádku, pokud bych si chtěl rýpnout, spíš bych se zamyslel nad stopkou u banánu, která je více podobná prodlouženému vrcholu té žluté části:-)

Změn v nálož:
no, nejsem si úplně jistý, jestli záleží u předmětu tolik na tom, komu patří, když se má stát výbušninou. Asi bych rozdíl úrovní neřešil. Kdo je mocnější, má si své věci lépe hlídat.

Také je kouzlo možné použít pro rychlou likvidaci důkazů, např. klíče, před výslechem, obecně pro ničení určitých předmětů.

Demagizace ukazuje nový možný způsob boje proti magickým povoláním i pro vyřizování si účtů mezi alchymisty. Jen bych u energie možná nemluvil o bravě, ale pro představu to pomůž
e:-) Mám pocit, že podobně se diskutovalo u Džinů a nenergetického víru, který měli místo nohou...

Implozi bych podobně jako Alden řadil asi do ČP magie, viz jeho pokus zpracovat toto téma v jeho díle magie, kde se časoprostorem zabýval. Ale ani takto mi to nevadí a v družinách, kde není fyzik, to asi bude všem vyhovovat.

Fázový posun:
dobrý nápad, bomba propadlá stropem asi překvapí:-) Asi bych ale řekl, pro jednoduchost, že nachází-li se bomba částí v pevné látce, nevybuchne vůbec. Aby odpadly možné úvahy o následcích výbuchu v mimoprostoru, což si jistě všichni nepřdstaví správně. Z herního hlediska se nic nemění.


A nakonec bych uvedl možné další jednoduché návrhy, které mě napadly při čtení příspěvku v MS:

Magomeloun
Jedinečný v tom, že se položí na zem a začne se kutálet k nejbližšímu zdroji magenergie, poměrně silný výbuch, velký meloun, nebezpečný pro nepozorné kouzelníky. Ideální pro překvapivé vraždy u hostin s dlouhými stoly a ubrusy.

Hrozivé hrozny
Vyčaruje se hrozen, každá kulička po snězení způsobí zranění výbuchem za 1 život+život za každou další snězenou kuličku. Levné, spíše otravné kouzlo na hordu loudilů. Špatné pro ty, co jedí po hrstech.

Tříštivé třešně
Kalsická dvojice třešní spojených stopkami Slabší výbušnina, zajímavá v tom, že k výbuchu dochází tehdy, když se po odtržení třešní od sebe a vyrčení druhé části zaklínadla třešně opět přiblíží na méně než sáh. Lze dát dvěma obětem tajně do kapsy, když se potkají - BUM!

Celkově mě dílo rozhodně tak nezklamalo jako Firefanatika, uvažuji i o 4 hvězdách. Možná dám spíš 3, ještě uvidím podle dalších reakcí...

  [Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
27 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.74889302253723 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách