www.Dračí Doupě.cz


Soutěž O Hlavu
Zlatého Draka

--
Aktuality
Novinky
Uživatelé
Vyhledávání
Rekordy a statistiky
--
Chat
Fórum
Ankety
Moudrá Sova
--
Články
Rozvoj DrD
Dobrodružství
Hřbitov
--
Bestiář
Předměty
--
Válečník
Hraničář
Hraničářská kouzla
Kouzelník
Kouzla
Alchymista
Alchymistické předměty
Zloděj
--
Nová Povolání
Nové Rasy
Dovednosti
--
Galerie
Fotogalerie
Downloady
Linky
--
Seznamka
Inzerce
--
Co je to Dračí Doupě?
Dračí manuál
Otázky a Odpovědi
--
Tvůrci a Redakce
--
Čekající díla
Dračí líheň

Kouzla

Mystická zbraň *nopaev lautirips*  ****
Příprava na tisk (tisknuto 689x)
Přidáno: 22:07:47 22.01.2008
Magenergie:3 magy/kolo
Dosah:15 sáhů
Rozsah:1 zbraň
Vyvolání:1 kolo
Trvání:
Skupina:Časoprostorová magie
Autor: Folcwine
Průměrné hodnocení:3.92
Popis:

Anotace

V dračím doupěti je jen málo kouzel, pomocí kterých lze na dálku vypomoci družiníkovi v boji jinak než zabitím jeho protivníka. Kouzlo může zhoršit bojeschopnost jednoho nepřítele, zlepšit bojeschopnost družiníka, nebo vytvořit další zbraň bojující na kouzelníkově straně. Použití najde spíše v družinách, ve kterých není theurg, a nedostanou se jen tak ke kvalitním zbraním se zakletými démony. Družina bez kouzelné zbraně je schopna pomocí tohoto kouzla porazit bestie jen se zranitelností „C“. Kouzlo je použitelné spíše pro postavy na nižších úrovních, protože s rostoucí úrovní roste i kvalita magického vybavení, tím pádem využitelnost kouzla klesá.

Popis

Kouzlo obklopí cílenou zbraň slabou nazelenalou září, která ve tmě nic neosvětlí, ale částečně zbraň podrobí kouzelníkově vůli. Kouzlo se chová podle toho, kdo má zbraň v držení v době seslání kouzla. Mohou nastat tři případy popsané ve stejnojmenných kapitolách:

  • Volná zbraň – zbraň nikdo nemá v držení - útočí na nepřítele
  • Nepřítelova zbraň – zbraň v držení nepřítele - chová se částečně jako prokletá
  • Přítelova zbraň – zbraň v držení přítele - zbraň se chová jako se zakletým démonem

Sesílající kouzelník se vždy považuje vůči kouzlu za přítele. Kouzelník může při sesílání označit další jednu osobu v dohledu za přítele. Všichni ostatní se pro fungování kouzla považují za nepřítele. Dělení osob na přítele a nepřítele má vliv pro určování chování očarované zbraně. Za zbraň se považuje jakýkoli předmět, kterým lze útočit na blízko. Některé předměty se mohou při útoku poškodit nebo úplně rozbít (pochodeň, váza). SZ alternativních zbraní na blízko (štít, stojanový svícen, těžká kuše atp.) určuje PJ. Kouzlo neovlivňuje zbraně pro boj na dálku.

Účinky kouzla jsou také závislé na tom, zda je nebo není ve zbrani před sesláním zaklet nějaký démon. Pokud je ve zbrani zakletý démon, kouzelník provádí hod proti pasti:

ROZ ~ 15 ~ démon může kouzlu odolat / démon je po dobu trvání kouzla utišen

Kde ROZ je rozdíl mezi úrovní kouzelníka a pořadovou sférou démona. Pokud kouzelník neuspěl v hodu proti pasti, démon si může vybrat, zda na sebe nechá kouzlo působit, nebo jeho účinkům odolá. Pokud se rozhodne kouzlu odolat, tak ani nezačne působit. Pokud se mu poddá, kouzlo působí normálně, až na to, že démon na konci každého kola může předběžně ukončit jeho trvání. Hloupější démoni (cca 10. sféra a nižší; útoční démoni klidně i z vyšších sfér) však takovéhoto rozhodování nejsou schopni, proto nikdy nenechávají kouzlo působit, pokud mu odolají.

Působí-li kouzlo „mystická zbraň“, démon v dané zbrani je utišen. Démon po dobu trvání kouzla nemůže používat žádné své schopnosti astrálních sfér, ale zničitelnost předmětu je stejná jako by žádného kouzla nebylo.

Kouzlo lze zrušit kouzlem “rozptyl kouzla” nebo přerušit kouzlem “uspi démona” (kouzlo ve zbrani se chová jako útočný démon z 5. sféry). Na mystickou zbraň nepůsobí kouzla, která působí na osoby, nikoli na předměty (např. kouzla rychlost, protoplazma, iluzorní kouzla, útočná kouzla). Při přerušení nebo zrušení kouzla “mystická zbraň“ zakletý démon ihned přebírá své místo.

Volná zbraň

Kouzlo se chová podle schématu volná zbraň, pokud ji nikdo nemá v držení a ani není součástí inventáře žádné postavy. Kouzlo může takto účinkovat například na zbraň válející se na zemi nebo zavěšenou na stojanu. Zbraň ale nesmí být zajištěna proti pohybu (předpokládejme, že zbraň má sílu 11/+0 při pokusech o vyproštění např. ze závěsu stojanu).

Zbraň se sama začne pohybovat a útočit na nejbližšího nepřítele, při shodě vzdáleností útočí na toho z nich, který je blíže sesilateli. Během jednoho kola se zbraň může buď přemístit až o 10 sáhů, nebo se může posunout nejvýše o 2 sáhy a jednou zaútočit (v RSS pro zjednodušení má zbraň k +6 k iniciativě, čili má každé kolo k dispozici 4 akce. Ty mohou být využity pro akce čekání, akce krok a nejvýše jedna akce za kolo může být použita pro akci útok, popřípadě krok a útok). SZ/útočnost zbraně jsou stejné, jaké má nemagický základ zbraně. Do ÚČ se nezapočítává síla kouzelníka ani jeho případné modifikátory ÚČ. Kouzlo na začátku svého tahu znovu vybírá nového nejbližšího nepřítele, pokud je ten původní více než 2 sáhy vzdálen.

Pokud na začátku kola „mystické zbraně“ není žádný nepřítel v dosahu 15 sáhů, zbraň volným pádem padá na zem. Tam zůstává, dokud kouzlo nevyprší, nebo dokud zbraň nezvedne přítel (pak se zbraň chová jako v kapitole přítelova zbraň) nebo dokud se v dosahu 15 sáhů neobjeví nějaký nový nepřítel.

Mystická zbraň neumí taktizovat, vždy se snaží co nejkratší cestou dostihnout nejbližšího nepřítele a nebere ohled na to, zda by při ní mohla ona nebo kouzlo dojít k úhoně. Mystická zbraň ignoruje postihy za špatnou viditelnost, popřípadě za útok na neviditelného protivníka. Zbraň se protáhne otvory, kterými by bez jakýchkoli problémů šla protáhnout neokouzlená zbraň.

Levitující zbraň je fyzicky hmotná. Kdokoli na ni může zaútočit. Pokud hodí na útok 20 nebo více, bude mystická zbraň na jedno kolo vyřazena z boje, ale nebude nijak poškozena. Postava beze zbraně se může pokusit mystickou zbraň uchopit. Pro uchopení jednoruční zbraně stačí jedna volná ruka, pro chytnutí obouruční zbraně je potřeba obou rukou volných. Na chycení je potřeba využít jedno kolo (2 akce v RSS). Při uchopení se hází past: OBR ~ 5 ~ zbraň chycena/chycení se nepovedlo. Pokud se uchycení povede, pokračuje se podle kapitoly přítelova zbraň, kde přítelem je automaticky ten, kdo zbraň uchopil (i když byl předtím označen kouzelníkem jako nepřítel).

Nepřítelova zbraň

Zbraň je v přímém držení nepřítele, nebo je součásti nepřítelova inventáře (například v batohu nebo v pochvě zavěšená u pasu).

Zbraň se po dobu trvání kouzla považuje za zbraň se zakletým škodícím útočným démonem z páté sféry. Za jednu sféru může být snížena útočnost o 2 nebo snížena SZ o 1. Byla-li na počátku útočnost kladná, může klesnout nejníže na nulu, byla-li záporná, může klesnout nejníže na dvojnásobek původní hodnoty. SZ může klesnout do záporných čísel.

Pokud se nepřítel rozhodne přezbrojit, musí si hodit na past: OBR ~ 5 ~ přezbrojení / akce se nezdařila. V období, kdy je zbraň v inventáři, se kouzlo nijak neprojevuje. Nepřítel může místo přezbrojení zbraň upustit. Sice si nehází na žádnou past, ale zbraň pak v tom samém kole jednou zaútočí na svého bývalého nositele, další kola se chová dle kapitoly volná zbraň. Stejně to platí pro hozenou vrhací zbraň, ta se na místě přetočí a jednou zaútočí na svého majitele, další kola se levitující zbraň chová jako volná zbraň.

Přítelova zbraň

Zbraň je v přímém držení přítele, nebo je součástí jeho inventáře (například v batohu nebo v pochvě zavěšená u pasu).

Po dobu trvání se zbraň chová, jako by do ní byl zaklet útočný démon z páté sféry. Platí stejná pravidla jako při zaklínání démona. Za jednu sféru může být zvýšena útočnost o 2, nejvýše na nulu u zbraní se zápornou útočností nebo na dvojnásobek u zbraní s kladnou útočností. SZ může být zvýšena nejvýše na dvojnásobek. Toto rozvržení ovlivňuje kouzelník. Pokud se ve zbraních nevyzná, implicitně se zvyšuje jen SZ. Skrze mystickou zbraň nikdy nelze sesílat kouzla, jako to jde s některými klasickými útočnými démony.

Pokud je daná zbraň jen v inventáři, kouzlo se navenek nijak neprojevuje. Při odhození, upuštění, vrhnutí nebo vyražení zbraně kouzlo zůstává, ale další kola se zbraň chová dle kapitoly volná zbraň.

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
Počet zobrazených příspěvků: 1-8 / 8
Ikonka uživatele UnknowN *   [pošta] nové     20:40:59 31.08.2013
Ohnivá zbraň
*Armamente ignea*

Magenergie: 2 magy
Dosah: dotek
Rozsah: 1 zbraň vážící alespoň 10 mincí
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: viz níže
Obor: EU

Popis:

"Ohnivá zbraň" není de-facto ničím jiným, než kouzlo "Oheň" upravené tak, aby ho bylo možné zafixovat na zbraň. Od toho se kromě svítivosti odvíjí jednak bonusové zranění při každém úspěšném zásahu takovou zbraní (2-7 životů) a jednak trvání kouzla: pokud se kouzelník soustředí, tak 1-5 směn, jakmile se soustředit přestane, tak 1-5 kol - prostě stejně, jako u kouzla "Oheň". Během soustředění kouzelník nemůže zaostřovat, kouzlit a má -3 na iniciativu.

Ikonka uživatele Octopus *   [pošta] nové     20:28:33 26.02.2008
Zdravím...

...nejprve bych chtěl podotknout, že jsem si tohle kouzlo nastudoval v pravidlech dnd (proto hlasuji tak pozdě) a můžu vám říct, že smekám před folcwinem co vše musel udělat, aby udělal toto dílo...

...věci, které tu od vás zazněli jsou malichernosti, které se dají pominout (otázka "šmrncu" je subjektivní záležitostí)...

...ale já jsem našel také pár malicherností (které se nelíbí mně):
- past na utišení démona ve zbrani se mi zdá velká, ale uznávám že tato past by měla být přes 10
- jak asi vysoko nad zemí tato zbraň levituje? dokáže měnit výšku?
- přidal bych tam malou pojistku... když by zbrani bylo zamezeno (ať už držením a neútočením, nebo ukrytím v inventáři) napadání nepřátel, kouzlo se automaticky zruší po 1 kole
- musí být zbraň v "klidu" (nepohybuje se, pro puntičkáře) když je na ni toto kouzlo sesíláno?

P. S. Fafrin: dvojnásobek původní hodnoty lze dosáhnout zvýšením, ne snížením... pouhé slovíčkaření

Octopus

Ikonka uživatele Folcwine *   [pošta] reputace: 1
nedohledatelné: +1
nové     10:02:42 25.01.2008
Úvodem:
Kouzlo není a ani není jeho účelem být originální. Postupem času jsem několikrát střídal DrD a DnD herní systémy a tak nějak, když jsem se vracel k DrD se mi postesklo po kouzlech Magic weapon a Spiritual weapon, tak jsem se je pokusil zpracovat do DrD, dodat něco úplně nových prvků, rozšířit použitelnost a působnost a hlavně upravit ta, aby to nijak razantně neměnilo rovnováhu pravidel DrD. Dost omáčky, zkusím odpovědět na některé otázky.

Jsem překvapen, že se toto kouzlo celkem líbí. Díky patří všem, kteří si toto kouzlo přečetli a něco k němu napsali.

Suk:
Rozhodně zajímavé zpestření kouzla, aby kouztelník by mohl zbraň vůlí ovládat a učovat na koho útočí.Abych pravdu řekl, tak jsem podobné možnosti uvažoval, ale když jsem si uvědomil, jak by zase kouzlo nabobtnalo, abych to zapasoval do současné podoby, dosela jsem se zhrozil a raději na tu myšlenku zapomněl. Trochu před opřidáním další možnosti kouzla nechám dosavadní verzi někomu přečíst a pokud 50% pokusných čtenářů se začíná ztrácet, je to pro mě signálem, abych kouzlo přestal rozvíjet, nějak jej stylisticky udělal čitelnějším a vypustil na světlo světa.

Zmínka o omezení asi mohla být na démony jen z PPP (na PPE démony by už asi působit nemělo, past je sice vysoká, ale neřeší vše)

U každého kouzla dle mého názoru stačí jeden hod na potvrzení účinku (ať už je to hod proti pasti; trefa kouzla atp.)

Jinak děkuji za přívětivé hodnocení a za schválení, i když to se trochu protáhlo.

Beldin:
Kouzlo je i není drahé zároveň. Vycházel jsem z ceny kouzla rychlost (2 magy za zdvojnásobení počtu parťákových útoků) a doporučení, aby kouzlo mělo potenciál ubrat maximálně 2 životy za úroveň. Kouzlo je nejvýhodnější na nižších úrovních, kdy ještě nejsou vícenásobné útoky, na vyšších úrovních již toto kouzlo ztrácí význam, protože kouzlo do jisté mír nahradí útoční démoni ve zbraních a potenciál kouzla se zase trochu sníží. Kouzlo je dle mého jakš-takš magově vyvážené.

Fafrin Vok atd.:
Sice přesně nevím jakou chybku myslíš, ale i přesto zkusím se hájit.
DrD má nešťastně řešenou útočnost a návaznost útočných démonů na ni. Je to už chyby pravidel, vím o ní, přesto ji v díle vycházející z těchto pravidel musím udělat také.
Pokud jsi myslel jen nějakou chybu matematickou, tak se omlouvám za deziluzi výše.
Jinými slovy, jsem mimo a žádnou zásadní chybu v tom nevidím.

Ikonka uživatele PinHead *   [pošta] nové     20:23:49 23.01.2008
4*
Kvalitní a stručné. Drobné chybky (Fafrin Vok, Beldin) u mě nehrají takovou roli, ale...neměly by tu být.

PinHead

Ikonka uživatele Beldin *   [pošta] nové     12:52:28 23.01.2008
Dobré kouzlo, je pravda, že něco podobného v DrD úplně chybí. Nelíbily se mi jen dvě věci: 1) Přijde mi to dost levné - očarovat parťákovi zbraň na +5 za tři magy na kolo je docela síla, zejména v RSS. 2) Pokud kdokoliv chytí volnou zbraň, stává se z něj přítel. V takovém případě bych na místě kouzelníka vyčarování volné zbraně radši ani neriskoval. Past na chycení není moc vysoká a pokud by se zbraň dostala do ruky nepříteli, byl by z toho masakr v řadách družiny raz dva. I přesto dávám ****, protože nápad je vynikající a věci, které se mi nelíbily, se dají snadno poupravit...

Ikonka uživatele Fafrin *   [pošta] nové     11:19:39 23.01.2008
Suk - +6 k iniciativě u této zbraňe znamená, že má 4 akce, protože si nedovedu představit případ, kdy by něco ovlivnilo její iniciativu.

Jinak k samotnému kouzlu - příjde mi, že míchá více schopností dohromady a sice samovolně útočící zbraň a podporu/prokletí zbraňe
Byla-li na počátku útočnost kladná, může klesnout nejníže na nulu, byla-li záporná, může klesnout nejníže na dvojnásobek původní hodnoty. - v této větě je dost zásadní chyba, kdo příjde na to, jaká.
Jinak je to velmi dobré a není co vytknout, ovšem na plnou to u mě není.

Ikonka uživatele Nathaka Warrior *   [pošta] nové     22:24:14 22.01.2008
Dlouho jsem váhal, zda nedat nakonec nejvyšší hodnocení, ale přikláním se k Sukovi v otázce šťávy. Přidávám, že se to nečetlo zrovna plynule, ačkoliv za to mohou dost možná spíše mé indispozice. Jinak je to velice chytrý nápad. Je fajn, že konečně dílo také vyplńuje chybějící mezeru v dosavadním DrD, namísto toho aby dělalo stávající pravidla složitější a přidávalo další a další variace na již zpracované.

Ikonka uživatele Suk *   [pošta] nové     22:19:14 22.01.2008
Velmi pěkné kouzlo...

Pokud jde o čísla, tak do trvání bych dopsal - dle dodané magenergie ... nevím proči, mě se tam zobrazilo trvání - "0".
Pokud jde o skupinu magie, dal bych do příspvěku poznámku, že se jedná o kombinaci časoprostoru a energetické útočné magie.
Magenergii by poté možná slušelo něco ve smyslu 4 magy za první kolo + 3 magy za každé další... ale to je jen kosmetická úprava a můj pocit, že by to tak lépe korespondovalo s pravidly.

Jinak se jedná o vlemi pěkné dílko, vidím v něm inspiraci z počítačových her i jiných systémů, ale dobře tomu tak. Faktem je, že dračí doupě něco takového nemá a dovolím si říci, že takovéto kouzlo dračímu doupěti chybělo.

Zbraň má +6 k iniciativě - to ale přeci nemusí znamenat, že má 4 akce.

Jako pestřejší možnost užití kouzla bych doplnil možnost, aby kouzelník sám ovládal zbraň a rozhodoval se, na koho přesně půjde útočit. To by mohl například do té doby, dokud by se na kouzlo soustředil - tedy sám by nemohl dělat nic jiného, než ovládat zbraň.
Případně by kouzelník za přidanou magenergii mohl určovat více přátelských postav, nebo něco jako primárního nepřítele - jsou to jen nápady, kouzlo by bylo jako celek o něco složitější, ale zase o něco pestřejší a nabízející více možností.

Seslání kouzla na zbraň z démonem, uvažoval bych o naprosté nemožnosti seslání kouzla na zbraně z vyšších sfér a artefakty.
Jinak je velmi dobře, že past je vysoká, stejně jako je dobře, že si zbraně s démony s nižší inteligencí nevybírají, ale rovnou zamítají ... i když bych tuto hranici snížil z 10 třeba na 8 ... přeci jen, inteligence démona 9 už není zas tak hloupá, aby nevěděla.

U seslání na nepřítelovu zbraň by si možná majitel zbraně mohl házet na nějakou past - obdobně jako když chceme někomu nechat zmizet předmět za pomoci kouzla "zmiz" ... Ale není to tak akutní problém Jen myšlenka.

Myslím, že s kouzlem se dá zažít mnoho legrace a dá se za jeho pomoci vytvořit mnoho bizardních situací.

Závěrem:
Rozhodně velmi pěkné kouzlo, opravdu delší dobu jsem váhal, jestli dát 4 nebo 5 ... ono zpracování je dobré... ale, nevím, něco mi prostě chybí. Více šťávy, originálních událostí, příkladů... nevím, něco, co by velmi kvalitní příspěvek posunulo na příspvěk špičkový.Registrace
--
Příhlášení:
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo
--
Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold
--
11 přihlášených uživatelů.
0 uživatelů je na chatu.


Vygenerováno za 0.57757782936096 sekund.

© 2001 - 2004 Almad, James Timqui a Tomash, design © 2001 by James Timqui.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR