www.Dracidoupe.cz


Kouzla


Nestvůrost II *Gharhamiu mots biut* 
Příprava na tisk (tisknuto 443x)
Přidáno: 16:16:22 03.06.2004
Magenergie:0 libovolný počet magů (viz text)
Past:odl + roz/2 ~ 5 ~!
Dosah:dotek
Rozsah:1 tvor
Vyvolání:0 viz. text
Trvání:viz. text
Skupina:Vitální magie
Průměrné hodnocení:4.74
Popis:

Nestvůrost II je odporné a obludné kouzlo vitální magie. Je všeobecně považované za úkon černé magie a jeho použití je projev hrubé nenávisti k životu a opovržení obětí kouzla, stejně jako projev nadřazenosti kouzelníka. Nestvůrost II je velmi nebezpečné kouzlo a to nejen pro oběť, není příliš drahé (vzhledem k účinkům), ale jeho účinky jsou téměř bezvýhradně nevratné. A velmi nepříjemné. Principem kouzla je odebrání životní energie určitého typu a její převedení na jiný. Přesněji řečeno to posiluje tělesné vlastnosti a omezuje ty duševní.Při úspěšném použití kouzla oběť dostane silné křeče a ztratí kontrolu nad svým tělem (což může být spojeno s pozdějšími výraznějšími či méně výraznými ztrátami paměti). Zároveň s tím začne bobtnat, velmi rychle jí roste svalová hmota a v menší míře také zbytek těla, kosti a šlachy - až do nestvůrných tvarů. Toto trvá několik vteřin, během kterých (a ještě chvíli poté) se oběť s největší pravděpodobností válí po zemi v již zmiňovaných křečích. Poté se oběť probere a ještě pár minut bude v šoku, který způsobí malátnost, zmatenou motoriku a migrénu.Jak už jsem řekl, účinky kouzla jsou v podstatě nevratné. Pokud je kouzlo dokončeno, tj. nepřerušeno během jeho vyvolání a trvání, pak neexistuje cesta zpět. V učených knihách se spekuluje o legendě, spíše však pouze příběhu, podle kterého šamani některého z kmenů dalekého jihozápadu umí účinky tohoto kouzla zvrátit (ostatně podle dochovaných pramenů pochází původní verse tohoto kouzla odtamtud), nicméně tento postup, existuje-li, není obecně v nekromantských knihách znám.Účinek:

Vyvolání kouzla trvá tři kola nebo 1 směnu. Jestliže jsou to tři kola, magenergie vložená do kouzla se pro účely účinku kouzla považuje za třetinovou. Past kouzla. Proti pasti si hází za oběť Pj a je to past:odl + roz/2 ~ 5 ~ odolání/neodolání.

Pokud je oběť neúspěšná v hodu proti pasti, odečte se chybějící hodnota (kolik chybělo, aby oběť v hodu na past uspěla) od čísla osm a výsledkem se podělí magenergie vložená do kouzla. (Případem, kdy by by dělitel magenergie byl menší než nula, se budeme zabývat níže.) Výsledek je hodnota, o kterou klesne inteligence a charisma a stoupne odolnost a síla oběti, navíc to udává dobu trvání kouzla (v kolech).Jestliže je oběť úspěšná v odolání kouzlu, aplikuje se stejný postup na sesilatele, tzn. odečte se přebytek hodu (kolik chybělo, aby oběť v hodu na past neuspěla) od čísla osm a tímto podělte magenergii do kouzla vloženou. Výsledné číslo nám udává, o kolik klesne inteligence a charisma a stoupne odolnost a síla sesilatele, navíc to udává dobu trvání kouzla (v kolech).Vzorec: změna vlastností = magenergie do kouzla vložená / (8 - rozdíl hodu).

Pokud dojde ke změně vlastností, nevyhne se oběť ani šoku, který způsobuje po jednu směnu dočasné snížení všech vlastností o jedna. Pokud má dojít ke změně vlastností, hází si oběť navíc proti pasti:odl ~ 7 ~ dočasné snížení vlastností o 1k3 po dobu trvání kouzla + 1k6 kol / na 1 směnu nemá vládu nad svým tělem a nejspíše se válí po zemi v křečích a bolestech.

Pokud vyjde dělitel, kterým dělíme magenergii při výpočtu účinku kouzla, menší než jedna, znamená to, že kouzlo může kriticky narušit metabolickou a energetickou rovnováhu těla. Pokud oběť zároveň neodolala proti pasti na odolnost, znamená to, že jí dočasně stoupá inteligence o 1k6, ostatní vlastnosti klesnou na tři (pokud by měly stoupnout, nic se nestane) a během oběť1k6 minut umírá. Její mysl se stává nečekaně jasná a schopná čehokoliv, neni cítit žádná bolest, jen tělesná slabost. Proti tomuto efektu neexistuje obrana. Pokud je oběť úspěšná v hodu proti pasti na odolnost, dále se uvažuje, jako by dělitel byl jedna.Kouzlo nikdy nesníží inteligenci pod jedna, nejvýše na jedna (což je ovšem i pro krolla příliš málo), stejně jako všechny ostatní vlastnosti, a lze ho aplikovat na všechny živé tvory (aplikace na magické tvory s sebou může nést nepředpokládatelná risika, nicméně to lze řešit jen konkrétně, tedy tato povinnost spadá na PJ). Z výše uvedeného plyne, že kouzlo lze úspěšně použít i na zvířata a to bez toho, aby jim klesala inteligence.Ale nic nevypadá tak jednoduché, jak se to zdá. Ztráta inteligence zvířat (přesněji tvorů s inteligencí 1) se projevuje zvýšenou agresivitou. Těžko pro to zpracovat nějaká pravidla, ale můžeme obecně říci, že za každý bod inteligence, který tvorovi měl klesnout a neklesl stoupne bojovnost o 1 a klesne jakákoliv možnost ochočení o 5 - 15% (přesné použití tohoto pravidla záleží na úvaze Pj - nelze to zobecnit vzhledem k různorodosti zvířecích druhů a vzhledem k účinku Nestvůrostu na ně, který je z neznámého důvodu různý druh od druhu - nebylo nalezeno žádné pravidlo). Z toho také plyne, že ze snižování inteligence, pokud to nestačí, plynule přecházíme ve zvyšování agrsivity.Příklad použití kouzla:

Elfí nekromantka Neta Hejtejí Zauši potká gobliního válečníka Nak Oputa Ip Rdela (1. pád: Nak Oput Ip Rdel) a rozhodne se na něj použít Nestvůrost II, protože Nak Oputa považuje za špinavce. Řekne si: "Sešlu na něj Nestvůrost za 30 magů, jistě má malou odolnost," a sešle.Pro účely účinků kouzla se považuje magenergie kouzla za 20 magů, protože naše nekromantka na dlouhé kouzlení nemá rozhodně čas. PJ ví, že Nak Oputova odolnost je 14 - je to slabý goblin (což ovšem neznamená, že na elfku nemá ...ani zdaleka). Elfka je na 8. úrovni, goblin na 10. Nak Oput si tedy hodí proti pasti 5, na kostce mu padne 3, přičte 1 za polovinu rozdílu úrovní a 1 za odolnost. Past tedy těsně přehodil a účinek kouzla tedy stihne elfku.Od čísla 8 odečte 1 (tolik chybí do Nak Oputova neúspěchu) a vzniklým číslem - 7 - podělí magenergii do kouzla vloženou, tedy číslo 20. Výsledek je - zaokrouhleno - 3. Elfce stoupne síla a odolnost o 3, inteligence a charisma jí klesne o 3 a navíc se bude nějakých 3 + 1k6 kol válet v křečích po zemi (past na odolnost 7 se svým bonusem za odolnost 4 prostě nepřehodí) - během té doby se změní v pořádnou zrůdu a náš milý goblin, když to uvidí, bude se chvíli smát její neschopnosti (ale nebude se jí divit) a pak jí z milosti zabije svým kopím - aby se netrápila. Kdyby jí nezabil, musela by si elfka v důsledku prodělaného šoku připočítat ještě postih 1 ke všem vlastnostem a to po jednu směnu. Ale goblin ji zabil.Jak jste si jistě všimli, použití tohoto kouzla může být setsakra problematické, tak na to myslete, až ho budete praktikovat. Mimochodem, asi tušíte, co se většinou stává, když je hod na seslání neuspěšný...poznámka k zařazení: Toto kouzlo bylo vytvořeno jako doplňkové kouzlo pro kouzelníkův obor Nekromant přidaný 15:21:06 02.02.2004, popř pro pravidla Nekromant aneb Kdo se to tam vzadu směje (pracovní název - je to připravovaný projekt). Pokud tato pravidla neaplikujete můžete to považovat za běžné vitální kouzlo pro znalce oboru - tzn. naučit se ho může jen kouzleník, který ovládá 27 kouzel z oboru vitální magie (je to skutečně velmi složité kouzlo).

poznámka k označení: Označení II znamená, že se nejedná o původní versi, alebrž až o versi vyvinutou později na některé černé universitě z verse jedna, která pochází (jak již bylo naznačeno) od některého z divošských kmenů jihu. Nevylučujeme, že se nám povede ke svitku s touto versí kouzla dostat - v takovém případě se zde původní verse samozřejmě objeví.

Autoři: Toto kouzlo bylo vytvořeno za společného snažení členů cechu Noční klubu.

A ano, ještě malá ...premie:

Necromantovy ruce obklopila temnota. Dotkl se neboheho elfa... místo dotyku zahalila čern. Z ní vytrysky černé parsky připomínající žíly. V okolí těchto "žil" začala kuže bobtnat a růst...

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
  [Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 47
Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     0:15:23 08.08.2013
Roztomilost
*Ezisinky tutununu*

Magenergie: 2x životaschopnost +10
Past: Roz ~ 7 ~ 0
Dosah: Dotek
Rozsah: 1 nemagické zvíře max. velikosti C
Vyvolání: 3 kola
Trvání: do nejbližší půlnoci
Obor: VI+MA

Popis:

Toto kouzlo v mnohém funguje jako "Lektvar zmenšování", s tím rozdílem, že působí pouze na nemagická zvířata. Kromě vlastního zmenšení ale toto kouzlo udělá ještě jednu věc: Ať už bylo původní zvíře jakkoliv krvelačnou bestií a jakkoliv vypadalo jako něco z noční můry, toto kouzlo z něj udělá učiněného mazlíka, a to nejen povahově, ale i vzhledově: Velká oduševnělá kukadla, roztomiloučká ouška, heboučký kožíšek, duhově měňavé šupinečky, načechraná peříčka, vrtící se ocásek, a takový mocinky hravoučký tlapičky a třepetavý křidýlka a prostě celkově to bude učiněný zlatíčko, které by si chtěl každý pohladit.

...a pak, o půlnoci, se tenhle mazlík promění zpátky, a na místě, kde byl předtím neškodný tvoreček k zulíbání je najednou vystresované zvíře v cizím prostředí. Co se bude dít dál už tak nějak vyplyne z dané situace.

Ikonka uživatele Folcwine    [pošta] NEW     13:46:50 19.06.2010
Pro černokněžníka rozhodně pěkné a použitelné kouzlo, které vyváří hlídače jiné než nemrtvé. Past vypadá v pořádku, akorát mi přijde kouzlo docela levné - 8 (či méně magů) za zvýšení statistik o 1 mi přijde docela málo. V DrD také platí pravidlo - co je silné to není obratné, tedy bych čekal i nějaké snížení obratnsoti. Ono už stačí to, že černokněžník toto kouzlo většinou sesílá, když nečeká nějaké nebezpečí.

Pak už mám jen výtky k příkladu, který je pro mě ze záhadného důvodu plný chyb a zbytečně tak mate:
- nic proti inteligenci kouzelníka, ale opravdu nečekám, že někdo s inteligencí nad 12 by toto chtěl seílat v boji
- také by mě zajímalo, jak se kouzelník na 8. úrovni může stát mistrem oboru, nějak mu na to nevyjdou kouzla :)
- goblin asi také nebude hloupý a pokud by kouzelníka viděl něco sesílat, tak by buď utekl strachy, nebo by kouzelníka během sesílání zabil

4,5*

Ikonka uživatele Meneltir    [pošta] NEW     12:48:53 13.04.2006
nema chybu, skoda ze sa neda hlasovat. Dal by som 6*.
Iba 1 otazka: odkial sa ma moj carodej naucit 27 kuziel vitalnej magie? V pravidlach ich je dokopy tak 10.

Ikonka uživatele S.    [pošta] NEW     13:52:53 21.02.2005
Spark: Nejde o rasu. I když...

Ikonka uživatele Kamahl    [pošta] NEW     10:09:46 23.01.2005
Jo tak tohle kouzlo je skvěle zpracovaný a určitě ho v něktarém dobrodružství použiju.

Ikonka uživatele Spark    [pošta] NEW     16:14:29 03.01.2005
Kouzlo je velmi kvalitní. Má skvělou myšlenku a až na pár trochu složitějších formulací (viz. trvání...) je opravdu dobře zpracované. Co se týče elfky, tak dost silně věřím, že by to klidně seslala ia na toho trpoša, protože je to elfka...

Ikonka uživatele Goldar    [pošta] NEW     18:31:02 30.12.2004
Fakt pěkně zpracované (i příklad) a hlavně dobrý nápad...

Ikonka uživatele Raukó    [pošta] NEW     14:38:03 02.07.2004
Saladin: Ty patris do cechu Nocniho klubu? Ako sa Vam podarilo pridat prispevok ako skupine ludi?

Ikonka uživatele Saladin    [pošta] NEW     14:11:16 02.07.2004
Raukó: V přípravě je hraničářské kouzlo o uslintaném čmelákovi, dosti sporné, jak jsme ho probítali.

Ikonka uživatele Raukó    [pošta] NEW     9:34:08 30.06.2004
Prekrasne kuzlo-5*, velmi dobre spracovanie-5*, pekny priklad-5*, praca na tomto kuzle bola urcite dlha a namahava=> 5*
Dufam, ze v blizkom case sa dostane na stranku viac takychto kvalitnych prispevkov.
Moja ucta,
Rauko

  [Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
3 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.80495190620422 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách