www.Dracidoupe.cz


Hraničářská kouzla


Ptačí zpěv
Příprava na tisk (tisknuto 1338x)
Přidáno: 11:43:49 24.01.2009
Skupina:Ostatní hraničářská kouzla
Magenergie:0
Dosah:20 sáhů
Vyvolání:1 kolo
Druh:Klasická
Autor:Salmar
Průměrné hodnocení:5
Popis:

Anotace

Kouzla je schopen sesílat buď druid nebo chodec na šesté a vyšší úrovni. Zařazení mezi kouzla druida je důsledkem působení magie na zvířata a zařazení mezi kouzla chodce je důsledkem působení magie ovlivňující lidské emoce.

Ptačí zpěv je soubor kouzel, kterými může chodec nebo druid ovlivňovat emoce inteligentních postav skrze zpěv ptáků. Všechna kouzla jsou sesílána na zvíře, nikoli na konečný cíl (rozuměj postavy s inteligencí alespoň 2). Dosah 20 sáhů je jednak faktorem určujícím maximální možnou vzdálenost mezi kouzlící postavou a ptákem/hejnem a za druhé takovým faktorem pro maximální možnou vzdálenost mezi ptákem/hejnem a všemi postavami, na které jejich zpěv působí. Magenergie, rozsah, past a trvání nabývají u rozdílných kouzel rozdílné hodnoty (viz níže).

Příběhová anotace

Družina se horskými pěšinami pomalu drala vzhůru už pátý den. Slunko dávno nesvítilo a od vlhké mlhy a studeného větru byla všem zima. Přesto pokračovali dál, sice pomalu, ale zato jistě. Ve chvíli, kdy někomu chyběla už téměř všechna naděje a vůle, ostatní ho podrželi a všemožnými vyprávěními znovu postavili na nohy. Každým okamžikem už měli být na vrcholu a ačkoli i poté neměla být cesta lehká, alespoň nebudou muset dál stoupat skalními úbočími.

První se na náhorní plošinu vytáhnul hraničář, po něm oba trpasličí válečníci, kouzelník a nakonec společnými silami pomohli brblajícímu alchymistovi. Utábořili se jenom kousek od okraje v rozvalinách staré strážní věže. Poté co rozdělali oheň si začali s úsměvy vyprávět příhody, které je za posledních pět dní potkaly. Jakoby jim celou dobu šel někdo po krku a snažil se je odradit od jejich poslání. Nepodařilo se mu to, ať už to byl kdokoli, ačkoli párkrát od toho neměl daleko.

Vzduch naplněný trpasličím smíchem prořízl ještě jeden zvuk. Následovalo ho hejno černých ptáků, které se vynořilo zpoza útesu. Jejich krákání jako by zaplnilo celý svět a jeho tíha dolehla na celou družinu s mimořádnou silou. Trpasličí smích rázem ustal a už se znovu nerozezněl, ačkoli havrani byli již mimo dosah.

Celou družinu vyjma hraničáře pohltila sílící beznaděj. Zapomněli na vtipy, které si vyprávěli a jejich mysl pokryla černota sžírajících myšlenek. Neměli se na žádné tažení vůbec vydávat. Neměli se tím zrádným kouzelníkem tak lehce nechat nalákat na hroudu zlata. Po chvilce ticha začali opatrně dávat svou náladu najevo. Vzájemně se utvrzovali v nemyslnosti celého podniku a vytvářeli všemožné hrozby, které je určitě potkají. Mají neskutečné štěstí, že jsou po tom všem ještě naživu. Pouze hraničář se snažil jim oponovat a přesvědčit je o tom, že nejhorší už zvládli. Neúspěšně. Zítra se vydají na zpáteční cestu.


Základní přehled společných vlastností kouzel

Všechna ptačí kouzla musí být sesílána v přírodě mimo dosah lidské civilizace. To znamená, že sesílání bude neúspěšné v jakémkoli lidském sídle (včetně hradů, tvrzí, dlouhodobě obydlených zřícenin atd.) i v jejich blízkém dosahu. Pro úspěch tedy nestačí vyběhnout před městské hradby. Lidským sídlem se myslí jakékoli místo vzniklé jiným než přírodním způsobem, které je dlouhodobě obydlené minimálně skupinou čtyř inteligentních nemagických bytostí (nemusí být lidé). K úspěchu nutná minimální vzdálenost od lidského sídla roste s velikostí takových obydlí. Pro ukázku uvádím nějaké příklady sídel a nutných vzdáleností (samozřejmě nejde postihnout všechny případy, takže směle doplňujte, pokud "to své" v tabulce nenajdete).

Sídlo Nutná minimální vzdálenost
Chatrč v lese 20 sáhů
Stavení (mlýn) 200 sáhů
Vesnice pár domů 0,5 míle
Tvrz 0,75 míle
Hrad 1 míle
Průměrná vesnice 2 míle
Město 5 mil
Velkoměsto 10 mil

Ve chvíli, kdy chodec nebo druid úspěšně sešlou kouzlo na ptáka nebo ptačí hejno, je ptačí zpěv magicky pozměněn tak, aby v lidech, kteří jsou v dosahu a neuspějí v hodu na past, zanechával silné emotivní bouře dle konkrétního druhu kouzla. Hraničářova úloha tedy končí s magickou změnou ptačího zpěvu (seslání kouzla). Vždy je ale podmínkou, že cíl kouzla (inteligentní bytost) automaticky past přehodí, nachází-li se v lidském sídle nebo jeho blízkém okolí; tzn. stejná pravidla jako pro sesílání (je uvedeno vzhledem k možnému letu očarovaného ptáka nad lidským sídlem).

Nachází-li se postava házející na past v družině či jiné skupině spřátelených bytostí, hodnota pasti klesá o 1 za každých započatých deset lidí(+) v jejím blízkém okolí. To je způsobeno vznikem kolektivní podvědomé obrany proti těmto kouzlům, které by jinak šlo velice snadno zneužít k masovému použití na celé karavany postav. Toto pravidlo je ale možné nebrat v potaz, záleží vždy na PJ.

Je třeba si uvědomit, že očarovaní ptáci mohou létat celkem velkou rychlostí a dosah 20 sáhů se tedy může průběžně lišit. Jakmile ale jednou postava proti pasti neuspěje, kouzlo nabývá plných účinků v plném trvání i v případě, že se taková postava dostane z dosahu očarovaného zpěvu.

Vzniká zde problém s duálním pojetím kouzla (hraničář nejdříve sešle kouzlo na ptáka a ten pak svým zpěvem ovlivní emoce dalších postav). Proto je vzhledem k pravidlům vhodné považovat takového ptáka či ptačí hejno za "kouzlo". (Stejné důsledky by čistě na základě pravidel vznikaly, kdyby hraničář seslal místo kouzla ptačího zpěvu velký mrak, který by svým obětem měnil náladu, ale jehož směr, rychlost atd. by hraničář už nebyl schopen ovlivnit.) Z toho vyplývá, že pták či ptačí hejno je pouze prostředkem k přenosu kouzla k cíli. Nepřipadá v úvahu seslání těchto kouzel na jakékoli jiné zvíře, magického ptáka nebo ptáka, který už je pod jakýmkoli jiným vlivem magie.

Kouzla ptačího zpěvu ale lze seslat na ochočené ptáky stejně jako na divoké. Chodec nebo druid mohou být zároveň sokolníkem a v takovém případě je možné "vyslat" ptáka na určité místo s magicky podbarveným zpěvem. Ačkoli jsou tato kouzla tvořena pro ptáky obecně, uplatnění je nejpravděpodobnější právě u takových hraničářů, kteří sokolnictví ovládají.

Může se také stát, že se najde druid, který bude svým přesvědčením zásadně proti těmto kouzlům, protože částečně využívají zvířata k vlastním účelům. Tato možnost závisí čistě na uvážení PJ a hráče takového druida. Určitě by se ale nemělo zapomínat na to, že i taková situace může nastat. Zpravidla se to týká jenom druidů ZkD přesvědčení.

Ačkoli má každé kouzlo svůj popis výsledného chování postižených postav, téměř vždy je takové chování v menších či větších detailech rozdílné mezi každými dvěmi lidmi. Protože důsledky ptačích zpěvů ovlivňují psychiku, musí se v konečném chování počítat s klasickou psychikou a charakterem postavy. Proto například na vždy krajně pozitivního člověka zloděje, který svým optimismem všechny štve, nebude tolik účinkovat zpěv melancholie. Výsledek bude asi takový, že po dobu trvání nebude dělat žádné vtipy, bude mlčenlivější atd. Nepropadne však tíživé depresi, což by se mělo stát postavě, která je normálně spíše pesimistická.

Kouzla ptačího zpěvu jsou určena pro hráče a PJ RP stylu. Využití v čistě číselném DrD je méně atraktivní, ztrácejí se v něm nejpodstatnější aspekty kouzel - iluzorní emoce a pocity - a je možné, že bude velice obtížné tam tato kouzla zakomponovat. Jejich důsledky jsou totiž tím více atmosférické a pro hru lepší, čím více jsou propracovány charaktery postav a čím více jsou ve hře vidět jejich změny (platí i u CP) projevující se v podivném chování vzhledem k normálu.

Pokud se stane, že je postava v dosahu dvou a více ptáků, kteří jsou očarovaní rozdílnými kouzly ptačího zpěvu, automaticky uspěje v hodu proti pasti v obou případech. Pokud jsou tato kouzla stejného typu, postava si na past hází jen jednou bez jakýchkoli postihů či bonusů.

Druh kouzla, který má v rozsahu uvedeno „hejno“, musí být seslán na skupinu minimálně tří ptáků, kteří se pohybují společně. Uvedená magenergie se vztahuje na celé hejno dohromady (ne na každého ptáka zvlášť). Předpokládejme, že po úspěšném seslání se tito ptáci pohybují v hejnu po celou dobu trvání ptačího zpěvu.

Obecně číselně: Všechna kouzla ptačího zpěvu kromě zpěvu strachu způsobují, že postavy, které neuspějí proti dané pasti, automaticky ztrácí iniciativu (v RSS to znamená postih -2). Všichni hraničáři do 5. úrovně včetně mají bonus +1 k hodu na past proti jakémukoli kouzlu ptačího zpěvu a od 6. úrovně je tento bonus +2. Kouzla ptačího zpěvu však nikdy neúčinkují na sesílajícího chodce nebo druida (automaticky uspějí v hodu na past); nezapomínej ale, že to neplatí pro družinku, která se s takovým hraničářem pohybuje.

Kouzla ptačího zpěvu


Zpěv strachu
Magenergie: 6 + 2 za každý stupeň síly pasti navíc; (maximálně však 14 --> výsledná past 8)
Rozsah: pouze hejno
Past: int ~ 4 ~ nic/propadnutí strachu
Trvání ptačího zpěvu: 3 směny
Trvání postihu cílové postavy: 3 směny
Postava, která neuspěje v hodu na past, propadá elementárnímu a nevysvětlitelnému strachu (není to tedy strach z křiku hejna ptáků, který si ani neuvědomuje). Taková postava se zpravidla připraví k boji, ačkoli neví o jakémkoli protivníkovi. Začne se projevovat demoralizujícím chováním pro ostatní členy družiny (síla takového chování je úměrná stupni charismatu postižené postavy). Pokud to jde, dá se taková postava na ústup či přímo útěk z místa, ve kterém se nachází. Je ale třeba si uvědomit, že takový strach způsobí i větší obezřetnost a opatrnost postižených postav. Postižená postava přímo vyhledává jakékoli příčiny strachu, kterými by si svůj pocit mohla vysvětlit (zesílení větru, propuknutí deště, zatažení slunce, rozvázaná tkanička u boty atd.)

Číselně je to postih k UČ i OČ -1; bonus +1 na hod proti všem pastím, které používají obratnost a u kouzelníků je to snížení pravděpodobnosti seslání kouzla o -10%.

Po uplynutí doby trvání strachu se postava probere a pamatuje si všechno své chování. Zpravidla podvědomě zveličí celou situaci a přisoudí strach něčemu, na co si vzpomíná a co bylo alespoň zčásti strašidelné. Taková postava většinou nepojme podezření na "něco neobvyklého" ve smyslu nepravosti strachu.


Zpěv zloby
Magenergie: 8
Rozsah: hejno/pták
Past: int ~ 5 ~ nic/propadnutí zlobě
Trvání ptačího zpěvu: 2 směny
Trvání postihu cílové postavy: 1 směna
Postava, která neuspěje v hodu na past, propadá okamžité zuřivosti ve svém chování srovnatelné s chováním berserkra podle PPP (ani pro válečníka však neplatí jakékoli číselné bonusy a postihy berserkra). Taková postava je velice náchylná na jakýkoli podnět vyvolání zloby, která se může projevovat slovní agresivitou, povyšováním, vyhrožováním a v krajních případech i fyzickým napadením. Postižený se nedokáže krotit ani v přítomnosti cizích nebo důležitých lidí a je na ně schopný útočit bez rozdílu. Dokáže si však uvědomovat možná nebezpečí, a tak si vždy najde někoho slabšího a bude se krotit před někým, o kom ví nebo tuší, že je silnější než on sám. Je také důležité si uvědomit, že takováto postava ztrácí veškeré známky opatrnosti a obezřetnosti.

Číselně je to bonus +1 k UČ a postih -2 k OČ; postih -1 k bonusu či postihu za charismu (sčítá se s normální bonusem či postihem); neschopnost naslouchání a zloděj není schopen: získání důvěry, tichý pohyb, schování se.

Po uplynutí doby trvání zloby se postava začne chovat opět normálně, ale má problémy vzpomenout si na své chování v této době a vidí ho jaksi mlhavě. Je téměř pravidlem, že tato postava pobere podezření na něco neobvyklého. Proti zpěvu zloby je následujících 24 hodin imunní.


Zpěv melancholie
Magenergie: 7
Rozsah: pouze pták mimo hejno
Past: int ~ 5 ~ nic/propadnutí melancholii
Trvání ptačího zpěvu: 4 směny
Trvání postihu cílové postavy: 2 směny
Postava, která neuspěje v hodnu na past, propadá tíživé melancholii. Její smýšlení začne být krajně negativní, upadne v přesvědčení o vlastní nicotnosti a na mysl se jí začnou drát ty nejčernější vzpomínky na vlastní životní neúspěchy. K družince se začne chovat buď velice odtažitě, pokud nemá většinu jejich členů v oblibě, nebo v nich naopak bude hledat podporu, pokud má ve všechny členy důvěru. V druhém případě začne vylévat svoje osobní bolístky všem, kteří budou alespoň trochu naslouchat (a řekne i to, co by si normálně nechala jako své tajemství). Taková postava zaměřuje negativní myšlenky na sebe, takže demoralizující účinek na ostatní je minimální.

Číselně je to postih k UČ -1 a postih -1 k bonusu či postihu na inteligenci (počítá se až po neúspěšném hodu na past, ne před hodem samotným).

Po uplynutí doby trvání melancholie postava procitne jakoby z černých myšlenek zpět do normálního světa. Účinek kouzla se ale projevuje i nějakou další dobu tím, že se postava snaží všemožně hledat pozitivní situace, místa a vzpomínky, protože vnitřně stále trpí a cítí nutkání negativní kompenzovat pozitivním. Postava si pamatuje veškeré své chování zcela jasně, ale ve většině případů nepojme jakákoli podezření. Svůj náhlý stav přisoudí nějaké maličkosti.


Zpěv beznadějných
Magenergie: 6
Rozsah: hejno/pták
Past: int ~ 6 ~ nic/propadnutí beznaději
Trvání ptačího zpěvu: 2 směny
Trvání postihu cílové postavy: 1 směna
Postava, která propadne beznaději, začíná být negativního smýšlení i chování. Kouzlo je podobné jako zpěv melancholie s tím rozdílem, že nyní se taková postava nebude uchylovat k pocitu vlastní zklamanosti dovnitř, ale ven. To znamená, že pro zbytek družiny může být její chování velice demoralizující. Pokud je k tomu příležitost, postava se pokusí celé tažení zabalit a vydat se pryč. Osoba pod vlivem zpěvu beznadějných ztrácí jakoukoli pozitivní víru v dobrý průběh a konec jakékoli činnosti. Neznamená to ale, že se chová krajně fanaticky. Považujme výsledky takového vlivu jako změnu osobnosti na krajní pesimismus (je možné posílit cit pro ironii a cynismus, pokud k tomu má postava sama o sobě předpoklady).

Číselně to je postih -1 k hodům na past, která používá obratnost; nemožnost dosáhnout fatálního úspěchu (automaticky se počítá jenom jako úspěch) a pro bojovníka dvojnásobná šance na změnu v berserkra.

Po uplynutí doby trvání beznadějného pocitu se postava v několika kolech vrací do své původní nátury. Vzhledem k změně vlastní osobnosti je pravděpodobné, že taková postava pojme podezření na "něco neobvyklého".


Zpěv hrdinů
Magenergie: 4
Rozsah: hejno/pták
Past: int ~ 6 ~ nic/postih dle popisu
Trvání ptačího zpěvu: 2 směny
Trvání postihu cílové postavy: 4 směny
Postavu, která neuspěje proti pasti, popadne pocit falešné síly. Začne přeceňovat sama sebe a bagatelizovat možná nebezpečí, podceňovat okolí, soupeře atd. Je též možné, že se začne chvástat svými hrdinskými činy minulosti a jinak se projevovat jako nadřazená všem ostatním. Toto kouzlo má ale i svou druhou stránku - kromě toho, že je takový člověk značně nepříjemný a neopatrný, sílí u něho pozitivní pohled na věc a z toho vyplývá větší naděje k bezvýchodným situacím a odhodlání k čemukoli na první pohled nemožného (což nemusí mít vždy šťastné konce).

Číselně je to bonus k UČ +1 a postih k OČ -2; postih -2 na všechny pasti, které používají obratnost; postava nemůže dosáhnout fatálního neúspěchu (automaticky se počítá jako neúspěch) a pokud je postižený kouzelník, je jeho pravděpodobnost seslání kouzla zvýšena o +10%.

Po uplynutí doby trvání vlivů kouzla zpěv hrdinů si postava začne uvědomovat realitu situace (pamatuje si podrobně veškeré své chování). Riziko, že postava pojme jakákoli podezření, je průměrné (záleží na konkrétních událostech, které se během průběhu kouzla odehrály).


Zpěv zamilovaných
Magenergie: 8
Rozsah: pouze jeden pták
Past: int ~ 6 ~ nic/propadnutí lásce
Trvání ptačího zpěvu: 4 směny
Trvání postihu cílové postavy: 4 směny
Postava, která neuspěje v hodu na past má velkou pravděpodobnost, že propadne silnému pocitu lásky. To se stane ale pouze v případě, že k nějaké jiné postavě alespoň minimální lásku už cítí (byť minimální či velice starou). (V opačném případě je to jako úspěšný hod na uvedenou past.) Tímto kouzlem tedy nelze lásku způsobit, ale pouze zesílit. Taková postava bude během následujících 4 směn myslet na svou vyvolenou/vyvoleného každým okamžikem a do jisté míry se bude snažit chovat tak, aby se jí zalíbila, oslnila ji apod. Podobné chování nastává i ve chvíli, kdy objekt takové lásky není v dosahu (např. je to princezna zakletá ve věži). Své city se bude snažit dávat všemožně najevo nejenom postavě, do které je zamilovaná, ale i všem ostatním. Vedlejšími účinky je také zesílený pocit romantiky a sentimentality. Postižená postava se částečně nedokáže kontrolovat a o citech, které by si jinak nechala pouze pro sebe, dokáže mluvit velice otevřeně (o otázce výše sebekontroly rozhoduje hráč, PJ a RP hry).

Číselně to znamená postih k UČ i OČ -1; postih na bonus či postih k inteligenci -2 a bonus k bonusu či postihu za charisma +2.

Po uplynutí doby trvání pocitu zamilovanosti se postava jakoby probere, okamžitě si všechno uvědomí a pojme podezření na něco opravdu neobvyklého. Konkrétní chování postavy po uplynutí této doby nejvíce záleží na RP, může ale být ještě zajímavější než samotné chování během účinků kouzla. Reakce ostatních na dotyčnou postavu odpovídají jejich charakterům.


Zpěv síly
Magenergie: 12
Rozsah: pouze hejno
Past: int ~ 5 ~ nic/účinky dle popisu
Trvání ptačího zpěvu: 3 směn
Trvání postihu cílové postavy: 4 směny
Postava, která neuspěje proti pasti, získá pocit sílícího odhodlání, nečekaného nárůstu síly a odvahu větší, než si myslí, že by kdy mohla cítit. Tyto pocity a chování se ale objeví jedině v případě, že se buď bezprostředně schyluje k boji, čeká se na boj (hlídka), nebo už se bojuje (myšleno boj fyzickou silou, nikoli mentální souboje a další). Takto postižená postava je zpěvem ptáků psychicky ovlivněná podobnou silou jako důrazné válečné chorály celých armád. Je ale nutné si uvědomit, že toto kouzlo lze jenom těžko použít při střetnutí více bojovníků (viz postih -1 k pasti za každých 10 spřátelených postav). Podobně je důležité, že toto kouzlo může být značně dvojsečné, protože jeho účinky se vztahují na všechny bojovníky, co past nepřehodí, nejenom na přátelské postavy (proto musí být hraničář velice obezřetný, pokud se rozhodne použít "zpěv síly").

Číselně to je bonus k UČ a OČ +1; kouzelník má bonus k pravděpodobnosti na seslání kouzla +10% a všichni válečníci navíc získávají bonus k bonusu či postihu za sílu +1.

Po uplynutí doby trvání mimořádné síly se postava ještě nějakou dobu cítí silnější než obvykle a účinky kouzla vyprchávají postupně, ale to už probíhá bez veškerých číselných bonusů. Taková postava přisoudí svou mimořádnou sílu a odvahu vlastním schopnostem či nějakým vedlejším efektům.
Poznámka: Kouzla jsou záměrně vztahována na všechny druhy ptáků a nejsou ve svém použití omezována konkrétním výběrem typu ptáka. Po hlubším přemýšlení jsem upřednostnil větší hratelnost před větší zajímavostí.

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
Počet zobrazených příspěvků: 1-6 / 6
Ikonka uživatele Darkii    [pošta] NEW     17:22:10 03.11.2009
Delší ale úžasné s přehledem si těch 5* zasloužíš
Toto dílo opravdu vyniká
Dík žes ho sem dal

Ikonka uživatele Salmar    [pošta] NEW     15:18:18 03.02.2009
S konečnou úpravou několika částí mi pomohl Nathaka Warrior.


Sargold: Děkuji za komentář. Mohl bys sem napsat, jako dopadlo vyzkoušení v praxi?

Kdybych to mohl napsat znovu, udělal bych to mnohem kratší a nějaké aspekty bych jenom nadhodil a nerozváděl (např. možnost sesílání v určité vzdálenosti od sídla apod.)

I tak ale doufám, že je Ptačí zpěv srozumitelný, stravitelný i se svou větší délkou a snad i využitelný ve hře.

Ikonka uživatele Ortis    [pošta] NEW     16:33:02 29.01.2009
Opravdu povedené.
Velmi dobře se to čte a je to podáno docela poutavě a není v něm (podle mě) žádná nejasnost.
Také je velice dobře vyvážrné a použitelné...až se divim že není v Pravidlech...
5* si zaslouží!

Ikonka uživatele Nathaka Warrior    [pošta] reputace: 1
nedohledatelné: +1
NEW     21:32:34 26.01.2009
Dílo je zkrátka perfektní.
- Má dobrý nápad, pracuje s přírodou tak, jak si to u chodců a druidů představuji.
- Má vyvážené vlastnosti, není ani moc silné, ani slabé. A je využitelné.
- Je velmi dobře zpracované, nic mu nechybí, myslí na vše a přitom odděluje podstatné a méně podstatné části díla do přehledných částí.
- Je psané příjemným a čitelným stylem.
- Nemá žádných chyb a je okamžitě zapasovatelné do hry.
- Obsahuje krom povinných částí i nástavby jako povídku, příklady a tabulky, a to na vysoké úrovni.

Jsem rád, že dílo dostává tolik hvězd, kolik si zaslouží. Za sebe mohu říct: "Více takových děl." I když poslední dobou mám taky raději ta kratší.

Ikonka uživatele Sargold    [pošta] reputace: 1
anarion: +1
NEW     14:13:42 25.01.2009
Salmar skončil s Putykou a začal s rubrikou. Rubrikou mého nejoblíbenějšího povolání. Pěkné.

K samotnému kouzlu, resp. kouzlům. Kladně hodnotím využitelnost kouzla, právě se mi velmi hodí do probíhajícího dobrodružství v mém světě (jelikož mezi VP není hraničář, nijak nebudu diskriminovat schopnosti VP oproti CP). Využitelné je i obecně, v případě dobrého zahrání (ať už ze strany PJ-e nebo hráče) může být velmi dobrým atmosférickým prvkem.
Stejně tak chválím rozumnou míru účinků (číselných i těch RP).
Co mi úplně nesedí, respektive bych řešil jinak, je past, proti níž si postavy házejí. Inteligence je pouze jedna věc, která ovlivňuje kontrolu nad emocemi. Druhou jsou životní zkušenosti. Past by pak mohla ve výsledku vypadat takto: Žvt + Int ~ X ~ nic/účinky dle popisu. Hodnotu pasti bych tím pádem zvýšil. Případně by to mohlo být (Žvt + Int)/2, což by bylo nejlepší, ale přidalo by to pár početních úkonů navíc. Mně se totiž nelíbí představa, že tímhle kouzlem za pár magů lze vyděsit partičku hloupých válečníků na 30. úrovni, ale kouzelníka s inteligencí 19 (+4) to nevystraší (či jinak neovlivní, samozřejmě) ani jako patnáctiletého kloučka na první úrovni.
Zase uznávám, že tvoje past je velmi jednoduchá, což je plus. Až budu kouzla ve hře používat, tohle si změním ve prospěch větší logiky.
Ještě zmíním jednu drobnost, která mne naopak potěšila. Je to kouzlo jak pro chodce, tak pro druida. Takových děl tady sice přibývá, ale pořád se vídám víc bonusů k druidům než k chodcům.

Sumasumárum, nápad je to moc pěkný, zpracování téměř bezchybné a použitelnost ve hře okamžitá. Není co řešit. Díky, Salmare.

Ikonka uživatele anarion    [pošta] reputace: 1
nedohledatelné: +1
NEW     11:44:51 24.01.2009
Toto kouzlo nám rozšiřuje repertoár 2 hraničářských kouzel o využití ptactva k psychickým, podporujícím, nebo naopak devastujícím účinkům zvláště na oživení hry samotné, podpoření RP a jiných situací. Rychle je projeďme a koukněme se, co si z nich toto kouzlo vzalo, s čím novým přišlo a jak se od kouzel liší:


a) Hřejivý zpěv (Woko) *****

Velice pěkně zpracované kouzlo, pomáhající druidům ihned několika způsoby. Kouzlo využije zpěv ptáčka, který máš šanci obět uspat. V takovém spánku se oběti rychleji regeneruje únava. Ptačí zpěv též snižuj bojovnost některých tvorů a ptáče může sloužit jako hlídač. Kouzlo se řadí do skupin: Malá lesní kouzla a je magicky velmi lukrativní.

Ptačí vidění (Mangorn) ***

Magicky též únosné kouzlo využívá ptáčka jakožto průzkumníka. Nic víc, nic míň. Řadí se jako Hřejivý zpěv do Malých lesních kouzel.


Zdejší repertoár kouzel najde široké využití spíše u pokročilejších hráčů, dbajících více na RP. Z výše popsaných kouzel se liší zásadní věcí a to že nám otevírá zdejší „ptačí“ kouzla i chodcům od 6 úrovně výše. S dobrým využitím se tyto kouzla stanou dosti silnou stránkou každého chodce nebo druida. Kouzla jsou jasně a věcně zpracovaná. Tabulky ušetří spoustu místa jsou přehledné, dílko vysvětluje veškeré informace, které hráči potřebují. Koukněme se na kouzla podrobněji, pěkně chronologicky:

a) Osobně oceňuji příběhovou anotaci, která nás naladí do té správné atmosféry, ukáže hráčům jak by se kouzlo dalo použít a celkově přidá kouzlu onu pověstnou třešničku na dortu. Vím že mnozí uživatelé na serveru jsou proti těmto statím, ale já osobně budu stále zastáncem těchto omáček, protože mi k dílkům prostě patří

b) Základní přehled vlastností kouzel:

1) Lehce jsem uvažoval nad formulacemi, které autor použil u definice pojmu: lidské sídlo. Nejdříve jsem našel pár much, ale po pár pozornějších přečteních jsem všechny nalezl v textu a tabulce vysvětlené. Počet 4 inteligentních nemagických bytostí, které dlouhodobě obývají některé území, je hraničícím prvek pro seslání kouzla. To je docela logické a oceňuji též příklady různých typů sídel a jejich vymezení pro seslání kouzla.. Text si pohlídal snad všechny skulinky, které by tu rejpalové mohli vyhlížet. Sídlo je velmi dobře definované, jak už obyvateli, vznikem, tak dobou obývání. Tedy s rozsahem kouzla zde nevidím problém

2) Další aspekty a doplňující informace k pochopení kouzel obecně jsou vysvětleny dobře, výstižně a srozumitelně. Možná pár bodů je až zbytečných a naráží do konkrétních světů.Možná že by jejich vypuštěním nedošlo skoro k žádné změně (opakování faktu že kouzlo se sesílá pouze na ptáka, že jejich rychlost v letu může být vysoká, že pochopení kouzla může být u druidů rozporuplné, rady hráčům ohledně RP…) ale koneckonců je dobře že toto autor napsal. Já říkám, radši více informací, nežli málo a pokud nejsou tedy úplně mimo mísu, dal by jsem je tam též. Tak i tak, každá tato maličkost, nese s sebou v okrajové míře doplňující informaci, které nám ale přináší nové a důležité informace (kouzlo trvá i po odletění ptáčka, v lidském sídle se past automaticky přehodí, v družině je větší šance na přehození pasti… Tedy i s tímto odstavečkem jsem velmi spokojen a jako čtenář jsem připraven bez dalších otázek přijít k samotným kouzlům.

c) Chtělo se mi napsat postřehy ke každém kouzlu, ale osobně se mi zdají sepsaná dobře, nepotřebných veškerých úprav. Hráč a hlavně PJ by si měl uvědomit, jak silný potenciál, tato kouzla obsahují. Kouzla co demoralizují celé družiny, způsobují elementární strach, zuřivost, melancholii. Kouzla jsou to pěkná. Magicky jsou myslím zcela v pořádku a i pasti se dle mého houpou na miskách rovnovážných vah. Logicky mocnější kouzla jsou omezeny pouze na hejno, slabší povolili uzdu i jednotlivcům. Oceňuji možnost zvyšovat pasti, pomocí magenergie. Kouzla jsou velmi vkusně a věcně sepsána. Odcházím s úsměvem na tváři


Jsem rád že autor dal více na RP, v díle kouzla a tento bod vícekrát vyzdvihuje v textu na povrch. Osobně si toho vážím. Pro mě toto kouzlo ve hře, je velmi dobře využitelné. Je přehledně napsané a pravidlově sedí. Vyvážeností a podrobným zpracováním nejsou kouzla přesílená, ačkoliv v rukou zkušených hráčů, mohou představovat velmi silný prvek na ovlivnění psychiky. Koneckonců to skoro každé kouzlo v rukou ostříleného hráče. Jsem za toto kouzlo rád. Co se týče ptačích kouzel, představuje nám zatím nejpodrobněji zpracované kouzlo. Dokonce celou sadu kouzel. Chválím autora za otagování díla, za originalitu a za píli, která z této práce čiší.
Za to vše toto dílko hodnotím jako špičkové a tím přihazuji všech 5 hvězdiček. Toto dílo si je určitě zaslouží

S úctou
anarionSoutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
1 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook


Vygenerováno za 0.65083003044128 sekund.
© 2002 - 2004 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách