www.Dracidoupe.cz


Hraničářská kouzla


Vyvolej malý hodný stromeček
Příprava na tisk (tisknuto 1632x)
Přidáno: 22:11:30 11.09.2008
Skupina:Velká lesní kouzla
Magenergie:40 magů
Rozsah:1 stromek
Vyvolání:1 směna
Druh:Klasická
Četnost:2x denně
Pomůcky:-
Autor:PinHead
Průměrné hodnocení:5
Popis:

Kouzlo Malý hodný stromeček

Malý hodný stromeček je opakem velkého zlého stromu (dále jen VZS). Zatímco ten spoléhá spíše na hrubou sílu, stromeček se zaměřuje na magii. Vyvolej malá hodný stromeček patří mezi druidova velká lesní kouzla, může jej tedy vyvolat druid na 16. úrovni a vyšší.

magenergie: 40 magů

vyvolání: 1 směna

četnost: 2x denně

Účinek kouzla

Oživne malý, nejvýše 1 sáh vysoký strom stromek. Ten je ve stálém telepatickém kontaktu s druidem (stejná pravidla jako pro VZS). Telepatický kontakt je jediný způsob dorozumívání. Stromeček má několik zvláštních schopností, které může používat za magenergii.Druid může mít najednou pod kontrolou velký zlý strom nebo malý hodný stromeček, nikdy oba zároveň. Pro stromek platí stejná omezení a pravidla jako pro VZS. Stromek není možno nijak léčit.

Stromeček

životaschopnost: 2
úč: (0+1)=1
oč: (1+1) = 2
odolnost: 10
velikost: A
bojovnost: 4
zranitelnost: A,B,C,D,G,H,I,J,K,L,M,O
pohyblivost: 11/magický tvor
inteligence: 4
přesvědčení: jako pán, pokud je bez pána tak neutrální
poklady: nic
zkušenosti: 50 (možno i více, podle magenergie stromku)

Vzhled

Stromek je 1 sáh vysoký. Ze dvou nejmohutnějších větví se vytvoří jakési „ruce“ a z kořenů nohy. Ostatní větve zůstávají na svém původním místě a jejich tvar se nemění. Celkově stromeček vzhledem připomíná VZS s tím rozdílem, že nemá ústa a nemůže tedy nijak mluvit.

Magenergie

Druid může (a měl by) do stromku přelít nějakou svoji magenergii, aby mohl stromek plnohodnotně sloužit. Rychlost přenosu magenergie je 1 mag za kolo (stejná pravidla jako při kouzlení). Opačným směrem (od stromku k druidovi) přenos magenergie nefunguje. Stromek může mít maximálně 1/2 maximální magenergie druida, který ho právě ovládá. Magenergie může být doplňována kdykoliv a libovolně často. Mimo této přenesené energie se stromečku vždy o půlnoci obnoví tolik magů, kolik je 1/2 úrovně druida, který jej právě ovládá. (pokud má méně, magy se doplní na určenou hodnotu, pokud má více, stav se nemění). Je-li stromek bez pána, doplňuje se mu tolik magů, kolik je 1/2 úrovně druida, který jej poslední ovládal. Automaticky doplňovaná magenergie se odčítá z probouzecí magenergie hvozdu. Pokud probouzecí magenergie hvozdu klesne na 0, magy se nedoplňují. Je-li probouzecí magenergie méně než počet magů potřebných pro stromky, magy se přednostně obnoví těm později vyvolaným.

Schopnosti stromku

Odvrať zlé stromy

magenergie: 20 magů
rozsah: 1 VZS
vyvolání: 1 kolo
četnost: 2x denně

Úspěšné seslání způsobí, že si stromeček hází na past ~4+Int pána stromu~. Pokud je v hodu neúspěšný, nic se neděje a VZS je normálně pod kontrolou svého pána bez jakýchkoliv postihů. Pokud však v hodu uspěje, VZS se automaticky vymkne svému pánovi z kontroly a začne „prchat“ směrem od stromečku. Tento „úprk“ trvá 4 směny.

Najdi zlé stromy

magenergie: 10 magů
rozsah: okruh o poloměru 10 mil
vyvolání: 1 směna
četnost: úspěšně 1x denně

Toto kouzlo je ekvivalentem kouzla Najdi bytost z PPP s několika změnami. Nejvýraznější změna je, že v stromeček určí v dané oblasti všechny VZS, pokud uspěje hodem k%. Sesílání vypadá tak, že stromeček na 1 směnu „zaroste“ do země a nehýbe se. Po uplynutí 1 směny telepaticky oznámí druidovi výsledek.

Příklad: druid Chrastavec se nachází ve Hvozdu. Vyčaruje svůj Malý hodný stromeček a poručí mu, aby vyhledal VZS. V okruhu 10 mil se nachází celkem 3 zlé stromy. PJ si hodí za každý strom zvlášť. První strom je vzdálen asi 500 sáhů, šance na objevení je 95%, PJ hodí 48, VZS je tedy objeven. Druhý VZS je vzdálen 4 míle, šance je 60%, PJ hodí 99 a strom objeven není. Třetí strom je 7 mil daleko, šance na objevení je 30%, PJ hodí 25, strom je tedy objeven. PJ tedy Chrastavci oznámí polohu dvou objevených VZS.

Zakořeň zlý strom

magenergie: 32 magů
rozsah: 1 VZS
vyvolání: 1 kolo
četnost:2x denně

Tímto kouzlem se stromeček může pokusit navždy znehybnit VZS. Úspěšné seslání způsobí, že si stromeček hází na past ~5+Int pána stromu~. Pokud stromek neuspěje, nic se neděje a VZS nemá žádné postihy. V případě úspěchu strom zakoření. Zakořeněný VZS se změní zpět v obyčejný strom, ztrácí všechny své schopnosti. Tento strom už nikdy nemůže vyvolán jako VZS. Seslání vypadá následovně: stromeček svými větvemi namíří na VZS, zašustí listy a poté se dotkne země.

poznámka: následující kouzla můžete (ale nemusíte použít). Jsou jen doplňkovými schopnosti, aby bylo kouzlo zajímavější i pro spíše bojovné druidy.

Hněv stromků

magenergie: nejméně 4 magy
rozsah: 1 bytost
vyvolání: 1 kolo
četnost:3x denně

Tímto kouzlem se může stromeček účinně bránit útočníkům. Po seslání končetiny cíle okamžitě obrostou velice odolným a tvrdým křovím s dlouhými a ostrými (2 cm) trny. Za každé 4 magy investované do kouzla se úč těchto rostlin zvyšuje o 2 (min. úč 2). K hodu na obranu si obránce počítá jen KZ a bonus za obratnost. Navíc si cíl háže na past Sil+Odl ~10~ 1 kolo/zranění:2 kol znehybnění na místě. Maximální úč. těchto trnů je 16. (útok a obrana probíhá naprosto klasicky)

Příklad: Na stromeček útočí rozzuřený medvěd. Stromeček se rozhodne seslat na něj Hněv stromků, aby mohl utéct. Stromeček má 40 magů, mohl by tedy vykouzlit trní s ÚČ 20, maximum je ale 16. Na vykouzlení trní s ÚČ 16 spotřebuje 32 magů a medvěda tím asi nepříjemně překvapí.

Lesní léčení I

magenergie: nejméně 3 magy
rozsah: 1 bandáž
vyvolání: 1 kolo
četnost:(počet životů:2)krát

Tímto kouzlem může stromek udělat několik léčivých bandáží. Po seslání ze stromku odpadne trochu listí a větviček, které po přiložení na ránu a obvázání kusem látky urychlují léčivý proces. Za 3 magy navždy stromku ubudou 2 životy a takováhle bandáž vyléčí postupně 1k6 životů. Životy stromku takto nikdy nesmí klesnou na 3 a níž. Efekt jedné bandáže je možno násobit, tzn. lze vyrobit bandáž léčící za 3k6, která ale bude stát stromek 9 magů a 6 životů. Bandáž obnoví 1 život každé 3 směny. Navíc zabraňuje vzniku infekcí ve zraněních. Takto nelze léčit životy ztracené nemocí (pouze krvácející, povrchová, otevřená a zanícená poranění). PJ by měl VP rychle zatrhnout jakékoliv pokusy zbohatnout na bandážích prodejem (a případně druida nějak potrestat, třeba odnětím lesních kouzel na určitou dobu.)

Lesní léčení II

magenergie: nejméně 3 magy
rozsah: 1 léčivá směs
vyvolání: 1 kolo
četnost:(počet životů:2)krát

Seslání tohoto kouzla způsobí, že na stromku okamžitě uschne několik listů či trocha jehličí. Pokud někdo vypije 1 čtvrtku odvaru z těchto surovin, každou hodinu se mu obnoví 1 život (i stínový) a 1 BÚ ztracený jakoukoliv nemagickou nemocí či přírodním nemagickým jedem. Závisí zcela na PJ, které nemoci určí jako nemagické a které jako magické. Ostatní pravidla stejná jako pro lesní léčení I.

Využití

Stromeček se dá využít různě. Lze jej použít jako dočasného přítele, jako platného pomocníka v boji proti spoustě zlých stromů či jako poslední naději těžce nemocného, zraněného či otráveného druida. Doufám, že se Vám kouzlo líbí a využijete jej, alespoň jako inspiraci.

Pro PJ

Sem jsem zařadil všechny doplňující informace, které mě napadly.
  • stromeček není detekovatelný infraviděním
  • hraničářův hlídací pes jej neucítí
  • pokud má druid psa, ničemu to nevadí, stromeček a pes jsou vůči sobě neteční
  • to samé platí o kouzelníkových přátelích
  • stromeček a kouzelníkův přítelíček se telepaticky nedomluví
  • alchymista může ve stromečku vidět magenergii (tolik kolik jí v něm je)
  • je možné ji z něj vydestilovat


    • PinHead

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
Počet zobrazených příspěvků: 1-6 / 6
Ikonka uživatele Ivrin    [pošta] NEW     14:39:13 18.09.2008
Hlasuju za pět. Důvody vidím zjevné, osobně bych namátkou vyzdvihl třeba ještě přijatelnou délku, stručnost a jasnost.

Nechci kritizovat, spíš vypíšu nějaké věci k zamyšlení dál.

- Zamyslet se nad tím, jak rychle druidovi roste kapacita sesílání velkých lesních kouzel (zda připočíst a tedy prodloužit dobu, než se naučí všechna nebo povolit naučení zároveň s VZS)
- Je systematické "přelévání" magů mezi druidem a stromkem a užívání jeho schopností za magy?
- Destilace magenergie alchymistou... snad nevzniknou nikde v "pokrokových družinkách" perpetua mobile mezi druidy a alchymisty...
- Je nutné, aby zakořeněný VZS už nikdy nemohl být použit druidem? Osobně mi nepřijde.

Pozdravy.

Ikonka uživatele FlaviusV    [pošta] NEW     19:48:35 15.09.2008
Docela se mi dílo líbí, jen bych asi upravil u odvracení VZS past - měly by si nějak házet spíše samotné VZS, než stromeček. Už jen pro situaci, kdy je okolo více VZS různých pánů. Možná by se dala past takovéhoto "strachového" kouzla upravit také podle počtu VZS v okolí.

Ikonka uživatele Falhir    [pošta] NEW     17:01:37 12.09.2008
"Vyvolej malý hodný stromeček" je dílo pěkné, zajímavé, jednoduché, nápadité, roztomilé, využitelné, nevšední, v jistém smyslu i zábavné. Zajisté zpestří hru, nikoho snad neurazí, neboť vhledem ke své jednoduchosti a přeci bezchybnosti není důvod.
Rád bych jen podotknul, že místy se pravopis zdá mírně chaotický a nesprávný. Samozřejmě se jedná o pravidlové dílo, u kterého zaléží jednak na myšlence, tak na hratelnosti, avšak mnohdy záleží také na pestré čtivosti a bezchybném pravopisu. To neříkám proto, že tyto hodnoty jsou u takových děl natolik důležité, že by je sesazovaly níž, to vůbec ne. Ovšem jestliže přehlédneme pár zanedbatelných pravopisných chybiček, zpracování je optimální.

Tady u tohoto díla se velice zamlouvá fakt, že potěší snad každého. I když nemám náladu přočítat všechna možná díla, ba dokonce valnou většinu, toto mne zaujalo už od pohledu a po přečtení jsem ještě více potěšen náplní výtvoru.
Kdybych měl hodnotit pouze verbálně, asi bych dílo označil za "kvalitní", neboť špičkových děl je pro mne málo, znamenají opravdový vrchol zdejší kreativity. Protože se mi ale nápad opravdu hodně zamlouvá - a navíc nechci kazit skvělý průměr -, hlasuji o bod lépe.

Ikonka uživatele PinHead    [pošta] NEW     7:37:37 12.09.2008
Samurai + Mavev: díky za hodnocení

Samurai: u nácházení měla šance klesat o 1% za kažých 100 sáhů. A teď vidím, že u tohoto kouzla je fatální rozpor s příkladem, protože u kouzla je napsáno, že stromek objeví VZS automaticky, což samozřejmě neplatí. Vlastně, celý popis je kouzla je špatně udělán. Za což se omlouvám.

PinHead

Ikonka uživatele Samurai    [pošta] NEW     22:50:54 11.09.2008
Tak na tohle dílko jsem se těšil, hypnotizoval ho v čekárně a konečně jsem se dočkal.

Vzhled
- ze dvou nejmohutnějších větví ruce - cokdyž se jedna o jehličnan? ten je spíše takový "štětkovitý" aby měl nake silnejší vetve :) ale budiš ;)
magenergie
- co se stane, když drujd ma XY magů a stromeček XY/2 a následne drujdovi klesne magenergie na ZZ, klesne pak i stromečku zase na ZZ/2, nebo si ponecha XY/2 ? (mylsim, že klesne, takže to enberu za chybu, jen se ptam:) )
Schopnosti MHS
-překrasna představa, jak 200letý dub prchá před 2 ročním smrčkem :), ale tu past bych dal spíše na rozdíl
- u nacházení VZS chybí něco na určování pravděpodobnosti objevení

Celkově na mě dílko udělalo příjemný dojem, pěkný nápad, dobré zpracování, idkyž pár chybiček v pravopise, či náké překlepy, se najdou, ale to přehlížím. Ikdyž překlepy se dají vychytat.

5* s klidnym svědomím, Sam

Ikonka uživatele Mavev    [pošta] NEW     22:13:46 11.09.2008
Nápadité.
Použitelné.
Pro slovíčkaření by se prostor našel, ale dneska jsem hodný.

Jednozančně za plnej počet.Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
11 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.56176900863647 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách