www.Dracidoupe.cz


Dovednosti


Vytrvalostní běh

Příprava pro tisk (tisknuto 2745x)
Autor: Tinmiriel
Přidáno: 21:07:06 03.01.2007
Hlasovalo: 24
Průměrné hodnocení: 4.83
 
Vlastnost: Odolnost
Obtížnost: Střední
Ověřování: při každém překročení stavu únavy
 
Totální úspěch: postava má při běhu dvojnásobnou vytrvalost
Úspěch: postava má při běhu o polovinu větší vytrvalost
Neúspěch: postava má při běhu svou obvyklou vytrvalost
Fatální neúspěch: postava má při běhu o polovinu menší vytrvalost; postava může při běhu dostat křeče, nebo může zakopnout, či jinak si způsobit zranění, např. poranění kolena, natažení vazů, namožení Achillovky, zatlačení a krvácení nehtů na noze, natržení třísel, bolesti paty, podvrtnutí kotníku, bolesti zad, přetržení šlachy či svalu, zánět plosky nohy, opruzeniny, puchýře, výrony apod.*
 
Popis:

Popis

Jedná se o běh na dlouhé tratě a již podle názvu lze poznat, že je při něm velmi důležitá vytrvalost postavy. Dle zkušeností je nejlepší před započetím takovéhoto běhu rozpohybovat tělo, nejlépe rozcvičkou. Proto jsem se rozhodla herně rozlišit tento běh od obvyklého tím, že jeho úvodní část by měla sestávat buď z 1 směny spěchu, nebo alespoň z 20 kol poklusu. Pak teprve může (a nemusí) postava zrychlit tempo, avšak nemůže běžet sprintem, resp. může, ale tím ukončí trvání této dovednosti.

Pokud postava vynechá úvodní část běhu, tak se jí zvýší past o 1. Past se též zvýší o 1 za každé kolo sprintu před započetím vytrvalostního běhu. Toto navýšení nebezpečnosti pasti se dá zrušit směnou poklusu či spěchu, anebo jakékoli jiné chůze, která se však již nepovažuje za součást vytrvalostního běhu.


Příklad:
Vzpomínáte si na barbara válečníka Hruna z PPZ a PPP, jak ho pronásledovala tlupa obrů? Kdyby tehdy náš Hrun s pohyblivostí 19/+4 a vytrvalostí 15 ovládal vytrvalostní běh, řekněme na dobře, tak by ho možná ti obři s bonusem na pohyblivost +3 a vytrvalostí 21 nedohonili.
Dejme tomu, že Hrun se nejprve rozhodne nabrat nad nimi náskok 1 kolem sprintu. Tím se mu však nebezpečnost pasti zvýší o 1. Po tomto kole zpomalí do běhu, čímž vynechává úvodní část vytrvalostního běhu a hází si na past zvýšenou celkem o 2. Hrun má veliké štěstí, padlo mu 9, což je totální úspěch a jeho vytrvalost se zdvojnásobí (30). Takže obři i při své úctyhodné vytrvalosti 21 ho nedostihnou a daleko dříve se unaví.
Raději si to spočítáme - Hrun v 1. kole uběhne sprintem podle tabulky v PPP 129 sáhů a získá 1 bod únavy. Obři to kolo obyčejně běží a uběhnou 72 sáhů. Takže Hrun má náskok 57 sáhů. Barbar se rozhodne vytrvalostně běžet, zvolní do běhu a bez postihů běží 174 kol ((30-1)x6 kol), pak je unavený. Takto uběhne 13572 sáhů.
A rozhodne se běžet dál bez zpomalení. Hodí si znovu na past, která je stále zvýšená o 2, a padne mu 5. To už je jen úspěch, přesto však má vysokou vytrvalost (22). Běží tedy dále 84 kol do vyčerpání ((44-30)x6 kol) a uběhne tak 5544 sáhů. Obři se mezitím za 125 kol unaví, uběhnou 9000 sáhů, a za 126 kol se vyčerpají a uběhnou pouze 7560 sáhů, dále už musí zvolnit do poklusu.
Hrun na rozdíl od obrů běží dalších 7 kol, a tak získá přes 2 a půl míle náskoku. Pak zvolní na směnu do spěchu, čímž se mu stínové body únavy zredukují na čtvrtinu, tedy na 11, a pak raději pro nabrání ještě většího náskoku znovu zrychlí do běhu. Tentokrát se postihy k pasti již nepočítají, tudíž mu hozená 3 na úspěch bohatě stačí. A tak běží 66 kol do unavení ((22-11)x6 kol) a zvýší si náskok o dalších 5148 sáhů, čímž si nejspíše zajistil únik.V případě, že se postava rozhodne použít tuto dovednost již při unavenosti či dokonce při vyčerpanosti, postihy vlivem únavy se jí naneštěstí počítají, avšak další postihy při překročení tohoto stavu se jí při úspěšném použití této dovednosti dosti oddálí.

Naopak překročí-li počet bodů únavy aktuální stav únavy vlivem snížené vytrvalosti při fatálním neúspěchu, získá postava další postihy dříve než je u ní obvyklé, nebo dokonce nebude schopna žádného pohybu vlivem způsobeného poranění (viz fatální neúspěch a poznámky), což může mít v podstatě tytéž důsledky jako zvýšený stav únavy navozený fatálním neúspěchem. Stane-li se postava vlivem fatálního neúspěchu v extrémním případě vysílenou, tak ihned omdlévá a až po 1 směně se probírá. Není však vyloučené, že se při mdlobách neporaní např. pádem.


Příklad:
Kudůk alchymista Khassel s pohyblivostí 11/0 a vytrvalostí 17 je po celodenním putování unavený a právě když se chystá utábořit, postřehne menší záchvěv půdy pod sebou. Vzhlédne k obzoru a tu vidí, že se z nedaleké sopky nese hustý oblak dýmu. V mysli mu vytanou katastrofické scény výbuchu sopky a rozhodne se, že raději vezme nohy na ramena a poběží co nejdále odsud. Khassel též ovládá vytrvalostní běh na dobře. Začne tedy poklusem a hodí si 6 na past, což mu zaručí totální úspěch a vytrvalost 34. Je však unavený, tudíž má pohyblivost pouze 8/-1. Běží tedy 20 kol poklusem a dále 300 kol ((68-18)x6 kol) rychlejším tempem. Za tu dobu uběhne až 15 mil. Zpomalí, až zastaví celý vyčerpaný a zjistí, že je již mimo nebezpečí. A tak může konečně rozbít tábor, odpočinout si a prospat se.

Kdyby Khassel ovládal vytrvalostní běh na velmi špatně a hodil by proti pasti 1, měl by fatální neúspěch a nemohl by zrychlit z poklusu na běh, neboť jeho poloviční vytrvalost vykazuje známky vyčerpání. Tudíž by poklusem běžel nejen úvodních 20 kol, ale i dalších 180 kol ((27-18)x20 kol) až do úplného vyčerpání. Za tu dobu uběhne pouze 4800 sáhů, neboť by se mu snížila i pohyblivost na 5/-3. Nakonec ani tuto vzdálenost nemusí tak docela uběhnout, jelikož by si již při úvodních 20 kolech mohl přivodit nějaké poranění.Postava, jež chce ovládat tuto dovednost, musí minimálně 3x týdně půl hodiny (3 směny) kondičně běhat. Pokud toto nedodržuje, může jí PJ snížit stupeň ovládání této dovednosti.**Poznámky

* V PPP se nijak herně neřeší různá zranění způsobená při fatálním neúspěchu. Domnívám se však, že záleží jen na uvážení PJ, jak vážné poranění si běžec např. nesprávnou technikou běhu způsobí. PJ by měl brát v potaz nejen techniku běhu, ale i délku běhu, terén, stav běžce a v neposlední řadě i jeho obuv. Pro ilustraci zde uvádím jedno z možných herních projevení zranění:
Jakmile se postava poraní, tzn. přijde o několik životů podle vážnosti zranění, a má v úmyslu běžet dál i přes tu bolest, hází si na past Odl ~ 3 ~ překoná bolest/nepřekoná bolest, tudíž ihned přestane běžet, může začít naříkat či dokonce při fatálním hodu omdlí. Naopak v případě, že postava překoná bolest a běží dál, tak za každé 1 až 3 kola, dle vážnosti poranění, přijde o 1k6 stínových životů a hází si znovu na překonání bolesti s tím, že nebezpečnost pasti se za ta 1 až 3 kola zvyšuje o 1. Kromě toho se při poranění, opět dle jeho vážnosti, může snížit i bonus za sílu a obratnost o 1 až 3.


** V PPP to opět není nijak herně řešené (viz Asketismus), proto tu pro případné zájemce uvedu nepovinný návrh:
Za každý týden, co si postava neudržuje běžeckou kondici, může přijít o 1k10 profibodů této dovednosti, přičemž profibody ztracené během jednoho týdne se jí mohou navrátit až po dvou týdnech pilného trénování. Pro ty, co nechtějí počítat profibody, navrhuji snížení stupně této dovednosti za 1k3+1 týdnů, kdy si postava neudržuje běžeckou kondici. Stupeň se jí může navrátit až za dvojnásobnou dobu tréninku, tzn. za 4 až 8 týdnů kondičního běhání.Závěrem chci poznamenat, že jsem se snažila o co největší hratelnost dovednosti v rámci pravidel DrD. Tímto se ovšem v Moudré Sově vynořily extrémní případy, kdy např. postava s touto dovedností může poklusem běžet ve stavu vyčerpání velmi dlouho v porovnání s postavou, jež tuto dovednost neovládá. Domnívám se však, že i tyto extrémy ke hře patří, neboť přeci jen je DrD hra na hrdiny ve fantasy světě, kde lze jít až za hranice reálného světa.

Dále chci poděkovat všem, co mi pomohli v Moudré Sově, a zvláště Legarovi za jeho neúnavné vychytávání much, mušek a podobné havěti.Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
[Další]
[Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 11-20 / 25
Ikonka uživatele Tinmiriel    [pošta] NEW     16:25:49 10.01.2007
Fafrin Vok atd.: Takže za prvé - používání bodů únavy na místo počítání dočasné vytrvalosti mě taky napadlo, ale osobně mi to přišlo daleko přehlednější s tou vytrvalostí, poněvadž potíž u bodů únavy je v tom, že se u běhu počítají stínově, tudíž se dělí čtyřmy a to, že by se ta čtvrtina dělila ještě dál, mi přišlo jako příliš. Dále v MS padl návrh, že by se operovalo s koly, směnamy či hodinamy, výsledný běh však dle mých propočtů byl o dost kratší a měl trochu jiný charakter. Proto jsem raději zůstala u té vytrvalosti. Ale budiž, to je asi věc názoru.

Co se týče tempa, tak souhlasím s tím, že spěch je nejvytrvalejší a nejméně únavný, avšak poklus a běh mi přijde na místě, neboť se jedná o běh, nikoli pouze o chůzi - to už jsem mohla vymyslet vytrvalostní pochod, který by eventuelně mohl trochu konkurovat chodeckému pochodu...
Podotýkám, že sprint jsem hned zpočátku zavrhla, a to nejen kvůli tomu, že se k němu vztahuje právě ona pravidlová dovednost Běh na krátké tratě, ale i protože se při sprintu zapojuje zcela odlišný typ svalů a ještě k tomu to funguje trochu na jiném principu - energie se bere z jiných zdrojů, konkrétně z dostupnějších zdrojů, než je tomu u vytrvalostního běhu; dále při sprintu daleko častěji dochází k anaerobnímu dýchání a k ukládání splodin ve svalech, proto se sprinter daleko rychleji unaví než maratonec.
A vůbec nechápu, proč mi vlastně vytýkáš sprint, když není vůbec součástí této dovednosti?! -> v popisu se totiž můžeš dočíst, že sprint ti automaticky ruší trvání dovednosti a že ti vůbec ztěžuje úspěšné zahájení této dovednosti, běžíš-li sprintem před započetím vytrvalostního běhu.
Když budeš číst popis pozorněji, uvidíš, že k žádnému rozporu s pravidly nedošlo.

Ano, dojde-li k fatálnímu neúspěchu, tak PJ se může libovolně rozhodnout, co se tomu ubožákovi stane. Píši tam totiž, že se postavě může přihodit "nějaké" poranění, tudíž můj výčet je jen pro inspiraci ;o)Lord Alfík, BlackRock, bojovník: Mohly byste zde prosím sdělit, co tomuto dílu vytýkáte vzhledem k vašemu hodnocení?


S úctou,
Tinmiriel

Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] NEW     11:13:53 10.01.2007
Fajn, ověřil jsem si, že běh na krátké tratě je vázán na sprint. Tudíž nám zde dochází k lehkému, ale přece, rozporu z pravidly.
Na článku navíc není nic geniálního, co by se mnou praštilo o zem.
Takže mé hodnocení bude TVRDÉ.

Ikonka uživatele bojovník    [pošta] NEW     11:23:35 09.01.2007
Dobrý, tak k běhu na krátké vzdálenosti z PPP přidáme tuhle dovednost a máme sprintera, který se neztratí :-)
A to se vyplatí :-)

Aneb jak se říká: Kdo uteče vyhraje.
Nebo jak říkájí hobity: Plán a) Ty budeš bojovat a já utíkat, plán b) Budeme oba utíkat

Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] NEW     14:44:59 08.01.2007
Moc pěkně udělané,

ale rozhodně bych si pomocí dovednosti nedovolil hrát s vytrvalostí postavy, daleko účelnější a přehlednější by IMHO bylo pracovat přímo s obdrženými body únavy. Tzn. dělit počet bodů únavy za hodinu/směnu/kolo běhu nějakým koeficientem. - Toto není chyba, pouze můj návrh IMHO přehlednějšího řešení (nevzniká vám nová veličina dočasné vytrvalosti)

Další věcí je, že se mi nelíbí možnost během vytrvalostního běhu libovolně měnit tempo. Vytrvalostní běh na dlouhou trať si představím tak, že vytrvalec nasadí své ozkoušené tempo při kterém se jeho svaly nejméně unavují (pravděpodobně spěch přesně si nepamatuju) a krouží po oválu dokud nepadne (pokud možno za cílovou rovinkou). Co vím tak běh na krátké tratě je taky přímo situován na sprint. - tohle už je vítka, ale budu ji muset ověřit.

Fatální neúspěch se mi zdá až příliš brutální, ale to už záleží na PJ jak zlý je na své postavy.

Jinak nemám co dodat, nechcete někdo chůzy na dlouhé tratě?

Ikonka uživatele Erlandil    [pošta] NEW     22:31:43 07.01.2007
zde je přesně vidět, že i dlouhý pobyt v MS může jenom prospět k doladění chybiček... nemám co dodat, dílo je kompletní a použitelné

PS.: ať žije Hrun! :)

Ikonka uživatele Folcwine    [pošta] NEW     21:04:39 07.01.2007
Hrun byla nezapomenutelná postavička. Je dobré, že dílo je napsáno jednoduchou a výstižnou formou. Dílko je i čtivé ( Hrun potvrdí ).

Začínám v díle hledat chyby typu - nemá to nápad, málo rozepsané, dokonce hledám pravopisné chyby. To je neklamná známka toho, že dílo je perfektní a pouze z rutiny chci najít nějakou chybu.

Zerafeli, nedělej fórky a podej mi taky to tiskátko.

BUM

*****

Ikonka uživatele zerafel    [pošta] NEW     11:08:46 07.01.2007
Námaha se vyplatila. Tak to má být...

Chtělo by to více takových autorů, co nechodí od nápadu k nápadu a honem do rubriky, chtělo by to více těch, co jdou nějprve přes zkušenost naší staré moudré sovy a upravují své dílo v potu tváře, zatímco se na ně sype kritika ze všech stran...
...a oni přesto najdou svou vysněnou cestu. Ta vede do domečku, kde u krbu za stolem sedí malý unavený mužík s tiskátkem v ruce a s vytrvalostí parního stroje razí své obrázky na popsané papíry, jimiž dává najevo svůj obdiv i zklamání. Takovým autorům se pak v tomto domečku dostane vysoké chvály, úcty a blahopřání, neboť onen malý unavený mužíček právě vytáhl ze své zaprášené kapsy tiskátko hodnoty nejvyšší, na nemž se třpytí 5 krásných hvězd zářících za bezměsíčné noci...

*****

S pozdravem a úctou...zerafel

Ikonka uživatele Zdenál    [pošta] NEW     13:39:43 06.01.2007
Tu rozcvičku bych reprezentoval tak že pokud je, má pak postava bonus k hodu +1,2,3 podle kvality a délky rozcvičení. Já tomu nerozumim, ať to přesněj určí nějakej atlet.

Ikonka uživatele Shardack    [pošta] NEW     22:14:32 05.01.2007
Tohle je faktv ýborné. Výborně udělaná dovednost, a máš tu i příklady zranění, fakt paráda, nemůžu než sohlasit s ostatními. Myslím si že tuto dovednost nejvíce využije nějaký neúspěšný zloděj. :)

Ikonka uživatele Dvojčepel    [pošta] NEW     16:08:03 05.01.2007
APLAUS

Dobrý den přeji všem.

Stejně jako například Mavev,i já mohu jen chválit a mnout si ruce, že konečně bude můj trpaslík stačit ostatním. Sám jsem a mým přítelem chtěl něco podobnýho udělat, ale od doby, co zde nejsem tak často nemám vůbec čas, tak jsem jenom rád za to že někoho toto napadlo. Patří autorce můj vděk.

Není to mým zvykem, nějak chvílit nějaké dílo, ale zde se mi moc zalíbil styl sepsání a pěkné přirovnání k onomu útěku barbara Hruna, což mě až rozesmálo. Naopak si ale myslím, že při Neúspěchu by se ona vytrvalost mohla o něco málo snížit, což je však zanedbatelný detail, na toto může mít názor každý jiný, jak je ovšem jen lepší.

No co, nemám k tomuto dílu co dodat, snad jen autorce popřát hodně úspěchů při dalším tvořením a nechť se jí další dílko povede minimálně stejně jako toto.

A ptáte se na hodnocení? Je to u mě opravdu nezvykem, na všem si najdu chyby, ale na tomto nemám jaký chyby hlásit, tedy oněch krásných pět hvězd.

Má maličkost se loučí a všechny vás zdraví.

Servus

[Další]
[Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
15 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.77203702926636 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách