www.Dracidoupe.cz


Bestiář


Igor  
Příprava pro tisk (tisknuto 2445x)
Autor: Tuvy
Přidáno: 1:56:00 29.04.2007
Skupina: Humanoid
Životaschopnost: 7 + zvláštní (viz níže)
Útočné číslo: viz níže
Obranné číslo: viz níže
Odolnost: 20
Inteligence: viz níže
Bojovnost: -
Velikost: viz níže
Zranitelnost: Humanoid, ale A0, Hjed0, M0, O0, P0, imunní vůči hraničářovým mimosmyslovým schopnostem.
Pohyblivost: viz níže
Poklady: žádné
Zkušenost: žádné :-)
Průměrné hodnocení:4.88
Popis:

(v případě, že si nebudete jisti výkladem některých částí, postupujte teleologicky - pozn. autora)

„Už by se mohlo rozednít,“ pomyslel si.
Ve skutečnosti byly čtyři ráno a tma si vesele dřepěla nad krajem, a protože byla zima, do svítání zbývalo skoro šest hodin. Šest hodin bezcílného ležení.
Skoro uplynuly. Igor vstal z lůžka a vykoukl ven. Přes noc nasněžilo a všechno zakrývala vrstva čistočistého prašanu. Igor vzal koště a hned se cílil zase lépe – nejprve zametl nádvoří, všechen sníh vyvozil do vodního příkopu, kde ho odnesl proud. Pak šel stejným způsobem zamést ochozy hradeb. Sníh na střechách se rozhodl nechat, protože mu hrad se sněhovými čepicemi připadal rozkošný. Uklidil koště a pustil se do další práce. Igor měl každý den co dělat a každou noc na vymýšlení věcí, které hrad potřebuje opravit.

Procházel přes nádvoří, když se z hradu ozval protivný jekot hradní paní.
„Zase se té měchuřině nedaří,“ pomyslel si. Ve skutečnosti ji měl rád, za ta dvě století co hrad prokletá okupovala, dokázala aspoň pochopit, že jí nebude dělat poskoka a tak ho už neotravovala s jídly nebo něčím takovým.

Těžko zařadit Igora mezi jakoukoliv rasu, daleko lépe by poté šel zařadit mezi povolání. Spíše než povolání je však Igor už svou existencí samotnou úděl této entity. Tedy stručně – Igor je správce budovy. Přesněji řečeno nemovitosti. Hradu (jako v našem příkladě), katedrály, rozhledny, knihovny nebo i kláštera (dále „sídlo“).

Zařazení

Co je tedy vlastně Igor zač? Hráčům může PJ s klidem v duši říct, že se Igor prostě vyskytl. Svou podstatou je „Platzgeis“ (duch místa) a tímto je k místu svého výskytu vázán. Na druhou stranu je Igor však velice hmotnou entitou.
Pravidlově můžeme řadit Igora mezi nemrtvé, ale pouze proto, že sám jako entita nikdy nežil, ale svými vlastnostmi má daleko blíže humanoidům. Z toho důvodu ho i nakonec řadím k těmto.

„Brum, brum, můj to dům. Brum, brum, brum, nedám ho medvědům,“ na chvíli se zastavil s olejničkou v ruce. Mazal panty.
„No tho by thak ješthě shházelo.“

Vzhled

Vyšel ze stájí, s olejničkou v rukou. Zase sněžilo. Igor se usmál, ale jeho obličej byl samá jizva a tak se pouze zkroutil – Igor ale věděl, že se usmívá a to mu přeci stačilo. V čerstvě napadaném sněhu viděl stopy od bot. Někdo přijel na návštěvu.
„Konečně, už léta bych uvítal nové ruce.“

Vznik Igora, jak jsem již psal, je v podstatě tajemstvím, přesto jeho vzhled o tomto vzniku mnohé napovídá.
Celé jeho tělo je zjizvené, a pokud potkáte toho samého Igora s dostatečným časovým odstupem, zjistíte, že ho poměrně rád mění. Spíše by se hodilo říci obměňuje. Ano, Igorova fyzická schránka je sešívaná z různých jiných bytostí a to napříč humanoidními rasami a dalo by se říci i živočišnými druhy. Konkrétní vzhled každého Igora je tedy otázkou pro každého konkrétního PJe. Přesněji řečeno – zda má zrovna ruce z krolla, nebo chlupaté nohy hobita, závisí na každém z vás.

Igor však téměř vždy má dvě ruce, dvě nohy, jednu hlavu a v podstatě klasickou stavbu orgánů (i když je nepoužívá) humanoida. Čistě proto, že je plazgeist místa, které vybudoval humanoid a také proto, že ho humanoid stvořil (což nevylučuje naprosto šílenou možnost existence nějakého sídla vytvořeného inteligentním hnusem a stejně tak inteligentním hnusem vytvořeného Igora). Přestože takovýto Igor má možnost přišít si třebas 6 končetin nebo vlčí ocas, nikdy by to neudělal, pokud by ho k tomu něco velmi silně nedohnalo, popravdě by radši zemřel (takovým motivem může být aktuální hrozba zničení jeho sídla).
Jeho tělo se na povrchu podobá (přes všechny jizvy od šití) tělu fexta. Igor chodí oblečený, přestože by mu to v podstatě mohlo být jedno. Ale za prvé omrzliny tkáně poškozují a za druhé je tak daleko snazší vyjít s živými lidmi (elfy, trpoše a další podobnou havěť nepočítaje).

Vlastnosti

Životaschopnost: Vychází především z místa samotného, fyzická schránka Igora sama o sobě by se dala srovnat s tělem fexta. Opět je ovšem nutné zvážit, z jakých kousků se zrovna skládá (v případě extrémních případů doporučuji o 1 až 2 body životaschopnosti upravit).

Základem tedy budiž žvt. 7 (jako zmíněný fext), tato je zvýšena historií sídla.
Za každých 100 let, které Igor ve „svém“ sídle tráví, se jeho životaschopnost zvyšuje o 1.
V případě, že se v případě těchto sta let jedná o pro sídlo „pohnuté časy“, tedy zažilo mnoho různých pánů, bojovalo se na něm (kolem něj), vraždilo se v něm, častokráte bylo poškozeno a opravováno apod. – tedy „něco se dělo“, měl by PJ zvýšit Igorovu životaschopnost spíše o 2 – 4.

Útočné číslo: Igor je téměř naprosto nebojová postava. Jeho úkolem, životním cílem, veškerou náplní jeho času i jeho koníčkem je starost o jeho sídlo. Jediná chvíle, kdy nekompromisně bere do ruky, co mu zrovna přijde (a je mu v podstatě jedno, jestli to je železná tyč, nebo brutální a příšerně očarovaná zabijácká dvoubřitá sekera pošahaného trpasličího bojovníka (leč očividně mrtvého, když si ji nechá sebrat)), nastává, když chce někdo zničit jeho sídlo. V tu chvíli se jeho ÚČ skládá klasicky ze SZ a bonusu za sílu (a dalších bonusů). Bonus za sílu je potom tvořen dle úvahy PJ – síla Igorových paží se odvíjí od toho, čí paže má. Nemrtvé svaly Igorovy navíc poháněné magií jeho sídla mají stupeň síly posilněný ještě tím, jak dlouho na svém síle existuje (stejně jako předtím životaschopnost) a to o 1 stupeň za každých 200 let (pohnuté časy mají minimální vliv, opravdu velmi pohnuté časy (zbourání půlky sídla při dobývání, několik velkých požárů, vyvolání bhuty na hrad apod.) ho však mají). Tímto způsobem může Igorův stupeň síly přesáhnout i 21.
Nakonec však musíme říci, že Igor je opravdu nebojová jednotka – ve smyslu, že bojovat opravdu neumí (většinou – viz níže) a proto jakoukoliv zbraní jen „mlátí“. To se projeví postihem -2 k ÚČ.
Výsledný vzorec: ÚČ= SZ + Původní síla paží + bonus za sídlo -2 (za bojovou neschopnost)

Obranné číslo: Stejně jako Igor aktivně nebojuje, neuznává „klasický“ způsob obrany. Nenosí tedy žádné brnění (Výjimka je výše zmíněná výjimka – v případě, že má „Osobnost“ (viz níže) a rozhodne se aktivně bojovat, může si vzít i kroužkovou zbroj a VÝJIMEČNĚ i plátový kyrys). Jeho kůže je, přestože zjizvená, pokud jde o KZ naprosto běžná (přesněji: odvíjí se od KZ toho, kdo tu kůži měl před ním).
Způsob Igorovy speciální obrany spočívá v tom, že se naopak natočí tak, aby ho útočník zasáhl. A to tak, aby to Igora zranilo co nejméně, ale aby to útočníkovi přišlo hodně efektivní. Následně se zhroutí k zemi a s hereckým talentem zombie předvede smrt. Ať už kdokoliv o Igorově inteligenci jakkoliv pochybuje, v předstírání mrtvého je každý Igor geniální. Klidně nechá vyhřeznout střeva, vytéct ze sebe litry krve, no kdo by mu nevěřil? (Zde se přísluší dodat, že Igor krev nepotřebuje a většinou ani nemá, ale nějaké ty tekutiny, které z něj mohou vytékat se vždy najdou. Výše zmíněné má sloužit pro lepší představu.) Tato schopnost se zase zlepšuje s tím, jak dlouho Igor na svém sídle již je. V základě jde o hodnotu 3 a ovlivňuje jí obratnost původního majitele/lů Igorových údů, polovinou své původní hodnoty bonusu (PJ buď při každém přešití Igora bude zběsile počítat novou průměrnou obratnost a pak ji dělit na půlku a zaokrouhlovat, nebo se na to vykašle, odhadne to a upraví hodnotu o +/- 1 nebo 2). Bonus za historii bude pak stejný jako u útočného čísla.

Pravidly se to projeví následovně: OČ= KZ (většinou 1) + 3 (+/-1, max 2) + bonus za historii sídla.
PJ navíc hází za postavy na následující past – Int+Roz ~ 15 ~ uvěří/neuvěří a dle jejího výsledku pak popíše postavám, jak hrozivě Igora zranily a jak mrtvý padl k zemi, nebo jak Igora trefily a on padl k zemi, předstírajíce smrt.
Jak je vidět, zkušený, několikasetletý Igor dokáže s klidem zmást i velmi inteligentní postavy na 16. úrovni.
Samozřejmě tuto vlastnost nepoužívá vždy, ale pouze, když to uzná za vhodné (např. toto nepoužije na družinu, která od něj toto už viděla). Většinou tedy své divadlo rozbalí, až když je zraněný alespoň za 1/6 životů nebo alespoň za 10 životů jednou ranou.

„Muhehe!“
„Kraigu! To byla teda rána – tys to snad zabil!“
„Dyď říkám! Muhehe!“
„No jo, je fakt tuhej! Divnej týpek,“ zkontroloval tělo Igora mladý muž v červené, ale notně onošené a špinavé róbě. „Zajmalo by mě, na co ještě narazíme.“
„Zlý mýsto! Vypálíme to tu, Muhehe!“ ušklíbl se trpoš a vytrhl sekeru z bezvládného těla.
Třetí postava, která dosud mlčela a shlížela na vše ze hřbetu koně, kýchla.
„Nejdřív to tu proberem.“

Velikost: Dle původních orgánů.
Zranitelnost: Humanoid, ale A0, Hjed0, M0, O0, P0, imunní vůči hraničářovým mimosmyslovým schopnostem.
Pohyblivost:
1) V sídle: 20/drak
2) Mimo sídlo dle jeho typu (viz níže):

Typ sídlaChatrčVilaHrad
Pohyblivost9 / magický tvor14 / mag. tvor, může klusat a běžet18 / drak

Psychika: Stejně jako inteligence a charisma, je Igorova psychika z počátku jeho bytí na úrovni zombií, tedy žádná. Jeho jediný cíl je udržovat své sídlo a nic jiného ve své hlavě nenosí. Jak ale popíši níže, s jeho „věkem“ se toto mění.

Igorovo zdraví: Igor je nadaný relativně slušnou „regenerací“. Tato „regenerace“ však nevychází z fyzických vlastností Igora, není „jeho“ vlastností. Vychází z jeho sídla, a tudíž závisí na stavu a rozsáhlosti jeho sídla (v perfektním stavu udržované sídlo dokáže Igorovi zregenerovat i 1 život za směnu, téměř zničené sídlo pak neposkytuje regeneraci žádnou). Sídlo může touto schopností Igora i oživit v případě, že ztratil všechny své životy a je de-facto mrtvý, ovšem pouze v případě, že z jeho těla zbyl alespoň jeden větší kus (btw. pamatujete si běhací ruku z Adamsových?).
Následující tabulka udává rychlost této „regenerace“ pro 3 typy sídel (podrobněji každá kategorie viz kapitola Sídlo) v závislosti na poškození daného sídla.
Procenta vyjadřují stupeň poškození sídla.
Minimální stav udává hranici, při které přestává sídlo být schopné Igora regenerovat.

Typ sídlaChatrčVilaHrad
Regenerace při 100%1 / 2 směny1 / 1 směnu1 / 1 směnu
Regenerace při 80%1 / 24 směn1 / 12 směn1 / 2 směny
Regenerace při 70%1 / 1 den1 / 24 směn1 / 12 směny
Regenerace při 60%-1 / 1den1 / 24 směny
Regenerace při 50%--1 / 1 den
Minimální stav70 %60 %50 %

Igor je navíc velmi šikovný v „samoopravování". V základu si Igor opraví 2 životy za směnu, Pokud jeho životaschopnost stoupne nad 10, dokáže si opravit 3 životy za směnu.
Z toho vidíme, že ve svém opravování je omezen pouze časem, který na něj potřebuje (nedokáže v průběhu opravování dělat nic jiného, ale může ho kdykoliv přerušit, pak musí začít znovu). Nikdo dosud nepřišel na to, jak si dokáže přišít obě useknuté ruce zpátky k tělu, popřípadě, jak si dokáže „osvojit“ ruce (oči, uši, cokoliv), které „najde“.
K této vlastnosti je však nutno dodat, že Igor (na rozdíl od mnoha VP) netouží být „supernadčlověk“ a „nesbírá“ tak vědomě ty nejlepší kousky pro statistiky. Igorovi bez „osobnosti“ jde pouze o funkčnost orgánů, přičemž ty staré, ačkoliv si zachovávají zdraví pomocí regenerace, tuto funkčnost postupně ztrácí. Ne každá zlomenina sroste správně a navíc po smrti postupně začínají končetiny být méně flexibilní a vůbec... Nové jsou většinou lepší - olej v autě se také po čase mění, i když ten stávající by ještě dál fungoval - prostě to líp jede... (zde toto ovšem není myšleno statistikově, ale dle Igorova úsudku). Igor s „osobností“ je řízen i svými „pohnutkami“.
Igor dokáže sníst a strávit téměř cokoliv běžný organismus dovede. Nemůže být otráven (jí, ale není to pro něj životní nutnost, stejně jako nemusí dýchat nebo pít).

Vnímání:Igor vnímá své okolí pouze pomocí vjemových orgánů, které má. Pokud mu někdo vypíchne obě oči, neuvidí.
Cítí bolest, chlad i teplo, ale má schopnost toto vnímání "vypnout" svou vůlí.
Jelikož po smrti mu tak nějak pořádně nefunguje jazyk, tak vaří-li Igor (s osobností, která se např. snaží co nejvíc přiblížit lidem), vaří ostrá a aromatická jídla.
Chuť a čich jsou tak jediné smysly, které vnímá pouze velmi slabě (jak již bylo zmíněno), tyto smysly v podstatě Igor nevyužívá, přesto stojí-li velmi o to mít tyto smysly v pořádku, může toto zařídit. Musí si sehnat tyto smyslové orgány velmi čerstvé, jen tak zajistí, že budou správně fungovat a tyto smysly tak bude mít jen o něco málo slabší, než žijící člověk.

„Hele – tady ten sešitec asi spal!“
„Muhehe! Nějaká bašta!“
„Fujtajxl – to vypadá jako skopové na česneku a čili!“
„Muhehe!“
„Ty seš ale Uhr!“

Osobnost

Jak plynou staletí, kdy Igor tráví čas na svém sídle, začne se zákonitě i intelekt na úrovni zombie nudit. A tak se spokojeně začne rozvíjet jeho „Osobnost“, také popsatelná jako duše. Jistě každý chápe, že duše se pravidlově popsat vlastně nedá, takže zde se jedná spíše o doporučení či pouze inspiraci pro PJe.
Igor začne pomalu přemýšlet o jiných věcech, než svém sídle, začne si například vyvíjet přesvědčení, nebo záliby. Může najít zálibu v již zmíněných zbraních, nebo se bude snažit být elegantní a bude si tak zakládat na tom, že bude používat vnitřní šití a obličej bude mít z jednoho kusu. Může si sehnat fungující jazyk a oddávat se gurmánským orgiím. Na velice vysokých úrovních osobnosti (sídla s Igorem staré např. několik tisíciletí) mu může přijít na mysl, že by se rád osvobodil. Ostatně toto by byly extrémní případy, spíše teoreticky by Igor starý 4–5 tisíc let byl iluminátem par exelance a svými charakteristikami by se daleko více blížil moudrým drakům než zombii.
Tím se samozřejmě blížím tomu, že PJ musí s rozvíjející se osobností také změnit charakteristiky Igora (inteligenci, charismu, ale i zranitelnost), aby odpovídaly jeho rozvíjející se psychice.
POZOR – Igor je bytostně spojen se sídlem, kde žije – tj. sídlo samotné může být těžko jakkoliv dobré nebo zlé, ale jako takové může být požehnáváno nebo proklínáno (viz PPE-PJ – Ďáblové). Černý hrad, ze kterého tedy rod zlých vykořisťovatelů po mnoho generací terorizuje okolní kraj, což je mu tolerováno ze strany královské, protože řádně platí daně, bude místem lidmi mnohokráte prokletým a jeho Igor asi nebude po určité době zrovna příjemně naladěný usměvavý a k pomoci svolný. Jak popíšu níže, klidně se může stát i zkázou tohoto rodu.
Naopak klášter, kde jeptišky lidem pomáhají, seč můžou a využívají též léčivý pramen (takové lázně pro opravdu nemocné) bude mít usměvavého Igora (tedy pokud ho jepťule neubijí kadidelnicí) a dost možná, že mu bude i záležet na životech jeptišek v klášteře a bude je tak bránit zuby nehty před případným loupeživým útokem.

„Phane, mhůžu vhám shnísht khoně?“
Muž v kůži, se otočil a viděl jen, že je pozdě. Železná tyč mu strašlivou silou rozrazila lebku vedví. Jeho tělo padlo tiše k zemi do napadaného prašanu, ani jeho kůň se nesplašil.
„Nebhoj. Jhá thě neshním. Ďhi do sthájhí,“ poplácal ho Igor po šíji.
Kůň se s klidem rozešel a zamířil do dřevěné budovy stájí.

Sídlo

Igorovo sídlo je alfou i omegou jeho života. Pro něj se rodí a s ním umírá (popravdě umírá i kvůli jiným příčinám, např. ho něco sežere…). V pojetí pravidel pro nekromanty je sídlo Igorovým pánem.
Ať se jedná o jakoukoliv nemovitost, měla by být nějak konkrétně uzavřená – tj. např. obezděný kampus univerzity, již zmiňovaný Hrad, věž rozhledny se dvěma domy kolem ohraničené začátkem lesa z jedné a skálou ze druhé strany apod.

Pokud nemovitost nemá takto jasně dané hranice (např. pokud by někdo za sídlo chtěl brát zámek i s okolním zámeckým parkem přecházejícím v les (ačkoliv zámek samotný sídlem být může), či statek s polnostmi okolo), pokud je příliš rozsáhlá (město s hradbami), nebo pokud není většina této nemovitosti nad zemí (žádné doly či jeskyně), či nevybudoval-li ho někdo (lom, gigantický strom elfů), nemůže být sídlem. V principu jde o to, aby daná nemovitost sloužila jako sídlo nějakým jiným osobám, protože Igor na tomto sídle skutečně „sídlí“ – tedy má zde svou „komůrku“, kde si může lehnout, nebo alespoň sednout (nutnost pro jeho přežití, v takovém případě se bude průběžně dožadovat lůžka), ačkoliv toto k ničemu jinému nepotřebuje (jde pouze o to, aby tímto naplňoval svou potřebu na sídle sídlit).
V principu můžeme přijatelná sídla rozdělit na 3 typy již výše zmíněné, aby však byla celá věc jasnější, samozřejmě je tu popíši:

Chatrč – Chatrčí je myšlena malá bouda, která musí mít pevné ohraničení zdmi a střechou. Jde tedy o jedinou budovu určenou pro obývání lidmi. Její rozsah bude na maximálně 50 sáhů čtverečných.
Vila – Vila je větší budovou, jako je vesnickým statek/městský dům. Toto sídlo nemusí být již celé zastřešené a její ohraničení může být tvořeno plotem, zdí apod. Rozsah takového sídla je max. 1000 sáhů čtverečných.
Hrad – Hradem je zde myšlen komplex jedné i více budov, které mohou konečně být i zpevněné (v PPE-Svět smyslu). Ohraničení tohoto komplexu již může být tvořené i teoretickým oddělením – hranou lesa či horizontálním zlomem (aspoň 5 sáhů výšky/1 sáh délky).
Rozsah hradu je poté velmi komplikovanou otázkou. Hrad Harlech (PPE-Svět) má 10 000 sáhů čtverečných (což bych viděl jako hodně horní hranici), záleží hodně na "kompaktnosti" hradu (Karlštejn má např. odhadem 5600m2, ale je hodně roztahaný).

Igor musí na tomto sídle být v podstatě neustále, přesto se může vzdálit na několik dní, opět ale pouze s pevným cílem se vrátit (v případě, že pro opravu sídla potřebuje něco na sídle samotném nedostupného). Toto dělá ovšem pouze velice výjimečně, protože jeho spojení se sídlem v takovém případě závisí pouze na jeho mysli (Zkušenější Igorové se tedy můžou vzdálit i na delší dobu, opět ovšem pouze s pevným přesvědčením, že se zase vrátí zpátky).
Pravidlově toto můžeme vyjádřit tak, že i když je pevně přesvědčen, že se vrátí, po uplynutí tolika dnů, kolik je jeho ŽVT, ztratí pouto se svým sídlem. V tu chvíli ztrácí každý den 1k6 životů a tyto nemohou být žádným způsobem vyléčeny.
Stejně tak, je-li sídlo vážně poškozeno, nejen že Igor ztratí svou regenerační schopnost, ale začne o životy i přicházet (úměrně dle rozsahu) až může ztratit pouto se svým sídlem (a ztrácí tedy 1k6 životů denně).
Pokud je sídlo naráz naprosto zničeno (rozmetáno výbuchem, zbořené zemětřesením), je velká pravděpodobnost (kolem 80%, dle příslušného konce sídla), že se Igor naráz rozsype na kusy (místo aby dlouze umíral).

Proč to všechno?

K čemu, že je Igor tedy vlastně dobrý?
Igor je sluha svého sídla. Miluje ho, stará se o něj, doslova o něj pečuje. Obyvatelé jeho sídla jsou mu v podstatě ukradení, ale jako majitele sídla je většinou respektuje (chápe, že můžou nechat sídlo zbořit, nebo ho prodat někomu horšímu, než jsou oni sami). Jedná se o oboustranně výhodný vztah. Majitelé sídla nemusí platit výdaje na jeho opravy (koukněte do PPE na to, kolik stojí údržba takového menšího hradu) a jediné, co po nich Igor chce je jeden pokoj, kde si může lehnout (a samozřejmě přístup všude po sídle).

„Igore, východní věž celá shořela.“
„Anho bhaní.“
„Zvládneš ji celou opravit, že?“
„Anho bhaní.“
„Kdy to tak bude? Potřebuju ji na své pokusy.“
„Čhasem bhaní.“

Na druhou stranu jsou mu ostatní lidé (vč. majitelů „jeho“ sídla) ukradení. To, jak s nimi jedná, závisí na jeho „osobnosti“. Je schopen jim pomáhat, vyjednávat s nimi, ale taky je schopný je s klidnou tváří všechny vyvraždit (což ovšem není vůbec nelogické – řekněte si, jsou na vás oškliví, jste daleko od jiné civilizace – nikdo se to nedoví a sídlo bude jen a jen vaše…). Samozřejmě s nimi nebude nijak bojovat (jak jsem psal, není to žádný rozený válečník), (ostatně rozený není vůbec, že?), ale s klidem otráví studnu, jídlo, nebo na ně najme vraha (i když ani násilná varianta není vyloučena, že).
Jak již však bylo řečeno, většinou lidi prostě jen ignoruje, nebo je vnímá, jako budoucí dárce orgánů. Stejně tak jeho osobnost rozhoduje o tom, jestli čeká, až se tyto orgány samy „uvolní“ nebo si je prostě sám vezme, když má zrovna chuť.

„Igore, ty mrtvé dobrodruhy mi přines do pracovny.“
„Nhe bhaní.“
„Škoda jen, že jsi je tak zřídil, polámal jim tolik kostí a tak,“ pokračovala hradní paní, očividně aniž by ho poslouchala.
„Anho bhaní. Tho jhe škhoda.“
Následně si hradní paní uvědomila, že jí Igor odmítl poslechnout. „CO jsi říkal?“
„Žhe vhám jhe nedhám.“
„Aha, ty je taky chceš?“
„Ánho bhaní.“
„Tak půl na půl?“ řekla po chvilce přemýšlení.
„Thag jho bhaní.“

Vznik Igora

Poslední nevyřešenou otázkou zůstává, jak Igor tedy vlastně vzniká. To je jednoduché – „Úplně přirozeně“ – dostatečně zvrhlý alchymista, který dokáže sešít Igorovi „první“ tělo (v tomto bodě je velmi sporné, zda některý alchymista toto dokáže – tedy zda se vyzná v lidské anatomii. Řešením je spolupráce tohoto alchymisty s doktorem, popřípadě nekromantem) a naprosto "přirozeně" do něj „nalít“ dostatečnou kupu magů (potřeba je „přirozená“ – alchymistická magenergie, protože ta vychází z přírody samotné).
Padla také otázka, zda Igora může takto oživit právě Nekromant, kouzelník nebo hraničář kouzlem Oživ nemrtvého nebo Oživ mrtvého. Odpovědí je NE – nemůže. Pokud se o toto pokusí, postupuje se dle příslušných pravidel každého příslušného kouzla (vznikne příslušný nemrtvý, živý, nebo tak).
Tato procedura však sama o sobě nestačí. Základem Igorovy existence je jeho sídlo – na této půdě musí probíhat Igorovo oživení. Toto „oživení“ však není oživením v pravém slova smyslu, nýbrž ztělesnění, dalo by se říci artikulace, „ducha“ sídla.
Přičemž takto se může vtělit pouze duch sídla, které nějakého ducha má (že…), takže sídlo samo musí mít minimálně 200letou historii a také samozřejmě musí splňovat podmínky kladené na Igorovo sídlo, jak byly popsány výše.
Zmiňovaná „kupa“ magenergie je rovna rozsahu sídla v sázích čtverečných (počítá se na úrovni země – tedy půdorys).

Protože ale mohu s klidem předpokládat, že žádný VP alchymista jen tak nebude něco podobného chtít páchat, navíc by nějakým způsobem musel zjistit správný postup a ke všemu by pak musel nashromáždit ono pořádné množství magenergie, nebudu zde tento vznik více rozebírat (ostatně PJ takového hráče by už měl takovou věc zvládnout vymyslet sám a také mu mimochodem chci nechat možnost spojit toto s příslušným dobrodružstvím).

Existuje však i možnost, že Igor se doslova „vyskytne“ sám. Základem vzniku takové entity je příkladné Sídlo, které má dlouhou a také dostatečně „pohnutou“ historii a duch sídla je tak dostatečně silný na to, aby vstoupil do mrtvého těla osoby, která naprostou většinu svého života prožila na tomto sídle a nejlépe už za života s ním byla spjata. Zároveň musí být toto tělo minimálně poškozené (oběšení bez zlomení vazu či otrávení jedem je hned po smrti na nějaké nemoci nejideálnější) a mrtvý nesměl být zabit kouzlem (tento fakt není jistý, ale pravděpodobné je, že magie zanechá v mrtvole reziduální stopy, které toto znemožňují).
Existence Igora je dost vzácná, což vyplývá z velmi komplikovaných podmínek jeho vzniku. Umělé vytvoření Igora, jak bylo popsáno je v podstatě pouze iniciací procesu vzniknutí. Oproti tomu samovolné vzniknutí, jak ho popisuji, je velmi vzácnou možností. Než se sídlu naskytne příležitost personifikovat svého ducha to nějakého zemřelého těla (tj. než jsou naplněny všechny podmínky většinou považované za nutné), mohou uběhnout stovky let. Proto také neposkládaný Igor by byla extrémní vzácnost. Šlo by o situaci, kdy tento vznikl samovolně a ještě si žádný úd nevyměnil.

Informace o Igorovi

Již zmíněný způsob vzniku a další informace jsou samozřejmě takto popsány hlavně pro PJe. Pokud by se hráči chtěli o Igorovi dozvědět podrobné informace kontaktem se sférami, zjistí zvláštní věc. Pravděpodobně duch sídla je schopen kontaktu se sférami a všechny podstatné informace o "jeho" příslušném Igorovi (jako statistiky, chování apod.) jsou zablokované až do určité sféry. Pořadí této sféry je rovno bodům životaschopnosti onoho Igora přidaných historií sídla (zpravidla tedy celková životaschopnost-7). Past pro theurga je stejná jako v PPP, úrověň blokujícího (pro účely rozdílu úrovní) je (světě div se) shodná s žvt. Igora (což mimochodem mnohé naznačuje).

Příklad: Igor je na svém sídle 700 let, z čehož 3 století byly pohnuté a PJ tak stanovil jeho žvt. na 7 + 4 (4 běžná století) + 6 (3 pohnutá století) = 17, z toho 10 je přidáno za historii sídla. Všechny informace o tomto Igorovi budou tedy nedostupné až do sféry Aladiah včetně.

Způsob vzniku Igora všeobecně (tedy popis, jak ho vytvořit) je ve sférách zabezpečen ještě více. Je zablokován někým na 27. úrovni až po sféru Nolchael.

Toto zabezpečení ve sférách samozřejmě nijak neomezuje lidovou slovesnost, ze které se dobrodruzi mohou, prostřednictvím různých legend, dozvědět o Igorovi jistě mnohé zajímavé informace.

"Padnuté otázky"

1) Jak se sešívá Igor bez očí? (jak provlékne nit jehlou?) - Těžko a dlouho.
2) Existují Igorové pouze v mužském pohlaví? - Je zde teoretická možnost vzniku Igora ženského pohlaví (myšleno dle gendru, fyzicky má co si přišije). Taková entita má pak pojmenování Igorina a statisticky je shodná s Igorem. O jejích psyché však nejsou žádné informace.
3) Vydestiluju z Igora nějakou magenergii? - Ne, v takovém případě alchymistovi exploduje destilační souprava (síla ohnivé hlíny). Má to co dělat se sférou Aladiah a vyššími.

Závěr

Jako všechno, jde i Igor využít ke zlepšení hry, ale i zneužít hloupým PJem.

To je také důvod, proč je v kolonce "zkušenosti" napsáno "žádné". Igor není potvora určená pro zabití. Navíc plně záleží na konkrétních podmínkách a tedy ani není možné udat (byť přibližnou) zkušenost.

Díky rozhodně patří alfatesterům v dílně, kteří dokázali položit relevantní nezodpovězené otázky a ukázat na nedokonale jasné pasáže. Těmi byli: Zerafel, S3ptum a Sccion.

T.

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
[Další]
 
Počet zobrazených příspěvků: 21-30 / 30
Ikonka uživatele Corwin45A    [pošta] NEW     18:38:14 29.04.2007
Tedy, rád bych něco dodal, ale prostě není co. Tohle je rozhodně jedna z nejlepších věcí, na jaké jsem v bestiáři narazil. Možná mě ovlivňuje má obliba Pratchetových knih, ale věřím že tenhle Igor je použitelný pro každého, bez ohledu na jeho znalost Zeměplochy. Obzvlášť oceňuji širokou použitelnost, takto popsaný Igor se hodí jak do temného, gotického hororu tak do nějaké pološílené mrakoplašovské eskapády. Snad se jen zeptám zda je k "výrobě" Igora potřeba i "phravý šhílenhý lidskhý mhozek", nebo si musí alchymista poradit bez něj?

Ikonka uživatele sir Axel    [pošta] NEW     15:54:02 29.04.2007
Čus, jak bylo zmíněno, je to dobrý příspěvek, já měl možnost a chtělo se mi vybrat tu variantu - špičkové.

Nápad - skvělý, praktický a použitelný
Vysvětlení - parádní, žádný zmatek
Popis - kvalitní
Povídka k tomu - krátká ale přesto zřejmě dostačující, mně teda určitě
No a na závěr mohu jen dodat : Jen tak dál, máš mou podporu.

Ikonka uživatele Loid    [pošta] NEW     14:27:29 29.04.2007
Zdravím!
No, jak tu tak čtu příspěvky, tak zjišťuji, že už bylo vše řečeno. Doufám, že zanedlouho vy,yslíš další takovýhle špičkový příspěvek.
Jen tak dál!!

Ikonka uživatele Textoris    [pošta] NEW     12:37:21 29.04.2007
Ale jinač..horký kandidát na OHZD, smím-li soudit:)

Ikonka uživatele Textoris    [pošta] NEW     12:36:59 29.04.2007
délka je jedna věc, ale jako když se to dobře čte, což četlo..dělá to asi...to ajkým stylem to je psané..žádná moc pravidlová mluva..takové přirozené... a dialogy nejsou zybtečné, takže.... ano..tady to az tpo čtení stojí:)---

--jen opravdu, když jsem to čet teď podruhé, tak opravdu tam ta úprava vlastností to ej tam takové..zmateně, z mého pohledu psané..to se mi opravdu špatně četl oa ztrácel jsem pozornsot o toho:)

Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     12:06:19 29.04.2007
Zdravím Zerafele! Jsem rád, že jsi zavítal...
K tvým poznámkám:
1) Van Helsinga jsem sice kdysi viděl, ale nějak mě to nezaujalo. Původní inspirací byl spíš T. Pratchett.

2) Sešívání, přišívání atd... - ano, toto možno je. Možná jsem měl ale upozornit, že pokud alchymista dělá Igorovi "první tělo" sešíváním, měl by se tohoto vyvarovat. Pro PJe, jejichž VPčka budou toto zkoušet (viz text) jen malá dodatečná poznámka, že tento postup snižuje podstatně pravděpodobnost stvoření. Dál už se Igor přešívá jak chce (podrobněji viz text).

3) Zde narážíš myslím na výpočet síly pro ÚČ - jistěže máš pravdu, že síla se odvíjí od celkového těla, ale pro výpočet ÚČ jsem sílu paží bral jako nejsměrodatnější.
Co kdyby si hráč vymyslel, že chce denně kulturistit, ale jen na ruce (činky)? Popravdě bych mu to spíš jako PJ vymluvil, než to chtěl zkoušet řešit :-)

4) Pokud by měl šanci, asi by zkusil jinou taktiku (boj, útěk, schování se...), pokud ne - i Igor je smrtelný...

5) Kdepak - B je fyzické zranění. Když mu válečným kladivem zlámeš kosti, má je zlámané (poškození). Mimochodem, zranitelnost B má i většina (myslím) nemrtvých.
Igor na krev nejede - pokud nějakou má, má ji jen pro jistotu, aby ji mohl "vypouštět". Asi máte pravdu s tím zařazením mezi mag. potvory... ach jo...

6) Díky.

7) Jelikož se takto označuje jak druh (igor), tak všichni jeho příslušníci jménem (Igor, popř. Igorina) nemůžeš udělat chybu :-)

8) Ano. Přesněji - "většina sídla je nad zemí" (i když pod vodou) a při splnění ostatních podmínek ano. Podoba takového Igora by pochopitelně vycházela z prostředí (Merfolci?)

9) Výborná otázka - Ano, uvedením věcí do správného stavu (je v sídle, sídlo je dostatečně v pořádku...) Igor opět pouto se sídlem získá. To je přesně taková ta věc, která vám přijde jako autorovi samozřejmá, že ji zapomenete napsat - z pohledu čtenáře chápu, že není jisté.

10) Zde se ohradím - nechybí :-) "ztrácí každý den 1k6 životů a tyto nemohou být žádným způsobem vyléčeny"

11) Díky

12) Myslíš předpokládám informace o Igorovi - nejsem si jistý (nemám po ruce pravidla) jak probíhá blokování téže věci dvěma theurgy, ale bude to pravděpodobně probíhat stejně.

Snad jsem uspokojil tvé dodatečné tužby :-)
S pozdravem
T.


Ikonka uživatele zerafel    [pošta] NEW     11:31:19 29.04.2007
Zdravím autora...

Konečně schváleno. Dílo s vysokým potenciálem a kvalitním zpracování. Bylo mi určitě ctí tomuto pomáhat. Těší mne, že jsi dal na mé rady v dílně. Nicméně se podiváme (lupou či snad elektronovým mikroskopem?) na pár zbloudilých much. Však mě znáš :o)

1) Bestie je inspirací z Van Helsinga - tam je Igor (jméno) jako správce drákulova hradu - budiž.
Co se ale zařazení týče, tady bych to jako humanoida i přes tvé vysvětlení neviděl, spíše magický tvor, protože humanoid obvykle nebývá takto silně magický - regenerace aj. Vím, vychází to ze sídla, ale už jen to propojení se sídlem je záležitostí magie a duše. Takže magický tvor.

2) Přišívání částí jiných bytostí je celkem divné. Pokud bude nějaký šílenec a vyrobí si igora-člověka s krollí rukou. Nebude ramení kloub náhoudou moc velký pro lidský ,,důlek"? Nebo se zde může vyskytnout případ, kdy takový igor bude mít krollí uši a trpasličí oči - bude umět i tyto zvláštní schopnosti nebo je na to třeba mít jistý mozek? Je možné na něj přišít dračí kůži místo kůže třeba člověka?
Našlo by se více podivností - ale to i v pravidlech od Altaru, že :o)

3) Síla se neodvíjí jen podle paží :o)
Třeba při zvedání kamene se zapojí všechny svaly na těle - takže pokud mám tedy krollí paži a hobití ,,zbytek", tak mám sílu 21 (podle krolla) a kámen snáze uzvednu? Nebo na prokopávání dveří se bere past na sil - tady jsou ruce spíše k ničemu. Mechanismus má v tomto chybičku.

4) Jak by se igor zachoval, kdyby mu tu jeho hru někdo prokoukl a sejmul ho ležícího (vyřazený protivník) za 50 životů? :o))

5) Pokud igorovi vadí fyzické zranění (zranitelnost B), proč mu pak nevadí ztráta krve? Nebo na co vlastně igor ,,jede", když ne na krev, které si klidně během hraní mrtvého vypustí i pár litrů? Pokud mu tedy krev (ztráta) nevadí, co jej pak zraňuje? Asi bych to ale viděl jako nějaký kiks ve zranitelnosti (B je tam na víc) než tuto logickou nesrovnalost. ;o)

6) Co bych hodnotčil velmi kladně, je regenerace. Od verze v MS doznala tato kapitola velkých úprav a můžu říct, že ke kladnému pólu. Bravo, Tuvy!

7) Osobnost je dobře popsána a tamní ponechání na úvaze Pj je na svém místě. Mám jen jednu šťouralskou poznámku - píše se igor s velkým nebo malým ,,I"? :o)
Asi s malým, když jde o ,,druh"...

8) Sídlo - mám jen jednu otázku. Jelikož jsem zde před nějakou dobou vložil své vodní povolání a o vodní svět v drd se zajímám, může být i takové sídlo pod vodou? Igor by se pod vodu hodil - nemusí dýchat.

9) Jde nějak opětovně navázat ztracené pouto se sídlem?

10) Chybí ti, zda si může takový igor těch 1k6 životů za den něčím vyléčit - lektvar, léčení od hraničáře... ale asi ne, je to určitě nějaký typ chřadnutí.

11) Vznik igora je brilantně napsán - lehce pochopitelný a použitelný. Je dobře, že jsi nepoužíval čísla u výroby (% na úspěch alcymisty aj.), nechává to totiž mystický dojem :o)

12) jak se projeví, pokud budu chtít já jako alchymista zablokovat igora - budou se jednotlivé blokování (mé a blokování sílda) nějak rušit nebo sčítat? Nebo je to podle pravidel, kdy dva thuergové blokují jednu věc?

------

Celkově mám 100 chutí říct jednu větu - ,, Více takových děl". Dílo je opravdu mysticky (to bude těmi ,,říká se", ,,neví se"...) naspané a především se tak i chápe. Já se něco podobného pokoušel u svého Tajemství z ebenu, tam to ale bylo Zombiem nepochopeno.

Pravidlově je to taky téměř dokonalé - těch pár chybiček se lehce vyváží sadou dobrých nápadů. Takže u mě je to průměr...no...asi tak 5,11 - takže 5* :o)

S pozdravem a úctou...zerafel

Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     10:47:45 29.04.2007
Delorian - díky. O zařazení Igora jsem v dílně vedl diskusi a skončil jsem u humanoida, protože Igor může vzniknout i samovolně a s něčím jako "magií sídla" se mi operovat nechtělo (bylo by to příliš složité, neúčelné).

Texotis - díky, zrovna od tebe jsem čekal, že mi vyčteš dlouhý rozsah. Jsem rád, že jsi uznal, že zde je naplněný :-)

Ad nesmrtelnost - ano, věkem Igor nestárne, ale sílí. Proto ta zmínka o Igorovi - illuminátovi.

S pozdravem
T.

Ikonka uživatele Textoris    [pošta] NEW     9:43:45 29.04.2007
Velice dobré, dobře pojato a dobře se to čte, tedy kromě..mě se špatně četla ta část s ÚČ a OČ..ale jinač dobře zpracované a dialogy krátké, vtipné, výstižné...

trochu mě zaráželo to, že...Igor je vlastně nesmrtelný...jeho "trvanlivost" je neomezená?!

Jinač jako každý dobrý mág a nějaký usedlík samotář, který chce týrat okolí, tak by si přál nějakého toho svého Igora...v podstatě je to hodně levná...hodně....hodně velká výhoda...

Také musím pochválit co se mi hodně líbí je ten vývoj osobnosti..hodně velké plus...

Celkově dobře propracována nebojová CP (?) ...nemám co jinak vyčíst nevidím důvod proč nedat plný počet:)

Ikonka uživatele Delorian    [pošta] NEW     1:56:33 29.04.2007
Toto je vzorový príspevok, nebojovej príšery, kombinujúci, nápad, použiteľnosť a kvalitné spracovanie.

V zásade nemám k dielu pripomienky, určite by sa tam našli veci ktoré by sa dali vypichnúť, ale to nieje moja úloha. Ja by som sa skôr spýtal, prečo nieje Igor zaradený ako mag. tvor?

Inak u mňa za 5*, hlbšiu kritiku nechám na ostatných uživateľov.

[Další]
 


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
9 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.83477306365967 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách